Carolien

Carolien werkt als projectleider particuliere ruimtelijke initiatieven. “Ik woon zelf in Deventer en ik zie het resultaat van mijn werk terug in de stad. Dat maakt mijn baan erg leuk.” 

Variatie in projecten

Samen met een projectteam werkt ze aan plannen voor woningbouw in de bebouwde kom op aanvraag van particuliere eigenaren. “De vragen komen van initiatiefnemers die een plan hebben en elke ‘inbreidingslocatie’ is weer anders. Dat zorgt voor veel variatie in de projecten en in mijn werkdag!”. 
 
"Mijn werk bestaat veel uit bellen en mailen. Ik zorg ervoor dat we stappen zetten in het project. Daarvoor is het belangrijk dat ik het proces en de planning in de gaten houd”. Daarna heeft Carolien een afspraak staan met een juridisch adviseur gebiedsontwikkeling en met een initiatiefnemer. “De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt leggen we vast. We hebben kaders voor zo’n locatieontwikkeling, maar niet alles is vastgelegd. Daarvoor moet je in gesprek gaan met elkaar.” 

Het werk van Carolien ontstaat altijd op initiatief van een particuliere partij. Dat kan bijvoorbeeld een eigenaar zijn van een garagebedrijf die zijn pensioenleeftijd nadert. En die nadenkt of hij wellicht een woonlocatie kan maken van zijn bedrijfslocatie. “Die grond heeft dan een andere bestemming dan een woonbestemming. Op het moment dat er een positief advies is om het initiatief voor een woonlocatie verder te gaan onderzoeken, ga ik aan de slag. Dan treed ik in contact met de initiatiefnemers.” 

 

Geen dag hetzelfde 

“Het leuke aan mijn werk is dat geen dag hetzelfde is. Ik werk in projecten samen met mensen met verschillende disciplines, zoals een stedenbouwkundige of een adviseur wonen en dat maakt het erg interessant”. Bij de ene locatie is de inzet van een specialist milieu nodig en op een andere locatie die van een archeoloog.  
 
Carolien draagt met haar werk bij aan de realisatie van maatschappelijke doelen van de gemeente. Dit betekent ook dat je hierover in onderhandeling gaat met verschillende partijen. “In overleg bekijken we wat voor woningbouwprogramma we toepassen. Als gemeente hebben we er ook belang bij dat er sociale huurwoningen worden gebouwd door de initiatiefnemer. Met elkaar onderzoeken we wat er nog meer wenselijk is in het plan op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit krijgt dan uiteindelijk concreet vorm in een ontwerp voor de locatie.” 
 

Generalist

Carolien heeft een achtergrond in milieukunde. Zelf is ze een generalist maar ze moet zich kunnen voorstellen wat een specialist doet. Haar brede kennis van het fysieke domein helpt haar hierbij. En op het moment dat een project daartoe aanleiding geeft, werkt ze ook met collega’s van het sociaal domein. Het is handig als je goed kan plannen en het leuk vindt het proces in de gaten te houden.  
 

Veel kansen om je te ontwikkelen

Wat ze als een groot pluspunt ervaart, is het feit dat er veel kansen zijn om je te ontwikkelen. “Er worden trainingen en workshops aangeboden en alles is bespreekbaar. Werken voor de gemeente Deventer als projectleider particuliere en ruimtelijke initiatieven is een hele uitdagende baan die ik aan iedereen kan aanbevelen! Ik heb er veel lol in.”