Kwaliteitsadviseur Facilitaire Zaken Het accent in deze baan ligt op ondersteuning van de interne bedrijfsprocessen en kwaliteitszorg van het team facilitaire zaken. Met jouw analyses en rapportages ondersteun je het team en de DOWR- werkorganisatie en signaleer je trends en afwijkingen. Je werkt in een klein team van facilitair adviseurs/proceseigenaren die op tactisch niveau de leveranciers aansturen en zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil is en blijft. Jij bent bezig met het eenvoudiger of efficiënter maken van processen of procedures en trekt samen op met de proceseigenaren. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 24 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Bedrijfskundig / Facilitaire Zaken&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2581 tot &euro; 4208&nbsp; (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 31 mei 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het werk bestaat uit 3 onderdelen, kwaliteitszorg, procesmanagement en business control:&nbsp;</p> <h2>Kwaliteitszorg&nbsp;</h2> <p>Je houdt de dienstverleningsovereenkomsten actueel en stelt rapportages en evaluaties op. Hiermee lever je een bijdrage aan het continu verbeteren van de dienstverlening. Je onderzoekt de kwaliteit van de interne processen en dienstverlening en komt met aanbevelingen. Als er afgeweken wordt van afgesproken servicelevels of dienstverlening, rapporteer en adviseer je hierover richting de proceseigenaar. Ook ben je verantwoordelijk voor risicomanagement en doet hierin verbetervoorstellen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Procesmanagement&nbsp;</h2> <p>Je bewaakt afgesproken procedures en werkafspraken. Je analyseert, onderzoekt en komt met adviezen voor procesoptimalisatie. Je bent verantwoordelijk voor het contract beheer in het contractmanagementsysteem en het tijdig informeren omtrent eventuele verlenging of nieuwe aanbesteding.&nbsp;</p> <h2>Business control&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Door het maken van inhoudelijke analyses en het doen van voorstellen tot aanpassingen lever je een bijdrage aan het budgettaire proces. Je stelt businesscases op voor nieuwe dienstverleningsconcepten of &ndash;aanvragen. In het kader van de P&amp;C cyclus verzorg je management rapportages. Hierbij werk je samen met de teammanager en collega's van Finance &amp; Control;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We zoeken &oacute;f een bedrijfskundige met affiniteit met facility management &oacute;f een facilitair adviseur die een kei is in de bedrijfskundige kant van het werk.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je bent zelfsturend en proactief. Je bent goed in het verzamelen, beoordelen en rapporteren van informatie en vaardig met digitale systemen. Je bent dan ook analytisch sterk en beschikt over adviesvaardigheden. Het opstellen van rapportages en adviezen gaat jou goed af. Daarnaast ben je ondernemend en durf je kritische vragen te stellen. Je bent in staat om draagvlak cre&euml;ren, bijv als je verbeterkansen of afwijkingen signaleert. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een hbo-opleiding bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Facility Management&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">minimaal 3 jaar ervaring met bedrijfsvoeringsvraagstukken en kwaliteitszorg&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">affiniteit met facility en dienstverlening&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met financi&euml;le processen en vraagstukken&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met project- en procesmatig werken&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>DOWR is een samenwerking tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Team DOWR Facilitaire Zaken bestaat uit 24 enthousiaste en betrokken collega's, van operationeel facilitair medewerker tot specialist op het gebied contractbeheer, huisvesting- en facility services. Binnen het team krijg je alle ruimte om de processen te verbeteren en hiermee mede richting te bepalen. Bekijk <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PSDmyt7A6q8">de video</a> en leer je collega's alvast kennen.&nbsp;</p> <h2>Toekomstgericht werken&nbsp;</h2> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof ;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ton Steenhuis via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-51292616" href="tel:0651292616">06 - 51 29 26 16</a>. Solliciteren kan tot en met 31 mei via het digitale <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2948593/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>&nbsp; De gesprekken vinden plaats op 9 juni.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-05-13 12:10:00 +0200 2022-05-13 12:10:25 +0200 2022-05-13 12:13:32 +0200 Beleidsadviseur Wonen We hebben als gemeente Deventer een grote woningbouwopgave om te zorgen dat er voor iedereen een passende woning te krijgen is. Eind 2021 stelde de gemeenteraad de woningbouwambitie vast die gericht is op voldoende woningen voor de inwoners én specifieke inzet voor jongeren en de versterking van de arbeidsmarkt. We bouwen vanuit deze ambitie aan nieuwe buurten en wijken én zetten ons in voor het aantrekkelijk houden van de bestaande wijken zodat onze inwoners prettig kunnen wonen. Wij zijn op zoek naar 2 beleidsadviseurs wonen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo werk- en denkniveau&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Beleid, wonen&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3090,- tot &euro; 5372,- bruto per maand op fulltime basis (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 23 mei 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk &nbsp;</h2> <p>Je vertaalt de vastgestelde woningbouwambitie in een gemeentelijk woningbouwprogramma. Je monitort en rapporteert richting college en gemeenteraad over voortgang van de woningbouwprogrammering, de jaarlijkse opleveringen en de planningen. Daarbij zorg je voor de uitwerking en besluitvorming van de in te zetten (juridische) instrumenten voor het reguleren van de woningmarkt, zoals doelgroepenverondening, zelfbewoningsplicht en toewijzingsregels.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Samen met de andere adviseurs ben je breed betrokken bij de vraagstukken die er liggen. Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van wonen en brengt in beeld wat deze betekenen voor Deventer. Je vertaalt deze in plannen, van strategisch tot operationeel niveau.&nbsp;</p> <p>Je denkt mee over vraagstukken rondom betaalbaarheid en de borging daarvan. Ook ben je betrokken bij de huisvestingsopgave van aandachtsgroepen, zoals vergunninghouders, arbeidsmigranten en uitstroom uit beschermd wonen. Je neemt deel aan wijkgerichte aanpakken voor kwetsbare wijken. Daarbij denk je vanuit het woonbeleid mee aan het verbeteren van de leefbaarheid.&nbsp;Bij de uitvoering van je werkzaamheden werk je nauw samen met de andere adviseurs wonen en de collega&rsquo;s van andere disciplines. Ook kennen we in Deventer een goede samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen die je betrekt bij de uitvoering van je werk. Bij de uitvoering van je taken ben je soms zelf proceseigenaar, soms breng je je kennis in bij interdisciplinaire projectteams.&nbsp;</p> <h2>&nbsp;Het team&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Wij zoeken een ervaren collega die goed is in het maken van een analyse en werkt aan gedegen oplossingen. Je weet complexe vragen om te zetten naar realiseerbare doelen in nauwe samenwerking met de uitvoering. Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke en maatschappelijke context. Je kunt schakelen tussen verschillende opdrachten en je vindt het vanzelfsprekend dat alleen samenwerking leidt tot resultaten.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je beschikt over een relevante afgeronde HBO/WO opleiding bijvoorbeeld Planologie, Sociale Geografie of Bestuurskunde;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je hebt meerdere jaren ervaring op het beleidsterrein van Wonen (en/of aanverwante thema's). Bij voorkeur heb je minimaal 2 jaar ervaring als adviseur wonen bij een gemeente (of woningcorporatie);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je bent bekend met volkshuisvestelijke wet- en regelgeving zoals de Woningwet en Huisvestingswet;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">daarnaast heb je aantoonbare, succesvolle, ervaring met project- en procesmatig werken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henk Martijn Schuldink (Teammanager Beleid) via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 41501490" href="tel:0641501490">06 - 41 50 14 90</a>. Solliciteren kan tot en met 23 mei 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2947387/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De eerste gesprekken worden ingepland op donderdag 2 juni, de vervolggesprekken staan gepland voor dinsdag 7 juni.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-05-12 14:21:00 +0200 2022-05-12 14:21:45 +0200 2022-05-12 14:28:02 +0200 Jeugdhulpverlener Voortgezet Onderwijs Sommige leerlingen kunnen door een combinatie van problemen (tijdelijk) de aansluiting niet maken met het voortgezet onderwijs. Er is dan sprake van bovenschoolse problematiek. Jij vangt die signalen op en neemt alle betrokkenen mee om samen tot de beste oplossing te komen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> jeugdhulpverlening<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> schaal 10 maximaal &euro; 4.671<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met zondag 15 mei 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> voor de duur van 1 jaar met optie tot verlenging</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je voert hulpverleningsgesprekken en werkt hierbij samen met leerlingen, ouders, onderwijs en behandelaren. Het kan gaan om consultatie of advies, maar ook hulpverlening door gesprekken met leerlingen, huisbezoeken en contacten met behandelaren die al betrokken zijn bij de leerling en/of het gezin. Je kijkt samen naar de mogelijkheden om onderwijsproblemen op te lossen en als het nodig is, begeleid je het traject naar specialistische hulp. &nbsp;</p> <p>Je werkt samen met zorgteams binnen het onderwijs. Je adviseert onderwijspersoneel zoals mentoren en ondersteuningsco&ouml;rdinatoren. Daarnaast vervul je een co&ouml;rdinerende en organiserende rol met betrekking tot de hulpverlening (casemanagement). Naast de specifieke taken als jeugdhulpverlener voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid tot een bredere inzetbaarheid binnen Team Toegang Jeugd. &nbsp;</p> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Team Toegang Jeugd (TTJ) bestaat uit 20 medewerkers toegang, 10 gespecialiseerd ambulant werkers, 3 jeugdconsulenten bij de huisarts en 3 jeugdhulpverleners in het voortgezet onderwijs.&nbsp;</p> <p>Zij vormen de toegang naar de specialistische jeugdhulp, voeren zelf hulpverleningstrajecten uit en onderhouden nauwe contacten en verwijzen waar mogelijk naar het lokale veld. &nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent flexibel, communicatief vaardig, klantgericht en proactief. Jouw sensitiviteit zorgt ervoor dat je veiligheid rondom kinderen goed inschat. Komt deze in het gedrang, dan reageer je snel en adequaat. Je werkt intern en extern goed samen, en bent zowel systeem- als oplossingsgericht. &nbsp;<br />&nbsp;<br />We zoeken een analytische collega die knelpunten signaleert en de hulpvraag vertaalt naar hulpverleningsplannen. Deze plannen zijn overzichtelijk en eenduidig. Je hecht waarde aan het actueel houden van rapportages en registratiesystemen. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <ul> <li>Je bent in het bezit van een afgeronde Hbo-opleiding maatschappelijk werk (of vergelijkbaar)&nbsp;</li> <li>Je bent SKJ-geregistreerd en dit is een vereiste&nbsp;</li> <li>Je beschikt over een brede basiskennis van opgroeien, opvoeden en van ontwikkelstoornissen&nbsp;</li> <li>Je beschikt over specifieke expertise op de begeleiding van jeugdigen 12 &ndash; 17 jaar &nbsp;</li> <li>Je hebt ervaring met het ambulant begeleiden van kinderen en jeugdigen &eacute;n in de samenwerking met maatschappelijk werk en de jeugd GGZ &nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? &nbsp;</p> <p>Dit bieden wij jou: &nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; &nbsp;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem dan snel contact op! &nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Janine Duiven via het telefoonnummer: 14 0570. Solliciteren kan tot en met 15 mei 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2938591/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. Je kunt je sollicitatie richten aan Janine Duiven (groepsmanager Jeugd). De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 19 mei 2022. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-05-02 16:02:00 +0200 2022-05-02 16:02:02 +0200 2022-05-02 16:06:21 +0200 Groepsmanager programma- en projectondersteuning Wat is er nodig en wie kan dit het beste uitvoeren? Daar hou jij je mee bezig. Je vertaalt behoefte naar inzet, verdeelt het werk en coördineert de uitvoering. Jij zorgt ervoor dat alles effectief en efficiënt verloopt zodat medewerkers optimaal aan de slag zijn. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Management, programma&rsquo;s en projecten&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3.090&nbsp; tot &euro; 4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 1 mei 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Jij stuurt 25 professionals binnen je vakgroep aan, waarbij je nauw samenwerkt met teammanagers van de teams Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) en Beleid. Behoeften en aanvragen van programmamanagers en projectleiders vertaal je naar inzet: wat is er nodig en wie kan dit het beste uitvoeren? Je verdeelt vervolgens het werk en co&ouml;rdineert de uitvoering. Jij zorgt ervoor dat alles effectief en effici&euml;nt verloopt, de kwaliteit hoog is en medewerkers optimaal zijn gefaciliteerd om hun werk te doen.&nbsp;<br />&nbsp;<br />In deze baan ben je ook verantwoordelijk voor HR-zaken. Je bent eerste aanspreekpunt voor medewerkers uit jouw team en gesprekspartner voor het teammanagement over de ontwikkeling van de vakgroep. Denk hierbij aan gesprekken met medewerkers over de personele jaarcyclus, omgaan met onverwachte zaken en doorontwikkeling van producten, diensten en werkwijzen.&nbsp;<br />&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Jij kent de wereld van programma- en projectondersteuners en weet wat daar allemaal bij komt kijken. Je bent communicatief en organisatorisch sterk en schakelt makkelijk tussen niveaus. Je bent ervaren in operationeel leidinggeven. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan in een dynamische omgeving met meerdere partijen en dus meerdere belangen. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je bent zowel mens- als resultaatgericht, flexibel en je denkt in oplossingen. En boven alles ben je in het bezit van een gezonde dosis humor.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>We zijn goede match als:  &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">je minimaal hbo werk- en denkniveau hebt;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">je in je recente loopbaan minimaal 5 jaar ervaring hebt opgedaan met het (functioneel) leidinggeven aan groepen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">je vanuit een ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven mensen durft aan te spreken op gedrag en houding;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">je bij voorkeur ervaring hebt in het geven van vorm en inhoud aan teamontwikkeling;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">je ervaring hebt met het werken in een programma- en projectomgeving.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop bij team PRO. Wij worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We werken zelfstandige en projectmatig en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. Daarbij hebben we blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden. Dit doen we samen om een gemeenschappelijke taal en werkwijze te behouden, elkaar te inspireren, te innoveren en te vernieuwen. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving (teammanager PRO) via <a title="Bellen naar 06 - 21 88 25 71" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a> of Dani&euml;lle Beumer (teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. Solliciteren kan tot en met 1 mei 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2928797/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de week van 9 t/m 13 mei 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-04-20 10:44:00 +0200 2022-04-20 10:44:00 +0200 2022-04-20 10:47:18 +0200 Beleidsadviseur Werk en Inkomen Recent is het nieuwe beleidskader 'Inzet op Maat' vastgesteld en geïmplementeerd. Hierin staan nieuwe kaders voor de komende jaren op het gebied van werk, participatie en inkomensondersteuning. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Om maatwerk te kunnen leveren, maken we verschil in de dienstverlening die klanten ontvangen. Het beleid en de dienstverlening voor de arbeidsmarkt is in basis gereed, maar vraagt ook nog veel nieuwe kennis. Jouw kennis. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Beleid, werk (Arbeidsmarkt) en inkomen&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3090,- tot &euro; 5372,- bruto per maand, gebaseerd op een fulltime dienstverband van 36 uur (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met maandag 2 mei 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ontwikkelt en initieert zelfstandig, toonaangevend beleid over de arbeidsmarkt en re-integratie. Daarnaast ben je ook inzetbaar op verwante beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein en geef je richting aan de bijbehorende processen. Je werkt intensief samen met de programmamanager en de betrokken uitvoerende teams en partners om de diverse opgaven te realiseren.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Een flinke en uitdagende opdracht, maar met jouw relevante ervaring, analytisch vermogen en vaardigheid om beleid helder te formuleren weet je hoe je dit succesvol aanpakt. Je ontwikkelt en initieert nieuw beleid of past bestaand beleid aan. Je adviseert het college over te maken beleidskeuzes, informeert hen over de voortgang en bent aanspreekpunt voor vragen uit de politiek en van de pers. Je stuurt op de financi&euml;le kaders en legt hierover verantwoording af. Landelijke ontwikkelingen volg je op de voet en verwerkt deze in nieuwe voorstellen of beleid.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Wij zoeken een ervaren collega die goed is in het maken van een analyse en werkt aan gedegen oplossingen. Je weet complexe vragen om te zetten naar realiseerbare doelen in nauwe samenwerking met de uitvoering. Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke en maatschappelijke context. Je kunt schakelen tussen verschillende opdrachten en je vindt het vanzelfsprekend dat alleen samenwerking leidt tot resultaten.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hebt meerdere jaren relevante ervaring op het beleidsterrein Werk (arbeidsmarkt) en Inkomen. Je hebt aantoonbare, succesvolle, ervaring met project- en procesmatig werken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">meerdere jaren relevante ervaring op het beleidsterrein werk (arbeidsmarkt) en inkomen. &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">daarnaast heb je aantoonbare, succesvolle, ervaring met project- en procesmatig werken. &nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werkverkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dani&euml;lle Beumer (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. Solliciteren kan tot en met maandag 2 mei 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2928475/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 mei 2022, de vervolggesprekken staan gepland op dinsdag 17 mei 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-04-19 14:41:40 +0200 2022-04-19 14:41:40 +0200 2022-04-19 14:41:40 +0200 Lid Adviesraad Cultuur gemeente Apeldoorn & Deventer De Adviesraad Cultuur Apeldoorn & Deventer zoekt per direct een nieuw lid, met expertise op het gebied van beeldende kunst. De Adviesraad adviseert beide colleges van B&W over subsidieverzoeken voor de verschillende culturele regelingen. <p>Sinds 2021 is de <a title="Ga naar Programmasubsidie cultuur" href="https://www.deventer.nl/programmasubsidiecultuur">subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur</a> van kracht. Deze programma-subsidieregeling bestaat (voor advisering door de Adviesraad Cultuur) uit de volgende onderdelen:</p> <ol> <li>professionele culturele producties en/of presentaties;</li> <li>activiteiten cultuureducatie;</li> <li>culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;</li> </ol> <h2>Wij zoeken een nieuw lid dat:</h2> <ul> <li>beschikt over inhoudelijke kennis op het gebied van beeldende kunst;</li> <li>inzicht heeft in projectbegrotingen;</li> <li>goed onderbouwde adviezen kan geven;</li> <li>affiniteit en kennis heeft van het culturele leven in Apeldoorn en Deventer;</li> <li>geen binding heeft met een culturele organisatie of vereniging in Apeldoorn en Deventer;</li> <li>algemene kennis heeft van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector.</li> </ul> <h2>Taken adviesraad</h2> <ul> <li>de Adviescommissie Cultuur komt (ten minste) drie keer per jaar bij elkaar voor een vergadering</li> <li>het beoordelen van subsidieaanvragen op basis van de subsidieregelingen cultuur van de gemeente Apeldoorn en Deventer</li> <li>het adviseren van beide colleges van B&amp;W</li> </ul> <h2>Financi&euml;le vergoeding</h2> <p>Een lid van de Adviesraad Cultuur ontvangt per vergadering een vergoeding van &euro; 375,-. Dit bedrag is opgebouwd uit &euro; 125,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Apeldoorn en &euro; 250,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Deventer. Het verschil is gebaseerd op het aantal te behandelen aanvragen.</p> <h2>Iedereen doet mee</h2> <p>Wij zijn ervan overtuigd dat een diverse adviescommissie beter kan adviseren en anticiperen op de ontwikkelingen in de culturele sector. Wij streven dan ook naar een diverse samenstelling van de Adviesraad.&nbsp; &nbsp;</p> <h2>Solliciteren</h2> <p>Je kunt reageren tot en met zondag 24 april 2022. De selectiegesprekken vinden plaats half mei. De selectiecommissie bestaat uit een Programmamanager Kunst en Cultuur van de gemeente Deventer, een beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Apeldoorn en twee leden van de Adviesraad Cultuur. Na de selectiegesprekken adviseert de selectiecommissie de colleges van B&amp;W, waarna benoeming volgt.</p> <p>Je kunt je sollicitatiebrief en cv indienen via het e-mailadres <a href="mailto:a.termaat.bergisch@deventer.nl">a.termaat.bergisch@deventer.nl</a>.</p> <p>Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie, dan kun je contact opnemen met Annejos Termaat, via bovenstaand mailadres.</p> 2022-04-08 09:00:00 +0200 2022-04-08 09:18:07 +0200 2022-04-08 09:26:57 +0200 Wegbeheerder en adviseur straten, wegen, pleinen Jij geeft vorm en inhoud aan het wegbeheer, hiervoor ben jij het eerste aanspreekpunt. Je zorgt voor de uitvoering van weginspecties en de vertaalt dit naar beheer- en onderhoudsplannen. Ook ben je contractmanager en zorg je dat de gemeentelijke uitgangspunten bewaakt worden en de straten, wegen en pleinen schoon, heel en veilig zijn. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Beheer<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2.865&nbsp; tot &euro; 4.671 (schaal 10)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 8 mei 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je bent contractmanager van het elementen- en asfaltbestek en stuurt op de planning, kwaliteit en kosten van de uitvoering. Ook zorg je voor de uitvoering van weginspecties, het borgen van de uitkomsten in het beheersysteem en het prioriteren van het groot onderhoud. Daarbij werk je samen met de operationeel beheerder wegen en riolering en de civiele directievoerders. Samen zorgen jullie voor een effectieve afstemming tussen klein en groot onderhoud.</p> <p>Je zorgt voor de afhandeling van complexe meldingen op het gebied van straten, wegen pleinen en stem dit af met de wijkenbeheerders en wijkmanagers.</p> <p>Je bent kritisch op bestaande beheerplannen en uitvoeringsprocessen en weet waar nodig verbeteringen te zien en door te voeren. Op basis van ervaringen en gegevens maak je analyses en trek je conclusies. Aan de hand daarvan breng je advies uit en geef je aan wat dit betekent voor de beheer en onderhoudsplannen.&nbsp;</p> <p>Samen met de andere adviseurs ben je lid van de projectgroep en lever je een belangrijke bijdrage aan de integrale meerjarenplanning van het groot onderhoud en het tactisch beheer van programma Leefomgeving. Binnen dit programma geef je (mede) richting aan de CO2-reductie, duurzaamheid en klimaatadaptatie.</p> <p>Tot slot heb je een signalerende en adviserende rol naar collega&rsquo;s, programmamanagement en het bestuur.</p> <h2>Jouw profiel</h2> <p>Je neemt graag initiatief, bent analytische en werkt graag samen. Je bent klantgericht naar collega&rsquo;s, inwoners en initiatiefnemers. Zowel jouw schriftelijke als mondelinge communicatie is goed en je kunt goed plannen, prioriteren en organiseren. Je staat open voor idee&euml;n en meningen van anderen om het beste resultaat voor de stad te bereiken.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde hbo-opleiding civiele techniek of weg- en waterbouw;</li> <li>minimaal 5 jaar relevante ervaring;</li> <li>kennis en ervaring met integraalbeheer en assetmanagement in de openbare ruimte is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Je komt te werken in een team van ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Je werkt intensief samen met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rene van Dijk, via telefoonnummer <a title="Bellen naar 0629378126" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a>. Solliciteren kan tot en met 8 mei via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2921609/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p><br /><br /></p> 2022-04-06 15:16:00 +0200 2022-04-06 15:16:26 +0200 2022-04-26 12:26:57 +0200 Projectmanager gebiedsontwikkeling Je begeleidt toffe gebiedsontwikkelingsprojecten zoals het Shita-terrein, de ontwikkeling van de Container Terminal Deventer of de ontwikkelingen van het duurzaamheidsplein. Naast deze projecten is de energietransitie de komende jaren een belangrijk thema. Je bent doelgericht, kunt goed onderhandelen en hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen. Met deze functie draag je bij aan het creëren van de leefomgeving van de toekomst. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Gebiedsontwikkeling&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 4343 tot &euro; 5960 (schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 21 juni<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je werkt aan grote &eacute;n kleine opgaven, het gaat hierbij vaak om (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden (actief en faciliterend), bedrijventerreinen of procesbegeleiding van grote particuliere ruimtelijke initiatieven. Je begeleidt het proces, toont de haalbaarheid en cre&euml;ert draagvlak. We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je werkt samen met ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je mee kunt sparren. De organisatie geeft je ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken. Een rol waarbij veel samenkomt, maar ook een rol die veel voldoening geeft door de impact en het zichtbare resultaat.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent gewend leiding te geven aan projectteams met expertises van binnen en buiten de organisatie.  Vanuit je rol oefen je op diplomatieke wijze invloed uit en benut je jouw netwerk om projectdoelen te realiseren. Het is belangrijk dat je partijen weet te verbinden. Ook kun je goed onderhandelen, breng je risico&rsquo;s in beeld en weet je deze te managen. Een procesmatige en of projectmatige aanpak is onmisbaar in jouw werk. Je houdt van vernieuwing en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.  &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo+/wo-werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">In je recente loopbaan minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingsprojecten in de rol van projectmanager;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Ruime aantoonbare ervaring met politiek gevoelige projecten.  &nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team PRO van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen waarin juristen, planeconomen, juridisch planologen, directievoerders, (senior) projectleiders, makelaars en (senior)projectmanagers) werkzaam zijn. Het team wordt aangestuurd door drie teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <p>De grootste uitdagingen waar het team PRO de komende jaren voor staat zijn:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">De ambities van het college en de raad op het gebied van woningbouw en energiedoelstellingen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Het realiseren van een aantal grotere complexe gebiedsontwikkelingstrajecten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Verbeteren van het risicomanagement en integrale gebiedsontwikkeling.&nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van Berkum via het <a title="Bellen naar 06 - 22 27 22 35 " href="tel: 0622272235">06 - 22 27 22 35 </a>of John Beuving via <a title="Bellen naar 06 - 21 88 25 71" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a>. Solliciteer uiterlijk op 21 juni door je belangstelling via het <a title="Ga naar het digitale sollicitaieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2920909/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-04-06 08:00:00 +0200 2022-03-02 13:11:27 +0100 2022-04-29 10:24:12 +0200 Wijkenbeheerder Jij bent het aanspreekpunt van de wijk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doordat jij een echte netwerker bent, weten bewoners, bedrijven en partners jou goed te vinden. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong> Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Leefomgeving, beheer en onderhoud, communicatie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.865&nbsp; tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 18 april 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je zorgt voor een schone en veilige openbare ruimte, zoals vastgelegd is in de Visie Leefomgeving en de contracten met de uitvoerende partijen. Leefbaarheid en veiligheid vormen de basis voor het welzijn van alle bewoners.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jij bent het aanspreekpunt en draagt de verantwoordelijkheid voor de aan jou toegewezen wijk. Om deze rol goed te kunnen vervullen, werk je het grootste deel van je tijd (circa 70%) vanuit de jouw toegewezen wijk. Je zoekt actief de samenwerking met instanties, bouwt een netwerk op en levert een bijdrage aan een verbeterde leefomgeving. Je ondersteunt bij de ontplooiing van bewonersinitiatieven.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je zet opdrachten uit voor herstel bij uitvoerende partijen en je zorgt voor financi&euml;le controle op afrekeningen. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de communicatie en afhandeling naar de bewoners in de wijk rondom de meldingen.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een enthousiasmerende pionier en netwerker. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig, proactief en werkt zelfstandig. Een echte netwerker met inlevingsvermogen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een vaktechnische opleiding op gebied van cultuur/civiele techniek op HBO-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">minimaal 3 jaar ervaring binnen het werkveld van beheerder of aanverwante functies;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Affiniteit met het werkveld (groen, grijs, riool) is een vereiste.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken binnen de vakgroep Wijkenbeheer met 4 andere gedreven en professionele collega&rsquo;s. De vakgroep is onderdeel van het team Inrichting Beheer Leefomgeving (IBL). Het team bestaat uit ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Je werkt intensief samen met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, ontwikkelende, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Debbie Swartjes-Soer (Wijkenbeheerder) via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 0657951162" href="tel:0657951162">06 - 57 95 11 62</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 18 april door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2916825/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. Je kunt je sollicitatie richten aan Arend Sick (teammanager IBL).</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-04-01 10:00:00 +0200 2022-04-01 10:37:13 +0200 2022-04-01 10:37:13 +0200 Inkomensconsulent Je voert gesprekken met inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt, hun vraag onderzoekt en het recht op uitkering vaststelt. Je beoordeelt wat er nodig is om mee te doen in de samenleving of om hun financiële situatie te stabiliseren. Een afwisselende baan waarbij je veel in contact komt met inwoners, collega’s en verschillende netwerkpartners. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Sociaal/Maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2581 tot &euro; 4208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 13 april&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent verantwoordelijk voor je eigen caseload. Je neemt aanvragen in behandeling in het kader van de Participatiewet en ook overige regelingen. Je beoordeelt deze door middel van een gesprek en soms ook een huisbezoek.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je kijkt waar je de zelfredzaamheid van jouw klant kan vergroten, of welke voorbereidende stappen er richting participatie of financi&euml;le rust kunnen worden gezet. Hierin bied je passende begeleiding. Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke bemiddeling naar werk voor klanten die daar aan toe zijn, voert KonnecteD vervolgens uit.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Iedere inkomenssituatie is anders. Dat vraagt om flexibiliteit, goede gespreksvaardigheden en een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen. Binnen de kaders van wet- en regelgeving ervaar jij genoeg ruimte om creatieve oplossingen te vinden.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Deze baan vraagt om een collega die verantwoordelijk is, zelfstandig werkt, overzicht houdt en goed kan prioriteren. In situaties die direct actie vragen, hou jij je hoofd koel. Je werkt actief samen met je collega's en met partners in de stad.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt daarnaast over:&nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (bij voorkeur SJD);</li> <li>minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li>voldoende kennis van de Participatiewet om dit toe te kunnen passen.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). Onze klanten doen mee naar vermogen, daar passen wij onze dienstverlening op aan. We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons.&nbsp;Je komt te werken in een collegiaal team met naast de inkomensconsulenten ook collega&rsquo;s van de uitkeringsadministratie, sociale recherche, inburgering DZD en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 17 11 18 08" href="tel:0617111808">06 - 17 11 18 08</a>. Maak je belangstelling kenbaar via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2916519/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a> v&oacute;&oacute;r 13 april 2022. De gesprekken vinden plaats op 20 en 21 april.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-31 13:58:00 +0200 2022-03-31 13:58:53 +0200 2022-03-31 14:05:07 +0200 Teammanager Advies, Support en Kennis Coach, sparringpartner en leidinggevende in één. Dat zoeken we in de opvolger van één van de twee teammanagers van team Advies, Support en Kennis. Samen met jouw collega teammanager zorg jij dat jullie team het beste uit zichzelf weet te halen. Je geeft leiding aan 75 ambitieuze en vakkundige collega's HR, inkoop, kennis en verkenning, communicatie, verzekeringen, ondersteuning en juridische zaken Wij zoeken een mensgerichte teammanager die zichzelf durft laten te zien. Voorbeeld doet immers volgen! <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Bedrijfsvoering&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 4.965 tot &euro; 6.616 (schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met je collega-teammanager geef jij vorm en uitvoering aan de professionele en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen team Advies, Support en Kennis (ASK). Je stimuleert onderlinge samenwerking en helpt je medewerkers hun doelen te bereiken. De weekupdate die je houdt is daarvoor een van de manieren. Door vertrek van een teammanager is er plaats voor een enthousiaste, inspirerende en resultaatgerichte teammanager Advies, Support en Kennis (ASK).&nbsp;</p> <p>Samen sta je voor de doorontwikkeling van de integrale adviesfunctie van dit team, met het oog op de opgaves van de gemeentelijke organisatie. Hiervoor heb je geregeld overleg met de portefeuillehouder en programmamanager bedrijfsvoering. Je zet visie en strategie om in daadwerkelijk handelen. Waar nodig sluit je daarvoor aan bij vakgroepoverleggen. Je bent verantwoordelijk voor de sturing, beheersing en control van alle middelen van het team binnen de concernkaders. Je gebruikt daarvoor onder andere het kwaliteitsoverleg en de afstemming met de afdeling Finance &amp; Control. Je stuurt op de juiste kwaliteit en capaciteit van het team om afgesproken resultaten te halen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Jij wordt blij van mensen en processen. Je geniet van groei en weet een omgeving te cre&euml;ren waarin mensen zich blijven ontwikkelen. Je bent empathisch, beschikt over natuurlijk leiderschap en brengt mensen samen. Je hebt daadkracht en bent helder over de koers die je vaart.&nbsp;</p> <p>Teammanagement vraagt om maatwerk en flexibiliteit: zelforganisatie waar dat kan en krachtige begeleiding waar nodig. Je stimuleert verantwoordelijkheid en eigen regie, maar grijpt in als de dingen anders lopen dan gewenst. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">5 tot 10 jaar managementervaring, bij voorkeur in een (lokale) politiek-bestuurlijke omgeving;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ruime ervaring met organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">kennis van en ervaring in het ontwikkelen en implementeren van visie en strategie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">ervaring met het aansturen, stimuleren en enthousiasmeren van grote groepen medewerkers;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">affiniteit met de verschillende vakgebieden uit het team (pr&eacute;).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team ASK bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, kennis en verkenning, communicatie, verzekeringen, ondersteuning en juridische zaken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK! Als teammanager maak je ook deel uit van het managementteam van de gemeente met directie en 24 teammanagers.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken ruim 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wim de Jong (directeur) via <a title="Bellen naar 0570 &ndash; 693848" href="tel:0570693848">0570 &ndash; 693848</a>. Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2915021/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We beoordelen de reacties continu. Zien we voldoende aanknopingspunten dan nodigen we jou uit voor een gesprek!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-29 16:29:00 +0200 2022-03-29 16:29:32 +0200 2022-03-29 16:46:25 +0200 Medewerker parkeren en laadpalen Als Laadpalenbepaler kunnen we niet om jou heen als het gaat om aanvragen voor de plaatsing van laadpalen. En als Eerste Aanspreekpunt ben jij intern en extern dé persoon die informeert over ons parkeervergunningensysteem. Tenslotte weet jij goed de informatiebehoefte van klanten te vertalen naar passende uitingen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong> MBO&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Ondersteuning&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.581 tot &euro; 3.732 (schaal 8)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 10 april&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij organiseert het parkeervergunningenproces. Denk aan het verlenen, afwijzen, verlengen, intrekken en wijzigingen van parkeervergunningen, abonnementen en jaarkaarten.&nbsp; Je bent veel bezig met het parkeervergunningensysteem (PVS). Zo ben je intern en extern aanspreekpunt hiervoor. Maar je zorgt er ook voor dat het systeem goed functioneert, samen met de functioneel beheerder.&nbsp;</p> <p>Je kunt je goed verplaatsen in je klanten. Doordat jij weet aan welke informatie zij behoefte hebben, kun je onze uitingen over parkeerproducten goed laten aansluiten. Jij zorgt voor een passende klantbeleving in informatiebladen en flyers.&nbsp;</p> <p>Waar je je ook mee bezig houdt, zijn laadpalen. Je handelt aanvragen voor plaatsing van openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen af. Om te bepalen op welke locaties er laadpalen komen, werk je met een plankaart. Nieuwe locaties stem je af met de concessiehouder en je collega&rsquo;s. Ook informeer je omwonenden en beantwoord je hun vragen.&nbsp;</p> <p>Tot slot handel je bijzondere aanvragen af die buiten het geautomatiseerde proces vallen. En je verstrekt informatie voor het afhandelen van de bezwaar &ndash; en beroepschriften, zowel op het gebied van laadpalen als parkeren. &nbsp;</p> <h2>&nbsp;Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent klantgericht en proactief. Je kunt regels goed interpreteren, toepassen en uitleggen. Ook kun je goed schakelen tussen werkzaamheden. Je schriftelijke en mondelinge communicatie is goed en je staat open voor idee&euml;n en meningen van anderen om samen het beste resultaat voor de klant te bereiken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met programma&rsquo;s zoals Excel en Word;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">kennis en ervaring met communicatie en marketing is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Team Inrichting Beheer en Leefomgeving (IBL)&nbsp;</h2> <p>Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur en regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken. Een gezellig en behulpzaam team in een dynamische en professionele werkomgeving. Je komt te werken in het regieteam parkeren.&nbsp;</p> <p>Een nog beter beeld van het team? Kijk dan naar&nbsp; <a title="Ga naar Team Inrichting Beheer &amp; Leefomgeving (IBL)&nbsp;" href="https://youtu.be/1PXKysrPgqE">Team Inrichting Beheer &amp; Leefomgeving (IBL)&nbsp;</a></p> <p>Bekijk ook de video hieronder:</p> <p>[[youtube:1PXKysrPgqE]]</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rene van Dijk (teammanager Inrichting en Beheer Leefomgeving), telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 29 37 81 26" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a> of Fenny Waalkens, adviseur parkeren, telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 12 34 37 58" href="tel:0612343758">06 - 12 34 37 58</a>.&nbsp;Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het<a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2911767/127969?iso=nl"> digitale sollicitatieformulier.</a>&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-25 12:55:00 +0100 2022-03-25 12:55:47 +0100 2022-03-25 13:00:15 +0100 Strategisch adviseur Finance en Control Jij legt verbindingen tussen ambitie, realisatie en financiële middelen. Zo draag je bij aan een gezond financieel beleid van de gemeente. We zoeken een ervaren en resultaatgerichte strateeg. Iemand die weet wat er nodig is op de lange termijn en gelijktijdig inspeelt op veranderende situaties. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Financi&euml;n&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 4.965 tot &euro; 6.616 (schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent h&eacute;t aanspreekpunt voor de totstandkoming van onze gemeentebrede financi&euml;le producten en planning &amp; control. Je ontwikkelt het strategische financi&euml;le beleid, adviseert directie en college hierover en ondersteunt hen in de behandeling in de gemeenteraad.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je regisseert en co&ouml;rdineert de P&amp;C-cyclus van de gemeente Deventer en neemt initiatieven tot vernieuwing daarvan. Je stuurt meer strategisch complexe projecten aan het op gebied van P&amp;C en zorgt voor afstemming in de organisatie.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ook beoordeel en toets je de financi&euml;le onderbouwing van beleidsvoorstellen in specifiek benoemde gevallen. Je overlegt hiervoor op allerlei niveaus en in de volle breedte van de gemeente. Je zorgt dat je goed op de hoogte bent van wat er speelt in de politiek en binnen de begrotingsprogramma's. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de financieel adviseurs.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een stevige adviseur die vertrouwen wekt en resultaatgericht is. Je neemt initiatief en bent sterk zelforganiserend. Jij weet waar je informatie vandaan haalt. Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden. Je bent communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je ontwikkelt en vertaalt lange termijnstrategie&euml;n. Uiteraard ben je schrijfvaardig sterk omdat je een vooraanstaande rol hebt als regisseur van de P&amp;C-cyclus. Je speelt flexibel in op veranderende situaties, zoals een onverwachte B&amp;W-nota, wijzigingen in begroting of een nieuw college.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Universitair werk- en denkniveau (bedrijfseconomie of vergelijkbaar);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Zeer ruime ervaring in een strategische beleids- of adviesfunctie in het vakgebied ;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Gedegen kennis van gemeentefinanci&euml;n.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je thuisbasis is het team Finance &amp; Control. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.  &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager F&amp;C via <a title="Bellen naar 06 - 48 43 07 66" href="tel:0648430766">06 - 48 43 07 66</a>. We hanteren geen deadline voor deze vacature. Heb je interesse? Reageer dan snel via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2911049/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>! Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-24 00:00:00 +0100 2022-03-24 14:14:03 +0100 2022-03-25 09:02:00 +0100 M365 Administrator Associate Je hebt uitvoerende taken in het volledige Admin-center van Microsoft 365. Je beheert en optimaliseert producten zoals SharePoint, Power Automate, Power Apps, PowerShell en Microsoft Teams. Een heel bord vol? Je hoeft niet op alle producten tot in detail diepgaande kennis te hebben. Jij bent de associate, de generalist. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo/Hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2865 tot &euro; 4671 (schaal 9/10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong> Tot en met 6 april 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je beheert, ontwikkelt en werkt mee aan onze bestaande Microsoft 365 inrichting. Je bent onderdeel van het M365 productteam van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR-I), een team met diverse specialismen. Jouw huidige M365 kennis is belangrijk en daarom krijg je de mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Samen met jouw collega&rsquo;s uit de M365 Productgroep werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap van de gemeenten. Hiervoor moeten er slimme keuzes gemaakt worden en daarom zoeken we iemand die zich graag verdiept in de laatste ontwikkelingen binnen Microsoft 365. Vanuit die rol ben je ook betrokken bij een wijziging op een flow binnen SharePoint, Power Automate, een Power App, of een andere solution. Je bent hier de technisch medewerker. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten op het terrein van Microsoft 365 maken dit een interessante en uitdagende functie voor een allround M365 beheerder / administrator associate. Deze functie valt binnen de Role-Based filosofie van Microsoft.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Jij bent een enthousiaste en proactieve M365 administrator associate. Iemand die kennis deelt, overdraagt en collega's meeneemt bij veranderingen. De Microsoft 365 omgeving is onderhevig aan veranderingen, zeker op het gebied van productiviteit en effici&euml;ntie. Jij wordt er enthousiast van om in deze veranderende omgeving een zo hoog mogelijke productiviteit te halen voor de productgroep, maar bovenal voor de gemeenten.&nbsp;</p> <h2>Je beschikt over:&nbsp;</h2> <ul> <li>mbo+ -opleiding ICT, Technische informatica, of vergelijkbaar;</li> <li>de drive om op korte termijn het Microsoft MCSA Office 365 en/of het Microsoft 365 opleidingstraject (MS-100, MS101, MS-600, MS-700, MS-740) te doorlopen. Al gedaan? Dan is dat helemaal een pr&eacute;;</li> <li>minimaal drie jaar ervaring met Microsoft 365;</li> <li>kennis en ervaring op het gebied van werken in een multidisciplinair team.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (ruim 1250 gebruikers). We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je directe sparringpartners zijn de M365 Solution Architect en de Technische Security specialist.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61.</a> Solliciteren kan tot en met 6 april via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2909379/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 14 april. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-22 19:40:00 +0100 2022-03-22 19:40:01 +0100 2022-04-04 10:54:21 +0200 IT-werkplekbeheerder Jij zorgt ervoor dat jouw collega’s optimaal werken in een actuele en veilige omgeving. Je bouwt images op die je vervolgens test, finetunet en distribueert. Daarnaast bouw je AppV packages, modificeer je MSI’s, zorg je voor de juiste updates en verhelp je storingen in de VDI-omgeving. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo/Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2865 tot &euro; 4208 (schaal 9)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 6 april 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je werkt nauw samen met drie collega's binnen IT-beheer. E&eacute;n van je taken is opbouwen en testen van images en het finetunen en distribueren ervan. Ook bouw je AppV packages, modificeer je MSI&rsquo;s en beheer je de werkplek (updates, verhelpen storingen VDI-omgeving).&nbsp;&nbsp;</p> <p>Op onze servers voeren we voor onze collega's installaties en updates uit, soms samen met de leverancier van de applicatie. Daarnaast bieden we tweedelijns support, hiervoor gebruiken we Topdesk. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening voor werkplekbeheer.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li>mbo+/hbo werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar ervaring als werkplekbeheerder;</li> <li>kennis van Windows 10 en Windows Server 2016;</li> <li>ervaring met met Microsoft Endpoint Configuration Manager, VMware View en Ivanti Workspace Control;</li> <li>ervaring binnen een client/server omgeving bij voorkeur met VDI;</li> <li>gezien de huidige ontwikkelingen is kennis van Azure en Intune een pr&eacute;, evenals van Powershell en MSIX.&nbsp;</li> </ul> <p>Je bent klant- en resultaatgericht en weet snel je weg te vinden in het team. Samenwerking is voor jou vanzelfsprekend. Je analyseert goed en kunt onder druk presteren. Graag ontiwikkel jij je verder.&nbsp;</p> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (ruim 1250 gebruikers). We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je directe sparringpartners zijn de M365 Solution Architect en de Technische Security specialist.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan, samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 6 april via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2909187/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a>&nbsp; De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 11 april. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-22 19:32:00 +0100 2022-03-22 19:32:22 +0100 2022-04-04 10:54:41 +0200 Technisch Security & Compliance Administrator M365 Jij zorgt ervoor dat de Microsoft 365 Security & Compliance inrichtingen aansluiten op de technische architectuur van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je wordt onderdeel van het M365 productteam. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten op het terrein van M365 maken dit een interessante en uitdagende functie voor een Security & Compliance Administrator. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo/Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2865 tot &euro; 4671 (schaal 9/10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je werkt uitvoerend in het Security &amp; Compliance Center van Microsoft 365. Je kent de weg in de configuratie en geeft advies voor verbetering. Je actualiseert en optimaliseert de Microsoft Secure Score en onderhoudt de Security Baseline. Samen met jouw collega&rsquo;s werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap. Hiervoor maak je slimme keuzes op basis van de laatste Security &amp; Compliance ontwikkelingen binnen Microsoft 365. Vanuit die rol ben je ook betrokken bij de operationele securityprocessen en heb je nauw contact met de ISO en de TISO.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je bent de schakel tussen het securityteam en de productgroep M365. Jouw actuele kennis is daarbij belangrijk. Daarom krijg je voldoende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Deze functie valt binnen de Role-Based filosofie van Microsoft.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We zoeken een enthousiaste en proactieve Technische Security &amp; Compliance Administrator. Het is belangrijk dat je kennis deelt, overdraagt en collega's meeneemt bij veranderingen. De Microsoft 365 omgeving is onderhevig aan veranderingen, en dit geldt zeker op het gebied van beveiliging en compliance. Jij wordt er enthousiast van om in deze veranderende omgeving een zo hoog mogelijke beveiligingsscore te blijven halen.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">mbo of hbo ICT technische informatica of vergelijkbaar;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">affiniteit met Microsoft 365 Security &amp; Compliance.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (ruim 1250 gebruikers). We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je directe sparringpartners zijn de M365 Solution Architect en de Technische Security specialist.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 900 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT beheer via <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2908135/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-22 19:24:00 +0100 2022-03-22 19:24:07 +0100 2022-04-04 10:55:13 +0200 WMO Coach (2 vacatures) Jij levert een belangrijke bijdrage als het gaat om de zelfredzaamheid en/of participatie van inwoners. Je zet de hulpvraag uit, onderzoekt welke mogelijkheden er zijn in de leefwereld van een inwoner. Inzet van zorg monitor en evalueer je doorlopend. Altijd vanuit de combinatie: menselijk en zakelijk. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 24 - 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Sociaal/Maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.865 tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 29 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Het contract voor de tweede vacature is tijdelijk tot en met einde van dit kalenderjaar</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je behandelt meldingen over hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn over aangepast wonen, vervoer, rolstoelen, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Je beoordeelt of de hulpvraag onder de wet WMO valt en of er bijvoorbeeld nog nader onderzoek nodig is. Door een compleet beeld te hebben van de hulpvraag weet je bij welke (externe) partij de hulpvraag hoort.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je voert gesprekken met inwoners en andere mensen die bij de hulpvraag betrokken zijn zoals een huisarts, therapeut of een specialist. Je bekijkt wat de inwoner zelf kan, legt contact met de zorgaanbieder en je verwerkt je bevindingen in een ondersteuningsplan. Je monitort de uitvoering van de geleverde zorg op basis van doelen en resultaten en je bespreekt afwijkingen. Tussentijds evalueer je met de inwoner en zorgaanbieder de kwaliteit en effectiviteit van de ingezette maatwerkvoorziening.&nbsp;Je beoordeelt ondersteuningsplannen van collega&rsquo;s en toetst op inhoud en kwaliteit van het genomen besluit en of deze voldoet aan wet- en regelgeving en afspraken. Ook beoordeel je ondersteunings- en budgetplannen van bewoners en toets je deze op volledigheid en besluit je of en welke hulp noodzakelijk is.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je voelt je als een vis in het water in het sociale domein en met name op het werkgebied van de WMO. Je kunt goed luisteren en bent een empathisch persoon. Ook lukt het je snel een probleem te doorgronden en te beslissen wat de meest adequate aanpak is. Daarbij ben je resultaatgericht en weet je waar nodig creatieve oplossingen te bedenken. Waar nodig ben je zakelijk en een echte onderhandelaar. Tot slot werk je graag nauwkeurig en ben je communicatief vaardig.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een hbo opleiding, bij voorkeur in het sociale domein;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">De basisopleiding WMO;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis van en ervaring met wet- en regelgeving WMO en aanverwante wetgeving;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis van de sociale kaart van Deventer.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 4 vakgroepen en een staf. De vakgroep Zorg bestaat uit de Toegang WMO en de Backoffice (Jeugdwet en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook wordt voor de brede WMO, inclusief Beschermd Wonen en de Jeugdwet, de ge&iuml;ndiceerde zorg (financieel) administratief verwerkt. De collega&rsquo;s werken samen volgens de kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Adrienne Lankhorst, via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 44 88 14 14" href="tel:0644881414">06 - 44 88 14 14</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 29 maart 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2907161/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdag 6 april 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-03-18 16:00:00 +0100 2022-03-18 16:12:16 +0100 2022-03-18 16:12:16 +0100 Business controller Een stevige adviseur met tact en lef, die graag adviseert over bedrijfseconomische vraagstukken in een politieke omgeving. Die zoeken wij en dan specifiek voor het ruimtelijk domein, grondexploitaties en vastgoed. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de financiën van de gemeente Deventer en de verbonden partijen op orde zijn. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Finance&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 3701 tot &euro; 5372 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 7 april&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je gaat aan de slag als financieel adviseur voor de begrotingsprogramma's ruimtelijke ontwikkeling, herstructurering (grondexploitaties) en vastgoed. Je ondersteunt en adviseert over doelmatigheid, doeltreffendheid en finance en control. Je initieert en begeleidt managementgesprekken. In dat kader toets je ook directie- en bestuursvoorstellen. Je signaleert en adviseert. Soms gaat dat over (mogelijke) afwijkingen of onoverbrugbare verschillen van inzicht aan concern, regiemanagers en directieraad. Hiermee geef je ook invulling aan 2e lijns control. Je verzorgt op concernniveau de ondersteuning voor gemeentelijke programma&rsquo;s. Je ondersteunt daarnaast ook de businessteams in de opdrachtgevende rol naar organisaties waarin we als gemeente een bestuurlijk en financieel belang hebben (verbonden partijen).&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je bent h&eacute;t aanspreekpunt en sparringpartner voor programma- en lijnmanagement op het gebied van planning en control. Zoals jaarrekening, kaderbrief, voorjaarsnota, begroting en kwartaalrapportages. Je signaleert en analyseert knelpunten, kansen, risico&rsquo;s bij de realisatie van de planning- en controlcyclus en adviseert hierover. Je spart met de andere business controllers om informatie uit te wisselen. Jouw collega&rsquo;s hebben allemaal een eigen aandachtsgebied en werken veel zelfstandig, maar jullie helpen elkaar waar nodig.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Wil je weten hoe een werkdag eruitziet bij ons als business controller? Lees dan het verhaal over de werkdag van <a title="Ga naar de werkdag van Herman Graaff" href="https://bit.ly/35ZgyEA">Herman Graaff</a>.</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>We zijn op zoek naar een collega met tact, die beseft welke impact beleidskeuzes hebben op het financieel beleid en de bedrijfsvoering. Een energieke en vakbekwame gesprekspartner, die met lef adviseert over bedrijfskundige, bedrijfseconomische en financieel-economische vraagstukken. Je bent pragmatisch en ambitieus, initiatiefrijk en onafhankelijk. Je bent een creatieve denker, teamspeler en verbinder. Je houdt van vernieuwing en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.&nbsp;</p> <h2>Je beschikt over:</h2> <ul> <li>Hbo/wo-diploma in financieel-economische richting;</li> <li>3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare adviesfunctie;</li> <li>Ruime kennis van BBV en instrumenten en systemen in het vakgebied;</li> <li>Ruime ervaringskennis van bijvoorbeeld projectmanagement, risicomanagement en/ of doelmatigheidsvraagstukken;</li> <li>Pr&eacute;: ervaring in het fysieke domein en grondexploitaties.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Finance &amp; Control is hecht en collegiaal. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 48 43 07 66" href="tel:0648430766">06 - 48 43 07 66.</a> Solliciteren kan tot en met 7 april door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2906123/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken. De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagochtend13 april. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-18 11:39:00 +0100 2022-03-18 11:39:28 +0100 2022-03-18 14:32:18 +0100 Schuldhulpverlener vroegsignalering Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde. Voor het project ‘Vroeg Eropaf’ benader je actief gezinnen waar mogelijk financiële zorgen zijn. Samen met collega's en cliënten zoek je naar de beste aanpak. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Sociaal/Maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2798 tot &euro; 4109 (salarisschaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 22 maart&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ondersteunt mensen die financi&euml;le zorgen hebben en daar niet zelfstandig een oplossing voor kunnen vinden. Door het oplossen of beheersbaar maken van schuldenproblematiek geef je ze weer mogelijkheden om echt mee te doen. In deze functie ligt de nadruk op contact leggen, coaching en gespreksvoering en wat minder op de juridisch-administratieve aspecten van schuldhulpverlening.&nbsp;Je benadert op een outreachende wijze gezinnen waarvan we signalen ontvangen over mogelijke financi&euml;le zorgen en biedt daarbij ondersteuning. Samen met de klant onderzoek je wat hij/zij in de toekomst wil bereiken en welke rol financi&euml;n daarin spelen. Je brengt de actuele situatie in kaart en maakt een concreet plan van aanpak. Daarin beschrijf je hoe je toewerkt naar de gewenste (financi&euml;le) situatie. Je werkt hierbij vanuit het principe van stress-sensitieve dienstverlening.&nbsp;Eventuele schulden breng je in kaart, je zoekt oorzaken en maakt een plan om herhaling te voorkomen. Je geeft voorlichting en advies over financi&euml;le voorzieningen en budgetcoaching. In sommige gevallen verwijs je naar gespecialiseerde instellingen. Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen op ons vakgebied en levert vanuit je kennis en ervaring een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.&nbsp;Een drukke, hectische en niet altijd even dankbare baan, tegelijkertijd heel uitdagend en inspirerend.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent collegiaal, stressbestendig, oplossings- en resultaatgericht en hebt oog voor specifieke problematiek. Je bent makkelijk benaderbaar en wint snel het vertrouwen. Dit weet je te combineren met een zakelijke instelling. Je werkt zelfstandig en neemt initiatief.&nbsp;&nbsp;Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Je bent dan ook goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en hebt daar ook idee&euml;n over.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo- werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) binnen de schuldhulpverlening en/of binnen de outreachende hulpverlening.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is d&eacute; professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van Eck via het <a title="Bellen naar 06 - 15 62 27 40" href="tel:0615622740">06 - 15 62 27 40</a>. Solliciteren kan tot en met 22 maart via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2901281/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a> De gesprekken vinden daarna zo snel mogelijk plaats.&nbsp;We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-11 13:51:00 +0100 2022-03-11 13:51:33 +0100 2022-03-11 13:51:33 +0100 Medewerker budgetbeheer Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde, dus met ons team, cliënten, collega’s en ons netwerk zoeken we iedere dag naar de beste aanpak. Je beheert het inkomen van huishoudens die daartoe zelf (tijdelijk of langdurig) niet in staat zijn. Daarmee help je huishoudens uit de financiële problemen te komen en voorkom je dat nieuwe problemen ontstaan. <p>Opleidingsniveau: hbo werk- en denkniveau&nbsp;&nbsp;<br />Aantal uren: 28 - 32 uur&nbsp;&nbsp;<br />Vakgebied: Sociaal/ Maatschappelijk/ Financieel&nbsp;<br />Salarisindicatie: 2203,- tot &euro; 3645 (schaal 8)&nbsp;<br />Sollicitatietermijn: Tot en met 20 maart 2022&nbsp;<br />Contractvorm: Bepaalde tijd (voorlopig tot 31 december 2022)&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je stelt samen met de cli&euml;nt een budgetplan op. De gegevens daarvan leg je vast in onze geautomatiseerde systemen. Op basis van het budgetplan verzorg je de betaling van leefgeld, vaste lasten, reserveringen en variabele lasten ten behoeve van de cli&euml;nt. Je voert gesprekken met de cli&euml;nt over dagelijkse financi&euml;le problemen, maar ook over de mogelijkheden om op termijn weer zelfstandig het inkomen te beheren. Je bereidt de cli&euml;nt voor op het weer zelfstandig voeren van de financi&euml;le huishouding. Tijdens het traject geef je voorlichting over bestaande materi&euml;le en immateri&euml;le voorzieningen en zo nodig verwijs je naar gespecialiseerde (hulpverlenings-)instellingen. Incidenteel geef je ook budgettrainingen aan groepen.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je bent flexibel, stressbestendige en resultaatgericht. Je hebt oor en oog voor de specifieke problematiek van onze klanten en weet die te combineren met een zakelijke instelling. Je durft zelfstandig beslissingen te nemen. Jouw communicatieve vaardigheden zijn goed ontwikkeld en je hebt gevoel voor cijfers. Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen in ons vakgebied en om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je bent bereid om zowel op ons mooie kantoor in Deventer als op locatie in Olst-Wijhe en Kampen te werken. En bovenal ben je een fijne collega die graag de samenwerking opzoekt en humor meebrengt.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Je beschikt over hbo- werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) als budgetbeheerder, bewindvoerder of in een andere functie binnen de schuldhulpverlening.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is d&eacute; professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof ;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <p>We onderzoeken op dit moment of de huidige verdeling van de taken nog past binnen de ontwikkeling van onze dienstverlening. Daarom bieden we de functie voorlopig tijdelijk, tot 31 december 2022, aan.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Gemma Hoogeveen, procesbegeleider budgetbeheer, via &nbsp;<a title="Bellen naar 0570-693289 " href="tel: 0570 693289">0570-693289 </a>of <a title="Stuur een e-mail naar g.hoogeveen@deventer.nl" href="mailto:g.hoogeveen@deventer.nl">g.hoogeveen@deventer.nl</a>. Solliciteren kan tot en met 20 maart via het <a title="Ga naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2900715/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 24 maart.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-11 09:15:00 +0100 2022-03-11 09:15:42 +0100 2022-03-11 09:15:42 +0100 Adviseur huisvesting en facilitaire zaken Zie jij het als een uitdaging onze huisvesting en inrichting te optimaliseren en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze dienstverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou. Jij gaat je bezighouden met de huisvestingsvraagstukken voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Daarnaast vertaal je wensen van medewerkers in concrete voorstellen binnen de gestelde uitgangspunten. Jouw werkplek? Het mooiste stadhuis van Nederland! <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Facilitaire Zaken&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2521 tot &euro; 4109 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 13 maart 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Toekomstgericht werken</h2> <p>Gemeente Deventer werkt flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We grijpen nu de kans om het goede van thuiswerken te behouden en dit in balans te brengen met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het accent in deze baan ligt op huisvesting, op de toekomstbestendige inrichting van onze gebouwen. Jij helpt mee om ons hybride huisvestingsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan herhuisvestingstrajecten, verbouwingen, verhuisprojecten of herinrichtingsprojecten.&nbsp;</p> <p>Je werkt in een klein team van adviseurs die op tactisch niveau de leveranciers aansturen en zorgen dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Jij bent verantwoordelijkheid voor een of meer van deze contracten.&nbsp;&nbsp; Je bent materiedeskundige, adviseur, contractmanager en projectleider in &eacute;&eacute;n. Je bent veel in contact met in- en externe partners, management en gebruikers. Doordat je goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen in je vakgebied, kom je met jouw advies beslagen ten ijs.</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt ruime ervaring met huisvestingsvraagstukken. Je ziet kansen en bent oplossingsgericht. Graag werk je samen. Van veranderende dynamiek krijg jij extra energie. Met jouw aanstekelijke enthousiasme neem je mensen mee in het proces. Communicatief ben je sterk en voor interne en externe partijen ben je een prettige gesprekspartner. Je voelt je verantwoordelijk om een hoge kwaliteit te leveren.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een hbo opleiding Facility Management/ Real Estate;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar ervaring met huisvestingsvraagstukken;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met projectmatig werken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met het begeleiden van verandertrajecten en aanbestedingsprocedures.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Facilitaire Zaken bestaat uit 24 enthousiaste en betrokken collega's, van operationeel facilitair medewerker tot specialist op het gebied contractbeheer, huisvesting- en facility services. Binnen het team krijg je alle ruimte om de processen te verbeteren en hiermee mede richting te bepalen. Bekijk <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PSDmyt7A6q8">de video</a> en leer je collega's alvast kennen.&nbsp;<br /><br />[[youtube:PSDmyt7A6q8]]</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken en ontwikkeling.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ton Steenhuis, via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 51 29 26 16" href="tel:0651292616">06 - 51 29 26 16.</a><br />Solliciteren kan tot en met 13 maart 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2892487/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De gesprekken vinden plaats op 22 maart.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-01 08:00:00 +0100 2022-03-01 08:18:39 +0100 2022-03-01 13:27:16 +0100 Teammanager Advies, Support en Kennis Coach, sparringpartner en leidinggevende in één. Dat zoeken we in de opvolger van één van de twee teammanagers van team ASK (Advies, Support en Kennis). Samen met jouw collega teammanager zorg jij dat jullie team het beste uit zichzelf weet te halen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Bedrijfsvoering&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 4.965 tot &euro; 6.616 (schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 9 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met je collega teammanager geef jij vorm en uitvoering aan de professionele en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen team Advies, Support en Kennis (ASK). Je geeft leiding aan 75 ambitieuze en vakkundige collega's HR, inkoop, kennis en verkenning, communicatie, verzekeringen, ondersteuning en juridische zaken. Je stimuleert onderlinge samenwerking en helpt je medewerkers hun doelen te bereiken. De weekupdate die je houdt is daarvoor een van de manieren. Door vertrek van een teammanager is er plaats voor een enthousiaste, inspirerende en resultaatgerichte teammanager Advies, Support en Kennis (ASK).&nbsp;</p> <p>Samen sta je voor de doorontwikkeling van de integrale adviesfunctie van dit team, met het oog op de opgaves van de gemeentelijke organisatie. Hiervoor heb je geregeld overleg met de portefeuillehouder en programmamanager bedrijfsvoering. Je zet visie en strategie om in daadwerkelijk handelen. Waar nodig sluit je daarvoor aan bij vakgroepoverleggen. Je bent verantwoordelijk voor de sturing, beheersing en control van alle middelen van het team binnen de concernkaders. Je gebruikt daarvoor onder andere het kwaliteitsoverleg en de afstemming met de afdeling Finance &amp; Control. Je stuurt op de juiste kwaliteit en capaciteit van het team om afgesproken resultaten te halen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Jij wordt blij van mensen en processen. Je geniet van groei en weet een omgeving te cre&euml;ren waarin mensen zich blijven ontwikkelen. Je bent empathisch, beschikt over natuurlijk leiderschap en brengt mensen samen. Je hebt daadkracht en bent helder over de koers die je vaart.&nbsp;Teammanagement vraagt om maatwerk en flexibiliteit: zelforganisatie waar dat kan en krachtige begeleiding waar nodig. Je stimuleert verantwoordelijkheid en eigen regie, maar grijpt in als de dingen anders lopen dan gewenst. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">5 tot 10 jaar managementervaring, bij voorkeur in een (lokale) politiek-bestuurlijke omgeving;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ruime ervaring met organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis van en ervaring in het ontwikkelen en implementeren van visie en strategie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ervaring met het aansturen, stimuleren en enthousiasmeren van grote groepen medewerkers;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Affiniteit met de verschillende vakgebieden uit het team (pr&eacute;).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team ASK bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, kennis en verkenning, communicatie, verzekeringen, ondersteuning en juridische zaken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK! Als teammanager maak je ook deel uit van het managementteam van de gemeente met directie en 24 teammanagers.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken ruim 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wim de Jong (directeur) via <a title="Bellen naar 0570 &ndash; 693848" href="tel:0570693848">0570 &ndash; 693848</a>. Solliciteren kan tot en met 9 maart 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2889715/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 15 maart 2022. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-23 15:00:00 +0100 2022-02-23 13:42:33 +0100 2022-02-23 16:45:47 +0100 Senior projectmanager gebiedsontwikkeling Werken aan grote, complexe, strategische gebieds-ontwikkelingsprojecten. Je komt terecht in een hecht team en in een ambitieuze organisatie. Samen met collega's, Het Rijk en inwoners werk jij aan de herontwikkeling en structurering van de gemeente Deventer. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Gebiedsontwikkeling&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 4.849 tot &euro; 6.461 (schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 31 mei 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk &nbsp;</h2> <p>Je begeleidt projecten van begin tot het eind. Denk hierbij aan actief of faciliterend (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden, bedrijventerreinen of procesbegeleiding van grote particuliere ruimtelijke initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: Bedrijvenpark A1, het Sluiskwartier, de Tuinen van Zandweerd, de herontwikkeling van het Senzora terrein en de stationsomgeving met Topicus en de totale centrumschil die ontwikkeld gaat worden de komende jaren. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van energietransitie kunnen in jouw portefeuille terechtkomen. Bij de verdeling van de projecten wordt goed gekeken naar waar jouw kwaliteiten maar bovenal ook je passie en ambities liggen.&nbsp;</p> <p>In jouw werk is het belangrijk dat je projectteams vormt en deze op sleeptouw neemt. In de initiatieffase van een project werk je alles uit van begin tot eind, maak je de beheersplannen en geef je het risicomanagement vorm. Dit laatste staat momenteel centraal binnen de gemeente en daarin wordt juist van jou ook een rol verwacht. Verder werk je aan teamontwikkeling. Waar nodig neem je teamleden bij de hand (coachen) maar je geeft ze ook voldoende ruimte. Je hebt al met al goed zicht op wat het projectteam nodig heeft en acteert daarop. Daarnaast onderhoud je goed contact met stakeholders. Stakeholders bestaan onder andere uit bewoners, projectontwikkelaars, belangenverenigingen, provincies en Het Rijk.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je bent een stevig adviseur en beschikbaar waar nodig. Je bestuurlijke sensitiviteit is zeer goed ontwikkeld. Je bent goed in projectmatig werken, bent doel- en resultaatgericht en omgevingsbewust zodat je je projecten realistisch vormgeeft en tijdig bijstuurt met het oog op het afgesproken eindresultaat. Je vindt het leuk om met veel mensen samen te werken, te co&ouml;rdineren, te delegeren en het werk te monitoren. Je staat stevig in je schoenen en hebt natuurlijk overwicht. Je legt gemakkelijk contacten, bent collegiaal en je investeert in goede relaties (zowel intern als extern). Je schakelt makkelijk tussen de verschillende partijen waarmee je te maken hebt, kunt goed onderhandelen en voelt goed aan wat bestuurlijk en politiek speelt, zodat je het draagvlak voor je projecten goed borgt.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Je hebt ruime aantoonbare ervaring met grote en/of politiek gevoelige projecten.&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Hoewel we je exacte opleidingsachtergrond minder belangrijk vinden dan je ervaring verwachten we dat je een hbo of academische opleiding met succes hebt afgerond met een lichte voorkeur voor een opleiding op het gebied van stedenbouwkunde.&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Je hebt in je recente loopbaan minimaal 8 jaar ervaring opgedaan met (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingsprojecten in de rol van (senior) projectmanager bij een gemeente of aanverwant.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team PRO van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen waarin juristen, planeconomen, juridisch planologen, directievoerders, (senior) projectleiders, makelaars en (senior)projectmanagers) werkzaam zijn. Het team wordt aangestuurd door drie teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <p>De grootste uitdagingen waar het team PRO de komende jaren voor staat zijn:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">De ambities van het college en de raad op het gebied van woningbouw en energiedoelstellingen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Het realiseren van een aantal grotere complexe gebiedsontwikkelingstrajecten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Verbeteren van het risicomanagement en integrale gebiedsontwikkeling.&nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van Berkum via <a title="Bellen naar 06 - 22 27 22 35" href="tel:0622272235">06 - 22 27 22 35</a> of John Beuving via <a title="Bellen naar 06 - 21 88 25 71" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a>. Solliciteren kan tot en met 31 mei via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2889789/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Weten wat&nbsp; dit werk zo leuk maakt? Bekijk hieronder de video!</p> <p>[[youtube:TnF-IxpU_nk]]</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-23 14:00:00 +0100 2022-02-23 13:49:54 +0100 2022-03-22 20:10:38 +0100 Data-analist/Onderzoeker  Onderzoek doen voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners? Wij zoeken een nieuwe collega met passie voor data, innovatie én de publieke zaak. Behalve structureren en analyseren van data draag je ook actief bij aan doorontwikkeling van de vakgroep Kennis en Verkenning. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 28 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Data / Onderzoek en Statistiek<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3.090 tot &euro; 4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 13 maart 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je voert zelfstandig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit voor de gemeente Deventer en (veelal) gemeentelijke opdrachtgevers in de regio. Daarmee draag je bij aan het goed en feitelijk omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Je voert je opdrachten uit van intake tot nazorg en onderhoudt zowel de in- als externe contacten. Je concretiseert de vraag van de opdrachtgever en maakt een bijbehorende planning. &nbsp;</p> <p>Je haalt data op en structureert deze. Vervolgens analyseer je je bevindingen en visualiseer je het in een dashboard, rapport of factsheet. Je bent inzetbaar bij bijvoorbeeld de uitvoering van een inwonerpeiling, maar ook bij het halen van informatie uit een database. Ook draag je actief bij aan de doorontwikkeling van de vakgroep Kennis en Verkenning en de datagedrevenheid van de organisatie. Je denkt over en bouwt mee aan een toekomstbestendige oplossing voor onze datastructuur, rapportages en dashboards.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een resultaatgerichte en zelfsturende professional die makkelijk contact legt met opdrachtgevers en collega&rsquo;s. Je hebt een duidelijke visie op hoe data onze organisatie versterken en verbinden. Je volgt digitale ontwikkelingen op de voet en weet opdrachtgevers mee te nemen in de uitdagingen op het gebied van datascience en datagedreven werken. Je bent sterk in je analyses en probleemoplossend. Je beschikt over sterke communicatieve en adviesvaardigheden en weet ze creatief en inspirerend in te zetten. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde wo-opleiding, met een kwantitatief karakter, bij voorkeur in een van de sociale wetenschappen of in de richting van datascience; &nbsp;</li> <li>5 jaar werkervaring in een vergelijkbare werkomgeving;&nbsp;</li> <li>aantoonbare ervaring met het analyseren van data (in SPSS of een programmeertaal);&nbsp;</li> <li>aantoonbare ervaring met visualiseren van data in een dashboard (bij voorkeur Microsoft Power BI); &nbsp;</li> <li>kennis van databasekoppelingen (pr&eacute;); &nbsp;</li> <li>gevoel om mee te bewegen met nieuwe technieken en vereiste vaardigheden.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>De vakgroep Kennis en Verkenning is het kenniscentrum van de gemeente Deventer. Wij leveren hoogwaardige data, advies en vakinformatie, als randvoorwaarde voor een succesvol project of programma. Want: gedreven door data neem je betere beslissingen! We helpen bij de duiding en in het gebruik ervan. We brengen met onze onderzoeken de nuance in de discussie, zetten feiten in de juiste context, helpen mee met het in kaart brengen van zowel het vraagstuk als de context. &nbsp;&nbsp;</p> <p>We horen bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Margreet Nuus, co&ouml;rdinator Kennis en Verkenning via <a title="Bel nummer 06-57552988" href="tel:0657552988">06-57552988</a>. Solliciteren kan tot en met 13 maart 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2888125/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;De gesprekken vinden plaats op 17 maart 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-02-22 10:00:00 +0100 2022-02-21 15:41:24 +0100 2022-02-22 09:59:47 +0100 Junior Data-analist / Onderzoeker Onderzoek doen voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners? Wij zoeken een tijdelijke collega met passie voor data, innovatie én de publieke zaak. Behalve structureren en analyseren van data draag je ook actief bij aan doorontwikkeling van de vakgroep Kennis en Verkenning. Je vervangt een collega tijdens haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof.  <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren: </strong>24 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> Data / Onderzoek en Statistiek&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.865 tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 13 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd van 1 mei tot en met 31 december 2022</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je voert zelfstandig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit voor de gemeente Deventer en (veelal) gemeentelijke opdrachtgevers in de regio. Zo draag je bij aan het goed en feitelijk omgaan met de maatschappelijke vraagstukken. Je voert je opdrachten uit van intake tot nazorg. Je concretiseert de vraag van de opdrachtgever en maakt een bijbehorende planning. &nbsp;</p> <p>Je haalt data op en structureert deze. Vervolgens analyseer je je bevindingen en visualiseer je het in een dashboard, rapport of factsheet. Je bent inzetbaar bij bijvoorbeeld de uitvoering van een inwonerpeiling, maar ook bij het halen van informatie uit een database.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een resultaatgerichte professional, die zelfstandig onderzoek kan doen. Je hebt affiniteit met datagedreven werken en kunt data en onderzoek goed inzichtelijk maken. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, gericht op samenwerking. In je analyse ben je scherp. Je wordt gewaardeerd om je probleemoplossend vermogen en adviesvaardigheden.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde wo-opleiding, met een kwantitatief karakter, bij voorkeur in een van de sociale wetenschappen&nbsp;</li> <li>2 jaar werkervaring in een vergelijkbare werkomgeving;&nbsp;</li> <li>aantoonbare ervaring met het analyseren van data (in SPSS of een programmeertaal);&nbsp;</li> <li>aantoonbare ervaring met visualiseren van data in een dashboard (bij voorkeur Microsoft Power BI);&nbsp;</li> <li>kennis van databasekoppelingen (pr&eacute;); &nbsp;</li> <li>gevoel om mee te bewegen met nieuwe technieken en vereiste vaardigheden.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>De vakgroep Kennis en Verkenning is het kenniscentrum van de gemeente Deventer. Wij leveren hoogwaardige data, advies en vakinformatie, als randvoorwaarde voor een succesvol project of programma. Want: gedreven door data neem je betere beslissingen! We helpen bij de duiding en in het gebruik ervan. We brengen met onze onderzoeken de nuance in de discussie, zetten feiten in de juiste context, helpen mee met het in kaart brengen van zowel het vraagstuk als de context. &nbsp;&nbsp;</p> <p>We horen bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Margreet Nuus, co&ouml;rdinator Kennis en Verkenning via <a title="Bel nummer 06-57552988" href="tel:0657552988">06-57552988</a>. Solliciteren kan tot en met 13 maart 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2888073/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;De gesprekken vinden plaats op 22 maart 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-02-22 10:00:00 +0100 2022-02-21 15:51:20 +0100 2022-02-22 09:59:15 +0100 Strategisch adviseur Finance en Control Jij legt verbindingen tussen ambitie, realisatie en financiële middelen. Zo draag je bij aan een gezond financieel beleid van de gemeente. We zoeken een ervaren en resultaatgerichte strateeg. Iemand die weet wat er nodig is op de lange termijn en gelijktijdig inspeelt op veranderende situaties. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> financi&euml;n<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 4.849 tot &euro; 6.461 (schaal 13)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 6 maart 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent h&eacute;t aanspreekpunt voor de totstandkoming van onze gemeentebrede financi&euml;le producten en planning &amp; control. Je ontwikkelt het strategische financi&euml;le beleid, adviseert directie en college hierover en ondersteunt hen in de behandeling in de gemeenteraad. &nbsp;</p> <p>Je regisseert en co&ouml;rdineert de P&amp;C-cyclus van de gemeente Deventer en neemt initiatieven tot vernieuwing daarvan. Je stuurt meer strategisch complexe projecten aan het op gebied van P&amp;C en zorgt voor afstemming in de organisatie.&nbsp;</p> <p>Ook beoordeel en toets je de financi&euml;le onderbouwing van beleidsvoorstellen in specifiek benoemde gevallen. Je overlegt hiervoor op allerlei niveaus en in de volle breedte van de gemeente. Je zorgt dat je goed op de hoogte bent van wat er speelt in de politiek en binnen de begrotingsprogramma's. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de financieel adviseurs.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een stevige adviseur die vertrouwen wekt en resultaatgericht is. Je neemt initiatief en bent sterk zelforganiserend. Jij weet waar je informatie vandaan haalt. Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden. Je bent communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief.&nbsp;</p> <p>Je ontwikkelt en vertaalt lange termijnstrategie&euml;n. Uiteraard ben je schrijfvaardig sterk omdat je een vooraanstaande rol hebt als regisseur van de P&amp;C-cyclus. Je speelt flexibel in op veranderende situaties, zoals een onverwachte B&amp;W-nota, wijzigingen in begroting of een nieuw college.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li>universitair werk- en denkniveau (bedrijfseconomie of vergelijkbaar)</li> <li>zeer ruime ervaring in een strategische beleids- of adviesfunctie in het vakgebied</li> <li>gedegen kennis van gemeentefinanci&euml;n</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Je thuisbasis is het team Finance &amp; Control. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.  &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager F&amp;C via <a title="Bel nummer 06-48430766" href="tel:0648430766">06-48430766</a>. Solliciteren kan tot en met 6 maart 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2887775/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;De gesprekken vinden plaats in week 10 en 11. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2022-02-21 14:50:00 +0100 2022-02-21 14:50:04 +0100 2022-02-21 15:21:57 +0100 Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein Als kwaliteitsmedewerker sociaal domein voor Jeugdzorg en Jongeren ben jij de verbindende factor tussen beleid en uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en het continu verbeteren van de processen. Je hebt een kritische blik, bent resultaatgericht en kunt goed omgaan met een wisselende werkdruk.  <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Kwaliteit, sociaal domein, jeugdzorg, jeugdwet&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2756 tot &euro; 4494 (schaal 10) &nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met uiterlijk 14 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De kwaliteitsmedewerker sociaal domein is een nieuwe functie, waarbij de focus ligt op de Jeugdzorg en Jongeren. Dit betekent dat jij het kwaliteitshandboek voor de front, mid- en backoffice ontwikkelt. Je zorgt voor de samenhang van processen, richtlijnen en kaders en voor het in kaart brengen van risico's. Hierbij werk je nauw samen met de collega's die werken in het sociaal domein, de senior backoffice en de juridisch beleidsadviseur van team Beleid.&nbsp;&nbsp;Je schrijft en onderhoudt werkprocessen, procedures en formats en zorgt voor borging ervan. Daarnaast vertaal je tactisch beleid naar werkprocessen en kaders en bewaak en toets je de uniformiteit in de uitvoering.&nbsp;</p> <p>Binnen deze functie onderzoek en analyseer je wat er rond de kwaliteit van de uitvoering jeugd en jongeren beter kan en doet verbetervoorstellen voor de uitvoering en het beleid. Je voert kwaliteitscontroles uit en levert een bijdrage aan (management)rapportages en audits. Je levert input en denkt mee over het nog te ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem voor het sociaal domein.&nbsp;&nbsp;Samen met de functioneel beheerder test en controleer je of de inrichting van het automatiseringspakket voldoende aansluit bij de werkprocessen en werkinstructie.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je vindt het fantastisch om te werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het werk. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je anderen enthousiasmeren en overtuigen van jouw adviezen en verbetervoorstellen. De volgende talenten zijn typerend voor jou: analytisch, objectief, samenwerkingsgericht, gestructureerd, resultaatgericht, kritisch en stressbesteding.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een hbo-opleiding (sociaaljuridische dienstverlening of vergelijkbaar);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van de Jeugdzorg;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring als kwaliteitsmedewerker binnen een gemeente en juridische kennis is een pre.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Met ingang van 1 april 2022 worden de toegang Wmo, de toegang Jeugd, de toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, RMC, het jongerenloket, de leerplicht, het leerlingenvervoer en de backoffice sociaal domein in een nieuw breed team Toegang georganiseerd. De kwaliteits- medewerker valt hi&euml;rarchisch onder de teammanager van dit team. We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Inge Wichink Kruit (teammanager van het nieuwe team Toegang) via&nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 53 15 65 95 " href="tel: 0653156595"> 06 - 53 15 65 95 </a>of Stefan Gerressen (kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein) via<a title="Bellen naar 06 - 83 65 51 67" href="tel: 0683655167">06 - 83 65 51 67</a>. Solliciteer uiterlijk 14 maart 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2886247/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-18 00:00:00 +0100 2022-02-18 08:19:30 +0100 2022-02-18 13:22:29 +0100 Toezichthouder brug en sluis Jij werkt op één van de mooiste werkplekken van Deventer: het brugwachtershuis Prins Bernhardsluis. Je zorgt dat de bruggen open en dicht gaan en dat schepen de sluis kunnen binnenvaren. Een verantwoordelijke baan die vraagt om continue focus. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Toezicht en veiligheid&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 1789 tot &euro; 2806 (schaal 5)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 2 maart 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je begint je werkdag met overleg met je collega over of er nog bijzonderheden zijn. Verschillende monitoren verschaffen jou het zicht op de sluis en de drie bruggen waar je verantwoordelijk voor bent. Via het informatie- en volgsysteem voor de scheepvaart zie jij of er schepen in aantocht zijn. Is dat het geval, dan meldt de schipper zich via de Marifoon bij jou. Je neemt de gegevens op van het schip en controleert of het schip bekend is. Dan check je of het waterpeil in de sluis goed staat. Daarna check jij via de camera's of het veilig is om de slagbomen voor het wegverkeer te sluiten. Met &eacute;&eacute;n druk op de knop zorg je dat de brug omhooggaat. Nadat het schip de sluis is binnengevaren, sluit jij de brug weer en open je de slagbomen voor het wegverkeer.&nbsp;</p> <p>Een gemiddelde dag bestaat eigenlijk niet, je werkzaamheden zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het weer en de waterstand. Samen met collega&rsquo;s werk je in roosterdienst, ook in het weekend en buiten reguliere kantooruren.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt een sterk gevoel voor veiligheid en verantwoordelijkheid. De uitdaging in dit werk zit in de continue focus. Het is een functie die veel concentratie en alertheid van je vraagt. Je kunt in hectische situaties goed het overzicht behouden en de rust bewaren. Je kunt goed alleen werken, bent communicatief vaardig en dienstverlenend.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 3 niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Digitaal vaardigheid, je bent gewend om met beeldschermen te werken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met digitale afhandeling van administratieve taken;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Marifooncertificaat;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Vaarbewijs;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Zwemdiploma;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">IVS-Next module;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Of de bereidheid om de laatste 4 onderdelen te halen.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Toezicht en Handhaving bestaat uit ongeveer 45 professionals op verschillende terreinen. Er zijn 3 vakgroepen: Brug &amp; Sluis, Bouwen &amp; Wonen en Toezicht/Boa. Verder is er een staf voor de planning en baliefunctie. Team Toezicht &amp; Handhaving is erkend leer- werkbedrijf en biedt op jaarbasis 6 tot 8 stageplaatsen aan. De boa&rsquo;s en toezichthouders werken ook voor de gemeente Olst-Wijhe en Raalte.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Vergoeding voor onregelmatigheidsdiensten.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ben Visscher, groepsmanager toezicht en handhaving, via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 22 99 36 22" href="tel:0622993622">06 - 22 99 36 22</a>. Solliciteren kan tot en met 2 maart door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2883987/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats in week 10 en 11.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-16 09:54:00 +0100 2022-02-16 09:54:32 +0100 2022-02-16 16:18:34 +0100 Medewerker technische installaties De gemeente is eigenaar van technische installaties zoals rioolgemalen, markt- en haveninstallaties, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Jij werkt mee aan het juist functioneren van de installaties. Ook ben je aanspreekpunt voor verkeers- en omleidingsplannen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Techniek&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.521 tot &euro; 4.109 (schaal 8/9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 27 februari 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met de senior beheerder openbare verlichting werk jij aan het contractbeheer van het onderhoud van technische installaties. Je bereid gepland onderhoud voor, je adviseert over vervangingsonderhoud en zorgt voor aanpassingen van het bestaande beheerbeleid. Hierbij maak je gebruik van de uitkomsten van keuringen, inspecties, registratie en analyse van kwartaalrapportages en storingen. Je houdt toezicht op technische werken in uitvoering.&nbsp;</p> <p>Je toetst verkeers- en omleidingsplannen die je verwerkt in het verkeerssysteem. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met collega's, hulpdiensten, onderaannemers en vervoerders. Ook behandel je vragen van inwoners, leveranciers en aannemers. Je vindt het belangrijk goed op de hoogte te blijven van wettelijke verplichtingen en technische normen en weet de consequenties daarvan te vertalen naar het onderhoudsbeleid.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een stevige persoonlijkheid met een klantvriendelijke instelling naar inwoners, initiatiefnemers en collega&rsquo;s. Je neemt graag initiatief, kunt goed analyseren en bent gericht op samenwerken. Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie. En je staat open voor idee&euml;n en meningen van anderen teneinde het beste resultaat voor de stad te bereiken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bij voorkeur een afgeronde opleiding elektrotechniek en verkeerstechniek op minimaal MBO-niveau of de bereidheid de opleidingen verkeerstechniek en openbare verlichting te volgen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Actuele kennis van relevante NEN-normen op gebied van elektrotechnische installaties (waaronder NEN1010 en NEN3140 en bij voorkeur ook van verkeerskundige normen);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">De bereidheid om op termijn als Installatieverantwoordelijke (in de zin van de NEN3140) voor de gemeente Deventer op te treden;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Kennis en ervaring met het werken met Contract- en aanbestedingsvormen is een pr&eacute;.&nbsp;<br />&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken in een team van ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Je werkt intensief samen met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rene van Dijk (teammanager team Inrichting &amp; Beheer Leefomgeving) via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 29 37 81 26" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a>.&nbsp; Solliciteren kan tot en met 27 februari 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2883743/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-15 16:00:00 +0100 2022-02-15 16:18:29 +0100 2022-02-15 16:18:29 +0100 Beleidsadviseur Inburgering Met de komst van de nieuwe wet inburgering is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Doel is dat iedere nieuwkomer zo snel mogelijk kan meedoen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Jij bent aanspreekpunt, adviseur en accountmanager in één. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo-wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Sociaal Domein&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 3017 tot &euro; 5247 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong> Tot en met 27 februari 2022&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De nieuwe wet inburgering is een lerend stelsel, je bent dus continu aan het evalueren en bijsturen. Dit doe je op basis van een de nog te bouwen monitor, ervaringen van collega's, informatie van samenwerkingspartners en gesprekken met belangenorganisaties. Je ontwikkelt en initieert nieuw beleid of past bestaand beleid aan. Je houdt ontwikkelingen en effecten goed in de gaten. Landelijke ontwikkelingen volg je op de voet, je verwerkt ze in nieuwe voorstellen of beleid.&nbsp;</p> <p>Je adviseert het college over beleidskeuzes, informeert hen over de voortgang en bent aanspreekpunt voor vragen uit de politiek en van de pers. Je stuurt op de financi&euml;le kaders en legt hierover verantwoording af. Ook ben je contactpersoon en contractmanager voor contractpartners en subsidiepartijen. Je voert voortgangsgesprekken en beoordeelt inhoudelijke en financi&euml;le verantwoording.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Voor je collega's ben je een aanspreekpunt. Met hen bespreek je veranderingen in beleid, regelgeving of wijzigingen in werkprocessen. &nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent analytisch sterk en maakt complexe materie je snel eigen. Jij schakelt makkelijk van operationeel naar tactisch en strategisch niveau. Je vertaalt wet- en regelgeving en financi&euml;le kaders eenvoudig naar de praktijk. Je bent sensitief, inspirerend, gericht op samenwerking en kan omgaan met verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden.  &nbsp;<br /> &nbsp;<br />Je werkt graag in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent resultaatgericht, gestructureerd flexibel. Je deelt onze overtuiging dat we elkaar en onze samenwerkingspartners nodig hebben om samen de gewenste maatschappelijke resultaten te bereiken.  &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een relevante HBO+ of universitaire opleiding;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar werkervaring bij een gemeente of andere overheid;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Werkervaring in een (senior) beleidsfunctie of contractmanagement;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis van het sociaal domein en van de inburgering is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Werk en Inkomen is onderdeel van Team Beleid. In dit team werken beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Jeugd &amp; Onderwijs, Economie en Internationaal Beleid, Cultuur en Erfgoed, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dani&euml;lle Beumer, via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. Solliciteren kan tot en met 27 februari 2022 via het <a title="Ga naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2880003/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-10 14:00:00 +0100 2022-02-10 14:03:36 +0100 2022-02-21 17:52:55 +0100 Solution Architect Je werkt aan nieuwe softwareoplossingen die aansluiten op onze technische architectuur. Je bent de schakel tussen informatie-adviseurs, leveranciers en technisch beheerders. Jouw visie is daarbij belangrijk. We zorgen dat je voldoende opleidingsmogelijkheden krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten maken dit een interessante en uitdagende functie voor een (beginnend) architect. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo/wo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ontwerpt oplossingen die aansluiten op de technische architectuur. Jouw werk kan beginnen met de vraag van een adviseur. Of je neemt deel aan een aanbesteding van een nieuwe applicatie. Je gaat aan de slag met de vraag hoe het product aansluit bij onze infrastructuur. Hierbij houd je rekening met de koppelingen tussen applicaties en systemen, de beveiliging, de gebruikersvriendelijkheid en privacy. Het resultaat is een technisch ontwerp dat je uitzet bij je collega's. Je actualiseert en optimaliseert de technische ontwerpen en blijft de architectuur verder verbeteren.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Het is een brede functie en dat betekent dat je bijvoorbeeld ook meedenkt over de integratie van systemen of advies geeft over hoe een systeem effici&euml;nter gebruikt kan worden.&nbsp; Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met het bouwen en ontwerpen van systemen, netwerken van Microsoft, VMWare of Citrix. Samen met jouw collega's werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap van de gemeente. Hiervoor moeten er slimme keuzes gemaakt worden en daarom zoeken we iemand die zich graag verdiept in de laatste ontwikkelingen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat je kennis deelt, overdraagt en collega's meeneemt bij veranderingen. Je bent in staat complexe omgevingen en situaties te overzien. We zoeken een enthousiaste en proactieve Solution Architect, die energie krijgt van een complexe, technische omgeving en zich verder wil ontwikkelen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">HBO/WO opleiding Technische bedrijfskunde, Technische informatica, of vergelijkbaar;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal vijf jaar ervaring met service,- of systeem implementatie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis en ervaring op het gebied van complexe infrastructuren op relevante onderwerpen, zoals: servervirtualisatie (VMware vSphere), VDI-infrastructuur (Horizon View), Microsoft Windows server- en clientsystemen, Azure AD, databases (Oracle, SQL), Exchange,&nbsp; SaaS-infrastructuren, application delivery, load balancing (Citrix NetScaler), Cisco LAN en WLAN, (netwerk)beveiliging, applicatiekoppelingen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Aantoonbare kennis van en ervaring hebben met architectuur frameworks als TOGAF, DYA etc. is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken voor DORW-I. DOWR-I is een samenwerking tussen de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte op het gebied van ICT. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.  Dit doen we voor ruim 1250 gebruikers.&nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij?&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We bieden een functie waarbij je invloed hebt op technologische keuzes. DOWR-I is een ambitieus team op het terrein van technologie. Bovendien werk je samen met gedreven collega's en vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Verder ervaar je bij de gemeente een goede priv&eacute;-werk balans omdat vrijheid en vertrouwen belangrijk voor ons zijn. We bieden de volgende secundaire voorwaarden:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan door motivatie kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2878537/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; We hanteren geen deadline voor deze vacature. Heb je interesse? Reageer dan snel! Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-09 10:44:00 +0100 2022-02-09 10:44:29 +0100 2022-04-04 10:55:50 +0200 Technisch Security & Compliance Administrator M365 Jij zorgt ervoor dat de Microsoft 365 Security & Compliance inrichtingen aansluiten op de technische architectuur van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten op het terrein van M365 maken dit een interessante en uitdagende functie voor een (beginnend) Security & Compliance Administrator. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2798 tot &euro; 4562 (schaal 9/10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 6 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je werkt uitvoerend in het Security &amp; Compliance Center van Microsoft 365. Je kent de weg in de configuratie en geeft advies voor verbetering. Je actualiseert en optimaliseert de Microsoft Secure Score en onderhoudt de Security Baseline. Samen met jouw collega&rsquo;s werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap. Hiervoor maak je slimme keuzes op basis van de laatste Security &amp; Compliance ontwikkelingen binnen Microsoft 365. Vanuit die rol ben je ook betrokken bij de operationele securityprocessen en heb je nauw contact met de ISO en de TISO.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je bent de schakel tussen het securityteam en de productgroep M365. Jouw actuele kennis is daarbij belangrijk. Daarom krijg je voldoende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Deze functie valt binnen de Role-Based filosofie van Microsoft.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je kijkt vooruit en weet te anticiperen. Je deelt graag kennis, bent goed in overdragen en neemt medewerkers mee bij veranderingen. De Microsoft 365 omgeving is onderhevig aan veranderingen, en dit geldt zeker op het gebied van Security &amp; Compliance. Jij wordt er enthousiast van om in deze veranderende omgeving een zo hoog mogelijke beveiligingsscore te blijven halen.</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo ICT, Technische informatica, of vergelijkbaar;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Het Microsoft Security, Compliance &amp; Identity opleidingstraject (MS-500, SC-200, SC-300, SC-400) (of bereid om op korte termijn te halen);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Minimaal drie jaar diepgaande ervaring met Microsoft 365 Security &amp; Compliance;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis en ervaring op het gebied van dataclassificatie, wet- en regelgeving voor privacy en informatiebeveiliging.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (ruim 1250 gebruikers). We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je directe sparringpartners zijn de M365 Solution Architect en de Technische Security specialist.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster (groepsmanager IT beheer) via <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 6 maart 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2878809/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 10 maart 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-08 11:00:00 +0100 2022-02-08 11:18:26 +0100 2022-02-09 12:51:12 +0100 Adviseur financiële administratie Jij draagt bij aan de samenwerking tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). Waar jouw deskundigheid op het snijvlak van de financiële administratie en ICT tot zijn recht komt. Je hebt affiniteit met financiële administratie én met ICT en vindt het een uitdaging om systemen door te ontwikkelen en innovatief bezig te zijn. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Finance,&nbsp;ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;&nbsp;2756&nbsp;tot &euro;&nbsp;4494&nbsp; (schaal&nbsp;10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van&nbsp;3&nbsp;jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Als adviseur werk je mee aan de P&amp;C cyclus. Vooral tijdens de jaarrekeningperiode ben je met de cijfers aan de slag. Daarnaast richt je je op de inrichting (structuren) van het financi&euml;le systeem en heb je oog voor de optimalisatie van processen waardoor we meer efficiency en kwaliteit kunnen bereiken. Je hebt veel contact met je teamgenoten, de functioneel beheerders en de collega&rsquo;s van de 3 gemeenten over verschillende financi&euml;le vraagstukken. De huidige financi&euml;le administratie wordt gevoerd in SAP (HANA).&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een inspirerende en gedreven teamspeler met een eigen visie over de financi&euml;le administratie van de toekomst. Je vindt het een uitdaging om bezig te zijn met cijfers en de inrichting van het financi&euml;le systeem. Je kunt BBV-wijzigingen (Besluit Begroting en Verantwoording) vertalen naar de administratie. Je maakt analyses over de marktontwikkelingen en zet deze om naar kansen en mogelijkheden. Daarin neem je jouw collega's mee. Omdat we voor 3&nbsp;gemeenten&nbsp;werken is het belangrijk dat je&nbsp;prioriteiten stelt en&nbsp;je goed kunt inleven in de vragen en behoeftes van&nbsp;de&nbsp;klant&nbsp;.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je leidt projecten, of vervult een voortrekkersrol. Bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuwe begrotingsmodule of de inrichting van de workflow. Je zorgt niet alleen voor de technische inrichting, maar ook voor de administratieve organisatie. Je bent communicatief sterk en&nbsp;&nbsp;resultaat-, oplossings- en actiegericht.&nbsp;&nbsp;Maar bovenal ben je een prettige collega&nbsp; die goed past in ons deskundige en gedreven team.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau op het gebied van Financi&euml;n en/of ICT;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Bij voorkeur ervaring met het inrichten financi&euml;le systemen en kennis van gemeentelijke financi&euml;n (BBV).</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team DOWR&nbsp;Financi&euml;le&nbsp;Administratie&nbsp;is verantwoordelijk voor de uitvoering van de financi&euml;le administratie voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.&nbsp;We zorgen voor een goed ingerichte administratie&nbsp;en&nbsp;soepel lopende administratieve processen. Ook leveren&nbsp;we kwalitatief&nbsp;goede informatie en ontsluiten deze informatie richting de&nbsp;budgetverantwoordelijken.&nbsp;Het is een zeer deskundig, gedreven en gezellig team bestaande uit&nbsp;35&nbsp;professionals.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>De DOWR-samenwerking&nbsp;</h2> <p>Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) werken intensief samen op het gebied van bedrijfsvoering. Door samen te werken besparen de gemeenten kosten, leveren ze betere kwaliteit producten en diensten en zijn ze minder kwetsbaar. Het team FA is onderdeel van de DOWR-samenwerking.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rudolph Hunink via <a title="Bellen naar 06 - 10 90 81 58" href="tel:0610908158">06 - 10 90 81 58</a> of Marianne Landuwer (co&ouml;rdinator financi&euml;le administratie) via <a title="Bellen naar 06 - 10 65 90 72" href="tel:0610659072">06 - 10 65 90 72</a>.&nbsp;Solliciteren kan via het <a title="Ga naar digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2870577/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;</p> <p>Dat betekent dat we continu de sollicitaties beoordelen. Zien we potentie? Dan nodigen we jou uit voor een gesprek!&nbsp;</p> 2022-01-27 16:00:00 +0100 2021-12-22 16:39:00 +0100 2022-01-28 10:27:16 +0100 Kwaliteitsmanager ICT Kwaliteit met een hoofdletter K. Daar sta jij voor. Je geeft vorm aan het kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO 9001:2015 en je initieert veranderprocessen- en projecten zoals de ontwikkeling van Applicatie Portfolio Management (APM). Jij zorgt voor kwalitatieve ICT-dienstverlening voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Informatievoorziening/ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot&nbsp;en met&nbsp;6 februari 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bespreekt&nbsp;met&nbsp;de&nbsp;proceseigenaren&nbsp;binnen&nbsp;jouw&nbsp;team&nbsp;DOWR-I&nbsp;hoe processen lopen en&nbsp;hoe ze&nbsp;verbeterd kunnen worden.&nbsp;Zo&nbsp;versterk je het kwaliteitsbewustzijn van je collega&rsquo;s&nbsp;van&nbsp;Functioneel beheer, IT-beheer,&nbsp;Informatiemanagementadvies en&nbsp;Business control. Je organiseert interne en externe audits&nbsp;en monitort de follow-up, waardoor&nbsp;de kwaliteit transparant en voorspelbaar&nbsp;is en blijft.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je adviseert het&nbsp;MT&nbsp;van DOWR-I&nbsp;over&nbsp;het kwaliteitsbeleid&nbsp;en geeft inzicht&nbsp;aan de hand van het&nbsp;kwaliteitsdashboard. Je volgt interne en externe ontwikkelingen en voert procesbewaking en regie op ons kwaliteitsmanagementsysteem.&nbsp;Je ontwikkelt thema&rsquo;s met een sterke relatie op kwaliteit en verbetering. Denk&nbsp;hierbij aan de ontwikkeling van APM&nbsp;en&nbsp;ondersteuning van de vakgroepen&nbsp;op procesmanagement e.d.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bent sociaal vaardig,&nbsp;neutraal en feitelijk. Dat maakt jou&nbsp;een&nbsp;betrouwbare&nbsp;gesprekspartner op alle niveaus. Je bent communicatief&nbsp;sterk.&nbsp;Hierdoor weet je collega&rsquo;s, managers en externe partijen goed te informeren en adviseren en weet je ontwikkelingen te agenderen.&nbsp;Ook analytisch&nbsp;en procesmatig ben je sterk, jij&nbsp;ziet verbetermogelijkheden en&nbsp;monitort deze.&nbsp;Jouw enthousiasme draagt bij aan een sterk kwaliteitsbewustzijn.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Minimaal 2 jaar ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met een kwaliteitsmanagementsysteem, bij voorkeur binnen een ICT-afdeling/organisatie;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van en ervaring met ISO 9001:2015 norm;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van en ervaring met het opzetten en (laten) uitvoeren van auditprogramma&rsquo;s en de opvolging daarvan, het beheren van kwaliteitsregistraties en het toezicht op uitvoering daarvan en met het uitvoeren van managementreviews;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met projectmatig werken en het opzetten van nieuwe werkwijzen en methodes.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team&nbsp;DOWR-I levert&nbsp;ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers&nbsp;werken&nbsp;we actief&nbsp;aan&nbsp;Informatie Management Advies,&nbsp;ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ren&eacute; Passchier via <a title="Bellen naar 06 - 51 27 56 42" href="tel:0651275642">06 - 51 27 56 42</a>. Solliciteren kan tot en met 6 februari 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2866809/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a> De gesprekken vinden plaats op&nbsp;dinsdag 15 februari 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-01-25 15:00:00 +0100 2022-01-25 15:23:38 +0100 2022-01-25 15:27:39 +0100 Projectmanager ICT/Informatievoorziening Jij geeft leiding aan projecten op het gebied van ICT/Informatievoorziening voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). Je levert daarmee een bijdrage aan de versteviging van onze projectorganisatie die we willen uitbreiden met een medior projectmanager. Thema's waar je aan werkt zijn bijvoorbeeld datagedreven werken, implementatie van een nieuw zaaksysteem, vervangen van een applicatielandschap en toekomstgericht werken. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo<strong><br /></strong><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Informatievoorziening/ICT<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 3 februari 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Over jou:</p> <p>Je houdt van een dynamische omgeving en gaat een uitdaging niet uit de weg. Je hebt een start gemaakt met de ontwikkeling van je projectmanagementvaardigheden en wilt dat verder uitbouwen. Je bent zelfstandig, betrouwbaar, communicatief vaardig, representatief en overtuigend. Je toont leiderschap en motiveert. <br /><br />Zowel je opdrachtgever als je projectteam weten je te vinden voor advies en maken hier veelvuldig gebruik van. Je weet wat stijlflexibiliteit is en past dit toe wanneer de situatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld bij het coachen van je projectteam en tijdens onderhandelingen of conflictsituaties. Je schakelt snel tussen verschillende niveaus, kunt het geheel overzien en bent sterk resultaatgericht.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>minimaal 3 jaar ervaring als projectleider/-manager;</li> <li>ruime kennis van projectmanagement, methodieken en standaarden als IPMA, PRINCE2, Agile/Scrum en beschikt over de nodige certificeringen;</li> <li>ervaring met aanbestedings- en/of implementatietrajecten van complexe ICT en informatiseringsprojecten.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team DOWR-I&nbsp;levert ICT-dienstverlening aan&nbsp;de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ren&eacute; Passchier via <a title="Bellen naar 06 - 51 27 56 42" href="tel:0651275642">06 - 51 27 56 42</a>. Solliciteren kan tot en met donderdag 3 februari 2022 via het digitale <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2865675/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdag 9 februari 2022 in de middag.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2022-01-21 12:00:00 +0100 2022-01-21 12:24:54 +0100 2022-01-21 14:04:20 +0100 Solution Architect Je werkt aan nieuwe softwareoplossingen die aansluiten op onze technische architectuur. Je bent de schakel tussen informatie-adviseurs, leveranciers en technisch beheerders. Jouw visie is daarbij belangrijk. We zorgen dat je voldoende opleidingsmogelijkheden krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten maken dit een interessante en uitdagende functie voor een (beginnend) architect. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 24 januari 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ontwerpt&nbsp;oplossingen&nbsp;die aansluiten op de technische architectuur.&nbsp;Jouw werk kan beginnen met de vraag van een adviseur. Of&nbsp;je neemt deel aan&nbsp;een&nbsp;aanbesteding&nbsp;van een nieuwe applicatie.&nbsp;Je gaat aan de slag met de vraag hoe het product aansluit bij onze infrastructuur.&nbsp;Hierbij&nbsp;houd je&nbsp;rekening met de koppelingen tussen applicaties en systemen,&nbsp;de&nbsp;beveiliging,&nbsp;de gebruikersvriendelijkheid&nbsp;en&nbsp;privacy.&nbsp;Het resultaat is een technisch ontwerp&nbsp;dat&nbsp;je uitzet bij je collega's. Je actualiseert en optimaliseert de technische ontwerpen en blijft de architectuur&nbsp;verder verbeteren.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Het is een brede functie en dat betekent dat je bijvoorbeeld ook meedenkt over de integratie&nbsp;van systemen&nbsp;of advies geeft over&nbsp;hoe&nbsp;een systeem&nbsp;effici&euml;nter&nbsp;gebruikt kan worden.&nbsp;&nbsp;Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met&nbsp;het bouwen en ontwerpen van systemen, netwerken&nbsp;van&nbsp;Microsoft, VMWare of Citrix.&nbsp;Samen met jouw collega's werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap van de gemeente.&nbsp;Hiervoor moeten er slimme keuzes gemaakt worden&nbsp;en daarom zoeken we iemand die zich graag verdiept in de laatste ontwikkelingen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat je kennis deelt, overdraagt en collega's&nbsp;meeneemt bij&nbsp;veranderingen. Je bent in staat complexe omgevingen en situaties te overzien.&nbsp;We zoeken een enthousiaste en proactieve Solution Architect, die&nbsp;energie krijgt van&nbsp;een complexe,&nbsp;technische omgeving en zich verder wil ontwikkelen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">HBO/WO opleiding Technische bedrijfskunde, Technische informatica, of vergelijkbaar;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal vijf jaar ervaring met service,- of systeem implementatie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis en ervaring op het gebied van complexe infrastructuren op relevante onderwerpen, zoals: servervirtualisatie (VMware vSphere), VDI-infrastructuur (Horizon View), Microsoft Windows server- en clientsystemen, Azure AD, databases (Oracle, SQL), Exchange,&nbsp; SaaS-infrastructuren, application delivery, load balancing (Citrix NetScaler), Cisco LAN en WLAN, (netwerk)beveiliging, applicatiekoppelingen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Aantoonbare&nbsp;kennis van en ervaring hebben met architectuur&nbsp;frameworks&nbsp;als TOGAF, DYA etc. is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken voor DORW-I.&nbsp;DOWR-I is een samenwerking tussen de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte&nbsp;op het gebied van ICT.&nbsp;We zijn in dienst van de gemeente Deventer.&nbsp;We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.  Dit doen we voor ruim 1250 gebruikers.&nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij?&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We bieden een functie waarbij je invloed hebt op technologische keuzes.&nbsp;DOWR-I&nbsp;is een ambitieus&nbsp;team&nbsp;op het terrein van technologie. Bovendien werk je samen met gedreven collega's en vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Verder ervaar je bij de&nbsp;gemeente een goede priv&eacute;-werk balans omdat vrijheid en vertrouwen belangrijk voor ons zijn.&nbsp;We bieden de volgende secundaire voorwaarden:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 24 januari 2022 via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2849153/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 2 februari 2022.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-12-23 12:00:00 +0100 2021-12-23 12:09:15 +0100 2022-01-06 16:03:47 +0100 Wijkenbeheerder Jij bent het aanspreekpunt van de wijk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doordat jij een echte netwerker bent, weten bewoners, bedrijven en partners jou goed te vinden. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Leefomgeving, beheer en onderhoud, communicatie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;&nbsp;2.756&nbsp; tot &euro;&nbsp;4.048&nbsp;(schaal&nbsp;9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 2 januari 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je zorgt voor een schone en veilige openbare ruimte, zoals vastgelegd is in de Visie Leefomgeving en de contracten met de uitvoerende partijen.&nbsp;Leefbaarheid en veiligheid&nbsp;vormen&nbsp;de basis voor het welzijn van alle bewoners.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jij&nbsp;bent&nbsp;het aanspreekpunt&nbsp;en draagt de verantwoordelijkheid&nbsp;voor&nbsp;de aan jou&nbsp;toegewezen wijk. Om&nbsp;deze&nbsp;rol goed te kunnen&nbsp;vervullen, werk je het grootste deel van je tijd (circa 70%) vanuit de jouw toegewezen wijk.&nbsp;Je zoekt actief de samenwerking met instanties, bouwt een netwerk op en levert een bijdrage aan een verbeterde leefomgeving. Je&nbsp;ondersteunt&nbsp;bij de ontplooiing van bewonersinitiatieven.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je zet&nbsp;opdrachten&nbsp;uit&nbsp;voor herstel bij uitvoerende partijen&nbsp;en je zorgt&nbsp;voor financi&euml;le controle op afrekeningen.&nbsp;Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de communicatie en afhandeling naar de bewoners in de wijk rondom de meldingen.</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een enthousiasmerende pionier en netwerker. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig, proactief en werkt zelfstandig. Een echte netwerker met inlevingsvermogen.</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een vaktechnische opleiding op gebied van cultuur/civiele techniek op HBO-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar ervaring binnen het werkveld van beheerder of aanverwante functies;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Affiniteit met het werkveld (groen, grijs, riool) is een vereiste.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken in een team van ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving.&nbsp;Je werkt intensief samen&nbsp;met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en&nbsp;Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling.&nbsp;Het team&nbsp;vervult&nbsp;een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met&nbsp;Sytze van der Schaaf, via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 0570 - 69 39 92" href="tel:0570693992">0570 - 69 39 92</a>.&nbsp;</p> <p>Solliciteren kan tot en met 2 januari 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale&nbsp;sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2842433/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;vrijdag 14 januari 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-12-15 09:00:00 +0100 2021-12-15 09:23:12 +0100 2021-12-15 09:25:52 +0100 Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving Als beleidsadviseur VTH werk je in een actueel en dynamisch werkveld. Je bent betrokken bij de Omgevingswet en de wet WKB. En je implementeert de nieuwe risicoanalyse-tool. Je haalt informatie op bij programmanagers en andere collega’s als input voor het jaarverslag, uitvoeringsplan en het beleidsplan. Ben jij schrijfvaardig en proactief en heb je affiniteit met vergunningen, toezicht en/of handhaving? Lees dan snel verder. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp;Vergunningen, Toezicht en Handhaving&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;3561 &ndash; &euro;5872 (schaal 11/schaal 12)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het werk van beleidsadviseur VTH is uitdagend en gevarieerd.&nbsp;Door veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is het werkveld volop in beweging.&nbsp;Je zorgt ervoor dat landelijke richtlijnen en lokale situaties vertaald worden in een praktische en effici&euml;nte aanpak. Dit verwerk je in beleidsnotities en jaarprogramma&rsquo;s.&nbsp;Hiervoor heb je nauw&nbsp;contact met programmamanagers en collega&rsquo;s uit het werkveld.&nbsp;Hoeveel vergunningen verwachten we te verlenen?&nbsp;Hoeveel controles gaan we uitvoeren?&nbsp;Waar gaan we meer toezicht op houden?&nbsp;Dit zijn vragen&nbsp;waar jij antwoord op wil. Je werkt met name veel samen met collega&rsquo;s van de veiligheid, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je zorgt dat het beleid wordt geborgd in de organisatie waarbij wordt voldaan aan de wettelijke vereisten door de gemeente. Je stemt af met bestuur en stakeholders, je volgt regionale en landelijke ontwikkelingen op de voet en je neemt deel aan regionale overleggen. Je bent projectleider voor de voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid. Je monitort en je stuurt bij in overleg met de team- en programmamanagers. Daarnaast ben je gesprekspartner en adviseur van het bestuur en aanspreekpunt voor collega's en stakeholders voor de VTH beleids- en uitvoeringscyclus.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt een stevige persoonlijkheid die vertrouwen wekt en resultaatgericht is.&nbsp;Je&nbsp;neemt graag initiatief en je hebt een sterk zelf organiserend vermogen. Dat is belangrijk omdat je&nbsp;informatie moet ophalen in de organisatie.&nbsp;Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden, je bent&nbsp;communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief. Je bent tactisch ingesteld en hebt kennis van het strategische en operationele niveau.&nbsp;Uiteraard ben je&nbsp;schrijfvaardig sterk omdat je informatie&nbsp;gaat&nbsp;omzetten&nbsp;in beleidsstukken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>Beschik je daarnaast over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Afgeronde hbo,- of wo-opleiding (bijvoorbeeld bestuursrecht, planologie, bouwkunde, milieukunde, veiligheidskunde);&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Aantoonbare meerjarige ervaring als beleidsadviseur;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Aantoonbare kennis van projectmatig werken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;<br />Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (teammanager Beleid) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>. We hanteren een open sollicitatiedatum.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je kunt reageren via het digitale&nbsp;<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2835589/127969?iso=nl">sollicitatieformulier.</a>&nbsp;Dat betekent dat we continu de sollicitaties beoordelen. Zien we potentie? Dan nodigen we jou uit voor een gesprek!&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-12-07 14:00:00 +0100 2021-12-07 14:52:07 +0100 2022-01-19 15:02:05 +0100 Beleidsadviseur Economie Als beleidsadviseur Economie draag jij bij aan toekomstbestendige bedrijven en bedrijventerreinen. Je werkt nauw samen met het bedrijfsleven en het onderwijs. Je zet in op nieuwe werklocaties, maar ook op het moderniseren van bestaande bedrijventerreinen. Wil jij bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen die klaar zijn voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen? En heb jij oog voor de belangen van ondernemers? Dan is deze uitdagende functie van beleidsadviseur economie iets voor jou! <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Economie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2973 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot we een geschikte kandidaat hebben&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met zicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het Deventer economisch profiel verandert de laatste jaren van een traditionele maakstad naar een bruisende, creatieve maak- en kennisstad. De stad is volop in ontwikkeling en dat vraagt om toekomstbestendige bedrijventerreinen en voldoende werkgelegenheid. Daar ga jij mee aan de slag als beleidsadviseur economie.&nbsp;Je trekt&nbsp;hierin samen op met het Deventer economisch Perspectief, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en gemeente.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Er zijn concrete plannen gemaakt om de bedrijventerreinen leefbaarder, bereikbaarder en duurzamer te maken. Binnen de gemeente zorg jij voor het aanjagen van deze plannen.&nbsp;Samen met de externe projectleider bepaal je de planning, het proces en je behoudt het overzicht. Jij zorgt voor samenwerking en afstemming met collega&rsquo;s van andere programma&rsquo;s binnen de gemeente (bijvoorbeeld van&nbsp;mobiliteit, vastgoed en ruimte) om deze projecten goed te laten verlopen. En je adviseert de portefeuillehouder over de voortgang en houdt de hoofdlijnen in de gaten.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je ziet het als een uitdaging om verschillende belangen bij elkaar te brengen. Maar je kan ook grenzen aangeven als dat nodig is. Je ziet wat er nodig is om knelpunten op te lossen en resultaat te behalen. Daarnaast ben je een goede netwerker en sparringpartner en beweeg je gemakkelijk tussen provinciale, regionale en lokale partijen zonder resultaat uit het oog te verliezen. Je beschikt over uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Je beschikt over:</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo/wo werk- en denkniveau; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Affiniteit en ervaring met economisch- ruimtelijke onderwerpen, energie en klimaat en werklocaties;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Minimaal drie jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Je werkt binnen&nbsp;programmateam Economie en Internationaal Beleid dat weer onderdeel vormt van&nbsp;Team Beleid. Dat&nbsp;bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie&nbsp;en Internationaal Beleid, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We bieden jou een functie met veel vrijheid en dynamiek. Een functie waarin je veel samenwerkt met collega's en externe partijen. De ene dag ben je in gesprek met een lokale ondernemer. En de volgende dag werk je je plannen uit en voer je overleg met collega's. We&nbsp;vinden&nbsp;ontwikkeling belangrijk en daarom denken we graag mee in opleidingsmogelijkheden.&nbsp;</p> <h2>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</h2> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>.&nbsp;We hanteren geen sollicitatiedeadline. Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie zo snel mogelijk via het&nbsp;<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2834849/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>! Je ontvangt dan op korte termijn een reactie van ons.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-12-03 09:00:00 +0100 2021-10-14 11:39:19 +0200 2022-01-17 12:03:51 +0100 Medewerker Business Control Samen met de business controller verzorg jij het financieel beheer van de ICT-organisatie voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je ondersteunt en adviseert budgethouders, levert accurate financiële rapportages op en werkt mee aan procesverbetering. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo+ /hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur <br /><strong>Vakgebied: </strong>Finance &amp; Control/ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2756&nbsp; tot &euro; 4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 12 december 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met de business controller&nbsp;ben jij verantwoordelijk voor het&nbsp;financieel beheer&nbsp;van de ICT-organisatie&nbsp;voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, ook wel DOWR-I genoemd.&nbsp;Jij genereert en analyseert overzichten die nodig zijn voor financi&euml;le rapportages&nbsp;en bespreekt deze met&nbsp;de&nbsp;business controller. Je bewaakt&nbsp;de&nbsp;registratie en&nbsp;voortgang&nbsp;van processen, de inhoud en vooral het nakomen van afspraken.&nbsp;Waar je kansen ziet voor procesverbeteringen, benut je deze ook.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Daarnaast calculeer jij de meerjarenbegroting met de voorgenomen/voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze overzichten zijn belangrijk voor de (financi&euml;le) sturing door het&nbsp;managementteam&nbsp;van DOWR-I.&nbsp;Je voert maandelijks afstemmingsoverleg met&nbsp;de&nbsp;Finance en Control&nbsp;medewerkers van de 3 gemeenten.&nbsp;Zo&nbsp;draag je bij aan goede informatievoorziening en verbinding.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je hebt natuurlijk een goed cijfermatig inzicht. Gecombineerd met je accurate en gestructureerde manier van werken help jij ons om &lsquo;in control&rsquo; te blijven. Je analyseert scherp en ondersteunt en adviseert op de juiste momenten. Je bent servicegericht en gericht op contact, waarbij je het resultaat goed in het oog houdt. Het werk kent de nodige deadlines, waar jij goed mee om weet te gaan.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding op minimaal mbo+/hbo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar ervaring binnen een complexe overheidsorganisatie (&gt; 1.000 gebruikers);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis van planning &amp; control werkzaamheden binnen het IT-werkveld;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Enige kennis van en affiniteit met contracten en contractbeheer (om een collega bij afwezigheid te kunnen vervangen);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede digitale vaardigheid met een ERP-pakket, Outlook, Excel en Sharepoint.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marco Nijman (business controller) via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 29 22 53 76" href="tel:0629225376">06 - 29 22 53 76</a>. Solliciteren kan tot en met 12 december 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2834329/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;donderdag 16 december 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-12-02 11:00:00 +0100 2021-12-02 11:16:08 +0100 2021-12-02 11:20:21 +0100 Beleidsadviseur Veiligheid We bieden twee actuele en uitdagende functies voor beleidsadviseurs met een visie. Eén adviseur voor het thema drugs en de ander voor de thema's digitale criminaliteit en veiligheid in de wijken. De overige onderwerpen waar je aan werkt, bepaal je in overleg. Het programma Veiligheid van de gemeente Deventer zet zich samen met de veiligheidspartners in voor een veilige gemeente. Dit doen we onder het motto ‘Werken aan een veilig, rechtvaardig en weerbaar Deventer'. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Veiligheid<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3.561 tot &euro; 5.169 (schaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot we een geschikte collega hebben gevonden<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Je&nbsp;werk&nbsp;</h2> <p>Je bent inzetbaar op alle voorkomende dossiers op het gebied van&nbsp;openbare&nbsp;orde en&nbsp;veiligheid.&nbsp;Jouw&nbsp;focusligt&nbsp;&oacute;f&nbsp;het drugsbeleid&nbsp;&oacute;f digitale&nbsp;criminaliteit&nbsp;en veiligheid in de wijken. Voor beide functies geldt dat&nbsp;je verantwoordelijk&nbsp;bent&nbsp;en regie voert op de uitvoering&nbsp;voor de beleidsontwikkeling en de advisering aan de&nbsp;burgemeester.&nbsp;Dit doe je in samenwerking met (veiligheids)partners zoals de&nbsp;politie,&nbsp;welzijnsorganisaties&nbsp;en de andere gemeenten in IJsselland. Je stimuleert&nbsp;de samenwerking met andere&nbsp;programma's binnen de gemeente&nbsp;en externe partijen. Namens de gemeente neem je deel aan diverse regionale netwerken en overleggen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Drugsbeleid&nbsp;</h2> <p>Wordt jouw focus drugsbeleid? Dan houd&nbsp;je je&nbsp;onder andere&nbsp;bezig met een stevigere aanpak van drugscriminaliteit en het coffeeshopbeleid. We&nbsp;willen inzetten op preventie&nbsp;en&nbsp;vroegsignalering.&nbsp;Dit&nbsp;betekent&nbsp;dat je samenwerkt met collega's van&nbsp;de gemeentelijke programma&rsquo;s Jeugd &amp;&nbsp;</p> <p>Onderwijs en Meedoen. Jouw takenpakket richt zich&nbsp;ook&nbsp;op de&nbsp;(juridische)&nbsp;advisering&nbsp;en voorbereiding in relatie tot bijvoorbeeld demonstraties,&nbsp;evenementen&nbsp;en veilig uitgaan.&nbsp;Vanuit je&nbsp;juridische kennis en ervaring&nbsp;draag je&nbsp;bij aan het op peil brengen en houden van de juridische basiskennis van de adviseurs&nbsp;binnen&nbsp;het programma&nbsp;veiligheid.&nbsp;</p> <h2>Digitale criminaliteit&nbsp;en veiligheid in de wijken&nbsp;</h2> <p>Door de toenemende digitalisering neemt ook de kans&nbsp;op digitale criminaliteit toe.&nbsp;De gemeente Deventer&nbsp;wil&nbsp;een&nbsp;regierol&nbsp;vervullen&nbsp;bij het&nbsp;versterken van het bewustzijn van gevaren van&nbsp;digitale criminaliteit.&nbsp;Je&nbsp;ontwikkelt actueel beleid op&nbsp;digitale criminaliteit,&nbsp;verkent de rol en&nbsp;bevoegdheden&nbsp;van de gemeente op dit terrein en&nbsp;je&nbsp;stelt&nbsp;preventieve maatregelen&nbsp;op.&nbsp;Ook ben je verantwoordelijk voor veiligheid en overlast in de wijken/dorpen van de gemeente Deventer.&nbsp;Je draagt oplossingen aan&nbsp;die de&nbsp;veiligheid in de wijken verbeteren.&nbsp;Hierbij bepaal je samen met collega&rsquo;s&nbsp;en&nbsp;externe partners&nbsp;de&nbsp;integrale opgave&nbsp;en&nbsp;de gewenste verbeteringen.&nbsp;Je inventariseert daarbij vraagstukken en problemen, analyseert deze en gaat hiermee aan de slag.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw&nbsp;onderwerpen&nbsp;</h2> <p>Aanvullend&nbsp;kies je&nbsp;een&nbsp;ander onderwerp&nbsp;dat&nbsp;onder jouw verantwoordelijkheid valt. Dit kan&nbsp;betaald voetbal zijn of&nbsp;crisisbeheersing.&nbsp;Ga je voor betaald voetbal? Dan&nbsp;adviseer je over&nbsp;de&nbsp;voorbereiding in relatie tot&nbsp;betaalde&nbsp;voetbalwedstrijden.&nbsp;Hierbij&nbsp;neem&nbsp;je deel&nbsp;aan&nbsp;het&nbsp;casusoverleg GA&nbsp;Eagles&nbsp;(overleg persoonsgerichte aanpak).&nbsp;Als je kiest voor&nbsp;crisisbeheersing&nbsp;dan&nbsp;ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en&nbsp;bestuursondersteuning&nbsp;op het terrein van de veiligheidsregio, brandweer en rampenbestrijding.&nbsp;</p> <p>Voor beide functies geldt dat je als&nbsp;adviseur crisisbeheersing lid&nbsp;bent van het beleidsteam bij crisissituaties.&nbsp;Deze taak wordt op piketbasis (circa &eacute;&eacute;n keer per zes weken) ingevuld.&nbsp;Het is daarom belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en rustig blijft in stressvolle situaties. Ook&nbsp;vragen we&nbsp;om&nbsp;bij alarmering binnen &eacute;&eacute;n uur in Deventer te zijn.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>We vinden het belangrijk dat je een visie hebt of een visie kan ontwikkelen op&nbsp;de thema&rsquo;s waar je aan werkt. Je volgt ontwikkelingen&nbsp;en je bent betrokken bij de inhoud.&nbsp;Dit is belangrijk omdat je een gesprekspartner&nbsp;bent&nbsp;op&nbsp;verschillende niveaus. En omdat je&nbsp;een&nbsp;brede rol gaat vervullen&nbsp;binnen&nbsp;het gehele domein van&nbsp;openbare orde en&nbsp;veiligheid.&nbsp;Als beleidsadviseur&nbsp;ben je&nbsp;uiteraard&nbsp;bedreven&nbsp;in helder schrijven en adviseren.&nbsp;Je bent een sterke organisator en initiator&nbsp;en je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="-" data-font="Arial" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een Wo-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde, rechten of criminologie <em>(</em><em>ligt jouw voorkeur bij drugsbeleid? Dan is het belangrijk dat je een juridische achtergrond hebt)</em>&nbsp;</li> <li data-leveltext="-" data-font="Arial" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar ervaring binnen&nbsp;het werkterrein van openbare orde&nbsp;en&nbsp;veiligheid&nbsp;of aanverwante beleidsterreinen&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het programma veiligheid maakt onderdeel uit van&nbsp;Team&nbsp;Beleid&nbsp;en&nbsp;bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de&nbsp;inwoners en organisaties van de gemeente Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dani&euml;lle Beumer (teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a> of Carlien Osinga (programmamanager Veiligheid) via<a title="Bellen naar 06 - 29 22 04 32" href="tel:0629220432"> 06 - 29 22 04 32</a>. Solliciteer via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2833567/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;We hanteren geen sollicitatiedeadline. Je ontvangt van ons binnen 8 dagen een reactie. Zien we potentie? Dan nodigen we je direct uit voor een gesprek!</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-12-01 14:32:00 +0100 2021-12-01 14:32:42 +0100 2021-12-01 14:43:57 +0100 Kwaliteitsmedewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV) Werkprocessen verbeteren, analyses maken en verbetervoorstellen schrijven. Dit zijn jouw werkzaamheden als kwaliteitsmedewerker DIV. Jouw doel? Het verbeteren van de kwaliteit van de documentaire informatievoorziening. We zoeken een analytische en resultaatgerichte collega die deze uitdaging aangaat. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Informatiebeheer&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro;2756 tot en met &euro;4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot&nbsp;en met&nbsp;zondag 12&nbsp;december&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar,&nbsp;bij goed functioneren&nbsp;met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De kwaliteitsmedewerker werkt nauw samen met de collega&rsquo;s div,&nbsp;de&nbsp;postregistratie en de beleidsadviseur informatiebeheer. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van werkprocessen en procedures&nbsp;en je toetst of deze processen en procedures worden nageleefd.&nbsp;De kwaliteitsmedewerker is de &ldquo;spin in het web&rdquo; van het digitale Informatiebeheer.&nbsp;Je beschrijft en onderhoudt heldere werkprocessen en werkinstructies.&nbsp;Dit zijn werkinstructies waar uiteraard je collega's makkelijk mee uit de voeten kunnen.&nbsp;Je levert een bijdrage aan rapportages en audits door jaarlijks de kwaliteit van het informatiebeheer te toetsen aan de hand van het Auditwerkplan.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Zie jij ruimte voor verbetering? Dan zien we graag jouw verbetervoorstel tegemoet.&nbsp;Het is daarbij belangrijk dat je kritisch&nbsp;en objectief bent.&nbsp;Je verzamelt&nbsp;data en&nbsp;vertaalt deze naar relevante informatie.&nbsp;Deze input is belangrijk voor bijvoorbeeld het kwaliteitsmanagementsysteem. En voor de toekomstige toegankelijkheid van informatie.&nbsp;Je bent gericht op samenwerking en collega's kunnen bij jou terecht voor vragen en advies.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het beheren en inrichten van processen en procedures is een groot deel van je werk. Daarom vinden we het belangrijk dat je kennis en ervaring hebt met het ontwerpen en implementeren van effectieve werkprocessen en werkinstructies.&nbsp;Je vindt het fantastisch om te werken aan continue verbeteringen.&nbsp;Je bent communicatief vaardig&nbsp;en je kan collega's&nbsp;enthousiasmeren en overtuigen van jouw adviezen.&nbsp;In deze functie&nbsp;krijg&nbsp;je te maken met&nbsp;verschillende&nbsp;wet-&nbsp;en regelgevingen&nbsp;zoals de&nbsp;archiefwet, WEP, WOO, TBDT en WMEBV.&nbsp;Het is handig als&nbsp;je hier ervaring mee hebt.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde hbo-opleiding;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde SOD 1 en 2 is een pr&eacute;;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit acht functiegroepen, te weten:&nbsp;Receptie, Dienstverlening, Zorg, Leerplicht/RMC/Jongerenloket, Klantcontactcentrum, Burgertaken &amp; Gegevensbeheer, Vergunningen en de Postregistratie. Iedere functiegroep heeft op diverse manieren klantcontact; balie, telefoon, Whatsapp, e-mail,&nbsp;social&nbsp;media en post.&nbsp;De gemeente Deventer is een moderne en snel schakelende gemeentelijke organisatie met de blik naar buiten en een focus op het realiseren van ondernemers- en inwonerstevredenheid.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij&nbsp;je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer,&nbsp;saankoop&nbsp;van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in&nbsp;jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel&nbsp;contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Helma de Vos via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 10 16 03 17" href="tel:0610160317">06 - 10 16 03 17</a>. Solliciteren kan tot en met zondag 12 december door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2830777/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;dinsdag 21&nbsp;december.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-11-26 13:50:00 +0100 2021-11-26 13:50:02 +0100 2021-11-26 15:04:22 +0100 Stagiaire P&O – Onderwijsinstellingen Een goede relatie met onderwijsinstellingen vinden we heel belangrijk. We komen graag zo vroeg mogelijk in contact met onze toekomstige medewerkers. Hoe kunnen wij optimaal samenwerken met onderwijsinstellingen? Hoe versterken wij onze positie op de arbeidsmarkt? Deze vragen onderzoek jij tijdens je stage bij gemeente Deventer. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> P&amp;O&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met zondag 12 december&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Tijdelijk voor de duur van de stage&nbsp;</p> <h2>Wat ga je doen?&nbsp;</h2> <p>De gemeente is een grote organisatie met veel collega's die elk hun eigen netwerk hebben. We hebben niet duidelijk in beeld hoe dit netwerk er precies uit ziet. En daarom zoeken we jou!&nbsp;</p> <p>Je voert een quickscan uit welke relaties met onderwijsinstellingen er al liggen, welke onderwijsinstellingen en studierichtingen interessant zijn, waar we de relatie nog kunnen versterken &eacute;n of er initiatieven bij de onderwijsinstellingen liggen waar we gebruik van kunnen/moeten maken. Ook kijk je naar ons stagebeleid en of dit bijdraagt aan het vroegtijdig aantrekken van jong talent. Op basis van je onderzoek geef je ons advies met concrete verbeterpunten en acties.&nbsp;</p> <h2>Wie ben jij?&nbsp;</h2> <p>Jij bent een zelfverzekerde en zelfstandig werkende student. Je legt makkelijk nieuwe contacten en haalt er plezier uit als je via-via op zoek moet naar informatie. Analytisch ben je sterk, maar je gaat ook graag praktisch aan de slag. Bij voorkeur zit je minimaal in het derde jaar van je studie. &nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij?&nbsp;</h2> <p>Een uitdagende en leerzame stage bij P&amp;O! Een thema waar we ook meteen mee aan de slag gaan. Jouw uitkomsten verdwijnen zeker niet in de la. Je voert je eigen adviezen uit en kunt dus meteen een verschil maken binnen de gemeente.&nbsp;</p> <p>Naast je onderzoeksthema krijg je ook de kans om mee te werken aan andere projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van employer branding, werving &amp; selectie, leren &amp; ontwikkelen of HR-advies. Je krijgt een vaste stagebegeleider/ aanspreekpunt en we bieden je een stagevergoeding. De startdatum is in overleg met jou&nbsp;</p> <h2>Daarom werken bij gemeente Deventer&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Femke Boeijen via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 12 15 34 34" href="tel:0612153434">06 - 12 15 34 34</a>. Solliciteren kan tot en met 12 december door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2830077/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;We zien je motivatie graag tegemoet op een manier die het beste bij je past. Dit mag via een brief, video, moodboard etc. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je ons komt brengen als stagiaire. Als we een match zien dan maken we graag kennis op maandag 20 december. &nbsp;</p> 2021-11-26 13:00:00 +0100 2021-11-26 13:32:09 +0100 2021-11-26 13:33:05 +0100 Strategisch beleidsadviseur energie-opwek Jij geeft vorm aan de energietransitie in Deventer, samen met collega's, bestuur, ondernemers, bewoners, advies- en onderzoekbureaus. Je werkt aan bijzondere projecten gericht op een toekomstbestendig energiesysteem en lokale opwek van duurzame energie. Samen gaan we voor een energieneutraal Deventer. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo+/Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 &ndash; 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Strategieontwikkeling en uitvoering&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5872 (Schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De projecten&nbsp;waaraan jij werkt&nbsp;hebben een grote politieke en maatschappelijke impact.&nbsp;Het realiseren van grootschalige opwek van zon- en windenergie is noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Tegelijkertijd hebben zonnevelden en&nbsp;windturbines een grote invloed op de leefomgeving.&nbsp;Dit vraagt om&nbsp;maatschappelijke&nbsp;goed&nbsp;afgestemde en&nbsp;slimme keuzes.&nbsp;Lokaal opwekking van duurzame energie&nbsp;vraagt ook om het slim koppelen van vraag en aanbod en onderling uitwisselen van&nbsp;energie bij bedrijven en in woongebieden.&nbsp;Bestuurlijke borging is hierbij belangrijk. Je adviseert het gemeentebestuur en organiseert het bestuurlijk besluitvormingsproces.&nbsp;Je zorgt ervoor dat&nbsp;de&nbsp;samenleving betrokken blijft bij wat je doet.&nbsp;Dit is&nbsp;cruciaal.&nbsp;Samen met&nbsp;de programmamanager&nbsp;en&nbsp;de&nbsp;strategisch beleidsadviseur warmte&nbsp;geef jij de energietransitie&nbsp;in Deventer&nbsp;vorm.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ook vertegenwoordig je Deventer bij de Regionale Energiestrategie. De komende jaren worden keuzes gemaakt in locaties en technieken (combi wind, zon en alternatieven). Jij bent strategisch gesprekspartner voor de netbeheerders. Met hen maak je afspraken over een goede en tijdige netinpassing van de grootschalige opwek. Maar ook over de inpassing van diverse andere opwekprojecten, zoals zonnedaken in de gebouwde omgeving en bij agrari&euml;rs. Samen met ondernemers, advies- en onderzoeksbureaus verken je de mogelijkheden voor een toekomstbestendige energievoorziening. Denk aan innovatieve oplossingen op gebied van energie(opslag) waaronder waterstof. Je jaagt smart&nbsp;grid-oplossingen aan en faciliteert initiatieven bij de uitwerking en realisatie. Daarbij zet je je regionale en landelijke netwerk in, zoals NEO en&nbsp;Cleantech&nbsp;Regio.<span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Optimistisch, inspirerend, vasthoudend, creatief en initiatiefrijk. Dat ben jij. Samenwerken zie je als d&eacute; manier om tot resultaat te komen. Je maakt makkelijk contact met inwoners, bedrijven en partners. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie-opwek, energie-opslag en smart grid-toepassingen en vertaalt dit naar Deventer context. De strategische plannen die je maakt weet je ook uit te voeren.</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">WO werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Aantoonbare ervaring en kennis op het terrein van duurzaamheid en energietransitie,&nbsp;met name op gebied van grootschalige opwek (zon en wind) en netinpassing;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ruim vijf jaar ervaring met beleidsontwikkeling en integrale samenwerkingsprojecten op energiegebied; &nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ruime aantoonbare ervaring met complexe en/of politiek gevoelige projecten;&nbsp;je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Affiniteit met technische inhoud;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ervaring met inwonersparticipatie is een pr&eacute;. &nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Team&nbsp;Beleid&nbsp;bestaat&nbsp;uit&nbsp;ongeveer&nbsp;100&nbsp;medewerkers;&nbsp;beleidsadviseurs,&nbsp;beleidsondersteuners&nbsp;en&nbsp;programmamanagers. Samen&nbsp;ontwikkelen&nbsp;zij&nbsp;beleid&nbsp;op diverse&nbsp;terreinen,&nbsp;waaronder&nbsp;Meedoen, Werk&nbsp;en&nbsp;Inkomen,&nbsp;Jeugd&nbsp;&amp;&nbsp;Onderwijs,&nbsp;Economie, Kunst,&nbsp;Cultuur&nbsp;en&nbsp;Erfgoed,&nbsp;Ruimtelijke&nbsp;Ontwikkeling, Milieu&nbsp;en&nbsp;Duurzaamheid,&nbsp;Energietransitie&nbsp;en&nbsp;Veiligheid. Het&nbsp;delen&nbsp;van&nbsp;kennis,&nbsp;inzichten&nbsp;en&nbsp;ervaringen&nbsp;resulteert&nbsp;in&nbsp;meer&nbsp;draagvlak,&nbsp;een&nbsp;optimale&nbsp;samenwerking&nbsp;en&nbsp;uiteindelijk&nbsp;passend&nbsp;<br />beleid&nbsp;voor&nbsp;de&nbsp;inwoners&nbsp;en&nbsp;organisaties&nbsp;van de&nbsp;gemeente&nbsp;Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (Teammanager) via <a title="Bellen naar 06 -22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a> of Otto Hettinga, (Programmamanager) via <a title="Bellen naar 06 - 15 46 10 48" href="tel:0615461048">06 - 15 46 10 48</a>. Solliciteer via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2828507/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>[[youtube:xk2oIaeUG9o]]</p> <p>&nbsp;</p> 2021-11-24 00:00:00 +0100 2021-09-30 12:05:10 +0200 2021-12-07 08:52:22 +0100 Administratief medewerker beschermd wonen en maatschappelijke opvang Mensen zo lang mogelijk vitaal laten leven en wonen in de eigen omgeving met de juiste ondersteuning. Dat is het doel van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. We zoeken een sterke administratieve medewerker die de consultenten in het werkveld ondersteunt in hun werkzaamheden. En waar collega's op kunnen rekenen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>16 -20 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp;Administratief secretarieel&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro;1934 tot &euro;2904 (schaal 6)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met woensdag 1 december &nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een&nbsp;vast&nbsp;dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je zorgt voor de administratieve ondersteuning&nbsp;van het proces&nbsp;voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Van&nbsp;aanvraag tot besluit.&nbsp;Je beheert de mailbox van het team regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit betekent dat je de niet inhoudelijke mails beantwoordt en mails naar de betreffende collega&rsquo;s doorstuurt. Het mailverkeer over de verschillende aanvragen sla je op in het digitale systeem. Je maakt afspraken ten behoeve van nieuwe aanvragen en plant tussentijdse gesprekken. Je verstuurt uitnodigingen met het format voor het ondersteuningsplan en controleert of de ondersteuningsplannen tijdig ingevuld worden geretourneerd.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ook zorg je voor het verzenden van het toegangsformulier, leg je&nbsp;indien nodig de werkwijze uit en zorg&nbsp;je&nbsp;dat de toegangsformulieren worden opgeslagen en geagendeerd. Je maakt nieuwe dossiers in het digitale systeem aan en controleert of ondersteuningsplannen zijn ontvangen.&nbsp;Je houdt de overzichten&nbsp;bij en zorgt ervoor dat beschikkingen worden opgesteld en in het digitale systeem worden opgeslagen.&nbsp;Tenslotte verzorg jij de agenda en notuleer je bij het werkoverleg.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We zoeken een enthousiaste collega die het heerlijk vindt om te zorgen dat een administratief proces goed verloopt en dat collega's worden ontzorgd. Je werkt nauwkeurig, kunt goed plannen en bent scherp op het zorgen dat dossiers compleet zijn en op de juiste wijze in het systeem worden verwerkt. Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een administratief secretari&euml;le opleiding op mbo-niveau;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ervaring binnen een overheidsorganisatie als administratief ondersteuner;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ervaring binnen het sociaal domein is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Lochem, Raalte en Zutphen werken samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vanuit de regionale programmaorganisatie voeren we regie, initi&euml;ren we beleid, beheren we (subsidie)relaties met aanbieders en wordt de toegang verleend voor cli&euml;nten tot de voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Jij maakt samen met de medewerkers toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang onderdeel uit van dit regionale samenwerkingsverband van 10 collega&rsquo;s. Deze 6 collega&rsquo;s,&nbsp;die binnen het regionale programmateam&nbsp;samen de toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang vormen,&nbsp;vinden hun thuisbasis per 1 januari 2022 in het team Publiekscontacten van de gemeente Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Inge Wichink Kruit (teammanager Publiekscontacten) via <a title="Bellen naar 06 - 53 15 65 95" href="tel:0653156595">06 - 53 15 65 95</a>. Solliciteren kan tot en met woensdag 1 december via het&nbsp;<a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2825097/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 9 december.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100}">&nbsp;</span></p> 2021-11-18 16:00:00 +0100 2021-11-18 16:35:09 +0100 2021-11-22 12:07:05 +0100 Teammanager Projecten, Realisatie & Ontwikkeling De twee teammanagers van team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) zoeken een derde inspirerende, doortastende en resultaatgerichte collega! We hebben veel werk te verzetten op het gebied van diverse projecten waaronder de Energietransitie en Wonen en Voorzieningen en kunnen jouw inzet daar goed bij gebruiken. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>WO<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Management<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 5.075&nbsp; tot &euro; 6.994 (schaal 14)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 30 november 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een verlenging met 2 jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met je collega teammanagers verbeter je processen en werkafspraken. Zo zorgen jullie voor een stevige basis voor medewerkers en organisatie en weten jullie van elkaar wat er in de verschillende teams gebeurt. Ook zaken zoals formatie, begroting en personeelsmanagement vallen binnen je takenpakket.</p> <p>Jij zorgt ervoor dat je team over de juiste sturing, kwaliteit en capaciteit beschikt, zodat resultaten behaald worden. Je geeft leiding op basis van vertrouwen en stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid. Liggen er gevoelige zaken op tafel? Dan stem je af met de verantwoordelijke en schaal je op waar nodig.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Werken met mensen geeft je energie. Je ziet het talent van iedere medewerker en stimuleert groei en ontwikkeling. De ene keer ben je meer coach, de andere keer meer gesprekspartner. Ook hou je medewerkers een spiegel voor.<br /><br />Jouw visie zet je om in concrete acties. Je bent duidelijk en daadkrachtig: het team weet waar je samen met hen naartoe wilt. Je grijpt in wanneer mens en middel uit balans dreigen te raken. Je beleeft plezier aan een politieke context, werkt met tact en neemt daarbij de verantwoordelijkheid niet over. Productinnovatie en procesverbetering zijn zaken waar jij op stuurt.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een WO werk- en denkniveau;</li> <li>Aantoonbare meerjarige (5 - 10 jaar) werkervaring als leidinggevende in de aansturing van HBO-WO professionals binnen een complexe (politiek gestuurde) organisatie;</li> <li>Kennis van projectmatig werken en de daarbij behorende processen;</li> <li>Aantoonbare ervaring in het geven van vorm en inhoud aan team- en vakgroepontwikkeling en het werkend maken van een opgave.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) werkt gedreven aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast basistaken in de fysieke leefomgeving staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. <br /><br />In het team werken ongeveer 100 mensen.&nbsp;&nbsp;Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. We hebben daarbij blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden. Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving via <a title="Bellen naar 06 - 21 88 25 71" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a> en/of Lieke van Berkum via 06 &nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 22 27 22 35" href="tel:0622272235">06 - 22 27 22 35</a>, teammanagers PRO. Voor algemene vragen kun je contact opnemen met Wim de Jong (directeur) via <a title="Bellen naar 0570 &ndash; 69 38 48" href="tel:0570693848">0570 &ndash; 69 38 48.</a></p> <p>Solliciteren kan tot en met 30 november 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het digitale <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2824575/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De eerste ronde gesprekken vindt plaats op woensdag 8 december 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-11-12 16:00:00 +0100 2021-11-17 16:52:04 +0100 2021-11-17 16:52:04 +0100 Beleidsadviseur Kunst, Cultuur en Erfgoed Je denkt vanuit onze cultuurvisie mee over de toekomst van de culturele sector. Dit doe je door de samenwerking in Deventer en omstreken te verbeteren en vernieuwing op gang te brengen. De komende jaren geven we vorm aan nieuwe meerjarige afspraken en zetten we in op de verbinding tussen cultuur en andere domeinen in de gemeente, zoals economie, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. We zoeken een ervaren beleidsadviseur die samen met collega’s hiermee aan de slag gaat. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:&nbsp;</strong>Kunst en&nbsp;Cultuur&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro;&nbsp;2973&nbsp;tot &euro;&nbsp;5169&nbsp;(schaal&nbsp;11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:&nbsp;</strong>Tot en met&nbsp;28 november 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met zicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je maakt afspraken&nbsp;om de samenwerking tussen culturele instellingen en partners,&nbsp;zowel&nbsp;producenten, amateurs, educatie&nbsp;als&nbsp;vrijwillige programmeurs in Deventer te versterken.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Als aanspreekpunt van&nbsp;een of meerdere instellingen&nbsp;ben&nbsp;je&nbsp;verantwoordelijk voor de realisatie van jouw projecten en producten. Je toetst plannen en resultaten aan de verstrekte subsidies en monitort de financi&euml;n van de instellingen.&nbsp;Daarnaast&nbsp;adviseer je&nbsp;het college van B&amp;W, de directie en de programmamanager over de haalbaarheid en voortgang van de plannen en over nieuwe ontwikkelingen.&nbsp;Daarbij&nbsp;zoek je&nbsp;ook de aansluiting met zowel lokaal, regionaal als landelijk beleid.&nbsp;Cultuur staat niet op zichzelf. Het raakt ook andere terreinen, zoals vastgoed en ruimtelijke ordening. Jij zet je actief in zodat culturele waarden hier onderdeel van worden.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;hebt&nbsp;een&nbsp;sterke&nbsp;persoonlijkheid&nbsp;en&nbsp;kunt je&nbsp;eigen standpunten goed beargumenteren. Je bent kritisch, hebt een frisse blik en het lef om je buiten de gebaande paden te begeven. Netwerken gaat je natuurlijk af;&nbsp;je bent toegankelijk en benaderbaar. Complexe vraagstukken weet je vanuit een brede visie te vertalen naar realiseerbare doelen. Je hebt affiniteit en een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke en maatschappelijke context.&nbsp;Verder&nbsp;kun je goed schakelen tussen verschillende soorten opdrachten en abstractieniveaus.&nbsp;Ook&nbsp;het interpreteren van een jaarrekening kost jou geen moeite.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Wo werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Je kent de culturele wereld als geen ander&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Team&nbsp;Beleid&nbsp;bestaat&nbsp;uit&nbsp;ongeveer&nbsp;100&nbsp;medewerkers;&nbsp;beleidsadviseurs,&nbsp;beleidsondersteuners&nbsp;en&nbsp;programmamanagers. Samen&nbsp;ontwikkelen&nbsp;zij&nbsp;beleid&nbsp;op diverse&nbsp;terreinen,&nbsp;waaronder&nbsp;Meedoen, Werk en&nbsp;Inkomen,&nbsp;Jeugd&nbsp;&amp;&nbsp;Onderwijs,&nbsp;Economie,&nbsp;Kunst,&nbsp;Cultuur&nbsp;en&nbsp;Erfgoed,&nbsp;Ruimtelijke&nbsp;Ontwikkeling,&nbsp;Milieu en&nbsp;Duurzaamheid,&nbsp;Energietransitie&nbsp;en&nbsp;Veiligheid. Het&nbsp;delen&nbsp;van&nbsp;kennis,&nbsp;inzichten&nbsp;en&nbsp;ervaringen&nbsp;resulteert&nbsp;in&nbsp;meer&nbsp;draagvlak,&nbsp;een&nbsp;optimale&nbsp;samenwerking&nbsp;en&nbsp;uiteindelijk&nbsp;passend&nbsp;beleid&nbsp;voor&nbsp;de&nbsp;inwoners&nbsp;en&nbsp;organisaties&nbsp;van&nbsp;de&nbsp;&nbsp;gemeente&nbsp;&nbsp;Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>. Solliciteren kan tot en met 28 november 2021 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2821731/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 7 december van 15:00 tot en met 17:00 uur.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-11-12 15:19:00 +0100 2021-11-12 15:19:51 +0100 2021-11-12 15:39:28 +0100 Projectleider fysieke leefomgeving Onderhouden en vernieuwen van de fysieke leefomgeving, samen met inwoners, bestuur, collega's en andere belanghebbenden. Daarvoor zoeken wij een collega, die projectmatig werken combineert met persoonlijk leiderschap. <p><strong>Opleidingsniveau:&nbsp;</strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Projectmanagement, procesmanagement, civiele techniek of weg- en&nbsp; waterbouw&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.973 tot &euro; 4.494 (schaal 10)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot&nbsp;en met&nbsp;28 november 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast&nbsp; dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij hebt&nbsp;overzicht over je projecten&nbsp;en weet wat er allemaal nodig is om een project te laten slagen.&nbsp;Je geeft leiding aan projectgroepen&nbsp;met&nbsp;interne en externe professionals.&nbsp;Je&nbsp;zet marktpartijen in, stelt de juiste vragen en beoordeelt&nbsp;aanbiedingen en oplossingen op hun effectieve bijdrage aan het projectresultaat.&nbsp;Je krijgt veel ruimte voor jouw&nbsp;idee&euml;n.&nbsp;Je bent het aanspreekpunt voor&nbsp;verschillende partijen. Zowel intern als extern is een goede informatievoorziening en het verkrijgen van draagvlak belangrijk. Intern naar de opdrachtgever, vakinhoudelijke collega&rsquo;s en bestuur.&nbsp;Extern naar belanghebbenden als bijvoorbeeld bewoners&nbsp;en&nbsp;ondernemers.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Naast de fysieke leefomgeving&nbsp;word je&nbsp;ook ingezet op (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden, bedrijventerreinen of procesbegeleiding van particuliere ruimtelijke initiatieven. Ook ontwikkelingen op het gebied van energietransitie kunnen in jouw portefeuille komen.  Vaak werk je&nbsp;daarin samen&nbsp;met een projectmanager.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bent ervaren&nbsp;in&nbsp;leiding&nbsp;geven&nbsp;aan projectteams met expertises van binnen en buiten de organisatie. Je&nbsp;hebt aantoonbare ervaring met participatietrajecten en krijgt energie van interactieve processen met belanghebbenden. Je bent organisatiesensitief, communicatief sterk, beschikt over&nbsp;een goede oordeelsvorming,&nbsp;initiatiefrijk en&nbsp;resultaatgericht.&nbsp;&nbsp;Tot slot houd je van vernieuwing en staat kwaliteit hoog in het vaandel.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als: &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Je hbo werk- en denkniveau hebt;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Je een hbo-opleiding hebt gevolgd op het gebied van civiele techniek of weg- en waterbouw;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Je in je recente loopbaan 3 tot 5 jaar ervaring hebt opgedaan als projectleider van infrastructurele projecten, bij voorkeur (middel)grote onderhoudsprojecten in de fysieke leefomgeving.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO)&nbsp;werkt gedreven aan&nbsp;een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast basistaken in de fysieke leefomgeving staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />In het team werken ongeveer 100 mensen.  Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. We hebben daarbij blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden.&nbsp;Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een professionele werkomgeving en een hecht en collegiaal team;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Werken voor een prachtige 100.000+ gemeente in misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren, financiering van studiefaciliteiten of fiscaal vriendelijk reiskosten (deels) vergoed krijgen;  &nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Een regeling betaald&nbsp;ouderschapsverlof ;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken en flexibele werktijden.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving (<a title="Bellen naar 06-21882571" href="tel:0621882571">06-21882571</a>) of Lieke van Berkum (<a title="Bellen naar 06-22272235" href="tel:0622272235">06 - 22 27 22 35</a>), teammanagers PRO. Solliciteren kan tot en met 28 november via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2821269/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2021-11-12 10:00:00 +0100 2021-11-12 10:20:30 +0100 2021-11-15 11:33:23 +0100 Kwaliteitsmanager ICT Kwaliteit met een hoofdletter K. Daar sta jij voor. Je geeft vorm aan het kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO 9001:2015 en je initieert veranderprocessen- en projecten zoals de ontwikkeling van Applicatie Portfolio Management (APM). Jij zorgt voor kwalitatieve ICT-dienstverlening voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Informatievoorziening/ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot&nbsp;en met&nbsp;18 november 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bespreekt&nbsp;met&nbsp;de&nbsp;proceseigenaren&nbsp;binnen&nbsp;jouw&nbsp;team&nbsp;DOWR-I&nbsp;hoe processen lopen en&nbsp;hoe ze&nbsp;verbeterd kunnen worden.&nbsp;Zo&nbsp;versterk je het kwaliteitsbewustzijn van je collega&rsquo;s&nbsp;van&nbsp;Functioneel beheer, IT-beheer,&nbsp;Informatiemanagementadvies en&nbsp;Business control. Je organiseert interne en externe audits&nbsp;en monitort de follow-up, waardoor&nbsp;de kwaliteit transparant en voorspelbaar&nbsp;is en blijft.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je adviseert het&nbsp;MT&nbsp;van DOWR-I&nbsp;over&nbsp;het kwaliteitsbeleid&nbsp;en geeft inzicht&nbsp;aan de hand van het&nbsp;kwaliteitsdashboard. Je volgt interne en externe ontwikkelingen en voert procesbewaking en regie op ons kwaliteitsmanagementsysteem.&nbsp;Je ontwikkelt thema&rsquo;s met een sterke relatie op kwaliteit en verbetering. Denk&nbsp;hierbij aan de ontwikkeling van APM&nbsp;en&nbsp;ondersteuning van de vakgroepen&nbsp;op procesmanagement e.d.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bent sociaal vaardig,&nbsp;neutraal en feitelijk. Dat maakt jou&nbsp;een&nbsp;betrouwbare&nbsp;gesprekspartner op alle niveaus. Je bent communicatief&nbsp;sterk.&nbsp;Hierdoor weet je collega&rsquo;s, managers en externe partijen goed te informeren en adviseren en weet je ontwikkelingen te agenderen.&nbsp;Ook analytisch&nbsp;en procesmatig ben je sterk, jij&nbsp;ziet verbetermogelijkheden en&nbsp;monitort deze.&nbsp;Jouw enthousiasme draagt bij aan een sterk kwaliteitsbewustzijn.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Minimaal 2 jaar ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met een kwaliteitsmanagementsysteem, bij voorkeur binnen een ICT-afdeling/organisatie;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis&nbsp;van&nbsp;en ervaring&nbsp;met&nbsp;ISO 9001:2015 norm;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis&nbsp;van&nbsp;en ervaring&nbsp;met&nbsp;het opzetten&nbsp;en (laten) uitvoeren&nbsp;van auditprogramma&rsquo;s en de opvolging daarvan, het&nbsp;beheren van kwaliteitsregistraties en het toezicht&nbsp;op uitvoering daarvan&nbsp;en met het&nbsp;uitvoeren van managementreviews;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met projectmatig werken en het opzetten van nieuwe werkwijzen en methodes.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team&nbsp;DOWR-I levert&nbsp;ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers&nbsp;werken&nbsp;we actief&nbsp;aan&nbsp;Informatie Management Advies,&nbsp;ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ren&eacute; Passchier via <a title="Bellen naar 06 - 51 27 56 42" href="tel:0651275642">06 - 51 27 56 42</a>. Solliciteren kan tot en met 18 november 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar digitale&nbsp;sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2815713/127969?iso=nl">digitale&nbsp;</a><a title="Ga naar digitale&nbsp;sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2815713/127969?iso=nl">sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De gesprekken vinden plaats op&nbsp;29 november 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-11-04 12:17:00 +0100 2021-11-04 12:17:05 +0100 2021-11-04 12:18:56 +0100 Consulent inburgering Ervoor zorgen dat nieuwkomers in Deventer zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dat is jouw belangrijkste taak. Jou wacht een afwisselende baan waarbij je veel in contact komt met inwoners met zeer diverse culturele achtergronden, collega’s en verschillende netwerkpartners. Wij zoeken 3 consulenten inburgering. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>28&nbsp;-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT, Sociaal/Maatschappelijk, Ruimtelijke Ordening etc.<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;&nbsp;2484&nbsp;tot &euro;&nbsp;4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot&nbsp;en met&nbsp;14 november 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat inburgeraars de taal leren, dat ze een opleiding kunnen volgen of dat ze werk hebben.&nbsp;Je voert&nbsp;gesprekken met onze nieuwe inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt. Dit onderzoek start al binnen het COA.&nbsp;Je bekijkt&nbsp;alle leefgebieden, stelt het inburgeringsdoel vast en bepaalt ook het recht op uitkering.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jij&nbsp;kijkt wat er nodig is om de zelfredzaamheid van&nbsp;inburgeraars&nbsp;te vergroten, welke doelen er vanuit inburgering worden gesteld en of die worden behaald. Je kijkt&nbsp;ook&nbsp;of er financi&euml;le rust is.&nbsp;Je biedt&nbsp;passende begeleiding gedurende het gehele inburgeringstraject.&nbsp;Daarbij schakel je&nbsp;hulpverlenende instanties in als de&nbsp;financi&euml;le,&nbsp;sociale&nbsp;of psychische problemen daar aanleiding voor geven.&nbsp;</p> <p>Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke maatschappelijke participatie, taalonderwijs, taalstages, bemiddeling naar werk worden uitgevoerd door partners in de stad. Met hen werk je dus ook nauw samen&nbsp;en je houdt regie op de uitvoering.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Deze functie is nog in ontwikkeling, dus jouw bijdrage hieraan is onmisbaar.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent communicatief sterk en beschikt over goede gespreksvaardigheden. Ook kun je je goed inleven in de situatie van de klant. Jouw kennis van de Participatiewet en andere relevante wet- en regelgeving is up-to-date. Je beheert je eigen caseload, zelfstandigheid is dus belangrijk. Je kunt goed prioriteiten stellen en je hoofd koel houden tijdens spoedprocedures. In complexe situaties kom je met creatieve oplossingen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau, bijvoorbeeld Sociaal Juridische Dienstverlening;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie waardoor je voldoende kennis hebt van de Participatiewet en dit weet toe te passen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">We werken met tolken, maar het is een pr&eacute; als je &eacute;&eacute;n of meer van de volgende talen spreekt: (Syrisch) Arabisch,&nbsp;Tigrinya&nbsp;of Farsi.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je komt te werken in een collegiaal en gezellig team. In ons team werken&nbsp;inkomensconsulenten, medewerkers&nbsp;uitkeringsadministratie, sociale recherche en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet&nbsp;en vanaf&nbsp;januari&nbsp;ook&nbsp;voor&nbsp;de wet Inburgering.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden (Teammanager Inkomensondersteuning) via <br /><a title="Bellen naar 06 - 17 11 18 08" href="tel:06-17111808">06 - 17 11 18 08</a>. Solliciteren kan tot en met 14 november door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2813331/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a>&nbsp;<br />De gesprekken vinden plaats&nbsp;in week 47.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-11-03 09:00:00 +0100 2021-11-03 09:58:17 +0100 2021-11-03 10:56:41 +0100 Solution Architect Je werkt aan nieuwe softwareoplossingen die aansluiten op onze technische architectuur. Je bent de schakel tussen informatie-adviseurs, leveranciers en technisch beheerders. Jouw visie is daarbij belangrijk. We zorgen dat je voldoende opleidingsmogelijkheden krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten maken dit een interessante en uitdagende functie voor een (beginnend) architect. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo &nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp;ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro;3561 tot &euro;5169&nbsp;(schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 14 november&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong>&nbsp;Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ontwerpt&nbsp;oplossingen&nbsp;die aansluiten op de technische architectuur.&nbsp;Jouw werk kan beginnen met de vraag van een&nbsp;adviseur. Of&nbsp;je neemt deel aan&nbsp;een&nbsp;aanbesteding&nbsp;van&nbsp;een nieuwe applicatie.&nbsp;Je gaat aan de slag met de vraag hoe het product aansluit bij onze infrastructuur.&nbsp;Hierbij&nbsp;houd je&nbsp;rekening&nbsp;met&nbsp;de koppelingen tussen applicaties en systemen,&nbsp;de&nbsp;beveiliging,&nbsp;de gebruikersvriendelijkheid&nbsp;en&nbsp;privacy.&nbsp;Het resultaat is een technisch ontwerp&nbsp;dat&nbsp;je uitzet bij je collega's. Je actualiseert en optimaliseert de technische ontwerpen en&nbsp;&nbsp;blijft de architectuur&nbsp;verder verbeteren.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Het is een brede functie en dat betekent dat je bijvoorbeeld ook meedenkt over de integratie van systemen of advies geeft over hoe een systeem effici&euml;nter gebruikt kan worden.&nbsp;&nbsp;Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met het bouwen en ontwerpen van systemen en netwerken van Microsoft, VMWare of Citrix. Samen met jouw collega's werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap van de gemeente. Hiervoor moeten er slimme keuzes gemaakt worden en daarom zoeken we iemand die zich graag verdiept in de laatste ontwikkelingen. &nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat je&nbsp;kennis deelt, overdraagt en collega's&nbsp;meeneemt&nbsp;bij&nbsp;veranderingen. Je bent in staat complexe omgevingen en situaties te overzien.&nbsp;We zoeken een enthousiaste en proactieve Solution Architect, die&nbsp;energie krijgt van&nbsp;een complexe,&nbsp;technische omgeving en zich verder wil ontwikkelen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">HBO/WO opleiding Technische bedrijfskunde, Technische informatica, of vergelijkbaar;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar ervaring met service,- of systeem implementatie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis en ervaring op het gebied van complexe infrastructuren op relevante onderwerpen, zoals: servervirtualisatie (VMware&nbsp;vSphere), VDI-infrastructuur (Horizon View), Microsoft Windows server- en clientsystemen,&nbsp;Azure&nbsp;AD,&nbsp;databases&nbsp;(Oracle, SQL),&nbsp;Exchange, &nbsp;SaaS-infrastructuren,&nbsp;application&nbsp;delivery, load&nbsp;balancing&nbsp;(Citrix&nbsp;NetScaler), Cisco LAN en WLAN, (netwerk)beveiliging, applicatiekoppelingen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Aantoonbare kennis van en ervaring hebben met architectuur frameworks als TOGAF, DYA etc. is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken voor DORW-I.&nbsp;DOWR-I is een samenwerking tussen de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte&nbsp;op het gebied van ICT.&nbsp;We zijn in dienst van de gemeente Deventer.&nbsp;We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.  Dit doen we voor ruim 1250 gebruikers.&nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij?&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We bieden een functie waarbij je invloed hebt op technologische keuzes.&nbsp;DOWR-I&nbsp;is een ambitieus&nbsp;team&nbsp;op het terrein van technologie. Bovendien werk je samen met gedreven collega's en vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Verder ervaar je bij de gemeente een goede priv&eacute;-werk balans omdat vrijheid en vertrouwen belangrijk voor ons zijn.&nbsp;We bieden de volgende secundaire voorwaarden:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in&nbsp;jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel&nbsp;contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 14 november 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-10-29 14:30:00 +0200 2021-10-29 15:09:52 +0200 2022-01-06 16:03:00 +0100 Projectleider Nationaal Programma Onderwijs Het kabinet investeert in het onderwijs om onderwijsachterstanden te verkleinen die kinderen en jongeren hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Wij willen dat deze ondersteuning aansluit bij de behoefte van kinderen en jongeren en scholen. En daar ga jij mee aan de slag als Projectleider Nationaal Programma Onderwijs. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/Wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 24 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Onderwijs<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro;3561 tot &euro;5169 (schaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 14 november<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna verlenging tot en met 1 augustus 2023 &nbsp;</p> <h2><strong>Jouw werk</strong></h2> <p>Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren en verantwoorden van het gehele Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Je maakt de vertaalslag van de behoefte van de onderwijsinstellingen naar de inzet van de financi&euml;le middelen een plan van aanpak. Voor Deventer is er een budget beschikbaar van 1,7 miljoen euro tot en met juli 2023.</p> <p>Je hebt veel contact met verschillende stakeholders van onderwijsinstellingen. Samen met het primair en voortgezet onderwijs en partners zoals de JGZ en de bibliotheek concretiseer je het plan van aanpak in afspraken en activiteiten. Je bent de vraagbaak voor het college en de directieraad. En je adviseert en informeert zodat er goede afstemming plaatsvindt.<br /><br />Je implementeert het plan van aanpak en hiervoor bezoek je regelmatig onderwijsinstellingen. Je monitort en evalueert de gemaakte afspraken en je bent verantwoordelijk voor het toetsen op criteria. Jouw rol heeft een grote impact waar veel verantwoordelijkheid bij komt kijken. Zo leg je jaarlijks eindverantwoording af aan het Rijk. In deze functie krijg je veel vrijheid en zelfstandigheid om vraagstukken op te pakken.</p> <h2><strong>Over jou </strong></h2> <p>Je hebt een stevige persoonlijkheid die er samen met de diverse organisaties voor zorgt dat de afgesproken plannen worden uitgevoerd. Je bent resultaatgericht en weet partijen te verbinden en te inspireren. Je hebt vanzelfsprekend affiniteit met onderwijs.</p> <h2><strong>Jouw ervaring </strong></h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een opleiding op minimaal hbo-niveau;</li> <li>Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider binnen het onderwijs of bij een overheidsorganisatie.</li> </ul> <h2><strong>Het team </strong></h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder werk en Inkomen, jeugd en onderwijs en economie. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2><strong>Ons aanbod</strong></h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2><strong>Daarom kiezen voor Deventer </strong></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2><strong>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp; </strong></h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn, telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>. Solliciteren kan tot en met 14 november door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier&nbsp;" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2811851/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a></p> <p>De sollicitaties worden beoordeeld op woensdag 17 november. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 30 november.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-10-29 00:00:00 +0200 2021-10-29 14:24:30 +0200 2021-11-03 14:34:11 +0100 Managementassistent Team Beleid Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werkt nauwkeurig en denkt vooruit. In deze functie ondersteun je het teammanagement van het team Beleid, dat bestaat uit 3 managers, zodat zij en het team hun werk efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. <p><strong>Opleidingsniveau:&nbsp;</strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong>&nbsp;20 -24&nbsp;uur <br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp;Ondersteuning&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro; 1.934 tot &euro; 2.904 (bij 36 uur schaal 6)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 31 oktober 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De werkzaamheden vari&euml;ren van het beheren van de mailboxen van de teammanagers, agendabeheer, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, post verwerken en het verrichten van&nbsp;voortgangscontroles.&nbsp;Verder behoort het verzorgen van nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten&nbsp;ook&nbsp;tot je taken.&nbsp;Je voert&nbsp;diverse administratieve taken uit, zoals het verwerken van ziek/betermeldingen,&nbsp;houdt&nbsp; overzichten bij,&nbsp;verwerkt&nbsp;facturen en&nbsp;bewaakt&nbsp; verschillende processen. Daarbij houd je ook tijdige afhandeling van actiepunten in de gaten en spreek je verantwoordelijken hierop aan.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Wij zoeken iemand met ruime kennis en ervaring van secretari&euml;le/managementondersteuning op&nbsp;mbo+ werk- en denkniveau. Als organisatietalent kan jij zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent proactief, communicatief vaardig, je hebt kennis van moderne communicatiemiddelen&nbsp;en&nbsp;neemt&nbsp;&nbsp;zelf&nbsp;initiatief.&nbsp;Het ontzorgen van het&nbsp;mensen geeft jou energie!&nbsp;Je hebt goede kennis van automatiseringstoepassingen, waaronder Windows 10 en SharePoint. Je hebt een flexibele en klantgerichte instelling en hebt kennis van en inzicht in procedures binnen een gemeentelijke organisatie.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Mbo werk- en denkniveau;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Ruime kennis van secretari&euml;le project- of programmaondersteuning en (ruime) ervaring met het werken in een bestuurlijke organisatie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ruime ervaring met managementondersteuning;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van kantoorautomatisering (Word, Excel) en moderne presentatie en communicatiemiddelen (Powerpoint, Prezi, Infographics);</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van de gemeentelijke organisatie en/of de project- of programmaorganisatie, de bestuurlijke context, de werkprocessen en de besluitvormingsprocedures;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met het klantgericht oplossen van knelpunten en het co&ouml;rdineren van informatiestromen in de werkorganisatie van een programmamanager.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Ruimtelijke Ordening, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met&nbsp;Mirella Beekman, groepsmanager ondersteuning, telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 21 19 86 39" href="https://www.deventer.nl/admin/0621198639">06-21198639</a>.&nbsp;</p> <p>Solliciteren kan tot en met 31 oktober 2021&nbsp;&nbsp;via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2807257/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;vrijdag 5 november.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-10-22 09:00:00 +0200 2021-10-22 09:13:05 +0200 2021-10-26 10:31:26 +0200 Strategisch communicatieadviseur Je werkt in de politiek-bestuurlijke context van de gemeente waar je regie voert op de (strategische) communicatie rond het gemeentebestuur. Je bent de spin in het (communicatie) web voor dossiers met groot afbreukrisico en daarvoor het directe aanspreekpunt voor college en organisatie. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Communicatie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;4279&nbsp;tot&nbsp;&euro;5872&nbsp;(schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot&nbsp;en met&nbsp;7 november&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van&nbsp;1 jaar, daarna verlenging voor twee jaar&nbsp;bij goed functioneren&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De strategisch communicatieadviseurs van de gemeente Deventer zorgen voor de langetermijnvisie in de communicatie rond het college, de organisatie en de profilering van de bestuurders in relatie tot de strategische doelen. Op basis hiervan ontwikkelen de strategisch communicatieadviseurs het corporate&nbsp;communicatiebeleid.&nbsp;We&nbsp;zoeken nu een robuuste communicatieadviseur met gevoel voor zowel het primaire proces als de politiek-bestuurlijke context.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Voor het college zorg je voor brede en portefeuille-overstijgende communicatiestrategie&euml;n, die bijdragen aan focus en een nadrukkelijke positionering van het bestuur en de promotie van de stad. Je adviseert en voert regie rond actuele kwesties, dossiers met een groot afbreukrisico en de strategische doelen.&nbsp;Je werkt&nbsp;nauw samen met de vakgroep Communicatie.&nbsp;&nbsp;De strategische communicatieadviseur werkt voor twee bestuurders. Daarnaast neem je, op basis van piket, positie in de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio IJsselland.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een communicatieadviseur met aantoonbare ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent analytisch sterk, hebt een universitair werk- en denkniveau en kunt complexe materie snel terugbrengen tot de kern en helder verwoorden. Je kunt een goede communicatiestrategie maken, maar zorgt er ook voor dat deze van het papier af komt. Je voert de regie op de uitvoering of voert deze zelf uit.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt een goede omgevingsanalyse maken, die je verwerkt in je advies. Je speelt in op de motivatie en belangen van betrokkenen &ndash; aan tafel en in het beleidsdomein- en bent in staat om politieke risico&rsquo;s &eacute;n kansen te zien. Je denkt buiten de gestelde kaders en stuurt op een gezamenlijk resultaat vanuit de gekozen strategie. Je past je aanpak aan als je krachtenveld verandert en je pakt je rol in complexe netwerkverbanden. Je bent een volwaardige sparringpartner.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een&nbsp;communicatieopleiding op&nbsp;minimaal&nbsp;wo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal vijf jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De concernstaf bevordert en faciliteert besluitvaardig, transparant en collegiaal bestuur. Dit doen de medewerkers door gevraagd en ongevraagd te adviseren met de ori&euml;ntatie op de Gemeente Deventer als geheel en met goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij&nbsp;je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in&nbsp;jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel&nbsp;contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Teesink via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06 - 20 43 55 32" href="tel:0620435532">06 - 20 43 55 32</a>. Solliciteren kan tot en met 7 november 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2806807/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De gesprekken vinden plaats op donderdag 11 november tussen 15.00 en 17.00 uur. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-10-21 13:00:00 +0200 2021-10-21 13:44:17 +0200 2021-10-27 16:04:13 +0200 Voorzitter Adviesraad Cultuur gemeente Deventer en gemeente Apeldoorn Apeldoorn, Deventer en Zutphen vormen samen de stedelijke cultuurregio Stedendriehoek. Vanaf 2022 gaat er voor het eerst gewerkt worden met een gezamenlijke Adviesraad Cultuur voor de gemeente Deventer en Apeldoorn. Het is belangrijk dat de subsidieaanvragen beoordeeld worden door een onafhankelijke adviesraad. De adviesraad adviseert beide colleges van B&W over subsidieverzoeken voor de verschillende culturele regelingen. <h2>Taken adviesraad</h2> <ul> <li>Het beoordelen van een subsidieaanvraag op basis van de subsidieregelingen cultuur van de gemeente Deventer en Apeldoorn;</li> <li>Het adviseren over een subsidieaanvraag aan het college van B&amp;W;</li> <li>De adviescommissie Cultuur komt drie keer per jaar bij elkaar voor een vergadering;</li> <li>De voorzitter heeft, naast bovenstaande taken, als extra werkzaamheden: algemeen aanspreekpunt van de adviesraad Cultuur, opstellen agenda en het opstellen van het schriftelijk advies.</li> </ul> <h2>Wij zoeken een voorzitter die:</h2> <ul> <li>Beschikt over inhoudelijke kennis op het gebied van ten minste &eacute;&eacute;n van de volgende disciplines;<br />&nbsp; &nbsp;- podiumkunsten en evenementen<br />&nbsp; &nbsp;- beeldende kunst<br />&nbsp; &nbsp;- erfgoed<br />&nbsp; &nbsp;- taal, literatuur &amp; media<br />&nbsp; &nbsp;- educatie &amp; participatie<br />(Bij voorkeur kennis op het gebied van podiumkunsten, richting theater).</li> </ul> <ul> <li>Algemene kennis heeft op het gebied van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector;</li> <li>Kennis heeft van het culturele klimaat in Deventer en Apeldoorn;</li> <li>Enige jaren ervaring met advisering in de cultuursector;</li> <li>Geen binding heeft met een culturele organisatie of vereniging in Deventer en Apeldoorn.</li> </ul> <h2>Deventer</h2> <p>In 2021 is de nieuwe subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur van kracht.</p> <p>Deze programmasubsidieregeling bestaat uit de volgende onderdelen:</p> <ol> <li>professionele culturele producties en/of presentaties;</li> <li>activiteiten cultuureducatie;</li> <li>culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;</li> <li>amateurkunst en volkscultuur.</li> </ol> <h2>Apeldoorn</h2> <p>Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Projectenregeling Cultuur (groot) van kracht. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van culturele activiteiten die van belang zijn voor de inwoners en/of de culturele sector in Apeldoorn. De Adviesraad Cultuur adviseert op basis van de criteria: artistieke kwaliteit, betekenis voor Apeldoorn en organisatorische kwaliteit.</p> <h2>Financi&euml;le vergoeding</h2> <p>De voorzitter van de Adviesraad Cultuur ontvangt per vergadering een vergoeding van &euro; 250,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Deventer en &euro; 125,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Apeldoorn. Het verschil is gebaseerd op het aantal te behandelen aanvragen.</p> <h2>Solliciteren</h2> <p>Reageren kan tot en met zondag 14 november 2021. De selectiegesprekken vinden plaats in week 47 en/of 48. De selectiecommissie bestaat uit een beleidsadviseur Kunst en Cultuur van de gemeente Deventer, een beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Apeldoorn en een lid van de Adviesraad Cultuur.</p> <p>Na de selectiegesprekken adviseert de selectiecommissie de colleges van B&amp;W, waarna benoeming volgt. De uitslag zal uiterlijk in de week van 13 december 2021 gedeeld worden.&nbsp;</p> <p>Je kunt je sollicitatiebrief en CV indienen via&nbsp;<a href="mailto:a.termaat.bergisch@deventer.nl">a.termaat.bergisch@deventer.nl</a>.</p> <p>Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie, dan kun je contact opnemen met Annejos Termaat, via bovenstaand mailadres.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie&nbsp;naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2021-10-15 11:00:00 +0200 2021-11-10 11:00:02 +0100 2021-11-10 11:00:02 +0100 Constructeur Bouw Nieuwbouwplannen, historisch erfgoed, voormalige fabriekspanden en tijdelijke bouwwerken bij evenementen. Zomaar enkele voorbeelden van uitdagende bouwdossiers waar jij mee aan de slag gaat. Het historisch karakter van Deventer, onze ambitieuze plannen en eigen werkwijze zijn onderscheidende factoren in deze baan. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo of wo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Bouw&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro;&nbsp;2.973 tot &euro; 4.494 (functieschaal 10)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 1 juni 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> Aanstelling voor een jaar, wat bij goed functioneren over gaat in vast&nbsp;</p> <p>Deventer heeft&nbsp;een ambitieuze woningopgave, een groot buitengebied, royaal industrieterrein en een historische stadskern.&nbsp;Dat brengt&nbsp;veel dynamiek&nbsp;en biedt jou&nbsp;de mogelijkheid expertise en kennis te ontwikkelen.&nbsp;&nbsp;Met je directe collega's werk je samen aan het tijdig en correct bouwkundig beoordelen van vergunningaanvragen voor bouwwerken.&nbsp;Voor jou staat constructieve veiligheid voorop.&nbsp;Je adviseert tijdens de uitvoering van de bouw en bij de bestaande bouw.&nbsp;Zo geef je&nbsp;bijvoorbeeld advies aan toezichthouders&nbsp;bouw&nbsp;over kritieke factoren in geplande bouw- en sloopwerkzaamheden.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je&nbsp;toetst of bouwplannen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.&nbsp;Je werkt nauw samen met regisseurs omgevingsvergunningen.&nbsp;Je bedenkt en onderhandelt over oplossingen en adviseert over maatregelen.&nbsp;Daarbij zorg je ervoor dat we toegankelijk en dienstverlenend zijn.&nbsp;Je hebt veel contact met&nbsp;mensen die bouwaanvragen doen. Je begrijpt hun behoeften. Als een aanvraag niet voldoet denk je mee in oplossingen die wel haalbaar zijn, maar soms moet je ook 'nee', zeggen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bent&nbsp;flexibel en creatief en je denkt in&nbsp;oplossingen. Jouw&nbsp;analytisch denkvermogen&nbsp;maakt dat je&nbsp;zelfstandig controleberekeningen&nbsp;kunt&nbsp;uitvoeren voor complexe constructies.&nbsp;Ingewikkelde situaties weet je goed onder woorden te brengen.&nbsp;Je legt makkelijk contact, bent&nbsp;klantgericht en werkt graag samen. Kom je ergens niet uit, dan schakel je tijdig de hulp in van anderen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een afgeronde bouwkundige en/of civieltechnische opleiding op HTS- of TU-niveau met constructieve afstudeerrichting;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Actuele kennis van de wet- en regelgeving (Wet Kwaliteitsborging), onderzoeksmethoden en kwaliteitsverklaringen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van het Bouwbesluit en het ruimtelijk beleid van de gemeente;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Bij voorkeur kennis en ervaring met softwarepakketten, zoals Technosoft, Scia Engineer, BlueBeam,&nbsp;etc.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het Team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken voor het team Ondernemen en Vergunningen. Dit team (ca. 60 medewerkers)&nbsp;maakt initiatieven mogelijk&nbsp;en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Het team&nbsp;zorgt voor&nbsp;tijdige en zorgvuldige vergunningverlening, bestuursrechtelijke handhaving en relatiebeheer.&nbsp;Je&nbsp;werkt&nbsp;nauw samen met de toezichthouders uit team Toezicht en voert daar ook werkzaamheden voor uit.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Coen Dingemanse (teammanager Ondernemen en Vergunningen) via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 10 90 85 22" href="tel:0610908522">06 - 10 90 85 22</a>. Solliciteer uiterlijk tot en met 1 juni 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatie formulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2778503/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We reageren binnen 8 dagen op je sollicitatie.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-09-10 10:00:00 +0200 2021-09-10 11:05:48 +0200 2021-12-28 10:14:28 +0100 Medewerker belastingen Het team DOWR Belastingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ en de belastingheffing voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Om tot een aanslag te komen worden grote hoeveelheden data verwerkt. Jij vindt het leuk om te puzzelen met data maar ook om de dataprocessen te verbeteren. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Administratief, juridisch<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 1934 tot &euro; 3176 (schaal 7)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 26 september 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Jij bent samen met collega&rsquo;s verantwoordelijk voor het volledig en actueel houden van de belastingapplicatie. Dit doe je door gegevens uit de basisregistratie kadaster (BRK) en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) te verwerken. Deze basisregistraties zijn de basis voor de taxateurs om een goede WOZ-taxatie uit te kunnen voeren.</p> <p>Verder denk je actief mee in het verbeteren van de werkprocessen en lever je de basis voor de taxateurs om goed te kunnen waarderen. Daarnaast heb je ook nog enkele inhoudelijke taken zoals bijvoorbeeld het afhandelen van parkeerbezwaren. Afhankelijk van de taak ben je zelf verantwoordelijk of trek je daarin samen op met een collega. Daarnaast word je in het team ingezet op losse (kleine) projecten.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je werkt in een sterk gedigitaliseerde omgeving waarbij het werken met basisregistraties gebruikelijk is. We zoeken een collega die analytisch is en grote hoeveelheden data kan verwerken. Vanzelfsprekend gebeurt dit nauwkeurig en met oog voor detail. Daarnaast kun je hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden in een complexe en soms ook hectische werkomgeving.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Eeen afgeronde opleiding op minimaal mbo 4-niveau;</li> <li>Minimaal een aantal jaren werkervaring met het verwerken en analyseren van data in complexe administraties;</li> <li>Affiniteit met het vakgebied gemeentelijke belastingen.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het team DOWR Belastingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ en de belastingheffing voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We taxeren alle panden in de 3 gemeenten en verzamelen data uit diverse bronnen om hier belastingaanslagen van te maken. De bekendste belastingen zijn de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast handelen we bezwaren van burgers en voeren we beroepsprocedures. Ook &nbsp;zorgen we voor gedegen belastingadviezen aan onze opdrachtgevers. We werken in een uitdagende setting van meerdere rollen en taken per medewerker. Dit vraagt flexibiliteit van jou als medewerker en hier krijg je een grote dosis variatie en zelfstandigheid voor terug. In ons team werken taxateurs, juristen, data analisten, belastingambtenaren en projectmedewerkers. Een diverse club die elkaar aanvult en uitdaagt.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Eva R&ouml;ben, via <a title="Bellen naar 06 - 51 69 60 19" href="tel:0651696019">06 - 51 69 60 19</a>. Solliciteer uiterlijk 26 september 2021 via het digitale <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2778105/127969?iso=nl">sollicitatieformulier.</a> De gesprekken vinden plaats in de week van 4 oktober.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-09-10 10:00:00 +0200 2021-09-10 10:36:56 +0200 2021-09-10 10:36:56 +0200 Programmaondersteuner jeugd en onderwijs Een echte regelaar. Die blij wordt van het ondersteunen van de ander. Jij zorgt voor onder andere het voorbereiden van overleggen en organiseren van bijeenkomsten en activiteiten. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo &nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>24 uur &nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Ondersteuning &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2.170 tot &euro; 3.176 (Schaal 7) &nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 6 september 2021 &nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op vast &nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;zorgt voor&nbsp;inhoudelijke ondersteuning en stelt samen met de programmamanager&nbsp;Jeugd en Onderwijs&nbsp;rapportages, overzichten en planningen op. Je&nbsp;verwerkt afspraken en acties in de&nbsp;agenda's&nbsp;van de programmamanager en&nbsp;directe&nbsp;collega&rsquo;s. Je&nbsp;bent&nbsp;klankbord, signaleert mogelijke knelpunten en komt met verbetervoorstellen.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je&nbsp;zorgt&nbsp;voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen.&nbsp;Bij onduidelijkheden&nbsp;stem je af&nbsp;met de programmamanager.&nbsp;Je&nbsp;organiseert&nbsp;bijeenkomsten en activiteiten,&nbsp;zorgt&nbsp;dat alle (digitale) faciliteiten aanwezig zijn en&nbsp;voert&nbsp;representatieve taken&nbsp;uit.&nbsp;Je verzorgt&nbsp;mailings&nbsp;en houdt websites zoals het raadsinformatiesysteem&nbsp;actueel. Je redigeert&nbsp;aangeleverde teksten en zorgt voor een juiste opmaak en het gebruik van formats.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team zoekt een proactieve collega die&nbsp;graag meedenkt en initiatief&nbsp;neemt.&nbsp;Iemand die&nbsp;communicatief sterk&nbsp;is en zich&nbsp;thuis&nbsp;voelt in dynamiek. Die&nbsp;makkelijk schakelt&nbsp;tussen verschillende type gesprekspartners en onderwerpen.&nbsp;Die weet wat prioriteit heeft en zelfstandig werkt.&nbsp;Anderen ontzorgen en een flinke dosis humor: dat ben jij.&nbsp;Herken je je hierin,&nbsp;dan maken we graag op korte termijn kennis met je. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:  &nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Mbo werk- en denkniveau; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Kennis van secretari&euml;le project- of programmaondersteuning;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met managementondersteuning en met het klantgericht oplossen van knelpunten en het co&ouml;rdineren van informatiestromen in de werkorganisatie van een programmamanager;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Kennis van kantoorautomatisering (Word, Excel) en moderne presentatie en communicatie tools;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Bij voorkeur kennis van de gemeentelijke organisatie en/of de project- of programmaorganisatie, de bestuurlijke context, de werkprocessen en de besluitvormingsprocedures ervaring met het werken in een bestuurlijke organisatie.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Ruimtelijke Ordening, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.  &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers. &nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mirella Beekman, groepsmanager ondersteuning, via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 21 19 86 39" href="tel:0621198639">06 - 21 19 86 39</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met&nbsp;6&nbsp;september&nbsp;door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2767667/127969?iso=nl%0d">digitale&nbsp;sollicitatieformulier.</a></p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-08-25 09:00:00 +0200 2021-08-25 09:22:34 +0200 2021-08-25 09:24:46 +0200 Functioneel beheerder personeels- & salarisapplicaties Je verbetert de informatievoorziening en bedrijfsprocessen voor de applicaties van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je loopt vooruit op veranderingen in de wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen. Jouw belangrijkste doel: dat 1750 gebruikers optimaal werken met deze applicaties. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT, HRM, Salaris&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2756 tot &euro; 4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 5 september 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij pakt de regierol in het beheer en de verdere doorontwikkeling van de applicaties (Youforce / Beaufort Online). Dit doe je deels ook projectmatig, bijvoorbeeld voor de herimplementatie van het e-HRM systeem, waar we middenin zitten.&nbsp;Je maakt handleidingen en geeft waar nodig trainingen zodat gebruikers goed met de applicaties kunnen werken. Waar er vragen zijn, denk je mee en zoek je naar oplossingen. Daarbij kijk je naar technische mogelijkheden als vragen herhaaldelijk voorkomen. &nbsp;Je werkt met de functioneel beheerprocessen vanuit het BiSL-framework en bent continu op zoek naar verbeteringen. Je draagt &nbsp;zo ook bij aan onze ISO 9001:2015 certificering, want kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.&nbsp;</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent analytisch sterk, denkt procesmatig en ziet snel waar het knelpunt &eacute;n de oplossing zit. Je vraagt door en sluit aan bij de gebruikers. Je vindt structurele oplossingen belangrijker dan ad hoc werkzaamheden en kunt daarom ook goed grenzen aangeven. Je bent proactief, in staat om nieuwe ontwikkelingen snel eigen te maken en je kunt goed projectmatig werken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>Hbo werk- en denkniveau;</li> <li>Werkervaring als (senior) functioneel beheerder.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p>Maar heb je die ervaring niet en wil je starten als functioneel beheerder, dan vragen we:&nbsp;</p> <ul> <li>Een aantal jaar werkervaring met werkprocessen op het terrein van personeels- en salarisadministratie;</li> <li>Aantoonbare affiniteit met ICT.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p>Wij verzorgen dan een goed inwerktraject voor jou.&nbsp;</p> <ul> <li>Kennis van Youforce en Beaufort is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Onder de naam DOWR-I leveren we ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers zijn we actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wout Klein Koerkamp, groepsmanager. Hij is vanaf 23 augustus 2021 bereikbaar via <a title="Bellen naar 06 - 50 81 92 63" href="tel:0650819263">06 -50 81 92 63</a>. Solliciteer tot en met 5 september 2021 via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2764225/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 8 september 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2021-08-18 14:26:00 +0200 2021-08-18 14:26:09 +0200 2021-08-24 11:41:55 +0200 Senior projectmanager gebiedsontwikkeling Als senior project- en procesmanager werk je aan de grotere complexe, strategische gebiedsontwikkelingsprojecten. Je managet projecten van begin tot eind, houdt je bezig met teamontwikkeling en je hebt goed contact met alle betrokken stakeholders. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo/Wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Stedenbouwkunde<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>Max. &euro; 6.240 (schaal 13)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 5 september 2021<br /><strong>Contractvorm:&nbsp; </strong>Onbepaalde tijd (eerst jaarcontract met uitzicht op vast)</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als senior project- en procesmanager werk je aan de grotere complexe, strategische gebiedsontwikkelingsprojecten. Denk hierbij aan (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden, bedrijventerreinen of procesbegeleiding van grote particuliere ruimtelijke initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: Bedrijvenpark A1, het Sluiskwartier, de Tuinen van Zandweerd, de herontwikkeling van het Senzora terrein en de stationsomgeving met Topicus en de totale centrumschil die ontwikkeld gaat worden de komende jaren. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van energietransitie komen in jouw portefeuille terecht. Bij de verdeling van de projecten wordt goed gekeken naar waar jouw kwaliteiten maar bovenal ook je passie en ambities liggen. &nbsp;</p> <h2>Wat ga je doen</h2> <p><strong>Projecten managen van begin tot eind: </strong>je vormt projectteams en neemt deze op sleeptouw; In de initiatieffase van een project werk je alles uit van begin tot eind, maak je de beheersplannen en geef je het risicomanagement vorm. Dit laatste staat momenteel centraal binnen de gemeente en daarin wordt juist van jou ook een rol verwacht.<br /><strong>Teamontwikkeling: </strong>Je gaat met de projectteams aan de slag; waar nodig neem je teamleden bij de hand (coachen) maar je geeft ze ook voldoende ruimte. Je hebt al met al goed zicht op wat het team nodig heeft en acteert daarop.<br /><strong>Goed contact met de portefeuillehouder, bestuur/politiek en alle overige relevante stakeholders</strong> (denk aan: bewoners, projectontwikkelaars, belangenverenigingen, provincie en rijk); Je bent een stevig adviseur en beschikbaar waar nodig. Je bestuurlijke sensitiviteit is zeer goed ontwikkeld.</p> <p>Op hoofdlijnen zijn je belangrijkste taken:</p> <ol> <li>Projecten managen van begin tot eind: je vormt projectteams en neemt deze op sleeptouw; In de initiatieffase van een project werk je alles uit van begin tot eind, maak je de beheersplannen en geef je het risicomanagement vorm. Dit laatste staat momenteel centraal binnen de gemeente en daarin wordt juist van jou ook een rol verwacht.</li> <li>Teamontwikkeling: Je gaat met de projectteams aan de slag; waar nodig neem je teamleden bij de hand (coachen) maar je geeft ze ook voldoende ruimte. Je hebt al met al goed zicht op wat het team nodig heeft en acteert daarop.</li> <li>Goed contact met de portefeuillehouder, bestuur/politiek en alle overige relevante stakeholders (denk aan: bewoners, projectontwikkelaars, belangenverenigingen, provincie en rijk); Je bent een stevig adviseur en beschikbaar waar nodig. Je bestuurlijke sensitiviteit is zeer goed ontwikkeld.</li> </ol> <h2>Wie ben jij?</h2> <p>Hoewel we je exacte opleidingsachtergrond minder belangrijk vinden dan je ervaring verwachten we dat je een hbo- danwel academische opleiding met succes hebt afgerond bij lichte voorkeur op het gebied van stedenbouwkunde. Je hebt verder in je recente loopbaan minimaal 8 jaar ervaring opgedaan met (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingsprojecten in de rol van (senior) projectmanager bij een gemeente of aanverwant. Tenslotte heb je ruime aantoonbare ervaring met grote en/of politiek gevoelige projecten.&nbsp;</p> <h2>Het team</h2> <p>Het team PRO (Projecten, Realisatie en Ontwikkeling) van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen waar ondermeer juristen, planeconomen, juridisch planologen, directievoerders, (senior) projectleiders, makelaars en (senior)projectmanagers) werkzaam zijn. &nbsp;Het team wordt aangestuurd door twee teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.<br /><br />De grootste uitdagingen waar het team PRO de komende jaren voor staat zijn:</p> <ul> <li>Een aantal grotere complexe gebiedsontwikkelingstrajecten;</li> <li>Verbeteren van het risicomanagement en integrale gebiedsontwikkeling;</li> <li>De ambities van het college en de raad op het gebied van woningbouw en energiedoelstellingen.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>We bieden een professionele, ambitieuze werkomgeving en een hecht en collegiaal team waar je mee kunt sparren op de inhoud maar waar je ook van tijd tot mee kunt ontspannen en na het werk een drankje mee kunt drinken of een hapje gaat eten. Een organisatie die voorop wil lopen en toekomstgericht is waar je de ruimte krijgt je eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken. Een plek dus waar jouw expertise en inbreng welkom is. Je wordt met open armen ontvangen.</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. De gemeente Deventer is authentiek en groeit mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de stad en haar buitengebieden. Hier werken 800 collega&rsquo;s elke dag vol met energie aan. Dit doen zij graag samen met de inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Deze vacature verloopt via LEV Carri&egrave;remakers. Solliciteren kan via de <a title="Naar de vacature " href="https://lev-hr.nl/vacatures/senior-projectmanager-gebiedsontwikkeling-gemeente-deventer">website</a>. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Post via <a title="Bellen naar 06 - 28 83 27 12" href="tel:0628832712">06 - 28 83 27 12</a>. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-08-17 11:57:00 +0200 2021-08-17 11:57:06 +0200 2021-08-18 09:56:16 +0200 Senior IT-specialist Werken aan de performance, configuratie, veiligheid en beschikbaarheid van de volledige IT-infrastructuur, voor de 1250 gebruikers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Een afwisselende baan, waarin je ook meewerkt in diverse projecten. <p><strong>Opleidingsniveau:&nbsp;</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:&nbsp;</strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:&nbsp;</strong> &euro;&nbsp;2756&nbsp;tot &euro;&nbsp;4494&nbsp;(schaal&nbsp;9/10)<br /><strong>Sollicitatietermijn:&nbsp;</strong> Tot&nbsp;en met&nbsp;5 september 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast&nbsp;dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met je collega's&nbsp;werk&nbsp;je aan de ontwikkeling en het beheer van infrastructuur, databases en servers&nbsp;van de drie gemeenten.&nbsp;Jouw&nbsp;aandachtsgebied&nbsp;daarbij is vooral de infrastructuur, maar je bent generalist genoeg om op het gebeid van&nbsp;databases en servers bij te springen.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je werkt&nbsp;voor onze&nbsp;VMware/Cisco/Microsoft&nbsp;omgeving.&nbsp;Samen met je collega&rsquo;s&nbsp;ben je&nbsp;verantwoordelijk voor de&nbsp;VMware&nbsp;omgevingen, Citrix&nbsp;Netscalers, Microsoft AD/Azure/ADFS.&nbsp;We beschikken over moderne redundant datacenters.&nbsp;Migraties naar de&nbsp;Cloud&nbsp;en de focus op informatiebeveiliging&nbsp;zorgen voor&nbsp;toename&nbsp;in&nbsp;de&nbsp;werkzaamheden.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;kijkt&nbsp;verder dan alleen je eigen aandachtsgebied:&nbsp;we&nbsp;doen&nbsp;het&nbsp;samen.&nbsp;Je bent&nbsp;leergierig,&nbsp;ambitieus&nbsp;en werkt graag aan je ontwikkeling.&nbsp;Zo volg je regelmatig trainingen om je vakkennis bij te houden.&nbsp;IT-problemen vinden soms buiten werktijd plaats. Samen met je collega's los je deze op. Behalve&nbsp;kwaliteitsgerichtheid en kunnen werken onder druk vinden wij collegialiteit en humor minstens zo belangrijk.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>Een ICT-opleiding op minimaal hbo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar ervaring binnen de ICT;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met projectmatig werken;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Toegepaste kennis in de afgelopen 2 jaar van VMware vSphere, Windows 2016, Cisco-netwerken, Citrix&nbsp;NetScaler,&nbsp;ADFS,&nbsp;PowerShell,&nbsp;Scripting,&nbsp;Active directory,&nbsp;Azure;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met Palo Alto Firewall en Dell hardware (gewenst);&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Certificering op CCNA en&nbsp;VMware&nbsp;VCP, MCSA/MCSE&nbsp;(bijvoorkeur).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>DOWR-I levert&nbsp;ICT-dienstverlening&nbsp;aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en ruim 1.250 gebruikers.&nbsp;We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers&nbsp;zijn we&nbsp;actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten,&nbsp;Projectmanagement,&nbsp;IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Deventer,&nbsp;stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561.">06 - 23 29 35 61</a> Solliciteren kan tot en met 5 september 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2762751/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;16 september 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-08-17 11:24:00 +0200 2021-08-17 11:24:57 +0200 2021-08-19 08:38:53 +0200 Administratief medewerker Budget Adviesbureau Deventer Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde, dus met ons team, met cliënten, collega’s en ons netwerk zoeken we iedere dag naar de beste aanpak. Druk, hectisch en niet altijd even dankbaar, wel heel uitdagend en inspirerend. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo-4 werk- en denkniveau&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>24&nbsp;&ndash; 32&nbsp;uur per week (in totaal zijn er 90 uur beschikbaar)&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:&nbsp;</strong>Sociaal/Maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:&nbsp;</strong>&euro; 1.934 tot &euro; 2.904&nbsp;(salarisschaal 6)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met&nbsp;29 augustus 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong>Bepaalde tijd&nbsp;(vervanging zwangerschapsverlof)&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Bij de administratie van het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) begint alle dienstverlening die door het team wordt aangeboden aan inwoners met financi&euml;le zorgen. Zowel aan de balie als aan de telefoon ben jij de medewerker van het BAD waar onze cli&euml;nten het eerste contact mee hebben. In het vervolg van de dienstverlening ondersteun je het traject door het aanleggen en beheren van digitale dossiers en het invoeren en verwerken van gegevens in het geautomatiseerd systeem (Allegro). Ook verwerk je de binnenkomende en uitgaande post in&nbsp;Xtendis.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je neemt telefonisch contact op met schuldeisers voor het verkrijgen van informatie over schuldhoogtes en verstrekt telefonisch informatie over de stand van zaken bij schuldregelingen. Telefonische vragen van cli&euml;nten, schuldeisers en hulpverleners van cli&euml;nten handel je waar het kan zelfstandig af. Daarnaast verwerk je inkomende en uitgaande betalingen.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent de stem en het gezicht van het BAD naar klanten, hulpverleners en schuldeisers van klanten. Je communicatieve vaardigheden zijn dan ook uitstekend.&nbsp; Je bent sterk in het werken met geautomatiseerde systemen en je werkt ook als het om je heen hectisch is, heel accuraat. Je stemt je werkzaamheden goed af met anderen, je bent proactief en zoekt de samenwerking op.&nbsp;Daarnaast ben je betrokken, flexibel en collegiaal.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Mbo-4 werk- en denkniveau (verkregen door administratieve opleiding en/of ervaring);&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Ervaring in de schuldhulpverlening.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is d&eacute; professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden &eacute;n sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Madelon Vermeulen, via <a title="Bellen naar 06 - 53 93 67 77" href="tel:0653936777">06 - 53 93 67 77</a> of per mail <a href="mailto:mj.vermeulen@deventer.nl">mj.vermeulen@deventer.nl</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 29 augustus 2021 via het&nbsp;<a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2761481/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats in de&nbsp;week van 6 september.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-08-12 16:00:00 +0200 2021-08-12 16:39:07 +0200 2021-08-12 16:41:21 +0200 Informatiemanagement Adviseur (IMA) Je bent de resultaatgerichte schakel tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en ICT bij specifieke informatiemanagementvraagstukken. Jouw oplossingen gaan verder dan alleen het digitaliseren van een proces en zijn gericht op de strategische doelen van de gemeenten. <p><strong>Opleidingsniveau:&nbsp;</strong> Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong>&nbsp; 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp; Informatiemanagement&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:&nbsp; </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:&nbsp;</strong> Tot&nbsp;en met 29 augustus 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je hebt drie kerntaken: behandeling van adviesverzoeken, relatiebeheer en het mede opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsplan. Je draagt bij aan het informatiebeleid en zorgt voor afstemming en samenhang van tactische en strategische ICT-vraagstukken. Voor &eacute;&eacute;n of meerdere innovatieve onderwerpen ben je het aanspreekpunt. Je schakelt tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau en stem je goed af met je collega's.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Via gesprekken met programmamanagers, regiemanagers en domeinmanagers achterhaal je welke ontwikkelingen en uitdagingen er spelen en wat dat betekent voor de informatievoorziening. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en jouw oplossingen gaan verder dan alleen het digitaliseren van een proces. Je bent daarin innovatief en loopt graag voorop in de ontwikkelingen die ICT ons biedt.&nbsp;</p> <p>Concreet werk je bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van het zaaksysteem, de aanschaf van een systeem Beheer Openbare Ruimte en schrijf je mee aan een Uitvoeringsplan. In deze projecten werk je samen met functioneel beheer, architecten en vertegenwoordigers uit de gemeenten. Ook ondersteun je teamanagers met het opstellen van businesscases. Deze baan biedt jou vrijheid om te bekijken welke aanpak passend is voor jou.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een daadkrachtige persoonlijkheid, je bent assertief en niet voor &eacute;&eacute;n gat te vangen. Je brengt partijen bij elkaar, ook als ze verschillende belangen&nbsp;hebben. Je bent analytisch sterk en communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je schakelt snel en doorgrondt complexe processen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een relevante wo-studie, bijvoorbeeld bedrijfskundige informatica;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ruime ervaring in informatiemanagement advisering;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Aantoonbare ervaring (ca. 5 jaar) als adviseur in een in een complexe gemeentelijke organisatie met verschillende belangen en partijen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met datagedreven werken (bij voorkeur).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>DOWR-I is een&nbsp;team van 75 medewerkers, actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, architectuur, IT-beheer, functioneel beheer en business control. We zijn in dienst van de gemeente Deventer en werkzaam in een samenwerkingsverband voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). De Informatiemanagement Adviseurs zijn werkzaam in alle drie de gemeenten en kennen specialisaties op het sociaal domein, fysiek domein, dienstverlening en bedrijfsvoering.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;<br />Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden&nbsp;wij jou:&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Deventer.&nbsp;Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Godfried Damm sr. informatiemanagement adviseur via <br /><a title="Bellen naar 06 - 51 83 52 05" href="tel:0651835205">06 - 51 83 52 05</a>. Spreek gerust zijn voicemail in als hij niet meteen opneemt. Hij belt je dan snel terug. Solliciteren kan tot en met 29 augustus 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het digitale&nbsp;<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2757785/127969?iso=nl">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 7 september 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op&nbsp;acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-08-04 14:00:00 +0200 2021-08-04 14:24:45 +0200 2021-08-05 09:17:19 +0200 WMO coach (2 vacatures) Jij levert een belangrijke bijdrage als het gaat om de zelfredzaamheid van inwoners. Je zet de hulpvraag uit, monitort en evalueert. Altijd vanuit de combinatie: zakelijk én menselijk. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo &nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 24-32 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> sociaal/maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2756 tot &euro; 4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 15 augustus&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je behandelt meldingen over hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn over aangepast wonen, vervoer, rolstoelen, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Je beoordeelt of de hulpvraag onder de wet WMO valt en of er bijvoorbeeld nog nader onderzoek nodig is. Door een compleet beeld te hebben van de hulpvraag weet je bij welke (externe) partij de hulpvraag hoort. &nbsp;</p> <p>Je voert gesprekken met inwoners en andere mensen die bij de hulpvraag betrokken zijn zoals een huisarts, therapeut of een specialist. Je bekijkt wat de inwoner zelf kan, legt contact met de zorgaanbieder en je verwerkt je bevindingen in een ondersteuningsplan. Je monitort de uitvoering van de geleverde zorg op basis van doelen en resultaten en je bespreekt afwijkingen. Tussentijds evalueer je met de inwoner en zorgaanbieder de kwaliteit en effectiviteit van de ingezette maatwerkvoorziening.&nbsp;</p> <p>Je beoordeelt ondersteuningsplannen van collega&rsquo;s en toetst op inhoud en kwaliteit van het genomen besluit en of deze voldoet aan wet- en regelgeving en afspraken. Ook beoordeel je ondersteunings- en budgetplannen van bewoners en toets je deze op volledigheid en besluit je of en welke hulp noodzakelijk is.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je voelt je als een vis in het water in het sociale domein en met name op het werkgebied van de WMO. Je kunt goed luisteren en bent een empathisch persoon. Ook lukt het je snel een probleem te doorgronden en te beslissen wat de meest adequate aanpak is. Daarbij ben je resultaatgericht en weet je waar nodig creatieve oplossingen te bedenken. Waar nodig ben je zakelijk en een echte onderhandelaar. Tot slot werk je graag nauwkeurig en ben je communicatief vaardig.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een hbo opleiding, bij voorkeur in het sociale domein;&nbsp;</li> <li>de basisopleiding WMO; &nbsp;</li> <li>kennis van en ervaring met wet- en regelgeving WMO en aanverwante wetgeving;&nbsp;</li> <li>kennis van de sociale kaart van Deventer.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 4 vakgroepen en een staf. De vakgroep Zorg bestaat uit de Toegang WMO en de Backoffice (Jeugdwet en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook wordt voor de brede WMO, inclusief Beschermd Wonen en de Jeugdwet, de ge&iuml;ndiceerde zorg (financieel) administratief verwerkt. De collega&rsquo;s werken samen volgens de kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof ;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Inge Wichink-Kruit, via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06 -&nbsp;53 15 65 95" href="tel:0653156595">06 -&nbsp;53 15 65 95</a>.&nbsp;</p> <p>Solliciteren kan tot en met 15 augustus 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2755701/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 19 augustus 2021 &rsquo;s middags.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-07-30 15:14:00 +0200 2021-07-30 15:14:25 +0200 2021-07-30 15:42:34 +0200 Strategisch adviseur online media Trends en innovaties in online media doorvertalen naar het college van burgemeester en wethouders, het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Digitale toegankelijkheid verbeteren. Online communicatiemiddelen verder ontwikkelen. Dat doe jij als strategisch adviseur digitale media. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><span data-contrast="none"><strong>Aantal uren:</strong>&nbsp;</span>28-32 uur<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><span data-contrast="none"><strong>Vakgebied:</strong> </span>Communicatie<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 4279 tot &euro; 5872&nbsp;(schaal 12)<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><strong>Sollicitatietermijn: </strong>De&nbsp;vacature staat open tot een geschikte kandidaat is gevonden<span data-ccp-props="{}"> <br /></span><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je volgt ontwikkelingen in politiek,&nbsp;samenleving en gemeentelijke organisatie op de voet. Je adviseert college, directie en teams over het gebruik van online media (web, mobiel, sociale media). Zo zorg je voor een optimale informatievoorziening en dienstverlening aan, communicatie met en participatie van inwoners en ondernemers. Je hebt de regie over en bouwt aan de verdere ontwikkeling van het&nbsp;webteam&nbsp;en zorgt voor afstemming met je communicatiecollega's.&nbsp;</p> <p>Zie je meerwaarde in bepaalde trends en innovaties? Dan vertaal je ze direct door naar&nbsp;de interne organisatie en betrek je relevante partijen om het plan te realiseren. Je trekt de kar bij de doorontwikkeling van Deventer.nl en de inrichting van het intranet. Hierin werk je nauw samen met verschillende partijen zoals ICT, projectteams, leveranciers, partners in de stad en in het samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR).&nbsp;</p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Over jou&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Jij hebt snel in de gaten wat er speelt en kent je weg binnen het digitale landschap. Je bent overtuigend, staat stevig in je schoenen en zet idee&euml;n om in concrete acties. Jij hebt een sterk analytisch vermogen, en beschik je over ruime ervaring in projectmanagement. Wij zoeken een teamspeler die makkelijk communiceert en op alle niveaus kan meepraten.</p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Jouw ervaring&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">Meerdere jaren ervaring als adviseur, bij voorkeur bij een gemeente of andere overheid;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">Up-to-date kennis van digitale media (web, mobiel en socials);</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">ICT-kennis, je bent geen ICT-er, maar hebt wel verstand van de techniek (niet kunnen, wel kennen);</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">Ervaring met Google Analytics en andere analysetools. Ervaring met Siteimprove en OBI4wan is een pr&eacute;;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">Bekendheid met de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid en het belang daarvan voor de gemeente.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> </ul> <h2><strong><span data-contrast="auto">Het team&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Het&nbsp;webteam&nbsp;is onderdeel van de vakgroep Communicatie, dat hoort bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. Samen hebben we oog voor wat er in de samenleving gebeurt en helpen we collega's hun doelen te bereiken.&nbsp;Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK!&nbsp;</p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Ons aanbod&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100}">&nbsp;</span></h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2><strong><span data-contrast="auto">Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het&nbsp;beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Cynthia Wassens, recruiter via <a title="Bellen naar 06 - 21 48 16 43" href="https://www.deventer.nl/admin/06-21481643">06 - 21 48 16 43</a> (tot en met 6 augustus 2021) of Michiel van Straalen, strategisch adviseur online media via <a title="Bellen naar 06 - 10 32 39 86 " href="tel:0610323986">06 - 10 32 39 86 </a>(vanaf 9 augustus 2021). Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2729747/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;Binnen 8 dagen na je sollicitatie&nbsp;zullen we daarop reageren.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100}">&nbsp;</span></p> 2021-07-30 09:28:00 +0200 2021-07-30 09:28:55 +0200 2021-07-30 11:52:16 +0200 Taxateur WOZ Je houdt je bezig met alle werkzaamheden die betrekking hebben op de waardering van woningen en niet-woningen in het kader van de Wet WOZ. Je bepaalt de WOZ-waarden voor 3 gemeenten, voert marktanalyses uit en denkt mee over taxatie technische vraagstukken. Dit doe je samen met je collega's. Wij zijn op zoek naar een analytisch sterke vastgoedprofessional. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> vastgoed en makelaardij<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2484 tot &euro; 4048 (schaal 9)<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je bepaalt de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen, binnen de aan jou toegewezen gebieden. Vanuit basisregistraties en van verschillende databronnen verzamel je gegevens, analyseer je (markt)gegevens en voer je mutaties door. Ook heb je een rol in bezwaar- en beroepsprocedures: je bent verantwoordelijk voor het taxatie technische deel van de te voeren procedures. Je denkt mee bij taxatie technische vraagstukken zoals het inrichten van de taxatie modellen. Deze baan vraagt zelfstandigheid. Meestal werk je aan je bureau, maar soms ook in het veld.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat je analytisch sterk bent en kunt werken met verschillende applicaties en datasets. Daarnaast worden ook de volgende competenties gevraagd:&nbsp;</p> <ul> <li>Affiniteit met vastgoed en bouwtechnisch inzicht (bijvoorbeeld kunnen lezen van bouwtekeningen)</li> <li>Nauwkeurigheid</li> <li>Resultaat- en oplossingsgericht</li> <li>Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk&nbsp;</li> </ul> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <ul> <li>Een afgeronde hbo- opleiding, bij voorkeur vastgoed en makelaardij &nbsp;</li> <li>Een rijbewijs B, bij voorkeur eigen vervoer&nbsp;</li> </ul> <p>Ervaring als taxateur en kennis van de WOZ zijn wenselijk. Heb je dit niet en ben je bereid te leren? Schroom dan niet te reageren, een opleidingstraject behoort tot de mogelijkheden.&nbsp;</p> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Het team DOWR Belastingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ en de belastingheffing voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We taxeren alle panden in de 3 gemeenten en verzamelen data uit diverse bronnen om hier belastingaanslagen van te maken. De bekendste belastingen zijn de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast voeren we bezwaar- en beroepsprocedures en zorgen we voor gedegen belastingadviezen aan onze opdrachtgevers. We werken in een uitdagende setting van meerdere rollen en taken per medewerker. Dit vraagt flexibiliteit van jou als medewerker en hier krijg je een grote dosis variatie en zelfstandigheid voor terug. In ons team werken taxateurs, juristen, data analisten, belastingambtenaren en projectmedewerkers. Een diverse club die elkaar aanvult en uitdaagt.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP&nbsp;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten&nbsp;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof&nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor werken bij de gemeente Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Eva R&ouml;ben via 06-51696019. Solliciteer via het digitale <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2748289/127969?iso=nl">sollicitatieformulier</a>. De vacature blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. &nbsp;</p> <p>De gesprekken vinden gedurende openstelling van deze vacature plaats. Je ontvangt uiterlijk 8 dagen na je sollicitatie een terugkoppeling.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2021-07-16 09:00:00 +0200 2021-07-15 16:26:38 +0200 2022-01-07 11:36:27 +0100 Senior medewerker planning & control Als senior medewerker planning & control adviseer je budgethouders, zoals teammanagers, over hun financiële bedrijfsvoering. Zijn er financiën om het team uit te breiden? Liggen de uitgaven op schema? Dit zijn vragen waar je mee te maken krijgt. Je adviseert, ondersteunt en analyseert. Dit doe je in nauwe afstemming met financieel adviseurs en medewerkers planning & control. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo &nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> financieel/economisch&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2973 tot &euro; 4494 (schaal 10) &nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 15 augustus 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Wat deze functie zo uitdagend maakt is dat je werkt aan de centrale formatie en loonsom van de gemeente Deventer. Dus jij geeft advies aan budgethouders over hun formatiewensen. Je bekijkt wat er mogelijk is als een teammanager bijvoorbeeld zijn team wil uitbreiden. Hier is een sterk analytisch vermogen voor nodig omdat je de verschillende opties in kaart brengt. Is er nog budget bij een ander teams beschikbaar? Kan de teammanager op een andere manier zijn output vergroten? Kunnen er taken worden verdeeld bij andere teams? Waar nodig schakel je de HR-adviseur in om hierover in gesprek te gaan. &nbsp;</p> <p>Met de grote teams van de gemeente Deventer voer je een maandelijks overleg over de uitgaven. Hierdoor bouw je een nauwe band op met de budgethouders. Aan de ene kant bekijk je waar er uitgaven mogelijk zijn in de formatie en aan de andere kant geeft je een advies over het beheersen van de uitgaven. Je analyseert waar knelpunten liggen en wat hier de oorzaak van is. Zijn er bijvoorbeeld meer uitgaven door hoge inhuurkosten? Op dit soort vraagstukken geef je een antwoord. Dat doe je in afstemming met financieel adviseurs en medewerkers planning &amp; control.&nbsp;</p> <p>De formaties van de gemeente veranderen bijna dagelijks. Je analyseert of de uitbreiding is meegenomen in de begroting. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de begrote loonsom en formatie en inhuur van de teamkostenplaatsen. En je levert input voor de ontwikkeling van (financi&euml;le) beheersinstrumenten. Het is een functie met veel dynamiek en in nauwe samenwerking met jouw inhoudelijke collega en met de verschillende budgethouders.</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een analytisch sterke, ervaren financieel professional. Je bent communicatief sterk en denkt in oplossingen. Je bent je bewust van de politieke-maatschappelijke context en weet tegelijkertijd je onafhankelijke rol te bewaken. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op Hbo-niveau richting bedrijfskunde of bedrijfseconomie&nbsp;</li> <li>ruime werkervaring op het functiegebied: administratieve organisatie/interne controle, planning &amp; control, bedrijfsadministratie, beleidsmatige en financi&euml;le processen alsook met gemeentefinanci&euml;n;&nbsp;</li> <li>digitale vaardigheden, zodat je goed gebruik weet te maken van de verschillende systemen en applicaties waarmee we werken. &nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Team Finance &amp; Control is hecht en collegiaal. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We lopen graag voorop en zijn toekomstgericht. Je komt te werken met 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s en krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken. </p> <h3>Ons aanbod &nbsp;</h3> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof &nbsp;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager Finance &amp; Control, via het telefoonnummer <a title="Bel nummer 06 - 48 43 07 66" href="tel:0648430766">06 - 48 43 07 66</a>. Of met Marco Zanen via telefoonnummer <a title="Bel nummer 06 - 10 92 61 13" href="tel:0610926113">06 - 10 92 61 13</a>. Solliciteren kan tot en met zondag 15 augustus door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2747751/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De sollicitaties vinden plaats op donderdagochtend 19 augustus. De vacature staat wat langer open vanwege vakanties.</p> 2021-07-15 09:51:00 +0200 2021-07-15 09:51:13 +0200 2021-07-26 10:02:42 +0200 Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling De nadruk van jouw werk ligt op de juridische advisering voor gebiedsontwikkeling en inbreidinglocaties. Je werkt aan nieuwbouwplannen in een vooruitstrevende stad met een oud karakter. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Juridisch advisering bij gebiedsontwikkeling &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met zondag 15 augustus&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Deventer heeft een ambitieuze woningopgave, een groot buitengebied, grootschalige bedrijventerreinen en een historische stadskern. Als jurist gebiedsontwikkeling ligt de nadruk van jouw werk op de juridische advisering voor gebiedsontwikkeling en inbreidinglocaties. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je houdt je bijvoorbeeld bezig met projecten zoals de Kien, de stadscampus van Deventer. Een ander voorbeeld waar jouw collega&rsquo;s aan hebben gewerkt is het Havenkwartier. Dit gebied brengt&nbsp;</p> <p>industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca, bouwen en wonen samen. Deventer heeft ambitie en als jurist gebiedsontwikkeling speel je hier een belangrijke rol in. &nbsp;</p> <p>Je stelt anterieure overeenkomsten op, adviseert B&amp;W en je adviseert op inhoud en strategie op het proces van gebiedsontwikkeling. Ook pas je de grondexploitatiewet toe en geef je advies bij geschillen. Je voert samen met de projectleiding gesprekken en onderhandelingen met de initiatiefnemers. Je werkt samen in een vakgroep met ieder zijn eigen expertise en samen bekijken jullie waar je elkaar kan aanvullen. Er heerst een open sfeer en de samenwerking onderling is informeel en prettig. &nbsp;</p> <p>Als gemeente zijn wij vooruitstrevend en we maken nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Al zijn we een grote gemeente: onze lijnen zijn kort. Je krijgt veel kansen om jezelf te ontwikkelen en de gemeente stimuleert doorgroeimogelijkheden. &nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een uitstekend adviseur en je bent in staat een tactische en strategische sparringpartner te zijn voor je opdrachtgever. Je kunt op een overzichtelijke wijze situaties en belangen in kaart brengen en daarover helder, oplossingsgericht en proactief adviseren. Het is belangrijk dat je gelijktijdig aan meerdere (complexe) dossiers te werken. Je hebt affiniteit met de klant/initiatiefnemer en kunt onderhandelen en goed samenwerken in een team en je hebt een hand-on mentaliteit. Daarnaast ben je direct zelfstandig inzetbaar. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde juridische opleiding op WO/HBO niveau;&nbsp;</li> <li>minimaal 5 jaar werkervaring binnen het vakgebied op dit functieniveau met het geschetste takenpakket voor gemeentelijke en particuliere gebiedsontwikkelingen. Dit heb je gedaan binnen een overheidsorganisatie. &nbsp;</li> </ul> <h2>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling &nbsp;</h2> <p>In ons team staan plezier in het werk en een gezonde dosis humor voorop. Samen werken wij aan een toekomstbestendig en leefbaar Deventer. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van Berkum, via het telefoonnummer <a title="Bel nummer 06 - 22 27 22 35" href="tel:0622272235">06 - 22 27 22 35</a>. Solliciteren kan tot en met zondag 15 augustus 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2747687/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De sollicitatietermijn is wat langer in verband met de vakantie. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-07-14 15:50:10 +0200 2021-07-14 15:50:10 +0200 2021-07-14 15:50:10 +0200 Medewerker uitkeringsadministratie Jij bent dé vraagbaak voor collega’s en klanten als het over berekeningen of het uitkeringssysteem gaat. Je voert financieel-administratieve taken op het gebied van de Participatiewet uit en beheert uitkeringsdossiers. Je bent een essentiële schakel bij de uitbetaling van bijstand. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo-niveau 4 <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur <br /><strong>Vakgebied: </strong>Sociaal/juridisch <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2170 tot &euro; 3176 (schaal 7) <br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met mogelijk uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je zorgt voor de financi&euml;le afhandeling van bijstandsaanvragen.&nbsp; Zo maak je uitkeringsdossiers aan en ben je verantwoordelijk voor mutaties. Je berekent de uitkeringen, verwerkt voorschotten en maakt herberekeningen als dat nodig is. Hierin werk je nauw samen met de inkomensconsulenten. Je bent een echte vraagbaak met betrekking tot het uitkeringssysteem. Ook klanten kunnen bij jou terecht als er vragen zijn over bijvoorbeeld een uitkeringsberekening.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je zorgt dat zaken kloppen en werkt gedetailleerd. Je hebt een goed gevoel voor wet- en regelgeving en financi&euml;le zaken. Je schrikt niet van vragen over ingewikkelde loonstrookjes of belastingtechnische zaken. Je bent duidelijk in je beantwoording richting klanten en je stemt je communicatie af op wie je tegenover je hebt. Je bent dienstverlenend, proactief en denkt mee over aanpassingen van nieuwe werkwijzen.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau 4;</li> <li>je hebt een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li>je bent goed thuis in GWS en hebt basiskennis van de Participatiewet.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Je komt te werken in een collegiaal team met naast de uitkeringsadministratie ook inkomensconsulenten, sociale recherche en collega's terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid, samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.</p> <p>Van onze klanten verwachten we dat zij deelnemen naar vermogen, wij passen onze dienstverlening daarop aan. We begeleiden intensief richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Inzet op maat, waarbij afspraak afspraak is. Dat vraagt zowel iets van de klant als van het team. Samen met het team bouwen we aan deze nieuwe manier van dienstverlening.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werkverkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>vooralsnog bieden we een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het team is er mogelijk perspectief op een vast dienstverband.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden, via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06 - 17 11 18 08 " href="tel:0617111808">06 - 17 11 18 08.</a></p> <p>Solliciteer via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2747225/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De functie blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Je ontvangt uiterlijk 8 dagen na je sollicitatie een terugkoppeling.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-07-14 12:00:00 +0200 2021-06-10 15:58:51 +0200 2021-07-14 13:10:16 +0200 Beleidsadviseur/accountmanager beschermd wonen en maatschappelijke opvang De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Lochem, Raalte en Zutphen werken sinds 2015 samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In die samenwerking fungeert de gemeente Deventer als centrumgemeente. Jij bent aanspreekpunt, sparringpartner en accountmanager van aanbieders, toegangsmedewerkers en het Zorgkantoor/ de zorgverzekeraar voor het regiodeel Lochem en Zutphen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo/wo<br /><strong>Aantal uren: </strong>20-28 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>sociaal domein<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2973 tot € 5169 (salarisschaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 11 juli 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de gemeenten Lochem en Zutphen en de regio als geheel. Je stimuleert en ondersteunt de gemeenten vanuit je expertise en ziet toe op de gemaakte afspraken. Richting aanbieders let je op de gestelde richtlijnen en voorwaarden en dat de afspraken worden nagekomen. Wat er op regionaal niveau besloten wordt, vertaal jij naar wat dat voor de aanbieders betekent. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor integraal accountmanagement.</p> <p>Je bent aanspreekpunt en sparringpartner van de zorgverzekeraar, Zorgkantoor Zilveren Kruis/Achmea en de medewerkers van regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Je initieert en realiseert regionaal beleid en zorgt voor uitvoering van projecten in samenhang en samenwerking.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent analytisch sterk en maakt complexe materie je snel eigen. Jij schakelt makkelijk van operationeel naar tactisch en strategisch niveau. Je vertaalt wet- en regelgeving en financiële kaders eenvoudig naar de praktijk. Je bent sensitief, inspirerend, gericht op samenwerking en kan omgaan met verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden.</p> <p>Je bent gewend om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent resultaatgericht en werkt gestructureerd. Je deelt onze overtuiging dat we elkaar en onze samenwerkingspartners nodig hebben om samen de gewenste maatschappelijke resultaten te bereiken.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Voor deze baan is het belangrijk dat je beschikt over:</p> <ul> <li>een relevante HBO+ of universitaire opleiding;</li> <li>aantoonbare werkervaring bij gemeenten of bij een zorgverzekeraar in een (senior) beleidsfunctie of contractmanagement;</li> <li>bij voorkeur werkervaring op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of de langdurige zorg;</li> <li>werkervaring in het werkveld van hulp, zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners is een pre. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Lochem, Raalte en Zutphen werken samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vanuit de regionale programmaorganisatie voeren we regie, initiëren we beleid hebben we (subsidie)relaties met aanbieders en wordt de toegang verleend voor cliënten tot de voorzieningen.</p> <p>Jij maakt samen met collega's onder andere beleidsadviseurs/accountmanagers en medewerkers vanuit de regionale toegang onderdeel uit van dit samenwerkingsverband.</p> <p>Deze regionale programmaorganisatie valt onder team Beleid van de gemeente Deventer. Dit team bestaat uit beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof; </li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub, teammanager Beleid, via het telefoonnummer 06-20973295 of Lauris van Eekeren, regionaal programmamanager, via het telefoonnummer: 06-21357010.</p> <p>Solliciteren kan tot en met 11 juli 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2735705/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-06-25 13:05:00 +0200 2021-05-21 13:05:19 +0200 2021-06-25 14:41:08 +0200 Strategisch adviseur digitale media Digitale toegankelijkheid verbeteren. Online communicatiemiddelen verder ontwikkelen. Trends en innovaties doorvertalen naar de interne organisatie. Dat doe je als strategisch adviseur digitale media. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo <br /><strong>Aantal uren: </strong>28-32 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> communicatie<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 4279 tot € 5872  <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 24 juni 2021 <br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je volgt ontwikkelingen in politiek, samenleving en gemeentelijke organisatie op de voet. Je adviseert college, directie en teams over het gebruik van digitale media (web, mobiel, sociale media). Zo zorg je voor een optimale informatievoorziening en dienstverlening aan, communicatie met en participatie van inwoners en ondernemers. Je hebt de regie over en bouwt aan de verdere ontwikkeling van het webteam en zorgt voor afstemming met je communicatiecollega's.</p> <p>Zie je meerwaarde in bepaalde trends en innovaties? Dan vertaal je ze direct door naar de interne organisatie en betrek je relevante partijen om het plan te realiseren. Je trekt de kar bij de doorontwikkeling van Deventer.nl en de inrichting van het intranet. Hierin werk je nauw samen met verschillende partijen, zoals ICT, projectteams, leveranciers, partners in de stad en in het samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR).</p> <h2>Over jou</h2> <p>Jij hebt snel in de gaten wat er speelt en kent je weg binnen het digitale landschap. Je bent overtuigend, staat stevig in je schoenen en zet ideeën om in concrete acties. Jij hebt een sterk analytisch vermogen, en beschik je over ruime ervaring in projectmanagement. Wij zoeken een teamspeler die makkelijk communiceert en op alle niveaus kan meepraten.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Meerdere jaren ervaring als adviseur, bij voorkeur bij een gemeente of andere overheid;</li> <li>Up-to-date kennis van digitale media (web, mobiel en socials);</li> <li>ICT-kennis, je bent geen ICT-er, maar hebt wel verstand van de techniek (niet kunnen, wel kennen);</li> <li>Ervaring met Google Analytics en andere analysetools. Ervaring met Siteimprove en OBI4wan is een pré;</li> <li>Bekendheid met de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid en het belang daarvan voor de gemeente. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het webteam is onderdeel van de vakgroep Communicatie, dat hoort bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. Samen hebben we oog voor wat er in de samenleving gebeurt en helpen we collega's hun doelen te bereiken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK!</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken. </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Michiel van Straalen, strategisch adviseur digitale media via <a href="tel:0610323986" title="Bellen naar 06 - 10 32 39 86">06 - 10 32 39 86</a>. Solliciteren kan tot en met donderdag 24 juni 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2729747/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier.</a> Het eerste gesprek vindt online plaats op woensdagmiddag 30 juni 2021. De vervolggesprekken vinden plaats op het stadhuis in Deventer.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> <p> </p> 2021-06-17 12:00:00 +0200 2021-06-17 12:11:24 +0200 2021-06-17 12:14:10 +0200 Regisseur Omgevingsvergunningen Als regisseur omgevingsvergunningen behandel je uitdagende vergunningaanvragen. Historisch erfgoed, nieuwbouwplannen, kerkgebouwen en voormalig Hogeschool Larenstein zijn voorbeelden waar jij mee aan de slag gaat. Specialiste kennis hebben we in huis waardoor je snel in staat bent kundig advies uit te brengen en de vergunningen af te handelen. Ons historisch karakter, ambitieuze plannen en eigen werkwijze zijn onderscheidende factoren in jouw werk als regisseur omgevingsvergunningen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo+ of hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> vergunningen&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: &euro; 2973 - 4494&nbsp; (salarisschaal 10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> onbepaalde tijd</p> <p>Als stad hebben we een ambitieuze woningopgave, een groot buitengebied, grootschalige bedrijventerreinen en een historische stadskern. Dat betekent voor jouw werk veel dynamiek maar ook de mogelijkheid jouw expertise en kennis te ontwikkelen. Vergunningen en projecten worden verdeeld op basis van interesse en ervaring. Daarnaast krijg je bepaalde ontwikkellocaties binnen de stad die bij jouw pakket horen. Met 10 directe collega's werk je samen aan het tijdig en correct afhandelen van de vergunningaanvragen in het kader van nu nog de Wabo en straks de Omgevingswet. Jij weet hoe je informatie moet verzamelen om tot een goed advies te komen en bewaakt strikt de termijnen. Daarbij zorg je er samen met jouw collega&rsquo;s voor dat we toegankelijk en dienstverlenend zijn richting onze inwoners en ondernemers. Er zijn korte lijnen met de Provincie, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.</p> <p>Omdat het belangrijk is een gedegen advies te kunnen geven, hebben we als gemeente veel eigen kennis in huis. Je kunt direct met jouw vragen terecht bij de ecoloog, constructeur, jurist, stedenbouw, klantadviseur, inbreidingsco&ouml;rdinator en bouwspecialist. We werken met hart en hoofd voor Deventer: met verstand van zaken en met het belang van de inwoners voorop. Uiteraard heb je veel contact met mensen die aanvragen doen. Je begrijpt hun behoeften. Als een aanvraag niet kan worden gehonoreerd denk je mee in oplossingen die wel haalbaar zijn, maar soms moet je ook 'nee', zeggen.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je beschikt over een flexibele en creatieve houding, waarbij het werken naar een oplossing centraal staat;</li> <li>Je bent communicatief vaardig en werkt goed samen. Vanuit het perspectief van de Wabo weet je integraal en klantgericht te werken naar (creatieve) oplossingen en dit goed in te bedden in het vergunningverlening proces;</li> <li>Je pakt zelfstandig opdrachten op, maar blijft niet door ploeteren als je er niet uitkomt. Dan vraag je hulp aan een van je collega's.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde mbo+ of hbo-opleiding Bouwkunde of een vergelijkbare opleiding. Ook ben je in het bezit van het diploma ABW I of een vergelijkbaar diploma;</li> <li>Actuele kennis van het omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet en bestuursrecht;</li> <li>Minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li>Ervaring in het opstellen van de benodigde documenten en de argumentatie omtrent vergunningverlening en ontheffingen.</li> </ul> <h2>Het Team</h2> <p>Het team Ondernemen en Vergunningen (ca. 60 medewerkers) maakt initiatieven mogelijk en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Het team voorziet in tijdige en zorgvuldige vergunningverlening, bestuursrechtelijke handhaving en het relatiebeheer van de gemeente.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Coen Dingemanse, teammanager Ondernemen en Vergunningen, via het telefoonnummer&nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 10 90 85 22" href="tel:0610908522">06 - 10 90 85 22</a>. Solliciteer via het&nbsp;<a title="Naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2729067/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De functie blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Je ontvangt uiterlijk acht dagen na je sollicitatie een terugkoppeling.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-06-16 14:30:00 +0200 2021-06-16 14:36:01 +0200 2021-08-12 10:32:09 +0200 Senior medewerker planning & control Je bouwt mee aan een betrouwbaar en transparant financieel beleid en beheer van de gemeente. Zo ondersteun en adviseer je budgethouders over hun financiële bedrijfsvoering, zodat ze inzicht en overzicht hebben en verantwoording kunnen afleggen. Je informeert, analyseert, adviseert, toetst en bewaakt. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> financieel/economisch</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2973 tot &euro; 4494 (schaal 10)</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je ondersteunt budgethouders bij de uitvoering van planning- en controltaken. Je levert input voor de ontwikkeling van (financi&euml;le) beheersinstrumenten. Je adviseert en informeert over bedrijfsvoering.</p> <p>Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de begrote loonsom en formatie en inhuur van de teamkostenplaatsen. Je analyseert en adviseert over realisatie van salarissen, inhuur, overhead en kostentoerekening. Dit alles doe je in nauwe afstemming met financieel adviseurs en medewerkers planning &amp; control.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent een analytisch sterke, ervaren financieel professional. Je bent communicatief sterk en denkt in oplossingen. Je bent je bewust van de politieke-maatschappelijke context en weet tegelijkertijd je onafhankelijke rol te bewaken.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op HBO-niveau richting bedrijfskunde of bedrijfseconomie;</li> <li>ruime werkervaring op het functiegebied: administratieve organisatie/interne controle, planning &amp; control, bedrijfsadministratie, beleidsmatige en financi&euml;le processen alsook met gemeentefinanci&euml;n;</li> <li>digitale vaardigheden, zodat je goed gebruik weet te maken van de verschillende systemen en applicaties waarmee we werken.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Finance &amp; Control is hecht en collegiaal. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We lopen graag voorop en zijn toekomstgericht. Je komt te werken met 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s en krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager Finance &amp; Control, via het telefoonnummer 06-48430766.</p> <p>Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2727377/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-06-15 09:00:00 +0200 2021-06-14 19:08:46 +0200 2021-09-03 15:13:13 +0200 Strategisch beleidsadviseur warmtetransitie De Deventer aardgasvrij (ready) en energieneutraal: dat is het doel van jouw functie als strategisch beleidsadviseur warmtetransitie. We zijn ambitieus, durven stappen te zetten en lopen als gemeente voorop in dit onderwerp. Deze vooruitgang willen we voortzetten en daarom zoeken we iemand die de strategie kan uitzetten en enthousiast wordt van de uitvoering. Wij bieden een functie waarbij je betrokken bent bij een belangrijke transitie en waarbij er veel ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+/wo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 – 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>strategieontwikkeling en uitvoering<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 3561 tot € 5872 (Schaal 12)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 20 juni 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar (komend jaar wordt traject ingezet om functie structureel te maken)</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je schakelt continu tussen beleidsontwikkeling, strategiebepaling en uitvoeringprogramma’s. Daarbij werk je veel samen met collega’s uit verschillende inhoudelijke programma’s en met onze gebiedspartners. De projecten hebben een grote politieke en maatschappelijke impact, dus bestuurlijke borging is hierbij belangrijk. Je adviseert het gemeentebestuur en organiseert het bestuurlijk besluitvormingsproces. Ook organiseer je de betrokkenheid van de samenleving.In de warmtetransitie werk je intensief samen met woningcorporaties en de netbeheerder. Een wijkaanpak met participatie van bewoners en maatschappelijk partners is ons uitgangspunt. Waarbij de betaalbaarheid van de warmtetransitie een belangrijk element is.</p> <p>Je neemt het voortouw in het samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Hierin werkt de gemeente Deventer samen met woningcorporaties en Enexis. Met hen selecteer je de wijken waar we aan de slag gaan met het aardgasvrij worden. Je draagt bij aan het opstellen van Wijkuitvoeringsprogramma en je coördineert de warmte-initiateven en -vragen die uit buurten en wijken komen. Daarnaast adviseer je over gewenste warmteoplossingen bij nieuwbouwprojecten in de komende jaren.We houden van vooruitgang en dit blijkt onder andere uit het succesvolle proeftuinproject ‘Zandweerd', waarvoor wij subsidie van het Rijk hebben ontvangen. In Zandweerd realiseren we een warmtenet met de restwarmte van de rioolwaterzuivering. Als gemeente zijn we eigenaar van het warmtenet. Dit project komt tot stand in samenwerking met externe partijen, buurtbewoners en stakeholders.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Verbindend, inspirerend, creatief en initiatiefrijk. Dat zijn belangrijke eigenschappen die wij zoeken in onze nieuwe strategisch beleidsadviseur warmtetransitie. Je ziet samenwerken als de manier om resultaten te behalen en je kunt de vertaalslag maken van strategie naar uitvoering. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie. Dit zijn ontwikkelingen over het landelijk beleid, nieuwe wet-, en regelgeving en technische ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk dat je politiek en bestuurlijk sensitief bent.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>WO werk- en denkniveau;</li> <li>Aantoonbare ervaring en kennis op het terrein van duurzaamheid en energietransitie en met name warmtetransitie;</li> <li>Ruim vijf jaar ervaring met beleidsontwikkeling en integrale samenwerkingsprojecten op energiegebied; </li> <li>Ruime aantoonbare ervaring met complexe en/of politiek gevoelige projecten;</li> <li>Ervaring met inwonersparticipatie is een pre.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werkverkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub, Teammanager, via <a href="tel:0620973295" title="Bellen naar 06 - 20 97 32 95">06-  20 97 32 95</a> of Otto Hettinga, Programmamanager, via <a href="tel:0615461048" title="Bellen naar 06 - 15 46 10 48">06 - 15 46 10 48</a>. Solliciteer uiterlijk 20 juni 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2726327/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 25 juni 's ochtends.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2021-06-11 16:53:00 +0200 2021-06-11 16:53:43 +0200 2021-06-11 16:55:41 +0200 Schuldhulpverlener vroegsignalering Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde. Voor het project ‘Vroeg Eropaf’ benader je actief gezinnen waar mogelijk financiële zorgen zijn. Als schuldhulpverlener ga je op zoek naar de beste aanpak. Samen met collega's, cliënten en ons netwerk. Druk, hectisch en niet altijd even dankbaar, wel heel uitdagend en inspirerend. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Sociaal/Maatschappelijk<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2756 tot € 4048 (salarisschaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 20 juni 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je ondersteunt mensen die financiële zorgen (en vaak problematische schulden) hebben en daar niet zelfstandig een oplossing voor kunnen vinden. Door het oplossen of beheersbaar maken van schuldenproblematiek geef je ze weer mogelijkheden om echt mee te doen. In deze functie ligt de nadruk op contact leggen, coaching en gespreksvoering en wat minder op de juridisch-administratieve aspecten van schuldhulpverlening.</p> <p>Je benadert op een outreachende wijze gezinnen waarvan we signalen ontvangen over mogelijke financiële zorgen en biedt daarbij ondersteuning. Samen met de klant onderzoek je wat hij/zij in de toekomst wil bereiken en welke rol financiën daarin spelen. Je brengt de actuele situatie in kaart en maakt een concreet plan van aanpak waarin je beschrijft hoe je toewerkt naar de gewenste (financiële) situatie. Je werkt hierbij vanuit het principe van stress-sensitieve dienstverlening.</p> <p>Is er sprake van schulden, dan breng je deze in beeld, ga je op zoek naar de oorzaken en maak je een plan om herhaling te voorkomen. Je geeft voorlichting en advies over financiële voorzieningen die je klant kunnen helpen. Bij andere problemen begeleid je dat klant naar gespecialiseerde instellingen. Je geeft budgetcoaching.  Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen op ons vakgebied en levert vanuit je kennis en ervaring een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent flexibel, collegiaal, stressbestendig en resultaat- en oplossingsgericht;</li> <li>Je hebt oog voor de specifieke problematiek van onze klanten, en weet die te combineren met een zakelijke instelling; </li> <li>Je bent benaderbaar, in staat om snel vertrouwen te winnen van cliënten en persoonlijk contact aan te gaan;</li> <li>Je durft zelfstandig beslissingen en initiatieven te nemen;</li> <li>Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen op ons vakgebied en levert vanuit je kennis en ervaring een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde hbo opleiding (hbo-SJD, hbo-MWD, hbo Social Work);</li> <li>Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) binnen de schuldhulpverlening en/of binnen de outreachende hulpverlening.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is dé professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van Eck via <a href="tel:0615622740" title="Bellen naar 06- 15 62 27 40">06 - 15 62 27 40</a>. Solliciteren kan tot en met 20 juni 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2726151/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de periode van 22 juni tot en met 2 juli.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2021-06-11 14:00:00 +0200 2021-06-11 14:50:01 +0200 2021-06-11 14:54:21 +0200 Medewerker budgetbeheer Als medewerker budgetbeheer beheer je het inkomen van huishoudens die daartoe zelf (tijdelijk of langdurig) niet in staat zijn. Daarmee help je huishoudens uit de financiële problemen te komen en voorkom je dat nieuwe problemen ontstaan. Samen met jouw collega's en onze samenwerkingspartners zoek je continu naar de beste aanpak. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo <br /><strong>Aantal uren: </strong>24-28 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> Sociaal/Maatschappelijk <br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2170 tot € 3591 <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 20 juni <br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je stelt samen met de cliënt een budgetplan op en legt deze gegevens vast. Op basis van het budgetplan verzorg je de betaling van leefgeld, vaste lasten, reserveringen en variabele lasten. Je voert gesprekken over dagelijkse financiële problemen, maar ook over de mogelijkheden om op termijn weer zelfstandig het inkomen te beheren. Je bereidt de cliënt voor op het weer zelfstandig voeren van de financiële huishouding. Tijdens het traject geef je voorlichting over bestaande materiële en immateriële voorzieningen en zo nodig verwijs je naar gespecialiseerde (hulpverlenings-)instellingen. Ook verzorg je af en toe een budgettraining aan groepen.</p> <p>Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen op ons vakgebied en levert vanuit je kennis en ervaring een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht; </li> <li>Je hebt oog voor de specifieke problematiek van onze klanten, maar weet die te combineren met een zakelijke instelling; </li> <li>Je gaat zorgvuldig te werk en je hebt een sterk gevoel voor cijfers; </li> <li>Je neemt zelfstandig beslissingen en initiatieven; </li> <li>Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde hbo-opleiding (HBO-SJD, HBO-MWD, HBO Social Work);</li> <li>Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) als budgetbeheerder, bewindvoerder of in een andere functie binnen de schuldhulpverlening.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is dé professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werkverkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van Eck via <a href="tel:0615622740" title="Bellen naar 06 - 15 62 27 40">06 - 15 62 27 40</a>. Solliciteren kan tot en met 20 juni via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2725401/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de periode van 22 juni tot en met 2 juli.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-06-11 10:00:00 +0200 2021-06-11 10:30:50 +0200 2021-06-11 10:38:13 +0200 Functioneel Beheerder Sociaal Domein Jij bent de verbinding tussen ICT en de medewerkers uit het sociaal domein van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je beheert, test en zorgt voor de updates van applicaties, zodat onze medewerkers daar goed mee kunnen werken. Deze vacature staat open voor ervaren functioneel beheerders, maar ook voor starters met ervaring in het sociaal domein. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>ICT/Sociaal Domein<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2756 tot € 4048 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 9 juni 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>jaarcontract met perspectief op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je gaat werken voor de DOWR, het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Binnen het sociaal domein werken we met veel verschillende applicaties, die door jou en je directe collega’s worden beheerd.<br />Jij zorgt ervoor dat gebruikers goed met de applicaties kunnen werken en dat ook de juíste medewerkers er mee kunnen werken. Je neemt hen mee in nieuwe functionaliteiten en updates, geeft trainingen en je schrijft handleidingen. Hiervoor zorg je dat een goed beeld hebt van wat hun werk inhoudt, welke werkprocessen belangrijk zijn en wat de ontwikkelingen en verbetermogelijkheden daarin zijn. <br /><br />De applicaties worden geleverd door externe leveranciers en het is aan jou om de dienstverlening en de contracten te toetsen. Je bekijkt samen met ICT naar de implementatie en je beoordeelt of de leveranciers leveren wat is afgesproken. Bij nieuwe applicaties werk je samen met jouw collega’s van ICT om de optimale implementatie en gebruikerswijze te bepalen.  Over jou Je bent analytisch sterk, denkt procesmatig, ziet snel waar het knelpunt én de oplossing zit. Je vraagt door, geeft grenzen aan en neemt medewerkers mee in het optimaal benutten van de applicatie. We zoeken een nieuwe collega die communicatief sterk en klantgericht is.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Hbo werk- en denkniveau;</li> <li>Voor een startende functioneel beheerder is werkervaring in het sociaal domein vereist, natuurlijk heb je wel affiniteit met ICT;</li> <li>Maar heb je werkervaring als (senior) functioneel beheerder, dan komen we natuurlijk ook graag met jou in gesprek. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>DOWR-I levert de ICT-dienstverlening voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Faciliteiten om goed thuis te kunnen werken;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT, via <a href="tel:0623293561" title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteer uiterlijk tot en met 9 juni 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2715243/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken zijn gepland voor donderdagmorgen 17 juni 2021.<br /><br />We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-28 15:15:00 +0200 2021-05-28 15:16:04 +0200 2021-05-28 15:35:49 +0200 Teammanager Toezicht en Handhaving Toezicht & Handhaving staat midden in de Deventer samenleving. Het team levert een belangrijke bijdrage aan de thema's schoon, heel en veilig. Zo blijft Deventer een stad waar het veilig en prettig wonen, werken en verblijven is. Ben jij de nieuwe leidinggevende van dit team? <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo werk- en denkniveau<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>management/ veiligheid/ toezicht<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 4.279 tot € 6.365 (salarisschaal 13)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot het moment dat er een geschikte kandidaat gevonden is<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met 2 groepsmanagers zorg je ervoor dat de afgesproken resultaten worden behaald, waarbij je oog houdt voor beschikbare capaciteit en kwaliteit. Je speelt flexibel in op het spanningsveld tussen beleid en uitvoering, bestuurlijke verwachtingen en de dagelijkse praktijk op straat. <br /><br />Deze baan kent ook beheersmatige aspecten rondom formatie, capaciteitsmanagement, begroting en verantwoording van de teamkostenplaats. Personeelsmanagement, zoals het voeren van de personele jaarcyclus, werving &amp; selectie en verzuimgesprekken behoort tot je taken. Je voelt je verantwoordelijk en hebt je zaken op orde.</p> <p>Je vertaalt beleidsontwikkelingen rondom de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging en de ontwikkelingen rondom de boa-functie naar de dagelijkse praktijk. Je neemt medewerkers mee in deze ontwikkelingen, inspireert en motiveert hen, maar houdt hen ook een spiegel voor waar nodig. Je stuurt op basis van vertrouwen, stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid en durf en laat dit zelf ook zien. Je zoekt actief contact met de andere teammanagers en programmamanagers om de synergie te borgen tussen de verschillende programma's en teams.</p> <h2>Het Team</h2> <p>Team Toezicht en Handhaving bestaat uit ongeveer 45 professionals op verschillende terreinen. Samen met 2 groepsmanagers geef je leiding aan dit team. Er zijn 3 vakgroepen: Bouwen &amp; Wonen, Brug &amp; Sluis en Toezicht/Boa. Verder is er een staf voor de planning en baliefunctie. Team Toezicht &amp; Handhaving is erkend leer- werkbedrijf en biedt op jaarbasis 6 tot 8 stageplaatsen aan. De Boa’s/ Toezichthouders werken ook voor de gemeente Olst-Wijhe en Raalte.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Wij zijn op zoek naar iemand die plezier beleeft aan het werken met mensen in een uitvoeringsgericht team. Je bent duidelijk over de verwachtingen die aan iedereen in het team worden gesteld. Je schakelt gemakkelijk op verschillende niveaus: soms adviseer je de burgemeester of programmamanagers op strategisch niveau, een ander moment vang je collega's op die een incident hebben meegemaakt.</p> <p>Je hebt oog voor de ontwikkelingsfase en talenten van medewerkers en stimuleert hen. Situationeel leidinggeven gaat je goed af: de ene keer ben je coachend, de andere keer meer een sparringpartner, soms meer sturend of zelfs corrigerend. Binnen de kaders van het Vergunningen, Toezicht en Handhavings-uitvoeringsplan maak je integrale afwegingen over inzet van financiële middelen als menskracht. Dit werkterrein vraagt om flexibele inzet ook buiten kantooruren; dit is voor jou geen probleem.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Wo werk- en denkniveau</li> <li>Je hebt aantoonbaar ervaring met het aansturen van een uitvoeringsgericht team</li> <li>Je hebt een haarscherp gevoel voor de bestuurlijke impact van toezicht en handhaving op de Deventer samenleving</li> <li>Je hebt in ieder geval affiniteit met, maar liever nog ervaring op het gebied van Veiligheid, Toezicht &amp; Handhaving</li> <li>Je bent in staat een breed netwerk in de stad en regio op te bouwen en te onderhouden om daarin goed samen te werken met externe partners</li> <li>En last but not least: je moet tegen een stootje kunnen</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> <li>Voorzieningen voor een thuiswerkplek</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wim de Jong, directeur, via het telefoonnummer <a href="tel:0570693848" title="Bellen naar 0570 - 69 38 48">0570-693848</a>. Je kunt solliciteren via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2714739/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-27 11:23:00 +0200 2021-04-13 11:23:43 +0200 2021-05-28 11:24:25 +0200 Casemanager Wabo/omgevingsvergunningen Als casemanager behandel je vergunningaanvragen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Je bent inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de kwaliteit en de tijdige afhandeling hiervan. Jij weet hoe je informatie moet verzamelen om tot een goed advies te komen en bewaakt strikt de termijnen. Daarbij zorg je er samen met jouw collega’s voor dat we toegankelijk en dienstverlenend zijn richting onze inwoners en ondernemers. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo+ of hbo </li> <li><strong>Aantal uren: </strong>36 uur </li> <li><strong>Vakgebied: </strong>Vergunningen </li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2.756 tot € 4.494 (aanloopschaal 9, max functieschaal 10) </li> <li><strong>Contractvorm: </strong>onbepaalde tijd </li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je beoordeelt of aanvragen volledig zijn en of ze voldoen aan het bestemmingsplan, de Welstandsnota, het Bouwbesluit en overige wetgeving. Je bouwt op een groot team specialisten, waaraan je advies kunt vragen. Verder heb je korte lijntjes met externe partners, zoals de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en bijvoorbeeld de Provincie. De Bouwbesluittoets en de constructieve toets zet je uit bij specialisten in het team, milieu-expertise win je in bij de omgevingsdienst IJsselland.</p> <p>Uiteraard heb je veel contact met mensen die aanvragen doen. Je begrijpt hun behoeften. Als een aanvraag niet kan worden gehonoreerd denk je mee in oplossingen die wel haalbaar zijn, maar soms moet je ook 'nee', zeggen. Je legt je beslissing dan duidelijk uit, waardoor er begrip ontstaat. Je adviseert over de te volgen procedure, over de kritieke punten met betrekking tot het initiatief en bekijkt of er eventuele  andere vergunningen en ontheffingen nodig zijn.</p> <p>Je signaleert ontwikkelingen in het vakgebied, adviseert over de consequenties en legt verbinding met collega's die verantwoordelijk zijn voor het beleid. Ook adviseer je toezichthouders over de verleende vergunningen en de mogelijk risico's. Daarnaast denk je over oplossingen bij handhavingszaken gerelateerd aan vergunningen voor dit beleid.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je beschikt over een flexibele en creatieve houding, waarbij het werken naar een oplossing centraal staat; </li> <li>Je bent communicatief vaardig en werkt goed samen. Vanuit het perspectief van de Wabo weet je integraal en klantgericht te werken naar (creatieve) oplossingen en dit goed in te bedden in het vergunningverlening proces; </li> <li>Je pakt zelfstandig opdrachten op, maar blijft niet door ploeteren als je er niet uitkomt. Dan vraag je hulp aan een van je collega's. </li> </ul> <p><span>Jouw ervaring</span></p> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde mbo+ of hbo-opleiding Bouwkunde of een vergelijkbare opleiding. Ook ben je in het bezit van het diploma ABW I of een vergelijkbaar diploma </li> <li>Actuele kennis van het omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet en bestuursrecht </li> <li>Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen een gemeente </li> <li>Ervaring in het opstellen van de benodigde documenten en de argumentatie omtrent vergunningverlening en ontheffingen </li> </ul> <h2>Het Team</h2> <p>Het team Ondernemen en Vergunningen (circa 60 medewerkers) maakt initiatieven mogelijk en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Het team voorziet in tijdige en zorgvuldige vergunningverlening, bestuursrechtelijke handhaving en het relatiebeheer van de gemeente.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Faciliteiten voor thuiswerken; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling. </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Coen Dingemanse, teammanager Ondernemen en Vergunningen, via het telefoonnummer 06-10908522.</p> <p>Solliciteer uiterlijk 3 juni via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2709673/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 10 en donderdag 17 juni 2021. De vacature wordt tegelijk in de Talentenregio uitgezet.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-21 13:47:00 +0200 2021-05-21 13:47:43 +0200 2021-05-21 13:52:00 +0200 4 Finance vacatures Wij zijn volop in ontwikkeling en daarom zijn wij op zoek naar 4 collega’s voor het team Finance & Control. Ben je een échte financial die denkt in uitdagingen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres en komen we graag met je in contact! <p><a href="https://werkenvoor.deventer.nl/financevacatures" title="Naar de vacatures">Bekijk de finance vacatures</a></p> 2021-05-11 17:18:00 +0200 2021-05-11 17:18:20 +0200 2021-05-11 17:20:18 +0200 Fiscaal beleidsadviseur Samen met de senior fiscaal beleidsadviseur werk je aan fiscale bewustwording. Jij maakt informatie toegankelijk en geeft heldere adviezen. Zo maak jij fiscaliteiten concreter voor mensen die dit een lastig onderwerp vinden. En met de verbeterpunten uit de fiscale audits die je houdt, help je collega’s echt verder. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo/wo <br /><strong>Aantal uren: </strong>24-32 uur <br /><strong>Vakgebied: </strong>Fiscaal recht/Fiscale economie <br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> de vacature staat open tot een geschikte kandidaat is gevonden<br /><strong>Contractvorm: </strong>jaarcontract, bij goed functioneren zicht op vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je adviseert over de opzet, samenhang en toepassing van het fiscaal beleid. Je bent sparringpartner en adviseur bij vraagstukken van tactische aard over de uitvoering van het fiscale beleid. Je brengt fiscale risico&rsquo;s in beeld inclusief de beheersmaatregelen om de risico&rsquo;s te minimaliseren.</p> <p>Bij verschillende financi&euml;le processen signaleer je de fiscale factor en stelt hiervan procesbeschrijvingen op. Je signaleert de behoefte of noodzaak bij medewerkers, management en bestuur naar kennis en instructies op het gebied van fiscaal beleid.</p> <p>Verder doe je onderzoek naar de uitvoering van de fiscale functie door het structureel uitvoeren van fiscale audits. De bevindingen presenteer je in een adviesrapport. Om je werk goed te doen volg je de ontwikkelingen op fiscaal gebied (btw/bcf, overdrachtsbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting) op de voet en onderhoud je een netwerk met andere gemeenten en fiscale dienstverleners.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je werkt goed samen, toont initiatief en weet je hoe je lastige materie toegankelijk maakt, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Daarnaast ben je klant- en kwaliteits- en resultaatgericht, kun je goed plannen en organiseren en ben je omgevingsbewust.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Minimaal drie jaar werkervaring en kennis op het gebied van fiscaliteiten in het bijzonder omzetbelasting, btw-compensatiefonds, overdrachtsbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven;</li> <li>Een visie op de ontwikkeling, inrichting en onderhoud van het Tax Control Framework (TCF) voor een gemeentelijke organisatie n hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van rijksbelastingen voor gemeenten.;</li> <li>Digitale vaardigheden, zodat je goed gebruik weet te maken van de verschillende applicaties waarmee we werken.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Finance &amp; Control is hecht en collegiaal. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Faciliteiten om goed thuis te kunnen werken;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Bel voor meer informatie over deze vacature met Dick Bosveld, teammanager Finance &amp; Control via&nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 48 43 07 66" href="tel:0648430766">06 - 48 43 07 66</a>. Solliciteer via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2742185/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We nemen je sollicitatie direct in behandeling.</p> 2021-05-11 16:15:00 +0200 2021-05-11 16:16:37 +0200 2021-08-03 11:41:36 +0200 Toezichthouder bouwen en wonen Als toezichthouder bouwen en wonen werk jij aan veilige en gezonde gebouwen in de prachtige stad Deventer. Je bent er voor inwoners en zorgt dat de bouwzaken voldoen aan de wet- en regelgeving. De talenten enthousiasme, daadkracht en vakmanschap zijn typerend voor jou. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo  <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> Bouwen en wonen, toezicht, veiligheid <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2484,- tot € 4048,- (salarisschaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot het moment dat er een geschikte kandidaat gevonden is<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>De toezichthouder bouwen en wonen vervult een belangrijke rol bij de controle op bouwactiviteiten. Je zorgt voor controles op de juiste momenten en maakt afspraken met de betrokken partijen over de voortgang van het bouwproces. Het zwaartepunt ligt daarbij op veiligheid en gezondheid. Als er sprake is van misverstanden tref je gepaste maatregelen om te zorgen dat het gebouw aan de gestelde eisen voldoet. Je zorgt ervoor dat jouw acties worden vastgelegd in Power Browser 2020.</p> <p>Daarnaast zorg je voor het afhandelen van meldingen en klachten en legt dit administratief vast. Je levert een bijdrage aan de afhandeling van handhavingsverzoeken. Indien nodig verzorg je de juridische voorbereiding en controle van dwangsom- en bestuursdwangaanschrijvingen en begeleid je de feitelijke uitvoering van een bestuursdwangaanschrijving. Je werkt veel samen met interne collega’s als bijvoorbeeld een constructeur en jurist, maar bijvoorbeeld ook met externe partners van de Veiligheidsregio.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent besluitvaardig en daadkrachtig; </li> <li>Je kunt je goed inleven in anderen en hun omgeving, maar blijft doelmatig handelen onder wisselende en soms ook lastige omstandigheden; </li> <li>Je bent je bewust van de impact die een besluit kan hebben op de belanghebbenden; </li> <li>Je kunt je mondeling goed uitdrukken maar ook je schriftelijke vaardigheden zijn goed op orde </li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een passende afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (bijv. Bouwkunde) of je hebt dit niveau door aantoonbare werkervaring bereikt; </li> <li>Minimaal 3 jaar ervaring als toezichthouder binnen het domein bouwen &amp; wonen; </li> <li>Kennis op het gebied van bouwen en wonen. Je bent op de hoogte van de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Toezicht en Handhaving bestaat uit ongeveer 45 professionals op verschillende terreinen. Er zijn 3 vakgroepen: Bouwen &amp; Wonen, Brug &amp; Sluis en Toezicht/Boa. Verder is er een staf voor de planning en baliefunctie. Team Toezicht &amp; Handhaving is erkend leer- werkbedrijf en biedt op jaarbasis 6 tot 8 stageplaatsen aan. De boa’s en toezichthouders werken ook voor de gemeente Olst-Wijhe en Raalte.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof; </li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ben Visscher, Groepsmanager Bouwen en Wonen/ Accountmanager Omgevingsdienst, via het telefoonnummer <a href="tel:0622993622" title="Bellen naar 06 - 22 99 36 22">06-22993622</a>.</p> <p>We zien je sollicitatie graag tegemoet via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2714427/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden gedurende de openstelling van deze vacature plaats.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-11 14:45:00 +0200 2021-05-11 14:45:36 +0200 2021-06-25 11:53:11 +0200 Informatiemanagement Adviseur (IMA) Jij ondersteunt met je collega informatiemanagement adviseurs (IMA's) de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte in hun informatiemanagementvraagstukken. Je bent de resultaatgerichte schakel tussen de gemeenten en ICT. Je verbindt een vraag bijvoorbeeld uit het sociaal of ruimtelijk domein aan de strategische doelen van de organisatie en draagt daardoor bij aan ICT-oplossingen. Hierbij houd je ook rekening met nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo <br /><strong>Aantal uren: </strong>32 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> bedrijfskundige informatica <br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 3561 tot € 5169 (schaal 11) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 16 mei 2021 <br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd tot 1 januari 2022, mogelijk daarna onbepaalde tijd</p> <p>Als informatiemanagement adviseur werk je vanuit drie kerntaken: relatiebeheer, het uitvoeringsplan 2020-2025 en adviesverzoeken uit Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR).  Je voert regelmatig gesprekken met programmamanagers, regiemanagers om te achterhalen welke ontwikkelingen en uitdagingen er spelen en wat dat betekent voor de informatievoorziening. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en jouw oplossingen gaan verder dan alleen het digitaliseren van een proces. Want bij DOWR-I doen we het graag anders; we zijn innovatief en gaan mee in ontwikkelingen die IT ons te bieden heeft. In je werk schakel je van operationeel naar tactisch naar strategisch niveau.</p> <p>Concreet werk je bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van het zaaksysteem, de aanbesteding van een systeem openbare ruimte en neem je de organisatie mee in de upgrade van het CRM-systeem. In deze projecten werk je bijvoorbeeld samen met functioneel beheer, de technisch architect en de informatie-architect maar ook vooral met je collega informatiemanagement adviseurs. Het interessante aan de deze functie is dat je vrijheid hebt om te bekijken welke aanpak passend is voor jou. De verschillende teams binnen de gemeente zijn verdeeld onder de informatiemanagement adviseurs.</p> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>je adviseert over en draagt bij aan informatiebeleid van de teams voor de 3 gemeenten. In afstemming met je collega’s ga je aan de slag voor een specifiek team</li> <li>je bent aanspreekpunt voor één of meerdere innovatieve onderwerpen</li> <li>je bent (mede) verantwoordelijk voor de relatie (accountmanagementrol) tussen de stakeholders bij de gemeenten en DOWR-I en stemt hiervoor binnen DOWR-I af met je collega’s </li> <li>je draagt zorg voor organisatiebrede afstemming en samenhang van vraagstukken die strategisch en tactisch van aard zijn</li> <li>je bent betrokken bij de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken</li> <li>je ondersteunt de lijnmanagers met het opstellen van business cases</li> <li>je schrijft mee aan de i-uitvoeringsplannen met daarin de actuele i-projecten per domein</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent een stevige persoonlijkheid en hebt ruime ervaring met informatiemanagement advisering</li> <li>je bent een ‘verbinder’ met daadkracht </li> <li>je hebt goede analytische vaardigheden op het gebied van informatiemanagement</li> <li>je bent communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk</li> <li>je bent in staat om snel te schakelen en complexe processen te doorzien</li> <li>je bent assertief en niet ‘voor 1 gat te vangen’</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>ruime ervaring in informatiemanagement advisering</li> <li>ervaring in een complexe omgeving met verschillende belangen en partijen</li> <li>een relevante universitaire studie, bijvoorbeeld bedrijfskundige informatica</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het team DOWR-I is in dienst van de gemeente Deventer en werkt voor 3 gemeenten en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>faciliteiten voor thuiswerken</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Je treedt in dienst van de gemeente Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Godfried Damm, senior informatiemanagement adviseur, via <a href="tel:0651835205" title="Bellen naar 06 - 51 83 52 05">06-51835205</a>, of René Passchier, teammanager DOWR-I, via <a href="tel:0651275642" title="Bellen naar 06 51 27 56 42">06-51275642</a>.</p> <p>Maak je belangstelling kenbaar via het<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2699755/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier "> digitale sollicitatieformulier</a>. Solliciteren is mogelijk tot en met zondag 16 mei 2021. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 19 mei 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-05 16:00:00 +0200 2021-05-05 16:16:57 +0200 2021-05-11 10:01:13 +0200 Beleidsadviseur veiligheid De gemeente Deventer zet zich samen met de veiligheidspartners in voor een veilige gemeente onder het motto ‘Werken aan een veilig, rechtvaardig en weerbaar Deventer'. Als beleidsadviseur veiligheid bij de gemeente Deventer kun jij hieraan bijdragen. In deze functie houd je je bezig met een breed scala aan beleidsthema's: ondermijnende criminaliteit en weerbaarheid, zorg en veiligheid, drugs en digitale criminaliteit. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo  <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> veiligheid<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 3456 tot € 5699 (salarisschaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> de vacature staat open tot een geschikte kandidaat is gevonden<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als Beleidsadviseur Veiligheid ligt jouw focus op het thema ondermijning. Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de advisering op het gebied van ondermijning aan de burgemeester en voert regie op de uitvoering. In samenwerking met veiligheidspartners zoals de Politie en de Belastingdienst breng je ondermijnende activiteiten in beeld en maak je een plan. Het uitdagende aan deze functie is dat je zelf ook betrokken bent bij de uitvoering en samen optrekt met de politie.</p> <p>Het is belangrijk dat je risico’s weet te signaleren en dat je het gesprek aangaat met collega’s of externe partners over wat deze risico’s kunnen betekenen. Je bent verantwoordelijk voor de wet Bibob en de uitkomsten van deze toetsing pak je samen op met collega’s van bijvoorbeeld team Ondernemen en Vergunningen of Vastgoed.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent een sterke organisator en initiator en bent in staat om te werken van bestuurlijk tot operationeel niveau om de doelen en resultaten te realiseren</li> <li>Je weet de bestuurlijke aanpak samen met de strafrechtelijke en fiscale aanpak van criminaliteit te verbinden. Je coördineert en initieert nieuwe casuïstiek en interventies en bent als adviseur breed inzetbaar op het gehele domein van openbare orde en veiligheid</li> <li>Je beschikt over uitstekende advies - en communicatievaardigheden.</li> <li>Je staat stevig in je schoenen en je blijft rustig in hectische omstandigheden</li> <li>Je draait mee in het piket als adviseur crisisbeheersing en bent in staat om binnen één uur na alarmering in Deventer te zijn</li> </ul> <p>De volgende talenten zijn typerend voor jou: Verbinden, samenwerkingsgericht, daadkrachtig verantwoordelijk, kritisch en stressbesteding.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Wo- opleiding bijvoorbeeld bestuurskunde, rechten of criminologie </li> <li>Ervaring binnen dit werkterrein</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Carlien Osinga, programmamanager Veiligheid, telefoonnummer: <a href="tel:0629220432" title="Bellen naar 06 - 29 22 04 32">06 - 29 22 04 32</a>. Solliciteer via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2698949/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-03 16:00:00 +0200 2021-03-30 16:18:38 +0200 2021-05-04 19:20:24 +0200 Gemeentemakelaar Als makelaar bij de Gemeente Deventer verzorg je het proces van verkoop van woonkavels aan bewoners, onderhandel je samen met de projectleider met bedrijven over bedrijfskavelverkoop. Je zorgt voor het herzien en afsluiten van erfpachtovereenkomsten, het vestigen van rechten van opstal en je ontwikkelt en adviseert over aan- en verkoopstrategieën. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> makelaardij, gemeentelijk grondbeleid, erfpacht en erfpachtherzieningen<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot er een geschikte kandidaat is gevonden<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor een jaar met optie tot verlenging van nog een jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je adviseert het management, het bestuur en de betrokken teams bij het realiseren van programma- en projectdoelen. In de adviezen die je opstelt, maak je inzichtelijk welke mogelijke strategieën er zijn en wat de daarbij behorende juridische, financiële en maatschappelijke risico’s zijn. Ook beschrijf je de te volgen procedures en de alternatieve mogelijkheden.</p> <p>Als gemeentemakelaar werk je samen met collega's binnen planeconomische en juridische functies. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en beoordelen van juridische stukken, zoals overeenkomsten en akten op het gebied van vastgoed. Je verzorgt het gehele proces van aan- en verkoop van onroerend goed. Vanuit je juridische specialisme neem je deel aan (complexe) projecten, in hoofdzaak op het gebied van ruimtelijke (gebieds-)ontwikkelingen.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent accuraat en beheerst onderhandelingstechnieken</li> <li>je bent niet bang om een tegengeluid te laten horen in je advisering aan je opdrachtgever tijdens onderhandelingen</li> <li>je wordt enthousiast van het opstellen van koopovereenkomsten, erfpachten, rechten van opstal en notariële akten</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Beschik je daarnaast over:</p> <ul> <li>een makelaardij of vastgoedmanagement opleiding op minimaal hbo niveau</li> <li>minimaal 5 jaar ervaring als makelaar bij een overheidsinstantie</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Bij het team PRO (Projecten Realisatie en Ontwikkeling) werken 90 experts op het gebied van project- en procesmanagement. In het team bestaat uit projectmanagers, projectleiders, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, civieltechnisch adviseurs, projectassistentes en programmamanagers. We werken in de volle breedte van het ruimtelijke fysieke domein (gebiedsontwikkeling, infra, bereikbaarheid) en verzorgen ook projectmanagement in het sociaal/maatschappelijk domein. In ons relatief jong team werken allemaal enthousiaste mensen die zichzelf en ons team elke dag een stukje beter maken.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>fiscale reiskostenregeling en voorzieningen voor een thuiswerkplek</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van Berkum, <a href="tel:0622272235" title="Bellen naar 06 - 22 27 22 35">06 - 22 27 22 35</a>. Solliciteer via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2695601/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-29 15:30:00 +0200 2021-03-26 16:34:21 +0100 2021-04-29 21:05:51 +0200 Financieel administrateur Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is dé professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting. We beheren de inkomsten en uitgaven van onze cliënten, betalen schulden af, verstrekken kredieten en ontvangen aflossingen. Dat vraagt om een strakke financiële organisatie met voldoende checks and balances. Ben jij die administrateur die dat voor het BAD wil inrichten en uitvoeren? <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo werk- en denkniveau  <br /><strong>Aantal uren: </strong>18 – 20 uur (Het liefst verdeeld over 5 dagen). <br /><strong>Vakgebied:</strong> fnancieel, administratief <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2484 tot € 3591 (salarisschaal 8) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 16 mei 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van één jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je zorgt voor de administratieve verwerking van het dagelijkse betalingsverkeer. Je richt controles in op het betalingsverkeer en op werkprocessen met een financiële component en je voert deze uit. Je adviseert de teammanager over verbetermogelijkheden naar aanleiding van je bevindingen. Je zorgt ervoor dat onze financiële administratie en de inrichting van de financiële module van ons automatiseringspakket (Allegro) steeds verder verbeterd worden. En je zorgt voor een perfecte aansluiting met de gemeentelijke administratie. Je houdt de teammanager op de hoogte van de actuele financiële stand van zaken binnen het team.</p> <h2>Het team</h2> <p>Bij het BAD werken ruim vijftig collega's. Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde, dus zoeken we iedere dag naar de beste aanpak. Druk, hectisch en niet altijd even dankbaar werk, wel heel uitdagend en inspirerend. Wij bieden budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking. We werken in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent flexibel, zelfstandig en initiatiefrijk</li> <li>je kunt goed werken in teamverband maar bewaart ook voldoende afstand om kritisch te kunnen zijn</li> <li>je bent cijfermatig sterk en werkt nauwkeurig</li> <li>snel schakelen tussen je adviserende en controlerende taken en het zelf uitvoeren van repeterende werkzaamheden is voor jou geen probleem</li> <li>je bent analytisch en bent in staat om van een afstandje naar het werk te kijken en advies te geven over verbeteringen</li> <li>je hebt gevoel voor humor</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>je beschikt over hbo werk- en denkniveau</li> <li>je hebt ervaring met het inrichten en beheren van administraties</li> <li>ervaring met Allegro is een pré, belangrijker is dat je goed inzicht hebt in de werking van een gemeentelijke financiële administratie</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> <li>een goede thuiswerkregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van Eck, teammanager, via het telefoonnummer <br /><a href="tel:0615622740" title="Bellen naar 06 - 15 62 27 40">06 - 15 62 27 40</a>. Solliciteer uiterlijk tot en met 16 mei 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2695213/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-29 15:11:00 +0200 2021-04-29 15:11:46 +0200 2021-04-29 15:15:47 +0200 Projectleider ICT Jij weet ICT-projecten binnen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) tot een goed resultaat te brengen. Medewerkers van de 3 gemeenten worden daardoor goed gefaciliteerd met systemen en apparatuur die up-to-date en goed beveiligd zijn. Hiervoor geef je leiding aan projecten en projectteams binnen DOWR-I. Voorbeelden van projecten zijn de implementatie van werkplek-, server- en netwerkcomponenten, versie-overgang van (besturings-)systemen en vervanging van back-up functionaliteit. <p>Opleidingsniveau: hbo <br />Aantal uren: 36 uur <br />Vakgebied: ICT <br />Salarisindicatie: € 2973 tot € 4494 (schaal 10)<br />Sollicitatietermijn: tot en met 7 mei 2021 <br />Contractvorm: een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je stemt doel, scope en aanpak af met je opdrachtgever. Je maakt projectplannen en doet voorstellen voor een projectorganisatie. Na een definitieve Go! ga je aan de slag met je projectteam volgens de afgesproken projectmanagementmethode. Je hebt de dagelijkse leiding over een project en weet je team zo aan te sturen dat ze zich kunnen richten op hun taken. Je bewaakt de voortgang, toetst aan de kaders en signaleert risico's. Voor de communicatie over het project maak je een plan en vertaal je de technische complexiteit naar begrijpelijke taal. Je verzorgt rapportages en informeert de opdrachtgever en andere betrokkenen,. Je bent verantwoordelijk voor de oplevering  en de evaluatie  en neemt je lessen mee voor je volgende project.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je staat voor resultaat en doet er alles aan om dit met je projectteam te bereiken. Je wordt gewaardeerd om je flexibiliteit en inzet, maar verliest het doel niet uit het oog. Verder heb je  een hands-on mentaliteit en kun je goed samenwerken.  Je bent in staat te schakelen tussen verschillende niveaus en houdt overzicht.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <p> <ul> <li>hbo werk- en denkniveau en bent bij voorkeur gecertificeerd op het gebied van projectmanagement. </li> <li>ervaring met werken in projecten, bij voorkeur als projectleider. </li> <li>kennis van projectmanagement, methodieken en standaarden als IPMA, Prince2, Agile/Scrum. </li> <li>het is een pre als je ervaring hebt met complexe ICT/Informatievoorzieningsprojecten. </li> </ul> </p> <h2>Het team</h2> <p>Het team DOWR-I is in dienst van de gemeente Deventer en werkt voor 3 gemeenten en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>een goede thuiswerkregeling; </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling. </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> </p> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT, via het telefoonnummer <a href="tel:0623293561" title="Bel nummer 06 - 23 29 35 61">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteer uiterlijk 7 mei 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2692925/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdag 12 mei 2021 in de ochtend. De vacature wordt tegelijk in de Talentenregio uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers uit de Talentenregio voorrang. We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-26 16:27:28 +0200 2021-04-26 16:27:28 +0200 2021-04-26 16:27:28 +0200 Inkomensconsulent Als Inkomensconsulent voer je gesprekken met inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt, hun vraag onderzoekt en het recht op uitkering vaststelt. Je beoordeelt wat er nodig is om te participeren of om de financiële situatie te stabiliseren. Een afwisselende baan waarbij je veel in contact komt met inwoners, collega’s en verschillende netwerkpartners. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>28 -36 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>Sociaal/ Juridisch</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2484 tot € 4048 (schaal 9)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 12 april 2021</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je beheert je eigen caseload. Je neemt aanvragen in behandeling in het kader van de Participatiewet en ook overige regelingen. Je beoordeelt deze door middel van een gesprek en soms ook een huisbezoek. Je kijkt wat er nodig is om de zelfredzaamheid van jouw klant te vergroten, of welke voorbereidende stappen er richting participatie of financiële rust kunnen worden gezet. Hierin bied je passende begeleiding. Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke bemiddeling naar werk voor klanten die daar aan toe zijn, wordt vervolgens door Deventer Werktalent uitgevoerd.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent communicatief sterk en je beschikt over goede gespreksvaardigheden</li> <li>Je kunt je goed inleven in de situatie van de klant</li> <li>Je hebt een goed gevoel voor wet- en regelgeving en financiële zaken</li> <li>Je kunt een caseload beheren en houdt je hoofd koel tijdens spoedprocedures</li> <li>En je bent creatief en kunt soms ook buiten de gebaande paden treden </li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt daarnaast over:</p> <ul> <li>Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (bij voorkeur SJD);</li> <li>Minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie waardoor je voldoende kennis hebt van de Participatiewet en dit weet toe te passen. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). Onze klanten doen mee naar vermogen, daar passen wij onze dienstverlening op aan. We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financiële rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons.</p> <p>Op dit moment is het team ook bezig met het ondersteunen van alle inwoners en ondernemers die geraakt wordt door de coronacrisis. Zo zijn er onder andere belangrijke taken weggelegd voor het verstrekken van de nodige uitkeringen, voor alle ondernemers, de tozo- regeling.</p> <p>Je komt te werken in een collegiaal team met naast de inkomensconsulenten ook collega’s van de uitkeringsadministratie, sociale recherche en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z’n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP; </li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren, uitruil van reiskosten woon-werkverkeer en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof; </li> <li>een thuiswerkregeling </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden, telefoonnummer <a href="tel:0617111808" title="Bel nummer 06-17111808">06-17111808</a>. Solliciteer uiterlijk op 12 april via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2678363/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 29 april. Ook wij werken zoveel mogelijk vanuit huis. De eerste gespreksronde vindt daarom online plaats via Teams.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-06 12:59:00 +0200 2021-04-06 12:59:38 +0200 2021-04-06 14:17:14 +0200 Data-analist/onderzoeker Onderzoek doen voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners? Jij kunt bijdragen aan belangrijke maatschappelijke keuzes en de ontwikkeling van datagedreven werken. Je ziet uitdagingen op het gebied van datascience en datagedreven werken. Gemeente Deventer is op zoek naar een onderzoeker, met passie voor data, innovatie én de publieke zaak. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>wo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>28-32 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>kennis en verkenning / onderzoek en statistiek</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2756 (aanloopschaal 9) tot € 4494 (functieschaal 10) bij 36 uur</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 15 april 2021</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>tijdelijk contract voor 2 jaar</li> </ul> <h2><span>Jouw werk</span></h2> <p>Je voert zelfstandig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit op de beleidsterreinen voor de gemeente Deventer en (veelal) gemeentelijke opdrachtgevers in de regio. Daarmee draag je bij aan het goed en feitelijk omgaan met de maatschappelijke vraagstukken.</p> <p>Je voert je opdrachten uit van intake tot nazorg en onderhoudt zowel de in- als externe contacten. Je helpt mee met het concretiseren van de vraag van de opdrachtgever en maakt een bijbehorende planning. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het structureren en verbinden van data. Vervolgens analyseer je data en visualiseer je het in een dashboard of stel je een rapport of factsheet op.</p> <p>Verder draag je actief bij aan de doorontwikkeling van de komende 2 jaar van de vakgroep Kennis en Verkenning en de datagedrevenheid van de organisatie. Je denkt over en bouwt mee aan een toekomstbestendige oplossing voor onze datastructuur, rapportages en dashboards.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent een resultaatgerichte en zelfsturende professional die de verbinding aangaat met opdrachtgevers en collega’s. Je hebt een duidelijke visie op hoe data onze organisatie kan versterken en verbinden. Je volgt de digitale ontwikkelingen op de voet en weet de vakgroep en opdrachtgevers mee te nemen in de uitdagingen op het gebied van datascience en datagedreven werken. Dat daarmee rollen – ook die van jezelf – kunnen veranderen is voor jou vanzelfsprekend.</p> <p>Je bent:</p> <ul> <li>mondeling en schriftelijk vaardig</li> <li>analytisch </li> <li>probleemoplossend</li> <li>adviesvaardig</li> <li>creatief en inspirerend</li> <li>zelfstandig en samenwerkingsgericht</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Je hebt een afgeronde wo-opleiding, met een kwantitatief karakter, bij voorkeur in een van de sociale wetenschappen of in de richting van datascience.</li> <li>5 jaar werkervaring in een vergelijkbare werkomgeving. </li> <li>Je hebt aantoonbare ervaring met het analyseren van data (in SPSS of een programmeertaal).</li> <li>Je hebt aantoonbare ervaring met visualiseren van data in een dashboard (bij voorkeur Microsoft Power BI).</li> <li>Het is een pre als je kennis hebt van databasekoppelingen.</li> <li>Je weet mee te bewegen met nieuwe technieken en vereiste vaardigheden.</li> </ul> <h2><span>Het team</span></h2> <p>De vakgroep Kennis en Verkenning is het kenniscentrum van de gemeente Deventer. Wij leveren hoogwaardige data, advies en vakinformatie, als randvoorwaarde voor een succesvol project of programma. Want: gedreven door data neem je betere beslissingen! We helpen bij de duiding en in het gebruik ervan. We brengen met onze onderzoeken de nuance in de discussie, zetten feiten in de juiste context, helpen mee met het in kaart brengen van zowel het vraagstuk als de context.</p> <p>We horen bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK!</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>faciliteiten voor thuiswerken; </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2><span>Daarom kiezen voor Deventer</span></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martine Bastiaansen, teammanager ASK, via <a href="tel:0620180095" title="Bel nummer 06-20180095">06-20180095</a>. Solliciteer uiterlijk op 15 april 2021 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2678609/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden online plaats op donderdagmorgen 22 april 2021.</p> <p>De vacature staat open voor kandidaten van de Talentenregio en voor externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten uit de Talentenregio voor. We stellen acquisitie niet op prijs.</p> 2021-04-06 12:40:00 +0200 2021-04-06 12:40:14 +0200 2021-04-06 12:47:43 +0200 Functioneel Beheerder Moderne Werkplek De IT-ontwikkelingen gaan razendsnel en de wensen en behoeften op het gebied van de moderne werkplek binnen de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte blijven groeien. Daarom zoeken wij een enthousiaste en ambitieuze functioneel beheerder moderne werkplek. We zoeken iemand die het beste uit zichzelf en onze applicaties wil halen. Je zorgt ervoor dat jouw collega's kunnen werken met de diverse applicaties en je geeft advies over de mogelijkheden. We bieden een functie met veel groeiperspectief in een team waar samenwerken centraal staat. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo werk- en denkniveau<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>ICT<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2756 tot €4048 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 14 april 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>jaarcontract, met perspectief op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je begint elke werkdag met een online vergadering met je collega's van functioneel beheer moderne werkplek om de diverse projecten en vragen te bespreken. Deze projecten variëren van eenvoudige tot complexe vraagstukken en de onderwerpen zijn uiteenlopend.</p> <p>Je geeft advies over de inrichting van een efficiëntere werkomgeving in SharePoint of verzorgt een training voor een groep collega's om veel voorkomende vragen weg te nemen over een applicatie. Je houdt je bezig met het beheer, verbetering en optimalisatie van de diverse applicaties. Je primaire aandachtsgebied is Office 365 (SharePoint Online, Teams, Groups, Planner, Power-platform en Office-applicaties zoals Word, Excel, Outlook, PowerPoint) en Kofax-scansoftware.</p> <p>Je werkt voor de DOWR-I: een samenwerking tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Dat betekent dat je voor maar liefst 1750 gebruikers werkt. We zoeken iemand die het als een uitdaging ziet om collega's te voorzien van de juiste antwoorden, uitleg, advies en informatie. Zo zorg jij ervoor dat mensen hun werk kunnen doen op een efficiëntie en eenvoudige manier. Doordat we nu meer thuiswerken is de rol van functioneel beheerder moderne werkplek nog belangrijker geworden.</p> <p>Door de snelle ontwikkelingen binnen IT en de vraag vanuit de organisaties is het belangrijk dat je op de hoogte bent en blijft van de veranderingen binnen jouw vakgebied. Je moet vooruit kunnen denken en alert zijn op de ontwikkelingen. Samen met jouw collega's denk je na over wat de toekomstige werkplek nodig heeft en hoe dit gerealiseerd kan worden.</p> <h2>Het team</h2> <p>DOWR-I werkt voor 3 gemeenten, Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, en ruim 1.750 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architectuur, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je gaat werken in een team met 3 andere collega's van functioneel beheer moderne werkplek.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je hebt hbo werk- en denkniveau</li> <li>je hebt ruime ervaring met Office 365</li> <li>je kunt je kennis overbrengen door (regelmatig) trainingen te geven aan de gebruikers van Office en SharePoint van verschillende kennisniveaus</li> </ul> <p>Deze talenten passen bij jou: analytisch, klantgericht, probleemoplossend, communicatief, flexibel en samenwerkingsgericht.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een goede thuiswerkregeling</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Daniel Brouwer via het telefoonnummer: <a href="tel:0625102911" title="Bellen naar 06 - 25 10 29 11">06 - 25 10 29 11</a>. We zien je sollicitatie uiterlijk tot en met 14 april 2021 tegemoet via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2677163/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 22 april.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-02 12:00:00 +0200 2021-04-02 12:09:09 +0200 2021-04-02 13:48:27 +0200 Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein Als Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein ben jij de verbindende factor tussen beleid en uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en het continue verbeteren van de processen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo <br /><strong>Aantal uren: </strong>24 uur  <br /><strong>Vakgebied: </strong>kwaliteit, sociaal domein, jeugdzorg, jeugdwet <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2756 tot €4494 (schaal 10) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 12 april 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>De Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein is een nieuwe functie, waarbij de focus ligt op de Jeugdzorg. Dit betekent dat jij het kwaliteitshandboek voor de front, mid- en backoffice ontwikkelt. Je zorgt voor de samenhang van processen, richtlijnen en kaders en voor het in kaart brengen van risico's. Hierbij werk je nauw samen met de collega's die werken in het sociaal domein, de senior backoffice en de juridisch beleidsadviseur van team Beleid.</p> <ul> <li>je schrijft en onderhoudt werkprocessen, procedures en formats en zorgt voor borging ervan</li> <li>je vertaalt tactisch beleid naar werkprocessen en kaders</li> <li>je bewaakt en toetst de uniformiteit in de uitvoering</li> <li>jij onderzoekt en analyseert wat er rond de kwaliteit van de uitvoering jeugd beter kan en doet verbetervoorstellen</li> <li>je voert kwaliteitscontroles uit en levert een bijdrage aan (management)rapportages en audits</li> <li>jij verzamelt relevante data, analyseert deze en verwerkt de bevindingen in concrete adviezen voor de uitvoering en het beleid</li> <li>je levert input en denkt mee over het nog te ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem voor het sociaal domein</li> <li>samen met de functioneel beheerder test en controleer je of de inrichting van het automatiseringspakket voldoende aansluit bij de werkprocessen en werkinstructie</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 4 vakgroepen en een staf. De staf werkt voor het hele team. De kwaliteitsmedewerker valt hiërarchisch onder de staf, maar werkt inhoudelijk voor de vakgroep Zorg. De vakgroep Zorg verzorgt de backoffice van de Jeugdwet, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook wordt voor de brede Wmo, inclusief Beschermd Wonen en de Jeugdwet, de geïndiceerde zorg (financieel) administratief verwerkt. Verder verzorgt de staf o.a. het contractmanagement van de Wmo. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je vindt het fantastisch om te werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het werk. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je anderen enthousiasmeren en overtuigen van jouw adviezen en verbetervoorstellen.</p> <p>De volgende talenten zijn typerend voor jou: analytisch, objectief, samenwerkingsgericht, gestructureerd, resultaatgericht, kritisch en stressbesteding.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een hbo opleiding (sociaal juridische dienstverlening of vergelijkbaar)</li> <li>minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van Jeugdzorg</li> <li>ervaring als kwaliteitsmedewerker binnen een gemeente is een pre</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Irma Vermeulen, teammanager staf, team Publiekscontacten via   <a href="tel:0610372864" title="Bellen naar 06 - 10 37 28 64">06 - 10 37 28 64</a>. Solliciteer uiterlijk tot en met 12 april 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2677295/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de week van 19 april.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2021-04-02 11:00:00 +0200 2021-04-02 11:52:58 +0200 2021-04-02 12:11:55 +0200 Informatiemedewerker Ondermijning Ondermijnende criminaliteit is een ingewikkeld vraagstuk, waarbij de hele samenleving direct betrokken is. Als Informatiemedewerker Ondermijning werk je samen met je collega’s binnen de gemeente Deventer aan het voorkomen, verstoren en terugdringen van ondermijnende activiteiten en netwerken. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo werk- en denkniveau <br /><strong>Aantal uren:</strong> 24 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> beleid, veiligheid, ondermijning, data <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2756 tot €4048 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 12 april 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Binnen het programma Veiligheid ben jij verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en het maken van analyses. Jij draagt hierdoor bij aan het ontrafelen en blootleggen van ondermijnende structuren en verwevenheid van de onder- en bovenwereld. Je werkt nauw samen met de adviseurs veiligheid en externe partners waaronder Politie, Belastingdienst, Het RIEC (Regionaal, Informatie en Expertise Centrum) en andere gemeenten.</p> <ul> <li>Je verzamelt informatie voor casuïstiek uit de diverse (gemeentelijke) systemen/bronnen en weet verbanden te leggen</li> <li>Je analyseert de informatie en je adviseert over de mogelijkheden voor de vervolgaanpak, zodat problematiek effectief en efficiënt wordt aangepakt</li> <li>Je houdt alle informatie bij die bekend is over een casus en verzamelt ontbrekende informatie, je koppelt de informatie uit verschillende bronnen en bereidt het lokaal casusoverleg voor</li> <li>Je weet informatie overzichtelijk én visueel aantrekkelijk te presenteren, te verwerken in informatierapporten, integrale informatiedocumenten en (financiële) analyses in casuïstiek</li> <li>Je ondersteunt de Beleidsadviseur Ondermijning, maar kijkt ook naar verbanden met andere terreinen binnen het programma Veiligheid</li> <li>Je draait in deze functie  mee in het piket als Officier van Dienst Bevolkingszorg</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent een collega die analytisch sterk is, je werkt gestructureerd en je kunt je goed verplaatsen in de diverse stakeholders. Daarnaast heb je kennis van zaken als het gaat om het koppelen en analyseren van informatie. Je denkt in mogelijkheden en hebt een duidelijk beeld over hoe data de aanpak van ondermijning kan versterken en stakeholders kan verbinden. Je hebt een stabiele en proactieve persoonlijkheid en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Verder ben je gericht op kwaliteit en samenwerking. Vanzelfsprekend ben je integer en ga je correct om met vertrouwelijke informatie.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Hbo werk- en denkniveau</li> <li>Relevante know-how op gebied van ICT</li> <li>Ervaring binnen dit werkterrein en hebt affiniteit met het onderwerp ondermijning en georganiseerde criminaliteit</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Carlien Osinga, programmamanager Veiligheid, telefoonnummer <a href="tel:0629220432" title="Bellen naar 06 - 29 22 04 32">06 - 29 22 04 32</a>.</p> <p>Solliciteer uiterlijk tot en met 12 april 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2676747/127969?iso=nl" title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2021-04-01 09:00:00 +0200 2021-04-01 08:45:46 +0200 2021-04-01 12:54:17 +0200 Directievoerder civieltechnische projecten Als directievoerder heb je een belangrijke taak bij het ontwerp en de uitvoering van civieltechnische projecten in de gemeente Deventer. Jij stuurt op de afgesproken resultaten en bent het aanspreekpunt voor betrokkenen. Daarnaast adviseer je over nieuwe ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo+/ hbo <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>civiele techniek<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2.973 tot €4.494 (schaal 10)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 11 april<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor een jaar met uitzicht op vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je voert gemeentebreed directie en toezicht op de uitvoering van (grotere) civieltechnische projecten. Daarbij bewaak je de financiën, de kwaliteit van het geleverde werk en de planning. Ook signaleer je afwijkingen en corrigeer je deze waar nodig. Jij zorgt voor een gestructureerde uitvoering van het project door goede communicatieve vaardigheden, empathie en sturend vermogen.</p> <p>Je adviseert in projecten over uitvoeringsaspecten van het ontwerp, het opstellen van de aanbesteding- en contractdocumenten en het in de markt zetten van deze werkzaamheden bij uitvoerende partijen. Je neemt deel aan bouwvergaderingen of zit deze voor, onderhoudt contacten met overheidsinstanties en energie- en nutsbedrijven, waakt over de kwaliteit en voorgang van de werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de contracten.</p> <p>In de uitvoeringsfase van een project zorg je voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving van het project.  Jij bent het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en zorgt dat iedereen altijd overal van op de hoogte is. Je adviseert over ontwikkelingen in de civiele techniek, fungeert als sparringpartner voor collega’s en werkt samen aan de professionalisering van de werkzaamheden.</p> <h2>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling</h2> <p>In ons team staan plezier in het werk, zelfstandigheid, vertrouwen en een gezonde dosis humor voorop. Samen werken wij aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Wij geven sturing aan de programma’s Leefomgeving en Herstructurering &amp; Vastgoed. Wij begeleiden processen en projecten in het ruimtelijke fysieke en het sociaal-maatschappelijke domein. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent een enthousiaste en proactieve collega die deskundig, zorgvuldig en daadkrachtig het uitvoerend bouwproces en de naleving van het contract aanstuurt</li> <li>je bent resultaatgericht en kostenbewust</li> <li>je voelt je thuis in een omgeving met (grote) politiek bestuurlijke invloeden</li> <li>je bent communicatief sterk en kunt goed schakelen tussen inhoud, relatie en proces</li> <li>je denkt in oplossingen</li> <li>je kijkt verder dan je eigen vakgebied en zoekt steeds naar verbetermogelijkheden op je vakgebied en processen</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>hbo werk- en denkniveau, Civiele Techniek of Weg &amp; Waterbouw, bij voorkeur uitgebreid met modules over asfalt, riolering, kostenramings-systematiek</li> <li>een VCA (VOL)-certificaat of bereid dit te halen</li> <li>kennis van werk- en uitvoeringsmethoden en technieken en veiligheid- en milieuvoorschriften betreffende civieltechnische werken</li> <li>kennis van verschillende aanbesteding- en contractvormen (Europees, ARW, raamovereenkomsten, UAV-gc, bouwteams)</li> <li>kennis van de RAW-besteksystematiek, van de UAV en van bestekadministratie en software</li> <li>minimaal 5 jaar werkervaring met civieltechnische werken waarvan 2 jaar als directievoerder</li> <li>ervaring met projectmatig werken</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>faciliteiten voor thuiswerken</li> <li>fiscale reiskostenregeling</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> <li>voor deze functie is een leaseauto beschikbaar</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving, teammanager, via <a href="tel:0621882571 " title="06 - 21 88 25 71 ">06 - 21 88 25 71</a> of Anthony Blanken, directievoerder, via <a href="tel:0622457581" title="06 - 22 45 75 81">06 - 22 45 75 81</a>.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 11 april 2021 via het<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2673503/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier "> digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2021-03-26 10:30:00 +0100 2021-03-26 10:53:59 +0100 2021-03-26 11:01:20 +0100 Functioneel beheerder Ruimtelijk Domein Als functioneel beheerder ben je de connectie tussen ICT en het ruimtelijk domein van de organisatie. Je houdt je bezig met het beheer, testen en updates van applicaties en je zorgt ervoor dat ruim 1250 gebruikers er goed mee kunnen werken. Naast het functioneel beheer ben je ook bezig met publiceren van GIS-kaarten waardoor jouw collega’s betere keuzes kunnen maken voor de leefomgeving van de gemeente Deventer. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur per week</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> ICT</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> Schaal 9/10 (min. € 2973 max. € 4494)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 7 april 2021</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> jaarcontract, met perspectief op een vast dienstverband</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als functioneel beheerder bij de gemeente Deventer werk je voor de DOWR: het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Om de openbare ruimte in te richten en te beheren wordt er gewerkt met maar liefst 20 verschillende CAD,- BOR en GIS applicaties. Bijvoorbeeld software voor bestemmingsplannen en software om de omgeving in kaart te brengen. Als functioneel beheerder beheer jij deze 20 applicaties en zorg je ervoor dat gebruikers ermee kunnen werken maar ook dat de juiste mensen er mee werken. Je neemt de gebruikers mee in nieuwe functionaliteiten en updates, geeft trainingen en je schrijft handleidingen.</p> <p>Voor de GIS-applicatie maak je zelf kaarten en deze publiceer je in de GEO-tool. Jouw GIS-aanvragen komen voornamelijk binnen vanuit de key-users in het Ruimtelijk domein. Het is belangrijk dat je doorvraagt en achterhaalt wat de ‘klant’ wil met de kaart. Zo kun jij een optimale dienstverlening leveren als functioneel beheerder. Dit kunnen kaarten zijn om bijvoorbeeld de riolering, parkeerplaatsen, bomen of wegen in kaart te brengen.</p> <p>De applicaties worden geleverd door externe leveranciers en het is aan jou om de dienstverlening en de contracten te toetsen. Je bekijkt samen met ICT naar de implementatie en je beoordeelt of de leveranciers leveren wat is afgesproken. Bij nieuwe applicaties werk je samen met jouw collega’s van ICT om de optimale implementatie en gebruikerswijze te bepalen.</p> <h2>Over jou</h2> <p>We zoeken iemand die zowel GIS-kaarten kan maken als de werkzaamheden van functioneel beheer kan oppakken. Omdat je voor 3 verschillende gemeenten werkt, is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. We vinden de volgende competenties belangrijk:</p> <ul> <li>communicatief sterk</li> <li>analytisch</li> <li>klantgericht</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>minimaal 3 jaar ervaring met functioneel beheer bij een overheidsorganisatie</li> <li>ervaring met GIS-tools, bij voorkeur ArcGIS en GeoWEB </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>DOWR-I (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, in dienst van gemeente Deventer) werkt voor 3 gemeenten en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een goede thuiswerkregeling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling;</li> <li>inschaling in 9 of 10 afhankelijk van de ervaring.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Daniel Brouwer, groepsmanager IT via <a href="tel:0625102911" title="Bel nummer 06 25102911">06-25102911</a>. We zien je sollicitatie graag uiterlijk 7 april tegemoet via ons <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2672143/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-03-24 11:30:00 +0100 2021-02-15 12:36:08 +0100 2021-03-24 11:25:43 +0100 Adviseur Public Affairs Je bent een natuurlijke verbinder en netwerker: je zorgt ervoor dat de gemeente actief is binnen (inter) regionale samenwerkingsverbanden. In deze functie coördineer je deze samenwerkingen en geef je vorm aan de gemeentelijke lobby richting onder andere provincies, het Rijk of Brussel. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>WO<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> bestuurskunde , beleid<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 3561 tot € 5872 (Schaal 12)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot het moment dat er een geschikte kandidaat gevonden is<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast contract</p> <h2><span>Jouw werk </span></h2> <p>Welke samenwerkingsverbanden zijn er en waar zou de gemeente Deventer actief moeten zijn? Daar houd jij je als adviseur  public affairs mee bezig. Op basis van jouw analyse ontwikkel je lobbystrategieën en zet je deze in gang. Je werkt veel samen met regiemanagers, programmamanagers, beleidsadviseurs en de concernstaf. Daarnaast ondersteun en adviseer je het college en de directie. Je zorgt dat de koers en de kaders voor de diverse (inter) regionale samenwerkingsverbanden en netwerken worden bepaald. Daar waar nodig heb je ook tijdelijk zitting in de samenwerkingsverbanden.</p> <p>Je bent sparringpartner en adviseur voor collega’s en bestuurders om te komen tot een strategie of tot het gewenste resultaat. Samen met collega’s die vanuit hun functie bovenlokale contacten onderhouden, stem je af, bepaal je de koers en strategie en geef je vorm aan het verbeteren of verstevigen van de contacten binnen de diverse netwerken.</p> <p>Je neemt deel aan het portefeuilleoverleg regionale samenwerking. Je houdt de agendering bij van onder andere de VNG en G40 en adviseert over kansen en mogelijkheden voor Deventer.</p> <p>Binnen de organisatie coördineer je de (inter) regionale samenwerking en zorg je voor de inhoudelijke bijdrage vanuit de verschillende beleidsvelden. Bestuurders voorzie je van juiste informatie zodat ze voorbereid zijn op regionale en landelijke overleggen.</p> <h2><span>Het team</span></h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2><span>Over jou </span></h2> <p>Wij zoeken een gedreven netwerker, die met visie en overtuigingskracht op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden in Deventer. Je beschikt over uitmuntende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en weet collega’s enthousiast te maken voor plannen. Zowel voor bestuurders als collega’s ben je een belangrijke ondersteuner en adviseur die de handen uit de mouwen steekt.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>WO werk- en denkniveau </li> <li>kennis en ervaring met het opzetten van lobby strategieën en netwerken</li> <li>relevante werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de (gemeentelijke) overheid</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn, teammanager Beleid, telefoonnummer: <a href="tel:0622492180" title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80">06 - 22 49 21 80</a>. Solliciteer via het<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2666411/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier "> digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden gedurende de openstelling van deze vacature plaats. <br /><br />We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> <p> </p> 2021-03-16 10:00:00 +0100 2021-03-16 10:22:22 +0100 2021-03-16 10:36:36 +0100 Medewerker Servicedesk ICT De gemeente Deventer zoekt een enthousiaste en gedreven kandidaat voor de functie van medewerker servicedesk ICT. Voel je je prettig in een dynamische omgeving waarbij geen dag hetzelfde is en zoek je afwisseling in je werk, dan is deze baan zeker iets voor jou! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur per week<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>schaal 7 (min. €2170 – max. €3176)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met zondag 14 maart <br /><strong>Contractvorm: </strong>jaarcontract, met perspectief op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als servicedeskmedewerker ben jij het visitekaartje en het eerste aanspreekpunt voor jouw collega’s bij IT-gerelateerde zaken. Dit zijn 1250 collega’s van de DOWR: het samenwerkingsverband van de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je krijgt vragen binnen per telefoon, mail en via het Serviceportaal. Je helpt bijvoorbeeld bij problemen met laptops en mobiele devices, applicaties, account/wachtwoord resets, problemen met de printer en software. Jij zorgt ervoor dat je collega weer snel aan de slag kan!</p> <p>Als er op een dag veel dezelfde vragen binnenkomen, zorg jij ervoor dat jouw collega’s hiervan op de hoogte zijn. Je deelt je kennis en ervaring en samen met jouw collega’s zorg je voor een optimale dienstverlening. In deze functie zit je niet alleen achter je bureau; als het nodig is spring je in de auto om op locatie een probleem op te lossen.</p> <h2>Het team</h2> <p>De Servicedesk ICT is ondergebracht bij het onderdeel ICT Beheer van het team DOWR-I. ICT Beheer houdt zich bezig met ontwikkelen en beheren van de technische infrastructuur, het netwerk, de systemen, de telefonie en de concern brede kantoorautomatisering.</p> <h2>Jouw  ervaring</h2> <ul> <li>een ICT-opleiding  minimaal MBO-4 niveau en in ieder geval een half tot 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie</li> <li>je beheerst besturingssysteem (Windows 10) en service managementsystemen</li> <li>ervaring met Office365</li> <li>je kent de programma's Windows server/Active Directory/Microsoft Exchange/RES Workspace manager  en hebt ervaring met SCCM</li> <li>je hebt ervaring met het vervangen van apparatuur, met ITIL (Information Technologie Infrastructure Library) en weet ons te overtuigen van jouw technisch inzicht</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <p>We zoeken de volgende competenties in een servicedesk medewerker ICT:</p> <ul> <li>klant- en resultaatgericht</li> <li>goed kunnen luisteren en doorvragen om het probleem van de gebruiker helder te krijgen</li> <li>communicatief vaardig, zodat je de gebruiker goed en begrijpelijk kan uitleggen wat er gedaan moet worden </li> <li>je weet onder tijdsdruk te presteren</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager ICT Beheer, telefoon <a href="tel:0623293561" title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61">06-23293561</a>. Je belangstelling kun je alleen via het digitale<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2656659/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier"> sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 14 maart. We gaan niet in op acquistitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-02-26 13:00:00 +0100 2021-02-26 13:17:48 +0100 2021-02-26 13:27:17 +0100 Adviseur (inter)regionale samenwerking Je bent een natuurlijke verbinder en netwerker: je zorgt ervoor dat de gemeente actief is binnen (inter)regionale samenwerkingsverbanden. In deze functie coördineer je deze samenwerkingen en geef je vorm aan de gemeentelijke lobby richting onder andere provincies, het Rijk of Brussel. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> WO<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> bestuurskunde , Beleid<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 3561 tot € 5872 (Schaal 12)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 7 maart 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Welke samenwerkingsverbanden zijn er en waar zou de gemeente Deventer actief moeten zijn? Daar houd jij je als adviseur (inter) regionale samenwerking mee bezig. Op basis van jouw analyse ontwikkel je lobbystrategieën en zet je deze in gang. Je werkt veel samen met regiemanagers, programmamanagers, beleidsadviseurs en de concernstaf. Daarnaast ondersteun en adviseer je het college en de directie. Je zorgt dat de koers en de kaders voor de diverse (inter) regionale samenwerkingsverbanden en netwerken worden bepaald. Daar waar nodig heb je ook tijdelijk zitting in de samenwerkingsverbanden.</p> <p>Je bent sparringpartner en adviseur voor collega’s en bestuurders om te komen tot een strategie of tot het gewenste resultaat. Samen met collega’s die vanuit hun functie bovenlokale contacten onderhouden, stem je af, bepaal je de koers en strategie en geef je vorm aan het verbeteren of verstevigen van de contacten binnen de diverse netwerken.</p> <p>Je neemt deel aan het portefeuilleoverleg regionale samenwerking. Je houdt de agendering bij van onder andere de VNG en G40 en adviseert over kansen en mogelijkheden voor Deventer.</p> <p>Binnen de organisatie coördineer je de (inter) regionale samenwerking en zorg je voor de inhoudelijke bijdrage vanuit de verschillende beleidsvelden. Bestuurders voorzie je van juiste informatie zodat ze voorbereid zijn op regionale en landelijke overleggen.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Wij zoeken een gedreven netwerker, die met visie en overtuigingskracht op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden in Deventer. Je beschikt over uitmuntende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en weet collega’s enthousiast te maken voor plannen. Zowel voor bestuurders als collega’s ben je een belangrijke ondersteuner en adviseur die de handen uit de mouwen steekt.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>WO werk- en denkniveau </li> <li>kennis en ervaring met het opzetten van lobby strategieën en netwerken</li> <li>relevante werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de (gemeentelijke) overheid</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn, teammanager Beleid, telefoonnummer: <a href="tel:0622492180" title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80">06 - 22 49 21 80</a>.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 7 maart 2021 via het digitale<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2655649/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier "> sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 16 maart 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-02-25 09:00:00 +0100 2021-02-25 09:02:53 +0100 2021-02-25 09:08:15 +0100 Sociaal rechercheur Jij bent expert als het gaat om het voorkomen en terugdringen van onrechtmatig gebruik, oneigenlijk gebruik en misbruik van de Participatiewet. Naast de gemeente Deventer werk je ook voor de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Lochem. Een afwisselende en dynamische baan met een grote verantwoordelijkheid. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> sociaal/maatschappelijk/handhaving<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2.484 -  €4.048 (schaal 9 bij 36 uur)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 7 maart 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd met uitzicht op vast</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je onderzoekt (vermeende) fraude, misbruik en oneigenlijkheid gebruik van met name de Participatiewet. Je hebt ook preventieve taken, zoals het screenen van nieuwe bijstandsaanvragen.  Dit doe je zowel van achter je bureau maar je gaat ook op huisbezoek om de situatie ter plekke te kunnen beoordelen. Je confronteert aanvragers met de bevindingen en legt de uitkomsten schriftelijk vast in een rapport. Over de gevolgen geef je advies. <br />Bij een strafrechtelijk onderzoek onder andere voor uitkeringsfraude en valsheid in geschrifte hoort het opmaken van proces-verbaal. Je neemt deel aan themagerichte onderzoeken samen met onder andere politie, Justitie, Belastingdienst/FIOD, inspectie SZW en UWV. Je adviseert en coacht collega’s of teams over fraude alertheid en preventie.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Wij zoeken een communicatief vaardige collega die makkelijk schakelt op verschillende niveaus. Iemand die analytisch sterk is en snel tot de kern komt. Die zich goed kan inleven en oog heeft voor verschillende belangen. Je begrijpt dat deze baan ook soms buiten kantoortijden uitgevoerd wordt.<br />Beschik je daarnaast over:</p> <ul> <li>een relevante hbo- of afgeronde politieopleiding op vergelijkbaar niveau</li> <li>aantoonbare werkervaring op het gebied van fraudeonderzoeken in relatie tot de sociale zekerheid</li> <li>actuele kennis van de Participatiewet, bij voorkeur ook van rechercheren</li> <li>rijbewijs B</li> </ul> <p>Dan zien we jouw reactie graag tegemoet.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een auto vergoeding voor het gebruik van eigen auto of de mogelijkheid een auto te leasen </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> <li>een thuiswerkregeling</li> </ul> <p> </p> <h2>Team Inkomensondersteuning</h2> <p>Je komt te werken in een collegiaal team met naast de vakgroep sociale recherche ook inkomensconsulenten, uitkeringsadministratie en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z’n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. <br /><br />De vakgroep sociale recherche bestaat uit 5 enthousiaste en deskundige sociaal rechercheurs en een senior rechercheur, bijgestaan door twee administratief ondersteuners.</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden, teammanager inkomensondersteuning via telefoonnummer<a href="tel:0617111808" title="Bellen naar 06 - 17 11 18 08"> 06 - 17 11 18 08</a> of met Willy Homberg, senior rechercheur via telefoonnummer <a href="tel:0654298353" title="Bellen naar 06 - 54 29 83 53">06 - 54 29 83 53</a>. <br /><br />Maak je belangstelling kenbaar via het digitale<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2653663/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier"> sollicitatieformulier</a> tot en met 7 maart. De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 15 maart.<br /><br />We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2021-02-23 11:00:00 +0100 2021-02-23 11:20:46 +0100 2021-02-23 11:47:30 +0100 Subsidieadviseur Je bent een echte goudzoeker: je zorgt ervoor dat de gemeente de subsidiemogelijkheden van het rijk, de provincie en Europa optimaal inzet. Daarvoor maak je slim gebruik van je netwerk, je visie en je overtuigingskracht. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 32 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>Financiën/bestuurskunde/beleid/economie </li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2973 tot € 5169 (schaal 11)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Deze vacature wordt opengesteld tot het moment dat er een passende kandidaat is gevonden. Tijdens de openstelling worden op diverse momenten gesprekken gevoerd met sollicitanten.</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast contract </li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je werkt aan bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor subsidieverwerving. Je zorgt voor een meerjarenvisie, je vergroot kennis over subsidies en deelt deze. Ook maak je een planning van de subsidiemogelijkheden op korte en lange termijn.</p> <p>Je brengt de externe financieringsmogelijkheden in beeld, zowel regionaal, provinciaal, landelijk als Europees. Voor het verwerven van externe financiering van (grote) projecten heb je intensief contact met provincie, Den Haag en Brussel. Je netwerkt met belanghebbenden en (regionale) samenwerkingsverbanden en je toetst vroegtijdig projectideeën bij relaties.</p> <p>Samen met je collega’s bepaal je periodiek welke projecten en ambities prioriteit hebben en wat daarbij de subsidiemogelijkheden zijn. Je geeft advies over de te maken keuzes en over het aanvragen hiervan. Bij toegekende subsidies zorg je samen met de subsidiebeheerder voor een heldere uitvoering. Je bewaakt de voorwaarden en monitort de voortgang en verantwoording.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Wij zoeken een collega die gedreven is en beschikt over visie en overtuigingskracht. Netwerken gaat je natuurlijk af, je bent altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden voor subsidieverwerving. Daarnaast ben je politiek-sensitief en initiatiefrijk. Je enthousiasmeert anderen en je werkt planmatig.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Je beschikt over:</li> <li>wo werk- en denkniveau</li> <li>kennis en ervaring in het werken met regionale, nationale en Europese subsidieregelingen</li> <li>bij voorkeur relevante werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de (gemeentelijke) overheid</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn, teammanager, telefoonnummer: <a href="tel:0622492180" title="Bel nummer 06-22492180">06-22492180</a> of Rob Lub, teammanager telefoonnummer: <a href="tel:0620973295" title="Bel nummer 06-20973295">06-20973295</a> in de week van 22 t/m 26 februari.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 28 februari 2021 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2649417/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>De gesprekken vinden plaats op woensdag 10 maart 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-02-16 10:15:00 +0100 2021-02-15 15:26:58 +0100 2021-02-25 10:48:59 +0100 Contractbeheerder Leefomgeving ‘Doet de uitvoerende partij nog het werk zoals dit in het contract is vastgelegd?’ Dé hamvraag voor een contractbeheerder. Om de openbare ruimte goed te onderhouden werken we samen met een aantal uitvoerende partijen. Met deze partijen zijn onderhoudscontracten afgesloten op het gebied van Reiniging, Afval, Civiel en Groen. Om deze contracten te beheren stem je af, maak je afspraken en hou je de uitvoering in de gaten. Je bent dus van de contracten én van de contacten! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>24 - 32 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>leefomgeving, team IBL</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.973 - € 4.494 (schaal 10 bij 36 uur)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 18 februari 2021</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd met uitzicht op vast</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je beheert de onderhoudscontracten ten aanzien van de leefomgeving van de gemeente Deventer.</p> <p>Je zorgt voor samenhang en overkoepelende afstemming tussen de diversen bestekken, externe partners en beheerders. Ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen en signaleert tekortkomingen.</p> <p>Naast het contact met de beheerders en contractpartners ben je hét aanspreekpunt voor wijkbeheer, wijkmanagement én het programmamanagement. Je bent de verbindende factor die integraal beheer van de Leefomgeving nastreeft.</p> <p>Wij zoeken iemand die zowel operationeel als tactisch denkt. Die stuurt op resultaat en ondertussen de uitvoering goed monitort. Je rapporteert de financiële voortgang en levert input voor managementrapportages. Je bent verantwoordelijk voor de aanlevering van het areaalaccres aan programmamanagement en houdt regie op het up-to-date houden van de digitale beheerdata in het beheersysteem.</p> <p>Je voert regie op het meldingenproces openbare ruimte (MOR), analyseert en stuurt waar nodig bij. Onderdeel daarvan kan zijn het afhandelen van meldingen en klachten. Contact met burgers en bedrijven kan daar onderdeel van uitmaken.</p> <p>We ontwikkelen momenteel door van beeld- naar belevinggestuurd werken. Jij bent in staat om tactisch mee te denken in deze ontwikkeling.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Om de rol als intermediair tussen gemeente, inwoners en uitvoerende partijen op je te nemen, is het belangrijk dat je over de volgende competenties beschikt:</p> <ul> <li>Een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld Larenstein</li> <li>Je bent zeer communicatief en kunt op diverse gespreksniveaus schakelen.</li> <li>Je weet een goede balans te hanteren bij zakelijk contractbeheer in een politiek bestuurlijke omgeving. </li> <li>Je bent daadkrachtig met daarbij oog voor je omgeving. </li> <li>Je bent gericht op samenwerking en hebt een flexibele, proactieve houding. </li> <li>Kennis van het beheer van de leefomgeving en affiniteit met werken in een politieke/bestuurlijke omgeving is een pré. </li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Fiscale reiskostenregeling en thuiswerkfaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling. </li> </ul> <h2>Het team Inrichting &amp; Beheer Leefomgeving (IBL)</h2> <p>Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega’s werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur en regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden. Daarbij zijn we een gezellig team dat elkaar helpt binnen een dynamische en professionele werkomgeving. Een nog beter beeld van het team? Bekijk dan het <a href="https://youtu.be/1PXKysrPgqE" title="Naar een filmpje op YouTube">filmpje over het team en het werk</a> (1 minuut 38 seconden).</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Remco Westra, teammanager team Inrichting &amp; Beheer Leefomgeving, telefoonnummer 0570-693661. Jouw belangstelling kun je via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2643481/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 18 februari 2021.</p> 2021-02-08 10:00:00 +0100 2021-02-08 09:58:11 +0100 2021-02-08 10:15:51 +0100 Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Leuk opgroeien in Deventer is belangrijk en als beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs draag je hier je steentje aan bij. Dit doe je door te werken aan de aandachtsgebieden Preventie en Jeugd en Onderwijsbeleid. We zoeken iemand die kansen ziet, stevig in zijn schoenen staat en samen met collega’s invulling geeft aan de beleidsgebieden. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 28 uur - 32 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> jeugd, onderwijs, preventie <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2973 tot € 5169 (salarisschaal 11) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 10 februari  2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna voor onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als beleidsadviseur vertaal je belangrijke ontwikkelingen binnen het beleidsterrein Jeugd en Onderwijs naar concrete acties, projecten en subsidievoorwaarden. Je geeft invulling aan het onderwijs (achterstanden)beleid, waarbij je preventieprojecten en samenwerking tussen partijen faciliteert, stimuleert, initieert, evalueert en zo nodig aanpast. Je bent accounthouder voor de kinderopvangorganisaties en alle onderwijsinstellingen in onze gemeente, van primair tot hoger onderwijs.</p> <p>Binnen het aandachtsgebied preventie onderhoud je de contacten met o.a. de jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties en andere partijen die actief zijn op dit terrein. Je bent het aanspreekpunt, weet wat er speelt en zorgt dat signalen worden opgepakt door beleid en/of uitvoering. Je gebruikt jouw talent om professionals en oplossingen met elkaar te verbinden. Je zorgt voor verbinding met collega’s, onze inwoners en instellingen, bijvoorbeeld om de aansluiting onderwijs-jeugdhulp te vergemakkelijken. De lijnen zijn kort en je krijgt veel verantwoordelijkheid. Zo zit je zelf bij de wethouder aan tafel om hem te ondersteunen bij (bestuurlijke) overleggen.</p> <p>Kortom, je weet wat er speelt en bent bevlogen om vanuit de gemeente proactief iets moois te realiseren voor de jeugd en het onderwijs!</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Ruimtelijke ordening, Werk en Inkomen, Energietransitie,  Economie , Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent een goede gesprekspartner en in staat andere partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden</li> <li>je hebt een frisse innovatieve blik</li> <li>je schakelt gemakkelijk tussen de aandachtsgebieden jeugd en onderwijs</li> <li>je verbindt ontwikkelingen met elkaar en weet het overzichtelijk en uitvoerbaar te maken</li> <li>je zoekt actief naar samenwerking en weet het  samenspel tussen partijen te stimuleren</li> <li>je bent maatschappelijk betrokken en je hebt een goede politiek- bestuurlijke antenne</li> <li>je vertaalt vraagstukken vanuit een brede visie naar realiseerbare doelen</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Beschik je daarnaast over:</p> <ul> <li>wo werk- en denkniveau</li> <li>een aantal jaren werkervaring  binnen beleidsterrein jeugd en onderwijs met aandachtsgebied preventie of onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs en kinderopvang/VVE</li> <li>ervaring met project en procesmatig werken</li> </ul> <h2><span>Ons aanbod</span></h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met, Sandra van Hoorn teammanager Beleid, (<a href="tel:0622492180" title="Bel nummer 06-22492180">06-22492180</a>). Solliciteer uiterlijk 10 februari  2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2640943/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdag 17 februari ’s ochtends.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-02-02 16:00:00 +0100 2021-02-02 14:54:55 +0100 2021-02-02 16:13:50 +0100 Informatie-architect Als informatie-architect bij DOWR heb jij een grote bijdrage in de doorontwikkeling van de IT-dienstverlening van onze organisaties. Zo werk je bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een integraal klantbeeld, waardoor het domein Dienstverlening inwoners nog beter kan voorzien van de juiste informatie en hulp. Je werkt samen met gebruikers, managers en met directies om de doelen en opgaven van de gemeenten te realiseren. Het is een functie met veel vrijheid en met kansen om jezelf te ontwikkelen! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/wo </li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur per week</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> ICT</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2973 tot € 5169 (aanloopschaal 10 / functionele schaal 11)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met maandag 1 maart </li> <li><strong>Contractvorm:</strong> jaarcontract, met perspectief op een vast dienstverband</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je bent verantwoordelijk voor architectuurontwerpen van complexe vraagstukken op i-gebied. Een voorbeeld hiervan is het eerdergenoemde integraal klantbeeld, maar je kan ook betrokken zijn bij het aanschaffen van een nieuw informatiesysteem voor het sociaal domein. Je bekijkt bijvoorbeeld om welke informatie het gaat, waar deze informatie vandaan komt, wat de impact is op de privacy van deze gegevens en hoe het is opgeslagen. Je werkt toe naar een advies of oplossing en je bespreekt dit vervolgens met de business. Het is als informatie-architect belangrijk dat je analytisch bent en methodisch te werk gaat. De oplossing of het advies zorgt bijvoorbeeld voor procesaanpassingen of een aanpassing in het systeem. Dit heeft impact op de organisatie en de manier van werken en daarom zoeken we iemand die communicatief sterk is, zodat je jouw collega’s mee kan nemen in de verandering.</p> <p>Door jouw communicatieve vaardigheden kun je mensen meenemen in je verhaal en draagvlak creëren voor jouw advies. Jouw werkt heeft impact op de hele organisatie en dat maakt deze functie zo uitdagend en interessant. Jouw werk komt enerzijds voort uit het beantwoorden van complexe vraagstukken en aan de andere kant zoeken we iemand die proactief de organisatie in gaat. In deze functie werk je nauw samen met Jorrit, de enterprise architect en met de Ronny, de technisch architect.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Jouw rol binnen de organisatie is verbinden, vertalen en bewaken. Je verbindt de wensen van de organisatie, vertaalt het naar informatiestromen en je bewaakt de uitgangspunten en de randvoorwaarden. We vinden het daarom belangrijk dat je over de volgende kwaliteiten beschikt:</p> <ul> <li>analytisch</li> <li>methodisch werken </li> <li>communicatief sterk </li> <li>proactief</li> <li>zelfstandig</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Ervaring met informatie architectuur-vraagstukken binnen een organisatie;</li> <li>Ervaring met methodisch werken;</li> <li>Een afgeronde hbo of wo opleiding, zoals bedrijfskundige informatica, technische bedrijfskunde of IT. </li> </ul> <p>Beschik jij niet over deze ervaring of heb je een andere studie afgerond en denk jij onze informatie-architect te zijn? Dan lezen we dat graag terug in een gemotiveerde sollicitatiebrief.</p> <h2>Het team</h2> <p>DOWR-I werkt voor 3 gemeenten (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architectuur, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een goede thuiswerkregeling</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT, <a href="tel:0623293561" title="Bel nummer 06-23293561">06-23293561</a>. We zien je sollicitatie graag tegemoet via ons <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2640665/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-02-01 15:30:00 +0100 2021-02-01 11:01:57 +0100 2021-02-01 15:34:50 +0100 Management assistent Ben jij iemand die graag veel ballen in de lucht houdt, verder kijkt dan alleen de vraag die je krijgt en geniet jij van de dagelijkse hectiek in je werk? Dan is de functie van Management assistent wellicht iets voor jou! Je ondersteunt de twee managers van het team Beleid zodat zij en het team hun werk efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur </li> <li><strong>Vakgebied:</strong> ondersteuning </li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 1.934 – € 2.904 (Schaal 6) </li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 10 februari 2021 </li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op vast </li> </ul> <p><span>Jouw werk</span></p> <p>De werkzaamheden variëren van het beheren van de mailboxen van de teammanagers, agendabeheer, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, post verwerken en het verrichten van voortgangscontroles. Je maakt de nieuwsbrieven en organiseert bijeenkomsten voor het team. Verder voer je diverse administratieve taken uit, zoals het verwerken van ziek/betermeldingen, houd je overzichten bij, verwerk je facturen en bewaak je verschillende processen. Daarbij houd je ook tijdige afhandeling van actiepunten in de gaten en spreek je verantwoordelijken hierop aan. Tevens kan je gevraagd worden ondersteunende werkzaamheden voor het team Beleid op te pakken.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Als organisatietalent kun jij zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent proactief, communicatief vaardig. Je hebt kennis van moderne communicatiemiddelen en vindt het leuk om vooruit te denken en zelf initiatieven te nemen. Het ontzorgen van het management zit jou in het bloed en geeft jou energie. Je hebt goede kennis van automatiseringstoepassingen, waaronder Windows 10 en SharePoint. Je hebt een flexibele en klantgerichte instelling en hebt kennis van en inzicht in procedures binnen een gemeentelijke organisatie.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>mbo+ werk- en denkniveau</li> <li>ruime kennis van secretariële project- of programmaondersteuning en (ruime) ervaring met het werken in een bestuurlijke organisatie</li> <li>ruime ervaring met managementondersteuning</li> <li>kennis van kantoorautomatisering (Word, Excel) en moderne presentatie en communicatiemiddelen (Powerpoint, Prezi, Infographics)</li> <li>kennis van de gemeentelijke organisatie en/of de project- of programmaorganisatie, de bestuurlijke context, de werkprocessen en de besluitvormingsprocedures</li> <li>ervaring in het klantgericht oplossen van knelpunten en het coördineren van informatiestromen in de werkorganisatie van een programmamanager</li> </ul> <p><span>Ons aanbod</span></p> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Fiscale reiskostenregeling en thuiswerkfaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling. </li> </ul> <p><span>Het team</span></p> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Ruimtelijke Ordening, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <p><span>Daarom kiezen voor Deventer</span></p> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <p><span>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</span></p> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mirella Beekman, groepsmanager ondersteuning, telefoonnummer 06-21198639.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 10 februari 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2640107/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-02-01 10:33:00 +0100 2021-02-01 10:33:59 +0100 2021-02-01 11:10:43 +0100 Leerplichtambtenaar Samen schooluitval van leerlingen voorkomen. Dat doe je door actief en preventief signalen op te vangen. En door intensief samen te werken met professionals uit het onderwijs, leerplicht, team toegang jeugd, jeugdgezondheidszorg en welzijn. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> leerplicht, onderwijs, preventie  <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2170 tot € 3591 (Schaal 8)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 7 februari 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> eerst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna verlenging met 2 jaar of mogelijkheid voor onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je werkt volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De focus komt steeds meer op preventie te liggen in liggen in plaats van op handhaving. Jij hebt hierbij een actieve rol. Bij deze  transformatie staat de MAS centraal.</p> <p>Je zorgt voor een goede relatie met scholen en bent gesprekspartner voor hen, zowel als het gaat om het voorkomen van verzuim, als over alle andere facetten rond de uitvoering van de Leerplichtwet. Daarnaast hou je toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Meldingen over verzuim, vrijstelling en verlof neem je in behandeling en je voert begeleidingsgesprekken.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Publiekscontacten bestaat uit 90 medewerkers. De vakgroep Jongeren, waar deze functie is ondergebracht, heeft 11 medewerkers en bestaat uit leerplichtambtenaren, jongerencoaches, administratief medewerkers en collega’s die zich bezighouden met leerlingenvervoer. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet, leerlingenvervoer en RMC.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent een stevige persoonlijkheid, toegankelijk en initiatiefrijk </li> <li>je kunt helder verwoorden, zowel in woord als in geschrift </li> <li>je werkt planmatig, zodat je ondanks de diversiteit aan taken, focus houdt op preventie </li> <li>je bent sterk gericht op samenbrengen en samenwerken.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een post-hbo opleiding Leerplichtambtenaar </li> <li>enkele jaren ervaring als leerplichtambtenaar </li> <li>ervaring in het werken aan een preventieaanpak is een pré  <br /><br /></li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>en individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>en regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling<br /><br /></li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Helma de Vos, teammanager Publiekscontacten, telefoonnummer: 0610160317. Solliciteer uiterlijk op 7 februari 2021 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2634703/127969?iso=nl" title="Naar sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden in eerste instantie plaats via Teams.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-01-22 09:00:00 +0100 2021-01-21 16:06:10 +0100 2021-01-21 17:15:16 +0100 Programma assistent Een programma assistent is onmisbaar voor de programmamanager om het programma Economie en Internationaal Beleid uit te voeren. Je bereidt overleggen voor, bewaakt planningen en afspraken en organiseert bijeenkomsten en activiteiten. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo <br /><strong>Aantal uren: </strong>32 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> ondersteuning <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.170 tot € 3.176 (Schaal 7) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 31 januari 2021 <br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op vast</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je verleent inhoudelijke, secretariële, administratieve, procesmatige en facilitaire of algemene ondersteuning. Jij zorgt ervoor dat werkprocessen optimaal verlopen. Door jouw inspanningen kan de programmamanager zijn of haar programma efficiënt en effectief uitvoeren.</p> <p>Je zorgt voor voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen. Je stemt afspraken en agenda af met de programmamanager en je verricht correspondentie- en tekstverwerkingswerkzaamheden. Je houdt voortgang en afhandeling van besluiten in de gaten en zorgt dat planningen en afspraken worden nagekomen.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Wij zoeken een collega die de handen uit de mouwen steekt en blij wordt van dynamiek. Die graag meedenkt en makkelijk schakelt tussen verschillende gesprekspartners en werkzaamheden. Iemand die zich goed kan uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Ben jij iemand die anderen graag ontzorgt en beschik je over een gezonde dosis humor? Dan maken we graag op korte termijn kennis met je!</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>mbo werk- en denkniveau</li> <li>kennis van secretariële project- of programmaondersteuning en (ruime) ervaring met het werken in een bestuurlijke organisatie</li> <li>(ruime) ervaring met managementondersteuning <br />kennis van kantoorautomatisering (Word, Excel) en moderne presentatie en communicatiemiddelen (Powerpoint, Prezi, Infographics)</li> <li>kennis van de gemeentelijke organisatie en/of de project- of programmaorganisatie, de bestuurlijke context, de werkprocessen en de besluitvormingsprocedures.</li> <li>ervaring in het klantgericht oplossen van knelpunten en het coördineren van informatiestromen in de werkorganisatie van een programmamanager<br /><br /></li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel euzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>fiscale reiskostenregeling en thuiswerkfaciliteiten</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling <br /><br /></li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het programmateam Economie en Internationaal Beleid, houdt zich bezig met het versterken van de Deventer economie. Dat doen we in samenwerking met onder andere ondernemers in de binnenstad, de dorpskernen, winkelcentra en bedrijventerreinen. We werken aan promotie en marketing van Deventer als authentieke, eigenwijze en vernieuwende Hanzestad. Ook voeren we een actief internationaal beleid met partijen uit de stad.</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mirella Beekman, groepsmanager ondersteuning, telefoonnummer 06-21198639.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 31 januari 2021 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2634367/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-01-21 14:00:00 +0100 2021-01-21 13:43:07 +0100 2021-01-21 17:11:00 +0100 Ondersteuner Ondernemingsraad met secretariële werkzaamheden Bijeenkomsten organiseren en vergaderingen notuleren om zo de leden van de Ondernemingsraad te ondersteunen. Dat vraagt om een kundige ondersteuner. Onmisbaar voor een goedlopende OR! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 16 uur per week </li> <li><strong>Vakgebied: </strong>secretarieel/managementondersteuning</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 1934 tot € 2904 Schaal 6</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 7 januari 2021</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op vast contract</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je bent aanwezig bij de interne overleggen van de OR en de maandelijkse overlegvergaderingen tussen bestuurder en de OR. In deze vergaderingen komen alle belangrijke ontwikkelingen in de organisatie voorbij. De verslagen van deze overleggen zijn een naslagwerk voor het toekomstige OR-werk, dus het is belangrijk dat ze het overleg en de actiepunten goed weergeven. Je schrijft mee aan OR-communicatie naar medewerkers en beheert de mailbox en de intranetsite. Vanuit jouw ondersteunende rol bij de OR ben je nauw betrokken bij wat er speelt in de organisatie.</p> <p>OR-leden moeten goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de organisatie. Het is belangrijk dat zij goed contact houden met elkaar en met alle andere collega’s. Ook daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken! Bijvoorbeeld door het inplannen van achterbanbijeenkomsten, trainingen of onderlinge overlegmomenten en het schrijven van publieksvriendelijke samenvattingen van de OR-verslagen voor de communicatie in de organisatie.</p> <h2><span>Het team</span></h2> <p>De Ondernemingsraad bestaat uit collega’s van verschillende afdelingen in de organisatie. Samen denken wij met de bestuurder mee over de koers en de aanpak van organisatieontwikkelingen die van belang zijn voor medewerkers. Als ondersteuner van de OR maak je deel uit van een gezellige, betrokken groep mensen die de organisatie vooruit wil brengen. Je functie is ondergebracht bij team Advies, Support en Kennis, waardoor je er nog 75 leuke collega’s bij krijgt.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent een echt organisatietalent en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent goed vaardig met verschillende communicatiemiddelen en applicaties zoals SharePoint en Office 365. Je vindt het leuk om zelf initiatieven te nemen en je kunt je ideeën ook goed uitwerken. Vanzelfsprekend ga jij discreet om met informatie. Je bent flexibel genoeg om de uren over 4 werkdagen te verdelen.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een opleiding op secretarieel gebied/managementondersteuning op minimaal mbo niveau 4;</li> <li>minimaal 1 jaar relevante werkervaring</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een goede thuiswerkregeling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Daniëlle Beumer via <a href="tel:0682182773" title="Bel nummer 06 - 82 18 27 73">06 - 82 18 27 73</a>. Zij is bereikbaar vanaf maandag 4 januari 2021. Solliciteer uiterlijk donderdag 7 januari 2021 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2622057/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 13 januari 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-12-23 09:00:00 +0100 2020-12-22 14:36:12 +0100 2020-12-24 13:41:15 +0100 Inkomensconsulent In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij 5 nieuwe collega’s. Als Inkomensconsulent voer je gesprekken met inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt, hun vraag onderzoekt en het recht op uitkering vaststelt. Je beoordeelt wat er nodig is om te participeren of om de financiële situatie te stabiliseren. Een afwisselende baan waarbij je veel in contact komt met inwoners, collega’s en verschillende netwerkpartners. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>28 - 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>sociaal/ juridisch</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2484 tot € 4048 (schaal 9)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong><span> </span>tot en met 10 januari 2021</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd en voor een deel uitzicht op onbepaalde tijd</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je beheert je eigen caseload. Je neemt aanvragen in behandeling in het kader van de Participatiewet en ook overige regelingen. Je beoordeelt deze door middel van een gesprek en soms ook een huisbezoek. Je kijkt wat er nodig is om de zelfredzaamheid van jouw klant te vergroten, of welke voorbereidende stappen er richting participatie of financiële rust kunnen worden gezet. Hierin bied je passende begeleiding. Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke bemiddeling naar werk voor klanten die daar aan toe zijn, wordt vervolgens door Deventer Werktalent uitgevoerd.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent communicatief sterk en je beschikt over goede gespreksvaardigheden;</li> <li>Je kunt je goed inleven in de situatie van de klant;</li> <li>Je hebt een goed gevoel voor wet- en regelgeving en financiële zaken;</li> <li>Je kunt een caseload beheren en houdt je hoofd koel tijdens spoedprocedures;</li> <li>En je bent creatief en kunt soms ook buiten de gebaande paden treden.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt daarnaast over:</p> <ul> <li>Een afgeronde opleiding  op minimaal hbo-niveau (bij voorkeur SJD);</li> <li>minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie waardoor je voldoende kennis hebt van de Participatiewet.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). Onze klanten doen mee naar vermogen, daar passen wij onze dienstverlening op aan. We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financiële rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons.</p> <p>Op dit moment is het team ook bezig met het ondersteunen van alle inwoners en ondernemers die geraakt wordt door de coronacrisis. Zo zijn er onder ander belangrijke taken weggelegd voor het verstrekken van de nodige uitkeringen, voor alle ondernemers, de tozo- regeling.</p> <p>Je komt te werken in een collegiaal team met naast de inkomensconsulenten ook collega’s van de uitkeringsadministratie, sociale recherche en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z’n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een fiscale reiskostenregeling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling;</li> <li>een thuiswerkregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden telefoonnummer 06-17111808. Solliciteer uiterlijk 10 januari 2021 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2619619/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 18 en 19 januari. Ook wij werken zoveel mogelijk vanuit huis. De eerste gespreksronde vindt daarom plaats via Teams in de vorm van een speeddate.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-12-21 17:00:00 +0100 2020-12-21 16:31:20 +0100 2020-12-23 17:55:44 +0100 Verkeerskundige Als verkeerskundige ben je het eerste aanspreekpunt van de gemeente Deventer voor bewoners, bedrijven, organisaties en collega’s met hun vragen op het gebied van verkeer(veiligheid) en vervoer. Jij adviseert en ondersteunt bij ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen. En je bent hét aanspreekpunt voor verkeersveiligheid. Lijkt je dit wat, dan staat het verkeerslicht bij ons op groen voor jou! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>32 - 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>verkeer, veiligheid </li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.973 tot € 4.494 (schaal 10)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 10 januari 2021</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Jij vervult de rol van regisseur, netwerker en verbinder voor vragen van bewoners, bedrijven, organisaties en collega’s op het gebied van verkeer en vervoer. Je geeft verkeerskundig advies en ondersteunt bij ruimtelijke ontwikkelingen, reconstructies in de openbare ruimte en bouwplannen.</p> <p>Op basis van de beleidskaders op het gebied van verkeer en vervoer, vertaal, begeleid en coördineer je de werkzaamheden naar concrete plannen en uitvoerbare voorstellen. Daarbij heb je een signalerende, analyserende en adviserende rol bij relevante ontwikkelingen in het vakgebied en initiatieven vanuit de samenleving.</p> <p>Je bent binnen de gemeente hét aanspreekpunt voor verkeersveiligheid (Gemeentelijke Verkeers Veiligheids Coördinator). En in het overleg over evenementen vertegenwoordig je het team en adviseer je vanuit jouw vakgebied.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent bestuurlijk sensitief en kunt rollen/posities van belanghebbende partijen goed inschatten;</li> <li>Je hebt een samenwerkingsgerichte, flexibele en proactieve houding;</li> <li>Je bent analytisch en je hebt een no-nonsense mentaliteit;</li> <li>Je bent gericht op praktische oplossingen en mogelijkheden;</li> <li>Je bent omgevingsbewust en kunt goed luisteren naar inwoners, bedrijven en collega’s;</li> <li>Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend op orde en je bent een kei in het plannen en organiseren van je werk;</li> <li>Affiniteit met parkeermanagement, gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid is een pré.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde hbo opleiding in het werkveld verkeer en vervoer;</li> <li>minimaal 5 jaar ervaring binnen het vakgebied op dit functieniveau in de afgelopen 8 jaar.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een fiscale reiskostenregeling en thuiswerkfaciliteiten;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Bij team Inrichting en Beheer Leefomgeving (IBL) werken 85 enthousiaste en betrokken collega’s. Zij werken vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving het buitengebied en de dorpen.  Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden. Inhoudelijk krijg je veel te maken met de beleidsmedewerkers en projectleiders van de teams Beleid en Projecten Realisatie en Ontwikkeling (PRO).</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jan-Dirk Steenbruggen, verkeerskundige, telefoonnummer: 06 12041586 of Remco Westra, teammanager, telefoonnummer: 06 22087743.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 10 januari 2021 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2620775/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.</p> <p>De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de week van 18 tot en met 22 januari 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-12-21 15:00:00 +0100 2020-12-21 14:11:05 +0100 2020-12-21 14:47:54 +0100 Senior project- en procesmanager Je werkt aan complexe, strategische projecten op het gebied van de energietransitie, woningbouwprogrammering of gebiedsontwikkeling. In het kader van de energietransitie werk je bijvoorbeeld aan de Regionale Energietransitie Strategie of het Energieplan 2022. Deze projecten zijn verdeeld in verschillende deelprojecten waar je met collega’s werkt aan vraagstukken op het gebied van windturbines, zonneparken en andere mogelijkheden om duurzame elektriciteit op te wekken. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo+/wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 – 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> projectmanagement<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 4.777 tot € 6.365 (schaal 13)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 5 januari 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op vast</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je bent verantwoordelijk voor de opzet van het proces voor de verschillende projecten en je geeft vorm aan het risicomanagement. Je regisseert het proces met externe partijen en gemeentelijke experts en stuurt de verschillende projectteams aan. Je coördineert de projecten, bepaalt de planning en je ben betrokken bij de uitvoering.</p> <p>De projecten hebben een hoge politieke impact dus bestuurlijke borging is hierbij belangrijk. Je adviseert het gemeentebestuur en organiseert het bestuurlijk besluitvormingsproces. Ook organiseer je de betrokkenheid van de samenleving. Daarnaast onderhandel je met (private) partijen over transacties, samenwerkingsvormen en overeenkomsten. Tot slot signaleer en rapporteer je over de belangrijkste elementen van het project zoals geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Wij zoeken een collega die op diplomatieke wijze invloed uitoefent en senioriteit uitstraalt. Iemand die zichtbaar is en het netwerk benut om projectdoelen te realiseren en mensen en organisaties bij elkaar te brengen. Die oog heeft voor de bredere integrale maatschappelijke opgaven en deze synergie benut om te komen tot creatieve oplossingen en haalbare initiateven. Je bent gewend om leiding te geven aan projectteams met expertises van binnen en buiten de organisatie.</p> <p>Heb jij ervaring met het bestuurlijke proces en ben je stevig in je advies? Kun je daarnaast goed onderhandelen en risico’s in beeld brengen? Dan maken we graag op korte termijn kennis met je.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>hbo+/wo werk- en denkniveau</li> <li>minimaal 5 jaar recente ervaring met (ontwikkelings-)projecten in de rol van projectmanager op het terrein van energietransitie en/of gebiedsontwikkeling (van woningbouw)</li> <li>ruime aantoonbare ervaring met grote en/of politiek gevoelige projecten</li> <li>ruime ervaring met inwonersparticipatie in je projecten</li> </ul> <h2><span>Ons aanbod</span></h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>fiscale reiskostenregeling en thuiswerkfaciliteiten</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2><span>Het team</span></h2> <p>Team PRO (100 collega’s) staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, transparante afspraken en resultaatgerichtheid. Samen bouwen we aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Denk aan thema’s zoals energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie. Je komt terecht in een team waarin plezier in het werk en een gezonde dosis humor kenmerkend zijn. We inspireren, innoveren en leren van elkaar.</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving, telefoonnummer: 06-21882571 of Lieke van Berkum, telefoonnummer: 06-22272235. Solliciteer uiterlijk op 5 januari 2021 via ons <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2620301/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de week van 11 tot en met 15 januari 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2020-12-18 17:30:00 +0100 2020-12-18 17:17:01 +0100 2020-12-18 17:29:21 +0100 Informatie Architect Realiseren van een Modern Workplace werkplekconcept voor 3 gemeenten. Bepalen van de impact rondom common ground. Ontwerpen van duurzame en toekomst vaste architectuurontwerpen bij complexe projecten. Daar ga jij je mee bezig houden als onze nieuwe Informatie Architect. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>wo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>36 uur per week</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>ICT</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2973 tot € 5169 (aanloopschaal 10 / functionele schaal 11)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>de vacature staat open totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>jaarcontract, met perspectief op een vast dienstverband</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je bent verantwoordelijk voor architectuurontwerpen van complexe vraagstukken op i-gebied. Door het opstellen van ontwerpen, modellen en advisering draag je bij aan verbeteren en optimaliseren van de informatievoorziening in de programma- en projectmatige veranderingen.</p> <p>Je stelt de informatiearchitectuur en architectuurprincipes, - standaarden, -richtlijnen en -modellen op en voert de regie hierover. Je volgt ontwikkelingen en trends in je vakgebied en verwerkt deze in projectvoorstellen, programma’s en beleid. Je maakt architectuur praktisch inzetbaar en weet draagvlak te creëren bij belanghebbenden.</p> <h2>Het team</h2> <p>DOWR-I (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, in dienst van gemeente Deventer) werkt voor 3 gemeenten en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je hebt de volgende competenties goed ontwikkeld:</p> <ul> <li>analyse- en oordeelsvorming</li> <li>organisatie- en omgevingsbewustzijn</li> <li>innovatief en oplossingsgericht zijn</li> <li>doorzettingsvermogen en structuur</li> <li>klantgerichtheid</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als je beschikt over:</p> <ul> <li>een academisch werk- en denkniveau</li> <li>aantoonbare kennis van architectuur (bijvoorbeeld Archimate, TOGAF), bij voorkeur kennis van NORA/GEMMA</li> <li>minimaal 3 jaar ervaring met informatie – en applicatie architectuur</li> <li>vaardigheden om complexe onderwerpen in hun samenhang te kunnen visualiseren, analyseren en hierover te adviseren</li> <li>kennis en ervaring met toepassingen zoals IaaS (infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) en SaaS (Software as a Service)</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een goede thuiswerkregeling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met René Passchier, teammanager DOWR-I via 06-51275642. We zien je sollicitatie graag tegemoet via ons <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2604981/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-12-15 12:00:00 +0100 2020-11-20 15:18:36 +0100 2020-12-15 12:19:34 +0100 Administratief medewerker Ondernemen & Vergunningen Deventer is een boeiende beleefstad waarin het hele jaar van alles te doen is. Hier worden veel verschillende vergunningen afgegeven voor onder andere bouwprojecten, horeca gelegenheden en evenementen en jij gaat dit proces administratief te ondersteunen. Een dynamische functie waar geen dag hetzelfde is. Ben jij degene die een variatie aan administratieve werkzaamheden onder de knie heeft en handig is met verschillende systemen? Dan zijn wij op zoek naar jou! <p> <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>mbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 32 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> administratie</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 1.934 tot € 2.904 (Schaal 6)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn tot en met: </strong>20 december 2020</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd van een jaar </li> </ul> </p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je voert uiteenlopende administratieve werkzaamheden uit voor de taakvelden van het team. Zo zorg je voor de digitale verwerking van documenten en vergunningen volgens de hiervoor vastgestelde werkprocessen. Je werkt daarbij in de systemen E-suite en IJVI.</p> <p>Je voegt  namen van documenten van vergunningaanvragen bouw, horeca, evenementen of markt en havens, samen en publiceert besluiten.</p> <p>Daarnaast selecteer en lever je inhoudelijke dossiers en informatie aan derden</p> <p>Incidenteel voer je ook secretariële werkzaamheden uit zoals het notuleren van inhoudelijke vergaderingen met externen op gebied van kermis, horeca,  terrassencommissie en markten- en havens.</p> <h2>Over jou</h2> <p> <ul> <li>Je bent nauwkeurig;</li> <li>Je kunt je werk goed prioriteren;</li> <li>Je bent gericht op samenwerken;</li> <li>Je neemt graag initiatief.</li> </ul> </p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <p> <ul> <li>een opleiding op minimaal mbo-niveau;</li> <li>kennis van administratieve processen;</li> <li>ervaring met werken in IJVI;</li> <li>ervaring met werken in E suite;</li> <li>bij voorkeur kennis van één van de werkvelden horeca, evenementen, markt &amp; havens of Wabo  (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) </li> </ul> </p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> </p> <h2>Het team</h2> <p>Ondernemen en Vergunningen (ca. 55 medewerkers) maakt initiatieven mogelijk en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Het team zorgt voor tijdige en zorgvuldige vergunningverlening, bestuursrechtelijke handhaving en het relatiebeheer van de gemeente.</p> <p>Samen met 4 collega’s voer je verschillende administratieve werkzaamheden uit voor de taakvelden horeca, evenementen, bouw en markt &amp; havens.</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Vera Holst, telefoonnummer: 06 20565966. Solliciteer uiterlijk op 20 december via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2615247/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-12-10 15:15:00 +0100 2020-12-10 15:17:11 +0100 2020-12-10 15:17:11 +0100 Strategisch adviseur HR Adviseren over strategische HR-ontwikkelingen en uitvoeren van onze HR-visie. Wij zoeken iemand die een collega vervangt, die tijdelijk een andere opdracht heeft bij gemeente Deventer. <ul> <li><strong>Aantal uren</strong>: 1e jaar 24 uur, 2e jaar 16 uur</li> <li><strong>Vakgebied</strong>: HR/Organisatieontwikkeling</li> <li><strong>Salarisindicatie</strong>: € 3561 tot € 5872</li> <li><strong>Sollicitatietermijn</strong>: tot en met 8 december 2020</li> <li><strong>Contractvorm</strong>: bepaalde tijd voor 2 jaar </li> </ul> <h2><span>Jouw werk</span></h2> <p>Je gaat je bezig houden met onder andere: evaluatieonderzoek organisatieontwikkeling en advisering, strategisch personeelsmanagement, management development, diversiteit werving en selectie en mobiliteit.</p> <p>Je adviseert in deze rol de directie, het management en teams over interne strategische HR-ontwikkelingen. Je voert samen met je collega’s de HR-visie uit, met daarin belangrijke speerpunten voor de komende twee jaar. Die speerpunten zijn Deventer is en blijft een interessante werkgever, Alle medewerkers zijn toekomstbestendigheid en We maken werk van goed handelen, integriteit en diversiteit.</p> <p>Binnen de vakgroep ben je een echte regelaar, mensen weten jou te vinden. Je signaleert ontwikkelingen en bekijkt hoe je deze aan elkaar kunt koppelen. Samen met je collega-strategisch adviseurs ben je aanspreekpunt voor directie en management.</p> <h2>Het team</h2> <p>Vakgroep P&amp;O bestaat uit HR-adviseurs, procesregisseurs, strategisch adviseurs en een medewerker P&amp;O. We horen bij Team ASK (Advies, Support en Kennis).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: Team ASK staat voor je klaar!</p> <h2>Over jou</h2> <p>Een collega met een strategische blik en een pragmatische inslag. Die zoeken we. Iemand die makkelijk communiceert en mensen bij elkaar brengt. Je schakelt snel en weet goed de kern uit zaken te halen. Je advies is helder, waarbij je gevoel hebt voor onderlinge verhoudingen en belangen.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>universitair werk- en denkniveau</li> <li>minimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur op het terrein van HRM/Organisatieontwikkeling</li> <li>ervaring met verandermanagement en/of procesmanagement (pré)</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een goede thuiswerkregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martine Bastiaansen, teammanager ASK via 06-20180095. Solliciteer uiterlijk op dinsdag 8 december 2020 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2607047/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 11 december 2020.</p> <p>De vacature staat open voor kandidaten van de Talentenregio en voor externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten uit de Talentenregio voor. We gaan niet in op acquisitie.</p> <p> </p> 2020-11-27 12:57:00 +0100 2020-11-27 12:57:09 +0100 2020-12-03 18:32:10 +0100 Wijkmanager Als wijkmanager ben je de verbinder tussen bewoners, (partner)organisaties, de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. In jouw wijk ben je duidelijk aanwezig en in contact met bewoners (-vertegenwoordigers), ondernemers, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarbij richt je je op het realiseren van gezamenlijke belangen en doelstellingen. Je geeft advies bij beleidsontwikkelingen en bent nauw betrokken bij het proces van definiëring, besluitvorming en uitvoering van bewonersinitiatieven. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> sociaal/maatschappelijk</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 3.561 tot € 5.169 (Schaal 11)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 29 november 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op vast contract </li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p><em>Verbinder<br /></em>Als relatiemanager bouw en onderhoud je binnen je wijk netwerken met (potentiële) samenwerkingspartners. Als wijkmanager breng je informatie uit de wijk ten aanzien van samenwerkingspartners en initiatieven binnen de organisatie onder de aandacht.</p> <p><em>Gezicht van de gemeente in de wijk <br /></em>Je bent aanspreekpunt voor bewoners en partners met vragen en klachten over de samenwerking in het netwerk. Je overlegt, bemiddelt en onderhandelt tussen bewoners(groepen) en met partners over oplossingen.</p> <p><em>Verzamelt gegevens over de wijk <br /></em>Je stelt rapportages op over uitkomsten wijkanalyse en legt de analyses voor aan de netwerken. Je zorgt dat de analyse vertaald wordt naar adviezen voor beleidsaanpassing of beleidsontwikkeling.</p> <p><em>Adviseur interactie en gebiedsgericht werken <br /></em>Je brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over interactie met bewoners bij beleidstrajecten. Je stimuleert de dialoog en werkwijze ten aanzien van de balans tussen faciliteren en activeren van bewonersinitiatieven en evalueert deze. Je adviseert bestuur en directie over interactie en gebiedsgericht werken en draagt bij aan een evenwichtige samenstelling en besluitvorming van het wijkteam.</p> <p><em>Coördineert de uitvoering van initiatieven <br /></em>Je overlegt met bewoners(groepen) over de uitvoering van initiatieven en maakt hierover afspraken en bewaakt de voortgang op afstand. Daarbij faciliteer je bewoners(groepen) bij het verminderen van hoge drempels in de systeemwereld. Je beheert het wijkbudget, verleent opdrachten, doet aanbestedingen en beslist over subsidiering van snelle acties en maatregelen. Ook rapporteer je aan het wijkteam, de opdrachtgever en wijkwethouder bij problemen en adviseer je bij het vinden van een oplossing.</p> <h2>Het team</h2> <p>De missie van WijDeventer is bewoners(groepen) te stimuleren zelf initiatieven te nemen ter verbetering van de leefbaarheid en van de onderlinge hulp in buurt of dorp en om deze bewoners(groepen) te ondersteunen bij de uitwerking en het bereiken van concrete resultaten.</p> <p>De vakgroep bestaat uit 9 enthousiaste en betrokken wijkmanagers die elk verantwoordelijk zijn voor  één van de negen wijken of gebieden en daarbij nauw samenwerken met het wijkopbouwwerk, sociale teams en andere partners binnen en buiten de gemeente.</p> <p>De vakgroep maakt deel uit van het team Inrichting Beheer Leefomgeving. Binnen team IBL wordt op verschillende kennisgebieden regie gevoerd op en in invulling gegeven aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving, het ruimtelijk beheer en ontwikkeling van stad en wijken.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende rollen. Soms ben je bemiddelaar en probleemoplosser op het andere moment voorzitter, coördinator of organisator;</li> <li>Je houdt van tempo en staat open voor overleg en discussie;</li> <li>Je bent sociaal en bestuurlijk sensitief;</li> <li>Je hebt een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen en weet overtuigend richting te geven aan allerlei groepsprocessen.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een opleiding op minimaal hbo-niveau</li> <li>ervaring met het werken in of kennis van het werken met een gemeentelijke organisatie (pré)</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de wijkmanagers Carolien Harkema, telefoonnummer: 06 51556423 of Joris Hendriks, telefoonnummer 06 51554132.</p> <p>Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Arend Sick, teammanager, telefoonnummer: 06 51891522.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 29 november 2020 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2602697/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-11-17 16:55:00 +0100 2020-11-17 16:55:58 +0100 2020-11-17 17:06:28 +0100 Online content specialist Ben jij tekstueel sterk, word je enthousiast van Google Analytics en kan je jouw collega’s meenemen in de digitale ontwikkeling? Dan ben jij wellicht onze nieuwe online content specialist! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 28-32 uur per week</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> online communicatie</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2756 - € 4048 (Salarisschaal 9)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 29 november 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als online content specialist maak je deel uit van het webteam en de communicatiespecialisten bij team ASK (Advies, Support en Kennis). Je bent medeverantwoordelijk voor de inhoud en ontwikkeling van onze online corporate kanalen en van de projecten waar je aan meewerkt. Dit zijn jouw werkzaamheden:</p> <ul> <li>Je adviseert over structuur, inhoud en functionaliteit van websites en social media;</li> <li>Je begeleidt inhoudelijk de (door)ontwikkeling van websites;</li> <li>Je neemt de organisatie mee in de digitale ontwikkeling en het bekwamen van collega’s op online gebied;</li> <li>Je schrijft, redigeert en bewaakt de actualiteit van online teksten en beeldmateriaal;</li> <li>Je bent op vaste dagen verantwoordelijk voor webcare;</li> <li>Je rapporteert, analyseert en geeft betekenis aan bezoekerscijfers via Google Analytics.</li> </ul> <h2>Hoe ziet dit er in de praktijk uit?</h2> <p>“Ik klap de laptop open en bekijk in de webcare wat er leeft in Deventer. Daar gebruiken we de tool Obi4Wan voor. Er zijn verschillende vragen op de sociale media die een antwoord verwachten. Op een paar vragen kan ik zelf direct antwoord geven en voor twee andere vragen bel ik even met een collega om tot een passend antwoord te komen. In mijn mail zie ik een vraag van een projectleider. Hij geeft aan dat er een belangrijke verkeerskruising opnieuw wordt ingericht. Er is een webpagina nodig waar bewoners en geïnteresseerden terecht kunnen voor meer informatie. Dat pak ik op! Daarna bekijk ik de statistieken in Google Analytics; hoe wordt de website over de coronamaatregelen bezocht? Ik bespreek de resultaten met mijn collega’s van de webredactie. Dan tijd voor een lunch!</p> <p>Na de lunch heb ik een overleg met vakgroep Communicatie over lopende projecten. Leuk om iedereen weer te zien nu we thuiswerken. Na het overleg moet de nieuwsbrief eruit met de laatste vacatures van de gemeente. Ik verzamel de teksten en maak er een mooie mailing van. Ondertussen een telefoontje van de gemeentemakelaar: zij start binnenkort met de verkoop van 40 kavels. Of ik advies kan geven over de online communicatie? Ik maak een afspraak om dit te bespreken en zet alvast wat dingen op papier. De werkdag zit er alweer op!”</p> <h2>Dit maakt jou geschikt</h2> <ul> <li>Je bent een breed inzetbare collega die actuele, functionele kennis van online combineert met een uitstekend gevoel voor taal;</li> <li>Je ziet het als een uitdaging om collega’s breed in de organisatie mee te nemen in de mogelijkheden van online en vervult hier graag een pioniersrol in;</li> <li>Je hebt een visie op de ontwikkelingen en mogelijkheden van online binnen een gemeente;</li> <li>Je bent sterk in samenwerken en werkt proactief en oplossingsgericht aan het optimaliseren van de communicatie en dienstverlening op onze online kanalen;</li> <li>Je bent sociaal vaardig, staat stevig in je schoenen en je hebt een goede dosis overtuigingskracht.</li> <li>Je bent bereid deel te nemen aan lokaal en regionaal piket binnen de Veiligheidsregio.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding;</li> <li>Je hebt recent een aantal jaar ervaring als online content specialist;</li> <li>Je hebt recent ervaring met content management systemen;</li> <li>Je basiskennis van HTML is dik in orde;</li> <li>Je hebt recent ervaring met beeldbewerking, ervaring met videobewerking is een pré;</li> <li>Je hebt kennis van de webrichtlijnen en digitale toegankelijkheid.</li> </ul> <h2>Waar kom je te werken?</h2> <p>Je komt te werken bij de vakgroep Communicatie van team Advies, Support en Kennis (ASK). Bij ASK werken ongeveer 75 experts op het gebied van Communicatie, P&amp;O, Juridische zaken en inkoop, Kennis en Verkenning en een aantal ondersteunende functies. We vinden het belangrijk om samen te werken aan een sterke organisatie en zetten ons elke dag in voor Deventer.</p> <p>Wij werken in een moderne en snel schakelende gemeentelijke organisatie met de blik naar buiten gericht. De directieraad stuurt op een organisatie, waarin medewerkers met plezier werken aan de Deventer vraagstukken.</p> <h2>Ben jij onze nieuwe online content specialist?</h2> <p>Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet via de digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2601029/127969?iso=nl" title="Naar de sollicitatielink">sollicitatielink</a>. In deze link is er ruimte om bijvoorbeeld je video, moodboard of een link naar je eigen website te uploaden. Laat ons op een originele en persoonlijke manier zien waarom jij onze nieuwe online content specialist bent. Geef in jouw sollicitatie antwoord op de volgende drie vragen:</p> <ul> <li>Wat spreekt je aan in de vacature?</li> <li>Wat maakt jou geschikt? </li> <li>Wat heb je nodig om succesvol te kunnen zijn in deze functie? </li> </ul> <p>We zouden je graag ons mooie stadhuis laten zien maar door corona vinden de gesprekken plaats via Teams. De 10 best passende sollicitanten nodigen we uit voor een digitaal kopje koffie in de week van 7 tot en met 11 december.</p> <p>Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Michiel van Straalen, strategisch adviseur digitale media, via telefoonnummer <a href="tel:0610323986" title="Bel nummer 06 - 10 32 39 86">06 - 10 32 39 86</a>.</p> 2020-11-16 11:06:00 +0100 2020-11-16 11:06:12 +0100 2020-11-23 10:41:58 +0100 Beleidsadviseur cultuur Vanuit onze cultuurvisie zijn we intensief bezig samenwerking te versterken met organisaties binnen de verschillende programmalijnen. De komende jaren geven we vorm aan nieuwe meerjarige afspraken. We zoeken voor de programmalijn podiumkunsten & evenementen een ervaren beleidsadviseur. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>wo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>32 uur </li> <li><strong>Vakgebied: </strong>kunst, cultuur en erfgoed </li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2973 - € 5169 (salarisschaal11) </li> <li><strong>Sollicitatietermijn</strong><strong>: </strong>tot en met 25 november 2020</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar </li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Afspraken maken om de samenwerking tussen instellingen voor podiumkunsten en partners (producenten, amateurs, educatie, vrijwillige programmeurs) in Deventer te versterken. Daar ga jij je voor inzetten. Je bent accountmanager voor de instellingen voor podiumkunsten en verantwoordelijk voor de realisatie (budget, tijd, effect) van jouw projecten en producten. Je toetst plannen en resultaten aan de verstrekte subsidies en monitort de financiën van de instellingen.</p> <p>Je adviseert het college van B&amp;W, de directie en de programmamanager over de haalbaarheid en de voortgang van de plannen en over  nieuwe ontwikkelingen. Je weet daarbij ook de aansluiting te vinden met  zowel lokaal, regionaal als landelijk beleid en zoekt naar mogelijkheden.</p> <p>Cultuur staat niet op zichzelf. Het raakt ook andere terreinen, zoals vastgoed en ruimtelijke ordening. Jij stimuleert dat culturele waarden hier onderdeel van worden.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie , Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent een stevige persoonlijkheid die eigen standpunten goed kunt beargumenteren. Je bent kritisch, hebt een frisse blik en het lef om je buiten de gebaande paden te begeven. Netwerken gaat je natuurlijk af: je bent toegankelijk en benaderbaar. Complexe vraagstukken weet je vanuit een brede visie te vertalen naar realiseerbare doelen. Je hebt affiniteit en een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke en maatschappelijke context. Ook kun je goed schakelen tussen verschillende soorten opdrachten en abstractieniveaus.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Je beschikt over wo werk- en denkniveau</li> <li>Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.</li> <li>Je beschikt over financieel inzicht: het interpreteren van een jaarrekening kost jou geen moeite.</li> <li>Je kent de wereld van de podiumkunsten en evenementen als geen ander.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%</li> <li>Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>Reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (06-22492180), teammanager Beleid. Solliciteer uiterlijk 25 november 2020 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2600507/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-11-12 16:51:00 +0100 2020-11-12 16:51:20 +0100 2020-11-12 19:34:35 +0100 Teammanager Publiekscontacten vakgroep Burgerzaken Team Publiekscontacten zoekt een inspirerende teammanager. Jouw openheid en daadkracht werken aanstekelijk. Samen de schouders eronder, samen resultaten vieren. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+ of universitair</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> burgerzaken</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 4.777 tot € 6.365 (Schaal 13)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> 29 november 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op vast contract </li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Mensen het beste uit zichzelf laten halen. Daar sta jij voor. Je ziet de talenten van medewerkers en zorgt ervoor dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Je stuurt op basis van vertrouwen, stimuleert openheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat bereik je doordat je zelf dit gedrag laat zien. Loopt iets niet helemaal goed? Jij gaat het gesprek aan over hoe het beter kan.</p> <p>Je houdt je bezig met innovatie en procesverbetering: je kijkt altijd hoe het beter kan. Ook geef je vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen en veranderingen binnen de vakgroep. Je houdt overzicht: algemene teamzaken heb je goed op orde. Je werkt nauw samen met verschillende opdrachtgevers en externe partners. Je bent toegankelijk en bereikbaar, netwerken gaat je natuurlijk af.</p> <p>Eén van de ontwikkelingen waar je je samen met je collega teammanagers mee bezig gaat houden, is de verdere professionalisering van de dienstverlening. Dit vraagt van de medewerkers inzet, flexibiliteit en een resultaatgerichte houding. Het vraagt van jou dat je duidelijk communiceert, verwachtingen deelt, bijstuurt waar nodig en houding en gedrag van teamleden bespreekt.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Publiekscontacten bestaat 90 medewerkers. De vakgroep Burgerzaken heeft 30 medewerkers waarbij dienstverlening hoog in het vaandel staat. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de front- als de backoffice: zij ontvangen klanten en bezoekers (receptie en balies), verstrekken informatie, reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels en zorgen voor de kwaliteit van de gegevens  in de Basisregistratie Personen.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent een stevige mensgerichte leidinggevende die op een inspirerende en resultaatgerichte wijze leiding geeft aan het team, de vakgroep en in je netwerk; </li> <li>Je weet het beste uit mensen te halen; </li> <li>Je kunt goed organiseren; </li> <li>Je bent sterk gericht op samenbrengen en samenwerken. Jouw voorbeeld doet anderen volgen, zowel binnen als buiten het team;</li> <li>Je weet goede afwegingen te maken tussen mensen en middelen. Je zoekt daarbij de juiste balans en stuurt bij waar nodig.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een opleiding op minimaal hbo+ of universitair-niveau;</li> <li>minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een omgeving met verschillende belangen en partijen;</li> <li>meerjarige ervaring in en kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied Burgerzaken;</li> <li>ervaring met organisatieontwikkeling en verandertrajecten;</li> <li>affiniteit met de andere aandachtsvelden (frontoffice) van het team Publiekscontacten.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wim de Jong, telefoonnummer: 0651179319. Solliciteer uiterlijk op 29 november 2020 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2600381/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-11-12 16:39:00 +0100 2020-11-12 16:39:14 +0100 2020-11-12 19:33:29 +0100 2 Beleidsadviseurs Welzijn en Sport Voor de gemeente Deventer telt iedereen mee! Om deze ambitie waar te maken zoeken wij 2 beleidsadviseurs die werken aan een breed scala aan onderwerpen binnen het sociaal domein. <p><strong>Opleidingsniveau</strong>: WO<br /><strong>Aantal uren</strong>: 32 - 36 uur (2 fte)<br /><strong>Vakgebied</strong>: Sociaal Domein, Zorg/Welzijn/Sport<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 2973 tot € 5169 (salarisschaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn</strong>: Tot en met 22 november 2020<br /><strong>Contractvorm</strong>: Bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Deventer is een prachtige en diverse stad met verschillende culturen en achtergronden waarin iedereen kan meedoen. Je gaat aan de slag binnen het programma Meedoen en werkt aan het beleid op het gebied van welzijn en sport. Je bent direct inzetbaar op een van onderstaande terreinen:</p> <p><strong>Sport (1 fte)</strong><br />Je bent verantwoordelijk voor alle aspecten die met sport te maken hebben. Je maakt afspraken met verenigingen, het Groenbedrijf en team IBL. Je legt ook verbindingen met het onderwijs, gezondheidszorg en welzijn. Als accounthouder Sportbedrijf ben je de opdrachtgever, maak je prestatieafspraken en werk je bijvoorbeeld aan het verder ontwikkelen van het Sportloket. Bij het Sportloket komen vragen rondom sport terecht en kunnen verenigingen hun gegevens monitoren.</p> <p><strong>Diversiteit (0,5 fte)</strong><br />Jij gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het advies ‘Deventer samen in vrijheid en gelijkwaardigheid’, dat de werkgroep Diversiteit Deventer deze zomer opleverde. Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit dit advies is het opzetten van een Deventer Inclusie Deal. Samen met verschillende organisaties, instellingen en bedrijven ga jij een actief en gezamenlijk diversiteits- en inclusie beleid vormgeven en uitvoeren.</p> <p><strong>Buurthuizen, algemene voorzieningen (0,5 fte)</strong><br />Je geeft uitvoering aan het beleidskader ‘goede voorzieningen in de stad’ dat we op dit moment ontwikkelen. Jij maakt de uitvoeringsplannen en draagt - samen met de buurthuizen en maatschappelijke organisaties - bij aan de transformatie.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie , Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Wij zoeken 2 communicatief sterke collega’s die op verschillende niveaus kunnen fungeren als sparringpartner. Die situaties en belangen goed in kaart weten te brengen. Die samen met anderen vraagstukken omzetten naar realiseerbare doelen en zorgen dat de resultaten worden behaald.</p> <p>Heb je daarnaast goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke context? En kun je ook nog eens goed netwerken en relativeren en voldoe je aan onderstaande ervaring? Dan gaan we graag met je in gesprek.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>WO werk- en denkniveau.</li> <li>Aantoonbare relevante werkervaring binnen het Sociaal Domein, specifiek gericht op sport, buurtvoorzieningen, welzijn en diversiteit.</li> <li>Aantoonbare ervaring met project- en procesmatig werken.</li> <li>Werkervaring bij een gemeente is een pré.</li> </ul> <h2><span>Ons aanbod</span></h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband;</li> <li>regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2><span>Daarom kiezen voor Deventer</span></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Remco Greven (06-13728141), programmamanager Meedoen.</p> <p>Solliciteer uiterlijk 22 november 2020 op het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2597479/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2020-11-06 17:00:00 +0100 2020-11-06 17:02:44 +0100 2020-11-06 17:06:50 +0100 Beleidsadviseur Werk en inkomen Ben jij die creatieve, communicatieve en ervaren aanpakker die innovatief beleid weet te ontwikkelen op het gebied van werk en inkomen? Zoek je daarbij de samenwerking op met de uitvoerende teams en onze partners? Dan hebben wij een mooie baan voor je! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> sociaal domein, werk en inkomen </li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2973 - € 5169 (salarisschaal 11, een arbeidsmarkttoelage is bespreekbaar) </li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 17 november 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna voor onbepaalde tijd</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je ontwikkelt toonaangevend beleid over de arbeidsmarkt, re-integratie, uitkeringen, armoede en schuldhulpverlening. Daar ga jij je tanden inzetten! Je werkt daarbij nadrukkelijk samen met de uitvoerende teams en partners om de diverse opgaven te realiseren.</p> <p>Een flinke opdracht, maar met jouw senioriteit weet je hoe je dit aanpakt. Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor de realisatie (budget, tijd, effect) van je projecten en producten, zoals arbeidsmarkt- en re-integratie beleid en activerend handhaven.</p> <p>Je bent accountmanager voor onze partners, onder andere ons werkleerbedrijf in de stad en adviseert de programmamanager, de directie en het college van B&amp;W.</p> <p>Je bent samen met de programmamanager opdrachtgever van de uitvoerende teams en externe (verbonden) partijen.</p> <h2>Het team</h2> <p>In het team Beleid werken ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers die samen het beleid ontwikkelen voor de gemeente Deventer. Het grootste deel van de beleidsterreinen zijn hier ondergebracht, naast Werk en Inkomen is dat o.a. Jeugd &amp; Onderwijs, Economie , Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Kennis, inzichten en ervaringen worden onderling gedeeld en dit resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Wij zoeken een creatieve collega die goed is in het maken van een analyse en van daaruit werkt aan oplossingen;</li> <li>Je weet complexe vragen om te zetten naar realiseerbare doelen in nauwe  samenwerking met de uitvoering; </li> <li>Je bent communicatief vaardig zowel schriftelijk als mondeling; </li> <li>Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke en maatschappelijke context;</li> <li>Je kunt schakelen tussen verschillende opdrachten en je vindt het vanzelfsprekend dat  alleen samenwerking leidt tot resultaten. </li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>wo werk- en denkniveau</li> <li>meerdere jaren ervaring en senioriteit op het beleidsterrein Werk (arbeidsmarkt) en Inkomen</li> <li>aantoonbare ervaring met project- en procesmatig werken</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband</li> <li>regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (06-22492180), teammanager Beleid. Solliciteer uiterlijk 17 november 2020 op het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2594961/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 26 november 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-11-03 14:30:00 +0100 2020-11-03 15:51:50 +0100 2020-11-03 17:03:34 +0100 Beleidsadviseur Economie Deventer wil haar binnenstad levendig en aantrekkelijk houden voor ondernemers, consumenten en vastgoedpartijen. Daarnaast werken we samen met partners binnen het Deventer Economisch Perspectief (DEP) aan herstructurering, bereikbaarheid, verduurzaming en kwaliteit van de openbare ruimte. Als Beleidsadviseur Economie lever jij je bijdrage om de gemeente Deventer toekomstbestendig te maken. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> economie</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2973 - € 5169 (salarisschaal 11)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 25 november 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met kans op mogelijke verlenging</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Jouw focus ligt op het adviseren over de binnenstadsontwikkeling en het project Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen (TBBT). Je werkt samen met ervaren en enthousiaste collega’s aan de opgaven: ‘aantrekkelijke werklocaties’ en ‘aantrekkelijke stad en platteland’.</p> <p>Voor de opgave ‘aantrekkelijke stad en platteland’ betekent dit beleidsadvisering vanuit economisch perspectief op de ontwikkeling van de binnenstad. Dit doe je in nauw overleg met Stichting Deventer Binnenstadsmanagement.</p> <p>Met partners binnen het Deventer Economisch Perspectief DEP werk je aan de realisatie van projecten ’aantrekkelijke werklocaties’. Dit doe je niet alleen, maar samen met collega’s ook van andere programma’s binnen de gemeente (bijvoorbeeld mobiliteit, vastgoed, ruimte).</p> <p>Het accent ligt op advisering over herstructurering en duurzaamheid, circulariteit en logistiek, waaronder de beroepshaven.</p> <h2>Het team</h2> <p>In het team Beleid werken ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers die samen het beleid ontwikkelen voor de gemeente Deventer. Het grootste deel van de beleidsterreinen zijn hier ondergebracht, naast Economie is dat onder andere Jeugd &amp; Onderwijs, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Kennis, inzichten en ervaringen worden onderling gedeeld en dit resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent een stevige persoonlijkheid die verbinding weet te leggen met aspecten zoals mobiliteit, arbeidsmarkt en energietransitie;</li> <li>Je weet goede analyses te maken van wat er speelt en weet dit om te zetten in beleid en uitvoeringsplannen;</li> <li>Je bent een goede sparringpartner en beweegt je gemakkelijk tussen provinciale, regionale en lokale partijen met verschillende belangen zonder het resultaat uit het oog te verliezen; </li> <li>Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet je goed uit te drukken op “papier”.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>wo werk- en denkniveau</li> <li>aantoonbaar ervaring met economische dossiers als bedrijven- en kantoorlocaties en retail- en horecabeleid</li> <li>affiniteit met de ruimtelijke aspecten van deze dossiers</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05% </li> <li>via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (06-22492180), teammanager Beleid. Solliciteer uiterlijk 25 november 2020 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2595023/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats donderdagochtend 3 december 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-11-03 14:00:00 +0100 2020-11-03 14:39:23 +0100 2020-11-03 14:45:49 +0100 Programmamanager Milieu en Duurzaamheid Ben jij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid? En vind je het een uitdaging om de samenwerking op te zoeken met diverse stakeholders en deze wensen en behoeften te vertalen naar concrete plannen? Dan zoeken we jou! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> milieu, duurzaamheid </li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 4279 - € 6365 (schaal 13)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> de vacature staat open totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast</li> </ul> <h2>Jouw werk als programmamanager Milieu en Duurzaamheid</h2> <p>Om invulling en uitvoering te geven aan het programma werk je samen met andere programmamanagers, verschillende teams binnen de organisatie, maar ook met externe partijen zoals de Omgevingsdienst. Je bepaalt de opgaves naar aanleiding van innovaties, politieke doelen, nieuwe wet,- en regelgevingen en je maakt concreet wat er nodig is om de gestelde opgaves uit te voeren en te behalen. We vinden het daarom belangrijk dat je gedreven bent in het ‘programmeren, organiseren en samenwerken’.</p> <p>Samen met je programmateam maak je deze plannen en bepaal je het eindproduct. Je bent het aanspreekpunt voor het bestuur, directie, partners, de organisatie en externe partijen. Je zorgt voor verbinding en vertaalt input van deze stakeholders naar strategische en concrete plannen. Je bevindt je in een politiek en bestuurlijk speelveld en we zoeken iemand die dit fantastisch vindt.</p> <p>Kortom; er liggen interessante opgaves klaar voor je en we zoeken de geschikte kandidaat die zijn handen uit de mouwen steekt en aan de slag gaat met de thema’s milieu en duurzaamheid bij de gemeente Deventer!</p> <h2>Het team</h2> <p>Het programmateam Milieu en Duurzaamheid bestaat uit een team van 5 mensen; een ecoloog, een strategisch adviseur, twee beleidsadviseurs duurzaamheid en een beleidsadviseur milieu en duurzaamheid. Dit programmateam valt onder team Beleid. In het team Beleid werken ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers die samen het beleid ontwikkelen voor de gemeente Deventer. Het grootste deel van de beleidsterreinen zijn hier ondergebracht, naast Milieu en Duurzaamheid is dat onder andere Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Kennis, inzichten en ervaringen worden onderling gedeeld en dit resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent een echte verbinder waarbij aspecten als eigenaarschap en vernieuwend helemaal bij jou passen;</li> <li>Je bent ondernemend, initiatiefrijk en communicatief sterk;</li> <li>Je hebt een uitstekend gevoel voor en ervaring met politiek bestuurlijke verhoudingen;</li> <li>Je bent een enthousiaste persoonlijkheid met een frisse blik; </li> <li>Je kunt complexe vraagstukken vanuit een brede visie vertalen naar realiseerbare doelen en schakelt tussen verschillende opdrachten;</li> <li>Je weet ruimte te geven aan de specialistische expertise binnen het programmateam; </li> <li>Je bent een goede netwerker en gesprekspartner. </li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met het opstellen, organiseren en uit(laten)voeren van programma’s binnen een gemeente of provincie;</li> <li>Je hebt kennis van milieu-onderwerpen zoals bodem, geluid, lucht, geur, externe veiligheid, ecologie;</li> <li>Een afgeronde opleiding (wo). </li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05% </li> <li>via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Cynthia Wassens, corporate recruiter, telefoon <a href="tel:0621481643" title="Bel nummer 06-21481643">06-21481643</a>. De vacature staat open totdat we een passende kandidaat hebben gevonden. We zien je sollicitatie graag tegemoet via ons <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2593525/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-11-02 12:04:00 +0100 2020-11-02 12:04:44 +0100 2020-12-08 10:20:59 +0100 Senior backoffice Zorg Voor de vakgroep Zorg van het team Publiekscontacten zoeken wij een senior voor de backoffice Zorg, iemand die snel van start kan gaan in deze functie. In deze backoffice worden alle (financieel) administratieve taken uitgevoerd voor de Wmo, inclusief de toegang Sociaal Domein, Jeugdwet, kindregelingen en Beschermd Wonen. Je werkt intensief samen met je collega’s aan een efficiënte en optimale administratieve dienstverlening voor onze inwoners en partners. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> Zorg, financieel, administratief, Sociaal Domein</li> <li><strong>Salarisindicatie</strong>: € 2484 - € 4048 (salarisschaal 9)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn</strong>: tot en met 11 november 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar, daarna voor onbepaalde tijd</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je bent aanspreekpunt voor medewerkers binnen de Backoffice van de vakgroep Zorg voor de dagelijkse gang van zaken rond de afhandeling van de (financieel) administratieve taken voor de eerder genoemde gebieden. Je signaleert vraagstukken en knelpunten binnen de backoffice en de vakgroep en bespreekt dit met de teammanager.</p> <p>Ook ben je scherp op innovaties, wijzigingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen om de dienstverlening te verbeteren. Je levert een bijdrage aan de verbetering van processen, procedures, digitalisering en hostmanship en zorgt voor input aan (management)rapportages.</p> <p>Je monitort de beschikbare capaciteit, werkvoorraad, voortgang en de kwaliteit binnen de vakgroep en bespreekt knelpunten met de teammanager.</p> <h2>Het team</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 3 groepen, Burgerzaken en gegevensbeheer, Post, Telefonie en Vergunningen en Jongeren en Zorg. Er werken ruim 100 medewerkers in het team.</p> <p>Iedere vakgroep heeft op diverse manieren klantcontact, via de balie, telefoon, Whatsapp, e-mail, social media en post. We werken samen volgens de kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent een goede sparringpartner, voor zowel de teammanager als voor de medewerkers.</li> <li>Je bent in staat om analyses te maken en hier vervolgens op te acteren in samenwerking met medewerkers.</li> <li>Je bent initiatiefrijk, resultaatgerichtheid, communicatief vaardig en gestructureerd.</li> <li>Als senior heb en houd je het overzicht en bewaak je de voortgang van de werkzaamheden.</li> <li>Hostmanship zit in je DNA en dat straal je ook uit.</li> <li>Je hebt oog, oor en hart voor wat er in je omgeving gebeurt.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Je hebt een hbo werk en denkniveau.</li> <li>Je hebt kennis en ruime ervaring binnen het sociaal domein en met de (financieel) administratieve processen daarbinnen.</li> <li>Ervaring in het werken met iWmo en iJW berichtenverkeer en externe partners, zoals het CAK en de SVB.</li> <li>Bekend met relevante wetgeving van de Wmo en de Jeugdwet en met verschillende gemeentelijke systemen ter ondersteuning van de uitvoering.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Een pensioenopbouw bij het ABP.</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten.</li> <li>Reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling.</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Angelique Noordhuis, teammanager a.i. vakgroep Zorg, 06- 51705361.</p> <p>Solliciteer uiterlijk 11 november 2020 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2593135/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats  op vrijdag 20 november 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-10-30 16:15:00 +0100 2020-10-30 16:15:08 +0100 2020-11-05 17:48:07 +0100 Juridisch administratief medewerker Vraagbaak, regisseur en ondersteuner? Deze rollen kom jij vervullen bij de afhandeling van bezwaarschriften van burgers. Dit combineer je met administratieve werkzaamheden in de backoffice, waar met name de correspondentie aan medewerkers wordt verzorgd. In deze functie leer je veel kanten van de gemeente kennen. Jij bent nieuwsgierig, enthousiast en nauwkeurig! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo-4</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 28-32 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> Juridisch-administratief</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 1934 - € 2904 (schaal 6, bij 36 uur per week)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> 12 november 2020 </li> <li><strong>Contractvorm:</strong> Tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband </li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als juridisch administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van mensen die bezwaar maken en het administratief verwerken van het bezwaardossier. Je stelt zelfstandig procedurebrieven op en organiseert hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie. Daarnaast heb je telefonisch contact met belanghebbenden over de informele behandeling van bezwaarschriften. Je hebt nauw contact met vertegenwoordigers van het college en de secretarissen van de bezwaarschriftencommissie.</p> <p>Je verzorgt de afhandeling van (personeels)brieven en contracten en verspreidt en beheert de stage- en afstudeerverzoeken voor de hele organisatie. Ook ben je vraagbaak voor collega’s in de organisatie op gebied van ons digitale zaaksysteem e-Suite. Dit vul je aan met uiteenlopende administratieve werkzaamheden voor het team.</p> <h2>Het team</h2> <p>Je werkt voor de vakgroepen Juridische Zaken &amp; Inkoop en Backoffice, die vallen onder het team Advies Support &amp; Kennis (ASK). Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: Team ASK staat voor je klaar! Het team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in hr, inkoop, communicatie, ondersteuning en juridische zaken. Samen hebben we oog voor wat er buiten gebeurt en helpen we collega's hun doelen te bereiken.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je werkt goed samen in een team, maar ook weet je zelfstandig van aanpakken.</li> <li>Je bent ondernemend, initiatiefrijk en communicatief sterk.</li> <li>Je bent behulpzaam en klantgericht. Integriteit vind je erg belangrijk.</li> <li>Je signaleert problemen en lost deze proactief op.</li> <li>Je vindt het prettig om met veel verschillende werkzaamheden bezig te zijn en voelt je verantwoordelijk voor het geheel.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde mbo niveau 4 opleiding richting juridische administratieve dienstverlening.</li> <li>Enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.</li> <li>Uitstekende digitale vaardigheden. Je bent bij voorkeur een expert in Sharepoint en Office365.</li> <li>De kennis om met meerdere applicaties tegelijk te werken en je kan snel switchen tussen de verschillende werkzaamheden.</li> <li>Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling;</li> <li>goede voorzieningen voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Daniëlle Beumer, teammanager ASK via 06-82182773. Solliciteer uiterlijk op 12 november 2020 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2593401/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdag 18 november 2020 via beeldbellen.</p> <p>De vacature staat gelijktijdig intern (Talentenregio) en extern open. Bij gelijke geschiktheid gaan sollicitanten uit de Talentenregio voor. We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-10-30 12:28:00 +0100 2020-10-30 12:28:57 +0100 2020-11-02 09:38:56 +0100 Medewerker gegevensbeheer/BRP-specialist Voor ons team Publiekscontacten zoeken wij een medewerker gegevensbeheer / BRP-specialist. Als BRP-specialist behandel je (complexe) aanvragen en aangiftes. Ook lever je een bijdrage aan de inhoudelijke controle van persoonslijsten in het kader van de zelfevaluatie BRP. Als medewerker gegevensbeheer ben jij het visitekaartje van de gemeente Deventer. Je helpt de burgers op een gastvrije manier en handelt aanvragen professioneel af. <p><strong>Opleidingsniveau</strong>: MBO<br /><strong>Aantal uren</strong>: 36 uur<br /><strong>Vakgebied</strong>: Publiekscontacten gegevensbeheer<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 1934 - € 3176 <br /><strong>Sollicitatietermijn</strong>: Tot en met 19 oktober<br /><strong>Contractvorm</strong>: Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>Je behandelt (complexe) aanvragen en aangiftes op het terrein van de BRP en muteert in het systeem. </li> <li>Je voert kwaliteitscontroles en verbeteracties uit, herstelt eventuele fouten en zorgt dat de gegevens in de BRP voldoen aan de wettelijke voorschriften. </li> <li>Je levert een bijdrage aan de inhoudelijke controle van persoonslijsten in verband met de zelfevaluatie BRP. </li> <li>Je kent de relevante wet- en regelgeving en zorgt dat de wijzigingen tijdig zijn ingevoerd.</li> <li>Je hebt contact met de burger bij de eerste inschrijving in Nederland en bij de aangifte van een briefadres. </li> <li>Je neemt verklaringen onder ede af bij het ontbreken van brondocumenten. </li> <li>Je ondersteunt en adviseert de frontoffice bij complexe vragen.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 8 functiegroepen en ruim 100 medewerkers. Eén van de functiegroepen is burgertaken en gegevensbeheer. Het onderdeel gegevensbeheer zorgt voor de kwaliteit van de BRP.</p> <p>Iedere functiegroep heeft op diverse manieren klantcontact: balie, telefoon, Whatsapp, e-mail, social media en post. Ze werken samen volgens de kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li> Je kunt  hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. </li> <li>Je werkt zelfstandig en nauwkeurig.</li> <li>Je kunt je zowel schriftelijk als mondeling goed uiten.</li> <li>Je bent een enthousiast persoon met een frisse blik.</li> <li>Je communiceert moeiteloos met klanten ook in het Engels, Duits of Frans.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Je hebt een relevante MBO / MBO+ opleiding en een afgeronde  opleiding BRP specialist.</li> <li>Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als BRP-specialist.</li> <li>Kennis van  iBurgerzaken (PinkRoccade), zaaksysteem (Dimpact) en ID-burger (Oribi) is een harde eis.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>een pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hanno Tjeerds, seniormedewerker, telefoonnummer 0570-693770 of Henk Hiddinga, teammanager, telefoon 0570-693702. Solliciteer uiterlijk maandag 19 oktober 2020 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2580365/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in week 44.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2020-10-07 15:32:00 +0200 2020-10-07 15:32:20 +0200 2020-10-07 16:04:52 +0200 Planoloog Als planoloog ga je samen met collega’s, inwoners en andere betrokkenen aan de slag om Deventer nog mooier te maken. Hierbij zie je de Omgevingswet als een kans om meer mogelijk te maken. Je durft buiten de gebaande paden te treden, regels los te laten en te vernieuwen. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> WO</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 </li> <li><strong>Vakgebied:</strong> Ruimtelijk Domein</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2973 - € 5169 (een arbeidsmarkttoelage is bespreekbaar) </li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 14 oktober 2020 </li> <li><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>Je adviseert op vraagstukken binnen de fysieke leefomgeving en doet dit vanuit een brede blik. </li> <li>Je inbreng kan variëren van deelnemen in een programmatische verkenning, een projectmatige gebiedsontwikkeling of het trekken van een beleidstraject. </li> <li>Jouw kwaliteiten willen we binnen onze gemeente breed benutten, maar wel primair binnen het fysieke domein. </li> <li>Je werkt zelfstandig en/of in samenwerking met een projectteam of programma aan diverse projecten voor de fysieke leefomgeving en geeft  planologisch advies over initiatieven in onze leefomgeving.</li> <li>Je zorgt voor heldere en to-the-point communicatie voor genoemde producten en werkzaamheden.</li> <li>In goed samenspel met betrokkenen adviseer je het college over de haalbaarheid van plannen. </li> <li>En tenslotte ben je als opdrachtgever verantwoordelijk voor de realisatie (budget, tijd, effect) van de toegedeelde projecten.</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent een echte verbinder waarbij aspecten als eigenaarschap en vernieuwend helemaal bij jou passen. </li> <li>Daarnaast ben je ondernemend, initiatiefrijk, politiek sensitief en communicatief sterk. </li> <li>Je bent een enthousiast en creatief persoon en een echter samen werker. </li> <li>Complexe vraagstukken weet je vanuit een brede visie te vertalen naar realiseerbare doelen en je kunt goed schakelen tussen verschillende opdrachten. </li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde wo-opleiding.</li> <li>minimaal 7 jaar werkervaring in een verglijkbare functie.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit, samenhang en om professionals die uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te maken is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in één team Beleid. Een team waarin we integraal werken, over team-, domein- en organisatiegrenzen heen. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2><span>Daarom kiezen voor Deventer</span></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub (06-20973295), teammanager Beleid of met Harry Bottenberg (06-22205200), programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling. Solliciteer uiterlijk tot en met uiterlijk 14 oktober 2020 op het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2578373/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 21 oktober 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-10-05 16:00:00 +0200 2020-10-05 16:00:56 +0200 2020-10-07 15:36:33 +0200 Programmamanager Milieu en Duurzaamheid Voor ons team Beleid zoeken wij een programmamanager milieu en duurzaamheid. Als programmamanager milieu en duurzaamheid zorg je ervoor dat Deventer voorbereid is op de toekomst. In een leuk team ben je de spil tussen politiek en uitvoering. Je hebt bijvoorbeeld direct contact inwoners in een project over afvalinzameling, maar ook op strategisch niveau ga je aan de slag met het onderwerp circulariteit. Het is een veelzijdige baan voor iemand die ervaring heeft binnen het vakgebied milieu en duurzaamheid en die het programma en programmateam verder ontwikkelt. Vind jij het leuk om te werken aan een schoon milieu en aan een duurzame toekomst? Ben jij die persoon die verantwoordelijkheid neemt, goed kan programmeren, slim kan organiseren en fijn kan samenwerken? Dan zoeken we jou! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> Milieu, Duurzaamheid </li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 4279 - € 6365</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 12 oktober 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>Je bent verantwoordelijk voor het (strategisch) programmeren en het functioneel (coachend) leidinggeven binnen het begrotingsprogramma milieu en duurzaamheid.</li> <li>Je ontwikkelt het strategische programma en zorgt voor een tijdige en volledige uitvoering. </li> <li>Je organiseert de juiste verbinding tussen alle betrokkenen om de ambitie en doelen van het programma te realiseren en faciliteert de beleidsadviseurs bij hun werkzaamheden. </li> <li>Je werkt nauw samen met de programmanager energietransitie.</li> <li>Je verbindt de belanghebbende partijen, zoals het college van B&amp;W, de diverse strategische partners in de stad en de regio. </li> <li>Je zorgt voor aansluiting met de andere programma’s en teams binnen de organisatie. </li> <li>Als opdrachtgever realiseer je het programma uit de programmabegroting (doelstellingen, budget, tijd, effect, planning en control). </li> <li>Je adviseert de wethouder, team- en regiemanager en de directie. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit, samenhang en om professionals die uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te creëren is vrijwel alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in een team Beleid, waar de functie  is ondergebracht. Een team waarin we integraal werken, over team-, domein- en organisatiegrenzen heen. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent een echte verbinder waarbij aspecten als eigenaarschap en vernieuwend helemaal bij jou passen. </li> <li>Je bent  ondernemend, initiatiefrijk en communicatief sterk.</li> <li>Je hebt een uitstekend gevoel voor en ervaring met politiek bestuurlijke verhoudingen.</li> <li>Je bent een enthousiaste persoonlijkheid met een frisse blik. </li> <li>Je kunt complexe vraagstukken  vanuit een brede visie vertalen naar realiseerbare doelen en schakelt tussen verschillende opdrachten. </li> <li>Je weet ruimte te geven aan de specialistische expertise binnen het programmateam. </li> <li>Je bent een goede netwerker en gesprekspartner. </li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde opleiding (WO). </li> <li>Minimaal 7 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. </li> <li>Kennis en affiniteit met milieu-onderwerpen: bodem, geluid, lucht, geur, externe veiligheid, ecologie.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05% </li> <li>Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub (0620973295), teammanager Beleid. Solliciteer uiterlijk 12 oktober 2020 op het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2578439/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>De gesprekken vinden plaats op maandagochtend 19 oktober 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-10-05 15:42:00 +0200 2020-10-05 15:42:34 +0200 2020-10-05 15:46:20 +0200 Stedenbouwkundige / landschapsdeskundige Een veelzijdige baan voor een stedenbouwer/landschapskundige die als gezicht van de vakgroep een belangrijke rol heeft bij de ontwikkeling van inhoud, proces en vakgroepontwikkeling. En daarmee bijdraagt aan de verdere uitbouw van de kwaliteit van stad en platteland. Je hebt ambitie, bent positief ingesteld en neemt initiatief. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> stedenbouw, landschap, ontwerp, ruimtelijke ontwikkeling, leefomgeving<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €3561 - € 5872<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 13 oktober 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast</p> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>Je bent de primus inter pares die de vakgroep Stedenbouw en Landschapsinrichting een duidelijk gezicht geeft. Je bent daarin  de primaire bestuurlijke en ambtelijke verbinder, die de kop op de vakgroep vormt en binnen de vakgroep fungeert als stimulator en sparringpartner. </li> <li>Je faciliteert en stimuleert met de anderen in de vakgroep gemeentelijke en particuliere ontwikkelingen in de programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Herstructurering en Leefomgeving.</li> <li>Je hebt een adviserende rol, zowel bestuurlijk als ambtelijk, bij relevante ontwikkelingen in het vakgebied (stedenbouw/landschap) en initiatieven vanuit de samenleving en kan daarbij zowel ‘hoog over’ als met ‘beide benen op de grond’ inhoud geven aan je adviserende rol.</li> <li>Op het gebied van stedenbouw/landschap lever je randvoorwaarden aan en stel je programma’s van eisen op; verder maak je ruimtelijke verkenningen bij (her)ontwikkellocaties en begeleid je de uitvoering ervan.</li> <li>Je vertaalt en begeleidt werkzaamheden die voortvloeien uit de gestelde beleidskaders op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving naar concrete plannen en uitvoerbare voorstellen.</li> <li>Je levert in voorkomend geval een inhoudelijke bijdrage aan bestemmingsplannen, inrichtingsplannen beeldkwaliteitsplannen, verkavelingsplannen en bouwplannen.</li> <li>Je toetst particuliere (bouw)initiatieven en adviseert bij bouwaanvragen en toetst en stelt in voorkomend geval verkavalingsstudies op. Incidenteel kun je deel uitmaken van projectteams in je rol als adviseur en begeleider van de gemeentelijke uitgangspunten.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit, samenhang en om professionals die uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te creëren is vrijwel alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in een team Beleid, waar de functie  is ondergebracht. Je werkt in een vakgroep met collega’s vanuit 2 teams: Beleid en IBL (Inrichting, Beheer en Leefomgeving). Binnen team IBL wordt, binnen kaders die vanuit team Beleid worden gesteld, op verschillende kennisgebieden regie gevoerd in en invulling gegeven aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving, het ruimtelijk beheer en ontwikkeling van stad en wijken.</p> <h2>De vakgroep</h2> <p>De vakgroep Stedenbouw &amp; Landschap ondersteunt programma’s en projecten in het vormgeven, visualiseren en integreren van de ruimtelijke ambitie en neemt daarmee regie op de samenhang daarvan en levert een bijdrage aan de realisatie (actief en/of faciliterend). Daarbij signaleert ze beleidsontwikkelingen en vertaald deze naar adviezen op stads- en programmaniveau.</p> <p>De vakgroep bestaat uit veelzijdige, deskundige professionals Stedenbouw en Landschap die in staat zijn op alle schaalniveaus (van straat tot stad en landschap en van lokaal tot regionaal) beeldend en met woorden invulling te geven aan zowel de actuele ambitie als de langere termijn beleidscyclus.</p> <p>Als gezicht van de vakgroep lever je een belangrijke bijdrage aan de positionering en de inhoudelijke doorontwikkeling van vakgroep en medewerkers.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent samenwerkingsgericht en neemt op natuurlijke wijze de rol van koploper en stimulator in de vakgroep op je;</li> <li>Je hebt een uitstekend gevoel voor en ervaring met bestuurlijke verhoudingen;</li> <li>Je hebt een flexibele en proactieve houding naar de diverse betrokken partijen;</li> <li>Je beschikt over een goed analytisch vermogen maar kan dit vertalen naar praktische oplossingen die passen binnen de brede maatschappelijke context van de samenleving;</li> <li>Om de goede verbinder te zijn is het van belang dat je omgevingsbewust bent en in staat bent om goed te luisteren naar de ondernemende burgers en bedrijven;</li> <li>Uiteraard zijn jouw mondelinge, schriftelijke en verbeeldende uitdrukkingsvaardigheden uitstekend op orde zodat je op een passende wijze invulling geeft aan je rol;</li> <li>Je kunt goed plannen en organiseren;</li> <li>En uiteraard ben je handig met programma’s uit het Adobe-pakket en/ of sketch up.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding (WO) binnen het werkveld van het fysiek ruimtelijk domein van de ruimtelijke ordening (stedenbouw en/of landschap);</li> <li>aantoonbare meerjarige relevante werkervaring binnen het vakgebied (stedenbouw/landschap) op het functieniveau.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega’s elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub (<a href="tel:0620973295" title="Bel nummer 06 - 2097 3295">06 - 2097 3295</a>), teammanager Beleid of Arend Sick (<a href="tel:0651891522" title="Bel nummer 06 - 5189 1522">06 - 5189 1522</a>), teammanager IBL. Solliciteer uiterlijk op 13 oktober via <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2574615/127969?iso=nl" title="Solliciteer direct op de vacature stedenbouwkundige/landschapsdeskundige">het digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in week 43.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-09-25 12:15:00 +0200 2020-09-25 11:47:04 +0200 2020-09-25 11:51:20 +0200 Medewerker Planning & Control Jij bent financieel-administratief goed onderlegd, denkt in uitdagingen en zorgt ervoor dat de gemeente Deventer ‘in control’ blijft. Dit doe je onder andere door het opstellen van begrotingswijzigingen en door budgethouders te ondersteunen. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>36 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>finance &amp; control</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2.484 tot € 3.591 (schaal 8)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 4 oktober 2020</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>18 maanden met uitzicht op verlenging </li> </ul> <h2><span>Jouw werk</span></h2> <ul> <li>eerstelijns planning en control inclusief bedrijfseconomische advisering;</li> <li>ondersteunen van budgethouder via budgetinformatie, -analyse en -bewaking;</li> <li>controleren boeken, voorstellen voor en uitvoering van correctie boekingen binnen kaders en richtlijnen;</li> <li>bijdragen aan de teamproducten van de planning- en controlcyclus;</li> <li>opstellen van begrotingswijzigingen en het coördineren en het bewaken van de procesgang voor wat betreft verwerking daarvan in de financiële administratie.</li> </ul> <p>Daarnaast ben je actief in:</p> <ul> <li>de ondersteuning van het management op operationeel niveau bij het oplossen van financieel economische vraagstukken;</li> <li>het verzamelen van gegevens, verstrekken van informatie en het opstellen van adviesmemo's;</li> <li>het opstellen van controlerapporten voor de accountant voor de aangeleverde jaarrekening en bijlagen.</li> </ul> <h2><span>Het team</span></h2> <p>Team Finance en Control is een team van 35 financiële professionals die zorgen voor uitstekende financiële adviezen. Ze stellen begrotingen en rekeningen op en bewaken de gestelde kaders via hun planning- en controlcyclus. Ze hebben een hechte samenwerking, zijn eerlijk in feedback en hebben een open cultuur waarin veel gelachen wordt.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent net klaar met je opleiding of je wilt werkervaring opdoen. We richten deze functie zo in, dat met de juiste begeleiding ervaring kan worden opgedaan. We zoeken iemand met enthousiasme, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen!</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt in ieder geval over een afgeronde mbo-opleiding, op het gebied van bedrijfsadministratie (niveau 4). Een aanvullende MBA (moderne bedrijfsadministratie) is gewenst. Ervaring binnen het werkgebied en bij voorkeur ook met gemeentefinanciën is een pré, maar niet vereist.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een inwerktraject met goede (online) begeleiding.</li> </ul> <h2><span>Daarom kiezen voor Deventer</span></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager Finance &amp; Control via telefoonnummer <a href="tel:0648430766" title="Bel nummer 06-48430766">06-48430766</a>.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 4 oktober 2020 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2572687/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 12 oktober 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-09-23 13:07:00 +0200 2020-09-23 13:07:24 +0200 2020-09-23 14:04:27 +0200 Senior fiscaal jurist Jij weet alles van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ. Je komt snel tot de kern en bent communicatief sterk. Je bent doelgericht, enthousiast en bent het persoonlijke aanspreekpunt voor het team. <p><strong>Opleidingsniveau</strong>: hbo<br /><strong>Aantal uren</strong>: 36 uur<br /><strong>Vakgebied</strong>: fiscaal / juridisch / bestuurskundig<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 2459 tot € 4008<br /><strong>Sollicitatietermijn</strong>: reageer zo snel mogelijk; bij voldoende reacties gaat de vacature offline<br /><strong>Contractvorm</strong>: bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Binnen het team ben je een echte vraagbaak. Je hebt een belangrijke rol in de uitvoering van de belastingwetgeving. Je denkt mee over het te voeren beleid en je adviseert het bestuur en collega’s hierover. Je doet uitspraken op WOZ- en belastingbezwaren, maar stelt ook belastingverordeningen op. Ook voer je zelfstandig beroepsprocedures bij de rechtbank of het gerechtshof. Je bent verantwoordelijk voor de aan jou toegewezen dossiers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Het team DOWR Belastingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ en de belastingheffing voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.</p> <p>We taxeren alle panden in de 3 gemeenten en verzamelen data uit diverse bronnen om hier belastingaanslagen van te maken. De bekendste belastingen zijn de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast voeren we bezwaar- en beroepsprocedures en zorgen we voor gedegen belastingadviezen aan onze opdrachtgevers.</p> <p>We werken in een uitdagende setting van meerdere rollen en taken per medewerker. Dit vraagt flexibiliteit van jou als medewerker en hier krijg je een grote dosis diversiteit en zelfstandigheid voor terug. In ons team werken taxateurs, juristen, data analisten, belastingambtenaren en projectmedewerkers. Een diverse club die elkaar aanvult en uitdaagt.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en hebt overtuigingskracht;</li> <li>Door jouw kennis en expertise maar ook door je open houding zoeken collega’s je graag op om te sparren;</li> <li>Je werkt goed zelfstandig maar zoekt ook actief de samenwerking;</li> <li>Je signaleert en analyseert grondig en snel;</li> <li>Je bent resultaatgericht;</li> <li>Je kunt procesgericht denken;</li> <li>Je kunt goed werken onder tijdsdruk.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Je beschikt over een afgeronde hbo opleiding (bij voorkeur hbo rechten of vergelijkbaar);</li> <li>Je hebt een aantal jaren werkervaring in een juridische of fiscale functie en bent toe aan een volgende stap;</li> <li>Bij voorkeur heb je ervaring met en kennis van de Wet WOZ, het gemeentelijk belastingrecht en procederen bij rechtbank en gerechtshof. Beschik je hier niet over, maar heb je wél ervaring binnen het juridisch terrein en ben je in staat om nieuwe kennis snel eigen te maken, dan nodigen wij je ook uit om te reageren. </li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Eva Röben, teammanager Belastingen, telefoon: <a href="tel:0651696019" title="Bel nummer 06-51696019">06 - 51 69 60 19</a>.</p> <p>Maak je belangstelling kenbaar via <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2567417/127969?iso=nl" title="Solliciteer direct op de vacature senior fiscaal jurist">het digitale sollicitatieformulier</a>. Doe dit zo snel mogelijk. Bij voldoende reacties gaat de vacature offline.</p> <p>Deze vacature publiceren wij gelijktijdig op de interne arbeidsmarkt van de Talentenregio en extern. Interne kandidaten (Talentenregio) hebben voorrang op externe sollicitanten.</p> <p>Wij maken voor deze procedure geen gebruik van een werving en selectiebureau, of een andere intermediair. Ook gaan we niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-09-11 11:15:00 +0200 2020-09-11 10:43:20 +0200 2020-09-11 15:08:31 +0200 Senior Projectadviseur Civiele techniek Adviseren over civieltechnische vraagstukken binnen een projectmatige en politieke organisatie. Past dat bij jou? Lees dan vooral verder. Wij zoeken namelijk een ervaren civieltechnisch projectadviseur. <p><strong>Opleidingsniveau</strong>: hbo<br /><strong>Aantal uren</strong>: 32-36 uur<br /><strong>Vakgebied</strong>: Civiele techniek<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 2.729 tot € 4.008, schaal 9<br /><strong>Contractvorm</strong>: jaarcontract met uitzicht op vast</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met je collega’s lever je civieltechnische expertise in de projecten en adviseer je tijdens de definitie-, ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase. Denk bij de projecten aan particuliere en gemeentelijke gebiedsontwikkeling en aan integrale infrastructurele werken in de fysieke leefomgeving. Je vertaalt kaders en beleidslijnen naar ontwerpen. Daartoe maak je deels producten zelf, of ontvang je deze van gecontracteerde marktpartijen. Jij toetst en bewaakt de kwaliteit van de geleverde producten. Daarbij moet je denken aan technische programma’s van eisen, plannen en ontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte, planningen, bestekken en kostenramingen. Ook het vorm en inhoud geven aan de aanbesteding richting marktpartijen hoort daarbij.</p> <p>Je werkt samen met collega’s van verschillende vakgebieden en overlegt met externe contractpartners. Hierbij kun je denken aan ingenieursbureaus, aannemers of partners zoals woningbouwcorporaties en/of projectontwikkelaars. Samen met de projectleiding ben je verantwoordelijk voor de inspraakbijeenkomsten bij projecten. Je draagt zorg voor de afgesproken voortgang en de gewenste kwaliteit van producten en bewaakt mede de uitvoeringsbudgetten.</p> <h2>Het team</h2> <p>In team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling staan plezier in het werk, zelfstandigheid, vertrouwen en een gezonde dosis humor voorop. Wij begeleiden processen en projecten in het ruimtelijke fysieke en het sociaal-maatschappelijke domein. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent een energieke en vakbekwame adviseur, die pragmatisch en oplossingsgericht adviseert</li> <li>je bent een snel schakelende multitasker die onder tijdsdruk kan werken en die rekening houdt met technische en financiële impact van wat er in ‘jouw’ projecten omgaat;</li> <li>je bent creatief en flexibel in het bereiken van resultaten;</li> <li>je toont initiatief en hebt een onafhankelijke en ontvankelijke houding;</li> <li>je kunt goed samenwerken en weet mensen te verbinden;</li> <li>je houdt van vernieuwing, hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan en de drive om processen, methodes en/of procedures te verbeteren.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>je beschikt over een afgeronde hbo opleiding op het gebied van Civiele techniek of weg &amp; waterbouw, of een mbo opleiding Civiele techniek waarna jij je met bijscholing en ervaring aantoonbaar hebt doorontwikkeld tot een hbo werk- en denkniveau;</li> <li>je opleiding bij voorkeur is uitgebreid met modules over riolering, asfalt en kostenraming systematiek;</li> <li>je een aantal jaar ervaring hebt in een vergelijkbare advies en/of technisch projectleider functie;</li> <li>je ervaring hebt met een CAD-tekenprogramma (pré);</li> <li>je ervaring hebt in het werken met moderne contractvormen en bekend bent met de RAW en UAV;</li> <li>je (ruime) ervaring hebt met werken in projecten en een projectmatige aanpak;</li> <li>je affiniteit hebt met stedelijke/ruimtelijke ontwikkeling en onderhoudsprojecten.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>flexibele werktijden, met de mogelijkheid tot thuiswerken;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Heb je vragen over de vacature? Daarvoor kun je bellen met John Beuving, teammanager, via <a href="tel:0621882571" title="Bel nummer 06 - 2188 2571">06 - 2188 2571</a> of Jan Jaap van der Woude, projectmanager, via <a href="tel:0622480327" title="Bel nummer 06 - 2248 0327">06 - 2248 0327</a></p> <p>De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat de voorkeur. Maak je belangstelling voor 7 september 2020 kenbaar via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2557259/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> 2020-08-21 13:00:00 +0200 2020-08-20 14:57:02 +0200 2020-08-21 13:30:30 +0200 Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH), dat is jouw expertise. We zijn op zoek naar iemand die bijdraagt aan de verdere professionalisering van de organisatie, resultaten weet te boeken, gevoel heeft bij de dagelijkse praktijk en een gesprekspartner is voor het bestuur en de team- en programmamanagers. Iemand die doelen en middelen in overeenstemming met elkaar brengt. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> vergunningen, toezicht &amp; handhaving <br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 3526 tot maximaal € 5814<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 20 augustus 2020 <br /><strong>Contractvorm: </strong>voor de duur van 1,5 jaar, daarna voor onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>Het opstellen van het VTH-beleidsplan, het VTH-uitvoeringsplan en het VTH-jaarverslag;</li> <li>Je zorgt dat het VTH-beleid wordt geborgd in de organisatie (o.a. in programma’s en uitvoering) waarbij wordt voldaan aan de wettelijke vereisten door de gemeente en je zorgt voor afstemming met bestuur en stakeholders;</li> <li>Je sluit aan bij regionale ontwikkelingen (onder andere regionale aanpassing van de risicoanalyse), je volgt landelijke ontwikkelingen en neemt deel aan regionale overleggen.</li> <li>Je bent projectleider voor de Big-8 cyclus en stemt de Big-8 cyclus af met de planning &amp; control cyclus en met andere beleidscycli en programma’s binnen de organisatie;</li> <li>Je monitort de Big-8 en stuurt bij in overleg met de team- en programmamanagers en bedrijfsvoering. Daarnaast ben je gesprekspartner en adviseur van het bestuur en aanspreekpunt voor internen en externen voor de VTH beleids- en uitvoeringscyclus (Big-8).</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit, samenhang en om professionals die samenwerken over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te maken is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in één team Beleid. Een team waarin we integraal werken, over team-, domein- en organisatiegrenzen heen. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je hebt een stevige persoonlijkheid die vertrouwen wekt en resultaatgericht is. Je bent succesvol in het leiden van projecten en het aansturen van medewerkers. Je weet mensen te inspireren en te verbinden. Voor jou is samenwerken vanzelfsprekend. Je weet hoofd- van bijzaken te scheiden, bent communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief. Je bent tactisch ingesteld en hebt kennis van het strategische en operationele niveau.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt daarnaast over:</p> <ul> <li>een afgeronde Hbo-opleiding (bijvoorbeeld bestuursrecht, planologie, bouwkunde, milieukunde, veiligheidskunde);</li> <li>aantoonbare meerjarige ervaring als beleidsadviseur (vereist);</li> <li>aantoonbare kennis van projectmatig werken en ervaring met de rol van projectleider.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub, teammanager Beleid, telefoon <a href="tel:0620973295" title="Bel nummer 06-20973295">06 - 2097 3295</a>. Solliciteer uiterlijk op 20 augustus 2020 via <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2548747/127969?iso=nl" title="Naar digitaal sollicitatieformulier">het digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 31 augustus 2020.</p> <p>Wij gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-08-03 15:00:00 +0200 2020-07-31 13:38:23 +0200 2020-08-03 15:03:40 +0200 Social Media & Webcare Specialist Jij bent op de hoogte van alle social media trends en mogelijkheden. Je bent creatief, goed in het schrijven van duidelijke teksten en draagt graag bij aan onze online communicatie en dienstverlening. Wij zoeken jou! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 28 uur per week<br /><strong>Vakgebied:</strong> Communicatie<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2729 tot € 4008 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 12 augustus 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als social media &amp; webcare specialist ben je verantwoordelijk  voor het plannen, maken, bewerken en plaatsen van content op onze social mediakanalen. Daarnaast verzorg je ook de bijbehorende webcare.</p> <ul> <li>Je schrijft berichten voor onze social mediakanalen (Facebook/Instagram/Twitter/LinkedIn);</li> <li>Je bewerkt beeld- en videomateriaal voor onze social mediakanalen;</li> <li>Je maakt planners voor onze social mediakanalen, afgestemd op de gekozen communicatiestrategie;</li> <li>Je geeft advies over welke social mediakanalen we het beste in kunnen zetten en laat collega’s zien dat ze meer kunnen dan dat ze zelf denken;</li> <li>Je beantwoordt berichten op social media of zet deze door naar het KlantContactCentrum of andere collega’s;</li> <li>Je signaleert op social media gevoelige onderwerpen en bespreekt deze voor beantwoording met vakspecialisten;</li> <li>Je monitort onze social mediakanalen en stelt periodiek rapportages op;</li> <li>Je ondersteunt de webredactie met het schrijven en redigeren van teksten voor websites en e-mailnieuwsbrieven.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Je komt te werken bij de vakgroep Communicatie die bestaat uit het webteam en de communicatiespecialisten. Hier werken 12 medewerkers dagelijks voor de stad Deventer en de interne organisatie. We horen bij Team ASK (Advies, Support en Kennis).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere hr, inkoop, communicatie, ondersteuning en juridische zaken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: Team ASK staat voor je klaar!</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Social media hebben voor jou geen geheimen, je kent de kracht én de zwaktes en weet deze in te zetten om doelstellingen in de communicatie te bereiken;</li> <li>Je hebt gevoel voor taal en beschikt over een vlotte schrijfstijl. Mét humor, maar altijd servicegericht ;</li> <li>Je bent sociaal vaardig, je staat stevig in je schoenen en je hebt overtuigingskracht en geduld;</li> <li>Je bent sterk in samenwerken en werkt proactief en oplossingsgericht aan het optimaliseren van de communicatie en dienstverlening op onze social mediakanalen.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je hebt:</p> <ul> <li>een afgeronde Hbo-opleiding;</li> <li>een aantal jaar ervaring met social media én webcare (als redacteur/ manager/ medewerker);</li> <li>ervaring met beeld- en videobewerkingssoftware;</li> <li>ervaring met het redigeren en schrijven voor websites en het plaatsen in een content managementsysteem (CMS);</li> <li>ervaring met software voor webcare en monitoring van social media;</li> <li>ervaring met het bijhouden van statistieken (Google Analytics) en opstellen van rapportages.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met Michiel van Straalen, strategisch adviseur digitale media via  telefoonnummer: <a href="tel:0610323986" title="Bel nummer 06 - 10 32 39 86">06 - 1032 3986</a>. Voor andere vragen bel je met teammanager Daniëlle Beumer via <a href="tel:0682182773" title="Bel nummer 06 - 82 18 27 73">06 - 8218 2773</a>.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 12 augustus 2020 via <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2548673/127969?iso=nl" title="Naar sollicitatieformulier social media en webcare specialist">het digitale sollicitatieformulier.</a> De gesprekken vinden plaats op 25 augustus 2020.</p> <p>Deze vacature wordt tegelijk intern binnen de Talentenregio en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben kandidaten vanuit de Talentenregio voorrang op externe kandidaten.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-07-31 14:00:00 +0200 2020-07-31 13:12:05 +0200 2020-07-31 16:07:04 +0200 Regionaal Coördinator Integrale Veiligheid (regio IJsselland) De gemeente Deventer zoekt een Regionaal Coördinator Integrale Veiligheid. Onder regie van het RCIV netwerk werken 11 gemeenten en veiligheidspartners integraal samen om de bestrijding van criminaliteit en overlast vorm te geven. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 24-32 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> veiligheid <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 3526 tot € 5814<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 2 augustus 2020 <br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden (zwangerschapsvervanging), ingangsdatum vanaf medio september</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, die je vervolgens ook analyseert, opschrijft en met elkaar verbindt. Je neemt daarbij het initiatief en bedenkt een (strategische) aanpak wanneer er nieuwe of complexe thema’s of issues ontstaan.<br />Je voert regie op het bestuurlijk overleg zorg en neemt deel aan diverse (inter-) gemeentelijke overlegvormen binnen het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid. Je bent daarnaast voorzitter en secretaris van het RCIV netwerk en hebt een gedeelde secretariaatsfunctie bij het DVO (Districtelijk Veiligheidsoverleg). Je verzorgt het jaarplan RCIV en de managementrapportages.<br />Je bent het aanspreekpunt in het veiligheidsnetwerk, en daarbuiten en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van regionale projecten.</p> <h2>RCIV</h2> <p>IJsselland is een regio met veel gezichten. De regio kenmerkt zich door zowel stedelijk als landelijk gebied. De 11 gemeenten in IJsselland, de politie, het Openbaar Ministerie, het RIEC Oost-Nederland, het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland en ketenpartners werken samen in het veiligheidsnetwerk IJsselland; met de naam Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV). Het RCIV netwerk en de coördinator acteren onder verantwoordelijkheid van het Districtelijk Veiligheidsoverleg IJsselland, waar ook bestuurlijke portefeuillehouders actief zijn op de overkoepelende thema’s die spelen in de regio.</p> <h2>Het team</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit, samenhang en om professionals die uitwisselen óver hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te creëren is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in één team Beleid.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je kent het veiligheidsveld en partners en hebt inzicht in het bijbehorende krachtenveld van meerdere gemeenten, Openbaar Ministerie en politie. </li> <li>Je hebt kennis en ervaring van integrale veiligheid in al haar facetten.</li> <li>Je hebt een stevige persoonlijkheid,  je durft je kritisch op te stellen en hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. </li> <li>Je bent een natuurlijk netwerker en verbinder, benadert vraagstukken integraal, werkt moeiteloos samen, vliegt zo nodig in en denkt oplossingsgericht en soms buiten de kaders. </li> <li>Je stimuleert en faciliteert samenwerking en kunt omgaan met tegengestelde belangen en stuurt op gezamenlijk resultaat. Als geen ander weet je snel te schakelen, waarbij je de verschillende bestuurlijke, ambtelijke belangen en die van netwerkpartners in beeld houdt.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Beschik je over:</p> <ul> <li>wo werk- en denkniveau, een afgeronde hbo opleiding (bij voorkeur op veiligheid, juridisch en/of bestuurskundig gebied)</li> <li>ruime werkervaring in een vergelijkbare functie.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marleen Veldhuis, Regionaal coördinator integrale veiligheid, telefoon 06-15217923. Solliciteer uiterlijk 2 augustus 2020 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2542489/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. <br />De sollicitatiegesprekken worden gehouden op woensdag 12 augustus of donderdag 13 augustus.<br />We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-07-15 15:18:00 +0200 2020-07-15 15:18:28 +0200 2020-07-15 17:33:01 +0200 Taxateur Een analytisch sterke vastgoedprofessional. Die WOZ-waarden bepaalt voor 3 gemeenten, marktanalyses uitvoert en meedenkt over taxatie technische vraagstukken. Ben jij dat? <ul> <li><strong>Opleidingsniveau</strong>: hbo</li> <li><strong>Aantal uren</strong>: 32 uur</li> <li><strong>Vakgebied</strong>: vastgoed en makelaardij</li> <li><strong>Salarisindicatie</strong>: € 2459 tot € 4008</li> <li><strong>Sollicitatietermijn</strong>: tot en met 16 augustus 2020</li> <li><strong>Contractvorm</strong>: bepaalde tijd voor 1 jaar, daarna voor onbepaalde tijd</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>Je bepaalt de WOZ- waarde van woningen en niet-woningen, binnen de aan jou toegewezen gebieden. Vanuit basisregistraties en van verschillende databronnen verzamel je gegevens, analyseer je (markt)gegevens en voer je mutaties door. </li> <li>Ook heb je een rol in bezwaar- en beroepsprocedures: je bent verantwoordelijk voor het taxatie technische deel van de te voeren procedures. Je denkt mee bij taxatie technische vraagstukken zoals het inrichten van de taxatie modellen. Vanzelfsprekend ondersteunen je collega’s je hierbij. Deze baan vraagt zelfstandigheid. Meestal werk je aan je bureau, maar soms ook in het veld.</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <p>Het is vooral belangrijk dat je analytisch sterk bent en handig met verschillende applicaties en datasets. Daarnaast vragen we de volgende competenties:</p> <ul> <li>affiniteit met vastgoed en bouwtechnisch inzicht (bijvoorbeeld lezen van bouwtekeningen);</li> <li>nauwkeurigheid;</li> <li>resultaat- en oplossingsgerichtheid;</li> <li>communicatief vaardig zijn, zowel mondeling als schriftelijk.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>een afgeronde hbo- opleiding, bij voorkeur vastgoed en makelaardij;</li> <li>een rijbewijs B en bij voorkeur eigen vervoer;</li> <li>ervaring als taxateur en kennis van de WOZ zijn wenselijk. Heb je dit niet en ben je bereid te leren? Schroom dan niet te reageren, een opleidingstraject behoort tot de mogelijkheden.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij een vast dienstverband;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Belastingen taxeert alle panden in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We maken belastingaanslagen, voeren bezwaar-en beroepsprocedures en geven advies over de lokale belastingen  aan onze opdrachtgevers. Ons team bestaat uit taxateurs, juristen, data analisten, belastingambtenaren en projectmedewerkers. Een diverse club van mensen die elkaar aanvullen en uitdagen. Durf jij mee te doen?</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Eva Röben, teammanager Belastingen, telefoon: <a href="tel:0651696019" title="Bel nummer 06-51696019">06-51696019</a>. Maak je belangstelling kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2540485/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk zondag 16 augustus 2020. De gesprekken vinden plaats in de week van 24 augustus.</p> <p>Deze vacature publiceren wij gelijktijdig op de interne arbeidsmarkt van de Talentenregio en extern. Interne kandidaten (Talentenregio) hebben voorrang op externe sollicitanten.</p> <p>Wij maken voor deze procedure geen gebruik van een werving en selectiebureau, of een andere intermediair. Ook gaan we niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2020-07-10 16:00:00 +0200 2020-07-10 15:59:57 +0200 2020-07-10 16:16:10 +0200 Beleidsadviseur water en regisseur klimaatadaptatie De gemeente Deventer hecht veel waarde aan het klimaatbestendig inrichten van de stad en de dorpen. Deventer staat landelijk bekend als voorloper op uitvoering van klimaat maatregelen. Om verder te groeien naar een klimaatbestendige gemeente, werkt Deventer op dit moment aan een klimaatadaptatieprogramma. Dit wordt in eigen huis ontwikkeld binnen een brede werkgroep klimaatadaptatie. Aan jou de mooie taak om dit proces te sturen! <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>36 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>civiele techniek of watermanagement </li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>de functie wordt nog gewaardeerd, maar minimaal € 4.494 (schaal 10) </li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 12 juli 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong><span> </span>voor een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je hebt visie op het vakgebied en neemt het voortouw om dit binnen en buiten de organisatie uit te dragen in samenspraak met collega’s. Je zorgt voor de inhoudelijke afstemming en samenhang van de vakgroep stedelijk water en riolering en voor aansluiting met andere vakgebieden in de openbare ruimte. Ook ontwikkel je het vakgebied verder, zowel strategisch als tactisch. In de regio neem je deel aan de beleidstafel binnen het samenwerkingsverband RIVUS en het Sallands wateroverleg en bent daar medetrekker van.</p> <p>Je bent regisseur voor klimaatadaptie namens Deventer en zorgt voor draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie om deze opgave goed te verankeren in ruimtelijke ontwikkelingen. En je neemt namens de gemeente deel aan het platform klimaatadaptie in RIVUS-verband en de City-Deals klimaatadaptatie.</p> <h2>Het team</h2> <p>Op het gebied van stedelijk water heeft Deventer een hecht team dat zorgt voor beheer en onderhoud van riolering en de gemalen. Samen werken ze aan de ontwikkelingen in dit werkveld.</p> <p>Het team Inrichting en Beheer Leefomgeving (IBL) heeft kennis op de gebieden, stedenbouw en landschap, archeologie, mobiliteit, weg- riool-, groen- en technisch beheer, spelen, wijk-, contract- en geo-informatiebeheer. Binnen het team hebben we zowel de beheerrol als de rol van adviseur. We zijn aan het ontwikkelen naar een team dat de kracht van de stad, opleidingsinstituten en marktpartijen optimaal benut.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je hebt veel kennis op het gebied van stedelijk water, de opgave klimaatadaptatie en affiniteit met ruimtelijke projecten;</li> <li>Je bent omgevingsbewust en je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op de relevante vakgebieden. Dit neem je mee bij het innoveren en vernieuwen van het vakgebied;</li> <li>Je kunt goed regie voeren en weet tot een gemeenschappelijke richting te komen met meerdere partijen. Daarbij kun je ook op je strepen staan als dat nodig is;</li> <li>Je legt en onderhoudt makkelijk contacten en brengt mensen bij elkaar;</li> <li>Je bent communicatief vaardig (ook schriftelijk) en kunt goed presenteren;</li> <li>Door je bevlogenheid, improvisatievermogen en je scherpe analyse kun je snel prioriteiten stellen in veranderende omstandigheden; </li> <li>Je bent assertief en hebt een onafhankelijke en proactieve opstelling.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Beschik je daarnaast over:</p> <ul> <li>een hbo+ opleiding Civiele techniek of watermanagement</li> <li>ervaring in integraal werken</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Reiskostenvergoeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en fiscale reiskostenregeling bij onbepaalde tijd;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Remco Westra, teammanager team Inrichting Beheer Leefomgeving, telefoonnummer <a href="tel:0622087743" title="Bel nummer 06-22087743">06-22087743</a>. Maak je belangstelling kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2533869/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier </a>uiterlijk 12 juli 2020. De gesprekken vinden plaats in de week van 13 juli.</p> <p>Deze vacature publiceren wij gelijktijdig op de interne arbeidsmarkt van de Talentenregio en extern. Interne kandidaten (Talentenregio) hebben voorrang op externe sollicitanten.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-06-30 15:30:00 +0200 2020-06-30 15:36:40 +0200 2020-06-30 16:32:12 +0200 Medewerker Contractmanagement Opstellen van contracten en checken of bestaande afspraken nagekomen worden. Daarvoor zoeken wij een nieuwe collega. Iemand die makkelijk contact legt en altijd bekijkt hoe het beter kan. <p> <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 28 uur</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2.148 tot € 3.556</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 7 juli 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd (1 jaar), daarna zicht op onbepaalde tijd </li> </ul> </p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met je collega beheer je contracten voor onder andere WMO-voorzieningen (denk aan huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, wonen en vervoer). Je houdt goed in de gaten of  geleverd wordt wat is afgesproken.</p> <p>Ook stel je nieuwe contracten op en beoordeel je contracten die door anderen zijn opgesteld. Je maakt werkafspraken met leveranciers en bent hun eerste aanspreekpunt. Je zorgt voor een goede communicatie tussen hen en WMO-consulenten, signalen en verbeterpunten zet jij door naar de accountmanager.</p> <p>Je bewaakt het budget en bent het aanspreekpunt voor vragen over facturatie. Je verzamelt (management) informatie en voert steekproeven uit op de resultaten en kwaliteit. Je denkt met ons mee over de ontwikkeling van het contractmanagement en beheer binnen het team Publiekscontacten.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Deze baan vraagt om een initiatiefrijke, nauwkeurige en energieke collega. Die makkelijk communiceert met leveranciers, ook als het af en toe pittig wordt. Cijfermatig ben je goed onderlegd en hebt zowel oog voor het zakelijke als voor het menselijke. Je kunt goed plannen, organiseren en de voortgang bewaken.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Beschik je daarnaast over:</p> <p> <ul> <li>een opleiding op minimaal mbo-niveau (bijvoorbeeld financieel administratief/ economisch)</li> <li>aantoonbare ervaring met contractmanagement</li> <li>ervaring in het sociaal domein (pré)</li> </ul> </p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>We bieden een professionele werkomgeving en een gezellig team dat hard werkt en oog heeft voor elkaar. Daarnaast bieden we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, vanuit de CAO Gemeenten plus eigen regelingen:</p> <p> <ul> <li>flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je kunt dit IKB inzetten voor bijvoorbeeld aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> </p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Je komt terecht in de nog op te richten staf van Team Publiekscontacten, dat bestaat uit: dienstverlening, zorg, leerplicht/ RMC/ jongerenloket, klantcontactcentrum, burgertaken &amp; gegevensbeheer, vergunningen, postregistratie en de receptie.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Angelique Noordhuis, teammanager a.i. team Publiekscontacten, Vakgroep Zorg, telefoonnummer: <a href="tel:0651705361" title="Bel nummer 06 51705361">06 51705361</a>. Maak je belangstelling kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2534031/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>, uiterlijk 7 juli 2020.</p> <p>De gesprekken vinden plaats op maandag 13 juli of dinsdag 14 juli 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2020-06-29 11:00:00 +0200 2020-06-29 11:01:58 +0200 2020-06-29 11:01:58 +0200 Privacy Officer Adviseren van je collega’s over de toepassing van de privacywetgeving. Dat doe je als Privacy Officer van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/wo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>36 uur</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2943 tot € 5118</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 5 juli 2020</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna onbepaalde tijd </li> </ul> <h2><span>Jouw werk</span></h2> <ul> <li>Het privacybeleid van de 3 gemeenten harmoniseren, zonder dat daarbij de eigenheid van de individuele gemeentes uit het oog wordt verloren. Daar gaan we voor.</li> <li>Samen met je collega’s zorg je voor het opleiden van medewerkers die betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens. Je adviseert, bent vraagbaak en zorgt voor bewustwording.</li> <li>Je onderzoekt en meldt incidenten en je houdt het register van verwerkingen van de 3 gemeenten bij. Je behandelt verzoeken van betrokkenen en vertegenwoordigt de gemeentes bij procedures in het kader van gegevensbescherming en persoonsgegevens.</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <p>Bescherming van persoonsgegevens en samenwerking op het gebied van gegevensbescherming en informatieveiligheid vinden wij erg belangrijk. Dit vraagt om een collega die benaderbaar is en mensen bij elkaar brengt. Iemand die initiatief neemt, gericht is op resultaat en beslissingen durft te nemen. En die de weg kent binnen een politiek bestuurlijke omgeving.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Daarnaast beschik je over:</p> <ul> <li>een afgeronde hbo/wo-opleiding;</li> <li>aantoonbare kennis en 3 jaar ervaring op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (overheidservaring/ kennen van gemeentelijke besluitvormingsprocessen is een pré);</li> <li>ervaring met AVG compliancy;</li> <li>ervaring met uitvoering van Data Protection Impact Assessments en opstellen van auditrapportages;</li> <li>kennis van ICT en informatiebeveiliging.</li> </ul> <h2><span>Ons aanbod</span></h2> <p>We bieden een professionele werkomgeving en een gezellig team dat hard werkt en oog heeft voor elkaar. Daarnaast bieden we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, vanuit de CAO Gemeenten plus eigen regelingen:</p> <ul> <li>flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je kunt dit IKB inzetten voor bijvoorbeeld aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Je gaat werken bij de Concernstaf, die rechtstreeks onder de directieraad valt. Het team staat voor besluitvaardig, transparant en collegiaal bestuur en bestaat uit bestuursadviseurs, strategische communicatieadviseurs, woordvoerder, medewerkers kabinetszaken en relatiebeheer, concernjuristen en administratieve ondersteuning.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Teesink, teammanager van de Concernstaf, via e-mail <a href="mailto:j.teesink@deventer.nl " title="Stuur een e-mail naar j.teesink@deventer.nl">j.teesink@deventer.nl </a>of telefoon <a href="tel:0620435532" title="Bel nummer 06-20435532">06-20435532</a>. Maak je belangstelling kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2533131/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.  Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk zondag 5 juli 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2020-06-26 15:14:00 +0200 2020-06-26 15:14:46 +0200 2020-06-29 10:34:41 +0200 Functioneel Beheerder PowerBrowser (IJVI) <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> ICT</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.729 tot € 4.008 (schaal 9)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 5 juli 2020</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd, met perspectief op een vast dienstverband </li> </ul> <h2>Achtergrond</h2> <p>Jij maakt het werk van de IJVI-gebruikers in de regio IJsselland makkelijker door het inrichten en beheren van de VTH-applicatie Powerbrowser (in deze regio IJVI genoemd).</p> <p>In regio IJsselland worden VTH-taken van 10 organisaties uitgevoerd in de applicatie IJVI, de IJssellandse VTH Informatievoorziening. IJVI krijgt een nieuwe gebruikersinterface (PB2020) waarmee de informatievoorziening gebruikersvriendelijker en intuïtiever wordt. Daarnaast worden er in PB2020 nieuwe functionaliteiten beschikbaar gesteld en wijzigen enkele functionaliteiten. Vanuit IJVI-beheer is de gemeente Deventer, als gastheergemeente van DOWR-I, verantwoordelijk voor de inrichting van de functionaliteiten en voor het ondersteunen van het PB2020 implementatieproject bij alle organisaties (omgevingsdienst, provincie en gemeenten).</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van de VTH-applicatie PowerBrowser. Dit doe je door:</p> <ul> <li>ondersteuning en advies over het dagelijks gebruik van IJVI;</li> <li>het testen van nieuwe releases en het bepalen van de impact van wijzigingen daarvan;</li> <li>key-users te ondersteunen en te adviseren over proceswijzigingen en nieuwe releases;</li> <li>wijzigingen door te voeren in IJVI in overleg met key-users;</li> <li>te rapporteren over kwaliteit en kwantiteit van de eigen informatievoorziening en van leveranciers en waar nodig daarop actie te ondernemen;</li> <li>participatie in (regionale) projecten.</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je ervaring als functioneel beheerder hebt, of juist een key-user IJVI bent, is dit minstens zo belangrijk: Je bent analytisch sterk, creatief en beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen. Je weet aan je contacten met klant, leverancier, collega’s en leiding een professionele en resultaatgerichte invulling te geven. Daarnaast reis je graag om de gebruikers bij de verschillende organisatie te ondersteunen.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen daarnaast een goede match zijn als je:</p> <ul> <li>beschikt over een HBO werk- en denkniveau;</li> <li>kennis kunt overbrengen door trainingen te geven aan de gebruikers;</li> <li>bij voorkeur beschikt over kennis van en ervaring met BiSL (of zelfs certificering);</li> <li>evenals kennis van PowerBrowser en/of kennis van VTH-processen;</li> <li>ervaring hebt met procesmatig en projectmatig werken;</li> <li>documenteren en rapporteren ziet als essentiële factor om beheer tot een succes te maken.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben we je interesse gewekt? Naast genoemd salaris bieden we je conform cao-gemeenten en eigen regelingen:</p> <ul> <li>flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>aantrekkelijke pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel Keuzebudget van 17,05%. Je kunt dit IKB inzetten voor b.v. aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bij een tijdelijk dienstverband;</li> <li>een goede regeling voor dienstreizen. Vanwege het beheer van de applicatie binnen de regio IJsselland kun je werkzaamheden verrichten van Staphorst tot Deventer, van Kampen tot Hardenberg.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2><span>Het team</span></h2> <p>De gemeente Deventer is gastheergemeente voor de samenwerking tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte voor de ICT-samenwerking (DOWR-I). De bundeling van de I- en ICT-capaciteit van de drie gemeenten heeft geresulteerd in drie domeinen (Informatie Management, Functioneel Beheer en ICT-beheer): de I-werkorganisatie. Het team bestaat uit circa 75 medewerkers.</p> <p>Daarnaast leveren wij, vanuit een samenwerkingsovereenkomst met Omgevingsdienst IJsselland, het functioneel beheer ten behoeve van de VTH-applicaties. Dit doe je met 6 collega’s.</p> <h2><span>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</span></h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Joop Muller, adviseur IJVI via 06-10279197 of groepsmanager Klantrelatie en Beheer via 06-51695900. Je belangstelling kun je via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2530687/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier </a>kenbaar maken ter attentie van Daniël Brouwer (groepsmanager Klantrelatie en Beheer, team DOWR-I). Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 5 juli 2020.</p> <p>Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten van de gemeente Deventer of vanuit de Talentenregio voor op externe kandidaten. We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-06-22 16:42:00 +0200 2020-06-22 16:42:00 +0200 2020-06-22 16:55:51 +0200 Business Controller Geef jij als Financieel Adviseur graag advies over bedrijfseconomische vraagstukken in een politieke omgeving en lever je graag toegevoegde waarde aan maatschappelijk relevante vraagstukken? Lees dan vooral verder en solliciteer naar deze mooie functie. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> Finance &amp; Control<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 1 juni 2020<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> max. € 5.118</p> <p>We kunnen jouw expertise heel goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt ambitieuze en gedreven collega’s waar je op niveau mee kunt sparren. De organisatie geeft je ruimte om eigen ideeën in te brengen en uit te werken. Alles wat je dus bedenkt en maakt, daar heb je zelf gemak van.</p> <h2>Werving via LEV Carriérremakers</h2> <p>LEV Carrièremakers verricht exclusief de werving &amp; selectie voor deze vacature. Kijk voor de vacature en informatie op de <a href="http://www.lev-hr.nl/vacatures/business-controller-gemeente-deventer" title="Naar de website van LEV">website van LEV</a>.</p> 2020-05-20 16:02:00 +0200 2020-05-20 16:02:30 +0200 2020-05-20 18:07:04 +0200 Recruiter Weet jij in deze krappe arbeidsmarkt de juiste kandidaten te vinden, te verleiden en te overtuigen voor een baan bij de gemeente Deventer? <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 16 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>HR, P&amp;O, W&amp;S<strong><br />Salarisindicatie:</strong> € 2943 tot € 4450 (schaal 10) bij 36 uur<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 2 juni 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Schaarste van specialisten schrikt jou niet af, sterker nog, het activeert jou. Als creatieve en doortastende recruiter doe jij je uiterste best de juiste kandidaten te vinden. Je benut daarbij de kracht van social media. De lijnen met teammanagers, HR- en communicatieadviseurs zijn kort. Per vacature bespreek je met teammanagement en je HR-collega’s hoe intensief je wordt ingezet. Dit kan variëren van het aandragen van geschikte kandidaten tot het overnemen van de volledige voorselectie. Op hoofdlijnen bestaat je takenpakket uit:</p> <ul> <li>intake op vacatures</li> <li>opzet en coördinatie van procedures</li> <li>adviseren over de inzet van de juiste wervingskanalen en selectiemethoden</li> <li>schrijven en aanscherpen van wervende vacatureteksten</li> <li>zoeken, vinden, verleiden en selecteren van kandidaten via social media</li> <li>waar gewenst voorselectie van kandidaten</li> <li>actief bijdragen aan verbetering en innovatie van ons werving- &amp; selectiebeleid</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <p>Jij bent enthousiast, betrokken en je borrelt van de ideeën om de werving tot een succes te maken. Je denkt actief mee met het management en HR. Werken onder een zekere tijdsdruk vind je prettig. Je bent goed georganiseerd, zorgvuldig, houdt overzicht en je kan snel schakelen.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Daarnaast beschik je over:</p> <ul> <li>minimaal 5 jaar relevante werkervaring</li> <li>kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van recruitment en arbeidsmarkt</li> <li>een relevant hbo-diploma als HRM, marketing of communicatie</li> <li>kennis van wie je waar kunt vinden, online en offline</li> <li>ervaring met het gebruik van de LinkedIn Recruiter Page en het uitzetten van query’s</li> <li>uitstekende Nederlandse taalvaardigheid en een wervende, creatieve schrijfstijl</li> <li>de mogelijkheid tot flexibele inzetbaarheid op jaarbasis</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben we je interesse gewekt? Dit bieden wij jou, vanuit de CAO Gemeenten en eigen regelingen:</p> <ul> <li>flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je kunt dit IKB inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>In ons stadhuis, misschien wel het mooiste van Nederland, ga je met plezier aan het werk. Je werkt samen met samen met 14 HR-professionals binnen een groter team van adviseurs en ondersteuners op het gebied van Bedrijfsvoering.</p> <p>Het werving- en selectieproces is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van management, HR-adviseurs en personeelsadministratie. Hiervoor hebben we onlangs de website <a href="http://www.werkenvoordeventer.nl" title="Naar Werkenvoordeventer.nl">www.werkenvoordeventer.nl</a> ontwikkeld en zijn we gestart om ons als werkgever beter in de markt te zetten. Ook beschikken we over een LinkedIn Recruiter &amp; Career Page waardoor het vinden van geschikte kandidaten via social media nog makkelijk wordt. Door verwachte uitstroom vanwege pensionering de komende jaren is er meer nodig. Daar kunnen we jouw hulp en expertise goed bij gebruiken!</p> <h2>Daarom kies jij voor Deventer!</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Deventer, daar werken ruim 800 collega's elke dag met energie voor.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met  Martine Bastiaansen teammanager Advies Support en Kennis, 06–20180095. Maak je belangstelling uiterlijk 2 juni 2020 kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2516391/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdagmorgen 11 juni 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. Invulling op ZZP-basis is niet aan de orde.</p> 2020-05-20 14:48:00 +0200 2020-05-20 14:48:06 +0200 2020-05-20 16:00:58 +0200 Voorzitter Rekenkamer De gemeente Deventer is op zoek naar een voorzitter van de Rekenkamer (8-10 uur per maand). <p>De gemeenteraad van Deventer heeft besloten een rekenkamer te installeren, ter vervanging van de huidige rekenkamercommissie. De rekenkamer is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamer bepaalt het onderzoeksprogramma, laat onder haar regie onderzoeken uitvoeren en brengt rapportages uit.</p> <h2>Taken</h2> <p>Je wordt verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de rekenkamer.</p> <p>Wat ga je doen?</p> <ul> <li>Je zit de vergaderingen voor;</li> <li>Je vervult het woordvoerderschap van de rekenkamer;</li> <li>Je bent contactpersoon voor de gemeenteraad;</li> <li>Je stuurt de ambtelijk secretaris van de rekenkamer aan;</li> <li>Je bent financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van rekenkamerbudgetten;</li> <li>Verder ben je stemhebbend lid van de rekenkamer.</li> </ul> <p>Jouw eerste taken en activiteiten bestaan uit het werven, selecteren en voordragen van leden van de rekenkamer en het (laten) opstellen van een verordening voor de rekenkamer volgens de gemeentewet.</p> <p>Het voorzitterschap betreft een nevenfunctie van 8-10 uur per maand.</p> <h2>Eisen</h2> <p>Voor een voorzitter van een rekenkamer gelden zogenaamde incompatibiliteiten. Deze worden genoemd in artikel 81f van de gemeentewet. Daarnaast vervul jij geen functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente in de weg staan.</p> <p>Van jou wordt verwacht dat je een stevige ervaring op het gebied van onderzoek en/of rekenkamer werkzaamheden meebrengt. Daarnaast is een WO werk- en/of denkniveau en een deskundigheid op het gebied bestuurskunde, onderzoeken, (gemeente) financiën en/of bedrijfsvoeringprocessen vereist. Je hebt kundig zicht op politieke verhoudingen en beschikt over prima mondelinge en schriftelijke vaardigheden.</p> <h2>Profiel</h2> <p>Samen met de andere leden ben jij in staat om de rekenkamer vorm te geven en op de kaart te zetten. Je hebt een onafhankelijke, kritische en analytische instelling. Je bewaakt de belangen van de rekenkamer en bent goed in staat om verbindingen te leggen binnen en buiten de rekenkamer. Ook functioneert de rekenkamer onder jouw leiding als een team en laat je de rekenkamerleden excelleren op hun competenties.</p> <h2>Vergoeding</h2> <p>Voor deze functie is een vergoeding beschikbaar van € 450,- per maand, exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. Je wordt voor een periode van 6 jaar door de raad benoemd. Hierbij leg je de eed of gelofte af.</p> <h2>Belangstelling?</h2> <p>Herken jij je in bovenstaande profiel en heb je interesse? Stuur dan een korte motivatie en cv naar Luc Gerritsen (secretaris van de rekenkamer) via e-mailadres <a href="mailto:l.gerritsen@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar l.gerritsen@deventer.nl"><span>l.gerritsen@deventer.nl</span></a>.</p> <p>Een sollicitatie zien we graag uiterlijk 8 juni 2020 tegemoet. Gesprekken vinden plaats in de week van 15 juni.</p> <p>Voor vragen over deze vacature of aanvullende informatie kun je contact opnemen met Alex Kerver (griffier gemeente Deventer, <a href="mailto:a.kerver@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar a.kerver@deventer.nl">a.kerver@deventer.nl</a>) of Luc Gerritsen via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer 06 15 25 03 15.</p> 2020-05-19 12:01:00 +0200 2020-05-19 12:01:32 +0200 2020-05-19 16:42:54 +0200 Leden en een voorzitter adviesraad Cultuur gemeente Deventer De adviesraad Cultuur is een nieuwe adviesraad die vanaf oktober 2020 adviseert over subsidieaanvragen op het gebied van cultuur. Wij zoeken voor deze adviesraad verschillende leden en een voorzitter. <p>In 2021 is de nieuwe subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur van kracht.</p> <p>Deze programmasubsidieregeling bestaat uit de volgende onderdelen:</p> <ul> <li>a. professionele culturele producties en/of presentaties;</li> <li>b. activiteiten cultuureducatie;</li> <li>c. culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;</li> <li>d. amateurkunst en volkscultuur.</li> </ul> <p>Het is gebruikelijk dat de overheid geen inhoudelijk oordeel velt over kunst en cultuur. De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat de subsidieaanvragen voor onderdeel a, b en c onafhankelijk worden beoordeeld. Daarom wordt er een adviesraad Cultuur ingesteld. Deze adviesraad is vanaf oktober 2020 actief.</p> <h2>Wij zoeken</h2> <ul> <li>leden die beschikken over inhoudelijke kennis op het gebied van ten minste 1 van de volgende programmalijnen cultuur in Deventer: <ul> <li>podiumkunsten en evenementen</li> <li>beeldende kunst</li> <li>erfgoed</li> <li>taal, literatuur &amp; media</li> <li>educatie &amp; participatie</li> </ul> </li> <li>leden die beschikken over algemene kennis op het gebied van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector;</li> <li>leden die kennis hebben van het culturele klimaat in Deventer;</li> <li>leden die geen binding hebben met een culturele organisatie of vereniging in Deventer;</li> <li>een voorzitter van deze adviesraad die voldoet aan bovenstaande punten, verantwoordelijk is voor het leiden van de vergaderingen en de adviezen formuleert. </li> </ul> <h2>Taken adviesraad</h2> <ul> <li>het beoordelen van een subsidieaanvraag op basis van de subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur;</li> <li>het adviseren over een subsidieaanvraag aan het college van B&amp;W;</li> <li>de adviesraad Cultuur komt 3 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering;</li> <li>de voorzitter heeft, naast bovenstaande taken, als extra werkzaamheden: algemeen aanspreekpunt van de adviesraad Cultuur, opstellen agenda en het opstellen van het schriftelijk advies. </li> </ul> <h2>Financiële vergoeding</h2> <ul> <li>de leden van de adviesraad Cultuur ontvangen een vergoeding van € 150,- per vergadering;</li> <li>de voorzitter van de adviesraad Cultuur ontvangt een vergoeding van € 250,- per vergadering.</li> </ul> <h2>Solliciteren</h2> <p>Je kunt reageren tot en met vrijdag 5 juni 2020. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 22 juni 2020. De selectiegesprekken worden gevoerd door de programmamanager Kunst, Cultuur en Erfgoed en door een beleidsmedewerker Kunst, Cultuur en Erfgoed. Na de selectiegesprekken gaat er een advies naar de wethouder Cultuur, hij neemt vervolgens een besluit. De uitslag zal uiterlijk in de week van 13 juli 2020 gedeeld worden. De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om rechtstreeks kandidaten te benaderen.</p> <p>Je kunt je sollicitatiebrief en CV indienen via het e-mailadres <a href="mailto:a.termaat.bergisch@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar a.termaat.bergisch@deventer.nl">a.termaat.bergisch@deventer.nl</a>. Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie, dan kun je contact opnemen met Annejos Termaat, via bovenstaand mailadres.</p> 2020-05-13 13:47:00 +0200 2020-05-13 13:47:14 +0200 2020-05-13 14:32:34 +0200 Groepsmanager programma- en projectondersteuning Zie jij ondersteuning als een vak? Heb je ervaring in het leiding geven aan een groep programma- en projectassistenten? Houd je van dynamiek? Ben je klantgericht, creatief en vind je het leuk om op meerdere vlakken tegelijk te schakelen? Zie jij kans om het beste uit mensen te halen en veel klanten tegelijk te hebben? Dan zoeken we jou om te zorgen dat onze programma’s en projecten optimaal bediend worden door professionals uit de vakgroep programma- en projectondersteuning. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> Management, programma’s en projecten, ruimtelijk en sociaal domein<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.914 tot € 4.406 (schaal 10)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 13 mei 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> jaarcontract met uitzicht op vast</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>De door jou aangestuurde vakgroep werkt voor het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) en het team Beleid. Je werkt nauw samen met het teammanagement van beide teams, waarbij jij vooraf afstemt, agendeert, adviseert, signaleert, prioriteert en rapporteert.</p> <p>Je stuurt zo’n 25 professionals binnen de vakgroep aan en zorgt voor de werkverdeling waarbij jij de verschillende behoeften en aanvragen van programmamanagers en projectleiders vertaalt naar benodigde inzet vanuit de vakgroep. Je onderhoudt de contacten met hen, concretiseert en prioriteert de aanvragen, maakt afspraken over het beschikbaar stellen van uren ondersteuning en te leveren kwaliteit(en), en zoekt daar de juiste programma- of projectassistent bij. Je bewaakt en coördineert de uitvoering en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het productieproces. Daarbij zorg jij voor een effectieve en efficiënte organisatie van de vakgroep. Waar nodig maak je gebruik van de flexibele schil die jij onderhoudt.</p> <p>Naast inhoudelijk leidinggevende van de vakgroep ben je ook HR verantwoordelijk. Hiermee ben je het eerste aanspreekpunt voor de programma- en projectassistenten en sparringpartner voor het teammanagement over de ontwikkeling van de vakgroep. Van gesprekken met je medewerkers in het kader van de personele jaarcyclus, het tackelen van (onverwachte) zaken die op een dag gebeuren tot het doorontwikkelen van producten, diensten en werkwijzen, het komt allemaal voorbij in jouw functie.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent in staat op meerdere niveaus te acteren. In het verlengde van de teammanagers geef jij sturing aan de vakgroep programma- en projectondersteuning, zodat kwalitatief goede prestaties geleverd worden en medewerkers optimaal zijn gefaciliteerd om hun werk te doen.</li> <li>Je kent de wereld van de programma- en projectassistenten en hebt van daaruit zicht op wat hen gevraagd wordt. Voor programmamanagers en projectleiders ben je een gesprekspartner op niveau om te komen tot een optimale match en inzet van de assistenten.</li> <li>Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van operationeel leidinggeven en bij voorkeur ervaring in een dynamische omgeving met verschillende belangen en partijen, met projectmatig en procesgericht werken. Je beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden.</li> <li>Je bent een echte ‘verbinder’ met daadkracht zowel binnen de vakgroep als naar de klanten en de teammanagers. Je communiceert helder en duidelijk, vraagt door en bent in staat dit op verschillende niveaus te doen. </li> <li>Je bent klantgericht, flexibel, creatief, bereid om mee te denken, ziet verbeterpunten en kunt die ook omzetten in praktisch handelen.</li> <li>Je bent een stevige persoonlijkheid met een HBO opleidings-, werk- en denkniveau, schakelt makkelijk en snel en bent niet 'voor 1 gat te vangen'. En boven alles ben je in het bezit van een gezonde dosis humor.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>een tijdelijk dienstverband voor een jaar met uitzicht op vast;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 2.914 en maximaal € 4.406 (schaal 10);</li> <li>32-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en fiscale reiskostenregeling bij onbepaalde tijd;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Je werkt voor een prachtige 100.000+ gemeente in misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Heb je vragen over de vacature? Daarvoor kun je bellen met John Beuving, teammanager PRO (<a href="tel:0621882571" title="Bel nummer 06 - 21 88 25 71">06 - 21 88 25 71</a>) of Rob Lub, teammanager Beleid (<a href="tel:0620973295" title="Bel nummer 06 - 20 97 32 95">06 - 20 97 32 95</a>).</p> <p>Maak je belangstelling uiterlijk 13 mei 2020 kenbaar via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2505871/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> 2020-04-28 10:58:00 +0200 2020-04-28 10:58:23 +0200 2020-04-28 11:11:03 +0200 Medewerker terugvordering en verhaal Verantwoorde afwegingen maken om samen met inwoners tot een betalingsregeling te komen. Dat doe je als medewerker terugvordering en verhaal. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>mbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Werk &amp; Inkomen, financiën, juridisch<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.127 tot € 3.520<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 6 mei 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd, voor de duur van een jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Een verantwoordelijke baan, die om maatwerk vraagt. Zo bekijk je of er aflossingsmogelijkheden van vorderingen zijn. Je maakt betaalafspraken met inwoners, waarbij je een goede balans weet te vinden tussen betaalplicht, persoonlijke omstandigheden en financiële draagkracht.</p> <p>Is er sprake van wanbetaling, dan beslis jij over te nemen maatregelen. Dit varieert van het maken van afspraken en huisbezoek tot aan beslaglegging of overdragen aan een deurwaarder. Daarvoor overleg je regelmatig met inkomensconsulenten, sociale recherche of juridische collega’s.</p> <p>Vanuit je een eigen caseload voer je de volledige bewaking uit van vorderingen. Je beoordeelt en adviseert over vorderingen in verband met kwijtscheldingen, schuldsanering, afkoop en oninbare leningen. Soms resulteert dat in lastige gesprekken, die een beroep doen op jouw sociale vaardigheden.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Het is dus belangrijk dat je benaderbaar bent en beschikt over goed ontwikkelde gespreksvaardigheden en financieel inzicht. Minstens zo belangrijk:</p> <p> <ul> <li>inlevingsvermogen</li> <li>overtuigingskracht</li> <li>zelfstandigheid</li> <li>praktische instelling</li> </ul> </p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We zijn een goede match zijn als je daarnaast beschikt over:</p> <p> <ul> <li>een juridisch/financiële achtergrond (minimaal mbo-4)</li> <li>kennis van de Participatiewet</li> <li>ervaring met Suite (pré)</li> </ul> </p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>We bieden een professionele werkomgeving en een gezellig team dat hard werkt en oog heeft voor elkaar. Daarnaast bieden we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, vanuit de CAO Gemeenten plus eigen regelingen:</p> <p> <ul> <li>flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP</li> <li>een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je kunt dit IKB inzetten voor bijvoorbeeld aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> </p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Inkomensondersteuning is hecht, collegiaal en gericht op verbetering. We zijn sociaal, nemen  taken van elkaar over en denken mee in lastige situaties.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Neem voor meer informatie contact op met Lambert Manden: 06-17111808. Maak je belangstelling uiterlijk 6 mei kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2504671/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De eerste gespreksronde vindt waarschijnlijk plaats via een videogesprek.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-04-23 18:33:13 +0200 2020-04-23 18:33:13 +0200 2020-04-23 18:33:13 +0200 Projectcontroller Wil jij als Financial Controller in een professionele omgeving meewerken aan de ontwikkeling van Deventer? En zoek je een projectmatige en politiek gevoelige functie met veel vrijheid om die zelf vorm en inhoud te geven? Solliciteer dan naar de functie van Projectcontroller. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+/wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> Finance &amp; Control, Projectmanagement</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> max. € 5.067</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 3 mei 2020</li> </ul> <ul> </ul> <h2>Werving via LEV Carriérremakers</h2> <p>LEV Carrièremakers verricht exclusief de werving &amp; selectie voor deze vacature. Kijk voor de vacature en informatie op de <a href="http://www.lev-hr.nl/vacatures/project-controller-gemeente-deventer" title="Naar de website van LEV">website van LEV</a>.</p> 2020-04-21 14:14:00 +0200 2020-04-21 14:14:33 +0200 2020-04-21 14:43:32 +0200 Senior Projectmanager gebiedsontwikkeling Leid jij graag complexe en strategische gebiedsontwikkelingsprojecten? Wil je dit in een prachtige historische stad doen en in een gemeente met veel ambitie. Lees dan vooral verder want wij zoeken een senior projectmanager gebiedsontwikkeling. Herken jij je in onderstaand profiel? Dan komen we graag met jou in gesprek. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo+/wo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> Projectmanagement, procesmanagement, gebiedsontwikkeling<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 4.683 tot € 6.240 (schaal 13)<br /><strong>Dienstverband:</strong> onbepaalde tijd (eerst jaarcontract met uitzicht op vast)</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als senior project- en procesmanager werk je aan complexe, strategische gebiedsontwikkelingsprojecten. Denk hierbij aan (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden, bedrijventerreinen of procesbegeleiding van grote particuliere ruimtelijke initiatieven. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van energietransitie kunnen in jouw portefeuille komen.</p> <p>We kunnen jouw expertise heel goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen voorop lopen en zijn toekomstgericht. Je werkt samen met ambitieuze en gedreven collega’s waar je  mee kunt sparren. De organisatie geeft je ruimte om eigen ideeën in te brengen en uit te werken.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent gewend leiding te geven aan projectteams met expertises van binnen en buiten de organisatie;</li> <li>Je bent in staat op diplomatieke wijze invloed uit te oefenen en je netwerk te benutten om projectdoelen te realiseren;</li> <li>Je bent zichtbaar en stevig in je presentatie waarbij het “verbinden” van partijen in je genen zit;</li> <li>Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen, ziet kansen en daarnaast blijf je resultaatgericht;</li> <li>Je kunt goed onderhandelen, brengt risico’s in beeld en weet deze te managen;</li> <li>Een procesmatige aanpak is onmisbaar in jouw werk en is dus gesneden koek voor jou;</li> <li>Je houdt van vernieuwing en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>Je hbo+/wo-werk- en denkniveau hebt (bij voorkeur voor een stedenbouwkundige achtergrond);</li> <li>Je in je recente loopbaan minimaal 8 jaar ervaring hebt opgedaan met (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingsprojecten in de rol van projectmanager; </li> <li>Je daarbij ruime aantoonbare ervaring hebt met grote en/of politiek gevoelige projecten.</li> </ul> <h2>Team PRO (Projecten, Realisatie en Ontwikkeling)</h2> <p>Het team PRO staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, transparante afspraken en resultaat bij de uitvoering van projectopgaven van Deventer. Het team bestaat uit ongeveer 80 mensen.</p> <p>Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop. Wij worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. We hebben daarbij blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden. Dit doen we samen om een gemeenschappelijke taal en werkwijze te behouden, elkaar te inspireren, te innoveren en ons blijvend te vernieuwen.</p> <h2>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</h2> <ul> <li>Een professionele werkomgeving en een hecht en collegiaal team;</li> <li>Werken voor een prachtige 100.000+ gemeente in misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland;</li> <li>Flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>Een contract voor onbepaalde tijd (eerst jaarcontract met uitzicht op vast);</li> <li>Schaal 13 (max € 6.240) CAO gemeente en pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Reiskostenvergoeding bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en fiscale reiskostenregeling bij onbepaalde tijd;</li> <li>Verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Antonique Hamaker (telefoon 06-51696020), teammanager PRO. Maak je belangstelling kenbaar via het sollicitatieformulier. Wij ontvangen je <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2501257/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatie</a> graag uiterlijk 5 mei 2020.</p> 2020-04-14 16:06:00 +0200 2020-04-14 16:06:14 +0200 2020-04-14 16:18:02 +0200 (Plaatsvervangend) lid regionale geschillencommissie DOWR-Apeldoorn De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Apeldoorn zijn op zoek naar leden voor hun gemeenschappelijke geschillencommissie. <p>De regionale geschillencommissie DOWR-Apeldoorn is een nieuwe commissie die vanaf 1 januari 2020 op grond van de cao Gemeenten bemiddelt bij geschillen tussen werknemers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Apeldoorn en hun werkgever.</p> <p>De onafhankelijk voorzitter en vicevoorzitter worden in overleg tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging benoemd. Van de commissieleden worden 2 leden op voordracht van de werkgever benoemd en 2 op voordracht van werknemerszijde. Wij zijn daarom op zoek naar een lid en plaatsvervangend lid voor de geschillencommissie namens de werkgever.</p> <h2>Jouw werkzaamheden</h2> <p>Het gaat om bepaalde arbeidsrechtelijke geschillen zoals over de individuele toepassing van het functiewaarderingssysteem, de uitvoering van een van-werk-naar-werktraject of de individuele toepassing van een sociaal plan of sociaal statuut. Als bemiddeling niet tot resultaat heeft geleid, geeft de commissie een zwaarwegend advies aan werknemer en werkgever.</p> <h2>Jouw kracht</h2> <p>Als lid en plaatsvervangend lid namens de werkgever van de regionale Geschillencommissie DOWR-Apeldoorn ben je integer, onafhankelijk, onpartijdig en empathisch. Je beschikt over een goed analytisch vermogen. Daarnaast ga je zorgvuldig om met belangentegenstellingen. Je hebt het vermogen om op alle niveaus verbinding te maken en weet hoe een overheidsorganisatie functioneert. Jouw mediationvaardigheden heb je al meermaals ingezet bij geschillenbemiddeling. Je werkt graag samen met anderen en anderen graag met jou.</p> <p>Je beschikt over een, bij voorkeur juridische of bestuurskundige, wo-achtergrond en hebt ervaring met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Daarnaast heb je ervaring met de manier waarop functies binnen de overheid worden gewaardeerd, waarbij ervaring met het functiewaarderingssysteem HR21 een pré is.</p> <h2>Praktische informatie</h2> <p> <ul> <li>Bij iedere zitting van de commissie zijn steeds 3 leden aanwezig, waaronder de voorzitter;</li> <li>De Geschillencommissie wordt ondersteund door een secretariaat ondergebracht bij de gemeenten Apeldoorn en Deventer. Benoeming vindt plaats door de gemeenten Deventer en Apeldoorn voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van verlenging;</li> <li>Elk lid ontvangt een vergoeding van € 185,- per dagdeel (incl. btw). Daarnaast is er sprake van een reiskostenvergoeding;</li> <li>De regionale geschillencommissie DOWR-Apeldoorn is een nieuwe commissie. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe vaak de commissie bij elkaar gaat komen. Dat gaan we met elkaar ervaren.</li> </ul> </p> <h2>Belangstelling?</h2> <p>Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk 24 april 2020 door een motivatiebrief met cv in te sturen naar het mailadres <a href="mailto:vacature@apeldoorn.nl" title="Stuur een e-mail naar vacature@apeldoorn.nl">vacature@apeldoorn.nl</a>. In de week van 27 april 2020 verneem je van ons of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken staan gepland op donderdag 7 mei 2020 in Deventer.</p> 2020-04-14 15:25:00 +0200 2020-04-14 15:25:16 +0200 2020-04-14 16:24:57 +0200 Senior IT-infrastructuurspecialist Breed en afwisselend, je bijdrage leveren aan de performance, configuratie, veiligheid en beschikbaarheid van de volledige IT-infrastructuur van 3 gemeenten, Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. <p><strong>Opleidingsniveau</strong>: hbo<br /><strong>Aantal uren</strong>: 36<br /><strong>Vakgebied</strong>: IT<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 2.943 tot € 4.450<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 16 april 2020<br /><strong>Contractvorm</strong>: bepaalde tijd en met zicht op onbepaalde tijd</p> <h2><span>Jouw werk</span></h2> <p>Je werkt onder meer aan het ontwerpen, implementeren en beheren van de complete IT-infrastructuurketen voor medewerkers die (helemaal nu) plaats- en tijdonafhankelijk werken. Wat het werk nou zo leuk maakt is de complexiteit ervan (3 verschillende gemeenten, 1500 gebruikers), en ook de grootte van de organisatie. Niet zó groot dat je maar een klein onderdeel bent in het grote geheel, maar juist groot genoeg voor een brede en afwisselende functie.</p> <p>Je werkt met je collega’s mee aan de verdere ontwikkeling van de IT-infrastructuur door voorop te lopen in de technologie en snel te schakelen op ontwikkelingen. Je eigen inbreng en betrokkenheid wordt daarin zeer gewaardeerd.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Naast dat je IT kennis en ervaring hebt, is dit minstens zo belangrijk:</p> <ul> <li>ontwikkelingen volg je op de voet en nieuwe kennis maak je je snel eigen;</li> <li>je wilt jezelf continu ontwikkelen en bent bereid daarin te investeren;</li> <li>projectmatig werken is aan jou besteed;</li> <li>je toont initiatief, maar denkt ook graag mee met je collega’s en kunt voortborduren op de ideeën van een ander;</li> <li>je beseft dat IT-problemen ook buiten werktijd kunnen ontstaan en bent bereid samen met je collega’s deze dan op te lossen;</li> <li>je kunt  presteren onder (tijds)druk.</li> </ul> <h2><span>Jouw ervaring</span></h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>je een mbo4- of hbo-opleiding richting IT hebt gevolgd;</li> <li>je minimaal 5 jaar ervaring binnen de IT hebt;</li> <li>je in ieder geval aantoonbaar ervaring hebt met VMware vSphere &amp; Horizon View, Citrix NetScaler en VMware Vsan;</li> <li>en ook kennis van Cisco netwerken, Firewalls, Windows Server 2012 en 2016, Active Directory en SAN.</li> </ul> <h2><span>Ons aanbod</span></h2> <p>We bieden een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Maar ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden vanuit de CAO Gemeenten en eigen regelingen:</p> <ul> <li>een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 2.943 en maximaal € 4.450;</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je kunt dit IKB inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2><span>Waarom voor Deventer kiezen?</span></h2> <p>Deventer is gastheer voor de IT-afdeling van het samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR-I). Je komt in dienst van de gemeente Deventer en werkt (normaliter) vanuit het prachtige stadhuis in de historische Hanzestad aan de IJssel. De gemeente Deventer stimuleert je het beste in jezelf naar boven te halen en beloont werken met lef. Deventer is authentiek en groeit mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken ruim 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Westerveld, groepsmanager IT a.i.,  telefoonnummer: 06-53976659. Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2498677/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk donderdag 16 april 2020. De gesprekken vinden plaats op woensdag 22 april (via beeldbellen).</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-04-06 15:11:00 +0200 2020-04-06 15:11:51 +0200 2020-04-06 15:46:02 +0200 Adviseur Social Return on Investment (sroi) Help jij ons met het vergroten van kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie jij overal kansen en weet je die te verzilveren? Heb jij affiniteit met het werkgebied werkgelegenheid en ervaring met het vastleggen van contractafspraken? <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> afgeronde hbo-opleiding<br /><strong>Aantal uren:</strong> 24-28 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> sociaal/maatschappelijk, werk &amp; inkomen<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2702 tot € 4406<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 22 maart 2020 <br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Wij willen zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Belangrijk uitgangspunt daarbij zijn de opgaven die het College heeft geformuleerd om voor een grote groep Deventer inwoners de werkgelegenheid te stimuleren en armoede in de stad terug te dringen. Daarom hebben wij in ons aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. Bij aanbestedingen vult de opdrachtnemer (werkgever) een percentage van de opdrachtsom in door social return.</p> <p>Als adviseur social return zorg je er primair voor dat kansen worden gecreëerd voor personen uit de doelgroep social return. Je adviseert gemeentelijke inkopers over de inzet van social return bij aanbestedingen. Je informeert, adviseert en faciliteert je opdrachtnemers van de gemeente Deventer bij de invulling van social return. Jij bent het aanspreekpunt voor alle interne- en externe communicatie met betrekking tot social return en geeft presentaties over het onderwerp en adviseert over de kansen en mogelijkheden. Je verbindt opdrachtnemers met sociaal ondernemers, stichtingen, scholen en leer- werkbedrijven en in samenwerking met de adviseurs van Deventer Werk talent zorg je voor de acquisitie van social return.</p> <p>Je zorgt ook voor het vastleggen van de afspraken in contracten, monitort deze en stuurt actief op de voorgang zodat de resultaten worden behaald. Je registreert de voortgang en je behaalde resultaten en rapporteert hierover aan de programmamanager Werk en Inkomen en aan de teammanager Beleid. Tenslotte lever je een bijdrage aan interne beleidsvoorbereiding en - ontwikkeling op het terrein social return.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je een hbo werk- en denkniveau hebt en een aantal jaren ervaring hebt met acquisitie, verkoopadvies of het maken van contractafspraken, vragen we ook het volgende:</p> <ul> <li>je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, waarbij je aansluit bij je gesprekspartner;</li> <li>je zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen en je vindt samenwerking logisch om te komen tot resultaten;</li> <li>je weet je netwerk uit te breiden en te onderhouden;</li> <li>je bent analytisch en in staat om datgene wat je constateert te vertalen naar oplossingsmogelijkheden;</li> <li>je hebt aantoonbaar commerciële werkervaring en vindt het prettig met om met targets te werken;</li> <li>je volgt de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, signaleert kansen en weet deze te verzilveren; </li> <li>je bent veel onderweg in en rondom Deventer, dus een rijbewijs is noodzakelijk.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding;</li> <li>je een aantal jaren ervaring hebt met acquisitie, verkoopadvies of maken van contractafspraken.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>arbeidsovereenkomst, tijdelijk voor de duur van een jaar;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 2702 en maximaal € 4406 (functieschaal 10);</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Je werkt voor een prachtige 100.000+ gemeente in misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten onze gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners, samenwerkingspartners, instellingen en ondernemers.</p> <h2>Team Beleid</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit en om professionals die kennis en ervaringen uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te creëren is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in één team. Een team waarin we integraal werken, over team, domein en organisatiegrenzen heen. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn, teammanager Beleid, telefoonnummer 06-22492180 of met Hanneke Engels, programmamanager, telefoonnummer 06-51101875.</p> <p>Maak je belangstelling kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2489305/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 22 maart 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-03-13 14:17:00 +0100 2020-03-13 14:17:06 +0100 2020-03-13 15:48:24 +0100 Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Vind jij ook dat de jeugd de toekomst heeft en dat het belangrijk is dat een gemeente dit hoog in het vaandel heeft? Zie jij overal kansen en weet je die te verzilveren? Ben je een echte realisator en communicator? Heb jij ervaring in het werkgebied jeugd en onderwijs en met het vorm en inhoud geven aan beleid? Dan zoeken we jou om eraan bij te dragen dat het leuk opgroeien is in Deventer. Jouw aandachtsgebied is het versterken van het normale leven, onder andere door het vroeg signaleren van mogelijke problemen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 30 uur<br /><strong>Vakgebied</strong>: jeugd en onderwijs, aandachtsgebied preventie<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2914 tot € 5067<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 22 maart 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna voor onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Binnen het programma Jeugd en Onderwijs vertaal je de visie en uitvoeringsplannen naar concrete doelen, activiteiten en naar subsidievoorwaarden voor de partijen waar jij accounthouder voor bent.</p> <p>Je geeft invulling aan het preventiebeleid, waarbij je preventieprojecten en -aanpakken stimuleert, initieert, evalueert en zo nodig aanpast.</p> <p>Je bent accounthouder voor de jeugdgezondheidszorg (GGD), welzijnsorganisaties, voor het kinder- en jongerenwerk, het jeugdnetwerk en andere partijen die actief zijn in Deventer op het gebied van preventie. Je bent het aanspreekpunt voor deze partijen, onderhoudt relaties en signaleert wat er speelt.</p> <p>Je werkt nauw samen met collega’s van andere programma’s, zoals Meedoen en Veiligheid. Je ondersteunt de wethouder bij (bestuurlijke) overleggen. Je bent de schakel tussen het werkveld, de uitvoering, back office, Team Toegang Jeugd en het beleid.</p> <p>Kortom, je pakt aan, zet door, bent niet bang om je nek uit te steken, staat tussen de mensen, je weet wat er speelt en bent bevlogen om vanuit de gemeente iets moois te realiseren voor de jeugd en het onderwijs!</p> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je beschikt over een hbo/wo werk- en denkniveau en een aantal jaren ervaring hebt op het beleidsterrein (preventie),</p> <ul> <li>ben je een stevige persoonlijkheid die partijen kan aanspreken op hun taken en verantwoordelijkheden;</li> <li>ben je iemand met een frisse innovatieve blik en communicatief vaardig;</li> <li>je schakelt gemakkelijk tussen de aandachtsgebieden binnen het programma en bent daarin flexibel inzetbaar;</li> <li>je verbindt ontwikkelingen met elkaar en houdt het tegelijkertijd overzichtelijk en uitvoerbaar;</li> <li>je zoekt de actief naar samenwerking met alle betrokkenen en je bent in staat is om een effectief samenspel te creëren;</li> <li>je bent maatschappelijk betrokken en je hebt een goede politiek – bestuurlijke antenne;</li> <li>je stelt heldere adviezen op; </li> <li>je vertaalt vraagstukken vanuit een brede visie naar realiseerbare doelen en concrete werkwijzen;</li> <li>je bent op samenwerking gericht binnen het team en het programma om zo een bijdrage te leveren aan de totale opgave binnen het programma jeugd en onderwijs. </li> </ul> <h2><span>Jouw ervaring</span></h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>je een opleiding hebt op hbo/wo niveau;</li> <li>je een aantal jaren werkervaring hebt binnen beleidsterrein jeugd en onderwijs met aandachtsgebied preventie;</li> <li>je ervaring hebt met projectmatig werken.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>Vooralsnog tijdelijk voor de duur van een jaar, daarna structureel;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 2914 tot maximaal € 5067 (functionele schaal 11);</li> <li>flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Je werkt voor een prachtige 100.000+ gemeente in misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten onze gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners, samenwerkingspartners, instellingen en ondernemers.</p> <h2>Team Beleid</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit en om professionals die kennis en ervaringen uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te creëren is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in één team. Een team waarin we integraal werken, over team, domein en organisatiegrenzen heen. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.</p> <h2>Lijkt het je wat?</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met programmamanager Pieter Folkeringa, telefoonnummer <a href="tel:0623346604" title="Bel nummer 06-23346604">06-23346604</a>.</p> <p>Maak je belangstelling kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2489029/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 22 maart 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-03-12 11:59:00 +0100 2020-03-12 11:59:24 +0100 2020-03-12 16:32:23 +0100 Groepsmanager IT IT voor 3 gemeenten en ruim 1.200 gebruikers, leidinggeven aan 25 professionals, bijdragen aan ontwikkeling en beleid. Wil jij je daar aan verbinden? <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 4.194 tot € 6.240<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 29 maart 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> jaarcontract, met perspectief op contract voor onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>De gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben een samenwerkingsverband, DOWR, waarbij de I-werkorganisatie onderdeel uitmaakt van de gemeente Deventer. Als groepsmanager neem je deel aan het MT DOWR-I en rapporteer je aan de manager DOWR-I. Je geeft operationeel leiding aan circa 25 professionals van de afdeling IT Beheer en Servicedesk. Hieronder vallen: netwerk- en serverbeheer, databasebeheer, ITIL-procesmanagement, informatiebeveiliging en eerstelijns gebruikersondersteuning. Je bent in staat de continuïteit van de organisatie te borgen middels een ICT roadmap, waar vanuit zowel technische als financiële keuzes onderbouwd worden. Je hebt een visie op shift left en weet dit zowel te vertalen naar de ICT organisatie als naar de gebruikersorganisatie.</p> <p>DOWR-I bestaat onder andere uit: Informatie Management Advies, Business Control, Projecten, Functioneel en IT Beheer. Het team bestaat uit circa 75 medewerkers. Naast dagelijkse beheerwerkzaamheden binnen het team worden er majeure projecten en programma’s uitgevoerd zoals Samenwerken in de Cloud (Office 365 / SharePoint Online). Daarnaast speelt het team een belangrijke rol in de digitaliseringsopgave voor de drie gemeenten.</p> <p>DOWR-I staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen:</p> <ul> <li>versterking van realisatiekracht, competenties medewerkers, cultuur en leiderschap en wendbaarheid;</li> <li>inrichten en (gedeeltelijk) beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 27001 en 9001;</li> <li>(meer) werken onder architectuur om klantambities en -behoeften te realiseren;</li> <li>gefaseerde overgang van on-premise naar cloud services.</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je groot IT-fanaat bent, ben je een teamplayer met een proactieve, mensgerichte houding en overtuigingskracht. Je weet jouw mensen het beste uit zichtzelf te laten halen. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, daadkrachtig en vasthoudend. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen abstractieniveaus, ofwel je beschikt over de volgende competenties:</p> <ul> <li>analyse- en oordeelsvorming</li> <li>stressbestendig</li> <li>omgevingsbewust</li> <li>overtuigend</li> <li>resultaatgericht</li> <li>groepsgericht leiderschap</li> <li>coachend leiderschap</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als je:</p> <ul> <li>beschikt over een academisch werk- en denkniveau;</li> <li>minimaal 5 jaar ervaring hebt in aansturing van een IT-beheerteam;</li> <li>ervaring hebt met cloudmigraties in een zakelijke omgeving met minimaal 500 gebruikers;</li> <li>een eigen visie hebt op cloudtoepassingen en die ook weet te vertalen naar werkplekconcepten;</li> <li>ruime, actuele ervaring  hebt op IT inhoud en de aansturing en ontwikkeling van mensen;</li> <li>bij voorkeur ervaring hebt in een complexe omgeving met verschillende belangen en partijen;</li> <li>kennis hebt van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), aangevuld met implementatie-ervaring;</li> <li>kennis hebt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke IT en informatievoorziening;</li> <li>ervaring met projectmatig en procesgericht werken meebrengt.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden we jou:</p> <ul> <li>tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 4.194 (schaal 12) en maximaal tot € 6.240 (schaal 13);</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Team DOWR-I</h2> <p>Bij DOWR-I vinden we persoonlijk contact en een goede samenwerking belangrijk. Voor ons is het daarom ook belangrijk dat je over een gezonde dosis humor beschikt, je sportief bent en gewoon trakteert op bitterballen als je bent vergeten je scherm te vergrendelen😉.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met René Passchier, manager DOWR-I via <a href="tel:0620896632" title="Bel nummer 06-20896632">06-20896632</a>. Maak je belangstelling kenbaar via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2488551/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 29 maart 2020. De gesprekken vinden plaats op 6 april 2020.</p> <p>Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaan interne sollicitanten en medewerkers uit de Talentenregio voor.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-03-11 16:29:00 +0100 2020-03-11 16:29:25 +0100 2020-03-12 09:36:18 +0100 Projectcontroller Adviseren over financiële vraagstukken en toepassen van risicomanagement. Binnen een projectmatige en politieke organisatie. Past dat bij jou? Lees dan vooral verder. Wij zoeken namelijk een ervaren projectcontroller. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+/wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> Finance &amp; Control, Projectmanagement</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.914 tot € 5.067</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> jaarcontract met uitzicht op vast</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de projectfinanciën op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan particuliere en gemeentelijke gebiedsontwikkeling, infrastructurele en energietransitieprojecten of transformatieopgaves in het sociaal domein. Je bent een stevige adviseur die fungeert als financieel sparringpartner en geweten voor projectmanagers en projectleiders.</p> <p>Je ondersteunt, adviseert en toetst en weet financiële projectbeheersing en risicomanagement toepasbaar te maken binnen de (BBV)regelgeving en de Planning &amp; Control van de gemeente. Je adviseert projectverantwoordelijken over bijsturing en ondersteunt hen bij het realiseren van een effectieve projectadministratie, subsidiebeheer en risicobeheersing. Je kunt het project in opzet en werking - de projectgovernance - goed toetsen en hierover adviseren. Je verzorgt de begeleiding van risicosessies. Je stelt je onafhankelijk op en bent een figuurlijke “luis in de pels”. Je bent flexibel en schakelt snel binnen een bestuurlijk ambtelijke organisatie. Je werkt in het controlframework nauw samen met concernfinanciën, waar 2e en 3e lijns controlfuncties zitten.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je een kei bent in je vak, is dit minstens zo belangrijk:</p> <ul> <li> je bent een tacticus die rekening houdt met de politieke en financiële impact van wat er in de gemeente en in ‘jouw’ projecten omgaat;</li> <li>je bent een energieke en vakbekwame gesprekspartner, die met lef durft te adviseren en een natuurlijk tegenwicht geeft;</li> <li>je bent pragmatisch, creatief en flexibel in het bereiken van doelen;</li> <li>je toont initiatief en hebt een onafhankelijke houding;</li> <li>je kunt goed samenwerken en weet mensen te verbinden;</li> <li>je houdt van vernieuwing en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>je beschikt over een afgeronde hbo+/wo-opleiding op bedrijfskundig/ bedrijfseconomisch gebied;</li> <li>je minimaal 5 jaar ervaring hebt in een vergelijkbare advies- of controllersfunctie;</li> <li>je ruime ervaring hebt met projectmatig werken en risicomanagement, hierbij is kennis van Risman een pré;</li> <li>je kennis hebt van BBV en instrumenten en systemen in het vakgebied;</li> <li>je ervaring met gebiedsontwikkeling en subsidiebeheer hebt (dat is een pré).</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een professionele werkomgeving en een hecht en collegiaal team. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk een salarisindicatie van minimaal € 2.914 tot € 5.067 (schaal 11), flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk. Pensioensopbouw bij het ABP, een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor o.a. aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten. Verder krijg je reiskostenvergoeding bij een tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij een vaste aanstelling, een regeling betaald ouderschapsverlof en er is een verhuiskostenregeling.</p> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Je werkt voor een prachtige 100.000+ gemeente in misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling</h2> <p>In ons team staan plezier in het werk en een gezonde dosis humor voorop. Samen werken wij aan  een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Wij geven sturing aan de programma’s Leefomgeving en Herstructurering &amp; Vastgoed. Wij begeleiden processen en projecten in het ruimtelijke fysieke en het sociaal-maatschappelijke domein. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Heb je vragen over de vacature? Daarvoor kun je bellen met Antonique Hamaker, teammanager, via 06-51696020.</p> <p>Maak je belangstelling uiterlijk 22 maart 2020 kenbaar via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2481089/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> 2020-03-02 15:53:00 +0100 2020-03-02 15:53:57 +0100 2020-03-02 16:06:23 +0100 Adviseur Finance & Control (3x) Ben jij een tacticus? Een adviseur met een flinke dosis lef? Geef jij graag advies over bedrijfseconomische vraagstukken in een politieke omgeving? Lees dan vooral verder. Wij zoeken 3 adviseurs Finance & Control. Heb je al veel ervaring? Dan komen we graag met jou in gesprek. En sta je aan het begin van je loopbaan? Stop dan niet met lezen, want dit is misschien wel jouw kans! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+/wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36<br /><strong>Vakgebied:</strong> finance &amp; control<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.914 tot € 5.067<br /> <strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 26 februari 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> 2x onbepaald en 1x bepaalde tijd voor 1 jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je gaat werken bij de gemeente Deventer. Vanuit het prachtige stadhuis zorg je er samen met je collega’s voor dat de financiën van de gemeente Deventer en de verbonden partijen op orde zijn.</p> <p>Je ondersteunt en adviseert de directieraad en het programma- en lijnmanagement op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid, finance en control. Je initieert en begeleidt managementgesprekken. In dat kader toets je ook directie- en bestuursvoorstellen. Je signaleert en adviseert. Soms gaat dat over (mogelijke) afwijkingen of onoverbrugbare verschillen van inzicht aan concern, regiemanagers en directieraad. Je bent goed in staat te adviseren over bedrijfskundige en bedrijfseconomische/financieel-economische vraagstukken.</p> <p>Jij verzorgt op concernniveau de ondersteuning voor de gemeentelijke programma’s zoals openbare orde &amp; veiligheid, meedoen, milieu en/of inkomensvoorziening &amp; arbeidsmarkt. Je ondersteunt daarnaast nog een aantal teams en heb je enkele verbonden partijen vanuit de aandeelhoudersfunctie van de gemeente onder je hoede.</p> <p>Verder bestaan je werkzaamheden bestaan uit het analyseren en beheren van de algemene uitkering en treasury.</p> <p>Je bent hét aanspreekpunt en sparringpartner voor programma- en lijnmanagement op het gebied van planning-en-control. Zoals jaarrekening, begroting, kadernota en kwartaalrapportages. Je signaleert en analyseert knelpunten, kansen, risico’s bij de realisatie van de planning &amp; controlcyclus en adviseert hierover.</p> <p>We kunnen jouw expertise heel goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt ambitieuze en gedreven collega’s waar je op niveau mee kunt sparren. De organisatie geeft je ruimte om eigen ideeën in te brengen en uit te werken. Alles wat je dus bedenkt en maakt, daar heb je zelf gemak van.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je een kei bent in je vak, is dit minstens zo belangrijk:</p> <ul> <li>je bent een tacticus die rekening houdt met de politieke en financiële impact van wat er in de gemeente en in ‘jouw’ programma’s omgaat;</li> <li>je bent een energieke en vakbekwame gesprekspartner, die met lef durft te adviseren;</li> <li>je bent pragmatisch en ambitieus;</li> <li>je bent een creatieve denker;</li> <li>je toont initiatief en hebt een onafhankelijke houding;</li> <li>samenwerken en verbinden is aan jou besteed;</li> <li>je houdt van vernieuwing en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>je een wo-opleiding op bedrijfseconomisch gebied hebt afgerond;</li> <li>je minimaal 5 jaar ervaring hebt opgedaan als adviseur in een vergelijkbare adviesfunctie;</li> <li>je ruime kennis hebt van BBV en instrumenten en systemen in het vakgebied;</li> <li>je ruime kennis hebt van en kennis hebt opgedaan met projectmanagement, risicomanagement en doelmatigheidsvraagstukken. </li> </ul> <p>Oók als <em>high potential</em> komen we graag met jou in gesprek. We bieden je graag een goede leerschool, waarmee je een basis legt voor je verdere loopbaan.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een professionele werkomgeving en een hecht en collegiaal team Finance &amp; Control. Je werkt voor een prachtige 100.000+ gemeente in misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>salarisindicatie minimaal € 2.914 tot € 5.067 (schaal 11);</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Wij zijn een team van financiële professionals die zorgen voor uitstekende financiële adviezen, wij stellen begrotingen en rekeningen op en bewaken de gestelde kaders via onze planning- en controlcyclus. Wij zijn hecht in onze samenwerking, eerlijk in onze feedback en hebben een open cultuur waarin veel gelachen wordt.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Herken jij je in de bovenstaande tekst en lijkt deze functie je wel wat? Heb je vragen over de vacature? Dan horen we graag van je! Daarvoor kun je bellen met Dick Bosveld, manager Finance en Control via <a href="tel:0648430766" title="Bel nummer 06-48430766">06-48430766</a>. Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2468733/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 26 februari 2020.</p> 2020-02-12 11:00:00 +0100 2020-02-12 10:39:24 +0100 2020-02-12 11:56:24 +0100 Coördinator APV Bijzondere wetten Vind jij het leuk om als spin in het web met onze mooie stad bezig te zijn? Dan is team Ondernemen en Vergunningen op zoek naar jou! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> vergunningverlening APV Bijzondere wetten<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 3.491 tot € 5.067<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 23 februari 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband</p> <p>Team Ondernemen en Vergunningen is grofweg op te delen in vergunningverlening rond bouwactiviteiten en vergunningverlening in het kader van de APV-Bijzondere wetten. Door deze tweedeling zijn er twee coördinatoren die de verschillende groepen coördineren en inhoudelijk aansturen. Voor het deel APV-Bijzondere wetten zijn wij nu op zoek naar een nieuwe coördinator.</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Dit ga je doen:</p> <ul> <li>Als spin in het web informeer jij de teammanager over relevante ontwikkelingen in de verschillende taakvelden;</li> <li>Je bent aanspreekpunt voor de medewerkers op inhoudelijk gebied en je bent het inhoudelijk aanspreekpunt voor de teammanager;</li> <li>Je plant en verdeelt werkzaamheden en verzorgt afstemming;</li> <li>Je beoordeelt alle uitgaande besluiten en legt verbanden als het gaat om politieke sensitiviteit;</li> <li>Je voert verbeterprocessen door voor de werkzaamheden van de verschillende taakvelden zodat de voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden nog beter wordt; </li> <li>Je bent aanspreekpunt voor andere teams binnen de gemeente Deventer.</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <p>Dit ben jij:</p> <ul> <li>Je hebt ervaring met het behandelen van complexe en politiek gevoelige vergunningaanvragen;</li> <li>Je kunt juridische voorwaarden goed vertalen in processen;</li> <li>Je kunt procesmatig denken en continu verbeteren;</li> <li>Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken met de systemen e-suite, Meridio en IJVI</li> <li>Je weet van aanpakken en hebt een professionele werkhouding. Je kunt goed samenwerken en betrekt anderen in het beslisproces. Je bent daadkrachtig, waarbij je rekening houdt met de verschillende belangen van politiek, (externe) partners, ondernemers en burgers. Je bent duidelijk zonder de verbinding te verliezen;</li> <li>Je herkent je in de kernwaarden van de organisatie: verantwoordelijkheid, zorgzaam, open en durf.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>Je minimaal hbo werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met de APV velden hebt;</li> <li>Het verbinden van mensen in je bloed zit.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 3.491 en maximaal € 5.067;</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Ondernemen en Vergunningen is een gezellig team dat van alle markten thuis is. We verlenen vergunningen voor woningbouw, horeca, markten en evenementen. Door de gevarieerdheid in werkzaamheden hebben we ook veel verschillende mensen in ons team. Door de door het team vastgestelde thema’s plezier in je werk, het stellen van prioriteiten en het duidelijk maken wat je rol is proberen we gezamenlijk ons werk steeds aantrekkelijk te maken en te houden.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Vera Holst (teammanager), telefoonnummer: 06-20565966.</p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2461935/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 23 februari 2020. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op woensdagmiddag 26 februari.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-02-03 14:31:00 +0100 2020-02-03 14:31:51 +0100 2020-02-03 17:03:56 +0100 Programmamanager Energietransitie Als Programmamanager zorg je er voor dat Deventer de stevige ambities op het gebied van energietransitie waarmaakt. Jij houdt overzicht over de te behalen doelstellingen en projecten. Help jij ons deze opgave te realiseren? <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> afgeronde wo-opleiding<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> Energie/Ruimtelijk domein<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 4.194 tot € 6.240<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 23 februari 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast</p> <p>Heb jij aantoonbare ervaring met energietransitie? Kun jij makkelijk schakelen en ben je daadkrachtig? Dan zijn wij op zoek naar jou!</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>De energietransitie heeft voor de gemeente Deventer hoge prioriteit. Ambities zijn vastgelegd in het Deventer Energieplan. Jij bent als programmamanager verantwoordelijk voor het realiseren van het proces van energietransitie. Diverse projecten zijn al gestart, zoals Zandweerd aardgasvrij, maar nog even zoveel projecten zijn nog in een opstartfase. De verwachting is ook dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen. Je zult eerst samen met betrokken partijen (bijv. woningbouw, netwerkbeheerder, inwoner etc.) bepalen welke stappen op korte en lange termijn worden gezet. Er is een intensieve samenwerking opgebouwd met deze partijen. Onze rol en strategie verschilt wel per project en vraagt om een sterk rolbewustzijn. Voor bepaalde onderwerpen is er ook sprake van een verdeeld politiek krachtenveld. Daarnaast is er ook nog veel onduidelijkheid op technisch, juridische en financieel gebied. De ontwikkelingen hierin gaan razendsnel.</p> <p>De programmamanager geeft in opdracht van wethouder en directeur sturing aan het gehele programma en het energietransitieproces. Op dit moment zijn er 2 kernteams waar collega’s zich met hart en ziel inzetten. Dit zijn de kernteams warmte- en energie-opwek. Je zit als programmamanager in beide teams en geeft uitvoering aan het activiteitenplan en zorgt voor inhoudelijke afstemming en voor benodigde middelen en capaciteit. Je bent ook budgethouder.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat jij je staande weet te houden in een omgeving die diffuus is, waar ontwikkelingen razendsnel gaan en waarbij er druk is om resultaten te boeken is dit minstens zo belangrijk:</p> <ul> <li> Je hebt de vaardigheid om te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en treedt hierin krachtig op;</li> <li>Je bent rolbewust, omgevingssensitief en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;</li> <li>Je bent een stevige persoonlijkheid en een netwerker;</li> <li>Je bent creatief, denkt in oplossingen en bent in staat het eens over een andere boeg te gooien.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>je een afgeronde opleiding hebt op wo-niveau;</li> <li>minimaal 7 jaar werkervaring op het terrein van energietransitie en duurzaamheid;</li> <li>je ervaring hebt als manager van een programma.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 4.194 tot maximaal € 6.240;</li> <li>afhankelijk van jouw werkervaring is een tijdelijke arbeidsmarkttoelage bespreekbaar;</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit, samenhang en om professionals die uitwisselen óver hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te maken is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in één team Beleid.</p> <p>De gemeente Deventer is een moderne en snel schakelende gemeentelijke organisatie met de blik naar buiten en een focus op het realiseren van ondernemers- en inwonerstevredenheid.</p> <p>De directieraad stuurt op één organisatie, met medewerkers die met plezier werken aan de Deventer vraagstukken. Een organisatie waarin we integraal werken, over team-, domein- en organisatiegrenzen heen.</p> <p>We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.</p> <p>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</p> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub, teammanager Beleid, telefoonnummer <a href="Tel: 06-20973295" title="Bel 06 - 20 97 32 95">06-20973295</a> of Almar Otten, regiemanager, telefoonnummer <a href="Tel: 06-13749975" title="Bel 06 - 13 74 99 75">06-13749975</a></p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2460599/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 16 februari 2020.</p> <p>Zien we voldoende raakvlakken in jouw sollicitatie? Dan spreken we elkaar binnenkort voor een eerste kennismaking.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-01-31 12:15:00 +0100 2020-01-31 12:02:36 +0100 2020-02-14 10:09:54 +0100 Senior IT-infrastructuurspecialist Een échte IT-fanaat en een creatieve probleemoplosser, ben jij dat? Dan komen we heel graag met jou in contact! Wij bieden een interessante IT-werkomgeving in een professioneel team, waarin een heel belangrijke rol voor jou is weggelegd. <p><strong>Opleidingsniveau</strong>: hbo<br /><strong>Aantal uren</strong>: 36<br /><strong>Vakgebied</strong>: ICT<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 2.914 tot € 4.406<br /><strong>Contractvorm</strong>: Bepaalde tijd en mogelijk zicht op onbepaalde tijd</p> <p>Gauw een motivatiebrief in elkaar sleutelen of je cv bijwerken is niet nodig! Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op en we spreken snel af voor een kop koffie en een goed gesprek. Wie weet ben jij straks onze senior IT-beheerder. Wij kijken alvast uit naar je komst!</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je gaat werken bij de gemeente Deventer voor de DOWR-I. Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van ICT tussen de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). Vanuit het prachtige stadhuis van Deventer zorg je er samen met 15 collega’s voor dat meer dan 1.000 collega’s hun werk goed kunnen doen.</p> <p>Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het ontwerpen, implementeren en beheren van de complete ICT-infrastructuurketen. Wat het werk nou zo leuk maakt is de complexiteit ervan (omdat je voor 3 verschillende gemeenten werkt), maar ook de grootte van de organisatie. Niet zó groot dat je maar een klein onderdeel bent in het grote geheel, maar groot genoeg om het werk interessant te houden.</p> <p>Onze manier van werken verandert. We werken steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk. Bij DOWR-I hebben we onze voorzieningen goed voor elkaar. We geven toe: we zijn (nog) geen geoliede machine. Vooral omdat de ontwikkelingen snel gaan en dit steeds meer en wat anders van de organisatie vraagt. Daarom is het werk nooit écht af.</p> <p>We kunnen jouw expertise heel goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt ambitieuze en gedreven collega’s waar je op niveau mee kunt sparren. De organisatie geeft je ruimte om eigen ideeën in te brengen en uit te werken. Alles wat je dus bedenkt en maakt, daar heb je zelf gemak van.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je groot IT-fanaat bent, is dit minstens zo belangrijk:</p> <ul> <li>Nieuwe kennis maak je je snel eigen;</li> <li>Je wilt jezelf continu ontwikkelen en bent bereid daarin te investeren;</li> <li>Projectmatig werken is aan jou besteed;</li> <li>Je denkt graag mee met je collega’s en kunt voortborduren op de ideeën van een ander;</li> <li>Je toont initiatief;</li> <li>Je beseft dat ICT-problemen ook na 5 uur of in het weekend kunnen ontstaan en bent bereid samen met je collega’s deze dan op te lossen;</li> <li>Je staat open voor nieuwe technieken;</li> <li>Je kan presteren onder (tijds)druk.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>Je een ICT-opleiding hebt op minimaal hbo-niveau;</li> <li>Je minimaal 5 jaar ervaring binnen de ICT hebt;</li> <li>Je in ieder geval aantoonbaar ervaring hebt met VMware vSphere &amp; Horizon View, Citrix NetScaler, en VMware vSAN;</li> <li>En ook kennis hebt van Cisco netwerken, Firewalls, Windows Server 2012 en 2016, Active Directory en SAN. </li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>Tijdelijk voor een jaar met uitzicht op vast dienstverband;</li> <li>Salarisindicatie minimaal € 2.914 en maximaal € 4.406;</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>Pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>Verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>En dan nog dit</h2> <p>Bij DOWR-I vinden we persoonlijk contact en een goede samenwerking belangrijk. Voor ons is het daarom ook belangrijk dat je over een gezonde dosis humor beschikt, je sportief bent en gewoon trakteert op bitterballen als je bent vergeten je scherm te vergrendelen 😉.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Herken jij je in de bovenstaande tekst en lijkt deze functie je wel wat? Of heb je vragen over de vacature? Neem dan snel contact op met Arjan Besselink, groepsmanager ICT Beheer, telefoon <a href="tel:0570693843" title="Bel 0570-693843">0570-693 843</a> of stuur een e-mail naar <a href="mailto:arjan.besselink@dowr.nl" title="Stuur een e-mail naar arjan.besselink@dowr.nl">arjan.besselink@dowr.nl</a>.</p> 2020-01-23 10:00:00 +0100 2019-12-10 10:57:02 +0100 2020-01-23 11:27:57 +0100 Opdracht: onafhankelijk klachtenfunctionaris Wij hebben een opdracht voor een onafhankelijk klachtenfunctionaris voor 10 uur per maand. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Afgeronde hbo opleiding<br /><strong>Aantal uren: </strong>Gemiddeld 10 uur per maand<br /><strong>Vakgebied: </strong>Juridisch/Sociaal/Maatschappelijk<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> Op basis van een overeen te komen tarief<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 9 februari<br /><strong>Contractvorm:</strong> Opdrachtbasis</p> <p>Als <a href="https://www.deventer.nl/klachtwerkeninkomen" title="Naar informatie over de onafhankelijk klachtenfunctionaris">onafhankelijk klachtenfunctionaris</a> behandel je klachten die binnenkomen over dienstverlening van <a href="https://www.deventerwerktalent.nl/werktalent/" title="Naar de website van Deventer Werktalent">Deventer Werktalent</a> en <a href="https://werkenvoor.deventer.nl/werkgebieden/inkomensondersteuning" title="Naar informatie over team Inkomensondersteuning">team Inkomensondersteuning </a>van de gemeente Deventer.</p> <p>Beschik je over goede mediationvaardigheden, kun jij onafhankelijk een oordeel vormen en heb je affiniteit met het werkgebied werk en inkomen? Dan is deze opdracht interessant voor jou.</p> <h2>Jouw opdracht</h2> <p>Als er een klacht binnenkomt onderzoek je of er sprake is van een melding of een klacht. Als er sprake is van een klacht neem je contact op met de inwoner voor verder onderzoek. Je adviseert betrokken partijen over de meest effectieve manier van afhandeling en beoordeling van de klacht. Je bemiddelt tussen alle partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen waarbij als uitgangspunt geldt: herstel van vertrouwen. Als er sprake is van een melding verwijs je door naar DWT of de gemeente Deventer. Je signaleert trends en adviseert hierover aan de beide organisaties. Je administreert, registreert en rapporteert.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Wij zijn op zoek naar een onafhankelijk klachtbehandelaar. Dat betekent dat je geen banden hebt met gemeente Deventer of met Deventer Werk Talent. Je bent in staat gesprekken te voeren met partijen waarin tegengestelde belangen aan de orde zijn en onafhankelijk een oordeel te vormen. Je beschikt over goede communicatie en mediation vaardigheden. Je kunt je goed verplaatsen in de verschillende belanghebbenden en zoekt verbinding tussen de verschillende partijen. Daarnaast ben je integer en vertrouwenwekkend.</p> <p>Verder beschik je over kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Wet bestuursrecht en de Participatiewet.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>We hechten er waarde aan dat je onafhankelijk kunt optreden. Daarom kiezen we voor een opdrachtnemer – opdrachtgever verhouding. We komen een marktconform uurtarief overeen. Opdrachtgever is de teammanager Beleid, waar beleid werk en inkomen onder is gebracht.  Vooralsnog gaat het om een tijdelijke opdracht voor de duur van een jaar.</p> <p>Op basis van het aantal klachten in 2019 is de verwachting dat de benodigde inzet gemiddeld 10 uur per maand is.</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Voor meer informatie over deze opdracht dan kun je contact opnemen met Karin Pinkster, Beleidsadviseur, telefoonnummer <a href="tel:0610365981" title="Bel nummer 06 10365981">06-10365981</a>.</p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2452521/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Voorzie je reactie van een CV en een korte motivatie. Vermeld in je reactie het voorgestelde uurtarief. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 9 februari.</p> <p>De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 26 februari.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2020-01-21 10:32:00 +0100 2020-01-21 10:32:30 +0100 2020-01-21 11:03:19 +0100 Inkomensconsulent Ga jij creatief te werk en durf jij daarbij van de gebaande paden af te wijken? Een functie als inkomensconsulent is zeer dynamisch en vergt iemand met een optimistische, integere en verbindende werkstijl. Herken jij jezelf hierin? Kom dan ons team versterken en reageer nu! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> afgeronde hbo-opleiding<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> sociaal/maatschappelijk/juridisch<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2.435 tot € 3.968<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 23 januari 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor een jaar</p> <h2><span>Jouw werk</span></h2> <p>Als consulent inkomen voer je intakegesprekken in het kader van de Participatiewet (onder andere aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand en minimabeleid). Jij krijgt een eigen caseload, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor het beheer, het informeren van aanvragers over de procedure en criteria. Hiernaast toets en beoordeel je ook de aanvragen, waarna je rapportages en beschikkingen opstelt. Je verricht ook heronderzoeken op het gebied van rechtmatigheid.</p> <p>Wij zoeken iemand die nieuwsgierig is naar de inwoner die tegenover je zit. Het gesprek met deze inwoner durft aan te gaan en maatwerk kan leveren. Dit betekent dat je samenwerkt met jouw collega’s van team Inkomen maar ook de samenwerking zoekt met collega’s van Deventer werk Talent of het Budget Adviesbureau of Sociale Teams.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je klant- en resultaatgericht bent, vind je dit minstens zo belangrijk:</p> <ul> <li>Je denkt vanuit oplossingen;</li> <li>Je bent stressbestendig;</li> <li>Je hebt een flexibele houding;</li> <li>Je bent een zelfstandige teamplayer;</li> <li>Je gaat klant- en resultaatgericht te werk.</li> </ul> <h2><span>Jouw ervaring</span></h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>Je op korte termijn beschikbaar bent;</li> <li>Je minimaal 2 jaar werkervaring hebt als inkomensconsulent;</li> <li>Je beschikt over een hbo-diploma, bij voorkeur Sociaal Juridische Dienstverlening;</li> <li>Je kennis hebt van relevante wet- en regelgeving, met name de actuele ontwikkelingen rond de Participatiewet;</li> <li>Je omgevingsbewust bent, met gevoel voor bestuurlijke verantwoordelijkheden en rollen/posities van belanghebbende partijen.</li> </ul> <h2><span>Ons aanbod</span></h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>tijdelijk voor een jaar met kans op verlenging;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 2.435 en maximaal € 3.968;</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden, telefoonnummer 06-17111808.</p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2443645/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 23 januari.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2019-12-23 14:38:00 +0100 2019-12-23 14:38:34 +0100 2020-01-09 16:27:53 +0100 Beleidsadviseur Kunst, Cultuur en Erfgoed De gemeente Deventer zoekt voor team Beleid kandidaten voor de tijdelijke functie (vooralsnog 6 maanden) van beleidsadviseur Kunst, Cultuur en Erfgoed voor 32 uur per week. <h2>De achtergrond</h2> <p>De culturele infrastructuur in Deventer is in transitie. Met de nieuwe Cultuurvisie 2019 - 2024 werken we toe naar een versterkt samenspel tussen organisaties binnen verschillende programmalijnen: podiumkunsten &amp; evenementen, beeldende kunst, taal-literatuur-media, erfgoed en educatie &amp; participatie. Wij willen meer ruimte creëren voor vernieuwing.</p> <p>Met name met betrekking tot de positie en de financiering van de instellingen binnen de programmalijnen en het samenspel met de partners (producenten, amateurs, educatie, vrijwillige programmeurs) zullen er ingrijpende keuzes gemaakt en uitgevoerd moeten worden.</p> <h2>Het werk</h2> <ul> <li>In goed samenspel met de betrokken spelers en het college adviseer je over de haalbaarheid van plannen;</li> <li>Je geeft invulling aan het accountmanagersschap richting een aantal van onze partners in de stad;</li> <li>Je bent op dit terrein breed inzetbaar en als opdrachtgever verantwoordelijk voor de realisatie (budget, tijd, effect) van de toegedeelde projecten en producten uit de programmabegroting;</li> <li>Je adviseert de programmamanager, de directie en het college van B&amp;W.</li> </ul> <h2><span>Wie komt in aanmerking</span></h2> <p>We leren je graag kennen als je in bezit bent van een afgeronde opleiding op WO niveau en minimaal 3 jaar werkervaring hebt in een soortgelijke functie.</p> <p>Je bent een stevige persoonlijkheid, hebt een frisse blik en lef om je buiten de gebaande paden te begeven. Je zoekt actief naar verbinding met en samenwerking met alle  betrokkenen. Complexe vraagstukken weet je vanuit een brede visie te vertalen naar realiseerbare doelen en je kunt goed schakelen tussen verschillende opdrachten. Je bent een goede netwerker, creatief en denkt in oplossingen en hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke context van je opgaven. Je bent maatschappelijk betrokken, hebt politieke antennes en vindt samenwerking logisch om tot resultaat te komen.</p> <h2>Wat bieden wij</h2> <p>Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2914,- (aanloop schaal 10) en maximaal € 5067,- bruto per maand (functionele  salarisschaal11) op basis van een 36-urige werkweek. Dit is exclusief 17,05% Individueel keuzebudget op jaarbasis.</p> <p>Het betreft hier een tijdelijke functie die vooralsnog voor 6 maanden wordt ingevuld. Detachering behoort tot de mogelijkheden.</p> <p>Deventer heeft eigentijdse secundaire arbeidsvoorwaarden. Via het keuzemodel kun je (een deel van) je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, verlofuren en je persoonlijk budget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten. Daarnaast kun je je IKB en verlofuren ook inzetten voor fiscaal voordelige arbeidsvoorwaarden. Verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en variabele werktijden.</p> <h2>De gemeente Deventer en het team Beleid</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit, samenhang en om professionals die uitwisselen óver hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te maken is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in 1 team.</p> <p>De gemeente Deventer is een moderne en snel schakelende gemeentelijke organisatie met de blik naar buiten en een focus op het realiseren van ondernemers- en inwonerstevredenheid.</p> <p>De directieraad stuurt op 1 organisatie, met medewerkers die met plezier werken aan de Deventer vraagstukken. Een organisatie waarin we integraal werken, over team-, domein- en organisatiegrenzen heen.</p> <p>We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.</p> <h2>Informatie en reageren</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn, teammanager Beleid. Tot 6 januari per mail <a href="mailto:a.van.hoorn@deventer.nl." title="Stuur een e-mail naar a.van.hoorn@deventer.nl ">a.van.hoorn@deventer.nl.</a> Daarna ook telefonisch, telefoon: 06 - 224 92 180.</p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2437171/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 8 januari 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2019-12-23 13:00:00 +0100 2019-12-23 14:39:24 +0100 2019-12-23 15:57:45 +0100 Leerplichtambtenaar De gemeente Deventer zoekt een leerplichtambtenaar voor 24 uur per week. <h2>Wat vragen wij</h2> <ul> <li>Je houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet;</li> <li>Je neemt meldingen in behandeling met betrekking tot verzuim, vrijstelling en verlof;</li> <li>Je voert begeleidingsgesprekken;</li> <li>Je signaleert knelpunten en verwijst eventueel door naar hulpverlenende instanties; Je stelt rapportages, processen verbaal en verslagen op; </li> <li>Je neemt deel aan overleggen binnen en buiten de organisatie.</li> </ul> <h2><span>Onze eisen</span></h2> <ul> <li>Je hebt de Post HBO opleiding Leerplichtambtenaar met succes afgerond; </li> <li>Je hebt minimaal drie tot 5 jaar ervaring als leerplichtambtenaar; </li> <li>Je bent bekend met het opmaken van een proces-verbaal; </li> <li>Je hebt bij voorkeur een BOA bevoegdheid; </li> <li>Je bent bekend met leerplicht registratiesystemen; </li> <li>Je kunt goed samenwerken; </li> <li>Kennis van het sociale netwerk in de gemeente Deventer is een pré.</li> </ul> <p>Omdat het vak van leerplichtambtenaar zo specifiek is, kom je helaas niet in aanmerking voor deze vacature zonder werkervaring als leerplichtambtenaar of een leerplichtopleiding.</p> <h2>Wat bieden wij</h2> <p>Het gaat om een vacature voor 24 uur. Startdatum: 1 maart 2020 of zo mogelijk eerder.</p> <p>De functie is ingedeeld in schaal 8 (er is een mogelijkheid om een arbeidsmarkttoelage toe te kennen tot schaal 9). Je krijgt een tijdelijk dienstverband voor de periode van een jaar dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband.</p> <p>Deventer heeft eigentijdse secundaire arbeidsvoorwaarden. Via het keuzemodel kun je (een deel van) je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, verlofuren en je persoonlijk budget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten. Daarnaast kun je je IKB en verlofuren ook inzetten voor fiscaal voordelige arbeidsvoorwaarden. Verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en variabele werktijden.</p> <h2>De gemeente Deventer en het team Publiekscontacten</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 8 functiegroepen, te weten: receptie, Dienstverlening, Zorg, Leerplicht/RMC/Jongerenloket, Klantcontactcentrum, Burgertaken &amp; Gegevensbeheer, Vergunningen en de Postregistratie. Iedere functiegroep heeft op diverse manieren klantcontact; balie, telefoon, Whatsapp, e-mail, social media en post.</p> <p>De gemeente Deventer is een moderne en snel schakelende gemeentelijke organisatie met de blik naar buiten en een focus op het realiseren van ondernemers- en inwonerstevredenheid.</p> <p>De directieraad stuurt op 1 organisatie, met medewerkers die met plezier werken aan de Deventer vraagstukken. Een organisatie waarin we integraal werken, over team-, domein- en organisatiegrenzen heen.</p> <p>We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.</p> <h2>Informatie en reageren</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Helma de Vos, teammanager Publiekscontacten, telefoon: 06-10160317.</p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2438541/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier </a>kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 13 januari 2020.</p> <p>De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 4.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2019-12-23 09:00:00 +0100 2019-12-23 14:40:45 +0100 2019-12-23 15:57:15 +0100 Wijkmanager De gemeente Deventer zoekt een wijkmanager voor 32-36 uur per week. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> sociaal/maatschappelijk<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2.914 tot € 5.067 bruto<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 12 januari 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> onbepaalde tijd</p> <h2>Korte schets</h2> <p>De wijkmanager heeft een intermediaire functie tussen bewoners, (partner)organisaties, de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Je stimuleert en onderhoudt een netwerk van professionals in de wijk. Je legt verbindingen tussen signalen uit de wijk en de gemeentelijke beleidsprogramma’s. Je bent adviseur bij beleidsontwikkeling. Je volgt het proces van definiëring, besluitvorming en uitvoering van bewonersinitiatieven.</p> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>Je bent een verbinder <ul> <li>Stimuleert en onderhoudt een breed netwerk van organisaties, werkers en bewoners(groepen); </li> <li>Onderhoudt contacten tussen bestuur, gemeentelijke organisatie, partners en bewoners; </li> <li>Evalueert op afstand de samenwerking en focus van partijen in het netwerk en benoemt de bevindingen daaruit naar die partijen. </li> </ul> </li> <li>Je verzamelt, analyseert en toetst gegevens over de wijk <ul> <li>Stelt rapportages op over uitkomsten wijkanalyse en legt de analyses voor aan de netwerken;</li> <li>Draagt zorg voor de vertaling van analyse naar adviezen voor beleidsaanpassing of beleidsontwikkeling.</li> </ul> </li> <li>Je bent het gezicht van de gemeente in de wijk <ul> <li>Bent aanspreekpunt voor bewoners en partners met vragen en klachten over de samenwerking in het netwerk;</li> <li>Overlegt, bemiddelt en onderhandelt tussen bewoners(groepen) en met partners over oplossingen.</li> </ul> </li> <li>Je bent adviseur interactie en gebiedsgericht werken <ul> <li>Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over interactie met, en communicatie naar, bewoners bij gemeentelijke beleidstrajecten;</li> <li>Stimuleert en evalueert de werkwijze ten aanzien van de balans tussen faciliteren en activeren van bewonersinitiatieven;</li> <li>Stimuleert de dialoog over de werkwijze bij bewonersinitiatieven;</li> <li>Adviseert bestuur en directie over interactie en gebiedsgericht werken.</li> </ul> </li> <li>Je draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling en besluitvorming van het wijkteam</li> <li>Je coördineert de uitvoering van initiatieven <ul> <li>Overlegt met bewoners(groepen) over de uitvoering van initiatieven;</li> <li>Maakt hierover afspraken en bewaakt de voortgang op afstand;</li> <li>Faciliteert bewoners(groepen) bij het slechten van hoge drempels in de systeemwereld;</li> <li>Beheert het wijkbudget, verleent opdrachten, doet aanbestedingen en beslist over subsidiëring van snelle acties en maatregelen;</li> <li>Rapporteert het wijkteam, de opdrachtgever en wijkwethouder bij problemen en adviseert bij het vinden van een oplossing.</li> </ul> </li> </ul> <h2>Je profiel</h2> <p>Kenmerkend voor de functie is dat je in staat bent flexibel te schakelen tussen verschillende rollen. Je bent bemiddelaar en probleemoplosser, op het andere moment voorzitter, coördinator of organisator. Je houdt van tempo, staat open voor overleg en discussie, bent sociaal en bestuurlijk sensitief. Je hebt een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen en weet overtuigend richting te geven aan allerlei groepsprocessen.</p> <p>De vereisten voor deze dynamische, mensgerichte functie zijn een afgeronde hbo-opleiding. Ervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie is een pré.</p> <h2>Competenties wijkmanager</h2> <ul> <li>overtuigingskracht</li> <li>samenwerking</li> <li>onderhandelen</li> <li>resultaatgerichtheid</li> <li>initiatief</li> <li>omgevingsbewustzijn</li> <li>sociabiliteit</li> <li>visie</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.914 (aanloopschaal 10) en maximaal € 5.067 bruto per maand, op basis van salarisschaal 11 (functionele schaal) bij een 36-urige werkweek.  Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.</p> <p>Deventer heeft eigentijdse secundaire arbeidsvoorwaarden. Via het keuzemodel kun je (een deel van) je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, verlofuren en je persoonlijk budget inzetten voor fiscaal voordelige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskosten woon-werkverkeer, fitness, studiefaciliteiten en internetverbinding thuis. Daarnaast hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof, een verhuiskostenregeling en variabele werktijden.</p> <h2>WijDeventer/de vakgroep</h2> <p>De missie van de werkwijze WijDeventer waar de wijkmanagers invulling aan geven is om bewoners(groepen) te stimuleren zelf initiatieven te nemen ter verbetering van de leefbaarheid en van de onderlinge hulp in buurt of dorp en om deze bewoners(groepen) te ondersteunen bij de uitwerking en het bereiken van concrete resultaten.</p> <p>De vakgroep bestaat uit enthousiaste en betrokken wijkmanagers die elk verantwoordelijk zijn voor 1 van de 9 wijken of gebieden en daarbij nauw samenwerken met het wijkopbouwwerk, sociale teams en andere partners binnen en buiten de gemeente.</p> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op</h2> <p>Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie of informatie over de procedure kun je contact opnemen met Johannes Vermeulen, wijkmanager (06-51339906), sollicitaties kunnen gericht worden aan Arend Sick (06-51891522), teammanager Inrichting Beheer Leefomgeving.</p> <p>Voor meer informatie over de werkwijze WijDeventer wordt verwezen naar de website: <a href="http://www.wijdeventer.nl" title="Naar www.wijdeventer.nl">www.wijdeventer.nl</a>.</p> <h2>Je reactie</h2> <p>Je belangstelling kun je alleen kenbaar maken via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2439027/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.  Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk zondag 12 januari 2020.</p> <p>De vacature wordt gelijktijdig binnen de Talentenregio uitgezet.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2019-12-23 08:00:00 +0100 2019-12-23 15:36:43 +0100 2019-12-31 11:13:51 +0100 Juridisch Planoloog Bestemmingsplannen en ruimtelijke initiatieven. Het gaat om het zo goed mogelijk benutten van onze openbare ruimte, maar hoe zorg je dat alles eerlijk en op de juiste manier in goede banen geleid wordt? Dit is een functie waarbij jij het verschil kunt maken door regels en ruimtelijke mogelijkheden met elkaar te verbinden. Word jij hier enthousiast van? Dan zijn wij op zoek naar jou! <p><strong>Opleidingsniveau</strong>: hbo, wo<br /><strong>Aantal uren</strong>: 32 uur<br /><strong>Vakgebied</strong>: ruimtelijke ordening en planologie<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 2702 tot €3968 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn</strong>: tot en met 12 januari 2020<br /><strong>Contractvorm</strong>: bepaalde tijd en mogelijk zicht op onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Binnen de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, in zowel het stedelijk als landelijk gebied, waarin uitdagende ruimtelijke vraagstukken opgenomen zijn. De stikstofproblematiek, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de dienstenrichtlijn zijn voorbeelden van ontwikkelingen die invloed hebben op het proces van ruimtelijke projecten.</p> <p>Als Juridisch Planoloog ga jij aan de slag met de afhandeling van juridische zaken. Het takenpakket bestaat niet alleen uit het opstellen en toetsen van bestemmingsplannen, maar ook het begeleiden van initiatieven van derden en planologisch juridische advisering bij ruimtelijke projecten. Vanzelfsprekend zorg jij voor afstemming tussen de verschillende betrokken partijen en belanghebbenden. Ook beantwoord je inspraak- en overlegreacties en voer jij de juridische procedures namens de gemeente bij de Raad van State.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je proactief en resultaatgericht bent, is dit minstens zo belangrijk:</p> <ul> <li>Je denkt vanuit oplossingen;</li> <li>Je vind het leuk om mee te denken in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke projecten;</li> <li>Je bent iemand die zich snel thuis voelt in een organisatie en weet snel je weg te vinden.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>Je een planologie, ruimtelijke ordening of juridische opleiding hebt op minimaal HBO niveau;</li> <li>Je minimaal 2 jaar werkervaring hebt binnen een gemeentelijke organisatie;</li> <li>Je ervaring hebt met het toetsen en opstellen van bestemmingsplannen, uitvoeren van planologische procedures en het organiseren van de bijbehorende inspraak;</li> <li>Je kennis hebt van relevante wet- en regelgeving (Wro, Wabo en Awb), met name de actuele ontwikkelingen rond de Omgevingswet;</li> <li>Je omgevingsbewust bent, met gevoel voor bestuurlijke verantwoordelijkheden en rollen/posities van belanghebbende partijen;</li> <li>Je ervaring hebt met opdrachtverlening aan en begeleiding van externe bureaus.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een gezellig team dat elkaar helpt. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast;</li> <li>salarisindicatie minimaal € 2.702 en maximaal € 3.968 (schaal 9);</li> <li>32-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>reiskostenvergoeding bij tijdelijk dienstverband en fiscale reiskostenregeling bij vaste aanstelling;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Je bent onderdeel van het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO). Het team PRO werkt eenduidig op hoogwaardige en professionele wijze aan de uitvoering van de projectopgave van Deventer. Het team voert projecten uit in het brede ruimtelijke fysieke spectrum, sociaal domein, ict, bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarnaast wordt vanuit het team sturing gegeven aan het programma Leefomgeving en Herstructurering &amp; Vastgoed. In het team werken projectmanagers, projectleiders, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, programma(onderdeel)managers en projectassistenten. Het team bestaat uit ca. 75 mensen.</p> <p>In de gemeente Deventer zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit betekent onder andere dat wij, voor het stedelijk gebied, experimenteren met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Ook wordt er in de voorbereiding van besluitvorming steeds meer gewerkt in ‘de geest van de Omgevingswet’.</p> <p>Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staat voorop. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, maar zoeken elkaar op om van elkaar te leren. De teamontwikkeling is gericht op het versterken van elkaar in de opgaven die we in portefeuille hebben en op persoonlijke ontwikkeling. Wij verwachten van de kandidaat dat hij/zij de teamontwikkeling mede vorm en inhoud geeft door het brengen van kennis van buiten naar binnen en hierin actief meedenkt.</p> <p>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</p> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Suzanne Hendriks-Klaver, senior juridisch planoloog (0570693323) of John Beuving, teammanager telefoon (0621882571).</p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2437165/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 12 januari 2019.</p> <p>De gesprekken vinden plaats in de week van 20 t/m 25 januari 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2019-12-20 12:00:00 +0100 2019-12-20 12:48:34 +0100 2019-12-20 12:56:43 +0100 Stagiair HR Procesregisseur Ben jij een enthousiaste, leergierige 3e- of 4e-jaars HR student? Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende meeloopstage waarin je enorm veel kansen krijgt om op allerlei HR vlakken mee te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf februari 2020 hebben wij ruimte voor een stagiair op onze vakgroep P&O bij de gemeente Deventer. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo 3e- of 4e-jaars<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> P&amp;O / HR<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> stagevergoeding van € 347,86 per maand (op basis van 36 uur)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 10 januari 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> stage</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je werk bevindt zich op het snijvlak tussen strategie en implementatie. Je schrijft beleid maar zorgt ook dat het tot uitvoering komt. Onderwerpen waar je je in elk geval mee bezig zal houden zijn:</p> <ul> <li>het maken van een personeelsgids;</li> <li>het project ‘Grip op inhuur’;</li> <li>het uitvoeringsplan ‘Leren en ontwikkelen’;</li> <li>incidentele klussen ter ondersteuning van het team zoals het analyseren van data, voorbereiden van presentaties, opstellen van rapportages.</li> </ul> <p>Sommige onderwerpen voer je zelfstandig uit en op andere onderwerpen loop je mee met 1 van je collega’s.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Naast dat jij affiniteit hebt met het maken en implementeren van beleid zien wij het volgende ook graag in jou terug:</p> <ul> <li>je houdt van variëteit in je werk;</li> <li>je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende projecten en opdrachten;</li> <li>tegelijkertijd ben je nieuwsgierig en kun je je in een onderwerp vastbijten.</li> </ul> <p>Verder:</p> <ul> <li>volg je de opleiding hbo in de richting van HRM en ben je inmiddels 3e- of 4e-jaars;</li> <li>kun je gemakkelijk communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;</li> <li>hou je van gezelligheid en af en toe een borrel met bitterballen, kaas of olijfjes.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Het team P&amp;O bestaat uit HR-Adviseurs, Strategisch Adviseurs en Procesregisseurs. Je gaat samen met de vijf Procesregisseurs aan de slag. Elke collega heeft zijn eigen aandachtsvelden en projecten en je werkt met alle vijf samen. Op deze manier ontwikkel jij je in de volle breedte van het HR vak. Wij zijn een hechte club met een open houding en grote betrokkenheid met elkaar.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Een leuke stage met veel ruimte om je te ontwikkelen. Je kunt je inzetten op veel verschillende thema’s. Je wordt hierin goed begeleid maar krijgt veel ruimte voor inbreng en ideeën. Uiteraard word je beloond voor je harde werk en inzet met een stagevergoeding van € 347,86 per maand (op basis van 36 uur).</p> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Femke Boeijen, telefoonnummer: 06-12153434 of Yvonne Hemel, telefoonnummer: 06-83998269.</p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het <a href="http://werkenvoor.deventer.nl/reageren-op-een-stage" title="Naar het sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 10 januari 2020. Kort daarna zijn de gesprekken.</p> 2019-12-17 08:00:00 +0100 2019-12-17 10:47:10 +0100 2019-12-17 11:42:07 +0100 Senior Vergunningverlener Evenementen Complexe vergunningen verlenen op het gebied van evenementen in onze mooie Hanzestad en het Deventer ommeland, zie jij jouzelf dit doen? Ben jij de verbinder die aanspreekpunt is voor organisatoren van evenementen, inwoners en collega’s? Bewaar jij de rust in de dagelijkse dynamiek en houd jij de hoofdlijn in de gaten? Dan zijn wij op zoek naar jou! <p><strong>Opleidings</strong><strong>niveau:</strong> Hbo werk- en denkniveau<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> Ondernemen en Vergunningen<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>maximaal € 4.362 (schaal 10)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> 5 januari 2020<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd met zicht op onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Betrokkenheid, helikopterview</p> <ul> <li>Je signaleert risico’s en knelpunten en ontwikkelt beleid voor verbetering van het vergunningverleningsproces bij evenementen;</li> <li>Je formuleert jaarprogramma’s (evenementenkalender) om hier in de tijd prognoses op te kunnen doen, doet onderzoek en verkenningen op het gebied van evenementen;</li> <li>Je coacht je collega’s van het taakveld evenementen en bent gesprekspartner voor de juridische specialisten en de teammanagers van het team OV;</li> <li>Je hebt inzicht in de ontwikkeling van evenementen in Deventer, maar ook in Nederland. Je signaleert trends (zoals bijvoorbeeld de verdergaande juridificering rond evenementen, de zwaardere economische betekenis van evenementen en de toenemende complexiteit rond veiligheid en ervaring van overlast) en levert input op de vraag hoe de gemeente Deventer met de nieuwe ontwikkelingen om moet gaan;</li> <li>Je houdt de evenementen organisatoren én andere stakeholders op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het vergunningentraject van evenementen, om de vergunningaanvraag goed te laten verlopen.</li> </ul> <p>Reguliere taken, vergunningverlening</p> <ul> <li>Je stelt vergunningen en ontheffingen op voor de grotere evenementen die in de  gemeente Deventer plaatsvinden;</li> <li>Je bent het aanspreekpunt voor grote en complexe evenementen en regisseert het evenementenproces van intake tot en met evaluatie;</li> <li>Je voert overleg met organisatoren over de evenementen die jij in behandeling hebt en beoordeelt adviezen van de Veiligheidsregio, politie en brandweer.</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <p>Behalve dat je ervaring hebt binnen het domein, is dit minstens zo belangrijk:</p> <ul> <li>Je hebt overtuigingskracht en kan goed omgaan met conflictsituaties;</li> <li>Je toont initiatief;</li> <li>Je kunt juridische voorwaarden goed vertalen in werkbare processen;</li> <li>Je kunt procesmatig denken en hebt ervaring met continu verbeteren;</li> <li>Je hebt oog voor bestuurlijke dilemma’s bij evenementen vergunningen en bent vindingrijk in het ambtelijk bestuurlijk samenspel.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als:</p> <ul> <li>je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau;</li> <li>je minstens 5 jaar ervaring hebt met vergunningverlening van grotere evenementen;</li> <li>je ervaring hebt met het doorvoeren van verbeterprocessen;</li> <li>je procesmatig kunt denken;</li> <li>je juridische voorwaarden goed kunt vertalen in werkbare processen.</li> </ul> <h2>Waarom voor Deventer kiezen?</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Ondernemen en Vergunningen is een gezellig team dat van alle markten thuis is. We verlenen vergunningen voor woningbouw, horeca, markten en evenementen. Door de gevarieerdheid in werkzaamheden hebben we ook veel verschillende mensen in ons team. Door de door het team vastgestelde thema’s plezier in je werk, het stellen van prioriteiten en het duidelijk maken wat je rol is proberen we gezamenlijk ons werk steeds aantrekkelijk te maken en te houden.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Wij vragen veel van jou, maar daar krijg je ook veel voor terug, namelijk een dynamische en professionele werkomgeving en een professioneel team waarin we elkaar helpen. Hebben wij je interesse gewekt? Dan staan daar aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover, namelijk:</p> <ul> <li>tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;</li> <li>salarisindicatie van maximaal € 4.362 (schaal 10) bruto per maand;</li> <li>36-urige werkweek met flexibele werktijden, ook thuiswerken is mogelijk;</li> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>fiscale reiskostenregeling;</li> <li>verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Heb je interesse?</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Vera Holst (teammanager), telefoonnummer: 06-20565966.</p> <p>Je belangstelling kun je alleen via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2432041/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a> kenbaar maken. Wij ontvangen dit formulier graag uiterlijk 5 januari 2020.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2019-12-13 11:30:00 +0100 2019-12-16 11:30:00 +0100 2019-12-16 11:31:43 +0100