Projecten, Realisatie en Ontwikkeling

Het team PRO staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, transparante afspraken en resultaat bij de uitvoering van projectopgaven van Deventer. Vanuit het team wordt tevens sturing gegeven aan de programma’s Leefomgeving en Herstructurering & Vastgoed. Het team (bege)leidt processen en projecten in het  ruimtelijke fysieke en het sociaal-maatschappelijke domein. In het team werken programma(onderdeel)managers, projectmanagers, projectleiders, projectcontrollers, projectensecretarissen, projectassistenten, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, civieltechnisch projectadviseurs en directievoerders. Het team bestaat uit ongeveer 80 mensen.

Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop. Wij worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. We hebben daarbij blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden. Dit doen we samen om een gemeenschappelijke taal en werkwijze te behouden, elkaar te inspireren, te innoveren en ons blijvend te vernieuwen.