Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Belastingen

Het team Belastingen werkt voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We taxeren alle panden in de 3 gemeenten en verzamelen data uit diverse bronnen om hier belastingaanslagen van te maken. De bekendste belastingen zijn de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast voeren we bezwaar- en beroepsprocedures en zorgen we voor gedegen belastingadviezen aan onze opdrachtgevers.

We werken in een uitdagende setting van meerdere rollen en taken per medewerker. Dit vraagt flexibiliteit van jou als medewerker en hier krijg je een grote dosis diversiteit en zelfstandigheid voor terug. In ons team werken taxateurs, juristen, data analisten, belastingambtenaren en projectmedewerkers. Een diverse club die elkaar aanvult en uitdaagt. Durf jij  mee te doen?

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht