Digitale toegankelijkheid

De gemeente Deventer wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij ons.

Wat is een toegankelijke website?

 

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid.

Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
  • Wij laten onze websites jaarlijks testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau;
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.

Toegankelijkheidsverklaring

 

Jaarlijks laten wij onze website testen door ervaringsdeskundigen. En elke 3 jaar door een specialist digitale toegankelijkheid of een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op basis van de resultaten voeren wij de verbeteringen uit. De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring.

 

De verklaring heeft op dit moment status E. Dat betekent dat er nog geen toegankelijkheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. In 2023 wordt onderzoek gedaan naar de techniek en de content van de website.

 

Video's

 

Gemeente Deventer gebruikt soms video's om informatie over te brengen. Deze video's maken we zelf of laten we maken. Nog niet alle video’s voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Nieuwe video's voorzien wij, wanneer nodig, van ondertiteling, audiodescriptie en een transcript. Video's die nog geen ondertiteling, audiodescriptie en/of een transcript hebben en nog wel relevant zijn, passen wij aan. Komt u een video tegen die niet toegankelijk is? Laat het ons weten. Samen met u bekijken wij welk alternatief wij kunnen bieden.

 

Taalniveau

 

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het ons dan weten.

 

Contact

 

Bent u een pagina tegengekomen, die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via webredactie@deventer.nl of telefonisch op nummer 14 0570.