Lid cluster Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) Gemeente Deventer heeft de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD). Voor het cluster Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) is de adviesraad op zoek naar een nieuw lid. Lid van het cluster WSW is een onbezoldigde functie. <h2>Wat doet de adviesraad?</h2> <p>De Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) is een adviesorgaan van het college van B&amp;W. Onder de ASDD vallen 7 clusters, waaronder het cluster Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW). Cluster WSW adviseert&nbsp;met als doel invloed uit te oefenen op beleid en uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) - Beschut Werk (BW).</p> <h2>Over jou</h2> <p>Ben jij iemand die:</p> <ul> <li><span style="font-size: 11.5pt;">een dienstverband heeft in het kader van de Sociale Werkvoorziening of mensen die de doelgroep vertegenwoordigen?</span></li> <li><span style="font-size: 11.5pt;">mee wil denken over de uitvoering van de WSW/Beschut Werk?</span></li> <li><span style="font-size: 11.5pt;">bereid is om minimaal 6 keer per jaar te vergaderen in de (vroege) avonduren?</span></li> <li><span style="font-size: 11.5pt;">het leuk vindt nieuwe dingen te doen?</span></li> <li><span style="font-size: 11.5pt;">iets durft te vertellen, maar ook goed naar een ander kan luisteren?</span></li> <li><span style="font-size: 11.5pt;">ervaring heeft met secretariaatswerk? (Geen vereiste, wel gewenst.)</span></li> </ul> <h2>Meer informatie</h2> <p>Kijk voor meer informatie over de adviesraad, het cluster en/of de functie op <a title="Ga naar www.deventer.nl/wsw" href="http://www.deventer.nl/wsw">www.deventer.nl/wsw</a>. &nbsp;Reageren kan tot 15 oktober 2022.&nbsp;</p> <h2>Contactpersonen</h2> <p><strong>Kees Pels</strong> (Voorzitter)<br />Telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-48818483" href="tel:0648818483">06 - 48 81 84 83</a><br />E-mail: <a href="mailto:gletscherfell@gmail.com">gletscherfell@gmail.com</a></p> <p>of</p> <p><strong>KeesJaap Kappenburg</strong> (Secretaris)<br />Telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-22399467" href="tel:0622399467">06 - 22 39 94 67</a><br />E-mail: <a title="Stuur een e-mail naar kjkappenburg@home.nl" href="mailto:kjkappenburg@home.nl">kjkappenburg@home.nl</a></p> 2022-10-05 11:16:00 +0200 2022-10-05 11:16:22 +0200 2022-10-05 11:39:09 +0200 Programmamanager Energietransitie 55% C02-reductie in 2030: daar ga jij voor als programmamanager energietransitie! Het werkveld is actueler dan ooit. De opgaven en ambities vragen enorme inspanningen van ons als gemeente, van onze inwoners en onze partners in het bedrijfsleven. Samen maak je jouw visie op de energietransitie waar! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 &ndash; 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>programmamanagement&nbsp; <br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 4965 tot &euro; 6616 (Schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 23 oktober 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>onbepaalde tijd&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We gaan voor een toekomstbestendige stad! Dit krijgt invulling door een aardgasloze en energiezuinige gebouwde omgeving. Lokale opwek van duurzame energie en slimme oplossingen waarbij vraag en aanbod van energie zijn afgestemd en waarbij opslag en innovatie een rol spelen. We zijn ambitieus, durven stappen te zetten en lopen als gemeente voorop in de warmtetransitie. Dat maakt deze functie voor jou zo uitdagend. &ldquo;Wat niet kan, doen we wel. We komen met oplossingen die er nog niet zijn&rdquo;, &ldquo;We pakken kansen en geven niet op&rdquo;. aldus een collega. Je werkt samen met collega&rsquo;s uit verschillende programma&rsquo;s en met onze gebiedspartners om de doelstellingen te realiseren. Jouw werkdag vult zich de ene dag met overleggen met projectteams, advisering van het college en een regionaal overleg met de netbeheerders uit de regio. De andere dag word je bijgepraat over actuele ontwikkelingen en geef je samen met beleidsadviseurs richting aan de projectleiders die de wijkuitvoeringsplannen maken. Jouw werk is omvangrijk en dynamisch.&nbsp;</p> <p>Je geeft leiding aan de beleidsadviseurs en neemt voortouw neemt in de verdere doorontwikkeling. Daarnaast ben je opdrachtgever richting projectmanagers en stel je de programmabegroting voor het programma Energietransitie op. Je realiseer de daarin opgenomen doelen en prestaties. Hier rapporteer je over binnen de bestaande planning &amp; control cyclus. Je zorgt voor de betrokkenheid van de inwoners, dit is een cruciale pijler binnen de energietransitie. En je adviseert en bent sparringpartner voor de team- en regiemanager, de directie, de portefeuillehouder en het college van gemeentebestuur.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je hebt kennis, ervaring en visie op de belangrijkste thema&rsquo;s binnen de energietransitie. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en bent in staat om dit te vertalen naar de Deventer context.&nbsp; We vragen geen technisch specialist, maar je moet wel voldoende affiniteit met de inhoud hebben om het speelveld te kunnen overzien en hier regie op te voeren. Verbinder, zelfstandig, ondernemend en politiek sensitief zijn eigenschappen waar jij je in herkent.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="11" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">minimaal 5 jaar ervaring met impactvolle complexe maatschappelijke opgaven en besluitvorming in overheidsorganisaties;&nbsp; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="11" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ruime ervaring met programma- en projectmanagement;&nbsp; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="11" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">aantoonbare ervaring en kennis op het terrein van duurzaamheid en energietransitie en een eigen netwerk in het werkveld: &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="11" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">ervaring met inwonersparticipatie is een pre;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="11" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">hbo/wo werk- en denkniveau.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Je werkt samen met strategisch beleidsadviseurs warmte en opwek. Een gedreven, ambitieus en inhoudelijk sterk team. De functie valt onder team beleid: een team van 100 medewerkers met onder andere beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henk Martijn Schuldink (Teammanager) via <a title="Bellen naar 06-41501490 " href="tel:0641501490">06 - 41 50 14 90 </a>&nbsp;of Almar Otten (Regiemanager) via <a title="Bellen naar 06-13749975" href="tel:0613749975">06 - 13 74 99 75</a>. Solliciteer uiterlijk 23 oktober via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3037327/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De eerste gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 31 oktober 2022. De vervolggesprekken vinden plaats op dinsdag 8 novembe 2022. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-10-05 08:56:00 +0200 2022-10-05 08:56:38 +0200 2022-10-05 08:59:01 +0200 Juridisch Beleidsadviseur Sociaal Domein Jij houdt je bezig met juridische advisering over verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein, waarbij de focus ligt op de WMO, Jeugd en Onderwijs en Werk en Inkomen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>juridisch, sociaal&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3090,-&nbsp; tot &euro; 5372,-&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 17 oktober 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij houdt je bezig met juridische advisering over verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein. De focus ligt op de WMO, Jeugd en Onderwijs en Werk en Inkomen. Vanuit juridisch perspectief adviseer je aan de voorkant, bij het opstellen van beleid en zorg jij voor de hieruit voortvloeiende juridische documenten. Je adviseert en bent juridische vraagbaak bij casu&iuml;stiek en de afhandeling van klachten. Ook adviseer je je collega's die zich bezighouden met bezwaar en beroep en behandel je Woo-verzoeken en AVG-aanvragen. Daarnaast toets je de juridische houdbaarheid van regelgeving en beleid en werk je actief mee aan de invoering daarvan.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een uitstekend adviseur, een sparringpartner op alle niveaus. Je bent communicatief sterk, benaderbaar en je vertaalt ingewikkelde materie naar de dagelijkse praktijk. Je brengt op een overzichtelijke wijze situaties en belangen in kaart. &nbsp;Je maakt zorgvuldige afwegingen tussen wettekst, het beoogde doel en het maatschappelijke en politieke draagvlak. Je weet wanneer je meebuigt &eacute;n wanneer je je rug recht moet houden in bestuurlijk complexe situaties. Je ziet kansen in pre-mediation en oplossingsgericht werken, je luistert goed en relativeert. Aantoonbare competenties als creativiteit, netwerken en out-of-the-box denken in combinatie met een gezonde dosis organisatiesensitiviteit en humor zijn erg belangrijk.&nbsp; &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een afgeronde opleiding op minimaal HBO/WO-niveau;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">aantoonbare relevante werkervaring op dit vakgebied in het sociaal domein.</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (Teammanager Beleid) via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-22492180" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>. Solliciteren kan tot en met 17 oktober 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3037029/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De eerste gesprekken vinden plaats op 25 oktober 2022 (ochtend), eventuele vervolggesprekken op 27 oktober (middag).&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-10-04 15:10:04 +0200 2022-10-04 15:10:04 +0200 2022-10-04 15:10:04 +0200 Managementassistent Je neemt initiatief, kunt snel schakelen en houdt je hoofd koel. Je ondersteunt de teammanagers van team PRO (team Projecten, Realisatie & Ontwikkeling), zodat zij hun werk efficiënt en effectief kunnen doen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong> mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 18 uur per week&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>ondersteuning&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.010 tot &euro; 3.018 (schaal 6)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong> tot en met zondag 16 oktober 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je gaat samen met een collega managementassistent de drie teammanagers bij team PRO ontzorgen. Jouw werkzaamheden vari&euml;ren van het beheren van de mailboxen en de agenda&rsquo;s van de teammanagers, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, het verwerken van post tot het verrichten van voortgangscontroles.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Verder voer je diverse administratieve taken uit, zoals het verwerken van ziek- en betermeldingen. Je houdt overzichten bij en bewaakt processen. Daarbij houd je ook de tijdige afhandeling van de actiepunten in de gaten en spreek je de actiehouders hierop aan. Soms pak je ook ondersteunde werkzaamheden op voor het team.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Als organisatietalent kan je zowel zelfstandig, als in teamverband werken. Je vindt het leuk om zelf initiatieven te nemen en je kunt je idee&euml;n goed uitwerken. Je hebt affiniteit met het werkveld en de werkwijze van het team. Je bent daarnaast ook goed in het prioriteren en structuren van je werkzaamheden. Daarnaast ben je communicatief vaardig en heb je een klantgerichte instelling.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding tot managementassistent of directiesecretaresse (mbo-4);&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Drie tot vier jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis van&nbsp; verschillende communicatiemiddelen en applicaties, zoals SharePoint en E-suite;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis van en inzicht in procedures in een gemeentelijke organisatie.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team PRO van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 120 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen, waarin juristen, planeconomen, juridische planologen, directievoerders, (senior) projectleiders, project ondersteuners, makelaars en (senior) projectmanagers werkzaam zijn. Het team wordt aangestuurd door drie teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden zijn&nbsp; gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kan je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil van woon-werk verkeer, de aankoop van extra verlofuren of&nbsp; financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>eensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Anouschka Klein, via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-21697964" href="tel:0621697964">06 - 21 69 79 64</a>. Solliciteren kan tot en met 16 oktober 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3035337/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-09-30 15:34:00 +0200 2022-09-30 15:34:52 +0200 2022-10-05 12:48:51 +0200 Beleidsadviseur Landelijk gebied en energietransitie De ruimte in het landelijk gebied is beperkt. Binnen die ruimte spelen verschillende zaken, zoals energietransitie, biodiversiteit, stikstof, klimaatopgaven en woningbouw. Integrale gebiedsbenadering is dus noodzakelijk. In deze baan hou jij je bezig om van Deventer een aantrekkelijk en toekomstbestendig landelijk gebied te maken, waar het goed wonen, werken en verblijven is voor mens en natuur. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> beleid, gebiedsontwikkeling, energiestrategie, ruimtelijke ordening&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3090 tot &euro; 5372 (schaal 11)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 4 oktober 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij draagt bij aan de discussie rond de transitie in het landelijk gebied. Je schakelt continu tussen beleidsontwikkeling, strategiebepaling en uitvoeringprogramma&rsquo;s. Jouw bijdrage is mede afhankelijk van je kennis, ervaring en interesses, bijvoorbeeld over de rol van water (ondergrond, weteringen, rivier), het leveren van een inbreng op provinciaal of regionaal niveau, de stikstofdiscussie, functiewijzigingen, subsidieaanvragen, transitie van erven, kavelruiltrajecten en initiatieven van onderop. Je verbindt doelen en maakt samenhangende keuzes. Hiervoor breng je alle aspecten in beeld, je adviseert en onderbouwt in de afweging bij die keuzes in een veranderende samenleving. Je werkt veel samen met collega&rsquo;s uit verschillende inhoudelijke programma&rsquo;s en onze gebiedspartners. Je volgt actief de nieuwste landelijke en provinciale ontwikkelingen en geeft die een plek in het werken voor de gemeente.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ook ben jij onze centrale vertegenwoordiger bij de overleggen binnen de RES-regio (Regionale Energiestrategie)<em> </em>West Overijssel, waarin ook andere gemeenten, de provincie en de netbeheerder zijn vertegenwoordigd. De ontwikkelingen in het landelijk gebied en grootschalige opwek van energie hebben een grote politieke en maatschappelijke impact, dus bestuurlijke borging is belangrijk. Je adviseert het gemeentebestuur en organiseert het bestuurlijk besluitvormingsproces.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je brengt samen, inspireert, bent creatief, initiatiefrijk en een aanpakker. Samenwerken is voor jou de manier om resultaten te behalen. Je kunt goed een vertaalslag maken van strategie naar uitvoering. We vragen geen technisch specialist, maar je moet wel voldoende affiniteit met de inhoud hebben om het speelveld te kunnen overzien en regie te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat je politiek en bestuurlijk sensitief bent.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">ervaring en kennis op het terrein van integrale gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied en de energietransitie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">actueel zicht op de ontwikkelingen in het landelijk gebied en de regionale energiestrategie. Je bent in staat om de opgaven te vertalen naar de Deventer context;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">minimaal 5 jaar ervaring met beleidsontwikkeling en integrale samenwerkingsprojecten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ruime ervaring met complexe en/of politiek gevoelige projecten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ervaring met gebied- en inwonersparticipatie is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, zoals Werk en Inkomen, Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid en Energietransitie. Je werkt intensief samen met adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, landschap, ecologie en energietransitie.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henk-Martijn Schuldink (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06-41501490" href="tel:0641501490">06 - 41 50 14 90</a>. Solliciteren kan tot en met 4 oktober 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/3029659/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-09-22 10:23:00 +0200 2022-09-22 10:23:33 +0200 2022-09-27 16:56:24 +0200 Consulent inburgering Ervoor zorgen dat nieuwkomers in Deventer zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dat is jouw belangrijkste taak. Een afwisselende baan waarbij je veel in contact staat met inwoners, collega’s en verschillende netwerkpartners. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>sociaal/maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2.581 tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 10 oktober 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat inburgeraars de taal leren, dat ze een opleiding kunnen volgen of dat ze werk hebben. Je voert gesprekken met onze nieuwe inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt. Dit onderzoek start al binnen het COA (Centraal orgaan Opvang asielzoekers). Je bekijkt alle leefgebieden, stelt het inburgeringsdoel vast en bepaalt ook het recht op een uitkering. <br /><br />Jij kijkt wat er nodig is om de zelfredzaamheid van inburgeraars te vergroten, welke doelen er vanuit inburgering worden gesteld en of die worden behaald. Je kijkt ook of er financi&euml;le rust is. Je biedt passende begeleiding gedurende het gehele inburgeringstraject. Daarbij schakel je hulpverlenende instanties in als de financi&euml;le, sociale of psychische problemen daar aanleiding voor geven.&nbsp;Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke maatschappelijke participatie, taalonderwijs, taalstages, bemiddeling naar werk worden uitgevoerd door partners in de stad. Je werkt hiermee nauw samen en&nbsp;houdt regie op de uitvoering.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent communicatief sterk en beschikt over goede gespreksvaardigheden. Ook kun je je goed inleven in de situatie van de klant. Jouw kennis van de Participatiewet en andere relevante wet- en regelgeving is up-to-date. Je beheert je eigen caseload, zelfstandigheid is dus belangrijk. Je kunt goed prioriteiten stellen en je hoofd koel houden tijdens spoedprocedures. In complexe situaties kom je met creatieve oplossingen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau, bijvoorbeeld Sociaal Juridische Dienstverlening;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie waardoor je voldoende kennis hebt van de Participatiewet en dit weet toe te passen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">we werken met tolken, maar het is een pr&eacute; als je &eacute;&eacute;n of meer van de volgende talen spreekt: (Syrisch) Arabisch, Tigrinya of Farsi.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons. Je komt te werken in een collegiaal en gezellig team. In ons team werken inkomensconsulenten, medewerkers uitkeringsadministratie, sociale recherche en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de wet Inburgering.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lisbeth de Waal (groepsmanager team Inkomensondersteuning) via <a title="Bellen naar 06-51299673" href="tel:0651299673">06 - 51 29 96 73</a>. Vanaf 26 september kun je contact opnemen met Lambert Manden (teammanager Inkomensondersteuning) via <a title="Bellen naar 06-17111808" href="tel:0617111808">06 - 17 11 18 08</a>. Reageer v&oacute;&oacute;r 11 oktober via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3028409/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. Gesprekken staan gepland op dinsdagmiddag 18 oktober.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-09-20 16:48:00 +0200 2022-09-20 16:48:11 +0200 2022-09-21 08:39:35 +0200 Inkomensconsulent Je voert gesprekken met inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt, vraag onderzoekt en het recht op uitkering vaststelt. Je beoordeelt wat er nodig is om mee te doen in de samenleving of om hun financiële situatie te stabiliseren. Een afwisselende baan waarbij je veel in contact komt met inwoners, collega’s en verschillende netwerkpartners. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>sociaal/maatschappelijk/juridisch&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2581 tot &euro; 4208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 4 oktober 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent verantwoordelijk voor je eigen caseload. Je neemt aanvragen in behandeling in het kader van de Participatiewet en ook overige regelingen. Je beoordeelt deze door middel van een gesprek en soms ook een huisbezoek. Je kijkt waar je de zelfredzaamheid van jouw klant kan vergroten, of welke voorbereidende stappen er richting participatie of financi&euml;le rust kunnen worden gezet. Hierin bied je passende begeleiding. Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke bemiddeling naar werk voor klanten die daaraan toe zijn, voert KonnecteD vervolgens uit.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Iedere inkomenssituatie is anders. Dat vraagt om flexibiliteit, goede gespreksvaardigheden en een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen. Binnen de kaders van wet- en regelgeving ervaar jij genoeg ruimte om creatieve oplossingen te vinden. Deze baan vraagt om een collega die verantwoordelijk is, zelfstandig werkt, overzicht houdt en goed kan prioriteren. In situaties die direct actie vragen, hou jij je hoofd koel. Je werkt actief samen met je collega's en met partners in de stad.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt daarnaast over:</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (bij voorkeur SJD);</li> <li>minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li>voldoende kennis van de Participatiewet om dit toe te kunnen passen.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). Onze klanten doen mee naar vermogen, daar passen wij onze dienstverlening op aan. We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons. Je komt te werken in een collegiaal team met naast de inkomensconsulenten ook collega&rsquo;s van de uitkeringsadministratie, sociale recherche, inburgering DZD en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lisbeth de Waal, groepsmanager inkomensondersteuning via <a title="Bellen naar 06-51299673" href="tel:0651299673">06 - 51 29 96 73</a>. Vanaf 23 september kun je contact opnemen met Lambert Manden (teammanager Inkomensondersteuning) via <a title="Bellen naar 06-17111808." href="tel:0617111808.">06 - 17 11 18 08</a>. Reageer v&oacute;&oacute;r 4 oktober via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/3026269/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 11 oktober.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-09-16 11:10:00 +0200 2022-09-16 11:10:13 +0200 2022-09-16 11:22:41 +0200 Business developer energietransitie Jij levert een bijdrage aan onze ambitieuze energietransitie naar een toekomstbestendig duurzame en betaalbare energievoorziening voor onze bewoners en bedrijven. Vanuit maatschappelijk ondernemerschap pak je een actieve rol als het gaat om vernieuwende samenwerkings- en bedrijfsmodellen en financieringsinstrumenten in een dynamische wereld met snel veranderende wet- en regelgeving. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>strategie energietransitie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3701 tot &euro; 6103 (schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent de schakel tussen beleidsontwikkeling, strategiebepaling en projectontwikkeling. Samen kom je tot economisch haalbare projecten met een governance-model waarmee de maatschappelijke belangen zijn gegarandeerd. Zo voorkom jij dat nieuwe kansrijke energie-initiatieven tegen belemmeringen aan lopen door wet- en regelgeving, een niet sluitende business case, knelpunten in de financiering of suboptimale samenwerking. E&eacute;n van die initiatieven is de verkenning naar de inrichting van een warmte(net)bedrijf voor het door de gemeente ontwikkelde Slim Warmtenet Zandweerd. Voorbeelden van andere initiatieven zijn de ontwikkeling van een lokaal/regionaal warmtebedrijf voor heel Deventer en EnergieHUB&rsquo;s op bedrijventerreinen waar bedrijven onderling energievraag en -aanbod uitwisselen (inclusief opslag).&nbsp;</p> <p>Jij combineert bestaande regelgeving, financi&euml;le regelingen en financieringsconstructies slim tot nieuwe instrumenten waarmee we de energietransitie versnellen. Denk bijvoorbeeld aan een regionaal investeringsplatform en aan de Deventer Duurzaamheidslening voor mensen met die financieel minder te besteden hebben. Je maakt afspraken voor verduurzaming van bestaande gasgestookte warmtenetten en met netwerkbedrijven voor uitbreiding van noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnet. De projecten waarbij je betrokken bent hebben een grote politieke en maatschappelijke impact, bestuurlijke borging is hierbij belangrijk. Je adviseert het gemeentebestuur en organiseert het bestuurlijk besluitvormingsproces waar het de financierings- en governance aspecten betreft.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Ondernemend, creatief en vasthoudend. Dat zijn belangrijke eigenschappen die jij meebrengt. Je bent resultaatgericht en kunt goed de vertaalslag maken van strategie naar uitvoering. Je zoekt naar nieuwe wegen om projecten mogelijk te maken, maar hebt ook oog voor een solide risicoanalyse. Je bent iemand die graag samenwerkt met veel verschillende collega&rsquo;s en partners. Je onderhoudt regionale en landelijke netwerken, zodat jij je rol goed kunt invullen. Je kent je weg bij ministeries, VNG, financi&euml;le instellingen en relevante bedrijven. Ook heb je oog voor innovaties en nieuwe maatschappelijke trends. We vragen geen energiespecialist, wel voldoende affiniteit met het thema hebben om je hierin te verdiepen en het speelveld te kunnen overzien. Daarnaast is het belangrijk dat je politiek en bestuurlijk sensitief bent.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">WO werk- en denkniveau en een bedrijfskundige, financi&euml;le en/of juridische achtergrond;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">kennis en ervaring met het opstellen van business cases;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">kennis en ervaring met organisatie- en governance modellen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">ervaring samenwerkingsovereenkomsten en -contracten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">ruime ervaring met complexe en/of politiek gevoelige projecten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">ervaring met inwonersparticipatie is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henk Martijn Schuldink, teammanager Beleid via <a title="Bellen naar 06-41501490" href="tel: 0641501490">06 - 41 50 14 90</a>. Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/3025503/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;We beoordelen voortdurend de sollicitanten. We geven je zo spoedig mogelijk een terugkoppeling.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-09-15 11:01:00 +0200 2022-09-15 11:01:15 +0200 2022-09-26 13:43:55 +0200 Junior verkeerskundige Jij gaat werken aan de verbetering van verkeersveiligheid en vervoer van Deventer. Jij hebt ambitie om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. Je komt te werken in een team met veel expertise waardoor je snel het werkveld leert kennen. Kortom, iemand die opzoek is naar een mooie vliegende start in het vakgebied! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>verkeer&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.865 tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 30 september 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Als junior verkeerskundige ben je samen met twee andere verkeerskundigen het aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven, organisaties en collega&rsquo;s met hun vragen op het gebied van verkeersveiligheid en vervoer.&nbsp; Daarnaast ondersteun je in eerste instantie de verkeerskundigen maar al gauw zul je ook zelfstandig opereren in teamverband. Je geeft verkeerskundig advies en neemt deel aan projectgroepen bij ruimtelijk ontwikkelingen, reconstructies in de openbare ruimte en op (nieuw)bouwplannen. Daarnaast vertaal, begeleid en co&ouml;rdineer je de werkzaamheden die voortvloeien uit de gestelde beleidskaders op het gebeid van verkeer en vervoer en begeleid je de werkzaamheden naar concrete plannen en uitvoerbare voorstellen. Je hebt een signalerende, analyserende en adviserende rol bij relevante ontwikkelingen in het vakgebied en initiaties vanuit de samenleving.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt affiniteit met het ontwerpen van verkeerssituaties. Je hebt een samenwerkingsgerichte, flexibele en proactieve houding naar de diverse betrokken partijen, een goed analytisch vermogen en een no-nonsense mentaliteit. Je bent je oplossingsgericht en houd je onder andere bezig met het onderzoeken en oplossen van problemen op het gebied van mobiliteit.&nbsp;Je bent een goede verbinder, omgevingsbewust en in staat om goed te luisteren naar inwoners, bedrijven en collega&rsquo;s. Uiteraard zijn jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden uitstekend op orde, zodat je op een passende wijze invulling geeft aan je functie. Om alle werkzaamheden binnen de gestelde kaders in te vullen, is het van belang dat je goed kunt plannen en organiseren.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">je hebt een relevante hbo-opleiding binnen het werkveld van verkeer en vervoer afgerond;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">je hebt bij voorkeur werkervaring (stage) bij een gemeente en/of bedrijf op het gebied van verkeer en vervoer;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">kennis van AutoCAD of MicroStation is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken in het team Inrichting, beheer en leefomgeving (IBL), een team van ruim 90 enthousiaste en betrokken collega's die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Je werkt intensief samen met de inhoudelijke adviseurs van de teams Beleid en Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden. Het team zal jou met open armen ontvangen en voor je klaar staan wanneer dat nodig is. Bekijk het <a title="Ga naar Youtube" href="https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=1PXKysrPgqE">filmpje</a> voor een nog beter beeld van het team!   &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Freek Smit (verkeerskundige) via <a title="Bellen naar 06-11843164" href="tel:0611843164">06 - 11 84 31 64</a> of met Jan-Dirk Steenbruggen (senior verkeerskundige) via <a title="Bellen naar 06-12041586" href="tel:0612041586">06 - 12 04 15 86</a>. Solliciteren kan tot en met 30 september 2022 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3024815/127969?iso=nl">sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats op dinsdag 11 oktober 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-09-15 10:45:00 +0200 2022-09-15 10:45:56 +0200 2022-09-15 10:54:19 +0200 Beleidsadviseur Wonen Je werkt samen met de stad aan een toekomstbestendig Deventer. We staan voor enorme woningbouwopgave waarin we willen zorgen voor een passende woning voor iedereen. Ook hebben we flinke ambities om in te zetten op het aantrekken van jongeren en de versterking van de arbeidsmarkt. We bouwen vanuit deze ambitie aan nieuwe buurten en wijken én zetten ons in voor het aantrekkelijk houden van de bestaande wijken zodat onze inwoners prettig kunnen wonen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>beleid, wonen&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3090,- tot &euro; 5372,- (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp; &nbsp;</h2> <p>Je bent het eerste aanspreekpunt voor wonen, zowel intern en bestuurlijk als voor onze externe partners. Hierin heb je een focus op de woningbouwprogrammering en advisering over ruimtelijke initiatieven. Je adviseert op complexe beleidsplannen op het gebied van wonen die zowel programmabepalend als programma-overstijgend zijn, met als doel om de beoogde prestaties en effecten uit de programmabegroting te realiseren. Het taakveld Wonen maakt onderdeel uit van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je signaleert en analyseert ontwikkelingen en trends en maakt inzichtelijke welke consequenties deze hebben voor de gemeente. Samen met je collega's zorg je ervoor dat de inhoudelijke kaders worden opgesteld, aan politieke wensen en eisen voldoen en om in te spelen op soms sterk tegengestelde belangen. De co&ouml;rdinatie vanuit wonen en de afstemming binnen het programma Ruimtelijke Ontwikkeling en de overige programma&rsquo;s ligt bij jou. Tot slot vervul je een belangrijke rol in (boven)regionale samenwerkingsverbanden waar Deventer aan deelneemt.</p> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Wij zoeken een ervaren adviseur die goed is in het maken van een analyse en werkt aan gedegen oplossingen. In deze rol is het belangrijk dat jij communicatief vaardig bent: je schakelt gemakkelijk met veel verschillende partijen en bent concreet en helder in je advies. Omdat je met veel verschillende partijen en belangen te maken hebt, is het belangrijk dat je in jouw adviesrol stevig in je schoenen staat, maar dat je ook in staat bent mee te bewegen als dat nodig is. Om goed te kunnen adviseren spelen vaardigheden zoals luisteren, samenwerken en overtuigen een rol. Daarnaast ben je in staat om algemene informatie of trends rondom wonen te volgen en ook om te zetten naar kansen voor de stad en gemeente.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een relevante afgeronde hbo/wo opleiding bijvoorbeeld Planologie, Sociale Geografie of Bestuurskunde;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">meerdere jaren ervaring op het beleidsterrein van Wonen (en/of aanverwante thema's). Bij voorkeur heb je minimaal 5 jaar ervaring als adviseur wonen bij een gemeente (of woningcorporatie);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">kennis van volkshuisvestelijke wet- en regelgeving zoals de Woningwet en Huisvestingswet;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een aantoonbare, succesvolle, ervaring met project- en procesmatig werken.</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henk Martijn Schuldink (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06-41501490" href="tel:0641501490">06 - 41 50 14 90</a>.</p> <p>We hanteren voor de vacature geen sollicitatiedeadline. Heb je interesse? Reageer dan snel! We bekijken continu onze binnenkomende sollicitanten. We geven je zo spoedig mogelijk een reactie. Solliciteren kan via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3023217/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-09-15 10:00:00 +0200 2022-09-13 08:20:04 +0200 2022-10-04 11:09:15 +0200 Projectleider Kwetsbare jongeren Jij zet alles op alles om te voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen. Je werkt nauw samen met jongeren, ervaringsdeskundigen, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat deze jongeren daadwerkelijk geholpen worden. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>sociaal/maatschappelijk, jongeren&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3701 tot &euro; 5372 (schaal 11) &nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 25 september 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 3 jaar</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Afgelopen periode zijn er diverse onderzoeken verricht naar kwetsbare jongeren in Deventer. Op basis hiervan schrijf jij een lokaal uitvoeringsplan waarin je de geadviseerde maatregelen concreet uitwerkt en zorgt dat ze uitgevoerd worden. Deze maatregelen hebben betrekking op scholing, werk, wonen, inkomen, zorg, (jeugd)hulp, ondersteuning en opvang. Een belangrijk aspect in het uitvoeringsplan is dat de hulp en ondersteuning goed aansluit bij de behoeften en belevingswereld van jongeren.&nbsp;Jij bent aanspreekpunt voor veel externe partijen die met jongeren werken, maar ook met gemeentelijke teams, toegangsteams en bestuurders.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je pakt door, bent communicatief sterk en fungeert op verschillende niveaus. Zo ben je projectleider, verbinder en doener. Je brengt situaties en belangen goed in kaart. Samen met anderen zet je vraagstukken om naar realiseerbare doelen. Alles om te voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen. Samenwerken is essentieel in deze functie, integraal werken zie je als iets vanzelfsprekends. Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke en maatschappelijke context.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">relevante werkervaring binnen het Sociaal Domein, specifiek gericht op kwetsbare jongeren;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ervaring met project- en procesmatig werken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">werkervaring bij een gemeente is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer. Je gaat aan de slag voor de programma&rsquo;s Jeugd en Onderwijs, Meedoen, Inkomensvoorziening &amp; arbeidsmarkt. Daarnaast werk je intensief samen met het programma Veiligheid en de collega&rsquo;s die over wonen gaan.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dani&euml;lle Beumer (teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06-82182773" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. Solliciteren kan tot en met 25 september 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3025197/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 11 oktober 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-09-15 09:49:00 +0200 2022-09-15 09:49:34 +0200 2022-09-15 09:52:11 +0200 Programmaondersteuner Je bent goed in plannen, organiseren, vastleggen en onderhouden. Je richt je op een optimaal verloop van de werkprocessen binnen de programmaorganisatie voor Bedrijfsvoering en Burger & Bestuur. Jouw ondersteuning is heel divers, zowel project- en procesmatig, als secretarieel en administratief, maar ook facilitair. Je werkt veel samen met de programmamanager, zodat zij haar programma's efficiënt en effectief kan uitvoeren. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 16 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>ondersteuning&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2255 tot &euro; 3301 (schaal 7)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 2 oktober 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je biedt ondersteuning aan de programma's. Je draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen. Samen met de programmamanager organiseer je bijeenkomsten en activiteiten. Hiervoor verricht je ook representatieve taken. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je beheert in afstemming met de programmamanager haar afspraken en verricht correspondentie- en tekstverwerkings-werkzaamheden. Je bewaakt en verzorgt het proces omtrent de voortgang en afronding van besluiten en zorgt dat planningen en afspraken worden nagekomen. Om hiervoor genoemde activiteiten te borgen, draag jij zorg voor het vastleggen en beheer van (digitale) documenten in de daarvoor bestemde systemen.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je denkt graag mee en vooruit en neemt initiatief. Je bent communicatief sterk en haalt voldoening uit het ontzorgen van de programmamanager. In een dynamische omgeving voel je je thuis, waarbij je makkelijk kan schakelen tussen verschillende typen gesprekspartners en onderwerpen. Je bent sociaal vaardig in het klantgericht oplossen van knelpunten en het co&ouml;rdineren van informatiestromen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">kennis van secretari&euml;le project- of programmaondersteuning op MBO+ werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">ervaring met managementondersteuning zoals genoemd in bovengenoemde taakvelden, bij voorkeur opgedaan binnen een bestuurlijke organisatie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">kennis van kantoorautomatisering (Word, Excel, Sharepoint) en moderne presentatie en communicatie tools;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">kennis van de gemeentelijke organisatie en/of de project- of programmaorganisatie, de bestuurlijke context, de werkprocessen en de besluitvormingsprocedures.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit en om professionals die kennis en ervaringen uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te cre&euml;ren is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in &eacute;&eacute;n team: Team Beleid. Een team waarin we integraal werken, over team, domein en organisatiegrenzen heen. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf. Verschillende programma's zijn deels ondergebracht binnen team Beleid, maar kennen ook sterke verbinding met andere teams.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Paulien Brinkman (programmamanager Bedrijfsvoering en Burger &amp; Bestuur) via <a title="Bellen naar 06-23965203" href="tel:0623965203">06 - 23 96 52 03</a>. Solliciteren kan tot en met 2 oktober 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3022971/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a> ter attentie van Dani&euml;lle Beumer (teammanager Beleid).&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-09-13 08:11:00 +0200 2022-09-13 08:11:53 +0200 2022-09-19 14:25:55 +0200 Kwartiermaker / Coördinator Wet open overheid (Woo) Jij werkt mee aan een transparante overheid die haar informatie actief openbaar maakt. Je bent de kartrekker voor de verdere invoering van de Wet open overheid binnen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Daarnaast coördineer je de behandeling van de Woo-verzoeken die binnenkomen voor de gemeente Deventer. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>informatiebeheer, Juridisch, Bedrijfsvoering&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 3090 tot &euro; 4671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 18 september 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Als kwartiermaker geef je een vervolg aan het plan van aanpak voor implementatie van de Woo. De komende periode houd jij je bezig met verschillende implementatie acties. Je draagt bij aan bewustwording over de veranderingen van de Woo en het werken onder de Woo, zowel binnen de teams van de gemeenten als naar buiten. Daarnaast zorg je voor actuele informatie op de verschillende websites.&nbsp;</p> <p>Je co&ouml;rdineert de behandeling van Woo-verzoeken, bent vraagbaak en adviseur als het gaat om de plek, de toegankelijkheid, de processen van en rondom informatie die openbaar moet zijn. Je bewaakt en geeft ondersteuning bij de ingewikkelde of omvangrijke Woo-verzoeken die behandeld worden door verschillende teams. Je adviseert het management voor de Woo en de uitvoering daarvan en levert managementinformatie voor de verantwoordingstaken van de gemeente.&nbsp;&nbsp;</p> <p>In deze functie heb je contact met inwoners, ondernemers, journalisten, medewerkers en bestuur binnen de eigen organisaties, juridische adviseurs, contactambtenaren en overige betrokkenen die informatie willen ontvangen. Ook heb je regelmatig contact met de Informatiebeheer specialisten binnen de organisatie (DIV medewerkers, gemeentearchivaris). Jouw contactgegevens als Woo contactpersoon worden kenbaar gemaakt via (onder meer) de gemeentelijke website en de balie.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent benaderbaar en dienstverlenend, maar kent je grenzen en weet mensen ook aan te spreken. Je bent een verbinder en kunt goed improviseren. Je bent analytisch sterk, oplossingsgericht en kunt alle betrokkenen in de processen aanspreken op de juiste uitvoering van de Woo.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">hbo werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">kennis van de Wet open overheid en welke informatie openbaar moet zijn;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">kennis van verschillende informatiesystemen (e-Suite, Sharepoint, vakapplicaties Drop/Plooi);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">juridische affiniteit;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met en kennis van procedures, processen en systemen en het verbeteren hiervan.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De concernstaf bevordert en faciliteert besluitvaardig, transparant en collegiaal bestuur. Dit doen de medewerkers door gevraagd en ongevraagd te adviseren met de ori&euml;ntatie op de Gemeente Deventer als geheel en met goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. In de rol van kwartiermaker werk je ook voor de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte vanuit het samenwerkingsverband DOWR.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">vooralsnog inschaling in schaal 10 omdat het een nieuwe functie betreft. Definitieve indeling van de functie en inschaling volgt op termijn;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rick Keim, strategisch juridisch adviseur via 06-10039563.Solliciteren kan tot en met 18 september 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/3021947/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 28 september 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-09-09 13:41:00 +0200 2022-09-09 13:41:54 +0200 2022-09-09 13:41:54 +0200 Corporate recruiter Interessante projecten, korte lijnen met teammanagers en veel afwisseling in werkzaamheden. Dat staat jou te wachten als corporate recruiter. We bieden een hele uitdagende functie voor iemand die toe is aan een volgende stap! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> HR, P&amp;O, W&amp;S<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3090 tot &euro; 4671 (schaal 10)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 11 september 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar</p> <h2>Jouw werk &nbsp;</h2> <p>Jij weet in deze krappe arbeidsmarkt de juiste kandidaten te vinden, te verleiden en te overtuigen. &nbsp;</p> <p>Schaarste van specialisten schrikt jou niet af, sterker nog, het activeert jou. Als creatieve en doortastende recruiter doe jij je uiterste best de juiste kandidaten te vinden. Je benut de kracht van social media op een slimme en inventieve manier. Doordat je grotendeels op ons stadhuis werkt, zijn de lijnen met teammanagers, HR-adviseurs en de afdeling communicatie kort. &nbsp;</p> <p>We willen evenementen organiseren om kandidaten kennis te laten maken met werken voor de gemeente Deventer. Dit pak je op samen met je collega&rsquo;s. Per vacature wordt bekeken hoe intensief je wordt ingezet. Dit kan vari&euml;ren van het aandragen van geschikte kandidaten tot het overnemen van de volledige voorselectie. Op hoofdlijnen bestaat je takenpakket uit&nbsp;</p> <ul> <li>intake van vacatures;</li> <li>schrijven en aanscherpen van wervende vacatureteksten;</li> <li>actief op internet en social media in het zoeken, vinden, verleiden en selecteren van kandidaten;&nbsp;&nbsp;</li> <li>adviseren over de inzet van de juiste wervingskanalen;</li> <li>advies geven over selectiemethoden;</li> <li>actief bijdragen aan verbetering en innovatie van ons werving &amp; selectiebeleid.&nbsp;</li> </ul> <p>Je werkt veel samen met de andere corporate recruiter Cynthia. &ldquo;Het leuke aan mijn werk is dat je direct betrokken bent bij de vraag van de teammanager. Je kunt direct aan de voorkant meedenken over de vraag hoe we de vacature gaan invullen. Alle collega&rsquo;s staan open voor nieuwe idee&euml;n. De pilot &lsquo;referral bonus&rsquo; verloopt goed en dat soort successen geven mij veel energie". &nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Jij bent enthousiast, betrokken en je borrelt van de idee&euml;n om de werving tot een succes te maken. Je denkt actief mee met het management en HR. Werken onder een zekere tijdsdruk vind je prettig. Je bent goed georganiseerd, zorgvuldig, houdt overzicht en je kan snel schakelen. De functie is in ontwikkeling en dat betekent dat we in overleg jouw werkzaamheden afstemmen op de behoefte in de organisatie en op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>Daarnaast beschik je over:&nbsp;</p> <ul> <li>minimaal 5 jaar relevante werkervaring;</li> <li>kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van recruitment en arbeidsmarkt;</li> <li>een relevant hbo-diploma als HRM, marketing of communicatie;</li> <li>ervaring met het gebruik van de LinkedIn recruiter page en het uitzetten van query&rsquo;s;</li> <li>uitstekende Nederlandse taalvaardigheid en een wervende, creatieve schrijfstijl.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Je werkt samen met 14 HR-professionals die zich inzetten voor Deventer. Het werving en selectieproces is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management, HR-adviseurs en de personeelsadministratie. Hiervoor hebben we de website <a title="Naar Werkenvoordeventer.nl" href="https://www.werkenvoordeventer.nl">www.werkenvoordeventer.nl</a> ontwikkeld en zijn we continu bezig om ons als werkgever in de markt te zetten. Ook beschikken we over een LinkedIn Recruiter Seat waardoor het vinden van geschikte kandidaten nog makkelijk wordt. Door verwachte uitstroom richting pensionering de komende jaren is meer nodig. Daar kunnen we jouw hulp en expertise goed bij gebruiken!&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken</li> <li>25 vakantiedagen op basis van 36 uur.&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer!&nbsp;</h2> <p>Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken ruim 800 collega's elke dag met energie aan. &nbsp;Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met teammanager Michiel van Straalen via <a title="Bel nummer 06-10323986" href="tel:0610323986">06-10323986</a>. Solliciteer uiterlijk 11 september via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3012821/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 26 september. De vervolggesprekken vinden plaats op maandag 3 oktober.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. Invulling op ZZP-basis is niet mogelijk.</p> 2022-08-23 08:00:00 +0200 2022-08-22 15:27:14 +0200 2022-08-26 09:07:10 +0200 Trainee Geo-data analist “De komende tijd gaan we bezig met de vraag ‘hoe kunnen we onze Digital Twin inzetten?'. Een uitdagend en innovatief vraagstuk waar we graag met het team onze tanden in zetten!”, aldus Gijs, geo-data analist en coördinator. En daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Want dankzij jouw werk als geo-data analist maken collega's betrouwbare keuzes en beleid. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo/wo <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>geo-data <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2500 tot &euro; 2800 (schaal 8)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 18 september&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Data is voor veel bedrijven en organisaties een zeer waardevol en onmisbaar goed geworden. Dat geldt ook voor gemeente Deventer. Inzicht in de complexe maatschappelijke vraagstukken en het kunnen sturen op basis van informatie komt bij alle gemeentelijke opgaven terug. Gijs: &ldquo;Dankzij jouw werk willen collega&rsquo;s beleidsinterventies kunnen doen op basis van data&rdquo;.&nbsp;Jij werkt op het snijvlak van mens, data en techniek. Je voorziet collega&rsquo;s van inzichten op basis waarvan zij beleid kunnen aanpassen en ontwikkelen. Om dit te realiseren start je met een intakegesprek met de opdrachtgever om de relevante informatiebehoefte te bepalen. Deze informatiebehoefte vertaal jij samen met je collega&rsquo;s naar interne en externe datasets. Je toetst de kwaliteit van de data en je maakt complexe ruimtelijke analyses.&nbsp;</p> <p>Je bent actief op diverse gemeentelijke beleidsterreinen zoals openbare ruimte, ruimtelijke ordening, mobiliteit, klimaatadaptatie en preventie. Je maakt bijvoorbeeld dashboards die de woningbouwplannen de komende jaren inzichtelijk maakt. Of dashboards die laten zien welke bomen behandeld moeten worden tegen processierupsen of in welke wijk schuldproblematiek het grootst is. Deze afwisseling is volgens Jan van Prooije, geo-data analist, het leukst aan zijn werk: &ldquo;mijn werk is actueel en de onderwerpen zijn uiteenlopend. Ik zorg ervoor dat iedereen vanuit een gelijke informatiepositie start".&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Het traineeship&nbsp;</h2> <p>Als trainee ga je DIS IT Stadstraineeship volgen. In Deventer doen we graag dingen samen. Daarom heeft groep van 4 bedrijven hun krachten gebundeld in een 2-jarig programma waarin young professionals zichzelf kunnen ontwikkelen, met elkaar en in de stad. Tijdens het traineeship gaan deelnemers iedere twee weken een dag aan de slag met de ontwikkeling van soft-skills, het ontdekken van de nieuwste innovaties of een maatschappelijk project in de stad. Wat het programma zo bijzonder maakt is dat de groep trainees werkzaam is bij verschillende organisaties in de stad (Royal GD, Gemeente Deventer, Parantion of Stipp). Zo krijg je als trainee ook een kijkje in de keuken bij andere bedrijven in de stad. Meer informatie vind je op: https://bit.ly/3AsoXN1&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Ervaring is niet belangrijk, affiniteit met geo-ict wel! Je werkt met geografische data en dit moet je kunnen omzetten in analyses. Wat we vooral belangrijk vinden is dat je je bevindingen kan presenteren aan je collega's. Je werkt zelfstandig maar je weet ons ook te vinden voor je vragen. Je bent communicatief sterk en je houdt ervan innovatief bezig te zijn.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Bij voorkeur heb je een hbo-opleiding in GIMA. Of ruimtelijke ordening of landschaps,- en tuininrichting, aangevuld met relevante kennis en ervaring van ArcGIS of FME. De minoren &lsquo;Smart Cities&rsquo; en &lsquo;Slimme data in de stad&rsquo; sluiten ook goed aan op de vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken in een gedreven, gezellig en kundig team! We werken momenteel met 3 geo-data analisten en met collega's die over het beheer en de landmetingen gaan. Je komt te werken in het overkoepelende team IBL: inrichting, beheer en leefomgeving. In dit team werken ruim 90 collega's aan kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Het team zal jou met open armen ontvangen en voor je klaar staan wanneer dat nodig is!&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">25 vakantiedagen op basis van 36 uur;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ren&eacute; van Dijk via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-29378126" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a>. Solliciteren kan tot en met 18 september door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3008067/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 27 september.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-08-19 09:13:00 +0200 2022-08-19 09:13:37 +0200 2022-08-19 09:19:44 +0200 Medewerker Servicedesk ICT Problemen met laptops, printers, telefoons: jij draait er je hand niet voor om. Je bent het eerste aanspreekpunt bij ICT-gerelateerde zaken en zorgt ervoor dat je collega weer snel aan de slag kan! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur per week&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT, helpdesk&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>min. &euro; 2.255 - max. &euro; 3.301 (schaal 7)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 4 september 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent het visitekaartje en het eerste aanspreekpunt voor jouw collega&rsquo;s bij ICT-gerelateerde zaken. Je krijgt vragen via telefoon, mail en het Serviceportaal. Je helpt bijvoorbeeld bij problemen met laptops en mobiele apparaten, applicaties, account/wachtwoord resets en bij problemen met de printer en software. Jij zorgt ervoor dat je collega weer snel aan de slag kan!&nbsp;&nbsp;</p> <p>Als er op een dag veel dezelfde vragen binnenkomen, zorg jij ervoor dat jouw collega&rsquo;s hiervan op de hoogte zijn. Je deelt je kennis en ervaring en samen met jouw collega&rsquo;s zorg je voor een optimale dienstverlening.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>De Servicedesk ICT is ondergebracht bij het onderdeel ICT Beheer van het team DOWR-I. DOWR staat voor de samenwerking van de drie gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en de I staat voor ICT.&nbsp; ICT Beheer houdt zich bezig met ontwikkelen en beheren van de technische infrastructuur, het netwerk, de systemen, de telefonie en de concern brede kantoorautomatisering.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw kennis en ervaring</h2> <p>We zijn een goede match als:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">je hebt een ICT-opleiding op minimaal mbo-2 niveau, bijvoorbeeld ICT-support;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">je hebt twee tot drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">je besturingssysteem (Windows 10) en service managementsystemen beheerst;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">je ervaring hebt met Office365;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">je Windows server/Active Directory/Microsoft Exchange/RES Workspace manager beheerst en ervaring hebt met SCCM;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">je ervaring hebt met het vervangen van apparatuur, met ITIL (Information Technologie Infrastructure Library) en weet ons te overtuigen van jouw technisch inzicht.&nbsp;</li> </ul> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je bent een echte dienstverlener en niets liever help jij je collega&rsquo;s verder. Om het knelpunt scherp te krijgen luister je aandachtig en stel je de juiste vragen. Van nature ben je geduldig en communicatief vaardig, zodat jij je collega goed en begrijpelijk kan uitleggen wat er gedaan moet worden. Je zet je schouders eronder om samen met het team alle meldingen af te handelen, hierin werk je graag samen en sta je stevig in je schoenen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Toekomstgericht werken&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De medewerkers binnen de gemeente Deventer werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. Om alle gebruikers goed te kunnen ondersteunen doe jij dat in jouw rol vooral vanuit kantoor.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster (groepsmanager ICT-beheer) via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-23293561" href="tel:06-23293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 4 september door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3006567/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De kennismakingsgesprekken staan gepland op vrijdag 9 september en de verdiepende gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 september 2022. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-08-16 14:25:00 +0200 2022-07-27 10:17:14 +0200 2022-08-16 14:27:18 +0200 Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Vergunningen, toezicht en handhaving: dat zijn jouw expertises. Je bent projectleider, plannenmaker, gesprekspartner en adviseur. Dat vraagt om een stevige persoonlijkheid die resultaten boekt en mensen bij elkaar brengt. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>vergunningen, toezicht en handhaving&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 4.447 tot &euro; 6.103 (schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Deze baan is uitdagend en gevarieerd. Zo stel je het beleidsplan, uitvoeringsplan en jaarverslag op. Ook zorg jij ervoor dat beleid wordt geborgd in de organisatie en voldoet aan de wettelijke vereisten. Je stemt af met bestuur en stakeholders, volgt regionale en landelijke ontwikkelingen op de voet en neemt deel aan regionale overleggen. &nbsp;</p> <p>Door veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is het werkveld volop in beweging. Je bent projectleider voor de voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid. Je stemt af met planning &amp; control en met andere collega&rsquo;s binnen de organisatie. Je monitort en je stuurt bij in overleg met de team- en programmamanagers. Daarnaast ben je gesprekspartner en adviseur van het bestuur en aanspreekpunt voor collega's en stakeholders voor de VTH beleids- en uitvoeringscyclus.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je hebt een stevige persoonlijkheid die vertrouwen wekt en resultaatgericht is. Je hebt succes in het leiden van projecten en aansturen van medewerkers. Je werkt graag samen, inspireert mensen en brengt hen bij elkaar. Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden, je bent communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief. Je hebt tact en kennis op strategisch en operationeel niveau.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>Beschik je daarnaast over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld bestuursrecht, planologie, bouwkunde, milieukunde, veiligheidskunde);</li> <li>aantoonbare meerjarige ervaring als beleidsadviseur;</li> <li>aantoonbare kennis van projectmatig werken en ervaring met rol projectleider.</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Danielle Beumer (teammanager Beleid) via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-82182773" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a> of na 29 augustus met Henk-Martijn Schuldink (teammanager Beleid) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-41501490" href="tel:0641501490">06 - 41 50 14 90</a>. We hanteren een open sollicitatiedatum. Je kunt reageren via <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3005857/127969?iso=nl">het digitale sollicitatieformulier</a>. Dat betekent dat we continu de sollicitaties beoordelen. Zien we potentie? Dan nodigen we jou uit voor een gesprek! &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2022-08-16 13:55:00 +0200 2022-08-16 13:55:23 +0200 2022-08-16 14:05:52 +0200 Juridisch vakspecialist Wmo en beschermd wonen en maatschappelijke opvang Als maatschappelijk betrokken specialist weeg jij graag de feiten en omstandigheden binnen de regelgeving en onze kaders af. Je staat in je kracht als mediator, maar ook voor een verweer op papier draai jij je hand niet om. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo of wo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>juridisch, wmo &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3.090,- tot &euro; 4.671,- (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 4 september 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met de intentie tot vast</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je vertegenwoordigt de gemeente Deventer bij bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gehandicapten parkeerkaart (GPK). Afhankelijk van de casus behandel je de klacht of voer je gesprekken met betrokkenen in het kader van (pr&eacute;)mediation. Je stelt verweer- of beroepsschriften op, je draagt zorg voor de afhandeling van de uitkomsten van de procedures en je stemt de communicatie af.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je adviseert en/of geeft juridisch advies aan de collega&rsquo;s binnen het team gedurende het onderzoek en de besluitvorming. Je toetst de besluitvorming en bekijkt of deze op een correcte manier tot stand is gekomen en voldoet aan de lokale of landelijke wet- en regelgeving. Op basis van onder andere de uitkomsten van bezwaar en beroepsprocedures adviseer je het management en collega&rsquo;s over bijvoorbeeld wijzigingen in het beleid, verordeningen en/of er deskundigheidsbevordering noodzakelijk is.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent communicatief vaardig, sensitief en kunt snel schakelen. Je bent in staat om helder te communiceren zodat de boodschap voor alle betrokkenen begrijpelijk is. Je verdiept je graag in verschillende casussen, je weet knelpunten te signaleren en denkt in oplossingen. Je werkt graag met anderen samen en zoekt met aangrenzende vakgebieden de verbinding.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een afgeronde hbo-opleiding bijvoorbeeld rechten of juridisch;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">relevante opleidingen en/of cursussen op het gebied van de Wmo;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">relevante werkervaring, minimaal drie jaar binnen het werkveld &eacute;n bij voorkeur binnen een gemeente.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>In het team Toegang Sociaal Domein is de toegang jeugd, toegang Wmo en toegang Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang in &eacute;&eacute;n team geplaatst. Samen met de backoffice sociaal domein, leerplicht, Regionaal Meld en Co&ouml;rdinatiepunt (RMC), Jongerenloket (jolo), leerlingenvervoer, kwaliteitswerk, bezwaar &amp; beroep vormen zij een nieuw breed team toegang.&nbsp;</p> <p>Dit team wordt aangestuurd door &eacute;&eacute;n teammanager met drie groepsmanagers en in de ontwikkelingen geholpen door een verandermanager.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">eensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">goede faciliteiten en ruimte voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Inge Wichink - Kruit via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-53156595" href="tel:0653156595">06 - 53 15 65 95</a>. Solliciteren kan tot en met 4 september 2022 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3004385/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 13 september 2022 en het verdiepende gesprek op maandag 19 september 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-08-11 09:25:00 +0200 2022-08-11 09:25:37 +0200 2022-08-11 09:27:51 +0200 Junior adviseur leefomgeving We zoeken voor ons team PRO een junior adviseur leefomgeving. Heb jij de drive om elke dag de fysieke leefomgeving in Deventer prettiger, mooier en duurzamer te maken? En kunnen projectleiders bij jou terecht voor civieltechnische vraagstukken? Dan zijn wij op zoek naar jou! <p><span data-contrast="auto"><strong>Opleidingsniveau:</strong> </span> hbo&nbsp;<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><span data-contrast="auto"><strong>Aantal uren:</strong> </span> 32 -36 uur<span data-ccp-props="{}"> <br /></span><strong>Vakgebied: </strong>civiele techniek&nbsp;<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><span data-contrast="auto"><strong>Salarisindicatie:</strong> </span> &euro;2581 (aanloopschaal 8) tot &euro;4208 (schaal 9)<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;<br /></span><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <p>De inrichting en herinrichting van de gemeente Deventer brengen diverse civiele uitdagingen met zich mee. En hier speel jij een belangrijke rol in als junior adviseur leefomgeving. Je gaat meehelpen aan een veilige, duurzame infrastructuur met aandacht voor initiatieven op het gebied van de digitale stad, energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Je adviseert projectleiders en beheerders over civieltechnische vraagstukken. Dit kunnen vraagstukken zijn over technische aspecten van (her)inrichting van woonwijken, straten, wegen en pleinen, kunstwerken zoals verharding, riolering, inpassing van groen, water of de ondergrondse infrastructuur. Je bent het aanspreekpunt voor externe bureaus die tekeningen en bestekken maken. Ook adviseer je de projectleider bij aanbestedingskeuzes. De projectleider komt bij jou om te sparren over vraagstukken en om jouw advies in te winnen. Je stelt de planning op van de projecten en uiteraard bezoek je de werklocaties. In een historische stad als Deventer is dat natuurlijk een leuk onderdeel van je werk!&nbsp;</p> <p>De afwisseling aan projectleiders geeft veel dynamiek aan je werk. Je bent betrokken bij projecten zoals de Tuinen van Zandweerd, het bouwrijp maken van Lebuinuspleinen of/en de herinrichting van de Havezatelaan. Het leuke aan deze functie is dat je je eigen bijdrage terugziet in de stad. Samen met jouw collega's werk je aan de ruimtelijke ontwikkeling van Deventer. Het werk is gevarieerd en uitdagend. Voor jouw werk heb je ook contact met inwoners die betrokken zijn bij de wijk. Bekijk de <a title="Ga naar de video op youtube" href="https://youtu.be/YArPTgm7T4g">video </a>voor een impressie van het team.</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Heb je net je studie afgerond of heb je 1 tot 3 jaar ervaring, dan is deze functie op jouw lijf geschreven. Bij ons krijg je alle tijd en ruimte om door te groeien en jezelf ontwikkelen in jouw expertise. Het is belangrijk dat je het leuk vindt advies te geven. En dat je het prettig vindt om de projectleiders in hun werk te ontzorgen. Je staat stevig in je schoenen en je bent in staat anderen van jouw advies overtuigen. De afwisseling in locatie en collega's geven jou energie! Je bent een teamplayer en ook goed in staat zelfstandig te werken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een hbo-opleiding civiele techniek;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">1 tot 3 jaar ervaring als adviseur bij een adviesbureau of een overheidsorganisatie waar infraprojecten worden uitgevoerd;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">kennis van Microsoft Project is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Bij het team PRO (Projecten Realisatie en Ontwikkeling) werken ruim 100 experts op het gebied van project- en procesmanagement. Het team bestaat uit programmamanagers, projectmanagers, projectleiders, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, civieltechnisch adviseurs, directievoerders en toezichthouders, projectassistenten. We werken in de volle breedte van het ruimtelijke fysieke domein (gebiedsontwikkeling, infra, bereikbaarheid) en verzorgen ook projectmanagement in het sociaal/maatschappelijk en ict domein. In ons relatief jong team werken allemaal enthousiaste mensen die zichzelf en ons team elke dag een stukje beter maken.&nbsp;Ook in tijden van thuiswerken vinden we verbinding heel belangrijk. Tijdens je inwerkperiode en daarna zien we je dan ook graag regelmatig op kantoor.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met de mogelijkheid om opleidingen op maat volgen bij onze eigen Deventer School;&nbsp;</li> <li>goede doorgroeimogelijkheden naar andere functies binnen de gemeente Deventer.&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten en vergoeding voor thuiswerken;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Remco Brandwacht via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-13844254" href="tel:0613844254">06 - 13 84 42 54</a>.&nbsp; We bekijken voortdurend de binnenkomende sollicitaties. We geven je zo spoedig mogelijk een reactie! Solliciteren kan door je interesse kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3002217/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-08-09 08:39:00 +0200 2022-08-09 08:39:50 +0200 2022-08-09 08:52:10 +0200 Medewerker DIV De medewerker DIV zorgt ervoor dat management en gebruikers binnen de organisatie werken volgens afspraken en binnen de gestelde kaders voor het documentaire informatiebeheer. Je adviseert, informeert, ondersteunt en begeleidt het management en medewerkers op het juiste gebruik van de systemen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo/hbo werk, - en denkniveau&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong> documentaire informatievoorziening &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro;2581 tot &euro;3732 (schaal 8)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 17 augustus 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden (detachering vanuit jouw huidige gemeente behoort tot de mogelijkheden)&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>In deze functie ben je verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige digitale informatievoorziening binnen de gemeente Deventer. Je adviseert, ondersteunt en begeleidt het management en medewerkers bij het opslaan, archiveren en terugvinden van documenten. Hierdoor kunnen zij&nbsp;zelfstandig en conform afspraken werken met de daarvoor bestemde systemen. Het is belangrijk dat gebruikers goed op de hoogte zijn van de afspraken en werkwijzen. Daarom geef jij presentaties en instructies aan gebruikers. Dit doe je individueel maar ook in groepen. Zie jij iets wat anders zou moeten? Dan leg je op een gepaste manier uit hoe het zou moeten. Zo houden we de documentaire informatievoorziening op orde! Collega's kunnen bij jou terecht voor vragen. Je signaleert verbeterpunten in de processen en het gebruik van de systemen richting de kwaliteitsmedewerker of teammanagers.&nbsp;</p> <p>Je maakt selecties en levert lijsten met badges aan management en overlegt over archivering (opslaan elders, vernietigen). Om de documenten goed vindbaarheid te maken en te behouden, is het belangrijk dat je metadata toevoegt. Kunnen documenten worden vernietigd? Dan begeleid je de teammanagers hierbij. Waarbij je nauw contacten onderhoudt met de gemeentearchivaris. &nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je bent in staat op een juiste manier informatie over te brengen. Je kan helder&nbsp;uitleggen aan het management hoe zij met de systemen behoren te werken. Je bent nauwkeurig, resultaatgericht en actief in het signaleren van risico&rsquo;s. Je draagt verbetervoorstellen aan. Je zet je&nbsp;samen met collega's in om ervoor te zorgen dat gebruikers zelfstandig en volgens de afgesproken kaders en werkinstructies werken. Je weet anderen op een professionele wijze aan te spreken op werkwijze, houding en gedrag. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring:&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">mbo + / hbo werk en denkniveau;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">opleiding SOD 1 en 2;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">kennis en ervaring met de toepassing van wet en regelgeving (5 wetten);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559683&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">ervaring in ondersteunen en instrueren van gebruikers op het vakgebied.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit ongeveer 80 collega&rsquo;s, werkzaam in diverse vakgroepen zoals het klantcontactcentrum, de receptie, leerplicht en burgerzaken. Het team heeft veel contact met inwoners en bevindt zich aan de &ldquo;voorkant&rdquo; van de organisatie. Onze klantgerichte medewerkers krijgen energie van tevreden mensen en ze werken hier hard aan met elkaar. &lsquo;Klantgericht, initiatiefrijk, empathisch en enthousiast&rsquo; zijn woorden die de medewerkers kenmerken. Vanuit dit team heb je de mogelijkheid de organisatie goed te leren kennen. We zoeken medewerkers die zichzelf goed in anderen kunnen verplaatsen en die in mogelijkheden kunnen denken. En die uiteraard van de hectiek houden die het team van Publiekszaken met zich meebrengt! &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Helma de Vos via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-10160317" href="tel:0610160317">06 - 10 16 03 17</a>. Solliciteren kan tot en met 17 augustus door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3000895/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-08-03 14:35:00 +0200 2022-08-03 14:35:19 +0200 2022-08-04 10:11:52 +0200 Financieel administrateur Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Ieder mens en iedere situatie is anders, samen met je collega's, cliënten, en jouw netwerk zoek jij iedere dag naar de beste aanpak. Druk, hectisch en niet altijd even dankbaar, wel heel uitdagend en inspirerend! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo werk- en denkniveau&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 18 -20 uur (bij voorkeur verdeeld over 5 dagen)&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> welzijn/zorg&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.581 tot &euro; 3.732 (indicatief schaal 8, de functie wordt nog definitief gewaardeerd)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong> tot en met 26 augustus 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij zorgt voor een optimale inrichting en uitvoering van de financi&euml;le administratie van het BAD (Budget Adviesbureau Deventer).&nbsp;Dat betekent onder andere dat je het betalingsverkeer deels voorbereidt en administratief verwerkt, maar ook verantwoordelijk bent voor het inrichten, voorbereiden en uitvoeren van controles op het betalingsverkeer en op de uitvoering van werkprocessen met een financi&euml;le component. Naar aanleiding van deze controles signaleer je afwijkingen en het adviseer je de teammanager over verbetermogelijkheden.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je ondersteunt bij het verbeteren en actueel houden van onze financi&euml;le administratie en de inrichting van de financi&euml;le module van ons automatiseringspakket (Allegro). Je zorgt voor het voorbereiden en afstemmen van de aansluiting tussen de subadministratie Allegro en de gemeentelijke administratie. Je voert de maand- en jaarafsluitingen uit, zorgt voor het tijdig aanleveren van gegevens en uitvoeren van boekingen voor de P&amp;C-cyclus en het afstemmen daarvan met de betreffende afdelingen.&nbsp;Ook regel je dat facturen, maand- en jaaroverzichten worden aangemaakt en verzonden en houd je je bezig met het voorbereiden en verwerken van borderelbetalingen en andere verzamelboekingen.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We zoeken een collega die flexibel, zelfstandig en initiatiefrijk is. Je kunt goed in een team werken maar bewaart tegelijk voldoende afstand om kritisch te kunnen zijn.&nbsp;Ook heb je gevoel voor humor en (uiteraard) ben je cijfermatig sterk en werk je nauwkeurig.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau &oacute;f je kunt aantonen dat je werk- en denkniveau op dat niveau ligt;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">inzicht in de werking van een gemeentelijke financi&euml;le administratie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met Allegro is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het BAD is d&eacute; professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van geldzorgen &eacute;n sociale kredietverstrekking in Deventer. Onze dienstverlening heeft een belangrijke financi&euml;le component: we beheren de inkomsten en uitgaven van burgers, betalen schulden af, verstrekken kredieten en ontvangen aflossingen. Dat vraagt om een strakke financi&euml;le organisatie en om voldoende checks and balances in het proces.&nbsp;Bij het BAD werken ca. 70 mensen in verschillende functiegroepen (stabilisatie &amp; schuldregeling, vroegsignalering &amp; preventie, budgetbeheer, administratie, WSNP-bewind, Kredietbank) en in een aantal projecten (o.a. Deltaview, ondersteuning gedupeerden Toeslagenaffaire).&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je vanaf 15 augustus contact opnemen met Carien Caljouw (financieel administrateur van het BAD) via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-21477438" href="tel:0621477438">06 - 21 47 74 38</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 26 augustus door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3000351/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-08-03 13:50:00 +0200 2022-08-03 13:50:34 +0200 2022-08-03 13:50:34 +0200 Medewerker budgetbeheer Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde, dus met ons team, met cliënten, collega’s en ons netwerk zoeken we iedere dag naar de beste aanpak. Druk, hectisch en niet altijd even dankbaar, wel heel uitdagend en inspirerend. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo werk- en denkniveau&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>28 - 36 uur &nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> sociaal / welzijn&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2.581 tot &euro; 3.732 (salarisschaal 8)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 20 augustus 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd (vooralsnog tot 31 maart 2023)&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je beheert het inkomen van huishoudens die daartoe zelf (tijdelijk of langdurig) niet in staat zijn. Daarmee help je huishoudens uit de financi&euml;le problemen te komen en voorkom je dat nieuwe problemen ontstaan.&nbsp;</p> <p>Je stelt samen met de cli&euml;nt een budgetplan op. De gegevens daarvan leg je vast in onze geautomatiseerde systemen. Op basis van het budgetplan verzorg je de betaling van leefgeld, vaste lasten, reserveringen en variabele lasten ten behoeve van de cli&euml;nt. Je voert gesprekken met de cli&euml;nt over dagelijkse financi&euml;le problemen, maar ook over de mogelijkheden om op termijn weer zelfstandig het inkomen te beheren. Je bereidt de cli&euml;nt voor op het weer zelfstandig voeren van de financi&euml;le huishouding. Tijdens het traject geef je voorlichting over bestaande materi&euml;le en immateri&euml;le voorzieningen en zo nodig verwijs je naar gespecialiseerde (hulpverlenings-)instellingen. Incidenteel geef je ook budgettrainingen aan groepen.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent flexibel, collegiaal, stressbestendig en resultaat- en oplossingsgericht. Je hebt oog voor de specifieke problematiek van onze klanten, maar weet die te combineren met een zakelijke instelling. Je durft zelfstandig beslissingen en initiatieven te nemen en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Daarbij heb je gevoel voor cijfers &eacute;n gevoel voor humor.&nbsp;&nbsp;</p> <p>De actuele ontwikkelingen op ons vakgebied houd je actief bij en je levert, vanuit je kennis en ervaring, een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Tot slot ben je bereid om zowel op ons kantoor in Deventer als op locatie in Olst-Wijhe en Kampen te werken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">hbo werk- en denkniveau, aantoonbaar door je opleiding (HBO-SJD, HBO-MWD, HBO Social Work);&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) als budgetbeheerder, bewindvoerder of in een andere functie binnen de schuldhulpverlening;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring in werken met ons softwarepakket, Allegro.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is d&eacute; professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim 60 collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder en administratief medewerker.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>pensioenopbouw bij het ABP.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je vanaf 8 augustus contact opnemen met Gemma Hoogeveen (procesbegeleider budgetbeheer) via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 0570-693289" href="tel:0570693289">0570 - 69 32 89</a>. Solliciteren kan tot en met 20 augustus via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/3000225/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-08-03 10:23:00 +0200 2022-08-03 10:23:37 +0200 2022-08-03 10:23:37 +0200 Accountmanager Vastgoed Samen met andere partijen werk je aan een juiste invulling en bezetting van het gemeentelijk vastgoed. Je begeleidt vastgoedbeheertrajecten, voert onderhandelingen en laat (complexe) huur-, rechten van opstal- en erfpachtovereenkomsten opstellen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/hbo+&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 28 - 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>vastgoed&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3.701 tot &euro; 5.372 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 28 augustus 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met maatschappelijke organisaties en instellingen, commerci&euml;le partijen en verschillende collega&rsquo;s kom jij tot een juiste invulling en bezetting van het gemeentelijk vastgoed. Je matcht vraag en aanbod, signaleert knelpunten en benoemt oplossingsrichtingen. Ook neem je deel aan (vastgoed) projecten en adviseer je in huisvesting- en accommodatieplannen.&nbsp;</p> <p>Belangrijke opgaven voor de komende jaren zijn: vormgeven van generieke portefeuillesturing, implementeren van kostprijsdekkende huur, optimaliseren van de inzet van de vastgoedportefeuille, verbeteren van de vastgoedexploitatie, effici&euml;nt en doelmatig huisvesten van maatschappelijke organisaties, verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed en professionaliseren van het vastgoedmanagement.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We zijn op zoek naar een op samenwerking gerichte collega die anderen enthousiasmeert, motiveert, overtuigt en be&iuml;nvloedt. Iemand die goed kan omgaan met verschillende belangen. Die probleemoplossend werkt en transparant is.&nbsp;Je bent een echte netwerker en communiceert makkelijk met verschillende partijen: inhoudelijk deskundigen, niet inhoudelijk betrokkenen, bestuurders en andere stakeholders. Jouw financieel en commercieel inzicht is sterk ontwikkeld en je bent scherp in analyses. Tot slot ben je open, eerlijk en praktisch ingesteld. Woorden als: creatief, adviesvaardig, energiek, resultaatgericht en een gezonde dosis humor passen helemaal bij jou.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een afgeronde hbo-opleiding aangevuld met een vastgoed gerelateerde opleiding;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie bij een gemeente, andere (semi) overheidsinstantie, woningco&ouml;peratie of belegger;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ruime kennis en affiniteit met vastgoedmanagement, vastgoedprocessen en de vastgoed-branche;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ervaring met (maatschappelijke) vastgoedaccommodatievraagstukken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ervaring met projectmatig werken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">kennis van wet- en regelgeving op het gebied van huurrecht en ervaring in het voeren van onderhandelingen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">kennis van en affiniteit met bouwkundige vraagstukken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken in de vakgroep Vastgoed, die samen met Makelaardij en Juristen de vastgoedorganisatie van de gemeente vormt. De vastgoedorganisatie kent de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, contractmanagement, juridisch, technisch en commercieel beheer en (financieel) administratief beheer.&nbsp;</p> <p>Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s binnen het team Inrichting Beheer en Leefomgeving werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Een gezellig en behulpzaam team in een dynamische en professionele werkomgeving. Bekijk <a href="https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=1PXKysrPgqE">het filmpje</a> voor een nog beter beeld van het team!  &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Arend Sick (teammanager team Inrichting &amp; Beheer Leefomgeving) via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-51891522" href="tel:0651891522">06 - 51 89 15 22</a> (van 25 juli tot 11 augustus) of Jordy Daneel (portefeuillemanager vastgoed) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-30461539" href="tel:0630461539">06 - 30 46 15 39</a> (vanaf 22 augustus). Solliciteren kan tot en met zondag 28 augustus 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2995653/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-07-27 09:50:00 +0200 2022-07-27 09:50:15 +0200 2022-07-27 10:02:07 +0200 Vastgoedeconoom Financieel-economisch advies over de financiële keuzes in de vastgoedportefeuille van de gemeente is jouw aandachtsgebied. Je voert analyses uit ten behoeve van te maken vastgoedkeuzes als bijdrage aan de financiële besluitvorming rondom vastgoedbeslissingen, zowel in de bestaande portefeuille als in nieuwbouwplannen. Het realiseren van zoveel mogelijk maatschappelijke impact met ons vastgoed is een belangrijk uitgangspunt hierbij. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/hbo+&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Vastgoed, bedrijfseconomie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3.090&nbsp; tot &euro; 4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong>&nbsp;tot en met 28 augustus 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Als vastgoedeconoom geef je jouw financieel-economisch advies over de financi&euml;le keuzes in de vastgoedportefeuille. Je werkt aan het opstellen van vastgoedberekeningen en de inrichting en optimalisering van begroting &amp; jaarrekening. Je draagt bij aan de planning- en control-cyclus van de vakgroep Vastgoed en adviseert de portefeuillemanager Vastgoed daarover. En je hebt ook deze rol in de renovatie, verduurzaming en ontwikkeling van ons vastgoed. Je voert de interne controlewerkzaamheden uit en je bent de financieel bewaker van het meerjarenperspectief. Je ondersteunt daarbij de gesprekken met business control.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Concreet betekent dit dat je vastgoedberekeningen maakt voor haalbaarheidsonderzoeken, huurprijs-bepalingen en werkt aan een goede inzage in, sturing op en doorontwikkeling van ons vastgoedexploitatiemodel. Daarnaast voer je analyses uit ten behoeve van te maken vastgoedkeuzes: bijdragen aan de financi&euml;le besluitvorming rondom vastgoedbeslissingen, zowel in de bestaande portefeuille als in nieuwbouwplannen. Ook schrijf je mee aan de nog te ontwikkelen paragraaf Vastgoed en Meerjaren Perspectief Vastgoed. Voor jouw analyses ligt de basis in goed informatiemanagement. Ook daarin draag je bij aan optimalisatie. Ook draag je, gevraagd en ongevraagd adviezen aan over financi&euml;le aspecten van ons vastgoedmanagement en je neemt initiatief om optimalisaties te bereiken door kansen te zoeken en uit te werken.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We vinden het belangrijk dat je makkelijk benaderbaar bent. En dat je collega&rsquo;s weet te inspireren met wat de bedoeling is met het beheren van het Vastgoed en in control zijn. Daarnaast is minstens zo belangrijk dat je met jouw communicatieve vaardigheden mensen weet te motiveren en overtuigen, zowel mondeling als schriftelijk. Ook ben je een analytische en kritisch denker en werkt oplossingsgericht. Daarbij werk je nauwkeurig en zie je kansen voor verbeteringen, werkt die uit en voert die door. Ook organiseer je je werk zorgvuldig, toon je initiatief en heb je een onafhankelijke houding.&nbsp;<br />Samenwerken en verbinden kenmerkt jouw manier van werken.</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een afgeronde hbo-opleiding op bedrijfskundig/ bedrijfseconomisch gebied;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">diverse bijscholing in het vakgebied van vastgoedfinanci&euml;n en -rekenen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">ervaring met projectmatig werken en risicomanagement;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">tenminste enkele jaren ervaring in een soortgelijke rol;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">kennis van BBV is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur en regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken. Een gezellig en behulpzaam team in een dynamische en professionele werkomgeving. Bekijk <a title="Ga naar de video op youtube" href="https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=1PXKysrPgqE">de video</a> voor een nog beter beeld van het team!  &nbsp;<br /> &nbsp;<br />Je bent onderdeel van de vakgroep Vastgoed. Samen met de vakgroepen Makelaardij en Juristen vormt dit de vastgoedorganisatie van de gemeente Deventer. Het commerci&euml;le en technische beheer heeft de gemeente extern uitbesteed aan een managing partner, die als een verlengstuk van de gemeentelijke organisatie fungeert. De vastgoedorganisatie kent de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, contractmanagement, juridisch, technisch en commercieel beheer en (financieel) administratief beheer.</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Arend Sick (teammanager team Inrichting &amp; Beheer Leefomgeving) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-51891522" href="tel:0651891522">06 - 51 89 15 22</a> of Jordy Daneel (portefeuillemanager vastgoed) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-30461539" href="tel:0630461539">06 - 30 46 15 39</a>. &nbsp;Solliciteren kan tot en met zondag 28 augustus 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het&nbsp;<a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2995703/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-07-26 16:53:00 +0200 2022-07-26 16:53:40 +0200 2022-07-27 10:23:18 +0200 Consulent zelfstandigen (Bbz) Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Jij beoordeelt of een (startend) ondernemer recht heeft op Bbz en handelt de aanvraag af. Een dynamische functie waar de eigenschappen creatief, optimistisch, nieuwsgierig en verbindend goed van pas komen! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> sociaal, bedrijfseconomisch&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.010,- tot &euro; 4.208,- (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 28 augustus 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je behandelt aanvragen voor zowel het levensonderhoud, als voor de bedrijfskredieten. De kleinere bedrijfskredieten beoordeel je zelf, voor de grotere kredieten win je extern advies in. Je brengt de situatie in kaart en kijkt vanuit de huidige wet- en regelgeving naar de mogelijkheden. Je kan hierbij (complexe) problemen herkennen en hierop passende acties formuleren en inzetten.&nbsp;</p> <p>Je voert regelmatig motiverende en activerende gesprekken om het zelfstandig functioneren van de ondernemer te bevorderen. Je informeert hen ook over regelingen, of verwijst door naar partners, bijv. in het geval van schulden zodat er een schuldhulpverleningstraject kan starten. Je ondersteunt en adviseert klanten ook bij het realiseren van alternatieven, mocht zelfstandigheid niet haalbaar blijken.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Voor meer informatie over welke dienstverlening wij ondernemers bieden kijk op: <a title="Ga naar www.deventer.nl/gros" href="https://www.deventer.nl/gros">Hulp en financi&euml;le ondersteuning</a>.</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beheert je eigen caseload en gaat hierin klant- en resultaatgericht te werk. Je neemt inlevingsvermogen, nieuwsgierigheid en adviesvaardigheid mee om samen met je klant de juiste weg te bewandelen. Je voelt je verantwoordelijk voor een goed verloop van het traject. Je voert regie op de trajecten en bent sterk in plannen en organiseren.&nbsp; Je communicatieve vaardigheden zijn goed ontwikkeld en cijfermatig ben je ook sterk onderlegd.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau, bijv. Bedrijfseconomie, of SJD;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">affiniteit met de doelgroep ondernemers;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een aantal jaren ervaring met motiverende en coachende gespreksvoering;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met trajectbegeleiding en sociale zekerheid.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Deze functie maakt onderdeel uit van het GROS: Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt en bestaat uit 4 collega's waar jij er 1 van bent. Het GROS maakt onderdeel uit van team Inkomensondersteuning. Dit team zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). Daar passen wij onze dienstverlening op aan. We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons.&nbsp; Je komt te werken in een collegiaal team met inkomensconsulenten, medewerkers uitkeringsadministratie, sociale recherche, inburgering en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat op kantoor, of bij het ondernemershuis en een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden (teammanager Inkomensondersteuning) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-17111808" href="tel:0617111808">06 - 17 11 18 08</a>. Vanaf 15 augustus kun je contact opnemen met Lisbeth de Waal (groepsmanager Inkomensondersteuning) via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-51299673" href="tel:0651299673">06 - 51 29 96 73</a>. &nbsp;</p> <p>Solliciteren kan tot en met 28 augustus via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2993423/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. In verband met de vakantieperiode, staat de vacature wat langer open. De gesprekken vinden plaats in week 36. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-07-20 08:51:00 +0200 2022-07-20 08:51:26 +0200 2022-07-22 10:43:52 +0200 Beleidsadviseur Werk en Inkomen Je ziet het resultaat van je werk terug in de hele gemeente en dat maakt je trots. Als beleidsadviseur werk en inkomen sta je dicht op de inwoners. Onze ambitie is dat alle inwoners in Deventer van jong tot oud kunnen rondkomen en meedoen in de samenleving zonder dat zij stress ervaren van geldzorgen of (problematische) schulden. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo werk- en denkniveau<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Beleid, Werk (Arbeidsmarkt) en Inkomen (minimabeleid en schuldhulpverlening)&nbsp;<br /><strong>Salaris: </strong>&euro; 3090 tot &euro; 5372 bruto per maand, schaal 11 (op fulltime basis)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 7 augustus 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je gaat aan de slag met de implementatie van ons nieuwe minimabeleid, voert samen met de uitvoering pilots uit en monitort de uitvoering. Je ontwikkelt, initieert en doet aanpassingen in ons beleid op het gebied van minima en schuldhulpverlening. Ook ben je inzetbaar op de hieraan verwante beleidsterreinen binnen Werk en inkomen. Net als het optimaliseren van de bijbehorende processen.</p> <p>Je werkt intensief samen met de programmamanager en de betrokken uitvoerende teams en partners om de diverse opgaven te realiseren. Een flinke en uitdagende opdracht, maar met jouw relevante ervaring, analytisch vermogen en vaardigheid om beleid helder en uitvoerbaar te formuleren weet je hoe je dit succesvol aanpakt.</p> <p>Je adviseert het college over te maken beleidskeuzes, informeert hen over de voortgang en bent aanspreekpunt voor vragen uit de politiek en van de pers. Je stuurt op de financi&euml;le kaders en legt hierover verantwoording af. Landelijke ontwikkelingen volg je op de voet en verwerk je in nieuwe voorstellen.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een ervaren beleidsadviseur op (delen van) het domein werk en inkomen. Innovatief, resultaatgericht, communicatief, proactief, initiatiefrijk en zelfstandig zijn talenten waar jij je in herkent.&nbsp;</p> <p>Wij zoeken iemand die goed is in het maken van een analyse en denkt in oplossingen. Je kunt schakelen tussen verschillende opdrachten en je vindt het vanzelfsprekend dat alleen samenwerking leidt tot resultaten.</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;</li> <li>meerdere jaren relevante ervaring op het beleidsterrein Werk (arbeidsmarkt) en Inkomen.;</li> <li>aantoonbare, succesvolle, ervaring met project- en procesmatig werken.</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit en om professionals die kennis en ervaringen uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te cre&euml;ren is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in 1 team: Team Beleid. Een team waarin we integraal werken, over team, domein en organisatiegrenzen heen. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dani&euml;lle Beumer, Teammanager Beleid, via <a title="Bel nummer 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. Solliciteren kan tot en met 7 augustus 2022 via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2991127/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De 1e gesprekken vinden plaats op 16 augustus 2022, de vervolggesprekken worden gepland op 22 augustus 2022.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2022-07-15 09:26:00 +0200 2022-07-15 09:26:57 +0200 2022-07-22 10:43:45 +0200 Junior adviseur leefomgeving We zoeken voor ons team PRO een junior adviseur leefomgeving. Heb jij de drive om elke dag de fysieke leefomgeving in Deventer prettiger, mooier en duurzamer te maken? En kunnen projectleiders bij jou terecht voor civieltechnische vraagstukken?  Dan zijn wij op zoek naar jou!  <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>civiele techniek<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2.581 (aanloopschaal 8) tot &euro; 4.209 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 31 juli 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <p>De inrichting en herinrichting van de gemeente Deventer brengen diverse civiele uitdagingen met zich mee. En hier speel jij een belangrijke rol in als junior adviseur leefomgeving. Je gaat meehelpen aan een veilige, duurzame infrastructuur met aandacht voor initiatieven op het gebied van de digitale stad, energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Je adviseert projectleiders en beheerders over civieltechnische vraagstukken. Dit kunnen vraagstukken zijn over technische aspecten van (her)inrichting van woonwijken, straten, wegen en pleinen, kunstwerken zoals verharding, riolering, inpassing van groen, water of de ondergrondse infrastructuur. Je bent het aanspreekpunt voor externe bureaus die tekeningen en bestekken maken. Ook adviseer je de projectleider bij aanbestedingskeuzes. De projectleider komt bij jou om te sparren over vraagstukken en om jouw advies in te winnen. Je stelt de planning op van de projecten en uiteraard bezoek je de werklocaties. In een historische stad als Deventer is dat natuurlijk een leuk onderdeel van je werk!&nbsp;</p> <p>De afwisseling aan projectleiders geeft veel dynamiek aan je werk. Je bent betrokken bij projecten zoals de Tuinen van Zandweerd, het bouwrijp maken van Lebuinuspleinen of/en de herinrichting van de Havezatelaan. Het leuke aan deze functie is dat je je eigen bijdrage terugziet in de stad. Samen met jouw collega's werk je aan de ruimtelijke ontwikkeling van Deventer. Het werk is gevarieerd en uitdagend. Voor jouw werk heb je ook contact met inwoners die betrokken zijn bij de wijk.&nbsp;</p> <p>Bekijk de video voor een impressie van het team:</p> <p>[[youtube:YArPTgm7T4g]]</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Heb je net je studie afgerond of heb je 1 tot 3 jaar ervaring, dan is deze functie op jouw lijf geschreven. Bij ons krijg je alle tijd en ruimte om door te groeien en jezelf ontwikkelen in jouw expertise. Het is belangrijk dat je het leuk vindt advies te geven. En dat je het prettig vindt om de projectleiders in hun werk te ontzorgen. Je staat stevig in je schoenen en je bent in staat anderen van jouw advies overtuigen. De afwisseling in locatie en collega's geven jou energie! Je bent een teamplayer en ook goed in staat zelfstandig te werken.</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>Een hbo-opleiding civiele techniek</li> <li>1 tot 3 jaar ervaring als adviseur bij een adviesbureau of een overheidsorganisatie waar infraprojecten worden uitgevoerd</li> <li>Kennis van Microsoft Project is een pr&eacute;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Bij het team PRO (Projecten Realisatie en Ontwikkeling) werken ruim 100 experts op het gebied van project- en procesmanagement. Het team bestaat uit programmamanagers, projectmanagers, projectleiders, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, civieltechnisch adviseurs, directievoerders en toezichthouders, projectassistenten. We werken in de volle breedte van het ruimtelijke fysieke domein (gebiedsontwikkeling, infra, bereikbaarheid) en verzorgen ook projectmanagement in het sociaal/maatschappelijk en ict domein. In ons relatief jong team werken allemaal enthousiaste mensen die zichzelf en ons team elke dag een stukje beter maken.&nbsp;</p> <p>Ook in tijden van thuiswerken vinden we verbinding heel belangrijk. Tijdens je inwerkperiode en daarna zien we je dan ook graag regelmatig op kantoor. Benieuwd naar een sfeerimpressie? Bekijk deze video! &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met de mogelijkheid om opleidingen op maat volgen bij onze eigen Deventer School;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten en vergoeding voor thuiswerken;</li> <li>Goede doorgroeimogelijkheden naar andere functies binnen de gemeente Deventer.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met teammanager John Beuving via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06-21882571" href="tel:06-21882571">06-21882571</a>. Solliciteren kan tot en met 31 juli via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2990825/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2022-07-14 09:00:00 +0200 2022-07-13 16:04:52 +0200 2022-07-22 10:44:30 +0200 Projectcontroller Risicomanagement, kostenmanagement en interne kwaliteitsborging van projecten vraagt om een stevige onafhankelijke adviseur die als financieel sparringpartner en geweten fungeert voor programmamanagers, projectmanagers en projectleiders.   <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo+/wo <br /><strong>Aantal uren: </strong>32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> finance &amp; control, projectbeheersing, projectmanagement&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3.701 tot &euro; 5.372 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 31 juli 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met je collega&rsquo;s zorg jij dat de projectfinanci&euml;n en stuur- en verantwoordingsinformatie op orde zijn. Het gaat hierbij om projecten gericht op particuliere en gemeentelijke gebiedsontwikkeling, infrastructuur, energietransitie of transformatieopgaves in het sociaal domein.&nbsp;</p> <p>Je adviseert, ondersteunt, signaleert en toetst in de 1e lijn van (project)control. Je maakt financi&euml;le projectbeheersing en risicomanagement toepasbaar. Je adviseert projectverantwoordelijken over bijsturing en ondersteunt hen bij het inrichten en bewaken van een effectieve projectadministratie, subsidiebeheer en risicobeheersing. Je verzorgt de begeleiding van risicosessies.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />Ook adviseer je teammanagers over project governance, door middel van toetsing van opzet, bestaan, werking en kwaliteit van de financi&euml;le project- en risicobeheersing. Je schakelt flexibel binnen een bestuurlijk ambtelijke organisatie. Daarbij werk je in het controlframework nauw samen met concernfinanci&euml;n, waar 2e en 3e lijns controlfuncties zitten.&nbsp;</p> <p>De organisatie geeft je ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken. Alles wat je dus bedenkt en maakt, daar heb je zelf gemak van.</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Behalve dat je een kei bent in je vak, is dit minstens zo belangrijk:&nbsp;</p> <ul> <li>je bent een onafhankelijke adviseur die rekening houdt met de politieke en financi&euml;le impact van wat er in de gemeente en in &lsquo;jouw&rsquo; projecten omgaat;&nbsp;</li> <li>je bent een energieke en vakbekwame gesprekspartner, die met lef durft te adviseren en een natuurlijk tegenwicht geeft;&nbsp;</li> <li>je bent pragmatisch, creatief en flexibel in het bereiken van doelen;&nbsp;</li> <li>je toont initiatief en hebt een onafhankelijke houding;&nbsp;</li> <li>samenwerken en verbinden is aan jou besteed;&nbsp;</li> <li>je houdt van vernieuwing en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde hbo+/wo-opleiding op bedrijfskundig/ bedrijfseconomisch gebied;</li> <li>minimaal 5 jaar ervaring hebt opgedaan als projectcontroller/ adviseur projectbeheersing in een vergelijkbare adviesfunctie;</li> <li>kennis van BBV en instrumenten en systemen in het vakgebied;</li> <li>ruime ervaring met projectmatig werken en risicomanagement; hierbij is kennis van Risman een pr&eacute;;</li> <li>ervaring met gebiedsontwikkeling en subsidiebeheer hebt (dat is een pr&eacute;).&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Team PRO (Projecten, Realisatie en Ontwikkeling) bestaat uit ongeveer honderd collega's, waaronder programma(onderdeel)managers, projectmanagers, projectleiders, projectensecretarissen, projectassistenten, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, civieltechnisch projectadviseurs en directievoerders. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen.&nbsp;</p> <p>Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met teammanager Lieke van Berkum via het telefoonnummer <a title="Bel nummer 06-22272235" href="tel:0622272235">06-22272235</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met zondag 31 juli 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2988651/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2022-07-13 09:00:00 +0200 2022-07-12 15:11:51 +0200 2022-07-14 15:49:23 +0200 Facilitair servicemedewerker Samen met jouw collega's ben jij het visitekaartje van het facilitaire team. Jij bent het 1e aanspreekpunt voor onze gebruikers van het gebouw en staat hen vriendelijk te woord. Jij helpt onze klant verder met hun facilitaire klachten, wensen, vragen en storingen. Geen dag is hetzelfde!  <p>De &lsquo;Facilitaire Werkorganisatie DOWR&rsquo; van de gemeente Deventer werkt voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zoeken voor de standplaats Raalte een nieuwe collega. Daarnaast kun je ook op de locaties Olst-Wijhe en Deventer ingezet worden.&nbsp;</p> <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>facilitair &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 1885,- tot &euro; 3018,- (schaal 6)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 22 augustus 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je let op het onderhoud, de veiligheid en netheid van de gebouwen, inrichting en omgeving. Je signaleert tekortkomingen en repareert deze zelf of meldt dit. Je begeleidt onderaannemers die technische werkzaamheden uitvoeren in het gebouw. Tijdens evenementen, verkiezingen of andere gebeurtenissen help je bij de inrichting van ruimten in het gebouw. Je verplaatst meubilair en sluit apparatuur aan. Je kunt goed samenwerken en denkt in oplossingen. Je ondersteunt bij raadsvergaderingen, huwelijken en evenementen en treedt op als gastheer/gastvrouw. Dit is soms ook 's avonds en incidenteel in het weekend.&nbsp;</p> <p>Je ontvangt en controleert binnengekomen goederen op kwaliteit en kwantiteit, signaleert ook eventuele gebreken en zorgt voor de juiste opslag. Je verhelpt waar mogelijk technische storingen aan bijv. printers. Je ondersteunt bij vergaderingen op het gebied van audio/visuele techniek. Je zorgt ook voor de operationele uitvoering van services (zoals postverwerking en logistieke diensten) en het aansturen en bewaken van de dienstverlening van verschillende leveranciers. &nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Jij weet als geen ander wat dienstverlening en gastvrijheid inhoudt. Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook teamgericht. &nbsp;Bij onverwachte situaties kun je goed improviseren en houd je je hoofd koel. Je durft op een nette manier voor jezelf op te komen als gebruikers van het gebouw er een rommel van maken. Je werkt in een rooster, ook regelmatig buiten de reguliere kantoortijden. Met vakantie of tijdens ziekte vervang je elkaar. Je bent hier samen met je collega's verantwoordelijk voor, natuurlijk in onderling overleg. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau 3;</li> <li>een aantal jaren werkervaring in een dienstverlenende functie, bijvoorbeeld in de horeca;</li> <li>ervaring met kantoorautomatisering;</li> <li>werkervaring in een soortgelijke functie;</li> <li>goede beheersing van de Nederlandse taal;</li> <li>technisch en digitaal inzicht, bijvoorbeeld met audiovisuele apparatuur. Je vindt het ook leuk om daar mee te werken;</li> <li>VCA Basis, VOP NEN 3140, Opgeleid Persoon voor bediening BMC (brandmeldcentrale) en BHV-diploma. Mocht je hier nog niet over beschikken, dan word je hierin geschoold);</li> <li>rijbewijs B.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>DOWR is een samenwerking tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Team DOWR Facilitaire Zaken bestaat uit 24 enthousiaste en betrokken collega's, van operationeel facilitair medewerker tot specialist op het gebied contractbeheer, huisvesting- en facility services. Binnen het team krijg je alle ruimte om de processen te verbeteren en hiermee mede richting te bepalen. Bekijk de video en leer je collega's alvast kennen.&nbsp;</p> <p>[[youtube:PSDmyt7A6q8]]</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. In deze functie is dat met name op kantoor, of soms op een externe locatie zoals een trouwlocatie en heel soms vanuit huis. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met teammanager Ton Steenhuis via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06-51292616" href="tel:0651292616">06-51292616</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 22 augustus via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2989077/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 1 september.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-07-13 09:00:00 +0200 2022-07-12 15:18:50 +0200 2022-07-14 15:48:42 +0200 Gemeentemakelaar Je koopt en verkoopt panden en grond voor bijvoorbeeld appartementencomplexen of voor de aanleg van parkeerplekken of fietspaden. En je geeft advies aan bijvoorbeeld de wethouder over de verkoop een gemeentelijke pand. De opdrachten zijn divers en dat maakt deze functie zo uitdagend! Je komt terecht in een team met ervaren en kundige collega's. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>makelaardij, gemeentelijk grondbeleid, erfpacht en erfpachtherzieningen<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3.090 tot &euro; 4.671 (op fulltime basis; schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor een jaar met optie tot verlenging van nog een jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als makelaar bij de Gemeente Deventer verzorg je het proces van verkoop van woonkavels aan bewoners, onderhandel je samen met de projectleider met bedrijven over bedrijfskavelverkoop. Je zorgt voor het herzien en afsluiten van erfpachtovereenkomsten, het vestigen van rechten van opstal en je ontwikkelt en adviseert over aan- en verkoopstrategie&euml;n. Je gebruikt je ervaring en creativiteit om binnen de kaders het doel te bereiken. Ook lever je in een projectteam een bijdrage aan de realisatie van onder andere gebieds-/projectontwikkeling, infraprojecten en particuliere initiatieven. &nbsp;&nbsp;</p> <p>Je verzorgt het gehele proces van aan- en verkoop van onroerend goed. Zo ben je bijvoorbeeld het ene moment bezig met de verkoop van grond aan een particulier of een bedrijf, voer je op een ander moment onderhandelingen en geef je tussendoor opdracht aan een externe taxateur voor het uitvoeren van een taxatie. Je legt de gemaakte afspraken vast en zorgt voor het opstellen en aanpassen van de overeenkomsten, de besluitvorming, de beoordeling van de notari&euml;le akte en de afwikkeling. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je adviseert het management, het bestuur en de betrokken teams bij het realiseren van programma- en projectdoelen op het gebied van vastgoed. In de adviezen die je opstelt, maak je inzichtelijk welke mogelijke strategie&euml;n er zijn en wat de daarbij behorende juridische, financi&euml;le en maatschappelijke risico&rsquo;s zijn. Ook beschrijf je de te volgen procedures en de alternatieven. &nbsp;</p> <h2>Over jou</h2> <p>In jouw werk houd je rekening met je omgeving en ben je zowel mens- als resultaatgericht, accuraat en proactief. Je bent communicatief en organisatorisch sterk en niet bang om een tegengeluid te laten horen. Bij veranderingen kun je snel schakelen en ook onder tijdsdruk blij je kwaliteit leveren. Je hebt ervaring met onderhandelen en het opstellen van overeenkomsten en contracten.</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding makelaardij of vastgoedmanagement, minimaal hbo niveau</li> <li>bij voorkeur ervaring als makelaar of in een soortgelijke functie bij een overheidsinstantie&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Bij het team PRO (Projecten Realisatie en Ontwikkeling) werken 100 experts op het gebied van project- en procesmanagement. In het team bestaat uit projectmanagers, projectleiders, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, civieltechnisch adviseurs, projectassistentes en programmamanagers. We werken in de volle breedte van het ruimtelijke fysieke domein (gebiedsontwikkeling, infra, bereikbaarheid) en verzorgen ook projectmanagement in het sociaal/maatschappelijk domein. In ons relatief jonge team werken allemaal enthousiaste mensen die zichzelf en ons team elke dag een stukje beter maken.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>fiscale reiskostenregeling en voorzieningen voor een thuiswerkplek;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling;</li> <li>25 vakantiedagen op basis van 36 uur.&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken. &nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Remco Brandwacht, teammanager PRO, via <a title="Bel nummer 06-13844254" href="tel:0613844254">06-13844254</a> of Berrin Kocak, gemeentemakelaar via <a title="Bel nummer 0570-693136" href="tel:0570693136">0570-693136</a>. Solliciteer via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2986519/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We beoordelen voortdurend de sollicitanten. We geven je zo spoedig mogelijk een terugkoppeling!&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-07-08 11:33:00 +0200 2022-07-08 11:33:05 +0200 2022-07-15 14:13:34 +0200 Strategisch communicatieadviseur Je bent een enthousiaste, proactieve communicatieprofessional en kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen. Je werkt in de politiek-bestuurlijke context van de gemeente. Je adviseert en voert regie rond actuele kwesties en dossiers met een groot afbreukrisico en bent daarvoor het directe aanspreekpunt vanuit het college en de organisatie. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>communicatie<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3701 tot &euro; 6103 (schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 24 juli 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je zorgt voor de langetermijnvisie in de communicatie rond het college, de organisatie en de profilering van de bestuurders in relatie tot de strategische doelen. Op basis hiervan ontwikkel je samen met je collega's het corporate communicatiebeleid. We zoeken iemand met gevoel voor zowel het primaire proces als de politiek-bestuurlijke context. &nbsp;</p> <p>Voor het college zorg je voor brede en portefeuille-overstijgende communicatiestrategie&euml;n, die bijdragen aan focus en een nadrukkelijke positionering van het bestuur en de promotie van de stad. Je werkt nauw samen met de vakgroep Communicatie.&nbsp;</p> <p>Je werkt voor 2 bestuurders. Daarnaast neem je, op basis van piket, positie in de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio IJsselland.&nbsp;</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent ge&iuml;nteresseerd en nieuwsgierig en in staat om zelfstandig een netwerk op te bouwen binnen en buiten de organisatie. Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar communicatieadvies voor de gemeente Deventer. &nbsp;</p> <p>Je bent in staat om uitgebreide of complexe input om te zetten naar heldere boodschappen Je kunt een goede communicatiestrategie maken, maar zorgt er ook voor dat deze van het papier af komt. Je voert de regie op de uitvoering of voert deze zelf uit. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je begrijpt hoe een politiek-bestuurlijke omgeving werkt en welke belangen en gevoeligheden er spelen. Je bent vasthoudend, maar kent je rol als adviseur. Je bent betrokken, positief-kritisch, gericht op samenwerking en doet je werk met veel bevlogenheid. Je herkent jezelf in de competenties: analytisch, omgevingsbewust en innovatief. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>Een communicatieopleiding op minimaal wo-niveau;</li> <li>Minimaal 5 jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>De concernstaf bevordert en faciliteert besluitvaardig, transparant en collegiaal bestuur. Dit doen de medewerkers door gevraagd en ongevraagd te adviseren met de ori&euml;ntatie op de gemeente Deventer als geheel en met goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof&nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met teammanager Jeroen Teesink via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06-20435532" href="tel:0620435532">06-20435532</a>. Solliciteren kan tot en met 24 juli 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2986561/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-07-08 09:00:00 +0200 2022-07-07 14:27:07 +0200 2022-07-13 12:08:24 +0200 Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) Afgelopen jaren is de samenleving ingrijpend veranderd. Om de belangen van de inwoners te behartigen is de Adviesraad Sociaal Domein Deventer opgericht. De adviesraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het betreft een functie voor 6-8 uur per week tegen een vergoeding van € 125 per maand. <h2>Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Deventer?</h2> <p>De nieuwe adviesraad zet zich in voor een omgeving waar het goed leven is, iedereen kan meedoen en waar je op je omgeving kunt rekenen als dat nodig is. De ASDD vertaalt praktische problemen van inwoners naar adviezen op het gebied van beleid aan de gemeente. Bijvoorbeeld over de leesbaarheid van plannen of dat plannen bekender moeten worden bij de inwoners.</p> <p>De Adviesraad Sociaal Domein Deventer geeft gevraagd &eacute;n ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van:</p> <ul> <li>wonen;</li> <li>zorg en welzijn;</li> <li>werk en inkomen;</li> <li>jeugdzorg en passend onderwijs;</li> <li>hulp in de huishouding;</li> <li>meedoen in de samenleving;</li> <li>hulpmiddelen en passend vervoer;</li> <li>prettige en veilige leefomgeving.</li> </ul> <p>Al deze thema&rsquo;s vormen samen het &lsquo;sociaal domein&rsquo;.</p> <h2>1 adviesraad = meer overzicht</h2> <p>Doordat de nieuwe adviesraad zich bezighoudt met het hele sociale domein heeft zij beter inzicht in wat er speelt in de samenleving. Zo kan er beter advies gegeven worden over thema&rsquo;s die meerdere groepen inwoners aangaan en een gezamenlijke aanpak nodig hebben.</p> <p>De raad werkt met verschillende aandachtsgebieden (clusters):</p> <ul> <li>jeugd;</li> <li>ouderen;</li> <li>mantelzorgers en vrijwilligers;</li> <li>ggz cli&euml;nten/verslaafden;</li> <li>mensen met een beperking;</li> <li>WsW;</li> <li>Cli&euml;ntenraad.</li> </ul> <h2>Taken voorzitter</h2> <ul> <li>houdt voor het functioneren van de adviesraad de ontwikkelingen bij op de diverse gebieden van het Sociaal Domein (Wmo-Participatiewet-Jeugdwet);</li> <li>zit de vergaderingen van de ASDD voor;</li> <li>behartigt de belangen van de ASDD bij de gemeente;</li> <li>heeft een heldere visie op het functioneren van de adviesraad;</li> <li>vertegenwoordigt de ASDD extern in afstemming met andere vertegenwoordigers;</li> <li>is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarverslag, beleidsplan en begroting;</li> <li>onderhoudt relaties intern met de clusters en extern met regionaal voorzittersoverleg en landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein.</li> </ul> <h2>Eigenschappen/vaardigheden voorzitter&nbsp;</h2> <ul> <li>heeft affiniteit met interactieve beleidsvorming, integrale advisering en belangenbehartiging;</li> <li>heeft kennis van en inzicht en interesse in het brede beleids-en werkterrein van het Sociaal Domein;</li> <li>is bereid zich te verdiepen in kwaliteitseisen vanuit cli&euml;ntenperspectief voor de werkvelden, die te maken hebben met maatschappelijke participatie;</li> <li>heeft een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren en doorvragen;</li> <li>heeft adviesvaardigheden en kan goed co&ouml;rdineren;</li> <li>heeft het vermogen om analytisch en strategisch te denken en goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;</li> <li>is in staat om boven de partijen staand met tegengestelde belangen om te gaan;</li> <li>weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren en straalt dat ook uit;</li> <li>kent de bestuurlijke en politieke gemeentelijke processen en is in staat bestuurlijke adviezen te maken;</li> <li>is in staat tot zelfreflectie;</li> <li>is bekend met diverse werkvelden, die te maken hebben met maatschappelijke participatie;</li> </ul> <h2>Functiescheiding&nbsp;</h2> <p>De voorzitter is:&nbsp;</p> <ul> <li>woonachtig in Deventer c.q. in 1 van de 9 wijken;</li> <li>niet politiek, bestuurlijk of ambtelijk actief in Deventer;</li> <li>onafhankelijk, heeft geen banden met de gemeente of organisatie waarmee de gemeente een zakelijke- of subsidierelatie heeft in het kader van de uitvoering van de hiervoor genoemde wetten in het sociaal domein.&nbsp;</li> </ul> <h2>Meer informatie en reageren</h2> <p>Neem voor meer informatie contact op met:</p> <p><strong>Henk Loderus </strong>(vicevoorzitter)</p> <ul> <li>telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-51263742" href="tel:0651263742">06 - 51 26 37 42</a></li> <li>e-mail:&nbsp;<a title="Stuur een e-mail naar henk.loderus@hotmail.nl" href="mailto:henk.loderus@hotmail.nl">henk.loderus@hotmail.nl</a></li> </ul> <p><strong>Thom Oorthuis </strong>(secretaris)</p> <ul> <li>telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-51186925" href="tel:0651186925">06 - 51 18 69 25</a></li> <li>e-mail: <a title="Stuur een e-mail naar t.oorthuis@gmail.com" href="mailto:t.oorthuis@gmail.com">t.oorthuis@gmail.com</a></li> </ul> <p>Belangstelling voor de functie? Stuur je brief en CV uiterlijk 1 september 2022 naar secretaris Thom Oorthuis via <a title="Stuur een e-mail naar t.oorthuis@gmail.com" href="mailto:t.oorthuis@gmail.com">t.oorthuis@gmail.com</a>.&nbsp;</p> <p>Lees meer over de <a title="Naar informatie over de ASDD" href="https://www.deventer.nl/asdd">Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD).</a></p> 2022-07-05 14:44:00 +0200 2022-07-05 14:44:55 +0200 2022-07-19 10:38:06 +0200 Managementondersteuner Door jouw ondersteuning voeren de 2 managers en de teamleden hun werk efficiënt en effectief uit. Je bereidt voor, notuleert, plant, beheert agenda's, regelt, controleert en coördineert. Een dynamische baan voor een echt organisatietalent! <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo<br /><strong>Aantal uren:</strong>&nbsp;24 uur per week<br /><strong>Vakgebied:</strong> ondersteuning &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.010 - &euro; 3.018 (schaal 6) &nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met zondag 10 juli 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op vast &nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Jouw werkzaamheden vari&euml;ren van het beheren van de mailboxen van de teammanagers, agendabeheer, voorbereiden en notuleren van vergaderingen, verwerken van post en verrichten van voortgangscontroles. Je maakt nieuwsbrieven en organiseert bijeenkomsten voor het team. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Verder voer je diverse administratieve taken uit, zoals het verwerken van ziek/betermeldingen. Je houdt overzichten bij en bewaakt processen. Daarbij houd je ook de tijdige afhandeling van de actiepunten in de gaten en spreek je de actiehouders hierop aan. Soms pak je ook ondersteunende werkzaamheden voor de teams op.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Jij bent een echt organisatietalent! Ook ben je flexibel, klantgericht en kun jij zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je denkt vooruit, schakelt snel en neemt initiatief. Verder ben je een kei in plannen en word je er blij van anderen te ontzorgen. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding tot managementassistent of directiesecretaresse (mbo-4)</li> <li>3 tot 4 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie&nbsp;</li> <li>digitaal vaardig en kennis van en ervaring met het Microsoft 365</li> <li>kennis en ervaring met applicaties zoals e-suite en SharePoint&nbsp; &nbsp;</li> <li>ervaring met presentatiemiddelen bijvoorbeeld Prezi en Infographic</li> <li>het hebben van inzicht in procedures binnen een gemeentelijke organisatie, is een pr&eacute;&nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou: &nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP&nbsp;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel&nbsp;Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>thuiswerkfaciliteiten waaronder een laptop en een smartphone</li> <li>flexibel werken, veel eigen regelruimte om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>De teams &nbsp;</h2> <p>Je thuisbasis is het team Finance &amp; Control. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus. Jouw expertise is welkom, want onze ambities zijn hoog! Je krijgt ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken. &nbsp;</p> <p>Team DOWR Financi&euml;le Administratie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de financi&euml;le administratie voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zorgen voor een goed ingerichte administratie en soepel lopende administratieve processen. Een zeer deskundig, gedreven en gezellig team van 35 professionals.&nbsp;</p> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Michiel Hobbij, via het telefoonnummer <a title="Bel nummer 06 &ndash; 53818996" href="tel:0653818996">06 &ndash; 53818996</a>. &nbsp;Solliciteren kan tot en met zondag 10 juli 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2978479/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 15 juli 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-06-27 16:30:00 +0200 2022-06-27 13:30:06 +0200 2022-06-27 13:36:57 +0200 Lid Adviesraad Cultuur gemeente Apeldoorn en Deventer De Adviesraad Cultuur Apeldoorn en Deventer zoekt per direct een nieuw lid, met expertise op het gebied van beeldende kunst. De Adviesraad adviseert beide colleges van B&W over subsidieverzoeken voor de verschillende culturele regelingen. <p>Sinds 2021 is de <a href="https://www.deventer.nl/programmasubsidiecultuur">subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur</a> in Deventer van kracht. Deze programma-subsidieregeling bestaat (voor advisering door de Adviesraad Cultuur) uit de volgende onderdelen:</p> <ol> <li>professionele culturele producties en/of presentaties;</li> <li>activiteiten cultuureducatie;</li> <li>culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;</li> </ol> <h2>Wij zoeken een nieuw lid dat:</h2> <ul> <li>beschikt over inhoudelijke kennis op het gebied van beeldende kunst;</li> <li>inzicht heeft in projectbegrotingen;</li> <li>goed onderbouwde adviezen kan geven;</li> <li>affiniteit en kennis heeft van het culturele leven in Apeldoorn en Deventer;</li> <li>geen binding heeft met een culturele organisatie of vereniging in Apeldoorn en Deventer;</li> <li>algemene kennis heeft van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector.</li> </ul> <h2>Taken adviesraad</h2> <ul> <li>de Adviescommissie Cultuur komt (ten minste) 3 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering;</li> <li>het beoordelen van subsidieaanvragen op basis van de subsidieregelingen cultuur van de gemeente Apeldoorn en Deventer;</li> <li>het adviseren van beide colleges van B&amp;W.</li> </ul> <h2>Financi&euml;le vergoeding</h2> <ul> <li>een lid van de Adviesraad Cultuur ontvangt per vergadering een vergoeding van &euro; 375,-. Dit bedrag is opgebouwd uit &euro; 125,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Apeldoorn en &euro; 250,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Deventer. Het verschil is gebaseerd op het aantal te behandelen aanvragen.</li> </ul> <h2>Iedereen doet mee</h2> <p>Wij zijn ervan overtuigd dat een diverse adviescommissie beter kan adviseren en anticiperen op de ontwikkelingen in de culturele sector. Wij streven dan ook naar een diverse samenstelling van de Adviesraad.&nbsp; &nbsp;</p> <h2>Solliciteren</h2> <p>Reageren kan tot en met 14 september 2022. De selectiegesprekken vinden begin oktober plaats. De selectiecommissie bestaat uit een Programmamanager Kunst en Cultuur van de gemeente Deventer, een beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Apeldoorn en 2 leden van de Adviesraad Cultuur. Na de selectiegesprekken adviseert de selectiecommissie de colleges van B&amp;W, waarna benoeming volgt.</p> <p>Je kunt je sollicitatiebrief en cv indienen via het e-mailadres <a title="Stuur een e-mail naar a.termaat.bergisch@deventer.nl" href="mailto:a.termaat.bergisch@deventer.nl">a.termaat.bergisch@deventer.nl</a>.<br />Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie, dan kun je contact opnemen met Annejos Termaat, via bovenstaand mailadres.</p> 2022-06-22 15:15:00 +0200 2022-06-22 15:15:48 +0200 2022-06-22 17:15:05 +0200 Adviseur en kostendeskundige infra In deze combifunctie is geen dag hetzelfde! Waarom niet? Diversiteit is het sleutelwoord. Als adviseur lever je samen met jouw collega’s civieltechnische expertise in de projecten en adviseer je tijdens de definitie-, ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase. Denk aan particuliere en gemeentelijke gebiedsontwikkeling en aan integrale infrastructurele werken in de fysieke leefomgeving. Als kostendeskundige adviseer je over kostencalculaties voor (complexe en grote) projecten, aanbestedingen en bestekken. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Civiele techniek&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3.090 tot &euro; 4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> jaarcontract met uitzicht op vast&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je vertaalt kaders en beleidslijnen naar ontwerpen. Je maakt deels producten zelf of je ontvangt deze van gecontracteerde marktpartijen. Jij toetst en bewaakt de kwaliteit van de geleverde producten van de gecontracteerde marktpartijen. Daarbij moet je denken aan technische programma&rsquo;s van eisen, plannen en ontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte, planningen, bestekken en kostenramingen. Ook het vorm en inhoud geven aan de aanbesteding richting marktpartijen is onderdeel van jouw werk. Je hebt oog voor BPKV-criteria en de risico&rsquo;s. Deze risico&rsquo;s zie je als kansen waarvoor je creatieve oplossingen bedenkt. In de afsluitende fase van de aanbesteding controleer je inschrijvingen van ingenieursbureaus en aannemers.&nbsp;</p> <p>Je werkt samen met collega&rsquo;s van verschillende vakgebieden en overlegt met externe contractpartners zoals ingenieursbureaus, aannemers of partners zoals woningbouwcorporaties en/of projectontwikkelaars. Je draagt zorg voor de afgesproken voortgang en de gewenste kwaliteit van producten en bewaakt mede de uitvoeringsbudgetten.&nbsp;Als kostendeskundige infrastructurele projecten ben je verantwoordelijk voor betrouwbare ramingen en detailbegrotingen voor onze projecten. Voor de programmering van projecten stem je af met de co&ouml;rdinator MJOP en (beoogde) projectleiders. Waar nodig zoek je op basis van de calculatie naar alternatieven. Ook volg je ontwikkelingen in de markt, stel je zelfstandig SSK-ramingen op en geef je adviezen op prijstechnisch gebied. Je bent daarbij een verbindende schakel naar de vakbeheerders van het team Inrichting en Beheer Leefomgeving waar het gaat over de systematiek en de kosten kentallen. Als laatste borg jij jouw deskundigheid door het aanmaken, vastleggen en bijhouden van calculatiegegevens en deel je dit met het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO).&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een energiek, pragmatisch en oplossingsgericht. Daarnaast ben je een echte multitasker die onder tijdsdruk kan werken en die rekening houdt met technische en financi&euml;le impact van wat er in &lsquo;jouw&rsquo; projecten omgaat. Je bent creatief en flexibel in het bereiken van resultaten. Je kunt goed samenwerken en weet mensen te verbinden. Je houdt van vernieuwing, hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan en de drive om processen, methodes en/of procedures te verbeteren.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van Civiele techniek, weg &amp; waterbouw of vergelijkbaar;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een aantal jaar ervaring in een vergelijkbare advies en/of technische functie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">ervaring hebt in het werken met moderne contractvormen, bent bekend met de RAW en UAV en het opstellen en/of controleren van SSK-ramingen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">(ruime) ervaring met werken in projecten en een projectmatige aanpak;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">affiniteit met stedelijke/ruimtelijke ontwikkeling en onderhoudsprojecten.&nbsp;</li> </ul> <p>Daarnaast is een pr&eacute; als:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">je een leergang kostendeskundige infra of vergelijkbaar hebt gevolgd en/of je meerdere jaren relevante werkervaring als kostendeskundige van infrastructurele projecten hebt;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">je opleiding is uitgebreid met modules over riolering, asfalt;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">je ervaring hebt met een CAD-tekenprogramma.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team PRO van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen waarin juristen, planeconomen, juridisch planologen, directievoerders, (senior) projectleiders, makelaars en (senior)projectmanagers) werkzaam zijn. Het team wordt aangestuurd door drie teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-21882571" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a>. Solliciteren kan via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2975479/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We hanteren voor de vacature geen sollicitatiedeadline. Heb je interesse? Reageer dan snel! We bekijken continu onze binnenkomende sollicitanten. We geven je zo spoedig mogelijk een reactie.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-06-22 09:03:00 +0200 2022-06-22 09:03:29 +0200 2022-07-22 15:37:07 +0200 Makelaar Als makelaar bij de gemeente Deventer ben je een vastgoeddeskundige in een veelzijdige functie. Je onderhandelt over aan- en verkoop van gronden en gebouwen en treedt op als adviseur bij projecten en multidisciplinaire vraagstukken. Je hebt kennis van de juridische aspecten en kunt deze verwoorden en vastleggen in overeenkomsten. Je laat je niet zomaar uit het veld slaan en gebruikt je ervaring en creativiteit om binnen de kaders het doel te bereiken. Ook lever je in een projectteam een bijdrage aan de realisatie van onder andere gebieds-/projectontwikkeling, infraprojecten en particuliere initiatieven. <p>Je hebt een gevarieerd takenpakket waarin je advies uitbrengt en zorgt voor de (bestuurlijke) afstemming, schriftelijke afwikkeling en de besluitvorming. Waar nodig handel je hierbij in samenwerking met andere disciplines binnen de gemeente, op die manier zorg je voor samenhang.</p> <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>makelaardij, gemeentelijk grondbeleid, erfpacht en erfpachtherzieningen. &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3090,- tot &euro; 4.671,- (op fulltime basis; schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 27 juni 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor een jaar met optie tot verlenging van nog een jaar.&nbsp; &nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je verzorgt het gehele proces van aan- en verkoop van onroerend goed. Zo ben je bijvoorbeeld het ene moment bezig met de verkoop van grond aan een particulier of een bedrijf, voer je op een ander moment onderhandelingen en geef je tussendoor opdracht aan een externe taxateur voor het uitvoeren van een taxatie. Je legt de gemaakte afspraken vast en zorgt voor het opstellen en aanpassen van de overeenkomsten, de besluitvorming, de beoordeling van de notari&euml;le akte en de afwikkeling. <br /><br />Je adviseert het management, het bestuur en de betrokken teams bij het realiseren van programma- en projectdoelen op het gebied van vastgoed. In de adviezen die je opstelt, maak je inzichtelijk welke mogelijke strategie&euml;n er zijn en wat de daarbij behorende juridische, financi&euml;le en maatschappelijke risico&rsquo;s zijn. Ook beschrijf je de te volgen procedures en de alternatieven.</p> <p>De vakgroep Makelaardij bestaat uit meerdere gemeentemakelaars. Samen behandel je alle dossiers met betrekking tot bovengenoemde werkzaamheden, maar ook dossiers betreffende zakelijke rechten zoals erfpacht en recht van opstal.</p> <h2>Over jou</h2> <p>In jouw werk houd je rekening met je omgeving en ben je zowel mens- als resultaatgericht, accuraat en proactief. Je bent communicatief en organisatorisch sterk en niet bang om een tegengeluid te laten horen. Bij veranderingen kun je snel schakelen en ook onder tijdsdruk blij je kwaliteit leveren. Je hebt ervaring met onderhandelen en het opstellen van overeenkomsten en contracten&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een afgeronde opleiding makelaardij of vastgoedmanagement, minimaal hbo niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">bij voorkeur meerdere jaren ervaring als makelaar of in een soortgelijke functie bij een overheidsinstantie.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Bij het team PRO (Projecten Realisatie en Ontwikkeling) werken 100 experts op het gebied van project- en procesmanagement. In het team bestaat uit projectmanagers, projectleiders, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, civieltechnisch adviseurs, projectassistentes en programmamanagers. We werken in de volle breedte van het ruimtelijke fysieke domein (gebiedsontwikkeling, infra, bereikbaarheid) en verzorgen ook projectmanagement in het sociaal/maatschappelijk domein. In ons relatief jonge team werken allemaal enthousiaste mensen die zichzelf en ons team elke dag een stukje beter maken.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioensopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">fiscale reiskostenregeling en voorzieningen voor een thuiswerkplek;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Remco Brandwacht(teammanager PRO) via <a title="Bellen naar 06-13844254" href="tel:0613844254">06 - 13 84 42 54</a> of Berrin Kocak (gemeentemakelaar) via <a title="Bellen naar 0570-693136" href="tel:0570693136">0570 - 69 31 36</a>. Solliciteer uiterlijk 27 juni 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2971929/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op maandag 4 juli 2022.&nbsp;</p> <p>&nbsp;We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-06-16 15:30:00 +0200 2022-06-16 15:40:14 +0200 2022-06-17 14:13:45 +0200 Wijkmanager Als wijkmanager ben je intermediair tussen bewoners, organisaties, gemeente en gemeentebestuur. Een belangrijke taak is vanuit de werkwijze WijDeventer bewoners(groepen) te ondersteunen en stimuleren bij initiatieven, bij de uitwerking en het bereiken van concrete resultaten. Hiermee wordt de leefbaarheid in de wijk verbeterd en de onderlinge hulp in de buurt of het dorp versterkt. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>sociaal/maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3090 tot &euro; 5372 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 28 juni&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij geeft invulling aan de missie van <a title="Ga naar www.wij.deventer.nl" href="https://wij.deventer.nl">WijDeventer</a>. Je bent het gezicht van de gemeente in de wijk: bewoners en partners weten jou bij vragen en klachten te vinden. Je overlegt, bemiddelt en onderhandelt tussen bewoners(groepen) en met partners over oplossingen.&nbsp;Je stimuleert en onderhoudt een netwerk van professionals in de wijk. Daarvoor leg je verbindingen tussen signalen uit de wijk en de gemeentelijke beleidsprogramma&rsquo;s. Je bent adviseur bij beleidsontwikkeling. Je co&ouml;rdineert het proces van defini&euml;ring, besluitvorming en uitvoering van bewonersinitiatieven.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De ene keer ben je bemiddelaar, dan weer voorzitter of organisator. Jij kunt goed schakelen tussen deze verschillende rollen. Je hebt een hoog werktempo, staat open voor overleg en discussie. Je bent pro- actief, sociaal en bestuurlijk sensitief. Je hebt een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen en weet overtuigend richting te geven aan allerlei groepsprocessen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met het richting geven aan groepsprocessen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur en regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken. Een gezellig en behulpzaam team in een dynamische en professionele werkomgeving. Bekijk <a href="https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=1PXKysrPgqE">het filmpje</a> voor een nog beter beeld van het team! &nbsp;</p> <p>De vakgroep wijkmanagers bestaat uit 9 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die elk verantwoordelijk zijn voor 1 van wijken of gebieden en daarbij nauw samenwerken met het wijkopbouwwerk, de wijkenbeheerders, de voor elkaar teams en andere partners binnen en buiten de gemeente. Kijk voor meer informatie over de werkwijze van WijDeventer op: <a href="http://www.wijdeventer.nl/">www.wijdeventer.nl</a>&nbsp; of naar het laatste <a title="Ga naar jaarverslag WijDeventer" href="https://sway.office.com/JAUt7AVa7nyPlq4L?ref=email">jaarverslag</a>.</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sanne ten Zijthof (Wijkmanager) via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-13126077" href="tel:0613126077">06 - 13 12 60 77</a> of met Arend Sick (teammanager Inrichting en Beheer Leefomgeving) via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-51891522" href="tel:0651891522">06 &ndash; 51 89 15 22</a>. Sollicitaties kunnen via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2970713/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a> en kunnen gericht worden aan Arend Sick en kan tot en met 28 juni. De gesprekken vinden plaats op woensdag 6, donderdag 7 en woensdag 13 juli.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-06-15 00:00:00 +0200 2022-06-15 09:22:19 +0200 2022-06-15 12:59:48 +0200 Groepsmanager programma- en projectondersteuning Als groepsmanager zorg je ervoor dat de programma’s en projecten optimaal ondersteund worden door professionals uit de vakgroep programma- en projectondersteuning. Wat is er nodig en wie van de project, - en programmaondersteuners kan dit werk het beste uitvoeren? Je vertaalt behoefte naar inzet, verdeelt het werk en coördineert de uitvoering. Jij zorgt ervoor dat alles effectief en efficiënt verloopt zodat medewerkers optimaal aan de slag zijn. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong> hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> management, programma&rsquo;s en projecten&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro;3.090&nbsp;tot &euro;4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>De door jou aangestuurde vakgroep werkt voor het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) en het team Beleid. Je werkt nauw samen met het teammanagement van beide teams, waarbij jij vooraf afstemt, agendeert, adviseert, signaleert, prioriteert en rapporteert.&nbsp;Je stuurt zo&rsquo;n 25 professionals binnen de vakgroep aan en zorgt voor de werkverdeling waarbij jij de verschillende behoeften en aanvragen van programmamanagers en projectleiders vertaalt naar benodigde inzet vanuit de vakgroep. Je onderhoudt de contacten met hen, concretiseert en prioriteert de aanvragen, maakt afspraken over het beschikbaar stellen van uren ondersteuning en te leveren kwaliteit(en), en zoekt daar de juiste programma- of projectondersteuner bij. Je bewaakt en co&ouml;rdineert de uitvoering en bevordert de kwaliteit en kwantiteit. Daarbij zorg jij voor een effectieve en effici&euml;nte organisatie van de vakgroep. Waar nodig maak je gebruik van de flexibele schil die jij onderhoudt.&nbsp;</p> <p>Naast inhoudelijk leidinggevende van de vakgroep ben je ook HR verantwoordelijk. Hiermee ben je het eerste aanspreekpunt voor de programma- en projectondersteuners en sparringpartner voor het teammanagement over de ontwikkeling van de vakgroep. Van gesprekken met je medewerkers in het kader van de personele jaarcyclus, het tackelen van (onverwachte) zaken die op een dag gebeuren tot het doorontwikkelen van producten, diensten en werkwijzen, het komt allemaal voorbij in jouw functie.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent in staat op meerdere niveaus te acteren. In het verlengde van de teammanagers geef jij sturing aan de vakgroep programma- en projectondersteuning, zodat kwalitatief goede prestaties geleverd worden en medewerkers optimaal zijn gefaciliteerd om hun werk te doen.&nbsp;Je bent communicatief en organisatorisch sterk en schakelt makkelijk tussen niveaus. Je bent ervaren in operationeel leidinggeven. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan in een dynamische omgeving met meerdere partijen en dus meerdere belangen. Je bent zowel mens- als resultaatgericht, flexibel en je denkt in oplossingen. En boven alles ben je in het bezit van een gezonde dosis humor.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>We zijn goede match als:  &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">je minimaal hbo werk- en denkniveau hebt;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">je in je recente loopbaan minimaal 3 jaar ervaring hebt opgedaan met het (functioneel) leidinggeven aan groepen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">je vanuit een ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven mensen durft aan te spreken op gedrag en houding;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:360,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">je bij voorkeur ervaring hebt in het geven van vorm en inhoud aan teamontwikkeling.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop bij team PRO. Wij worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. We werken zelfstandige en projectmatig en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. Daarbij hebben we blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden. Dit doen we samen om een gemeenschappelijke taal en werkwijze te behouden, elkaar te inspireren, te innoveren en te vernieuwen. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving (Teammanager PRO) via <a title="Bellen naar 06-21882571" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a> of Dani&euml;lle Beumer (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06-82182773" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. We hanteren geen deadline voor deze vacature. Heb je interesse? Reageer dan snel via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2965541/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. Dan geven we je zo snel mogelijk een reactie. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-06-08 11:20:00 +0200 2022-06-08 11:20:59 +0200 2022-06-08 11:20:59 +0200 Beleidsadviseur Meedoen Deventer is een prachtige en diverse stad met verschillende culturen en achtergronden waarin iedereen kan meedoen. Je gaat aan de slag binnen het programma Meedoen. Het programma Meedoen omvat de domeinen Zorg, Welzijn en Sport. Onze ambitie is iedereen in de Deventer samenleving in de gelegenheid stellen om naar vermogen mee te doen, zichzelf te versterken, iets te doen voor een ander en voor de stad. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:&nbsp;</strong>sociaal/maatschappelijk, bestuurlijk<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3090,- tot &euro; 5372,- bruto per maand op fulltime basis (schaal 11)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 13 juni 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Binnen het programma ben je breed inzetbaar maar de focus van je werk ligt binnen het domein Welzijn. Je bent direct inzetbaar op onderstaande terreinen:&nbsp;</p> <p><strong>Diversiteit en inclusie&nbsp;</strong></p> <p>In het kader van de Deventer Inclusie Deal werken organisaties, instellingen en bedrijven gezamenlijk aan een samenleving waarin iedereen volwaardig aan kan deelnemen. Samen met hen ga jij aan de slag met het doorontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van het diversiteits- en inclusie beleid. Daarnaast geef je, samen met maatschappelijke partners, uitvoering aan het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2021-2025.&nbsp;</p> <p><strong>Buurthuizen, algemene voorzieningen&nbsp;</strong></p> <p>Goede buurtvoorzieningen zorgen voor een versterking van de sociale samenhang. De gemeente Deventer wil buurtvoorzieningen, die voorzien in een behoefte van inwoners, ondersteunen en versterken. Met dat doel is het beleidskader &ldquo;Goede Voorziening in de Buurt&rdquo; vastgesteld. Je geeft uitvoering aan dit beleidskader door (mede) het uitvoeringsplan en de uitvoeringsagenda op te stellen. Daarbij draag je samen met de buurthuizen en maatschappelijke organisaties bij aan deze transformatie.&nbsp;In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het meer wijkgericht programmeren. Binnen team Meedoen ben jij het aanspreekpunt op dit thema waarbij je de beleidsontwikkelingen binnen het team verbindt met activiteiten binnen WijDeventer.&nbsp;</p> <h2>&nbsp;Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Wij zoeken een communicatief sterke collega die op verschillende niveaus kan fungeren als sparringpartner en verbinder. Die situaties en belangen goed in kaart weten te brengen. Die samen met anderen vraagstukken kan omzetten naar realiseerbare doelen en zorgen dat de resultaten worden behaald. Deze samenwerking geldt zowel binnen het programma Meedoen als daar buiten, integraal werken zie je als iets vanzelfsprekends.&nbsp;<br />Heb je daarnaast goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke context? En kun je ook nog eens goed netwerken en voldoe je aan onderstaande ervaring? Dan gaan we graag met je in gesprek.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">hbo werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">aantoonbare en relevante werkervaring binnen het Sociaal Domein, specifiek gericht op buurtvoorzieningen, welzijn en diversiteit;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">aantoonbare ervaring met project- en procesmatig werken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">werkervaring bij een gemeente is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie , Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sybil van Oijen (Programmamanager Meedoen) via <a title="Bellen naar 06-51952572" href="tel:0651952572">06 - 51 95 25 72</a> of Henk-Martijn Schuldink (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06-41501490" href="tel:0641501490">06 - 41 50 14 90</a>. Solliciteren kan tot en met 13 juni 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2964051/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De gesprekken vinden plaats op/ in week 14 en 15.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-06-03 17:02:00 +0200 2022-06-03 17:02:13 +0200 2022-06-07 10:37:27 +0200 Junior functioneel beheerder financiële informatievoorziening We zoeken een collega die graag financiële gegevens analyseert, ontwikkelt en onderhoudt. Een meedenker, ondersteuner en oplossingenzoeker. Vanzelfsprekend begeleiden wij je in deze rol, je krijgt alle ruimte om te groeien en jezelf te ontwikkelen! <p><strong>Opleidingsniveau</strong>: mbo of een startende hbo-er&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong>&nbsp;32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT, helpdesk&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2255 &ndash; &euro; 3301&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 22 juni 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je bent verantwoordelijk voor het analyseren, ontwikkelen en onderhouden van de financi&euml;le informatievoorziening. Je houdt je dagelijks bezig met gebruikers- en met functionaliteitenbeheer van de applicaties voor de financi&euml;le informatievoorziening zoals SAP-S4 en HANA. Je hebt een ondersteunende rol richting key-users en gebruikers en je zorgt voor de continu&iuml;teit van de systemen. Je maakt handleidingen en geeft trainingen zodat gebruikers goed met de applicaties kunnen werken. Daarnaast denk je mee en zoek je naar verbeteringen en oplossingen. Daarbij kijk je naar technische mogelijkheden als vragen herhaaldelijk voorkomen. Ook draag je bij aan onze ISO 9001:2015 certificering: kwaliteit hebben we hoog in het vaandel.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>We zoeken een communicatief sterke collega, die goed doorvraagt en weet wat gebruikers nodig hebben. Je bent behulpzaam, geduldig en analytisch sterk. Je denkt procesmatig en ontdekt snel het probleem &eacute;n de oplossing. Je hebt oog voor detail en houdt tegelijkertijd de hoofdlijnen in de gaten. Je geeft goed je grenzen aan en kunt makkelijk schakelen in plotselinge situaties. Verder ben je proactief en leergierig en maak je je nieuwe ontwikkelingen snel eigen. Je werkt zelfstandig en kunt ook goed samenwerken.&nbsp; Graag leren wij ook van jou, je neemt immers een frisse en vernieuwende kijk op zaken mee! &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je bent een net afgestudeerde hbo-er richting ICT/ Bedrijfskundige informatica &oacute;f een mbo-er met twee tot drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.&nbsp;</p> <p>Verder heb je bij voorkeur kennis en ervaring in:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">het vakgebied functioneel beheer;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">werkprocessen in de financi&euml;le informatievoorziening (middelen/ innen);</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">sharePoint;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">BiSL (certificering).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers zijn we actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken waaronder een laptop en een smartphone;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">goede opleidingsfaciliteiten.&nbsp; &nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;</h2> <p>Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wout Klein Koerkamp (Groepsmanager) via <a title="Bellen naar 06-50819263" href="tel:0650819263">06 - 50 81 92 63</a>. Solliciteer tot en met 22 juni 2022 via het <a title="Ga naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2965469/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 27 juni 2022 en eventueel op 29 juni 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-06-03 17:00:00 +0200 2022-06-03 17:08:36 +0200 2022-06-08 15:58:07 +0200 Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jij vindt het belangrijk dat de jeugd de toekomst heeft en dat de gemeente dit hoog in het vaandel heeft staan. Zie jij overal kansen en weet je die te verzilveren? Heb je ervaring in het werkbied jeugd en onderwijs en weet je vorm en inhoud te geven aan beleid? Dan zoeken we jou! Jouw aandachtsgebied is het versterken van het normale leven, onder andere door het vroeg signaleren van mogelijke problemen. Je bent een echte realisator en communicator. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>28 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> jeugd en onderwijs (aandachtsgebied preventie)<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3090 tot &euro; 5372 bruto per maand&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 13 juni 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna voor onbepaalde tijd</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Binnen het programma Jeugd en Onderwijs vertaal je de visie en uitvoeringsplannen naar concrete doelen, activiteiten en naar subsidievoorwaarden voor de partijen waar jij accounthouder voor bent. Je geeft invulling aan het preventiebeleid, waarbij je preventieprojecten en -aanpakken stimuleert, initieert, evalueert en zo nodig aanpast. Je bent accounthouder voor de jeugdgezondheidszorg (GGD), welzijnsorganisaties, voor het kinder- en jongerenwerk, het jeugdnetwerk en andere partijen die actief zijn in Deventer op het gebied van preventie. Je bent het aanspreekpunt voor deze partijen, onderhoudt relaties en signaleert wat er speelt.&nbsp;</p> <p>Je werkt nauw samen met collega&rsquo;s van andere programma&rsquo;s, zoals Meedoen en Veiligheid. Je ondersteunt de wethouder bij (bestuurlijke) overleggen. Je bent de schakel tussen het werkveld, de uitvoering, backoffice, Team Toegang Jeugd en het beleid.&nbsp;Kortom, je pakt aan, zet door, bent niet bang om je nek uit te steken, staat tussen de mensen, je weet wat er speelt en bent bevlogen om vanuit de gemeente iets moois te realiseren voor de jeugd en het onderwijs!&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Behalve dat je beschikt over een hbo/wo werk- en denkniveau en een aantal jaren ervaring hebt op het beleidsterrein (preventie),&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">ben je een stevige persoonlijkheid die partijen kan aanspreken op hun taken en verantwoordelijkheden;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ben je iemand met een frisse innovatieve blik en communicatief vaardig;&nbsp;</li> </ul> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">je schakelt gemakkelijk tussen de aandachtsgebieden binnen het programma en bent daarin flexibel inzetbaar;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">je verbindt ontwikkelingen met elkaar en houdt het tegelijkertijd overzichtelijk en uitvoerbaar;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">je zoekt de actief naar samenwerking met alle betrokkenen en je bent in staat is om een effectief samenspel te cre&euml;ren;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">je bent maatschappelijk betrokken en je hebt een goede politiek &ndash; bestuurlijke antenne;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">je stelt heldere adviezen op;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">je vertaalt vraagstukken vanuit een brede visie naar realiseerbare doelen en concrete werkwijzen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">je bent op samenwerking gericht binnen het team en het programma om zo een bijdrage te leveren aan de totale opgave binnen het programma jeugd en onderwijs.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een afgeronde en relevante opleiding hebt op hbo niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een aantal jaren werkervaring hebt binnen beleidsterrein jeugd en onderwijs met aandachtsgebied preventie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">aantoonbare ervaring met projectmatig werken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De vraagstukken van nu en morgen vragen om integraliteit en om professionals die kennis en ervaringen uitwisselen over hun inhoudelijke expertise heen. Om hier de optimale context voor te cre&euml;ren is alle beleidsontwikkeling binnen de gemeente Deventer samengebracht in &eacute;&eacute;n team: Team Beleid. Een team waarin we integraal werken, over team, domein en organisatiegrenzen heen. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (Teammanager Beleid) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-22492180" href="tel:0622492180.">06 - 22 49 21 80</a>. Solliciteren kan tot en met 12 juni 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2963249/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-06-03 14:00:00 +0200 2022-06-03 14:08:04 +0200 2022-06-08 11:36:47 +0200 Beleidsadviseur Kunst, Cultuur en Erfgoed Je denkt vanuit onze cultuurvisie mee over de toekomst van de culturele sector. Dit doe je door de samenwerking in Deventer en omstreken te verbeteren en vernieuwing op gang te brengen. De komende jaren geven we vorm aan nieuwe meerjarige afspraken en zetten we in op de verbinding tussen cultuur en andere domeinen in de gemeente, zoals economie, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. We zoeken een ervaren beleidsadviseur die samen met collega’s hiermee aan de slag gaat. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>kunst en cultuur &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3090 tot &euro; 5372 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 15 juni 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met zicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je maakt afspraken om de samenwerking tussen culturele instellingen en partners, zowel producenten, amateurs, educatie als vrijwillige programmeurs in Deventer te versterken. Als aanspreekpunt van een of meerdere instellingen ben je verantwoordelijk voor de realisatie van jouw projecten en producten. Je toetst plannen en resultaten aan de verstrekte subsidies en monitort de financi&euml;n van de instellingen. Daarnaast adviseer je het college van B&amp;W, de directie en de programmamanager over de haalbaarheid en voortgang van de plannen en over nieuwe ontwikkelingen. Daarbij zoek je ook de aansluiting met zowel lokaal, regionaal als landelijk beleid. Cultuur staat niet op zichzelf. Het raakt ook andere terreinen, zoals vastgoed en ruimtelijke ordening. Jij zet je actief in zodat culturele waarden hier onderdeel van worden.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt een sterke persoonlijkheid en kunt je eigen standpunten goed beargumenteren. Je bent kritisch, hebt een frisse blik en het lef om je buiten de gebaande paden te begeven. Netwerken gaat je natuurlijk af; je bent toegankelijk en benaderbaar. Complexe vraagstukken weet je vanuit een brede visie te vertalen naar realiseerbare doelen. Je hebt affiniteit en een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke en maatschappelijke context. Verder kun je goed schakelen tussen verschillende soorten opdrachten en abstractieniveaus. Ook het interpreteren van een jaarrekening kost jou geen moeite.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">hbo werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&middot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">kennis van erfgoed en de museale sector is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de&nbsp; gemeente&nbsp; Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ren individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">en regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06-22492180" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>. Solliciteren kan tot en met 15 juni 2022 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2962359/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De gesprekken vinden plaats in week 24-25.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2022-06-03 12:00:00 +0200 2022-06-03 12:54:11 +0200 2022-06-10 12:36:14 +0200 Klimaatmakelaar Wat is er nu leuker dan werken voor een stad en aan een actueel thema als klimaatadaptatie? Recent is het klimaatadaptatieprogramma vastgesteld, waarin veel aandacht is voor samenwerking met partijen en ondersteunen van inwoners en bedrijven op dit gebied. Samen kunnen we de klimaatdoelen behalen. Jij gaat hierin een belangrijke rol spelen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> civiele techniek&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3.090 tot &euro; 4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met zondag 19 juni 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je gaat het gesprek aan met partijen en brancheorganisaties over de rol die zij kunnen en willen spelen op het gebied van klimaatadaptatie. Ook zoek je afstemming met opgaven van derden, zowel intern als extern, zodat we &lsquo;meters kunnen maken&rsquo; en meekoppelkansen benutten.&nbsp;Je hebt intern en extern contacten met partijen, bedrijven en inwoners om samen te werken en/of te ondersteunen in het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Ook ben je trekker van projecten waarbij we als gemeente samen met partijen klimaatadaptieve maatregelen bedenken en uitvoeren.&nbsp; Je neemt deel in de werkgroep Klimaatadaptatie en maakt deel uit van het team Stedelijk water. &nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent communicatief sterk en legt makkelijk contacten. Je kunt goed schrijven en presenteren Daarnaast ben je assertief, onafhankelijk en proactief.&nbsp;Je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op de relevante vakgebieden en bent omgevingsbewust. Het lukt jou om snel inzicht te krijgen in de opgaven/belevingswereld van andere partijen. En je houdt ervan mensen bij elkaar te brengen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van klimaatadaptatie, watermanagement of civiele techniek;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ruime kennis op het gebied van klimaatadaptatie en de maatregelen die genomen kunnen worden, in zowel de openbare ruimte als op particulier terrein;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">affiniteit met integraal denken en werken.</li> </ul> <h2>Team Inrichting Beheer en Leefomgeving (IBL)&nbsp;</h2> <p>Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur en regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken. Een gezellig en behulpzaam team in een dynamische en professionele werkomgeving. Je komt te werken in het regieteam parkeren. Bekijk onderstaand filmje voor een nog beter beeld van het team!&nbsp;</p> <p>Bekijk hieronder de video:</p> <p>[[youtube:1PXKysrPgqE]]</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rene van Dijk (teammanager team Inrichting &amp; Beheer Leefomgeving) via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-29378126" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a>. Solliciteren kan tot en met zondag 19 juni 2022 via het <a title="Ga naar digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2961841/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. .&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-06-01 16:03:00 +0200 2022-06-01 16:03:41 +0200 2022-06-08 11:41:45 +0200 Processpecialist financiële administratie Krijg je energie van het inrichten van financiële systemen en het optimaliseren van processen? En wil je je als finance professional verder ontwikkelen? Dan is onze vacature van processpecialist financiële administratie iets voor jou! Door jouw advies wordt de inrichting van de financiële administratie efficiënter en overzichtelijker. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Finance, ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2865 tot &euro; 4671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 3 jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je structureert en optimaliseert de inrichting van ons financi&euml;le systeem. De verschillende werkgebieden van de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte maken deze vacature uitdagend. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de financi&euml;le resultaten van de nieuwe Jeugd en WMO gelden op de juiste wijze in ons financieel systeem worden verwerkt? Hoe kunnen we de cijfers van vastgoed opnieuw inrichten in de begroting? Dat zijn vragen waar jij mee aan de slag gaat! Je bent het aanspreekpunt voor softwareleveranciers en onze functioneel beheerders en je volgt ICT-ontwikkelingen op de voet. Je vertaalt de financi&euml;le vereisten en ontwikkelingen naar de technische inrichting zodat de juiste informatie beschikbaar komt.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Daarnaast werk je mee aan de P&amp;C cyclus. Vooral tijdens de jaarrekeningperiode ben je met de cijfers aan de slag. Samen met je collega's stel je de balans en het accountantsdossier van de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samen.&nbsp;Je hebt veel contact met je teamgenoten, de functioneel beheerders en de collega&rsquo;s van de drie gemeenten over verschillende financi&euml;le vraagstukken. De huidige financi&euml;le administratie wordt gevoerd in SAP (HANA).&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een inspirerende en gedreven teamspeler met een eigen visie over de financi&euml;le administratie van de toekomst. Je kunt BBV-wijzigingen (Besluit Begroting en Verantwoording) vertalen naar de administratie. Je maakt analyses over de marktontwikkelingen en zet deze om naar kansen en mogelijkheden. Daarin neem je jouw collega's mee. Omdat we voor 3 gemeenten werken, is het belangrijk dat je prioriteiten stelt en je goed kunt inleven in de vragen en behoeftes van de klant.&nbsp; Je begeleidt projecten, of vervult een voortrekkersrol. Bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuwe begrotingsmodule of de inrichting van de workflow. Je zorgt zowel voor de technische inrichting als voor de administratieve organisatie. Je bent communicatief sterk en resultaat-, oplossings- en actiegericht. Bovenal ben je een prettige collega die goed past in ons deskundige en gedreven team.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau op het gebied van Financi&euml;n en/of ICT;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">bij voorkeur ervaring met het inrichten financi&euml;le systemen en kennis van gemeentelijke financi&euml;n (BBV).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team DOWR Financi&euml;le Administratie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de financi&euml;le administratie voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zorgen voor een goed ingerichte administratie en soepel lopende administratieve processen. Ook leveren we kwalitatief goede informatie en ontsluiten deze informatie richting de budgetverantwoordelijken. Het is een zeer deskundig, gedreven en gezellig team, bestaande uit 35 professionals.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>De DOWR-samenwerking&nbsp;</h2> <p>De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken intensief samen op het gebied van bedrijfsvoering. Het team FA maakt onderdeel van de DOWR-samenwerking.&nbsp;</p> <p>Met de samenwerking in DOWR:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">besparen we kosten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">leveren we betere kwaliteit producten en diensten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">worden we minder kwetsbaar.&nbsp;</li> </ul> <p>Ook krijgen medewerkers meer kansen voor kennis- en loopbaanontwikkeling.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rudolph Hunink via&nbsp;<a title="Bellen naar 06-10908158 " href="tel:0610908158"> 06 - 10 90 81 58 </a>of Marianne Landuwer (co&ouml;rdinator financi&euml;le administratie) via <a title="Bellen naar 06-10659072" href="tel:0610659072">06 - 10 65 90 72</a>. Solliciteren kan via het <a title="Ga naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2961119/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We hanteren geen deadline voor deze vacature. Dat betekent dat we continu de sollicitaties beoordelen. Zien we potentie? Dan nodigen we jou uit voor een gesprek!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2022-06-01 15:55:02 +0200 2022-06-01 15:55:02 +0200 2022-06-01 15:55:02 +0200 Junior adviseur en wegbeheerder Wil jij werken aan de verbetering van de straten, wegen en pleinen van een karakteristieke Hanzestad? En heb jij ambitie om jezelf te ontwikkelen en door te groeien? Dan ben jij misschien onze junior adviseur en wegbeheerder! Je komt te werken in een team met veel expertise waardoor je snel het werkveld leert kennen. Klinkt dit als een goede start van jouw carrière of als een uitdagende tweede stap? Lees dan snel verder. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>beheer&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.865 tot &euro; 4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het leuke aan dit werk is dat je direct resultaat terugziet in de stad. Je werkt aan uitdagende vraagstukken omtrent het beheren en inrichten van straten, wegen en pleinen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de Lebuinuspleinen. Je werkt veel samen met de operationeel beheerder en met de civiele directievoerders. Dankzij jullie teamwork is er een goede afstemming tussen klein en groot onderhoud. Je hebt ook regelmatig overleg met de wijkenbeheerders en de wijkmanagers zodat je goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen. Je bent contractmanager van het elementen- en asfaltbestek. Dat betekent dat je de afspraken, verplichtingen en verwachtingen managet die zijn gemaakt in het contract met de uitvoerende partijen. Je gaat regelmatig op pad en hierbij komt het voor dat je wordt aangesproken door inwoners. Het is hierbij belangrijk dat je klantgericht bent en meedenkt met de inwoner. Maar ook dat je grenzen aangeeft als het nodig is.&nbsp;&nbsp;</p> <p>De resultaten van je werk verwerk je in het beheersysteem en hierbij geef je de prioriteit aan het onderhoud. Zie jij waar het beter kan in het beheer of in de uitvoering van het onderhoud? Dan ga je hiermee aan de slag. Samen met onder andere de adviseur groen, adviseur riolering en adviseur kabels en leidingen lever je een belangrijke bijdrage aan de integrale meerjarenplanning van het groot onderhoud en het tactisch beheer van programma Leefomgeving. Binnen dit programma denk je mee over CO2-reductie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Je signaleert complexe situaties en je adviseert hierover richting collega&rsquo;s, programmamanagement en het bestuur. Je krijgt van ons de vrijheid om zelf je werk in te richten en vorm te geven. En we denken graag met je mee over de vraag hoe jij jezelf kan ontwikkelen in deze functie. Dankzij jou zijn onze straten, wegen en pleinen schoon en veilig!&nbsp;</p> <h2>Jouw profiel&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je hebt een afgeronde hbo-opleiding civiele techniek;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je neemt graag initiatief en je werkt graag samen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je kunt goed plannen, prioriteren en organiseren;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je staat open voor idee&euml;n en meningen van anderen om het beste resultaat voor de stad te bereiken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je bent niet bang om hulp te vragen aan collega&rsquo;s wanneer dit nodig is;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je bent leergierig en zaken die nieuw voor je zijn maak jij je snel eigen.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken in team IBL; een team van ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Je werkt intensief samen met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden. Het team zal jou met open armen ontvangen en voor je klaar staan wanneer dat nodig is. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">de mogelijkheid om ervaring op te doen in een dynamisch werkveld;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:0,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;multilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">leer- en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.</li> </ul> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers. Daarnaast is Deventer een gezellige en levende stad waar je je zeker kunt vermaken na werktijd of in de pauze met de vele terrasjes en restaurantjes, de knusse binnenstad en winkels. &nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ren&eacute; van Dijk via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-29378126" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a>.&nbsp; Je kunt solliciteren via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2954469/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;We hanteren geen deadline voor deze vacature. Dat betekent dat we continu de sollicitaties beoordelen. Zien we potentie? Dan nodigen we jou uit voor een gesprek! &nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2022-05-24 11:21:00 +0200 2022-05-24 11:21:55 +0200 2022-06-13 11:48:08 +0200 Verandermanager Sociaal Domein Jij geeft mede vorm en inhoud aan de transformatie van ons nieuwe team Toegang Sociaal Domein. Dit doe jij vanuit onze visie ‘Van Wieg naar Werk’. Dit betekent dat jongeren die dit nodig hebben hulp krijgen bij het bereiken van economische en sociale zelfstandigheid. Dit lukt alleen in een betrokken omgeving. Het doel van de gemeente en alle partners is ervoor te zorgen dat kinderen in Deventer zoveel als mogelijk een startkwalificatie halen, een baan vinden of passende dagbesteding. De verschillende expertises moeten elkaar gaan versterken en we willen graag dat onze inwoners vanuit integraliteit worden geholpen. Het uitgangspunt hierbij is één gezin, één plan en één regisseur in het sociaal domein.   <p><strong>Opleidingsniveau: </strong> WO&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> Gemiddeld 24 uur per week<br /><strong>Vakgebied: </strong> Management, mens en organisatie&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 4.447,- tot &euro; 6.103,- (schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong> Tot en met 1 juni 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 2,5 jaar&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Met ingang van 1 april 2022 is een nieuw team Toegang Sociaal Domein vormgegeven. In het brede team zitten alle toegangsfuncties bij elkaar, inclusief de backoffice. Dit maakt de invulling van &eacute;&eacute;n gezin, &eacute;&eacute;n plan en &eacute;&eacute;n regisseur met korte lijnen in de toekomst mogelijk. In drie fases geef je samen met de leidinggevenden van het team de onderlinge samenwerking vorm zodat de verschillende expertises in dit nieuwe team elkaar vanuit de gedeelde visie elkaar gaan versterken. Met als doel dat onze inwoners vanuit nog meer integraliteit worden geholpen.&nbsp;</p> <p>Als verandermanager start je met een scan om te verkennen waar de mogelijkheden liggen om de samenwerking te verbeteren. Hieruit volgt een verbeterstrategie, een ontwerp en worden de interventies uitgedacht. In deze tweede fase verken je ook de mogelijkheden van de bredere invulling aan de visie met de teams Inkomensondersteuning en het Budget Adviesbureau Deventer. In de derde fase adviseer je als verandermanager de leidinggevenden, houd je regie op het veranderproces en ben je soms uitvoerder van een interventie.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent communicatief vaardig, sensitief en analytisch. Vanuit verschillende invalshoeken cre&euml;er je draagvlak voor de te maken keuzes. Je bent een verbinder, handelt daadkrachtig en vanuit gezamenlijkheid geef je vorm en inhoud aan onze visie in het dagelijkse werk. Dit doe je met een gezonde dosis resultaatgerichtheid en humor. Daarnaast beschik je over een helikopterview, ben je in staat om hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden en kun je uitstekend plannen en organiseren. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">minimaal een afgeronde wo-opleiding of een wo werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">aantoonbare ervaring en succesvol in het begeleiden van veranderingen binnen teams en/of organisaties;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met project- en procesmatige aanpak;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">inhoudelijke werkervaring binnen het sociale domein is een pr&eacute;;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met een vergelijkbaartraject binnen een gemeente is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>In het team Toegang Sociaal Domein is de toegang jeugd, toegang Wmo en toegang Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang in &eacute;&eacute;n team geplaatst. Samen met de backoffice sociaal domein, leerplicht, Regionaal Meld en Co&ouml;rdinatiepunt (RMC), Jongerenloket (jolo), leerlingenvervoer, kwaliteitswerk, bezwaar &amp; beroep vormen zij een nieuw breed team toegang.&nbsp;</p> <p>Dit team wordt aangestuurd door &eacute;&eacute;n teammanager met drie groepsmanagers en in de ontwikkelingen geholpen door een verandermanager.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten en de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Inge Wichink Kruit (teammanager team Toegang Sociaal Domein) via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-53156595" href="tel:0653156595">06 - 53 15 65 95</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 1 juni 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2951265/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a> De gesprekken vinden plaats op 15 juni 2022 en op 20 juni 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-05-18 14:12:00 +0200 2022-05-18 14:12:35 +0200 2022-05-18 14:14:29 +0200 Toezichthouder Civiele Projecten Deventer groeit en bloeit! Jij werkt mee aan projecten die de stad nog mooier maken! Binnen een project zorg je voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving van het project en treed je op als eerste aanspreekpunt naar inwoners, bedrijven en bezoekers van Deventer. Je werkt graag samen met collega's van verschillende disciplines en je voelt je verantwoordelijk voor het resultaat. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo/hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Civiele Techniek&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.865 tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met zondag 29 mei 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Bij projecten adviseer je in de voorbereiding en toets je de contractstukken. Het gemeentebreed toezicht op de uitvoering van (grotere) civieltechnische infra projecten ligt bij jou. Je bewaakt de financi&euml;n, de kwaliteit van geleverd werk en de planning. Daarnaast signaleer je afwijkingen en reageert hier accuraat en zo nodig corrigerend op.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Binnen de gemeente werk je samen om de professionaliteit te verbeteren en fungeer je als sparringpartner voor collega&rsquo;s. Je voert directie UAV of bent toegevoegd aan het projectteam met een directievoerder.&nbsp;</p> <p>Tot slot volg je de ontwikkelingen op het gebied van civiele techniek en adviseer je over nieuwe ontwikkelingen over wijziging van randvoorwaarden bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en ontwerpen.&nbsp;</p> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team PRO van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen waarin juristen, planeconomen, juridisch planologen, directievoerders, (senior)projectleiders, makelaars en (senior)projectmanagers werkzaam zijn. Het team wordt aangestuurd door drie teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.  &nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je weet door jouw goede communicatieve vaardigheden, empathie en sturend vermogen projecten goed uit voeren.&nbsp;&nbsp;Je bent proactief, resultaatgericht en hebt een pragmatische instelling. Ook kun je goed onderhandelen, ben je een snelle beslisser en kun je de gevolgen van je besluiten goed overzien. Je kunt makkelijk schakelen tussen proces en inhoud. Verder sta je sterk in je schoenen en heb je geen 9 tot 5 mentaliteit.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">een opleiding Civiele Techniek op minimaal mbo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">aanvullende opleidingen op het gebied van UAV en RAW-systematiek bij voorkeur uitgebreid met modules over asfalt, riolering, kostenramingssystematiek en andere contractvormen (EMVI, Design &amp;Construct);&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">minimaal 5 jaar werkervaring bij civiele uitvoeringswerken waarvan 2 jaar als Toezichthouder. Daarbij heb je aantoonbare werkervaring met:&nbsp;<br />* het toetsen ontwerpen en bestek; &nbsp;<br />* het begeleiden van verkennende onderzoeken ter voorbereiding op uitvoering;&nbsp;<br />* het maken van afspraken over meer- en minderwerk;&nbsp;<br />* het toezicht houden op uitvoering van werken in de realisatiefase;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">relevante ervaring binnen een civieltechnische project-/ werkomgeving en met bestek administratie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">goede kennis van Excel;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">een rijbewijs.&nbsp;</li> </ul> <h2>Toekomstgericht werken&nbsp;</h2> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature op inhoudelijk gebied kun je contact opnemen met Anthony Blanken (directievoerder) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-22457581" href="tel:0622457581">06 - 22 45 75 81</a>. Voor algemene vragen kun je contact opnemen met Remco Brandwacht (teammanager PRO) via telefoonnummer <a title="06-13844254" href="tel:0613844254">06 - 13 84 42 54</a>.&nbsp;</p> <p>Solliciteren kan tot en met zondag 29 mei 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2950643/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in week 24.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-05-17 14:11:33 +0200 2022-05-17 14:11:33 +0200 2022-05-17 14:11:33 +0200 Medewerker backoffice sociaal domein – jeugd Jij zorgt voor de (financiële) administratieve afhandeling van de geïndiceerde zorg. Je hebt kennis van en interesse in het sociaal domein en bent administratief sterk. Jij bent een echte puzzelaar, je houdt van het oplossen van administratieve raadsels en hebt affiniteit met de Wmo en Jeugdwet. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur <br /><strong>Vakgebied: </strong>Administratief, sociaal juridisch&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2.255,-&nbsp; tot &euro; 3.301,- (schaal 7)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 29 mei 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je verwerkt en controleert aanvragen voor jeugdzorg op volledigheid en correctheid, maakt beschikkingen en toekenningsberichten en zorgt voor de (financi&euml;le) administratieve afhandeling.&nbsp;Binnen het systeem WIZ-portaal en het MO-platform verwerk je gegevens en mutaties.&nbsp;Je geeft doelgroepverklaringen af, behandelt (subsidie)verzoeken en verzoeken om toewijzing.&nbsp;Je informeert en beantwoordt vragen van klanten, instanties, zorgaanbieders en interne collega&rsquo;s.&nbsp;Verder lever je (financi&euml;le) gegevens aan bij collega&rsquo;s, instanties en zorgaanbieders en controleer je PGB-budgetten en zorgovereenkomsten. Je signaleert onjuistheden, corrigeert deze waar mogelijk of legt dit terug bij de verantwoordelijke.&nbsp;</p> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je werkt in het backofficeteam jeugd van de gemeente Deventer. Je werkt nauw samen met de collega&rsquo;s in dit team en met de medewerkers toegang jeugd. Samen met de senior backoffice en de groepsmanager draag je zorg voor een kwalitatieve en effici&euml;nte afhandeling van alle vragen en opdrachten die de backoffice jeugd ontvangt. Samen met je collega&rsquo;s stem je de dagelijkse werkzaamheden af. Hybride werken (thuis en op kantoor) is mogelijk.&nbsp;</p> <h2>Toekomstgericht werken&nbsp;</h2> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt plezier in het werken met cijfers en werkt nauwkeurig. Je hebt een kritische blik en houdt ervan om zaken goed af te ronden. Je werkt graag samen met anderen en houd je hoofd koel als de werkhoeveelheid groter wordt. Je stelt prioriteiten en neemt regie en verantwoordelijkheid voor je werkzaamheden. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">afgeronde Mbo-opleiding (niveau 4);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">bij voorkeur twee tot drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">aantoonbare kennis van wet- en regelgeving van de Jeugdwet;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ervaring met het WIZ-portaal en MO-platform is een pr&eacute;;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">werkervaring in het vakgebied en gewend om met verschillende systemen te werken.</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mirella Beekman via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06-21198639" href="tel:0621198639">06 - 21 19 86 39</a>. Solliciteren kan tot en met zondag 29 mei 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2949913/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 3 juni 2022.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-05-17 08:35:00 +0200 2022-05-17 08:35:48 +0200 2022-05-17 08:45:19 +0200 Kwaliteitsadviseur Facilitaire Zaken Het accent in deze baan ligt op ondersteuning van de interne bedrijfsprocessen en kwaliteitszorg van het team facilitaire zaken. Met jouw analyses en rapportages ondersteun je het team en de DOWR- werkorganisatie en signaleer je trends en afwijkingen. Je werkt in een klein team van facilitair adviseurs/proceseigenaren die op tactisch niveau de leveranciers aansturen en zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil is en blijft. Jij bent bezig met het eenvoudiger of efficiënter maken van processen of procedures en trekt samen op met de proceseigenaren. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 24 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Bedrijfskundig / Facilitaire Zaken&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2581 tot &euro; 4208&nbsp; (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 31 mei 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het werk bestaat uit 3 onderdelen, kwaliteitszorg, procesmanagement en business control:&nbsp;</p> <h2>Kwaliteitszorg&nbsp;</h2> <p>Je houdt de dienstverleningsovereenkomsten actueel en stelt rapportages en evaluaties op. Hiermee lever je een bijdrage aan het continu verbeteren van de dienstverlening. Je onderzoekt de kwaliteit van de interne processen en dienstverlening en komt met aanbevelingen. Als er afgeweken wordt van afgesproken servicelevels of dienstverlening, rapporteer en adviseer je hierover richting de proceseigenaar. Ook ben je verantwoordelijk voor risicomanagement en doet hierin verbetervoorstellen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Procesmanagement&nbsp;</h2> <p>Je bewaakt afgesproken procedures en werkafspraken. Je analyseert, onderzoekt en komt met adviezen voor procesoptimalisatie. Je bent verantwoordelijk voor het contract beheer in het contractmanagementsysteem en het tijdig informeren omtrent eventuele verlenging of nieuwe aanbesteding.&nbsp;</p> <h2>Business control&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Door het maken van inhoudelijke analyses en het doen van voorstellen tot aanpassingen lever je een bijdrage aan het budgettaire proces. Je stelt businesscases op voor nieuwe dienstverleningsconcepten of &ndash;aanvragen. In het kader van de P&amp;C cyclus verzorg je management rapportages. Hierbij werk je samen met de teammanager en collega's van Finance &amp; Control;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We zoeken &oacute;f een bedrijfskundige met affiniteit met facility management &oacute;f een facilitair adviseur die een kei is in de bedrijfskundige kant van het werk.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je bent zelfsturend en proactief. Je bent goed in het verzamelen, beoordelen en rapporteren van informatie en vaardig met digitale systemen. Je bent dan ook analytisch sterk en beschikt over adviesvaardigheden. Het opstellen van rapportages en adviezen gaat jou goed af. Daarnaast ben je ondernemend en durf je kritische vragen te stellen. Je bent in staat om draagvlak cre&euml;ren, bijv als je verbeterkansen of afwijkingen signaleert. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een hbo-opleiding bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Facility Management&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">minimaal 3 jaar ervaring met bedrijfsvoeringsvraagstukken en kwaliteitszorg&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">affiniteit met facility en dienstverlening&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met financi&euml;le processen en vraagstukken&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met project- en procesmatig werken&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>DOWR is een samenwerking tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Team DOWR Facilitaire Zaken bestaat uit 24 enthousiaste en betrokken collega's, van operationeel facilitair medewerker tot specialist op het gebied contractbeheer, huisvesting- en facility services. Binnen het team krijg je alle ruimte om de processen te verbeteren en hiermee mede richting te bepalen. Bekijk <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PSDmyt7A6q8">de video</a> en leer je collega's alvast kennen.&nbsp;</p> <h2>Toekomstgericht werken&nbsp;</h2> <p>We werken flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We behouden het goede van thuiswerken en brengen dit in balans met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof ;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ton Steenhuis via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06-51292616" href="tel:0651292616">06 - 51 29 26 16</a>. Solliciteren kan tot en met 31 mei via het digitale <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2948593/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>&nbsp; De gesprekken vinden plaats op 9 juni.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-05-13 12:10:00 +0200 2022-05-13 12:10:25 +0200 2022-05-13 12:13:32 +0200 Beleidsadviseur Wonen We hebben als gemeente Deventer een grote woningbouwopgave om te zorgen dat er voor iedereen een passende woning te krijgen is. Eind 2021 stelde de gemeenteraad de woningbouwambitie vast die gericht is op voldoende woningen voor de inwoners én specifieke inzet voor jongeren en de versterking van de arbeidsmarkt. We bouwen vanuit deze ambitie aan nieuwe buurten en wijken én zetten ons in voor het aantrekkelijk houden van de bestaande wijken zodat onze inwoners prettig kunnen wonen. Wij zijn op zoek naar 2 beleidsadviseurs wonen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo werk- en denkniveau&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Beleid, wonen&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3090,- tot &euro; 5372,- bruto per maand op fulltime basis (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 23 mei 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk &nbsp;</h2> <p>Je vertaalt de vastgestelde woningbouwambitie in een gemeentelijk woningbouwprogramma. Je monitort en rapporteert richting college en gemeenteraad over voortgang van de woningbouwprogrammering, de jaarlijkse opleveringen en de planningen. Daarbij zorg je voor de uitwerking en besluitvorming van de in te zetten (juridische) instrumenten voor het reguleren van de woningmarkt, zoals doelgroepenverondening, zelfbewoningsplicht en toewijzingsregels.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Samen met de andere adviseurs ben je breed betrokken bij de vraagstukken die er liggen. Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van wonen en brengt in beeld wat deze betekenen voor Deventer. Je vertaalt deze in plannen, van strategisch tot operationeel niveau.&nbsp;</p> <p>Je denkt mee over vraagstukken rondom betaalbaarheid en de borging daarvan. Ook ben je betrokken bij de huisvestingsopgave van aandachtsgroepen, zoals vergunninghouders, arbeidsmigranten en uitstroom uit beschermd wonen. Je neemt deel aan wijkgerichte aanpakken voor kwetsbare wijken. Daarbij denk je vanuit het woonbeleid mee aan het verbeteren van de leefbaarheid.&nbsp;Bij de uitvoering van je werkzaamheden werk je nauw samen met de andere adviseurs wonen en de collega&rsquo;s van andere disciplines. Ook kennen we in Deventer een goede samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen die je betrekt bij de uitvoering van je werk. Bij de uitvoering van je taken ben je soms zelf proceseigenaar, soms breng je je kennis in bij interdisciplinaire projectteams.&nbsp;</p> <h2>&nbsp;Het team&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Wij zoeken een ervaren collega die goed is in het maken van een analyse en werkt aan gedegen oplossingen. Je weet complexe vragen om te zetten naar realiseerbare doelen in nauwe samenwerking met de uitvoering. Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke en maatschappelijke context. Je kunt schakelen tussen verschillende opdrachten en je vindt het vanzelfsprekend dat alleen samenwerking leidt tot resultaten.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je beschikt over een relevante afgeronde HBO/WO opleiding bijvoorbeeld Planologie, Sociale Geografie of Bestuurskunde;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je hebt meerdere jaren ervaring op het beleidsterrein van Wonen (en/of aanverwante thema's). Bij voorkeur heb je minimaal 2 jaar ervaring als adviseur wonen bij een gemeente (of woningcorporatie);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">je bent bekend met volkshuisvestelijke wet- en regelgeving zoals de Woningwet en Huisvestingswet;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">daarnaast heb je aantoonbare, succesvolle, ervaring met project- en procesmatig werken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henk Martijn Schuldink (Teammanager Beleid) via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 41501490" href="tel:0641501490">06 - 41 50 14 90</a>. Solliciteren kan tot en met 23 mei 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2947387/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De eerste gesprekken worden ingepland op donderdag 2 juni, de vervolggesprekken staan gepland voor dinsdag 7 juni.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-05-12 14:21:00 +0200 2022-05-12 14:21:45 +0200 2022-05-12 14:28:02 +0200 Jeugdhulpverlener Voortgezet Onderwijs Sommige leerlingen kunnen door een combinatie van problemen (tijdelijk) de aansluiting niet maken met het voortgezet onderwijs. Er is dan sprake van bovenschoolse problematiek. Jij vangt die signalen op en neemt alle betrokkenen mee om samen tot de beste oplossing te komen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> jeugdhulpverlening<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> schaal 10 maximaal &euro; 4.671<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met zondag 15 mei 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> voor de duur van 1 jaar met optie tot verlenging</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je voert hulpverleningsgesprekken en werkt hierbij samen met leerlingen, ouders, onderwijs en behandelaren. Het kan gaan om consultatie of advies, maar ook hulpverlening door gesprekken met leerlingen, huisbezoeken en contacten met behandelaren die al betrokken zijn bij de leerling en/of het gezin. Je kijkt samen naar de mogelijkheden om onderwijsproblemen op te lossen en als het nodig is, begeleid je het traject naar specialistische hulp. &nbsp;</p> <p>Je werkt samen met zorgteams binnen het onderwijs. Je adviseert onderwijspersoneel zoals mentoren en ondersteuningsco&ouml;rdinatoren. Daarnaast vervul je een co&ouml;rdinerende en organiserende rol met betrekking tot de hulpverlening (casemanagement). Naast de specifieke taken als jeugdhulpverlener voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid tot een bredere inzetbaarheid binnen Team Toegang Jeugd. &nbsp;</p> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Team Toegang Jeugd (TTJ) bestaat uit 20 medewerkers toegang, 10 gespecialiseerd ambulant werkers, 3 jeugdconsulenten bij de huisarts en 3 jeugdhulpverleners in het voortgezet onderwijs.&nbsp;</p> <p>Zij vormen de toegang naar de specialistische jeugdhulp, voeren zelf hulpverleningstrajecten uit en onderhouden nauwe contacten en verwijzen waar mogelijk naar het lokale veld. &nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent flexibel, communicatief vaardig, klantgericht en proactief. Jouw sensitiviteit zorgt ervoor dat je veiligheid rondom kinderen goed inschat. Komt deze in het gedrang, dan reageer je snel en adequaat. Je werkt intern en extern goed samen, en bent zowel systeem- als oplossingsgericht. &nbsp;<br />&nbsp;<br />We zoeken een analytische collega die knelpunten signaleert en de hulpvraag vertaalt naar hulpverleningsplannen. Deze plannen zijn overzichtelijk en eenduidig. Je hecht waarde aan het actueel houden van rapportages en registratiesystemen. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <ul> <li>Je bent in het bezit van een afgeronde Hbo-opleiding maatschappelijk werk (of vergelijkbaar)&nbsp;</li> <li>Je bent SKJ-geregistreerd en dit is een vereiste&nbsp;</li> <li>Je beschikt over een brede basiskennis van opgroeien, opvoeden en van ontwikkelstoornissen&nbsp;</li> <li>Je beschikt over specifieke expertise op de begeleiding van jeugdigen 12 &ndash; 17 jaar &nbsp;</li> <li>Je hebt ervaring met het ambulant begeleiden van kinderen en jeugdigen &eacute;n in de samenwerking met maatschappelijk werk en de jeugd GGZ &nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? &nbsp;</p> <p>Dit bieden wij jou: &nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; &nbsp;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem dan snel contact op! &nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Janine Duiven via het telefoonnummer: 14 0570. Solliciteren kan tot en met 15 mei 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2938591/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. Je kunt je sollicitatie richten aan Janine Duiven (groepsmanager Jeugd). De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 19 mei 2022. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-05-02 16:02:00 +0200 2022-05-02 16:02:02 +0200 2022-05-02 16:06:21 +0200 Groepsmanager programma- en projectondersteuning Wat is er nodig en wie kan dit het beste uitvoeren? Daar hou jij je mee bezig. Je vertaalt behoefte naar inzet, verdeelt het werk en coördineert de uitvoering. Jij zorgt ervoor dat alles effectief en efficiënt verloopt zodat medewerkers optimaal aan de slag zijn. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Management, programma&rsquo;s en projecten&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3.090&nbsp; tot &euro; 4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 1 mei 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Jij stuurt 25 professionals binnen je vakgroep aan, waarbij je nauw samenwerkt met teammanagers van de teams Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) en Beleid. Behoeften en aanvragen van programmamanagers en projectleiders vertaal je naar inzet: wat is er nodig en wie kan dit het beste uitvoeren? Je verdeelt vervolgens het werk en co&ouml;rdineert de uitvoering. Jij zorgt ervoor dat alles effectief en effici&euml;nt verloopt, de kwaliteit hoog is en medewerkers optimaal zijn gefaciliteerd om hun werk te doen.&nbsp;<br />&nbsp;<br />In deze baan ben je ook verantwoordelijk voor HR-zaken. Je bent eerste aanspreekpunt voor medewerkers uit jouw team en gesprekspartner voor het teammanagement over de ontwikkeling van de vakgroep. Denk hierbij aan gesprekken met medewerkers over de personele jaarcyclus, omgaan met onverwachte zaken en doorontwikkeling van producten, diensten en werkwijzen.&nbsp;<br />&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Jij kent de wereld van programma- en projectondersteuners en weet wat daar allemaal bij komt kijken. Je bent communicatief en organisatorisch sterk en schakelt makkelijk tussen niveaus. Je bent ervaren in operationeel leidinggeven. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan in een dynamische omgeving met meerdere partijen en dus meerdere belangen. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je bent zowel mens- als resultaatgericht, flexibel en je denkt in oplossingen. En boven alles ben je in het bezit van een gezonde dosis humor.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>We zijn goede match als:  &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">je minimaal hbo werk- en denkniveau hebt;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">je in je recente loopbaan minimaal 5 jaar ervaring hebt opgedaan met het (functioneel) leidinggeven aan groepen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">je vanuit een ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven mensen durft aan te spreken op gedrag en houding;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">je bij voorkeur ervaring hebt in het geven van vorm en inhoud aan teamontwikkeling;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">je ervaring hebt met het werken in een programma- en projectomgeving.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop bij team PRO. Wij worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We werken zelfstandige en projectmatig en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. Daarbij hebben we blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden. Dit doen we samen om een gemeenschappelijke taal en werkwijze te behouden, elkaar te inspireren, te innoveren en te vernieuwen. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving (teammanager PRO) via <a title="Bellen naar 06 - 21 88 25 71" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a> of Dani&euml;lle Beumer (teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. Solliciteren kan tot en met 1 mei 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2928797/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de week van 9 t/m 13 mei 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-04-20 10:44:00 +0200 2022-04-20 10:44:00 +0200 2022-04-20 10:47:18 +0200 Beleidsadviseur Werk en Inkomen Recent is het nieuwe beleidskader 'Inzet op Maat' vastgesteld en geïmplementeerd. Hierin staan nieuwe kaders voor de komende jaren op het gebied van werk, participatie en inkomensondersteuning. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Om maatwerk te kunnen leveren, maken we verschil in de dienstverlening die klanten ontvangen. Het beleid en de dienstverlening voor de arbeidsmarkt is in basis gereed, maar vraagt ook nog veel nieuwe kennis. Jouw kennis. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Beleid, werk (Arbeidsmarkt) en inkomen&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3090,- tot &euro; 5372,- bruto per maand, gebaseerd op een fulltime dienstverband van 36 uur (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met maandag 2 mei 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ontwikkelt en initieert zelfstandig, toonaangevend beleid over de arbeidsmarkt en re-integratie. Daarnaast ben je ook inzetbaar op verwante beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein en geef je richting aan de bijbehorende processen. Je werkt intensief samen met de programmamanager en de betrokken uitvoerende teams en partners om de diverse opgaven te realiseren.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Een flinke en uitdagende opdracht, maar met jouw relevante ervaring, analytisch vermogen en vaardigheid om beleid helder te formuleren weet je hoe je dit succesvol aanpakt. Je ontwikkelt en initieert nieuw beleid of past bestaand beleid aan. Je adviseert het college over te maken beleidskeuzes, informeert hen over de voortgang en bent aanspreekpunt voor vragen uit de politiek en van de pers. Je stuurt op de financi&euml;le kaders en legt hierover verantwoording af. Landelijke ontwikkelingen volg je op de voet en verwerkt deze in nieuwe voorstellen of beleid.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Wij zoeken een ervaren collega die goed is in het maken van een analyse en werkt aan gedegen oplossingen. Je weet complexe vragen om te zetten naar realiseerbare doelen in nauwe samenwerking met de uitvoering. Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke en maatschappelijke context. Je kunt schakelen tussen verschillende opdrachten en je vindt het vanzelfsprekend dat alleen samenwerking leidt tot resultaten.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hebt meerdere jaren relevante ervaring op het beleidsterrein Werk (arbeidsmarkt) en Inkomen. Je hebt aantoonbare, succesvolle, ervaring met project- en procesmatig werken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">meerdere jaren relevante ervaring op het beleidsterrein werk (arbeidsmarkt) en inkomen. &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">daarnaast heb je aantoonbare, succesvolle, ervaring met project- en procesmatig werken. &nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werkverkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dani&euml;lle Beumer (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. Solliciteren kan tot en met maandag 2 mei 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2928475/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 mei 2022, de vervolggesprekken staan gepland op dinsdag 17 mei 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-04-19 14:41:40 +0200 2022-04-19 14:41:40 +0200 2022-04-19 14:41:40 +0200 Lid Adviesraad Cultuur gemeente Apeldoorn & Deventer De Adviesraad Cultuur Apeldoorn & Deventer zoekt per direct een nieuw lid, met expertise op het gebied van beeldende kunst. De Adviesraad adviseert beide colleges van B&W over subsidieverzoeken voor de verschillende culturele regelingen. <p>Sinds 2021 is de <a title="Ga naar Programmasubsidie cultuur" href="https://www.deventer.nl/programmasubsidiecultuur">subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur</a> van kracht. Deze programma-subsidieregeling bestaat (voor advisering door de Adviesraad Cultuur) uit de volgende onderdelen:</p> <ol> <li>professionele culturele producties en/of presentaties;</li> <li>activiteiten cultuureducatie;</li> <li>culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;</li> </ol> <h2>Wij zoeken een nieuw lid dat:</h2> <ul> <li>beschikt over inhoudelijke kennis op het gebied van beeldende kunst;</li> <li>inzicht heeft in projectbegrotingen;</li> <li>goed onderbouwde adviezen kan geven;</li> <li>affiniteit en kennis heeft van het culturele leven in Apeldoorn en Deventer;</li> <li>geen binding heeft met een culturele organisatie of vereniging in Apeldoorn en Deventer;</li> <li>algemene kennis heeft van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector.</li> </ul> <h2>Taken adviesraad</h2> <ul> <li>de Adviescommissie Cultuur komt (ten minste) drie keer per jaar bij elkaar voor een vergadering</li> <li>het beoordelen van subsidieaanvragen op basis van de subsidieregelingen cultuur van de gemeente Apeldoorn en Deventer</li> <li>het adviseren van beide colleges van B&amp;W</li> </ul> <h2>Financi&euml;le vergoeding</h2> <p>Een lid van de Adviesraad Cultuur ontvangt per vergadering een vergoeding van &euro; 375,-. Dit bedrag is opgebouwd uit &euro; 125,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Apeldoorn en &euro; 250,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Deventer. Het verschil is gebaseerd op het aantal te behandelen aanvragen.</p> <h2>Iedereen doet mee</h2> <p>Wij zijn ervan overtuigd dat een diverse adviescommissie beter kan adviseren en anticiperen op de ontwikkelingen in de culturele sector. Wij streven dan ook naar een diverse samenstelling van de Adviesraad.&nbsp; &nbsp;</p> <h2>Solliciteren</h2> <p>Je kunt reageren tot en met zondag 24 april 2022. De selectiegesprekken vinden plaats half mei. De selectiecommissie bestaat uit een Programmamanager Kunst en Cultuur van de gemeente Deventer, een beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Apeldoorn en twee leden van de Adviesraad Cultuur. Na de selectiegesprekken adviseert de selectiecommissie de colleges van B&amp;W, waarna benoeming volgt.</p> <p>Je kunt je sollicitatiebrief en cv indienen via het e-mailadres <a href="mailto:a.termaat.bergisch@deventer.nl">a.termaat.bergisch@deventer.nl</a>.</p> <p>Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie, dan kun je contact opnemen met Annejos Termaat, via bovenstaand mailadres.</p> 2022-04-08 09:00:00 +0200 2022-04-08 09:18:07 +0200 2022-04-08 09:26:57 +0200 Wegbeheerder en adviseur straten, wegen, pleinen Jij geeft vorm en inhoud aan het wegbeheer, hiervoor ben jij het eerste aanspreekpunt. Je zorgt voor de uitvoering van weginspecties en de vertaalt dit naar beheer- en onderhoudsplannen. Ook ben je contractmanager en zorg je dat de gemeentelijke uitgangspunten bewaakt worden en de straten, wegen en pleinen schoon, heel en veilig zijn. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Beheer<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2.865&nbsp; tot &euro; 4.671 (schaal 10)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 8 mei 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je bent contractmanager van het elementen- en asfaltbestek en stuurt op de planning, kwaliteit en kosten van de uitvoering. Ook zorg je voor de uitvoering van weginspecties, het borgen van de uitkomsten in het beheersysteem en het prioriteren van het groot onderhoud. Daarbij werk je samen met de operationeel beheerder wegen en riolering en de civiele directievoerders. Samen zorgen jullie voor een effectieve afstemming tussen klein en groot onderhoud.</p> <p>Je zorgt voor de afhandeling van complexe meldingen op het gebied van straten, wegen pleinen en stem dit af met de wijkenbeheerders en wijkmanagers.</p> <p>Je bent kritisch op bestaande beheerplannen en uitvoeringsprocessen en weet waar nodig verbeteringen te zien en door te voeren. Op basis van ervaringen en gegevens maak je analyses en trek je conclusies. Aan de hand daarvan breng je advies uit en geef je aan wat dit betekent voor de beheer en onderhoudsplannen.&nbsp;</p> <p>Samen met de andere adviseurs ben je lid van de projectgroep en lever je een belangrijke bijdrage aan de integrale meerjarenplanning van het groot onderhoud en het tactisch beheer van programma Leefomgeving. Binnen dit programma geef je (mede) richting aan de CO2-reductie, duurzaamheid en klimaatadaptatie.</p> <p>Tot slot heb je een signalerende en adviserende rol naar collega&rsquo;s, programmamanagement en het bestuur.</p> <h2>Jouw profiel</h2> <p>Je neemt graag initiatief, bent analytische en werkt graag samen. Je bent klantgericht naar collega&rsquo;s, inwoners en initiatiefnemers. Zowel jouw schriftelijke als mondelinge communicatie is goed en je kunt goed plannen, prioriteren en organiseren. Je staat open voor idee&euml;n en meningen van anderen om het beste resultaat voor de stad te bereiken.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde hbo-opleiding civiele techniek of weg- en waterbouw;</li> <li>minimaal 5 jaar relevante ervaring;</li> <li>kennis en ervaring met integraalbeheer en assetmanagement in de openbare ruimte is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Je komt te werken in een team van ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Je werkt intensief samen met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rene van Dijk, via telefoonnummer <a title="Bellen naar 0629378126" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a>. Solliciteren kan tot en met 8 mei via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2921609/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p><br /><br /></p> 2022-04-06 15:16:00 +0200 2022-04-06 15:16:26 +0200 2022-04-26 12:26:57 +0200 Projectmanager gebiedsontwikkeling Je begeleidt toffe gebiedsontwikkelingsprojecten zoals het Shita-terrein, de ontwikkeling van de Container Terminal Deventer of de ontwikkelingen van het duurzaamheidsplein. Naast deze projecten is de energietransitie de komende jaren een belangrijk thema. Je bent doelgericht, kunt goed onderhandelen en hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen. Met deze functie draag je bij aan het creëren van de leefomgeving van de toekomst. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Gebiedsontwikkeling&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 4343 tot &euro; 5960 (schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 21 juni<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je werkt aan grote &eacute;n kleine opgaven, het gaat hierbij vaak om (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden (actief en faciliterend), bedrijventerreinen of procesbegeleiding van grote particuliere ruimtelijke initiatieven. Je begeleidt het proces, toont de haalbaarheid en cre&euml;ert draagvlak. We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je werkt samen met ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je mee kunt sparren. De organisatie geeft je ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken. Een rol waarbij veel samenkomt, maar ook een rol die veel voldoening geeft door de impact en het zichtbare resultaat.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent gewend leiding te geven aan projectteams met expertises van binnen en buiten de organisatie.  Vanuit je rol oefen je op diplomatieke wijze invloed uit en benut je jouw netwerk om projectdoelen te realiseren. Het is belangrijk dat je partijen weet te verbinden. Ook kun je goed onderhandelen, breng je risico&rsquo;s in beeld en weet je deze te managen. Een procesmatige en of projectmatige aanpak is onmisbaar in jouw werk. Je houdt van vernieuwing en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.  &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo+/wo-werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">In je recente loopbaan minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingsprojecten in de rol van projectmanager;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Ruime aantoonbare ervaring met politiek gevoelige projecten.  &nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team PRO van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen waarin juristen, planeconomen, juridisch planologen, directievoerders, (senior) projectleiders, makelaars en (senior)projectmanagers) werkzaam zijn. Het team wordt aangestuurd door drie teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <p>De grootste uitdagingen waar het team PRO de komende jaren voor staat zijn:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">De ambities van het college en de raad op het gebied van woningbouw en energiedoelstellingen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Het realiseren van een aantal grotere complexe gebiedsontwikkelingstrajecten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Verbeteren van het risicomanagement en integrale gebiedsontwikkeling.&nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van Berkum via het <a title="Bellen naar 06 - 22 27 22 35 " href="tel: 0622272235">06 - 22 27 22 35 </a>of John Beuving via <a title="Bellen naar 06 - 21 88 25 71" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a>. Solliciteer uiterlijk op 21 juni door je belangstelling via het <a title="Ga naar het digitale sollicitaieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2920909/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-04-06 08:00:00 +0200 2022-03-02 13:11:27 +0100 2022-04-29 10:24:12 +0200 Wijkenbeheerder Jij bent het aanspreekpunt van de wijk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doordat jij een echte netwerker bent, weten bewoners, bedrijven en partners jou goed te vinden. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong> Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Leefomgeving, beheer en onderhoud, communicatie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.865&nbsp; tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 18 april 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je zorgt voor een schone en veilige openbare ruimte, zoals vastgelegd is in de Visie Leefomgeving en de contracten met de uitvoerende partijen. Leefbaarheid en veiligheid vormen de basis voor het welzijn van alle bewoners.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jij bent het aanspreekpunt en draagt de verantwoordelijkheid voor de aan jou toegewezen wijk. Om deze rol goed te kunnen vervullen, werk je het grootste deel van je tijd (circa 70%) vanuit de jouw toegewezen wijk. Je zoekt actief de samenwerking met instanties, bouwt een netwerk op en levert een bijdrage aan een verbeterde leefomgeving. Je ondersteunt bij de ontplooiing van bewonersinitiatieven.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je zet opdrachten uit voor herstel bij uitvoerende partijen en je zorgt voor financi&euml;le controle op afrekeningen. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de communicatie en afhandeling naar de bewoners in de wijk rondom de meldingen.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een enthousiasmerende pionier en netwerker. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig, proactief en werkt zelfstandig. Een echte netwerker met inlevingsvermogen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een vaktechnische opleiding op gebied van cultuur/civiele techniek op HBO-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">minimaal 3 jaar ervaring binnen het werkveld van beheerder of aanverwante functies;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Affiniteit met het werkveld (groen, grijs, riool) is een vereiste.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken binnen de vakgroep Wijkenbeheer met 4 andere gedreven en professionele collega&rsquo;s. De vakgroep is onderdeel van het team Inrichting Beheer Leefomgeving (IBL). Het team bestaat uit ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Je werkt intensief samen met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, ontwikkelende, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Debbie Swartjes-Soer (Wijkenbeheerder) via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 0657951162" href="tel:0657951162">06 - 57 95 11 62</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 18 april door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2916825/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. Je kunt je sollicitatie richten aan Arend Sick (teammanager IBL).</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-04-01 10:00:00 +0200 2022-04-01 10:37:13 +0200 2022-04-01 10:37:13 +0200 Inkomensconsulent Je voert gesprekken met inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt, hun vraag onderzoekt en het recht op uitkering vaststelt. Je beoordeelt wat er nodig is om mee te doen in de samenleving of om hun financiële situatie te stabiliseren. Een afwisselende baan waarbij je veel in contact komt met inwoners, collega’s en verschillende netwerkpartners. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Sociaal/Maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2581 tot &euro; 4208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 13 april&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent verantwoordelijk voor je eigen caseload. Je neemt aanvragen in behandeling in het kader van de Participatiewet en ook overige regelingen. Je beoordeelt deze door middel van een gesprek en soms ook een huisbezoek.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je kijkt waar je de zelfredzaamheid van jouw klant kan vergroten, of welke voorbereidende stappen er richting participatie of financi&euml;le rust kunnen worden gezet. Hierin bied je passende begeleiding. Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke bemiddeling naar werk voor klanten die daar aan toe zijn, voert KonnecteD vervolgens uit.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Iedere inkomenssituatie is anders. Dat vraagt om flexibiliteit, goede gespreksvaardigheden en een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen. Binnen de kaders van wet- en regelgeving ervaar jij genoeg ruimte om creatieve oplossingen te vinden.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Deze baan vraagt om een collega die verantwoordelijk is, zelfstandig werkt, overzicht houdt en goed kan prioriteren. In situaties die direct actie vragen, hou jij je hoofd koel. Je werkt actief samen met je collega's en met partners in de stad.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt daarnaast over:&nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (bij voorkeur SJD);</li> <li>minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li>voldoende kennis van de Participatiewet om dit toe te kunnen passen.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). Onze klanten doen mee naar vermogen, daar passen wij onze dienstverlening op aan. We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons.&nbsp;Je komt te werken in een collegiaal team met naast de inkomensconsulenten ook collega&rsquo;s van de uitkeringsadministratie, sociale recherche, inburgering DZD en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 17 11 18 08" href="tel:0617111808">06 - 17 11 18 08</a>. Maak je belangstelling kenbaar via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2916519/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a> v&oacute;&oacute;r 13 april 2022. De gesprekken vinden plaats op 20 en 21 april.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-31 13:58:00 +0200 2022-03-31 13:58:53 +0200 2022-03-31 14:05:07 +0200 Teammanager Advies, Support en Kennis Coach, sparringpartner en leidinggevende in één. Dat zoeken we in de opvolger van één van de twee teammanagers van team Advies, Support en Kennis. Samen met jouw collega teammanager zorg jij dat jullie team het beste uit zichzelf weet te halen. Je geeft leiding aan 75 ambitieuze en vakkundige collega's HR, inkoop, kennis en verkenning, communicatie, verzekeringen, ondersteuning en juridische zaken Wij zoeken een mensgerichte teammanager die zichzelf durft laten te zien. Voorbeeld doet immers volgen! <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Bedrijfsvoering&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 4.965 tot &euro; 6.616 (schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met je collega-teammanager geef jij vorm en uitvoering aan de professionele en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen team Advies, Support en Kennis (ASK). Je stimuleert onderlinge samenwerking en helpt je medewerkers hun doelen te bereiken. De weekupdate die je houdt is daarvoor een van de manieren. Door vertrek van een teammanager is er plaats voor een enthousiaste, inspirerende en resultaatgerichte teammanager Advies, Support en Kennis (ASK).&nbsp;</p> <p>Samen sta je voor de doorontwikkeling van de integrale adviesfunctie van dit team, met het oog op de opgaves van de gemeentelijke organisatie. Hiervoor heb je geregeld overleg met de portefeuillehouder en programmamanager bedrijfsvoering. Je zet visie en strategie om in daadwerkelijk handelen. Waar nodig sluit je daarvoor aan bij vakgroepoverleggen. Je bent verantwoordelijk voor de sturing, beheersing en control van alle middelen van het team binnen de concernkaders. Je gebruikt daarvoor onder andere het kwaliteitsoverleg en de afstemming met de afdeling Finance &amp; Control. Je stuurt op de juiste kwaliteit en capaciteit van het team om afgesproken resultaten te halen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Jij wordt blij van mensen en processen. Je geniet van groei en weet een omgeving te cre&euml;ren waarin mensen zich blijven ontwikkelen. Je bent empathisch, beschikt over natuurlijk leiderschap en brengt mensen samen. Je hebt daadkracht en bent helder over de koers die je vaart.&nbsp;</p> <p>Teammanagement vraagt om maatwerk en flexibiliteit: zelforganisatie waar dat kan en krachtige begeleiding waar nodig. Je stimuleert verantwoordelijkheid en eigen regie, maar grijpt in als de dingen anders lopen dan gewenst. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">5 tot 10 jaar managementervaring, bij voorkeur in een (lokale) politiek-bestuurlijke omgeving;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">ruime ervaring met organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">kennis van en ervaring in het ontwikkelen en implementeren van visie en strategie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">ervaring met het aansturen, stimuleren en enthousiasmeren van grote groepen medewerkers;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">affiniteit met de verschillende vakgebieden uit het team (pr&eacute;).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team ASK bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, kennis en verkenning, communicatie, verzekeringen, ondersteuning en juridische zaken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK! Als teammanager maak je ook deel uit van het managementteam van de gemeente met directie en 24 teammanagers.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken ruim 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wim de Jong (directeur) via <a title="Bellen naar 0570 &ndash; 693848" href="tel:0570693848">0570 &ndash; 693848</a>. Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2915021/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We beoordelen de reacties continu. Zien we voldoende aanknopingspunten dan nodigen we jou uit voor een gesprek!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-29 16:29:00 +0200 2022-03-29 16:29:32 +0200 2022-03-29 16:46:25 +0200 Medewerker parkeren en laadpalen Als Laadpalenbepaler kunnen we niet om jou heen als het gaat om aanvragen voor de plaatsing van laadpalen. En als Eerste Aanspreekpunt ben jij intern en extern dé persoon die informeert over ons parkeervergunningensysteem. Tenslotte weet jij goed de informatiebehoefte van klanten te vertalen naar passende uitingen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong> MBO&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Ondersteuning&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.581 tot &euro; 3.732 (schaal 8)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 10 april&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij organiseert het parkeervergunningenproces. Denk aan het verlenen, afwijzen, verlengen, intrekken en wijzigingen van parkeervergunningen, abonnementen en jaarkaarten.&nbsp; Je bent veel bezig met het parkeervergunningensysteem (PVS). Zo ben je intern en extern aanspreekpunt hiervoor. Maar je zorgt er ook voor dat het systeem goed functioneert, samen met de functioneel beheerder.&nbsp;</p> <p>Je kunt je goed verplaatsen in je klanten. Doordat jij weet aan welke informatie zij behoefte hebben, kun je onze uitingen over parkeerproducten goed laten aansluiten. Jij zorgt voor een passende klantbeleving in informatiebladen en flyers.&nbsp;</p> <p>Waar je je ook mee bezig houdt, zijn laadpalen. Je handelt aanvragen voor plaatsing van openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen af. Om te bepalen op welke locaties er laadpalen komen, werk je met een plankaart. Nieuwe locaties stem je af met de concessiehouder en je collega&rsquo;s. Ook informeer je omwonenden en beantwoord je hun vragen.&nbsp;</p> <p>Tot slot handel je bijzondere aanvragen af die buiten het geautomatiseerde proces vallen. En je verstrekt informatie voor het afhandelen van de bezwaar &ndash; en beroepschriften, zowel op het gebied van laadpalen als parkeren. &nbsp;</p> <h2>&nbsp;Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent klantgericht en proactief. Je kunt regels goed interpreteren, toepassen en uitleggen. Ook kun je goed schakelen tussen werkzaamheden. Je schriftelijke en mondelinge communicatie is goed en je staat open voor idee&euml;n en meningen van anderen om samen het beste resultaat voor de klant te bereiken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">ervaring met programma&rsquo;s zoals Excel en Word;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">kennis en ervaring met communicatie en marketing is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Team Inrichting Beheer en Leefomgeving (IBL)&nbsp;</h2> <p>Samen met ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s werken we vanuit verschillende kennisgebieden aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur en regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken. Een gezellig en behulpzaam team in een dynamische en professionele werkomgeving. Je komt te werken in het regieteam parkeren.&nbsp;</p> <p>Een nog beter beeld van het team? Kijk dan naar&nbsp; <a title="Ga naar Team Inrichting Beheer &amp; Leefomgeving (IBL)&nbsp;" href="https://youtu.be/1PXKysrPgqE">Team Inrichting Beheer &amp; Leefomgeving (IBL)&nbsp;</a></p> <p>Bekijk ook de video hieronder:</p> <p>[[youtube:1PXKysrPgqE]]</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rene van Dijk (teammanager Inrichting en Beheer Leefomgeving), telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 29 37 81 26" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a> of Fenny Waalkens, adviseur parkeren, telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 12 34 37 58" href="tel:0612343758">06 - 12 34 37 58</a>.&nbsp;Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het<a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2911767/127969?iso=nl"> digitale sollicitatieformulier.</a>&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-25 12:55:00 +0100 2022-03-25 12:55:47 +0100 2022-03-25 13:00:15 +0100 Strategisch adviseur Finance en Control Jij legt verbindingen tussen ambitie, realisatie en financiële middelen. Zo draag je bij aan een gezond financieel beleid van de gemeente. We zoeken een ervaren en resultaatgerichte strateeg. Iemand die weet wat er nodig is op de lange termijn en gelijktijdig inspeelt op veranderende situaties. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Financi&euml;n&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 4.965 tot &euro; 6.616 (schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent h&eacute;t aanspreekpunt voor de totstandkoming van onze gemeentebrede financi&euml;le producten en planning &amp; control. Je ontwikkelt het strategische financi&euml;le beleid, adviseert directie en college hierover en ondersteunt hen in de behandeling in de gemeenteraad.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je regisseert en co&ouml;rdineert de P&amp;C-cyclus van de gemeente Deventer en neemt initiatieven tot vernieuwing daarvan. Je stuurt meer strategisch complexe projecten aan het op gebied van P&amp;C en zorgt voor afstemming in de organisatie.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ook beoordeel en toets je de financi&euml;le onderbouwing van beleidsvoorstellen in specifiek benoemde gevallen. Je overlegt hiervoor op allerlei niveaus en in de volle breedte van de gemeente. Je zorgt dat je goed op de hoogte bent van wat er speelt in de politiek en binnen de begrotingsprogramma's. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de financieel adviseurs.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een stevige adviseur die vertrouwen wekt en resultaatgericht is. Je neemt initiatief en bent sterk zelforganiserend. Jij weet waar je informatie vandaan haalt. Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden. Je bent communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je ontwikkelt en vertaalt lange termijnstrategie&euml;n. Uiteraard ben je schrijfvaardig sterk omdat je een vooraanstaande rol hebt als regisseur van de P&amp;C-cyclus. Je speelt flexibel in op veranderende situaties, zoals een onverwachte B&amp;W-nota, wijzigingen in begroting of een nieuw college.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Universitair werk- en denkniveau (bedrijfseconomie of vergelijkbaar);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Zeer ruime ervaring in een strategische beleids- of adviesfunctie in het vakgebied ;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Gedegen kennis van gemeentefinanci&euml;n.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je thuisbasis is het team Finance &amp; Control. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.  &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager F&amp;C via <a title="Bellen naar 06 - 48 43 07 66" href="tel:0648430766">06 - 48 43 07 66</a>. We hanteren geen deadline voor deze vacature. Heb je interesse? Reageer dan snel via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2911049/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>! Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-24 00:00:00 +0100 2022-03-24 14:14:03 +0100 2022-03-25 09:02:00 +0100 M365 Administrator Associate Je hebt uitvoerende taken in het volledige Admin-center van Microsoft 365. Je beheert en optimaliseert producten zoals SharePoint, Power Automate, Power Apps, PowerShell en Microsoft Teams. Een heel bord vol? Je hoeft niet op alle producten tot in detail diepgaande kennis te hebben. Jij bent de associate, de generalist. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo/Hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2865 tot &euro; 4671 (schaal 9/10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong> Tot en met 6 april 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je beheert, ontwikkelt en werkt mee aan onze bestaande Microsoft 365 inrichting. Je bent onderdeel van het M365 productteam van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR-I), een team met diverse specialismen. Jouw huidige M365 kennis is belangrijk en daarom krijg je de mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Samen met jouw collega&rsquo;s uit de M365 Productgroep werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap van de gemeenten. Hiervoor moeten er slimme keuzes gemaakt worden en daarom zoeken we iemand die zich graag verdiept in de laatste ontwikkelingen binnen Microsoft 365. Vanuit die rol ben je ook betrokken bij een wijziging op een flow binnen SharePoint, Power Automate, een Power App, of een andere solution. Je bent hier de technisch medewerker. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten op het terrein van Microsoft 365 maken dit een interessante en uitdagende functie voor een allround M365 beheerder / administrator associate. Deze functie valt binnen de Role-Based filosofie van Microsoft.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Jij bent een enthousiaste en proactieve M365 administrator associate. Iemand die kennis deelt, overdraagt en collega's meeneemt bij veranderingen. De Microsoft 365 omgeving is onderhevig aan veranderingen, zeker op het gebied van productiviteit en effici&euml;ntie. Jij wordt er enthousiast van om in deze veranderende omgeving een zo hoog mogelijke productiviteit te halen voor de productgroep, maar bovenal voor de gemeenten.&nbsp;</p> <h2>Je beschikt over:&nbsp;</h2> <ul> <li>mbo+ -opleiding ICT, Technische informatica, of vergelijkbaar;</li> <li>de drive om op korte termijn het Microsoft MCSA Office 365 en/of het Microsoft 365 opleidingstraject (MS-100, MS101, MS-600, MS-700, MS-740) te doorlopen. Al gedaan? Dan is dat helemaal een pr&eacute;;</li> <li>minimaal drie jaar ervaring met Microsoft 365;</li> <li>kennis en ervaring op het gebied van werken in een multidisciplinair team.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (ruim 1250 gebruikers). We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je directe sparringpartners zijn de M365 Solution Architect en de Technische Security specialist.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61.</a> Solliciteren kan tot en met 6 april via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2909379/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 14 april. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-22 19:40:00 +0100 2022-03-22 19:40:01 +0100 2022-04-04 10:54:21 +0200 IT-werkplekbeheerder Jij zorgt ervoor dat jouw collega’s optimaal werken in een actuele en veilige omgeving. Je bouwt images op die je vervolgens test, finetunet en distribueert. Daarnaast bouw je AppV packages, modificeer je MSI’s, zorg je voor de juiste updates en verhelp je storingen in de VDI-omgeving. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo/Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2865 tot &euro; 4208 (schaal 9)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 6 april 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je werkt nauw samen met drie collega's binnen IT-beheer. E&eacute;n van je taken is opbouwen en testen van images en het finetunen en distribueren ervan. Ook bouw je AppV packages, modificeer je MSI&rsquo;s en beheer je de werkplek (updates, verhelpen storingen VDI-omgeving).&nbsp;&nbsp;</p> <p>Op onze servers voeren we voor onze collega's installaties en updates uit, soms samen met de leverancier van de applicatie. Daarnaast bieden we tweedelijns support, hiervoor gebruiken we Topdesk. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening voor werkplekbeheer.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li>mbo+/hbo werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar ervaring als werkplekbeheerder;</li> <li>kennis van Windows 10 en Windows Server 2016;</li> <li>ervaring met met Microsoft Endpoint Configuration Manager, VMware View en Ivanti Workspace Control;</li> <li>ervaring binnen een client/server omgeving bij voorkeur met VDI;</li> <li>gezien de huidige ontwikkelingen is kennis van Azure en Intune een pr&eacute;, evenals van Powershell en MSIX.&nbsp;</li> </ul> <p>Je bent klant- en resultaatgericht en weet snel je weg te vinden in het team. Samenwerking is voor jou vanzelfsprekend. Je analyseert goed en kunt onder druk presteren. Graag ontiwikkel jij je verder.&nbsp;</p> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (ruim 1250 gebruikers). We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je directe sparringpartners zijn de M365 Solution Architect en de Technische Security specialist.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan, samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 6 april via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2909187/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a>&nbsp; De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 11 april. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-22 19:32:00 +0100 2022-03-22 19:32:22 +0100 2022-04-04 10:54:41 +0200 Technisch Security & Compliance Administrator M365 Jij zorgt ervoor dat de Microsoft 365 Security & Compliance inrichtingen aansluiten op de technische architectuur van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je wordt onderdeel van het M365 productteam. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten op het terrein van M365 maken dit een interessante en uitdagende functie voor een Security & Compliance Administrator. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo/Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2865 tot &euro; 4671 (schaal 9/10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je werkt uitvoerend in het Security &amp; Compliance Center van Microsoft 365. Je kent de weg in de configuratie en geeft advies voor verbetering. Je actualiseert en optimaliseert de Microsoft Secure Score en onderhoudt de Security Baseline. Samen met jouw collega&rsquo;s werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap. Hiervoor maak je slimme keuzes op basis van de laatste Security &amp; Compliance ontwikkelingen binnen Microsoft 365. Vanuit die rol ben je ook betrokken bij de operationele securityprocessen en heb je nauw contact met de ISO en de TISO.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je bent de schakel tussen het securityteam en de productgroep M365. Jouw actuele kennis is daarbij belangrijk. Daarom krijg je voldoende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Deze functie valt binnen de Role-Based filosofie van Microsoft.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We zoeken een enthousiaste en proactieve Technische Security &amp; Compliance Administrator. Het is belangrijk dat je kennis deelt, overdraagt en collega's meeneemt bij veranderingen. De Microsoft 365 omgeving is onderhevig aan veranderingen, en dit geldt zeker op het gebied van beveiliging en compliance. Jij wordt er enthousiast van om in deze veranderende omgeving een zo hoog mogelijke beveiligingsscore te blijven halen.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">mbo of hbo ICT technische informatica of vergelijkbaar;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">affiniteit met Microsoft 365 Security &amp; Compliance.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (ruim 1250 gebruikers). We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je directe sparringpartners zijn de M365 Solution Architect en de Technische Security specialist.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 900 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT beheer via <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2908135/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-22 19:24:00 +0100 2022-03-22 19:24:07 +0100 2022-04-04 10:55:13 +0200 WMO Coach (2 vacatures) Jij levert een belangrijke bijdrage als het gaat om de zelfredzaamheid en/of participatie van inwoners. Je zet de hulpvraag uit, onderzoekt welke mogelijkheden er zijn in de leefwereld van een inwoner. Inzet van zorg monitor en evalueer je doorlopend. Altijd vanuit de combinatie: menselijk en zakelijk. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 24 - 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Sociaal/Maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2.865 tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 29 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Het contract voor de tweede vacature is tijdelijk tot en met einde van dit kalenderjaar</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je behandelt meldingen over hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn over aangepast wonen, vervoer, rolstoelen, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Je beoordeelt of de hulpvraag onder de wet WMO valt en of er bijvoorbeeld nog nader onderzoek nodig is. Door een compleet beeld te hebben van de hulpvraag weet je bij welke (externe) partij de hulpvraag hoort.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je voert gesprekken met inwoners en andere mensen die bij de hulpvraag betrokken zijn zoals een huisarts, therapeut of een specialist. Je bekijkt wat de inwoner zelf kan, legt contact met de zorgaanbieder en je verwerkt je bevindingen in een ondersteuningsplan. Je monitort de uitvoering van de geleverde zorg op basis van doelen en resultaten en je bespreekt afwijkingen. Tussentijds evalueer je met de inwoner en zorgaanbieder de kwaliteit en effectiviteit van de ingezette maatwerkvoorziening.&nbsp;Je beoordeelt ondersteuningsplannen van collega&rsquo;s en toetst op inhoud en kwaliteit van het genomen besluit en of deze voldoet aan wet- en regelgeving en afspraken. Ook beoordeel je ondersteunings- en budgetplannen van bewoners en toets je deze op volledigheid en besluit je of en welke hulp noodzakelijk is.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je voelt je als een vis in het water in het sociale domein en met name op het werkgebied van de WMO. Je kunt goed luisteren en bent een empathisch persoon. Ook lukt het je snel een probleem te doorgronden en te beslissen wat de meest adequate aanpak is. Daarbij ben je resultaatgericht en weet je waar nodig creatieve oplossingen te bedenken. Waar nodig ben je zakelijk en een echte onderhandelaar. Tot slot werk je graag nauwkeurig en ben je communicatief vaardig.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een hbo opleiding, bij voorkeur in het sociale domein;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">De basisopleiding WMO;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis van en ervaring met wet- en regelgeving WMO en aanverwante wetgeving;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis van de sociale kaart van Deventer.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 4 vakgroepen en een staf. De vakgroep Zorg bestaat uit de Toegang WMO en de Backoffice (Jeugdwet en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook wordt voor de brede WMO, inclusief Beschermd Wonen en de Jeugdwet, de ge&iuml;ndiceerde zorg (financieel) administratief verwerkt. De collega&rsquo;s werken samen volgens de kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Adrienne Lankhorst, via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 44 88 14 14" href="tel:0644881414">06 - 44 88 14 14</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 29 maart 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2907161/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdag 6 april 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-03-18 16:00:00 +0100 2022-03-18 16:12:16 +0100 2022-03-18 16:12:16 +0100 Business controller Een stevige adviseur met tact en lef, die graag adviseert over bedrijfseconomische vraagstukken in een politieke omgeving. Die zoeken wij en dan specifiek voor het ruimtelijk domein, grondexploitaties en vastgoed. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de financiën van de gemeente Deventer en de verbonden partijen op orde zijn. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Finance&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 3701 tot &euro; 5372 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 7 april&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je gaat aan de slag als financieel adviseur voor de begrotingsprogramma's ruimtelijke ontwikkeling, herstructurering (grondexploitaties) en vastgoed. Je ondersteunt en adviseert over doelmatigheid, doeltreffendheid en finance en control. Je initieert en begeleidt managementgesprekken. In dat kader toets je ook directie- en bestuursvoorstellen. Je signaleert en adviseert. Soms gaat dat over (mogelijke) afwijkingen of onoverbrugbare verschillen van inzicht aan concern, regiemanagers en directieraad. Hiermee geef je ook invulling aan 2e lijns control. Je verzorgt op concernniveau de ondersteuning voor gemeentelijke programma&rsquo;s. Je ondersteunt daarnaast ook de businessteams in de opdrachtgevende rol naar organisaties waarin we als gemeente een bestuurlijk en financieel belang hebben (verbonden partijen).&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je bent h&eacute;t aanspreekpunt en sparringpartner voor programma- en lijnmanagement op het gebied van planning en control. Zoals jaarrekening, kaderbrief, voorjaarsnota, begroting en kwartaalrapportages. Je signaleert en analyseert knelpunten, kansen, risico&rsquo;s bij de realisatie van de planning- en controlcyclus en adviseert hierover. Je spart met de andere business controllers om informatie uit te wisselen. Jouw collega&rsquo;s hebben allemaal een eigen aandachtsgebied en werken veel zelfstandig, maar jullie helpen elkaar waar nodig.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Wil je weten hoe een werkdag eruitziet bij ons als business controller? Lees dan het verhaal over de werkdag van <a title="Ga naar de werkdag van Herman Graaff" href="https://bit.ly/35ZgyEA">Herman Graaff</a>.</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>We zijn op zoek naar een collega met tact, die beseft welke impact beleidskeuzes hebben op het financieel beleid en de bedrijfsvoering. Een energieke en vakbekwame gesprekspartner, die met lef adviseert over bedrijfskundige, bedrijfseconomische en financieel-economische vraagstukken. Je bent pragmatisch en ambitieus, initiatiefrijk en onafhankelijk. Je bent een creatieve denker, teamspeler en verbinder. Je houdt van vernieuwing en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.&nbsp;</p> <h2>Je beschikt over:</h2> <ul> <li>Hbo/wo-diploma in financieel-economische richting;</li> <li>3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare adviesfunctie;</li> <li>Ruime kennis van BBV en instrumenten en systemen in het vakgebied;</li> <li>Ruime ervaringskennis van bijvoorbeeld projectmanagement, risicomanagement en/ of doelmatigheidsvraagstukken;</li> <li>Pr&eacute;: ervaring in het fysieke domein en grondexploitaties.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Finance &amp; Control is hecht en collegiaal. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 48 43 07 66" href="tel:0648430766">06 - 48 43 07 66.</a> Solliciteren kan tot en met 7 april door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2906123/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken. De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagochtend13 april. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-18 11:39:00 +0100 2022-03-18 11:39:28 +0100 2022-03-18 14:32:18 +0100 Schuldhulpverlener vroegsignalering Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde. Voor het project ‘Vroeg Eropaf’ benader je actief gezinnen waar mogelijk financiële zorgen zijn. Samen met collega's en cliënten zoek je naar de beste aanpak. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Sociaal/Maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2798 tot &euro; 4109 (salarisschaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 22 maart&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ondersteunt mensen die financi&euml;le zorgen hebben en daar niet zelfstandig een oplossing voor kunnen vinden. Door het oplossen of beheersbaar maken van schuldenproblematiek geef je ze weer mogelijkheden om echt mee te doen. In deze functie ligt de nadruk op contact leggen, coaching en gespreksvoering en wat minder op de juridisch-administratieve aspecten van schuldhulpverlening.&nbsp;Je benadert op een outreachende wijze gezinnen waarvan we signalen ontvangen over mogelijke financi&euml;le zorgen en biedt daarbij ondersteuning. Samen met de klant onderzoek je wat hij/zij in de toekomst wil bereiken en welke rol financi&euml;n daarin spelen. Je brengt de actuele situatie in kaart en maakt een concreet plan van aanpak. Daarin beschrijf je hoe je toewerkt naar de gewenste (financi&euml;le) situatie. Je werkt hierbij vanuit het principe van stress-sensitieve dienstverlening.&nbsp;Eventuele schulden breng je in kaart, je zoekt oorzaken en maakt een plan om herhaling te voorkomen. Je geeft voorlichting en advies over financi&euml;le voorzieningen en budgetcoaching. In sommige gevallen verwijs je naar gespecialiseerde instellingen. Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen op ons vakgebied en levert vanuit je kennis en ervaring een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.&nbsp;Een drukke, hectische en niet altijd even dankbare baan, tegelijkertijd heel uitdagend en inspirerend.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent collegiaal, stressbestendig, oplossings- en resultaatgericht en hebt oog voor specifieke problematiek. Je bent makkelijk benaderbaar en wint snel het vertrouwen. Dit weet je te combineren met een zakelijke instelling. Je werkt zelfstandig en neemt initiatief.&nbsp;&nbsp;Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Je bent dan ook goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en hebt daar ook idee&euml;n over.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo- werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) binnen de schuldhulpverlening en/of binnen de outreachende hulpverlening.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is d&eacute; professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van Eck via het <a title="Bellen naar 06 - 15 62 27 40" href="tel:0615622740">06 - 15 62 27 40</a>. Solliciteren kan tot en met 22 maart via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2901281/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a> De gesprekken vinden daarna zo snel mogelijk plaats.&nbsp;We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-11 13:51:00 +0100 2022-03-11 13:51:33 +0100 2022-03-11 13:51:33 +0100 Medewerker budgetbeheer Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde, dus met ons team, cliënten, collega’s en ons netwerk zoeken we iedere dag naar de beste aanpak. Je beheert het inkomen van huishoudens die daartoe zelf (tijdelijk of langdurig) niet in staat zijn. Daarmee help je huishoudens uit de financiële problemen te komen en voorkom je dat nieuwe problemen ontstaan. <p>Opleidingsniveau: hbo werk- en denkniveau&nbsp;&nbsp;<br />Aantal uren: 28 - 32 uur&nbsp;&nbsp;<br />Vakgebied: Sociaal/ Maatschappelijk/ Financieel&nbsp;<br />Salarisindicatie: 2203,- tot &euro; 3645 (schaal 8)&nbsp;<br />Sollicitatietermijn: Tot en met 20 maart 2022&nbsp;<br />Contractvorm: Bepaalde tijd (voorlopig tot 31 december 2022)&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je stelt samen met de cli&euml;nt een budgetplan op. De gegevens daarvan leg je vast in onze geautomatiseerde systemen. Op basis van het budgetplan verzorg je de betaling van leefgeld, vaste lasten, reserveringen en variabele lasten ten behoeve van de cli&euml;nt. Je voert gesprekken met de cli&euml;nt over dagelijkse financi&euml;le problemen, maar ook over de mogelijkheden om op termijn weer zelfstandig het inkomen te beheren. Je bereidt de cli&euml;nt voor op het weer zelfstandig voeren van de financi&euml;le huishouding. Tijdens het traject geef je voorlichting over bestaande materi&euml;le en immateri&euml;le voorzieningen en zo nodig verwijs je naar gespecialiseerde (hulpverlenings-)instellingen. Incidenteel geef je ook budgettrainingen aan groepen.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je bent flexibel, stressbestendige en resultaatgericht. Je hebt oor en oog voor de specifieke problematiek van onze klanten en weet die te combineren met een zakelijke instelling. Je durft zelfstandig beslissingen te nemen. Jouw communicatieve vaardigheden zijn goed ontwikkeld en je hebt gevoel voor cijfers. Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen in ons vakgebied en om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je bent bereid om zowel op ons mooie kantoor in Deventer als op locatie in Olst-Wijhe en Kampen te werken. En bovenal ben je een fijne collega die graag de samenwerking opzoekt en humor meebrengt.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Je beschikt over hbo- werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) als budgetbeheerder, bewindvoerder of in een andere functie binnen de schuldhulpverlening.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is d&eacute; professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof ;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <p>We onderzoeken op dit moment of de huidige verdeling van de taken nog past binnen de ontwikkeling van onze dienstverlening. Daarom bieden we de functie voorlopig tijdelijk, tot 31 december 2022, aan.&nbsp;</p> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Gemma Hoogeveen, procesbegeleider budgetbeheer, via &nbsp;<a title="Bellen naar 0570-693289 " href="tel: 0570 693289">0570-693289 </a>of <a title="Stuur een e-mail naar g.hoogeveen@deventer.nl" href="mailto:g.hoogeveen@deventer.nl">g.hoogeveen@deventer.nl</a>. Solliciteren kan tot en met 20 maart via het <a title="Ga naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2900715/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 24 maart.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-11 09:15:00 +0100 2022-03-11 09:15:42 +0100 2022-03-11 09:15:42 +0100 Adviseur huisvesting en facilitaire zaken Zie jij het als een uitdaging onze huisvesting en inrichting te optimaliseren en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze dienstverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou. Jij gaat je bezighouden met de huisvestingsvraagstukken voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Daarnaast vertaal je wensen van medewerkers in concrete voorstellen binnen de gestelde uitgangspunten. Jouw werkplek? Het mooiste stadhuis van Nederland! <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Facilitaire Zaken&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 2521 tot &euro; 4109 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 13 maart 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Toekomstgericht werken</h2> <p>Gemeente Deventer werkt flexibel: we kiezen op basis van ons werk wat een handige werkplek is. Soms is dat kantoor, een andere keer thuis, maar ook op locatie in de wijk, bij bewoners, organisaties of partners. We grijpen nu de kans om het goede van thuiswerken te behouden en dit in balans te brengen met werken op kantoor of een andere locatie. Dit noemen we toekomstgericht werken: we willen met plezier, veilig, in balans en effectief werken.&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het accent in deze baan ligt op huisvesting, op de toekomstbestendige inrichting van onze gebouwen. Jij helpt mee om ons hybride huisvestingsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan herhuisvestingstrajecten, verbouwingen, verhuisprojecten of herinrichtingsprojecten.&nbsp;</p> <p>Je werkt in een klein team van adviseurs die op tactisch niveau de leveranciers aansturen en zorgen dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Jij bent verantwoordelijkheid voor een of meer van deze contracten.&nbsp;&nbsp; Je bent materiedeskundige, adviseur, contractmanager en projectleider in &eacute;&eacute;n. Je bent veel in contact met in- en externe partners, management en gebruikers. Doordat je goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen in je vakgebied, kom je met jouw advies beslagen ten ijs.</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt ruime ervaring met huisvestingsvraagstukken. Je ziet kansen en bent oplossingsgericht. Graag werk je samen. Van veranderende dynamiek krijg jij extra energie. Met jouw aanstekelijke enthousiasme neem je mensen mee in het proces. Communicatief ben je sterk en voor interne en externe partijen ben je een prettige gesprekspartner. Je voelt je verantwoordelijk om een hoge kwaliteit te leveren.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een hbo opleiding Facility Management/ Real Estate;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar ervaring met huisvestingsvraagstukken;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met projectmatig werken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met het begeleiden van verandertrajecten en aanbestedingsprocedures.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Facilitaire Zaken bestaat uit 24 enthousiaste en betrokken collega's, van operationeel facilitair medewerker tot specialist op het gebied contractbeheer, huisvesting- en facility services. Binnen het team krijg je alle ruimte om de processen te verbeteren en hiermee mede richting te bepalen. Bekijk <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PSDmyt7A6q8">de video</a> en leer je collega's alvast kennen.&nbsp;<br /><br />[[youtube:PSDmyt7A6q8]]</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken en ontwikkeling.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ton Steenhuis, via telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 51 29 26 16" href="tel:0651292616">06 - 51 29 26 16.</a><br />Solliciteren kan tot en met 13 maart 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2892487/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De gesprekken vinden plaats op 22 maart.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-03-01 08:00:00 +0100 2022-03-01 08:18:39 +0100 2022-03-01 13:27:16 +0100 Teammanager Advies, Support en Kennis Coach, sparringpartner en leidinggevende in één. Dat zoeken we in de opvolger van één van de twee teammanagers van team ASK (Advies, Support en Kennis). Samen met jouw collega teammanager zorg jij dat jullie team het beste uit zichzelf weet te halen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Bedrijfsvoering&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 4.965 tot &euro; 6.616 (schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 9 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met je collega teammanager geef jij vorm en uitvoering aan de professionele en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen team Advies, Support en Kennis (ASK). Je geeft leiding aan 75 ambitieuze en vakkundige collega's HR, inkoop, kennis en verkenning, communicatie, verzekeringen, ondersteuning en juridische zaken. Je stimuleert onderlinge samenwerking en helpt je medewerkers hun doelen te bereiken. De weekupdate die je houdt is daarvoor een van de manieren. Door vertrek van een teammanager is er plaats voor een enthousiaste, inspirerende en resultaatgerichte teammanager Advies, Support en Kennis (ASK).&nbsp;</p> <p>Samen sta je voor de doorontwikkeling van de integrale adviesfunctie van dit team, met het oog op de opgaves van de gemeentelijke organisatie. Hiervoor heb je geregeld overleg met de portefeuillehouder en programmamanager bedrijfsvoering. Je zet visie en strategie om in daadwerkelijk handelen. Waar nodig sluit je daarvoor aan bij vakgroepoverleggen. Je bent verantwoordelijk voor de sturing, beheersing en control van alle middelen van het team binnen de concernkaders. Je gebruikt daarvoor onder andere het kwaliteitsoverleg en de afstemming met de afdeling Finance &amp; Control. Je stuurt op de juiste kwaliteit en capaciteit van het team om afgesproken resultaten te halen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Jij wordt blij van mensen en processen. Je geniet van groei en weet een omgeving te cre&euml;ren waarin mensen zich blijven ontwikkelen. Je bent empathisch, beschikt over natuurlijk leiderschap en brengt mensen samen. Je hebt daadkracht en bent helder over de koers die je vaart.&nbsp;Teammanagement vraagt om maatwerk en flexibiliteit: zelforganisatie waar dat kan en krachtige begeleiding waar nodig. Je stimuleert verantwoordelijkheid en eigen regie, maar grijpt in als de dingen anders lopen dan gewenst. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">5 tot 10 jaar managementervaring, bij voorkeur in een (lokale) politiek-bestuurlijke omgeving;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ruime ervaring met organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis van en ervaring in het ontwikkelen en implementeren van visie en strategie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ervaring met het aansturen, stimuleren en enthousiasmeren van grote groepen medewerkers;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Affiniteit met de verschillende vakgebieden uit het team (pr&eacute;).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team ASK bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, kennis en verkenning, communicatie, verzekeringen, ondersteuning en juridische zaken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK! Als teammanager maak je ook deel uit van het managementteam van de gemeente met directie en 24 teammanagers.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken ruim 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wim de Jong (directeur) via <a title="Bellen naar 0570 &ndash; 693848" href="tel:0570693848">0570 &ndash; 693848</a>. Solliciteren kan tot en met 9 maart 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2889715/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 15 maart 2022. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-23 15:00:00 +0100 2022-02-23 13:42:33 +0100 2022-02-23 16:45:47 +0100 Senior projectmanager gebiedsontwikkeling Werken aan grote, complexe, strategische gebieds-ontwikkelingsprojecten. Je komt terecht in een hecht team en in een ambitieuze organisatie. Samen met collega's, Het Rijk en inwoners werk jij aan de herontwikkeling en structurering van de gemeente Deventer. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Gebiedsontwikkeling&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 4.849 tot &euro; 6.461 (schaal 13)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 31 mei 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk &nbsp;</h2> <p>Je begeleidt projecten van begin tot het eind. Denk hierbij aan actief of faciliterend (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden, bedrijventerreinen of procesbegeleiding van grote particuliere ruimtelijke initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: Bedrijvenpark A1, het Sluiskwartier, de Tuinen van Zandweerd, de herontwikkeling van het Senzora terrein en de stationsomgeving met Topicus en de totale centrumschil die ontwikkeld gaat worden de komende jaren. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van energietransitie kunnen in jouw portefeuille terechtkomen. Bij de verdeling van de projecten wordt goed gekeken naar waar jouw kwaliteiten maar bovenal ook je passie en ambities liggen.&nbsp;</p> <p>In jouw werk is het belangrijk dat je projectteams vormt en deze op sleeptouw neemt. In de initiatieffase van een project werk je alles uit van begin tot eind, maak je de beheersplannen en geef je het risicomanagement vorm. Dit laatste staat momenteel centraal binnen de gemeente en daarin wordt juist van jou ook een rol verwacht. Verder werk je aan teamontwikkeling. Waar nodig neem je teamleden bij de hand (coachen) maar je geeft ze ook voldoende ruimte. Je hebt al met al goed zicht op wat het projectteam nodig heeft en acteert daarop. Daarnaast onderhoud je goed contact met stakeholders. Stakeholders bestaan onder andere uit bewoners, projectontwikkelaars, belangenverenigingen, provincies en Het Rijk.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je bent een stevig adviseur en beschikbaar waar nodig. Je bestuurlijke sensitiviteit is zeer goed ontwikkeld. Je bent goed in projectmatig werken, bent doel- en resultaatgericht en omgevingsbewust zodat je je projecten realistisch vormgeeft en tijdig bijstuurt met het oog op het afgesproken eindresultaat. Je vindt het leuk om met veel mensen samen te werken, te co&ouml;rdineren, te delegeren en het werk te monitoren. Je staat stevig in je schoenen en hebt natuurlijk overwicht. Je legt gemakkelijk contacten, bent collegiaal en je investeert in goede relaties (zowel intern als extern). Je schakelt makkelijk tussen de verschillende partijen waarmee je te maken hebt, kunt goed onderhandelen en voelt goed aan wat bestuurlijk en politiek speelt, zodat je het draagvlak voor je projecten goed borgt.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Je hebt ruime aantoonbare ervaring met grote en/of politiek gevoelige projecten.&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Hoewel we je exacte opleidingsachtergrond minder belangrijk vinden dan je ervaring verwachten we dat je een hbo of academische opleiding met succes hebt afgerond met een lichte voorkeur voor een opleiding op het gebied van stedenbouwkunde.&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Je hebt in je recente loopbaan minimaal 8 jaar ervaring opgedaan met (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingsprojecten in de rol van (senior) projectmanager bij een gemeente of aanverwant.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team PRO van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen waarin juristen, planeconomen, juridisch planologen, directievoerders, (senior) projectleiders, makelaars en (senior)projectmanagers) werkzaam zijn. Het team wordt aangestuurd door drie teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <p>De grootste uitdagingen waar het team PRO de komende jaren voor staat zijn:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">De ambities van het college en de raad op het gebied van woningbouw en energiedoelstellingen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Het realiseren van een aantal grotere complexe gebiedsontwikkelingstrajecten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Verbeteren van het risicomanagement en integrale gebiedsontwikkeling.&nbsp;</li> </ul> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van Berkum via <a title="Bellen naar 06 - 22 27 22 35" href="tel:0622272235">06 - 22 27 22 35</a> of John Beuving via <a title="Bellen naar 06 - 21 88 25 71" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a>. Solliciteren kan tot en met 31 mei via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2889789/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Weten wat&nbsp; dit werk zo leuk maakt? Bekijk hieronder de video!</p> <p>[[youtube:TnF-IxpU_nk]]</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-23 14:00:00 +0100 2022-02-23 13:49:54 +0100 2022-03-22 20:10:38 +0100 Data-analist/Onderzoeker  Onderzoek doen voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners? Wij zoeken een nieuwe collega met passie voor data, innovatie én de publieke zaak. Behalve structureren en analyseren van data draag je ook actief bij aan doorontwikkeling van de vakgroep Kennis en Verkenning. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 28 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Data / Onderzoek en Statistiek<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3.090 tot &euro; 4.671 (schaal 10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 13 maart 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je voert zelfstandig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit voor de gemeente Deventer en (veelal) gemeentelijke opdrachtgevers in de regio. Daarmee draag je bij aan het goed en feitelijk omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Je voert je opdrachten uit van intake tot nazorg en onderhoudt zowel de in- als externe contacten. Je concretiseert de vraag van de opdrachtgever en maakt een bijbehorende planning. &nbsp;</p> <p>Je haalt data op en structureert deze. Vervolgens analyseer je je bevindingen en visualiseer je het in een dashboard, rapport of factsheet. Je bent inzetbaar bij bijvoorbeeld de uitvoering van een inwonerpeiling, maar ook bij het halen van informatie uit een database. Ook draag je actief bij aan de doorontwikkeling van de vakgroep Kennis en Verkenning en de datagedrevenheid van de organisatie. Je denkt over en bouwt mee aan een toekomstbestendige oplossing voor onze datastructuur, rapportages en dashboards.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een resultaatgerichte en zelfsturende professional die makkelijk contact legt met opdrachtgevers en collega&rsquo;s. Je hebt een duidelijke visie op hoe data onze organisatie versterken en verbinden. Je volgt digitale ontwikkelingen op de voet en weet opdrachtgevers mee te nemen in de uitdagingen op het gebied van datascience en datagedreven werken. Je bent sterk in je analyses en probleemoplossend. Je beschikt over sterke communicatieve en adviesvaardigheden en weet ze creatief en inspirerend in te zetten. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde wo-opleiding, met een kwantitatief karakter, bij voorkeur in een van de sociale wetenschappen of in de richting van datascience; &nbsp;</li> <li>5 jaar werkervaring in een vergelijkbare werkomgeving;&nbsp;</li> <li>aantoonbare ervaring met het analyseren van data (in SPSS of een programmeertaal);&nbsp;</li> <li>aantoonbare ervaring met visualiseren van data in een dashboard (bij voorkeur Microsoft Power BI); &nbsp;</li> <li>kennis van databasekoppelingen (pr&eacute;); &nbsp;</li> <li>gevoel om mee te bewegen met nieuwe technieken en vereiste vaardigheden.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>De vakgroep Kennis en Verkenning is het kenniscentrum van de gemeente Deventer. Wij leveren hoogwaardige data, advies en vakinformatie, als randvoorwaarde voor een succesvol project of programma. Want: gedreven door data neem je betere beslissingen! We helpen bij de duiding en in het gebruik ervan. We brengen met onze onderzoeken de nuance in de discussie, zetten feiten in de juiste context, helpen mee met het in kaart brengen van zowel het vraagstuk als de context. &nbsp;&nbsp;</p> <p>We horen bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Margreet Nuus, co&ouml;rdinator Kennis en Verkenning via <a title="Bel nummer 06-57552988" href="tel:0657552988">06-57552988</a>. Solliciteren kan tot en met 13 maart 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2888125/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;De gesprekken vinden plaats op 17 maart 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-02-22 10:00:00 +0100 2022-02-21 15:41:24 +0100 2022-02-22 09:59:47 +0100 Junior Data-analist / Onderzoeker Onderzoek doen voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners? Wij zoeken een tijdelijke collega met passie voor data, innovatie én de publieke zaak. Behalve structureren en analyseren van data draag je ook actief bij aan doorontwikkeling van de vakgroep Kennis en Verkenning. Je vervangt een collega tijdens haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof.  <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren: </strong>24 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> Data / Onderzoek en Statistiek&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.865 tot &euro; 4.208 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 13 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd van 1 mei tot en met 31 december 2022</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je voert zelfstandig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit voor de gemeente Deventer en (veelal) gemeentelijke opdrachtgevers in de regio. Zo draag je bij aan het goed en feitelijk omgaan met de maatschappelijke vraagstukken. Je voert je opdrachten uit van intake tot nazorg. Je concretiseert de vraag van de opdrachtgever en maakt een bijbehorende planning. &nbsp;</p> <p>Je haalt data op en structureert deze. Vervolgens analyseer je je bevindingen en visualiseer je het in een dashboard, rapport of factsheet. Je bent inzetbaar bij bijvoorbeeld de uitvoering van een inwonerpeiling, maar ook bij het halen van informatie uit een database.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een resultaatgerichte professional, die zelfstandig onderzoek kan doen. Je hebt affiniteit met datagedreven werken en kunt data en onderzoek goed inzichtelijk maken. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, gericht op samenwerking. In je analyse ben je scherp. Je wordt gewaardeerd om je probleemoplossend vermogen en adviesvaardigheden.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde wo-opleiding, met een kwantitatief karakter, bij voorkeur in een van de sociale wetenschappen&nbsp;</li> <li>2 jaar werkervaring in een vergelijkbare werkomgeving;&nbsp;</li> <li>aantoonbare ervaring met het analyseren van data (in SPSS of een programmeertaal);&nbsp;</li> <li>aantoonbare ervaring met visualiseren van data in een dashboard (bij voorkeur Microsoft Power BI);&nbsp;</li> <li>kennis van databasekoppelingen (pr&eacute;); &nbsp;</li> <li>gevoel om mee te bewegen met nieuwe technieken en vereiste vaardigheden.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>De vakgroep Kennis en Verkenning is het kenniscentrum van de gemeente Deventer. Wij leveren hoogwaardige data, advies en vakinformatie, als randvoorwaarde voor een succesvol project of programma. Want: gedreven door data neem je betere beslissingen! We helpen bij de duiding en in het gebruik ervan. We brengen met onze onderzoeken de nuance in de discussie, zetten feiten in de juiste context, helpen mee met het in kaart brengen van zowel het vraagstuk als de context. &nbsp;&nbsp;</p> <p>We horen bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Margreet Nuus, co&ouml;rdinator Kennis en Verkenning via <a title="Bel nummer 06-57552988" href="tel:0657552988">06-57552988</a>. Solliciteren kan tot en met 13 maart 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2888073/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;De gesprekken vinden plaats op 22 maart 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2022-02-22 10:00:00 +0100 2022-02-21 15:51:20 +0100 2022-02-22 09:59:15 +0100 Strategisch adviseur Finance en Control Jij legt verbindingen tussen ambitie, realisatie en financiële middelen. Zo draag je bij aan een gezond financieel beleid van de gemeente. We zoeken een ervaren en resultaatgerichte strateeg. Iemand die weet wat er nodig is op de lange termijn en gelijktijdig inspeelt op veranderende situaties. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> financi&euml;n<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 4.849 tot &euro; 6.461 (schaal 13)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 6 maart 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij bent h&eacute;t aanspreekpunt voor de totstandkoming van onze gemeentebrede financi&euml;le producten en planning &amp; control. Je ontwikkelt het strategische financi&euml;le beleid, adviseert directie en college hierover en ondersteunt hen in de behandeling in de gemeenteraad. &nbsp;</p> <p>Je regisseert en co&ouml;rdineert de P&amp;C-cyclus van de gemeente Deventer en neemt initiatieven tot vernieuwing daarvan. Je stuurt meer strategisch complexe projecten aan het op gebied van P&amp;C en zorgt voor afstemming in de organisatie.&nbsp;</p> <p>Ook beoordeel en toets je de financi&euml;le onderbouwing van beleidsvoorstellen in specifiek benoemde gevallen. Je overlegt hiervoor op allerlei niveaus en in de volle breedte van de gemeente. Je zorgt dat je goed op de hoogte bent van wat er speelt in de politiek en binnen de begrotingsprogramma's. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de financieel adviseurs.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een stevige adviseur die vertrouwen wekt en resultaatgericht is. Je neemt initiatief en bent sterk zelforganiserend. Jij weet waar je informatie vandaan haalt. Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden. Je bent communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief.&nbsp;</p> <p>Je ontwikkelt en vertaalt lange termijnstrategie&euml;n. Uiteraard ben je schrijfvaardig sterk omdat je een vooraanstaande rol hebt als regisseur van de P&amp;C-cyclus. Je speelt flexibel in op veranderende situaties, zoals een onverwachte B&amp;W-nota, wijzigingen in begroting of een nieuw college.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li>universitair werk- en denkniveau (bedrijfseconomie of vergelijkbaar)</li> <li>zeer ruime ervaring in een strategische beleids- of adviesfunctie in het vakgebied</li> <li>gedegen kennis van gemeentefinanci&euml;n</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Je thuisbasis is het team Finance &amp; Control. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.  &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager F&amp;C via <a title="Bel nummer 06-48430766" href="tel:0648430766">06-48430766</a>. Solliciteren kan tot en met 6 maart 2022 via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2887775/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;De gesprekken vinden plaats in week 10 en 11. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2022-02-21 14:50:00 +0100 2022-02-21 14:50:04 +0100 2022-02-21 15:21:57 +0100 Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein Als kwaliteitsmedewerker sociaal domein voor Jeugdzorg en Jongeren ben jij de verbindende factor tussen beleid en uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en het continu verbeteren van de processen. Je hebt een kritische blik, bent resultaatgericht en kunt goed omgaan met een wisselende werkdruk.  <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Kwaliteit, sociaal domein, jeugdzorg, jeugdwet&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2756 tot &euro; 4494 (schaal 10) &nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met uiterlijk 14 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De kwaliteitsmedewerker sociaal domein is een nieuwe functie, waarbij de focus ligt op de Jeugdzorg en Jongeren. Dit betekent dat jij het kwaliteitshandboek voor de front, mid- en backoffice ontwikkelt. Je zorgt voor de samenhang van processen, richtlijnen en kaders en voor het in kaart brengen van risico's. Hierbij werk je nauw samen met de collega's die werken in het sociaal domein, de senior backoffice en de juridisch beleidsadviseur van team Beleid.&nbsp;&nbsp;Je schrijft en onderhoudt werkprocessen, procedures en formats en zorgt voor borging ervan. Daarnaast vertaal je tactisch beleid naar werkprocessen en kaders en bewaak en toets je de uniformiteit in de uitvoering.&nbsp;</p> <p>Binnen deze functie onderzoek en analyseer je wat er rond de kwaliteit van de uitvoering jeugd en jongeren beter kan en doet verbetervoorstellen voor de uitvoering en het beleid. Je voert kwaliteitscontroles uit en levert een bijdrage aan (management)rapportages en audits. Je levert input en denkt mee over het nog te ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem voor het sociaal domein.&nbsp;&nbsp;Samen met de functioneel beheerder test en controleer je of de inrichting van het automatiseringspakket voldoende aansluit bij de werkprocessen en werkinstructie.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je vindt het fantastisch om te werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het werk. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je anderen enthousiasmeren en overtuigen van jouw adviezen en verbetervoorstellen. De volgende talenten zijn typerend voor jou: analytisch, objectief, samenwerkingsgericht, gestructureerd, resultaatgericht, kritisch en stressbesteding.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een hbo-opleiding (sociaaljuridische dienstverlening of vergelijkbaar);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van de Jeugdzorg;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring als kwaliteitsmedewerker binnen een gemeente en juridische kennis is een pre.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Met ingang van 1 april 2022 worden de toegang Wmo, de toegang Jeugd, de toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, RMC, het jongerenloket, de leerplicht, het leerlingenvervoer en de backoffice sociaal domein in een nieuw breed team Toegang georganiseerd. De kwaliteits- medewerker valt hi&euml;rarchisch onder de teammanager van dit team. We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Inge Wichink Kruit (teammanager van het nieuwe team Toegang) via&nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 53 15 65 95 " href="tel: 0653156595"> 06 - 53 15 65 95 </a>of Stefan Gerressen (kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein) via<a title="Bellen naar 06 - 83 65 51 67" href="tel: 0683655167">06 - 83 65 51 67</a>. Solliciteer uiterlijk 14 maart 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2886247/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-18 00:00:00 +0100 2022-02-18 08:19:30 +0100 2022-02-18 13:22:29 +0100 Toezichthouder brug en sluis Jij werkt op één van de mooiste werkplekken van Deventer: het brugwachtershuis Prins Bernhardsluis. Je zorgt dat de bruggen open en dicht gaan en dat schepen de sluis kunnen binnenvaren. Een verantwoordelijke baan die vraagt om continue focus. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 - 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Toezicht en veiligheid&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 1789 tot &euro; 2806 (schaal 5)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 2 maart 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je begint je werkdag met overleg met je collega over of er nog bijzonderheden zijn. Verschillende monitoren verschaffen jou het zicht op de sluis en de drie bruggen waar je verantwoordelijk voor bent. Via het informatie- en volgsysteem voor de scheepvaart zie jij of er schepen in aantocht zijn. Is dat het geval, dan meldt de schipper zich via de Marifoon bij jou. Je neemt de gegevens op van het schip en controleert of het schip bekend is. Dan check je of het waterpeil in de sluis goed staat. Daarna check jij via de camera's of het veilig is om de slagbomen voor het wegverkeer te sluiten. Met &eacute;&eacute;n druk op de knop zorg je dat de brug omhooggaat. Nadat het schip de sluis is binnengevaren, sluit jij de brug weer en open je de slagbomen voor het wegverkeer.&nbsp;</p> <p>Een gemiddelde dag bestaat eigenlijk niet, je werkzaamheden zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het weer en de waterstand. Samen met collega&rsquo;s werk je in roosterdienst, ook in het weekend en buiten reguliere kantooruren.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt een sterk gevoel voor veiligheid en verantwoordelijkheid. De uitdaging in dit werk zit in de continue focus. Het is een functie die veel concentratie en alertheid van je vraagt. Je kunt in hectische situaties goed het overzicht behouden en de rust bewaren. Je kunt goed alleen werken, bent communicatief vaardig en dienstverlenend.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 3 niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Digitaal vaardigheid, je bent gewend om met beeldschermen te werken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met digitale afhandeling van administratieve taken;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Marifooncertificaat;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Vaarbewijs;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Zwemdiploma;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">IVS-Next module;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Of de bereidheid om de laatste 4 onderdelen te halen.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Toezicht en Handhaving bestaat uit ongeveer 45 professionals op verschillende terreinen. Er zijn 3 vakgroepen: Brug &amp; Sluis, Bouwen &amp; Wonen en Toezicht/Boa. Verder is er een staf voor de planning en baliefunctie. Team Toezicht &amp; Handhaving is erkend leer- werkbedrijf en biedt op jaarbasis 6 tot 8 stageplaatsen aan. De boa&rsquo;s en toezichthouders werken ook voor de gemeente Olst-Wijhe en Raalte.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Vergoeding voor onregelmatigheidsdiensten.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ben Visscher, groepsmanager toezicht en handhaving, via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 22 99 36 22" href="tel:0622993622">06 - 22 99 36 22</a>. Solliciteren kan tot en met 2 maart door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2883987/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats in week 10 en 11.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-16 09:54:00 +0100 2022-02-16 09:54:32 +0100 2022-02-16 16:18:34 +0100 Medewerker technische installaties De gemeente is eigenaar van technische installaties zoals rioolgemalen, markt- en haveninstallaties, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Jij werkt mee aan het juist functioneren van de installaties. Ook ben je aanspreekpunt voor verkeers- en omleidingsplannen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Techniek&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.521 tot &euro; 4.109 (schaal 8/9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 27 februari 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met de senior beheerder openbare verlichting werk jij aan het contractbeheer van het onderhoud van technische installaties. Je bereid gepland onderhoud voor, je adviseert over vervangingsonderhoud en zorgt voor aanpassingen van het bestaande beheerbeleid. Hierbij maak je gebruik van de uitkomsten van keuringen, inspecties, registratie en analyse van kwartaalrapportages en storingen. Je houdt toezicht op technische werken in uitvoering.&nbsp;</p> <p>Je toetst verkeers- en omleidingsplannen die je verwerkt in het verkeerssysteem. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met collega's, hulpdiensten, onderaannemers en vervoerders. Ook behandel je vragen van inwoners, leveranciers en aannemers. Je vindt het belangrijk goed op de hoogte te blijven van wettelijke verplichtingen en technische normen en weet de consequenties daarvan te vertalen naar het onderhoudsbeleid.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een stevige persoonlijkheid met een klantvriendelijke instelling naar inwoners, initiatiefnemers en collega&rsquo;s. Je neemt graag initiatief, kunt goed analyseren en bent gericht op samenwerken. Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie. En je staat open voor idee&euml;n en meningen van anderen teneinde het beste resultaat voor de stad te bereiken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Bij voorkeur een afgeronde opleiding elektrotechniek en verkeerstechniek op minimaal MBO-niveau of de bereidheid de opleidingen verkeerstechniek en openbare verlichting te volgen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Actuele kennis van relevante NEN-normen op gebied van elektrotechnische installaties (waaronder NEN1010 en NEN3140 en bij voorkeur ook van verkeerskundige normen);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">De bereidheid om op termijn als Installatieverantwoordelijke (in de zin van de NEN3140) voor de gemeente Deventer op te treden;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Kennis en ervaring met het werken met Contract- en aanbestedingsvormen is een pr&eacute;.&nbsp;<br />&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken in een team van ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving. Je werkt intensief samen met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling. Het team vervult een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rene van Dijk (teammanager team Inrichting &amp; Beheer Leefomgeving) via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 29 37 81 26" href="tel:0629378126">06 - 29 37 81 26</a>.&nbsp; Solliciteren kan tot en met 27 februari 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2883743/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-15 16:00:00 +0100 2022-02-15 16:18:29 +0100 2022-02-15 16:18:29 +0100 Beleidsadviseur Inburgering Met de komst van de nieuwe wet inburgering is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Doel is dat iedere nieuwkomer zo snel mogelijk kan meedoen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Jij bent aanspreekpunt, adviseur en accountmanager in één. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo-wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> Sociaal Domein&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong> &euro; 3017 tot &euro; 5247 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong> Tot en met 27 februari 2022&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De nieuwe wet inburgering is een lerend stelsel, je bent dus continu aan het evalueren en bijsturen. Dit doe je op basis van een de nog te bouwen monitor, ervaringen van collega's, informatie van samenwerkingspartners en gesprekken met belangenorganisaties. Je ontwikkelt en initieert nieuw beleid of past bestaand beleid aan. Je houdt ontwikkelingen en effecten goed in de gaten. Landelijke ontwikkelingen volg je op de voet, je verwerkt ze in nieuwe voorstellen of beleid.&nbsp;</p> <p>Je adviseert het college over beleidskeuzes, informeert hen over de voortgang en bent aanspreekpunt voor vragen uit de politiek en van de pers. Je stuurt op de financi&euml;le kaders en legt hierover verantwoording af. Ook ben je contactpersoon en contractmanager voor contractpartners en subsidiepartijen. Je voert voortgangsgesprekken en beoordeelt inhoudelijke en financi&euml;le verantwoording.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Voor je collega's ben je een aanspreekpunt. Met hen bespreek je veranderingen in beleid, regelgeving of wijzigingen in werkprocessen. &nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent analytisch sterk en maakt complexe materie je snel eigen. Jij schakelt makkelijk van operationeel naar tactisch en strategisch niveau. Je vertaalt wet- en regelgeving en financi&euml;le kaders eenvoudig naar de praktijk. Je bent sensitief, inspirerend, gericht op samenwerking en kan omgaan met verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden.  &nbsp;<br /> &nbsp;<br />Je werkt graag in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent resultaatgericht, gestructureerd flexibel. Je deelt onze overtuiging dat we elkaar en onze samenwerkingspartners nodig hebben om samen de gewenste maatschappelijke resultaten te bereiken.  &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een relevante HBO+ of universitaire opleiding;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar werkervaring bij een gemeente of andere overheid;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Werkervaring in een (senior) beleidsfunctie of contractmanagement;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis van het sociaal domein en van de inburgering is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Werk en Inkomen is onderdeel van Team Beleid. In dit team werken beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Jeugd &amp; Onderwijs, Economie en Internationaal Beleid, Cultuur en Erfgoed, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dani&euml;lle Beumer, via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a>. Solliciteren kan tot en met 27 februari 2022 via het <a title="Ga naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2880003/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-10 14:00:00 +0100 2022-02-10 14:03:36 +0100 2022-02-21 17:52:55 +0100 Solution Architect Je werkt aan nieuwe softwareoplossingen die aansluiten op onze technische architectuur. Je bent de schakel tussen informatie-adviseurs, leveranciers en technisch beheerders. Jouw visie is daarbij belangrijk. We zorgen dat je voldoende opleidingsmogelijkheden krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten maken dit een interessante en uitdagende functie voor een (beginnend) architect. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo/wo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong> 32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ontwerpt oplossingen die aansluiten op de technische architectuur. Jouw werk kan beginnen met de vraag van een adviseur. Of je neemt deel aan een aanbesteding van een nieuwe applicatie. Je gaat aan de slag met de vraag hoe het product aansluit bij onze infrastructuur. Hierbij houd je rekening met de koppelingen tussen applicaties en systemen, de beveiliging, de gebruikersvriendelijkheid en privacy. Het resultaat is een technisch ontwerp dat je uitzet bij je collega's. Je actualiseert en optimaliseert de technische ontwerpen en blijft de architectuur verder verbeteren.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Het is een brede functie en dat betekent dat je bijvoorbeeld ook meedenkt over de integratie van systemen of advies geeft over hoe een systeem effici&euml;nter gebruikt kan worden.&nbsp; Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met het bouwen en ontwerpen van systemen, netwerken van Microsoft, VMWare of Citrix. Samen met jouw collega's werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap van de gemeente. Hiervoor moeten er slimme keuzes gemaakt worden en daarom zoeken we iemand die zich graag verdiept in de laatste ontwikkelingen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat je kennis deelt, overdraagt en collega's meeneemt bij veranderingen. Je bent in staat complexe omgevingen en situaties te overzien. We zoeken een enthousiaste en proactieve Solution Architect, die energie krijgt van een complexe, technische omgeving en zich verder wil ontwikkelen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">HBO/WO opleiding Technische bedrijfskunde, Technische informatica, of vergelijkbaar;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal vijf jaar ervaring met service,- of systeem implementatie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis en ervaring op het gebied van complexe infrastructuren op relevante onderwerpen, zoals: servervirtualisatie (VMware vSphere), VDI-infrastructuur (Horizon View), Microsoft Windows server- en clientsystemen, Azure AD, databases (Oracle, SQL), Exchange,&nbsp; SaaS-infrastructuren, application delivery, load balancing (Citrix NetScaler), Cisco LAN en WLAN, (netwerk)beveiliging, applicatiekoppelingen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Aantoonbare kennis van en ervaring hebben met architectuur frameworks als TOGAF, DYA etc. is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken voor DORW-I. DOWR-I is een samenwerking tussen de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte op het gebied van ICT. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.  Dit doen we voor ruim 1250 gebruikers.&nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij?&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We bieden een functie waarbij je invloed hebt op technologische keuzes. DOWR-I is een ambitieus team op het terrein van technologie. Bovendien werk je samen met gedreven collega's en vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Verder ervaar je bij de gemeente een goede priv&eacute;-werk balans omdat vrijheid en vertrouwen belangrijk voor ons zijn. We bieden de volgende secundaire voorwaarden:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan door motivatie kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2878537/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp; We hanteren geen deadline voor deze vacature. Heb je interesse? Reageer dan snel! Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-09 10:44:00 +0100 2022-02-09 10:44:29 +0100 2022-04-04 10:55:50 +0200 Technisch Security & Compliance Administrator M365 Jij zorgt ervoor dat de Microsoft 365 Security & Compliance inrichtingen aansluiten op de technische architectuur van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten op het terrein van M365 maken dit een interessante en uitdagende functie voor een (beginnend) Security & Compliance Administrator. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2798 tot &euro; 4562 (schaal 9/10)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 6 maart 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je werkt uitvoerend in het Security &amp; Compliance Center van Microsoft 365. Je kent de weg in de configuratie en geeft advies voor verbetering. Je actualiseert en optimaliseert de Microsoft Secure Score en onderhoudt de Security Baseline. Samen met jouw collega&rsquo;s werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap. Hiervoor maak je slimme keuzes op basis van de laatste Security &amp; Compliance ontwikkelingen binnen Microsoft 365. Vanuit die rol ben je ook betrokken bij de operationele securityprocessen en heb je nauw contact met de ISO en de TISO.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je bent de schakel tussen het securityteam en de productgroep M365. Jouw actuele kennis is daarbij belangrijk. Daarom krijg je voldoende opleidingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Deze functie valt binnen de Role-Based filosofie van Microsoft.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je kijkt vooruit en weet te anticiperen. Je deelt graag kennis, bent goed in overdragen en neemt medewerkers mee bij veranderingen. De Microsoft 365 omgeving is onderhevig aan veranderingen, en dit geldt zeker op het gebied van Security &amp; Compliance. Jij wordt er enthousiast van om in deze veranderende omgeving een zo hoog mogelijke beveiligingsscore te blijven halen.</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo ICT, Technische informatica, of vergelijkbaar;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Het Microsoft Security, Compliance &amp; Identity opleidingstraject (MS-500, SC-200, SC-300, SC-400) (of bereid om op korte termijn te halen);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Minimaal drie jaar diepgaande ervaring met Microsoft 365 Security &amp; Compliance;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis en ervaring op het gebied van dataclassificatie, wet- en regelgeving voor privacy en informatiebeveiliging.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (ruim 1250 gebruikers). We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je directe sparringpartners zijn de M365 Solution Architect en de Technische Security specialist.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster (groepsmanager IT beheer) via <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 6 maart 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2878809/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 10 maart 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-02-08 11:00:00 +0100 2022-02-08 11:18:26 +0100 2022-02-09 12:51:12 +0100 Adviseur financiële administratie Jij draagt bij aan de samenwerking tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). Waar jouw deskundigheid op het snijvlak van de financiële administratie en ICT tot zijn recht komt. Je hebt affiniteit met financiële administratie én met ICT en vindt het een uitdaging om systemen door te ontwikkelen en innovatief bezig te zijn. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Finance,&nbsp;ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;&nbsp;2756&nbsp;tot &euro;&nbsp;4494&nbsp; (schaal&nbsp;10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van&nbsp;3&nbsp;jaar&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Als adviseur werk je mee aan de P&amp;C cyclus. Vooral tijdens de jaarrekeningperiode ben je met de cijfers aan de slag. Daarnaast richt je je op de inrichting (structuren) van het financi&euml;le systeem en heb je oog voor de optimalisatie van processen waardoor we meer efficiency en kwaliteit kunnen bereiken. Je hebt veel contact met je teamgenoten, de functioneel beheerders en de collega&rsquo;s van de 3 gemeenten over verschillende financi&euml;le vraagstukken. De huidige financi&euml;le administratie wordt gevoerd in SAP (HANA).&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een inspirerende en gedreven teamspeler met een eigen visie over de financi&euml;le administratie van de toekomst. Je vindt het een uitdaging om bezig te zijn met cijfers en de inrichting van het financi&euml;le systeem. Je kunt BBV-wijzigingen (Besluit Begroting en Verantwoording) vertalen naar de administratie. Je maakt analyses over de marktontwikkelingen en zet deze om naar kansen en mogelijkheden. Daarin neem je jouw collega's mee. Omdat we voor 3&nbsp;gemeenten&nbsp;werken is het belangrijk dat je&nbsp;prioriteiten stelt en&nbsp;je goed kunt inleven in de vragen en behoeftes van&nbsp;de&nbsp;klant&nbsp;.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je leidt projecten, of vervult een voortrekkersrol. Bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuwe begrotingsmodule of de inrichting van de workflow. Je zorgt niet alleen voor de technische inrichting, maar ook voor de administratieve organisatie. Je bent communicatief sterk en&nbsp;&nbsp;resultaat-, oplossings- en actiegericht.&nbsp;&nbsp;Maar bovenal ben je een prettige collega&nbsp; die goed past in ons deskundige en gedreven team.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau op het gebied van Financi&euml;n en/of ICT;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Bij voorkeur ervaring met het inrichten financi&euml;le systemen en kennis van gemeentelijke financi&euml;n (BBV).</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team DOWR&nbsp;Financi&euml;le&nbsp;Administratie&nbsp;is verantwoordelijk voor de uitvoering van de financi&euml;le administratie voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.&nbsp;We zorgen voor een goed ingerichte administratie&nbsp;en&nbsp;soepel lopende administratieve processen. Ook leveren&nbsp;we kwalitatief&nbsp;goede informatie en ontsluiten deze informatie richting de&nbsp;budgetverantwoordelijken.&nbsp;Het is een zeer deskundig, gedreven en gezellig team bestaande uit&nbsp;35&nbsp;professionals.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>De DOWR-samenwerking&nbsp;</h2> <p>Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) werken intensief samen op het gebied van bedrijfsvoering. Door samen te werken besparen de gemeenten kosten, leveren ze betere kwaliteit producten en diensten en zijn ze minder kwetsbaar. Het team FA is onderdeel van de DOWR-samenwerking.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rudolph Hunink via <a title="Bellen naar 06 - 10 90 81 58" href="tel:0610908158">06 - 10 90 81 58</a> of Marianne Landuwer (co&ouml;rdinator financi&euml;le administratie) via <a title="Bellen naar 06 - 10 65 90 72" href="tel:0610659072">06 - 10 65 90 72</a>.&nbsp;Solliciteren kan via het <a title="Ga naar digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2870577/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;</p> <p>Dat betekent dat we continu de sollicitaties beoordelen. Zien we potentie? Dan nodigen we jou uit voor een gesprek!&nbsp;</p> 2022-01-27 16:00:00 +0100 2021-12-22 16:39:00 +0100 2022-01-28 10:27:16 +0100 Kwaliteitsmanager ICT Kwaliteit met een hoofdletter K. Daar sta jij voor. Je geeft vorm aan het kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO 9001:2015 en je initieert veranderprocessen- en projecten zoals de ontwikkeling van Applicatie Portfolio Management (APM). Jij zorgt voor kwalitatieve ICT-dienstverlening voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Informatievoorziening/ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot&nbsp;en met&nbsp;6 februari 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bespreekt&nbsp;met&nbsp;de&nbsp;proceseigenaren&nbsp;binnen&nbsp;jouw&nbsp;team&nbsp;DOWR-I&nbsp;hoe processen lopen en&nbsp;hoe ze&nbsp;verbeterd kunnen worden.&nbsp;Zo&nbsp;versterk je het kwaliteitsbewustzijn van je collega&rsquo;s&nbsp;van&nbsp;Functioneel beheer, IT-beheer,&nbsp;Informatiemanagementadvies en&nbsp;Business control. Je organiseert interne en externe audits&nbsp;en monitort de follow-up, waardoor&nbsp;de kwaliteit transparant en voorspelbaar&nbsp;is en blijft.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je adviseert het&nbsp;MT&nbsp;van DOWR-I&nbsp;over&nbsp;het kwaliteitsbeleid&nbsp;en geeft inzicht&nbsp;aan de hand van het&nbsp;kwaliteitsdashboard. Je volgt interne en externe ontwikkelingen en voert procesbewaking en regie op ons kwaliteitsmanagementsysteem.&nbsp;Je ontwikkelt thema&rsquo;s met een sterke relatie op kwaliteit en verbetering. Denk&nbsp;hierbij aan de ontwikkeling van APM&nbsp;en&nbsp;ondersteuning van de vakgroepen&nbsp;op procesmanagement e.d.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bent sociaal vaardig,&nbsp;neutraal en feitelijk. Dat maakt jou&nbsp;een&nbsp;betrouwbare&nbsp;gesprekspartner op alle niveaus. Je bent communicatief&nbsp;sterk.&nbsp;Hierdoor weet je collega&rsquo;s, managers en externe partijen goed te informeren en adviseren en weet je ontwikkelingen te agenderen.&nbsp;Ook analytisch&nbsp;en procesmatig ben je sterk, jij&nbsp;ziet verbetermogelijkheden en&nbsp;monitort deze.&nbsp;Jouw enthousiasme draagt bij aan een sterk kwaliteitsbewustzijn.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Minimaal 2 jaar ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met een kwaliteitsmanagementsysteem, bij voorkeur binnen een ICT-afdeling/organisatie;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van en ervaring met ISO 9001:2015 norm;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van en ervaring met het opzetten en (laten) uitvoeren van auditprogramma&rsquo;s en de opvolging daarvan, het beheren van kwaliteitsregistraties en het toezicht op uitvoering daarvan en met het uitvoeren van managementreviews;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met projectmatig werken en het opzetten van nieuwe werkwijzen en methodes.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team&nbsp;DOWR-I levert&nbsp;ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers&nbsp;werken&nbsp;we actief&nbsp;aan&nbsp;Informatie Management Advies,&nbsp;ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ren&eacute; Passchier via <a title="Bellen naar 06 - 51 27 56 42" href="tel:0651275642">06 - 51 27 56 42</a>. Solliciteren kan tot en met 6 februari 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2866809/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a> De gesprekken vinden plaats op&nbsp;dinsdag 15 februari 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-01-25 15:00:00 +0100 2022-01-25 15:23:38 +0100 2022-01-25 15:27:39 +0100 Projectmanager ICT/Informatievoorziening Jij geeft leiding aan projecten op het gebied van ICT/Informatievoorziening voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). Je levert daarmee een bijdrage aan de versteviging van onze projectorganisatie die we willen uitbreiden met een medior projectmanager. Thema's waar je aan werkt zijn bijvoorbeeld datagedreven werken, implementatie van een nieuw zaaksysteem, vervangen van een applicatielandschap en toekomstgericht werken. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo<strong><br /></strong><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Informatievoorziening/ICT<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 3 februari 2022<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Over jou:</p> <p>Je houdt van een dynamische omgeving en gaat een uitdaging niet uit de weg. Je hebt een start gemaakt met de ontwikkeling van je projectmanagementvaardigheden en wilt dat verder uitbouwen. Je bent zelfstandig, betrouwbaar, communicatief vaardig, representatief en overtuigend. Je toont leiderschap en motiveert. <br /><br />Zowel je opdrachtgever als je projectteam weten je te vinden voor advies en maken hier veelvuldig gebruik van. Je weet wat stijlflexibiliteit is en past dit toe wanneer de situatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld bij het coachen van je projectteam en tijdens onderhandelingen of conflictsituaties. Je schakelt snel tussen verschillende niveaus, kunt het geheel overzien en bent sterk resultaatgericht.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>minimaal 3 jaar ervaring als projectleider/-manager;</li> <li>ruime kennis van projectmanagement, methodieken en standaarden als IPMA, PRINCE2, Agile/Scrum en beschikt over de nodige certificeringen;</li> <li>ervaring met aanbestedings- en/of implementatietrajecten van complexe ICT en informatiseringsprojecten.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team DOWR-I&nbsp;levert ICT-dienstverlening aan&nbsp;de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ren&eacute; Passchier via <a title="Bellen naar 06 - 51 27 56 42" href="tel:0651275642">06 - 51 27 56 42</a>. Solliciteren kan tot en met donderdag 3 februari 2022 via het digitale <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2865675/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdag 9 februari 2022 in de middag.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2022-01-21 12:00:00 +0100 2022-01-21 12:24:54 +0100 2022-01-21 14:04:20 +0100 Solution Architect Je werkt aan nieuwe softwareoplossingen die aansluiten op onze technische architectuur. Je bent de schakel tussen informatie-adviseurs, leveranciers en technisch beheerders. Jouw visie is daarbij belangrijk. We zorgen dat je voldoende opleidingsmogelijkheden krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten maken dit een interessante en uitdagende functie voor een (beginnend) architect. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 24 januari 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ontwerpt&nbsp;oplossingen&nbsp;die aansluiten op de technische architectuur.&nbsp;Jouw werk kan beginnen met de vraag van een adviseur. Of&nbsp;je neemt deel aan&nbsp;een&nbsp;aanbesteding&nbsp;van een nieuwe applicatie.&nbsp;Je gaat aan de slag met de vraag hoe het product aansluit bij onze infrastructuur.&nbsp;Hierbij&nbsp;houd je&nbsp;rekening met de koppelingen tussen applicaties en systemen,&nbsp;de&nbsp;beveiliging,&nbsp;de gebruikersvriendelijkheid&nbsp;en&nbsp;privacy.&nbsp;Het resultaat is een technisch ontwerp&nbsp;dat&nbsp;je uitzet bij je collega's. Je actualiseert en optimaliseert de technische ontwerpen en blijft de architectuur&nbsp;verder verbeteren.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Het is een brede functie en dat betekent dat je bijvoorbeeld ook meedenkt over de integratie&nbsp;van systemen&nbsp;of advies geeft over&nbsp;hoe&nbsp;een systeem&nbsp;effici&euml;nter&nbsp;gebruikt kan worden.&nbsp;&nbsp;Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met&nbsp;het bouwen en ontwerpen van systemen, netwerken&nbsp;van&nbsp;Microsoft, VMWare of Citrix.&nbsp;Samen met jouw collega's werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap van de gemeente.&nbsp;Hiervoor moeten er slimme keuzes gemaakt worden&nbsp;en daarom zoeken we iemand die zich graag verdiept in de laatste ontwikkelingen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat je kennis deelt, overdraagt en collega's&nbsp;meeneemt bij&nbsp;veranderingen. Je bent in staat complexe omgevingen en situaties te overzien.&nbsp;We zoeken een enthousiaste en proactieve Solution Architect, die&nbsp;energie krijgt van&nbsp;een complexe,&nbsp;technische omgeving en zich verder wil ontwikkelen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">HBO/WO opleiding Technische bedrijfskunde, Technische informatica, of vergelijkbaar;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal vijf jaar ervaring met service,- of systeem implementatie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis en ervaring op het gebied van complexe infrastructuren op relevante onderwerpen, zoals: servervirtualisatie (VMware vSphere), VDI-infrastructuur (Horizon View), Microsoft Windows server- en clientsystemen, Azure AD, databases (Oracle, SQL), Exchange,&nbsp; SaaS-infrastructuren, application delivery, load balancing (Citrix NetScaler), Cisco LAN en WLAN, (netwerk)beveiliging, applicatiekoppelingen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Aantoonbare&nbsp;kennis van en ervaring hebben met architectuur&nbsp;frameworks&nbsp;als TOGAF, DYA etc. is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken voor DORW-I.&nbsp;DOWR-I is een samenwerking tussen de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte&nbsp;op het gebied van ICT.&nbsp;We zijn in dienst van de gemeente Deventer.&nbsp;We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.  Dit doen we voor ruim 1250 gebruikers.&nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij?&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We bieden een functie waarbij je invloed hebt op technologische keuzes.&nbsp;DOWR-I&nbsp;is een ambitieus&nbsp;team&nbsp;op het terrein van technologie. Bovendien werk je samen met gedreven collega's en vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Verder ervaar je bij de&nbsp;gemeente een goede priv&eacute;-werk balans omdat vrijheid en vertrouwen belangrijk voor ons zijn.&nbsp;We bieden de volgende secundaire voorwaarden:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 24 januari 2022 via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2849153/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 2 februari 2022.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-12-23 12:00:00 +0100 2021-12-23 12:09:15 +0100 2022-01-06 16:03:47 +0100 Wijkenbeheerder Jij bent het aanspreekpunt van de wijk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doordat jij een echte netwerker bent, weten bewoners, bedrijven en partners jou goed te vinden. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Leefomgeving, beheer en onderhoud, communicatie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;&nbsp;2.756&nbsp; tot &euro;&nbsp;4.048&nbsp;(schaal&nbsp;9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 2 januari 2022&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je zorgt voor een schone en veilige openbare ruimte, zoals vastgelegd is in de Visie Leefomgeving en de contracten met de uitvoerende partijen.&nbsp;Leefbaarheid en veiligheid&nbsp;vormen&nbsp;de basis voor het welzijn van alle bewoners.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jij&nbsp;bent&nbsp;het aanspreekpunt&nbsp;en draagt de verantwoordelijkheid&nbsp;voor&nbsp;de aan jou&nbsp;toegewezen wijk. Om&nbsp;deze&nbsp;rol goed te kunnen&nbsp;vervullen, werk je het grootste deel van je tijd (circa 70%) vanuit de jouw toegewezen wijk.&nbsp;Je zoekt actief de samenwerking met instanties, bouwt een netwerk op en levert een bijdrage aan een verbeterde leefomgeving. Je&nbsp;ondersteunt&nbsp;bij de ontplooiing van bewonersinitiatieven.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je zet&nbsp;opdrachten&nbsp;uit&nbsp;voor herstel bij uitvoerende partijen&nbsp;en je zorgt&nbsp;voor financi&euml;le controle op afrekeningen.&nbsp;Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de communicatie en afhandeling naar de bewoners in de wijk rondom de meldingen.</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een enthousiasmerende pionier en netwerker. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig, proactief en werkt zelfstandig. Een echte netwerker met inlevingsvermogen.</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een vaktechnische opleiding op gebied van cultuur/civiele techniek op HBO-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar ervaring binnen het werkveld van beheerder of aanverwante functies;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Affiniteit met het werkveld (groen, grijs, riool) is een vereiste.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken in een team van ruim 90 enthousiaste en betrokken collega&rsquo;s die vanuit verschillende kennisgebieden werken aan de kwaliteit van de Deventer leefomgeving.&nbsp;Je werkt intensief samen&nbsp;met de inhoudelijk adviseurs van de teams Beleid en&nbsp;Projecten, Realisatie &amp; Ontwikkeling.&nbsp;Het team&nbsp;vervult&nbsp;een belangrijke rol als adviseur/regisseur op het vlak van de wettelijke, reguliere en beherende taken binnen de diverse vakgebieden.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met&nbsp;Sytze van der Schaaf, via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 0570 - 69 39 92" href="tel:0570693992">0570 - 69 39 92</a>.&nbsp;</p> <p>Solliciteren kan tot en met 2 januari 2022 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale&nbsp;sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2842433/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;vrijdag 14 januari 2022.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-12-15 09:00:00 +0100 2021-12-15 09:23:12 +0100 2021-12-15 09:25:52 +0100 Beleidsadviseur Vergunningen, Toezicht en Handhaving Als beleidsadviseur VTH werk je in een actueel en dynamisch werkveld. Je bent betrokken bij de Omgevingswet en de wet WKB. En je implementeert de nieuwe risicoanalyse-tool. Je haalt informatie op bij programmanagers en andere collega’s als input voor het jaarverslag, uitvoeringsplan en het beleidsplan. Ben jij schrijfvaardig en proactief en heb je affiniteit met vergunningen, toezicht en/of handhaving? Lees dan snel verder. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp;Vergunningen, Toezicht en Handhaving&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;3561 &ndash; &euro;5872 (schaal 11/schaal 12)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het werk van beleidsadviseur VTH is uitdagend en gevarieerd.&nbsp;Door veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is het werkveld volop in beweging.&nbsp;Je zorgt ervoor dat landelijke richtlijnen en lokale situaties vertaald worden in een praktische en effici&euml;nte aanpak. Dit verwerk je in beleidsnotities en jaarprogramma&rsquo;s.&nbsp;Hiervoor heb je nauw&nbsp;contact met programmamanagers en collega&rsquo;s uit het werkveld.&nbsp;Hoeveel vergunningen verwachten we te verlenen?&nbsp;Hoeveel controles gaan we uitvoeren?&nbsp;Waar gaan we meer toezicht op houden?&nbsp;Dit zijn vragen&nbsp;waar jij antwoord op wil. Je werkt met name veel samen met collega&rsquo;s van de veiligheid, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je zorgt dat het beleid wordt geborgd in de organisatie waarbij wordt voldaan aan de wettelijke vereisten door de gemeente. Je stemt af met bestuur en stakeholders, je volgt regionale en landelijke ontwikkelingen op de voet en je neemt deel aan regionale overleggen. Je bent projectleider voor de voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid. Je monitort en je stuurt bij in overleg met de team- en programmamanagers. Daarnaast ben je gesprekspartner en adviseur van het bestuur en aanspreekpunt voor collega's en stakeholders voor de VTH beleids- en uitvoeringscyclus.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je hebt een stevige persoonlijkheid die vertrouwen wekt en resultaatgericht is.&nbsp;Je&nbsp;neemt graag initiatief en je hebt een sterk zelf organiserend vermogen. Dat is belangrijk omdat je&nbsp;informatie moet ophalen in de organisatie.&nbsp;Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden, je bent&nbsp;communicatief sterk en politiek-bestuurlijk sensitief. Je bent tactisch ingesteld en hebt kennis van het strategische en operationele niveau.&nbsp;Uiteraard ben je&nbsp;schrijfvaardig sterk omdat je informatie&nbsp;gaat&nbsp;omzetten&nbsp;in beleidsstukken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;</h2> <p>Beschik je daarnaast over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Afgeronde hbo,- of wo-opleiding (bijvoorbeeld bestuursrecht, planologie, bouwkunde, milieukunde, veiligheidskunde);&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Aantoonbare meerjarige ervaring als beleidsadviseur;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Aantoonbare kennis van projectmatig werken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;<br />Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (teammanager Beleid) via telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>. We hanteren een open sollicitatiedatum.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je kunt reageren via het digitale&nbsp;<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2835589/127969?iso=nl">sollicitatieformulier.</a>&nbsp;Dat betekent dat we continu de sollicitaties beoordelen. Zien we potentie? Dan nodigen we jou uit voor een gesprek!&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-12-07 14:00:00 +0100 2021-12-07 14:52:07 +0100 2022-01-19 15:02:05 +0100 Beleidsadviseur Economie Als beleidsadviseur Economie draag jij bij aan toekomstbestendige bedrijven en bedrijventerreinen. Je werkt nauw samen met het bedrijfsleven en het onderwijs. Je zet in op nieuwe werklocaties, maar ook op het moderniseren van bestaande bedrijventerreinen. Wil jij bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen die klaar zijn voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen? En heb jij oog voor de belangen van ondernemers? Dan is deze uitdagende functie van beleidsadviseur economie iets voor jou! <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Economie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2973 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot we een geschikte kandidaat hebben&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met zicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het Deventer economisch profiel verandert de laatste jaren van een traditionele maakstad naar een bruisende, creatieve maak- en kennisstad. De stad is volop in ontwikkeling en dat vraagt om toekomstbestendige bedrijventerreinen en voldoende werkgelegenheid. Daar ga jij mee aan de slag als beleidsadviseur economie.&nbsp;Je trekt&nbsp;hierin samen op met het Deventer economisch Perspectief, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en gemeente.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Er zijn concrete plannen gemaakt om de bedrijventerreinen leefbaarder, bereikbaarder en duurzamer te maken. Binnen de gemeente zorg jij voor het aanjagen van deze plannen.&nbsp;Samen met de externe projectleider bepaal je de planning, het proces en je behoudt het overzicht. Jij zorgt voor samenwerking en afstemming met collega&rsquo;s van andere programma&rsquo;s binnen de gemeente (bijvoorbeeld van&nbsp;mobiliteit, vastgoed en ruimte) om deze projecten goed te laten verlopen. En je adviseert de portefeuillehouder over de voortgang en houdt de hoofdlijnen in de gaten.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je ziet het als een uitdaging om verschillende belangen bij elkaar te brengen. Maar je kan ook grenzen aangeven als dat nodig is. Je ziet wat er nodig is om knelpunten op te lossen en resultaat te behalen. Daarnaast ben je een goede netwerker en sparringpartner en beweeg je gemakkelijk tussen provinciale, regionale en lokale partijen zonder resultaat uit het oog te verliezen. Je beschikt over uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Je beschikt over:</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo/wo werk- en denkniveau; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Affiniteit en ervaring met economisch- ruimtelijke onderwerpen, energie en klimaat en werklocaties;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Minimaal drie jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Je werkt binnen&nbsp;programmateam Economie en Internationaal Beleid dat weer onderdeel vormt van&nbsp;Team Beleid. Dat&nbsp;bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie&nbsp;en Internationaal Beleid, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We bieden jou een functie met veel vrijheid en dynamiek. Een functie waarin je veel samenwerkt met collega's en externe partijen. De ene dag ben je in gesprek met een lokale ondernemer. En de volgende dag werk je je plannen uit en voer je overleg met collega's. We&nbsp;vinden&nbsp;ontwikkeling belangrijk en daarom denken we graag mee in opleidingsmogelijkheden.&nbsp;</p> <h2>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</h2> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>.&nbsp;We hanteren geen sollicitatiedeadline. Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie zo snel mogelijk via het&nbsp;<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2834849/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>! Je ontvangt dan op korte termijn een reactie van ons.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-12-03 09:00:00 +0100 2021-10-14 11:39:19 +0200 2022-01-17 12:03:51 +0100 Medewerker Business Control Samen met de business controller verzorg jij het financieel beheer van de ICT-organisatie voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je ondersteunt en adviseert budgethouders, levert accurate financiële rapportages op en werkt mee aan procesverbetering. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo+ /hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur <br /><strong>Vakgebied: </strong>Finance &amp; Control/ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2756&nbsp; tot &euro; 4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 12 december 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met de business controller&nbsp;ben jij verantwoordelijk voor het&nbsp;financieel beheer&nbsp;van de ICT-organisatie&nbsp;voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, ook wel DOWR-I genoemd.&nbsp;Jij genereert en analyseert overzichten die nodig zijn voor financi&euml;le rapportages&nbsp;en bespreekt deze met&nbsp;de&nbsp;business controller. Je bewaakt&nbsp;de&nbsp;registratie en&nbsp;voortgang&nbsp;van processen, de inhoud en vooral het nakomen van afspraken.&nbsp;Waar je kansen ziet voor procesverbeteringen, benut je deze ook.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Daarnaast calculeer jij de meerjarenbegroting met de voorgenomen/voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze overzichten zijn belangrijk voor de (financi&euml;le) sturing door het&nbsp;managementteam&nbsp;van DOWR-I.&nbsp;Je voert maandelijks afstemmingsoverleg met&nbsp;de&nbsp;Finance en Control&nbsp;medewerkers van de 3 gemeenten.&nbsp;Zo&nbsp;draag je bij aan goede informatievoorziening en verbinding.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Je hebt natuurlijk een goed cijfermatig inzicht. Gecombineerd met je accurate en gestructureerde manier van werken help jij ons om &lsquo;in control&rsquo; te blijven. Je analyseert scherp en ondersteunt en adviseert op de juiste momenten. Je bent servicegericht en gericht op contact, waarbij je het resultaat goed in het oog houdt. Het werk kent de nodige deadlines, waar jij goed mee om weet te gaan.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding op minimaal mbo+/hbo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar ervaring binnen een complexe overheidsorganisatie (&gt; 1.000 gebruikers);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Kennis van planning &amp; control werkzaamheden binnen het IT-werkveld;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Enige kennis van en affiniteit met contracten en contractbeheer (om een collega bij afwezigheid te kunnen vervangen);</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede digitale vaardigheid met een ERP-pakket, Outlook, Excel en Sharepoint.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Team DOWR-I levert ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers werken we actief aan Informatie Management Advies, ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marco Nijman (business controller) via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 29 22 53 76" href="tel:0629225376">06 - 29 22 53 76</a>. Solliciteren kan tot en met 12 december 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2834329/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;donderdag 16 december 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-12-02 11:00:00 +0100 2021-12-02 11:16:08 +0100 2021-12-02 11:20:21 +0100 Beleidsadviseur Veiligheid We bieden twee actuele en uitdagende functies voor beleidsadviseurs met een visie. Eén adviseur voor het thema drugs en de ander voor de thema's digitale criminaliteit en veiligheid in de wijken. De overige onderwerpen waar je aan werkt, bepaal je in overleg. Het programma Veiligheid van de gemeente Deventer zet zich samen met de veiligheidspartners in voor een veilige gemeente. Dit doen we onder het motto ‘Werken aan een veilig, rechtvaardig en weerbaar Deventer'. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Veiligheid<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3.561 tot &euro; 5.169 (schaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot we een geschikte collega hebben gevonden<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Je&nbsp;werk&nbsp;</h2> <p>Je bent inzetbaar op alle voorkomende dossiers op het gebied van&nbsp;openbare&nbsp;orde en&nbsp;veiligheid.&nbsp;Jouw&nbsp;focusligt&nbsp;&oacute;f&nbsp;het drugsbeleid&nbsp;&oacute;f digitale&nbsp;criminaliteit&nbsp;en veiligheid in de wijken. Voor beide functies geldt dat&nbsp;je verantwoordelijk&nbsp;bent&nbsp;en regie voert op de uitvoering&nbsp;voor de beleidsontwikkeling en de advisering aan de&nbsp;burgemeester.&nbsp;Dit doe je in samenwerking met (veiligheids)partners zoals de&nbsp;politie,&nbsp;welzijnsorganisaties&nbsp;en de andere gemeenten in IJsselland. Je stimuleert&nbsp;de samenwerking met andere&nbsp;programma's binnen de gemeente&nbsp;en externe partijen. Namens de gemeente neem je deel aan diverse regionale netwerken en overleggen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Drugsbeleid&nbsp;</h2> <p>Wordt jouw focus drugsbeleid? Dan houd&nbsp;je je&nbsp;onder andere&nbsp;bezig met een stevigere aanpak van drugscriminaliteit en het coffeeshopbeleid. We&nbsp;willen inzetten op preventie&nbsp;en&nbsp;vroegsignalering.&nbsp;Dit&nbsp;betekent&nbsp;dat je samenwerkt met collega's van&nbsp;de gemeentelijke programma&rsquo;s Jeugd &amp;&nbsp;</p> <p>Onderwijs en Meedoen. Jouw takenpakket richt zich&nbsp;ook&nbsp;op de&nbsp;(juridische)&nbsp;advisering&nbsp;en voorbereiding in relatie tot bijvoorbeeld demonstraties,&nbsp;evenementen&nbsp;en veilig uitgaan.&nbsp;Vanuit je&nbsp;juridische kennis en ervaring&nbsp;draag je&nbsp;bij aan het op peil brengen en houden van de juridische basiskennis van de adviseurs&nbsp;binnen&nbsp;het programma&nbsp;veiligheid.&nbsp;</p> <h2>Digitale criminaliteit&nbsp;en veiligheid in de wijken&nbsp;</h2> <p>Door de toenemende digitalisering neemt ook de kans&nbsp;op digitale criminaliteit toe.&nbsp;De gemeente Deventer&nbsp;wil&nbsp;een&nbsp;regierol&nbsp;vervullen&nbsp;bij het&nbsp;versterken van het bewustzijn van gevaren van&nbsp;digitale criminaliteit.&nbsp;Je&nbsp;ontwikkelt actueel beleid op&nbsp;digitale criminaliteit,&nbsp;verkent de rol en&nbsp;bevoegdheden&nbsp;van de gemeente op dit terrein en&nbsp;je&nbsp;stelt&nbsp;preventieve maatregelen&nbsp;op.&nbsp;Ook ben je verantwoordelijk voor veiligheid en overlast in de wijken/dorpen van de gemeente Deventer.&nbsp;Je draagt oplossingen aan&nbsp;die de&nbsp;veiligheid in de wijken verbeteren.&nbsp;Hierbij bepaal je samen met collega&rsquo;s&nbsp;en&nbsp;externe partners&nbsp;de&nbsp;integrale opgave&nbsp;en&nbsp;de gewenste verbeteringen.&nbsp;Je inventariseert daarbij vraagstukken en problemen, analyseert deze en gaat hiermee aan de slag.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw&nbsp;onderwerpen&nbsp;</h2> <p>Aanvullend&nbsp;kies je&nbsp;een&nbsp;ander onderwerp&nbsp;dat&nbsp;onder jouw verantwoordelijkheid valt. Dit kan&nbsp;betaald voetbal zijn of&nbsp;crisisbeheersing.&nbsp;Ga je voor betaald voetbal? Dan&nbsp;adviseer je over&nbsp;de&nbsp;voorbereiding in relatie tot&nbsp;betaalde&nbsp;voetbalwedstrijden.&nbsp;Hierbij&nbsp;neem&nbsp;je deel&nbsp;aan&nbsp;het&nbsp;casusoverleg GA&nbsp;Eagles&nbsp;(overleg persoonsgerichte aanpak).&nbsp;Als je kiest voor&nbsp;crisisbeheersing&nbsp;dan&nbsp;ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en&nbsp;bestuursondersteuning&nbsp;op het terrein van de veiligheidsregio, brandweer en rampenbestrijding.&nbsp;</p> <p>Voor beide functies geldt dat je als&nbsp;adviseur crisisbeheersing lid&nbsp;bent van het beleidsteam bij crisissituaties.&nbsp;Deze taak wordt op piketbasis (circa &eacute;&eacute;n keer per zes weken) ingevuld.&nbsp;Het is daarom belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en rustig blijft in stressvolle situaties. Ook&nbsp;vragen we&nbsp;om&nbsp;bij alarmering binnen &eacute;&eacute;n uur in Deventer te zijn.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>We vinden het belangrijk dat je een visie hebt of een visie kan ontwikkelen op&nbsp;de thema&rsquo;s waar je aan werkt. Je volgt ontwikkelingen&nbsp;en je bent betrokken bij de inhoud.&nbsp;Dit is belangrijk omdat je een gesprekspartner&nbsp;bent&nbsp;op&nbsp;verschillende niveaus. En omdat je&nbsp;een&nbsp;brede rol gaat vervullen&nbsp;binnen&nbsp;het gehele domein van&nbsp;openbare orde en&nbsp;veiligheid.&nbsp;Als beleidsadviseur&nbsp;ben je&nbsp;uiteraard&nbsp;bedreven&nbsp;in helder schrijven en adviseren.&nbsp;Je bent een sterke organisator en initiator&nbsp;en je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="-" data-font="Arial" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een Wo-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde, rechten of criminologie <em>(</em><em>ligt jouw voorkeur bij drugsbeleid? Dan is het belangrijk dat je een juridische achtergrond hebt)</em>&nbsp;</li> <li data-leveltext="-" data-font="Arial" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 3 jaar ervaring binnen&nbsp;het werkterrein van openbare orde&nbsp;en&nbsp;veiligheid&nbsp;of aanverwante beleidsterreinen&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het programma veiligheid maakt onderdeel uit van&nbsp;Team&nbsp;Beleid&nbsp;en&nbsp;bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de&nbsp;inwoners en organisaties van de gemeente Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dani&euml;lle Beumer (teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 82 18 27 73" href="tel:0682182773">06 - 82 18 27 73</a> of Carlien Osinga (programmamanager Veiligheid) via<a title="Bellen naar 06 - 29 22 04 32" href="tel:0629220432"> 06 - 29 22 04 32</a>. Solliciteer via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2833567/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;We hanteren geen sollicitatiedeadline. Je ontvangt van ons binnen 8 dagen een reactie. Zien we potentie? Dan nodigen we je direct uit voor een gesprek!</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-12-01 14:32:00 +0100 2021-12-01 14:32:42 +0100 2021-12-01 14:43:57 +0100 Kwaliteitsmedewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV) Werkprocessen verbeteren, analyses maken en verbetervoorstellen schrijven. Dit zijn jouw werkzaamheden als kwaliteitsmedewerker DIV. Jouw doel? Het verbeteren van de kwaliteit van de documentaire informatievoorziening. We zoeken een analytische en resultaatgerichte collega die deze uitdaging aangaat. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Informatiebeheer&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro;2756 tot en met &euro;4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot&nbsp;en met&nbsp;zondag 12&nbsp;december&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar,&nbsp;bij goed functioneren&nbsp;met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De kwaliteitsmedewerker werkt nauw samen met de collega&rsquo;s div,&nbsp;de&nbsp;postregistratie en de beleidsadviseur informatiebeheer. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van werkprocessen en procedures&nbsp;en je toetst of deze processen en procedures worden nageleefd.&nbsp;De kwaliteitsmedewerker is de &ldquo;spin in het web&rdquo; van het digitale Informatiebeheer.&nbsp;Je beschrijft en onderhoudt heldere werkprocessen en werkinstructies.&nbsp;Dit zijn werkinstructies waar uiteraard je collega's makkelijk mee uit de voeten kunnen.&nbsp;Je levert een bijdrage aan rapportages en audits door jaarlijks de kwaliteit van het informatiebeheer te toetsen aan de hand van het Auditwerkplan.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Zie jij ruimte voor verbetering? Dan zien we graag jouw verbetervoorstel tegemoet.&nbsp;Het is daarbij belangrijk dat je kritisch&nbsp;en objectief bent.&nbsp;Je verzamelt&nbsp;data en&nbsp;vertaalt deze naar relevante informatie.&nbsp;Deze input is belangrijk voor bijvoorbeeld het kwaliteitsmanagementsysteem. En voor de toekomstige toegankelijkheid van informatie.&nbsp;Je bent gericht op samenwerking en collega's kunnen bij jou terecht voor vragen en advies.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het beheren en inrichten van processen en procedures is een groot deel van je werk. Daarom vinden we het belangrijk dat je kennis en ervaring hebt met het ontwerpen en implementeren van effectieve werkprocessen en werkinstructies.&nbsp;Je vindt het fantastisch om te werken aan continue verbeteringen.&nbsp;Je bent communicatief vaardig&nbsp;en je kan collega's&nbsp;enthousiasmeren en overtuigen van jouw adviezen.&nbsp;In deze functie&nbsp;krijg&nbsp;je te maken met&nbsp;verschillende&nbsp;wet-&nbsp;en regelgevingen&nbsp;zoals de&nbsp;archiefwet, WEP, WOO, TBDT en WMEBV.&nbsp;Het is handig als&nbsp;je hier ervaring mee hebt.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde hbo-opleiding;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde SOD 1 en 2 is een pr&eacute;;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit acht functiegroepen, te weten:&nbsp;Receptie, Dienstverlening, Zorg, Leerplicht/RMC/Jongerenloket, Klantcontactcentrum, Burgertaken &amp; Gegevensbeheer, Vergunningen en de Postregistratie. Iedere functiegroep heeft op diverse manieren klantcontact; balie, telefoon, Whatsapp, e-mail,&nbsp;social&nbsp;media en post.&nbsp;De gemeente Deventer is een moderne en snel schakelende gemeentelijke organisatie met de blik naar buiten en een focus op het realiseren van ondernemers- en inwonerstevredenheid.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij&nbsp;je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer,&nbsp;saankoop&nbsp;van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in&nbsp;jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel&nbsp;contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Helma de Vos via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 10 16 03 17" href="tel:0610160317">06 - 10 16 03 17</a>. Solliciteren kan tot en met zondag 12 december door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2830777/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;dinsdag 21&nbsp;december.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-11-26 13:50:00 +0100 2021-11-26 13:50:02 +0100 2021-11-26 15:04:22 +0100 Stagiaire P&O – Onderwijsinstellingen Een goede relatie met onderwijsinstellingen vinden we heel belangrijk. We komen graag zo vroeg mogelijk in contact met onze toekomstige medewerkers. Hoe kunnen wij optimaal samenwerken met onderwijsinstellingen? Hoe versterken wij onze positie op de arbeidsmarkt? Deze vragen onderzoek jij tijdens je stage bij gemeente Deventer. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> P&amp;O&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met zondag 12 december&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Tijdelijk voor de duur van de stage&nbsp;</p> <h2>Wat ga je doen?&nbsp;</h2> <p>De gemeente is een grote organisatie met veel collega's die elk hun eigen netwerk hebben. We hebben niet duidelijk in beeld hoe dit netwerk er precies uit ziet. En daarom zoeken we jou!&nbsp;</p> <p>Je voert een quickscan uit welke relaties met onderwijsinstellingen er al liggen, welke onderwijsinstellingen en studierichtingen interessant zijn, waar we de relatie nog kunnen versterken &eacute;n of er initiatieven bij de onderwijsinstellingen liggen waar we gebruik van kunnen/moeten maken. Ook kijk je naar ons stagebeleid en of dit bijdraagt aan het vroegtijdig aantrekken van jong talent. Op basis van je onderzoek geef je ons advies met concrete verbeterpunten en acties.&nbsp;</p> <h2>Wie ben jij?&nbsp;</h2> <p>Jij bent een zelfverzekerde en zelfstandig werkende student. Je legt makkelijk nieuwe contacten en haalt er plezier uit als je via-via op zoek moet naar informatie. Analytisch ben je sterk, maar je gaat ook graag praktisch aan de slag. Bij voorkeur zit je minimaal in het derde jaar van je studie. &nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij?&nbsp;</h2> <p>Een uitdagende en leerzame stage bij P&amp;O! Een thema waar we ook meteen mee aan de slag gaan. Jouw uitkomsten verdwijnen zeker niet in de la. Je voert je eigen adviezen uit en kunt dus meteen een verschil maken binnen de gemeente.&nbsp;</p> <p>Naast je onderzoeksthema krijg je ook de kans om mee te werken aan andere projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van employer branding, werving &amp; selectie, leren &amp; ontwikkelen of HR-advies. Je krijgt een vaste stagebegeleider/ aanspreekpunt en we bieden je een stagevergoeding. De startdatum is in overleg met jou&nbsp;</p> <h2>Daarom werken bij gemeente Deventer&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Femke Boeijen via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 12 15 34 34" href="tel:0612153434">06 - 12 15 34 34</a>. Solliciteren kan tot en met 12 december door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2830077/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. &nbsp;We zien je motivatie graag tegemoet op een manier die het beste bij je past. Dit mag via een brief, video, moodboard etc. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je ons komt brengen als stagiaire. Als we een match zien dan maken we graag kennis op maandag 20 december. &nbsp;</p> 2021-11-26 13:00:00 +0100 2021-11-26 13:32:09 +0100 2021-11-26 13:33:05 +0100 Strategisch beleidsadviseur energie-opwek Jij geeft vorm aan de energietransitie in Deventer, samen met collega's, bestuur, ondernemers, bewoners, advies- en onderzoekbureaus. Je werkt aan bijzondere projecten gericht op een toekomstbestendig energiesysteem en lokale opwek van duurzame energie. Samen gaan we voor een energieneutraal Deventer. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo+/Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 &ndash; 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Strategieontwikkeling en uitvoering&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5872 (Schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De projecten&nbsp;waaraan jij werkt&nbsp;hebben een grote politieke en maatschappelijke impact.&nbsp;Het realiseren van grootschalige opwek van zon- en windenergie is noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Tegelijkertijd hebben zonnevelden en&nbsp;windturbines een grote invloed op de leefomgeving.&nbsp;Dit vraagt om&nbsp;maatschappelijke&nbsp;goed&nbsp;afgestemde en&nbsp;slimme keuzes.&nbsp;Lokaal opwekking van duurzame energie&nbsp;vraagt ook om het slim koppelen van vraag en aanbod en onderling uitwisselen van&nbsp;energie bij bedrijven en in woongebieden.&nbsp;Bestuurlijke borging is hierbij belangrijk. Je adviseert het gemeentebestuur en organiseert het bestuurlijk besluitvormingsproces.&nbsp;Je zorgt ervoor dat&nbsp;de&nbsp;samenleving betrokken blijft bij wat je doet.&nbsp;Dit is&nbsp;cruciaal.&nbsp;Samen met&nbsp;de programmamanager&nbsp;en&nbsp;de&nbsp;strategisch beleidsadviseur warmte&nbsp;geef jij de energietransitie&nbsp;in Deventer&nbsp;vorm.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ook vertegenwoordig je Deventer bij de Regionale Energiestrategie. De komende jaren worden keuzes gemaakt in locaties en technieken (combi wind, zon en alternatieven). Jij bent strategisch gesprekspartner voor de netbeheerders. Met hen maak je afspraken over een goede en tijdige netinpassing van de grootschalige opwek. Maar ook over de inpassing van diverse andere opwekprojecten, zoals zonnedaken in de gebouwde omgeving en bij agrari&euml;rs. Samen met ondernemers, advies- en onderzoeksbureaus verken je de mogelijkheden voor een toekomstbestendige energievoorziening. Denk aan innovatieve oplossingen op gebied van energie(opslag) waaronder waterstof. Je jaagt smart&nbsp;grid-oplossingen aan en faciliteert initiatieven bij de uitwerking en realisatie. Daarbij zet je je regionale en landelijke netwerk in, zoals NEO en&nbsp;Cleantech&nbsp;Regio.<span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <h2>Over jou&nbsp;</h2> <p>Optimistisch, inspirerend, vasthoudend, creatief en initiatiefrijk. Dat ben jij. Samenwerken zie je als d&eacute; manier om tot resultaat te komen. Je maakt makkelijk contact met inwoners, bedrijven en partners. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie-opwek, energie-opslag en smart grid-toepassingen en vertaalt dit naar Deventer context. De strategische plannen die je maakt weet je ook uit te voeren.</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">WO werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Aantoonbare ervaring en kennis op het terrein van duurzaamheid en energietransitie,&nbsp;met name op gebied van grootschalige opwek (zon en wind) en netinpassing;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ruim vijf jaar ervaring met beleidsontwikkeling en integrale samenwerkingsprojecten op energiegebied; &nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ruime aantoonbare ervaring met complexe en/of politiek gevoelige projecten;&nbsp;je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Affiniteit met technische inhoud;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ervaring met inwonersparticipatie is een pr&eacute;. &nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Team&nbsp;Beleid&nbsp;bestaat&nbsp;uit&nbsp;ongeveer&nbsp;100&nbsp;medewerkers;&nbsp;beleidsadviseurs,&nbsp;beleidsondersteuners&nbsp;en&nbsp;programmamanagers. Samen&nbsp;ontwikkelen&nbsp;zij&nbsp;beleid&nbsp;op diverse&nbsp;terreinen,&nbsp;waaronder&nbsp;Meedoen, Werk&nbsp;en&nbsp;Inkomen,&nbsp;Jeugd&nbsp;&amp;&nbsp;Onderwijs,&nbsp;Economie, Kunst,&nbsp;Cultuur&nbsp;en&nbsp;Erfgoed,&nbsp;Ruimtelijke&nbsp;Ontwikkeling, Milieu&nbsp;en&nbsp;Duurzaamheid,&nbsp;Energietransitie&nbsp;en&nbsp;Veiligheid. Het&nbsp;delen&nbsp;van&nbsp;kennis,&nbsp;inzichten&nbsp;en&nbsp;ervaringen&nbsp;resulteert&nbsp;in&nbsp;meer&nbsp;draagvlak,&nbsp;een&nbsp;optimale&nbsp;samenwerking&nbsp;en&nbsp;uiteindelijk&nbsp;passend&nbsp;<br />beleid&nbsp;voor&nbsp;de&nbsp;inwoners&nbsp;en&nbsp;organisaties&nbsp;van de&nbsp;gemeente&nbsp;Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (Teammanager) via <a title="Bellen naar 06 -22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a> of Otto Hettinga, (Programmamanager) via <a title="Bellen naar 06 - 15 46 10 48" href="tel:0615461048">06 - 15 46 10 48</a>. Solliciteer via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2828507/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>[[youtube:xk2oIaeUG9o]]</p> <p>&nbsp;</p> 2021-11-24 00:00:00 +0100 2021-09-30 12:05:10 +0200 2021-12-07 08:52:22 +0100 Administratief medewerker beschermd wonen en maatschappelijke opvang Mensen zo lang mogelijk vitaal laten leven en wonen in de eigen omgeving met de juiste ondersteuning. Dat is het doel van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. We zoeken een sterke administratieve medewerker die de consultenten in het werkveld ondersteunt in hun werkzaamheden. En waar collega's op kunnen rekenen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>16 -20 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp;Administratief secretarieel&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro;1934 tot &euro;2904 (schaal 6)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met woensdag 1 december &nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een&nbsp;vast&nbsp;dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je zorgt voor de administratieve ondersteuning&nbsp;van het proces&nbsp;voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Van&nbsp;aanvraag tot besluit.&nbsp;Je beheert de mailbox van het team regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit betekent dat je de niet inhoudelijke mails beantwoordt en mails naar de betreffende collega&rsquo;s doorstuurt. Het mailverkeer over de verschillende aanvragen sla je op in het digitale systeem. Je maakt afspraken ten behoeve van nieuwe aanvragen en plant tussentijdse gesprekken. Je verstuurt uitnodigingen met het format voor het ondersteuningsplan en controleert of de ondersteuningsplannen tijdig ingevuld worden geretourneerd.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Ook zorg je voor het verzenden van het toegangsformulier, leg je&nbsp;indien nodig de werkwijze uit en zorg&nbsp;je&nbsp;dat de toegangsformulieren worden opgeslagen en geagendeerd. Je maakt nieuwe dossiers in het digitale systeem aan en controleert of ondersteuningsplannen zijn ontvangen.&nbsp;Je houdt de overzichten&nbsp;bij en zorgt ervoor dat beschikkingen worden opgesteld en in het digitale systeem worden opgeslagen.&nbsp;Tenslotte verzorg jij de agenda en notuleer je bij het werkoverleg.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We zoeken een enthousiaste collega die het heerlijk vindt om te zorgen dat een administratief proces goed verloopt en dat collega's worden ontzorgd. Je werkt nauwkeurig, kunt goed plannen en bent scherp op het zorgen dat dossiers compleet zijn en op de juiste wijze in het systeem worden verwerkt. Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een administratief secretari&euml;le opleiding op mbo-niveau;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ervaring binnen een overheidsorganisatie als administratief ondersteuner;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Ervaring binnen het sociaal domein is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Lochem, Raalte en Zutphen werken samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vanuit de regionale programmaorganisatie voeren we regie, initi&euml;ren we beleid, beheren we (subsidie)relaties met aanbieders en wordt de toegang verleend voor cli&euml;nten tot de voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Jij maakt samen met de medewerkers toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang onderdeel uit van dit regionale samenwerkingsverband van 10 collega&rsquo;s. Deze 6 collega&rsquo;s,&nbsp;die binnen het regionale programmateam&nbsp;samen de toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang vormen,&nbsp;vinden hun thuisbasis per 1 januari 2022 in het team Publiekscontacten van de gemeente Deventer.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Inge Wichink Kruit (teammanager Publiekscontacten) via <a title="Bellen naar 06 - 53 15 65 95" href="tel:0653156595">06 - 53 15 65 95</a>. Solliciteren kan tot en met woensdag 1 december via het&nbsp;<a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2825097/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 9 december.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100}">&nbsp;</span></p> 2021-11-18 16:00:00 +0100 2021-11-18 16:35:09 +0100 2021-11-22 12:07:05 +0100 Teammanager Projecten, Realisatie & Ontwikkeling De twee teammanagers van team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) zoeken een derde inspirerende, doortastende en resultaatgerichte collega! We hebben veel werk te verzetten op het gebied van diverse projecten waaronder de Energietransitie en Wonen en Voorzieningen en kunnen jouw inzet daar goed bij gebruiken. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>WO<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Management<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 5.075&nbsp; tot &euro; 6.994 (schaal 14)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 30 november 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een verlenging met 2 jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met je collega teammanagers verbeter je processen en werkafspraken. Zo zorgen jullie voor een stevige basis voor medewerkers en organisatie en weten jullie van elkaar wat er in de verschillende teams gebeurt. Ook zaken zoals formatie, begroting en personeelsmanagement vallen binnen je takenpakket.</p> <p>Jij zorgt ervoor dat je team over de juiste sturing, kwaliteit en capaciteit beschikt, zodat resultaten behaald worden. Je geeft leiding op basis van vertrouwen en stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid. Liggen er gevoelige zaken op tafel? Dan stem je af met de verantwoordelijke en schaal je op waar nodig.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Werken met mensen geeft je energie. Je ziet het talent van iedere medewerker en stimuleert groei en ontwikkeling. De ene keer ben je meer coach, de andere keer meer gesprekspartner. Ook hou je medewerkers een spiegel voor.<br /><br />Jouw visie zet je om in concrete acties. Je bent duidelijk en daadkrachtig: het team weet waar je samen met hen naartoe wilt. Je grijpt in wanneer mens en middel uit balans dreigen te raken. Je beleeft plezier aan een politieke context, werkt met tact en neemt daarbij de verantwoordelijkheid niet over. Productinnovatie en procesverbetering zijn zaken waar jij op stuurt.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een WO werk- en denkniveau;</li> <li>Aantoonbare meerjarige (5 - 10 jaar) werkervaring als leidinggevende in de aansturing van HBO-WO professionals binnen een complexe (politiek gestuurde) organisatie;</li> <li>Kennis van projectmatig werken en de daarbij behorende processen;</li> <li>Aantoonbare ervaring in het geven van vorm en inhoud aan team- en vakgroepontwikkeling en het werkend maken van een opgave.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO) werkt gedreven aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast basistaken in de fysieke leefomgeving staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. <br /><br />In het team werken ongeveer 100 mensen.&nbsp;&nbsp;Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. We hebben daarbij blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden. Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving via <a title="Bellen naar 06 - 21 88 25 71" href="tel:0621882571">06 - 21 88 25 71</a> en/of Lieke van Berkum via 06 &nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 22 27 22 35" href="tel:0622272235">06 - 22 27 22 35</a>, teammanagers PRO. Voor algemene vragen kun je contact opnemen met Wim de Jong (directeur) via <a title="Bellen naar 0570 &ndash; 69 38 48" href="tel:0570693848">0570 &ndash; 69 38 48.</a></p> <p>Solliciteren kan tot en met 30 november 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het digitale <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2824575/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De eerste ronde gesprekken vindt plaats op woensdag 8 december 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-11-12 16:00:00 +0100 2021-11-17 16:52:04 +0100 2021-11-17 16:52:04 +0100 Beleidsadviseur Kunst, Cultuur en Erfgoed Je denkt vanuit onze cultuurvisie mee over de toekomst van de culturele sector. Dit doe je door de samenwerking in Deventer en omstreken te verbeteren en vernieuwing op gang te brengen. De komende jaren geven we vorm aan nieuwe meerjarige afspraken en zetten we in op de verbinding tussen cultuur en andere domeinen in de gemeente, zoals economie, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. We zoeken een ervaren beleidsadviseur die samen met collega’s hiermee aan de slag gaat. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:&nbsp;</strong>Kunst en&nbsp;Cultuur&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro;&nbsp;2973&nbsp;tot &euro;&nbsp;5169&nbsp;(schaal&nbsp;11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:&nbsp;</strong>Tot en met&nbsp;28 november 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met zicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je maakt afspraken&nbsp;om de samenwerking tussen culturele instellingen en partners,&nbsp;zowel&nbsp;producenten, amateurs, educatie&nbsp;als&nbsp;vrijwillige programmeurs in Deventer te versterken.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Als aanspreekpunt van&nbsp;een of meerdere instellingen&nbsp;ben&nbsp;je&nbsp;verantwoordelijk voor de realisatie van jouw projecten en producten. Je toetst plannen en resultaten aan de verstrekte subsidies en monitort de financi&euml;n van de instellingen.&nbsp;Daarnaast&nbsp;adviseer je&nbsp;het college van B&amp;W, de directie en de programmamanager over de haalbaarheid en voortgang van de plannen en over nieuwe ontwikkelingen.&nbsp;Daarbij&nbsp;zoek je&nbsp;ook de aansluiting met zowel lokaal, regionaal als landelijk beleid.&nbsp;Cultuur staat niet op zichzelf. Het raakt ook andere terreinen, zoals vastgoed en ruimtelijke ordening. Jij zet je actief in zodat culturele waarden hier onderdeel van worden.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;hebt&nbsp;een&nbsp;sterke&nbsp;persoonlijkheid&nbsp;en&nbsp;kunt je&nbsp;eigen standpunten goed beargumenteren. Je bent kritisch, hebt een frisse blik en het lef om je buiten de gebaande paden te begeven. Netwerken gaat je natuurlijk af;&nbsp;je bent toegankelijk en benaderbaar. Complexe vraagstukken weet je vanuit een brede visie te vertalen naar realiseerbare doelen. Je hebt affiniteit en een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke en maatschappelijke context.&nbsp;Verder&nbsp;kun je goed schakelen tussen verschillende soorten opdrachten en abstractieniveaus.&nbsp;Ook&nbsp;het interpreteren van een jaarrekening kost jou geen moeite.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Wo werk- en denkniveau;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Je kent de culturele wereld als geen ander&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;</h2> <p>Team&nbsp;Beleid&nbsp;bestaat&nbsp;uit&nbsp;ongeveer&nbsp;100&nbsp;medewerkers;&nbsp;beleidsadviseurs,&nbsp;beleidsondersteuners&nbsp;en&nbsp;programmamanagers. Samen&nbsp;ontwikkelen&nbsp;zij&nbsp;beleid&nbsp;op diverse&nbsp;terreinen,&nbsp;waaronder&nbsp;Meedoen, Werk en&nbsp;Inkomen,&nbsp;Jeugd&nbsp;&amp;&nbsp;Onderwijs,&nbsp;Economie,&nbsp;Kunst,&nbsp;Cultuur&nbsp;en&nbsp;Erfgoed,&nbsp;Ruimtelijke&nbsp;Ontwikkeling,&nbsp;Milieu en&nbsp;Duurzaamheid,&nbsp;Energietransitie&nbsp;en&nbsp;Veiligheid. Het&nbsp;delen&nbsp;van&nbsp;kennis,&nbsp;inzichten&nbsp;en&nbsp;ervaringen&nbsp;resulteert&nbsp;in&nbsp;meer&nbsp;draagvlak,&nbsp;een&nbsp;optimale&nbsp;samenwerking&nbsp;en&nbsp;uiteindelijk&nbsp;passend&nbsp;beleid&nbsp;voor&nbsp;de&nbsp;inwoners&nbsp;en&nbsp;organisaties&nbsp;van&nbsp;de&nbsp;&nbsp;gemeente&nbsp;&nbsp;Deventer. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn (Teammanager Beleid) via <a title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>. Solliciteren kan tot en met 28 november 2021 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2821731/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 7 december van 15:00 tot en met 17:00 uur.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-11-12 15:19:00 +0100 2021-11-12 15:19:51 +0100 2021-11-12 15:39:28 +0100 Projectleider fysieke leefomgeving Onderhouden en vernieuwen van de fysieke leefomgeving, samen met inwoners, bestuur, collega's en andere belanghebbenden. Daarvoor zoeken wij een collega, die projectmatig werken combineert met persoonlijk leiderschap. <p><strong>Opleidingsniveau:&nbsp;</strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Projectmanagement, procesmanagement, civiele techniek of weg- en&nbsp; waterbouw&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2.973 tot &euro; 4.494 (schaal 10)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot&nbsp;en met&nbsp;28 november 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast&nbsp; dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij hebt&nbsp;overzicht over je projecten&nbsp;en weet wat er allemaal nodig is om een project te laten slagen.&nbsp;Je geeft leiding aan projectgroepen&nbsp;met&nbsp;interne en externe professionals.&nbsp;Je&nbsp;zet marktpartijen in, stelt de juiste vragen en beoordeelt&nbsp;aanbiedingen en oplossingen op hun effectieve bijdrage aan het projectresultaat.&nbsp;Je krijgt veel ruimte voor jouw&nbsp;idee&euml;n.&nbsp;Je bent het aanspreekpunt voor&nbsp;verschillende partijen. Zowel intern als extern is een goede informatievoorziening en het verkrijgen van draagvlak belangrijk. Intern naar de opdrachtgever, vakinhoudelijke collega&rsquo;s en bestuur.&nbsp;Extern naar belanghebbenden als bijvoorbeeld bewoners&nbsp;en&nbsp;ondernemers.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Naast de fysieke leefomgeving&nbsp;word je&nbsp;ook ingezet op (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden, bedrijventerreinen of procesbegeleiding van particuliere ruimtelijke initiatieven. Ook ontwikkelingen op het gebied van energietransitie kunnen in jouw portefeuille komen.  Vaak werk je&nbsp;daarin samen&nbsp;met een projectmanager.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bent ervaren&nbsp;in&nbsp;leiding&nbsp;geven&nbsp;aan projectteams met expertises van binnen en buiten de organisatie. Je&nbsp;hebt aantoonbare ervaring met participatietrajecten en krijgt energie van interactieve processen met belanghebbenden. Je bent organisatiesensitief, communicatief sterk, beschikt over&nbsp;een goede oordeelsvorming,&nbsp;initiatiefrijk en&nbsp;resultaatgericht.&nbsp;&nbsp;Tot slot houd je van vernieuwing en staat kwaliteit hoog in het vaandel.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We kunnen een goede match zijn als: &nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Je hbo werk- en denkniveau hebt;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Je een hbo-opleiding hebt gevolgd op het gebied van civiele techniek of weg- en waterbouw;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Je in je recente loopbaan 3 tot 5 jaar ervaring hebt opgedaan als projectleider van infrastructurele projecten, bij voorkeur (middel)grote onderhoudsprojecten in de fysieke leefomgeving.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling (PRO)&nbsp;werkt gedreven aan&nbsp;een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Naast basistaken in de fysieke leefomgeving staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />In het team werken ongeveer 100 mensen.  Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. We hebben daarbij blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van ons vak en onze vaardigheden.&nbsp;Plezier in ons werk en een gezonde dosis humor staan voorop.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een professionele werkomgeving en een hecht en collegiaal team;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Werken voor een prachtige 100.000+ gemeente in misschien wel het mooiste stadhuis van Nederland;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren, financiering van studiefaciliteiten of fiscaal vriendelijk reiskosten (deels) vergoed krijgen;  &nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Een regeling betaald&nbsp;ouderschapsverlof ;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="6" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken en flexibele werktijden.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving (<a title="Bellen naar 06-21882571" href="tel:0621882571">06-21882571</a>) of Lieke van Berkum (<a title="Bellen naar 06-22272235" href="tel:0622272235">06 - 22 27 22 35</a>), teammanagers PRO. Solliciteren kan tot en met 28 november via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2821269/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2021-11-12 10:00:00 +0100 2021-11-12 10:20:30 +0100 2021-11-15 11:33:23 +0100 Kwaliteitsmanager ICT Kwaliteit met een hoofdletter K. Daar sta jij voor. Je geeft vorm aan het kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO 9001:2015 en je initieert veranderprocessen- en projecten zoals de ontwikkeling van Applicatie Portfolio Management (APM). Jij zorgt voor kwalitatieve ICT-dienstverlening voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Informatievoorziening/ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot&nbsp;en met&nbsp;18 november 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bespreekt&nbsp;met&nbsp;de&nbsp;proceseigenaren&nbsp;binnen&nbsp;jouw&nbsp;team&nbsp;DOWR-I&nbsp;hoe processen lopen en&nbsp;hoe ze&nbsp;verbeterd kunnen worden.&nbsp;Zo&nbsp;versterk je het kwaliteitsbewustzijn van je collega&rsquo;s&nbsp;van&nbsp;Functioneel beheer, IT-beheer,&nbsp;Informatiemanagementadvies en&nbsp;Business control. Je organiseert interne en externe audits&nbsp;en monitort de follow-up, waardoor&nbsp;de kwaliteit transparant en voorspelbaar&nbsp;is en blijft.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je adviseert het&nbsp;MT&nbsp;van DOWR-I&nbsp;over&nbsp;het kwaliteitsbeleid&nbsp;en geeft inzicht&nbsp;aan de hand van het&nbsp;kwaliteitsdashboard. Je volgt interne en externe ontwikkelingen en voert procesbewaking en regie op ons kwaliteitsmanagementsysteem.&nbsp;Je ontwikkelt thema&rsquo;s met een sterke relatie op kwaliteit en verbetering. Denk&nbsp;hierbij aan de ontwikkeling van APM&nbsp;en&nbsp;ondersteuning van de vakgroepen&nbsp;op procesmanagement e.d.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bent sociaal vaardig,&nbsp;neutraal en feitelijk. Dat maakt jou&nbsp;een&nbsp;betrouwbare&nbsp;gesprekspartner op alle niveaus. Je bent communicatief&nbsp;sterk.&nbsp;Hierdoor weet je collega&rsquo;s, managers en externe partijen goed te informeren en adviseren en weet je ontwikkelingen te agenderen.&nbsp;Ook analytisch&nbsp;en procesmatig ben je sterk, jij&nbsp;ziet verbetermogelijkheden en&nbsp;monitort deze.&nbsp;Jouw enthousiasme draagt bij aan een sterk kwaliteitsbewustzijn.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hbo werk- en denkniveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Minimaal 2 jaar ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met een kwaliteitsmanagementsysteem, bij voorkeur binnen een ICT-afdeling/organisatie;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis&nbsp;van&nbsp;en ervaring&nbsp;met&nbsp;ISO 9001:2015 norm;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis&nbsp;van&nbsp;en ervaring&nbsp;met&nbsp;het opzetten&nbsp;en (laten) uitvoeren&nbsp;van auditprogramma&rsquo;s en de opvolging daarvan, het&nbsp;beheren van kwaliteitsregistraties en het toezicht&nbsp;op uitvoering daarvan&nbsp;en met het&nbsp;uitvoeren van managementreviews;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met projectmatig werken en het opzetten van nieuwe werkwijzen en methodes.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team&nbsp;DOWR-I levert&nbsp;ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers&nbsp;werken&nbsp;we actief&nbsp;aan&nbsp;Informatie Management Advies,&nbsp;ICT-Architectuur, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ren&eacute; Passchier via <a title="Bellen naar 06 - 51 27 56 42" href="tel:0651275642">06 - 51 27 56 42</a>. Solliciteren kan tot en met 18 november 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar digitale&nbsp;sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2815713/127969?iso=nl">digitale&nbsp;</a><a title="Ga naar digitale&nbsp;sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2815713/127969?iso=nl">sollicitatieformulier</a>.&nbsp; De gesprekken vinden plaats op&nbsp;29 november 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-11-04 12:17:00 +0100 2021-11-04 12:17:05 +0100 2021-11-04 12:18:56 +0100 Consulent inburgering Ervoor zorgen dat nieuwkomers in Deventer zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dat is jouw belangrijkste taak. Jou wacht een afwisselende baan waarbij je veel in contact komt met inwoners met zeer diverse culturele achtergronden, collega’s en verschillende netwerkpartners. Wij zoeken 3 consulenten inburgering. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>28&nbsp;-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT, Sociaal/Maatschappelijk, Ruimtelijke Ordening etc.<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;&nbsp;2484&nbsp;tot &euro;&nbsp;4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot&nbsp;en met&nbsp;14 november 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat inburgeraars de taal leren, dat ze een opleiding kunnen volgen of dat ze werk hebben.&nbsp;Je voert&nbsp;gesprekken met onze nieuwe inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt. Dit onderzoek start al binnen het COA.&nbsp;Je bekijkt&nbsp;alle leefgebieden, stelt het inburgeringsdoel vast en bepaalt ook het recht op uitkering.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jij&nbsp;kijkt wat er nodig is om de zelfredzaamheid van&nbsp;inburgeraars&nbsp;te vergroten, welke doelen er vanuit inburgering worden gesteld en of die worden behaald. Je kijkt&nbsp;ook&nbsp;of er financi&euml;le rust is.&nbsp;Je biedt&nbsp;passende begeleiding gedurende het gehele inburgeringstraject.&nbsp;Daarbij schakel je&nbsp;hulpverlenende instanties in als de&nbsp;financi&euml;le,&nbsp;sociale&nbsp;of psychische problemen daar aanleiding voor geven.&nbsp;</p> <p>Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke maatschappelijke participatie, taalonderwijs, taalstages, bemiddeling naar werk worden uitgevoerd door partners in de stad. Met hen werk je dus ook nauw samen&nbsp;en je houdt regie op de uitvoering.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Deze functie is nog in ontwikkeling, dus jouw bijdrage hieraan is onmisbaar.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent communicatief sterk en beschikt over goede gespreksvaardigheden. Ook kun je je goed inleven in de situatie van de klant. Jouw kennis van de Participatiewet en andere relevante wet- en regelgeving is up-to-date. Je beheert je eigen caseload, zelfstandigheid is dus belangrijk. Je kunt goed prioriteiten stellen en je hoofd koel houden tijdens spoedprocedures. In complexe situaties kom je met creatieve oplossingen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau, bijvoorbeeld Sociaal Juridische Dienstverlening;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie waardoor je voldoende kennis hebt van de Participatiewet en dit weet toe te passen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">We werken met tolken, maar het is een pr&eacute; als je &eacute;&eacute;n of meer van de volgende talen spreekt: (Syrisch) Arabisch,&nbsp;Tigrinya&nbsp;of Farsi.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je komt te werken in een collegiaal en gezellig team. In ons team werken&nbsp;inkomensconsulenten, medewerkers&nbsp;uitkeringsadministratie, sociale recherche en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet&nbsp;en vanaf&nbsp;januari&nbsp;ook&nbsp;voor&nbsp;de wet Inburgering.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden (Teammanager Inkomensondersteuning) via <br /><a title="Bellen naar 06 - 17 11 18 08" href="tel:06-17111808">06 - 17 11 18 08</a>. Solliciteren kan tot en met 14 november door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2813331/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a>&nbsp;<br />De gesprekken vinden plaats&nbsp;in week 47.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-11-03 09:00:00 +0100 2021-11-03 09:58:17 +0100 2021-11-03 10:56:41 +0100 Solution Architect Je werkt aan nieuwe softwareoplossingen die aansluiten op onze technische architectuur. Je bent de schakel tussen informatie-adviseurs, leveranciers en technisch beheerders. Jouw visie is daarbij belangrijk. We zorgen dat je voldoende opleidingsmogelijkheden krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. De diversiteit van de vraagstukken en de ambities van de gemeenten maken dit een interessante en uitdagende functie voor een (beginnend) architect. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/wo &nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>32 -36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp;ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro;3561 tot &euro;5169&nbsp;(schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 14 november&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong>&nbsp;Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je ontwerpt&nbsp;oplossingen&nbsp;die aansluiten op de technische architectuur.&nbsp;Jouw werk kan beginnen met de vraag van een&nbsp;adviseur. Of&nbsp;je neemt deel aan&nbsp;een&nbsp;aanbesteding&nbsp;van&nbsp;een nieuwe applicatie.&nbsp;Je gaat aan de slag met de vraag hoe het product aansluit bij onze infrastructuur.&nbsp;Hierbij&nbsp;houd je&nbsp;rekening&nbsp;met&nbsp;de koppelingen tussen applicaties en systemen,&nbsp;de&nbsp;beveiliging,&nbsp;de gebruikersvriendelijkheid&nbsp;en&nbsp;privacy.&nbsp;Het resultaat is een technisch ontwerp&nbsp;dat&nbsp;je uitzet bij je collega's. Je actualiseert en optimaliseert de technische ontwerpen en&nbsp;&nbsp;blijft de architectuur&nbsp;verder verbeteren.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Het is een brede functie en dat betekent dat je bijvoorbeeld ook meedenkt over de integratie van systemen of advies geeft over hoe een systeem effici&euml;nter gebruikt kan worden.&nbsp;&nbsp;Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met het bouwen en ontwerpen van systemen en netwerken van Microsoft, VMWare of Citrix. Samen met jouw collega's werk je aan de verdere ontwikkeling van het ICT-landschap van de gemeente. Hiervoor moeten er slimme keuzes gemaakt worden en daarom zoeken we iemand die zich graag verdiept in de laatste ontwikkelingen. &nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat je&nbsp;kennis deelt, overdraagt en collega's&nbsp;meeneemt&nbsp;bij&nbsp;veranderingen. Je bent in staat complexe omgevingen en situaties te overzien.&nbsp;We zoeken een enthousiaste en proactieve Solution Architect, die&nbsp;energie krijgt van&nbsp;een complexe,&nbsp;technische omgeving en zich verder wil ontwikkelen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">HBO/WO opleiding Technische bedrijfskunde, Technische informatica, of vergelijkbaar;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar ervaring met service,- of systeem implementatie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kennis en ervaring op het gebied van complexe infrastructuren op relevante onderwerpen, zoals: servervirtualisatie (VMware&nbsp;vSphere), VDI-infrastructuur (Horizon View), Microsoft Windows server- en clientsystemen,&nbsp;Azure&nbsp;AD,&nbsp;databases&nbsp;(Oracle, SQL),&nbsp;Exchange, &nbsp;SaaS-infrastructuren,&nbsp;application&nbsp;delivery, load&nbsp;balancing&nbsp;(Citrix&nbsp;NetScaler), Cisco LAN en WLAN, (netwerk)beveiliging, applicatiekoppelingen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Aantoonbare kennis van en ervaring hebben met architectuur frameworks als TOGAF, DYA etc. is een pr&eacute;.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken voor DORW-I.&nbsp;DOWR-I is een samenwerking tussen de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte&nbsp;op het gebied van ICT.&nbsp;We zijn in dienst van de gemeente Deventer.&nbsp;We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.  Dit doen we voor ruim 1250 gebruikers.&nbsp;</p> <h2>Wat bieden wij?&nbsp;&nbsp;</h2> <p>We bieden een functie waarbij je invloed hebt op technologische keuzes.&nbsp;DOWR-I&nbsp;is een ambitieus&nbsp;team&nbsp;op het terrein van technologie. Bovendien werk je samen met gedreven collega's en vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Verder ervaar je bij de gemeente een goede priv&eacute;-werk balans omdat vrijheid en vertrouwen belangrijk voor ons zijn.&nbsp;We bieden de volgende secundaire voorwaarden:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in&nbsp;jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel&nbsp;contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster via het telefoonnummer: <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteren kan tot en met 14 november 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-10-29 14:30:00 +0200 2021-10-29 15:09:52 +0200 2022-01-06 16:03:00 +0100 Projectleider Nationaal Programma Onderwijs Het kabinet investeert in het onderwijs om onderwijsachterstanden te verkleinen die kinderen en jongeren hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Wij willen dat deze ondersteuning aansluit bij de behoefte van kinderen en jongeren en scholen. En daar ga jij mee aan de slag als Projectleider Nationaal Programma Onderwijs. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Hbo/Wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 24 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Onderwijs<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro;3561 tot &euro;5169 (schaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 14 november<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, daarna verlenging tot en met 1 augustus 2023 &nbsp;</p> <h2><strong>Jouw werk</strong></h2> <p>Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren en verantwoorden van het gehele Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Je maakt de vertaalslag van de behoefte van de onderwijsinstellingen naar de inzet van de financi&euml;le middelen een plan van aanpak. Voor Deventer is er een budget beschikbaar van 1,7 miljoen euro tot en met juli 2023.</p> <p>Je hebt veel contact met verschillende stakeholders van onderwijsinstellingen. Samen met het primair en voortgezet onderwijs en partners zoals de JGZ en de bibliotheek concretiseer je het plan van aanpak in afspraken en activiteiten. Je bent de vraagbaak voor het college en de directieraad. En je adviseert en informeert zodat er goede afstemming plaatsvindt.<br /><br />Je implementeert het plan van aanpak en hiervoor bezoek je regelmatig onderwijsinstellingen. Je monitort en evalueert de gemaakte afspraken en je bent verantwoordelijk voor het toetsen op criteria. Jouw rol heeft een grote impact waar veel verantwoordelijkheid bij komt kijken. Zo leg je jaarlijks eindverantwoording af aan het Rijk. In deze functie krijg je veel vrijheid en zelfstandigheid om vraagstukken op te pakken.</p> <h2><strong>Over jou </strong></h2> <p>Je hebt een stevige persoonlijkheid die er samen met de diverse organisaties voor zorgt dat de afgesproken plannen worden uitgevoerd. Je bent resultaatgericht en weet partijen te verbinden en te inspireren. Je hebt vanzelfsprekend affiniteit met onderwijs.</p> <h2><strong>Jouw ervaring </strong></h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een opleiding op minimaal hbo-niveau;</li> <li>Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider binnen het onderwijs of bij een overheidsorganisatie.</li> </ul> <h2><strong>Het team </strong></h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder werk en Inkomen, jeugd en onderwijs en economie. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2><strong>Ons aanbod</strong></h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2><strong>Daarom kiezen voor Deventer </strong></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2><strong>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp; </strong></h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra van Hoorn, telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 22 49 21 80" href="tel:0622492180">06 - 22 49 21 80</a>. Solliciteren kan tot en met 14 november door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier&nbsp;" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2811851/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier.</a></p> <p>De sollicitaties worden beoordeeld op woensdag 17 november. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 30 november.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-10-29 00:00:00 +0200 2021-10-29 14:24:30 +0200 2021-11-03 14:34:11 +0100 Managementassistent Team Beleid Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werkt nauwkeurig en denkt vooruit. In deze functie ondersteun je het teammanagement van het team Beleid, dat bestaat uit 3 managers, zodat zij en het team hun werk efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. <p><strong>Opleidingsniveau:&nbsp;</strong>Mbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong>&nbsp;20 -24&nbsp;uur <br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp;Ondersteuning&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro; 1.934 tot &euro; 2.904 (bij 36 uur schaal 6)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 31 oktober 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De werkzaamheden vari&euml;ren van het beheren van de mailboxen van de teammanagers, agendabeheer, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, post verwerken en het verrichten van&nbsp;voortgangscontroles.&nbsp;Verder behoort het verzorgen van nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten&nbsp;ook&nbsp;tot je taken.&nbsp;Je voert&nbsp;diverse administratieve taken uit, zoals het verwerken van ziek/betermeldingen,&nbsp;houdt&nbsp; overzichten bij,&nbsp;verwerkt&nbsp;facturen en&nbsp;bewaakt&nbsp; verschillende processen. Daarbij houd je ook tijdige afhandeling van actiepunten in de gaten en spreek je verantwoordelijken hierop aan.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Wij zoeken iemand met ruime kennis en ervaring van secretari&euml;le/managementondersteuning op&nbsp;mbo+ werk- en denkniveau. Als organisatietalent kan jij zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent proactief, communicatief vaardig, je hebt kennis van moderne communicatiemiddelen&nbsp;en&nbsp;neemt&nbsp;&nbsp;zelf&nbsp;initiatief.&nbsp;Het ontzorgen van het&nbsp;mensen geeft jou energie!&nbsp;Je hebt goede kennis van automatiseringstoepassingen, waaronder Windows 10 en SharePoint. Je hebt een flexibele en klantgerichte instelling en hebt kennis van en inzicht in procedures binnen een gemeentelijke organisatie.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Mbo werk- en denkniveau;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Ruime kennis van secretari&euml;le project- of programmaondersteuning en (ruime) ervaring met het werken in een bestuurlijke organisatie;&nbsp;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ruime ervaring met managementondersteuning;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van kantoorautomatisering (Word, Excel) en moderne presentatie en communicatiemiddelen (Powerpoint, Prezi, Infographics);</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van de gemeentelijke organisatie en/of de project- of programmaorganisatie, de bestuurlijke context, de werkprocessen en de besluitvormingsprocedures;</li> <li data-leveltext="&middot;" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met het klantgericht oplossen van knelpunten en het co&ouml;rdineren van informatiestromen in de werkorganisatie van een programmamanager.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Ruimtelijke Ordening, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met&nbsp;Mirella Beekman, groepsmanager ondersteuning, telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 21 19 86 39" href="https://www.deventer.nl/admin/0621198639">06-21198639</a>.&nbsp;</p> <p>Solliciteren kan tot en met 31 oktober 2021&nbsp;&nbsp;via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2807257/127969?iso=nl">digitale&nbsp;sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;vrijdag 5 november.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-10-22 09:00:00 +0200 2021-10-22 09:13:05 +0200 2021-10-26 10:31:26 +0200 Strategisch communicatieadviseur Je werkt in de politiek-bestuurlijke context van de gemeente waar je regie voert op de (strategische) communicatie rond het gemeentebestuur. Je bent de spin in het (communicatie) web voor dossiers met groot afbreukrisico en daarvoor het directe aanspreekpunt voor college en organisatie. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Communicatie&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro;4279&nbsp;tot&nbsp;&euro;5872&nbsp;(schaal 12)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot&nbsp;en met&nbsp;7 november&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van&nbsp;1 jaar, daarna verlenging voor twee jaar&nbsp;bij goed functioneren&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>De strategisch communicatieadviseurs van de gemeente Deventer zorgen voor de langetermijnvisie in de communicatie rond het college, de organisatie en de profilering van de bestuurders in relatie tot de strategische doelen. Op basis hiervan ontwikkelen de strategisch communicatieadviseurs het corporate&nbsp;communicatiebeleid.&nbsp;We&nbsp;zoeken nu een robuuste communicatieadviseur met gevoel voor zowel het primaire proces als de politiek-bestuurlijke context.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Voor het college zorg je voor brede en portefeuille-overstijgende communicatiestrategie&euml;n, die bijdragen aan focus en een nadrukkelijke positionering van het bestuur en de promotie van de stad. Je adviseert en voert regie rond actuele kwesties, dossiers met een groot afbreukrisico en de strategische doelen.&nbsp;Je werkt&nbsp;nauw samen met de vakgroep Communicatie.&nbsp;&nbsp;De strategische communicatieadviseur werkt voor twee bestuurders. Daarnaast neem je, op basis van piket, positie in de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio IJsselland.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een communicatieadviseur met aantoonbare ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent analytisch sterk, hebt een universitair werk- en denkniveau en kunt complexe materie snel terugbrengen tot de kern en helder verwoorden. Je kunt een goede communicatiestrategie maken, maar zorgt er ook voor dat deze van het papier af komt. Je voert de regie op de uitvoering of voert deze zelf uit.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je kunt een goede omgevingsanalyse maken, die je verwerkt in je advies. Je speelt in op de motivatie en belangen van betrokkenen &ndash; aan tafel en in het beleidsdomein- en bent in staat om politieke risico&rsquo;s &eacute;n kansen te zien. Je denkt buiten de gestelde kaders en stuurt op een gezamenlijk resultaat vanuit de gekozen strategie. Je past je aanpak aan als je krachtenveld verandert en je pakt je rol in complexe netwerkverbanden. Je bent een volwaardige sparringpartner.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een&nbsp;communicatieopleiding op&nbsp;minimaal&nbsp;wo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal vijf jaar ervaring binnen een overheidsorganisatie.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>De concernstaf bevordert en faciliteert besluitvaardig, transparant en collegiaal bestuur. Dit doen de medewerkers door gevraagd en ongevraagd te adviseren met de ori&euml;ntatie op de Gemeente Deventer als geheel en met goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij&nbsp;je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in&nbsp;jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel&nbsp;contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Teesink via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06 - 20 43 55 32" href="tel:0620435532">06 - 20 43 55 32</a>. Solliciteren kan tot en met 7 november 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2806807/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;De gesprekken vinden plaats op donderdag 11 november tussen 15.00 en 17.00 uur. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-10-21 13:00:00 +0200 2021-10-21 13:44:17 +0200 2021-10-27 16:04:13 +0200 Voorzitter Adviesraad Cultuur gemeente Deventer en gemeente Apeldoorn Apeldoorn, Deventer en Zutphen vormen samen de stedelijke cultuurregio Stedendriehoek. Vanaf 2022 gaat er voor het eerst gewerkt worden met een gezamenlijke Adviesraad Cultuur voor de gemeente Deventer en Apeldoorn. Het is belangrijk dat de subsidieaanvragen beoordeeld worden door een onafhankelijke adviesraad. De adviesraad adviseert beide colleges van B&W over subsidieverzoeken voor de verschillende culturele regelingen. <h2>Taken adviesraad</h2> <ul> <li>Het beoordelen van een subsidieaanvraag op basis van de subsidieregelingen cultuur van de gemeente Deventer en Apeldoorn;</li> <li>Het adviseren over een subsidieaanvraag aan het college van B&amp;W;</li> <li>De adviescommissie Cultuur komt drie keer per jaar bij elkaar voor een vergadering;</li> <li>De voorzitter heeft, naast bovenstaande taken, als extra werkzaamheden: algemeen aanspreekpunt van de adviesraad Cultuur, opstellen agenda en het opstellen van het schriftelijk advies.</li> </ul> <h2>Wij zoeken een voorzitter die:</h2> <ul> <li>Beschikt over inhoudelijke kennis op het gebied van ten minste &eacute;&eacute;n van de volgende disciplines;<br />&nbsp; &nbsp;- podiumkunsten en evenementen<br />&nbsp; &nbsp;- beeldende kunst<br />&nbsp; &nbsp;- erfgoed<br />&nbsp; &nbsp;- taal, literatuur &amp; media<br />&nbsp; &nbsp;- educatie &amp; participatie<br />(Bij voorkeur kennis op het gebied van podiumkunsten, richting theater).</li> </ul> <ul> <li>Algemene kennis heeft op het gebied van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector;</li> <li>Kennis heeft van het culturele klimaat in Deventer en Apeldoorn;</li> <li>Enige jaren ervaring met advisering in de cultuursector;</li> <li>Geen binding heeft met een culturele organisatie of vereniging in Deventer en Apeldoorn.</li> </ul> <h2>Deventer</h2> <p>In 2021 is de nieuwe subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur van kracht.</p> <p>Deze programmasubsidieregeling bestaat uit de volgende onderdelen:</p> <ol> <li>professionele culturele producties en/of presentaties;</li> <li>activiteiten cultuureducatie;</li> <li>culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;</li> <li>amateurkunst en volkscultuur.</li> </ol> <h2>Apeldoorn</h2> <p>Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Projectenregeling Cultuur (groot) van kracht. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van culturele activiteiten die van belang zijn voor de inwoners en/of de culturele sector in Apeldoorn. De Adviesraad Cultuur adviseert op basis van de criteria: artistieke kwaliteit, betekenis voor Apeldoorn en organisatorische kwaliteit.</p> <h2>Financi&euml;le vergoeding</h2> <p>De voorzitter van de Adviesraad Cultuur ontvangt per vergadering een vergoeding van &euro; 250,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Deventer en &euro; 125,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Apeldoorn. Het verschil is gebaseerd op het aantal te behandelen aanvragen.</p> <h2>Solliciteren</h2> <p>Reageren kan tot en met zondag 14 november 2021. De selectiegesprekken vinden plaats in week 47 en/of 48. De selectiecommissie bestaat uit een beleidsadviseur Kunst en Cultuur van de gemeente Deventer, een beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Apeldoorn en een lid van de Adviesraad Cultuur.</p> <p>Na de selectiegesprekken adviseert de selectiecommissie de colleges van B&amp;W, waarna benoeming volgt. De uitslag zal uiterlijk in de week van 13 december 2021 gedeeld worden.&nbsp;</p> <p>Je kunt je sollicitatiebrief en CV indienen via&nbsp;<a href="mailto:a.termaat.bergisch@deventer.nl">a.termaat.bergisch@deventer.nl</a>.</p> <p>Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie, dan kun je contact opnemen met Annejos Termaat, via bovenstaand mailadres.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie&nbsp;naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;</p> 2021-10-15 11:00:00 +0200 2021-11-10 11:00:02 +0100 2021-11-10 11:00:02 +0100 Constructeur Bouw Nieuwbouwplannen, historisch erfgoed, voormalige fabriekspanden en tijdelijke bouwwerken bij evenementen. Zomaar enkele voorbeelden van uitdagende bouwdossiers waar jij mee aan de slag gaat. Het historisch karakter van Deventer, onze ambitieuze plannen en eigen werkwijze zijn onderscheidende factoren in deze baan. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo of wo&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Bouw&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong>&nbsp;&euro;&nbsp;2.973 tot &euro; 4.494 (functieschaal 10)&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 1 juni 2022<br /><strong>Contractvorm:</strong> Aanstelling voor een jaar, wat bij goed functioneren over gaat in vast&nbsp;</p> <p>Deventer heeft&nbsp;een ambitieuze woningopgave, een groot buitengebied, royaal industrieterrein en een historische stadskern.&nbsp;Dat brengt&nbsp;veel dynamiek&nbsp;en biedt jou&nbsp;de mogelijkheid expertise en kennis te ontwikkelen.&nbsp;&nbsp;Met je directe collega's werk je samen aan het tijdig en correct bouwkundig beoordelen van vergunningaanvragen voor bouwwerken.&nbsp;Voor jou staat constructieve veiligheid voorop.&nbsp;Je adviseert tijdens de uitvoering van de bouw en bij de bestaande bouw.&nbsp;Zo geef je&nbsp;bijvoorbeeld advies aan toezichthouders&nbsp;bouw&nbsp;over kritieke factoren in geplande bouw- en sloopwerkzaamheden.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je&nbsp;toetst of bouwplannen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.&nbsp;Je werkt nauw samen met regisseurs omgevingsvergunningen.&nbsp;Je bedenkt en onderhandelt over oplossingen en adviseert over maatregelen.&nbsp;Daarbij zorg je ervoor dat we toegankelijk en dienstverlenend zijn.&nbsp;Je hebt veel contact met&nbsp;mensen die bouwaanvragen doen. Je begrijpt hun behoeften. Als een aanvraag niet voldoet denk je mee in oplossingen die wel haalbaar zijn, maar soms moet je ook 'nee', zeggen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;bent&nbsp;flexibel en creatief en je denkt in&nbsp;oplossingen. Jouw&nbsp;analytisch denkvermogen&nbsp;maakt dat je&nbsp;zelfstandig controleberekeningen&nbsp;kunt&nbsp;uitvoeren voor complexe constructies.&nbsp;Ingewikkelde situaties weet je goed onder woorden te brengen.&nbsp;Je legt makkelijk contact, bent&nbsp;klantgericht en werkt graag samen. Kom je ergens niet uit, dan schakel je tijdig de hulp in van anderen.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Een afgeronde bouwkundige en/of civieltechnische opleiding op HTS- of TU-niveau met constructieve afstudeerrichting;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Actuele kennis van de wet- en regelgeving (Wet Kwaliteitsborging), onderzoeksmethoden en kwaliteitsverklaringen;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Kennis van het Bouwbesluit en het ruimtelijk beleid van de gemeente;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Bij voorkeur kennis en ervaring met softwarepakketten, zoals Technosoft, Scia Engineer, BlueBeam,&nbsp;etc.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het Team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je komt te werken voor het team Ondernemen en Vergunningen. Dit team (ca. 60 medewerkers)&nbsp;maakt initiatieven mogelijk&nbsp;en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Het team&nbsp;zorgt voor&nbsp;tijdige en zorgvuldige vergunningverlening, bestuursrechtelijke handhaving en relatiebeheer.&nbsp;Je&nbsp;werkt&nbsp;nauw samen met de toezichthouders uit team Toezicht en voert daar ook werkzaamheden voor uit.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;&nbsp;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Coen Dingemanse (teammanager Ondernemen en Vergunningen) via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 10 90 85 22" href="tel:0610908522">06 - 10 90 85 22</a>. Solliciteer uiterlijk tot en met 1 juni 2022 via het <a title="Ga naar het digitale sollicitatie formulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2778503/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We reageren binnen 8 dagen op je sollicitatie.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-09-10 10:00:00 +0200 2021-09-10 11:05:48 +0200 2021-12-28 10:14:28 +0100 Medewerker belastingen Het team DOWR Belastingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ en de belastingheffing voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Om tot een aanslag te komen worden grote hoeveelheden data verwerkt. Jij vindt het leuk om te puzzelen met data maar ook om de dataprocessen te verbeteren. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Administratief, juridisch<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 1934 tot &euro; 3176 (schaal 7)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 26 september 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Jij bent samen met collega&rsquo;s verantwoordelijk voor het volledig en actueel houden van de belastingapplicatie. Dit doe je door gegevens uit de basisregistratie kadaster (BRK) en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) te verwerken. Deze basisregistraties zijn de basis voor de taxateurs om een goede WOZ-taxatie uit te kunnen voeren.</p> <p>Verder denk je actief mee in het verbeteren van de werkprocessen en lever je de basis voor de taxateurs om goed te kunnen waarderen. Daarnaast heb je ook nog enkele inhoudelijke taken zoals bijvoorbeeld het afhandelen van parkeerbezwaren. Afhankelijk van de taak ben je zelf verantwoordelijk of trek je daarin samen op met een collega. Daarnaast word je in het team ingezet op losse (kleine) projecten.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je werkt in een sterk gedigitaliseerde omgeving waarbij het werken met basisregistraties gebruikelijk is. We zoeken een collega die analytisch is en grote hoeveelheden data kan verwerken. Vanzelfsprekend gebeurt dit nauwkeurig en met oog voor detail. Daarnaast kun je hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden in een complexe en soms ook hectische werkomgeving.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Eeen afgeronde opleiding op minimaal mbo 4-niveau;</li> <li>Minimaal een aantal jaren werkervaring met het verwerken en analyseren van data in complexe administraties;</li> <li>Affiniteit met het vakgebied gemeentelijke belastingen.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het team DOWR Belastingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ en de belastingheffing voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We taxeren alle panden in de 3 gemeenten en verzamelen data uit diverse bronnen om hier belastingaanslagen van te maken. De bekendste belastingen zijn de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast handelen we bezwaren van burgers en voeren we beroepsprocedures. Ook &nbsp;zorgen we voor gedegen belastingadviezen aan onze opdrachtgevers. We werken in een uitdagende setting van meerdere rollen en taken per medewerker. Dit vraagt flexibiliteit van jou als medewerker en hier krijg je een grote dosis variatie en zelfstandigheid voor terug. In ons team werken taxateurs, juristen, data analisten, belastingambtenaren en projectmedewerkers. Een diverse club die elkaar aanvult en uitdaagt.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Eva R&ouml;ben, via <a title="Bellen naar 06 - 51 69 60 19" href="tel:0651696019">06 - 51 69 60 19</a>. Solliciteer uiterlijk 26 september 2021 via het digitale <a title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2778105/127969?iso=nl">sollicitatieformulier.</a> De gesprekken vinden plaats in de week van 4 oktober.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-09-10 10:00:00 +0200 2021-09-10 10:36:56 +0200 2021-09-10 10:36:56 +0200 Programmaondersteuner jeugd en onderwijs Een echte regelaar. Die blij wordt van het ondersteunen van de ander. Jij zorgt voor onder andere het voorbereiden van overleggen en organiseren van bijeenkomsten en activiteiten. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo &nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>24 uur &nbsp;<br /><strong>Vakgebied: </strong>Ondersteuning &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 2.170 tot &euro; 3.176 (Schaal 7) &nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 6 september 2021 &nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op vast &nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;zorgt voor&nbsp;inhoudelijke ondersteuning en stelt samen met de programmamanager&nbsp;Jeugd en Onderwijs&nbsp;rapportages, overzichten en planningen op. Je&nbsp;verwerkt afspraken en acties in de&nbsp;agenda's&nbsp;van de programmamanager en&nbsp;directe&nbsp;collega&rsquo;s. Je&nbsp;bent&nbsp;klankbord, signaleert mogelijke knelpunten en komt met verbetervoorstellen.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je&nbsp;zorgt&nbsp;voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen.&nbsp;Bij onduidelijkheden&nbsp;stem je af&nbsp;met de programmamanager.&nbsp;Je&nbsp;organiseert&nbsp;bijeenkomsten en activiteiten,&nbsp;zorgt&nbsp;dat alle (digitale) faciliteiten aanwezig zijn en&nbsp;voert&nbsp;representatieve taken&nbsp;uit.&nbsp;Je verzorgt&nbsp;mailings&nbsp;en houdt websites zoals het raadsinformatiesysteem&nbsp;actueel. Je redigeert&nbsp;aangeleverde teksten en zorgt voor een juiste opmaak en het gebruik van formats.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het team zoekt een proactieve collega die&nbsp;graag meedenkt en initiatief&nbsp;neemt.&nbsp;Iemand die&nbsp;communicatief sterk&nbsp;is en zich&nbsp;thuis&nbsp;voelt in dynamiek. Die&nbsp;makkelijk schakelt&nbsp;tussen verschillende type gesprekspartners en onderwerpen.&nbsp;Die weet wat prioriteit heeft en zelfstandig werkt.&nbsp;Anderen ontzorgen en een flinke dosis humor: dat ben jij.&nbsp;Herken je je hierin,&nbsp;dan maken we graag op korte termijn kennis met je. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:  &nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Mbo werk- en denkniveau; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Kennis van secretari&euml;le project- of programmaondersteuning;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Ervaring met managementondersteuning en met het klantgericht oplossen van knelpunten en het co&ouml;rdineren van informatiestromen in de werkorganisatie van een programmamanager;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Kennis van kantoorautomatisering (Word, Excel) en moderne presentatie en communicatie tools;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Bij voorkeur kennis van de gemeentelijke organisatie en/of de project- of programmaorganisatie, de bestuurlijke context, de werkprocessen en de besluitvormingsprocedures ervaring met het werken in een bestuurlijke organisatie.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Ruimtelijke Ordening, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.  &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers. &nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mirella Beekman, groepsmanager ondersteuning, via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 21 19 86 39" href="tel:0621198639">06 - 21 19 86 39</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met&nbsp;6&nbsp;september&nbsp;door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale solliciatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2767667/127969?iso=nl%0d">digitale&nbsp;sollicitatieformulier.</a></p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-08-25 09:00:00 +0200 2021-08-25 09:22:34 +0200 2021-08-25 09:24:46 +0200 Functioneel beheerder personeels- & salarisapplicaties Je verbetert de informatievoorziening en bedrijfsprocessen voor de applicaties van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je loopt vooruit op veranderingen in de wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen. Jouw belangrijkste doel: dat 1750 gebruikers optimaal werken met deze applicaties. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren: </strong>32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> ICT, HRM, Salaris&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2756 tot &euro; 4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met 5 september 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Jij pakt de regierol in het beheer en de verdere doorontwikkeling van de applicaties (Youforce / Beaufort Online). Dit doe je deels ook projectmatig, bijvoorbeeld voor de herimplementatie van het e-HRM systeem, waar we middenin zitten.&nbsp;Je maakt handleidingen en geeft waar nodig trainingen zodat gebruikers goed met de applicaties kunnen werken. Waar er vragen zijn, denk je mee en zoek je naar oplossingen. Daarbij kijk je naar technische mogelijkheden als vragen herhaaldelijk voorkomen. &nbsp;Je werkt met de functioneel beheerprocessen vanuit het BiSL-framework en bent continu op zoek naar verbeteringen. Je draagt &nbsp;zo ook bij aan onze ISO 9001:2015 certificering, want kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.&nbsp;</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent analytisch sterk, denkt procesmatig en ziet snel waar het knelpunt &eacute;n de oplossing zit. Je vraagt door en sluit aan bij de gebruikers. Je vindt structurele oplossingen belangrijker dan ad hoc werkzaamheden en kunt daarom ook goed grenzen aangeven. Je bent proactief, in staat om nieuwe ontwikkelingen snel eigen te maken en je kunt goed projectmatig werken.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>Hbo werk- en denkniveau;</li> <li>Werkervaring als (senior) functioneel beheerder.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p>Maar heb je die ervaring niet en wil je starten als functioneel beheerder, dan vragen we:&nbsp;</p> <ul> <li>Een aantal jaar werkervaring met werkprocessen op het terrein van personeels- en salarisadministratie;</li> <li>Aantoonbare affiniteit met ICT.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p>Wij verzorgen dan een goed inwerktraject voor jou.&nbsp;</p> <ul> <li>Kennis van Youforce en Beaufort is een pr&eacute;.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Onder de naam DOWR-I leveren we ICT-dienstverlening aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers zijn we actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, Projectmanagement, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wout Klein Koerkamp, groepsmanager. Hij is vanaf 23 augustus 2021 bereikbaar via <a title="Bellen naar 06 - 50 81 92 63" href="tel:0650819263">06 -50 81 92 63</a>. Solliciteer tot en met 5 september 2021 via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2764225/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op 8 september 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2021-08-18 14:26:00 +0200 2021-08-18 14:26:09 +0200 2021-08-24 11:41:55 +0200 Senior projectmanager gebiedsontwikkeling Als senior project- en procesmanager werk je aan de grotere complexe, strategische gebiedsontwikkelingsprojecten. Je managet projecten van begin tot eind, houdt je bezig met teamontwikkeling en je hebt goed contact met alle betrokken stakeholders. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> Hbo/Wo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Stedenbouwkunde<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>Max. &euro; 6.240 (schaal 13)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>Tot en met 5 september 2021<br /><strong>Contractvorm:&nbsp; </strong>Onbepaalde tijd (eerst jaarcontract met uitzicht op vast)</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als senior project- en procesmanager werk je aan de grotere complexe, strategische gebiedsontwikkelingsprojecten. Denk hierbij aan (her)ontwikkeling of herstructurering van woongebieden, bedrijventerreinen of procesbegeleiding van grote particuliere ruimtelijke initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: Bedrijvenpark A1, het Sluiskwartier, de Tuinen van Zandweerd, de herontwikkeling van het Senzora terrein en de stationsomgeving met Topicus en de totale centrumschil die ontwikkeld gaat worden de komende jaren. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van energietransitie komen in jouw portefeuille terecht. Bij de verdeling van de projecten wordt goed gekeken naar waar jouw kwaliteiten maar bovenal ook je passie en ambities liggen. &nbsp;</p> <h2>Wat ga je doen</h2> <p><strong>Projecten managen van begin tot eind: </strong>je vormt projectteams en neemt deze op sleeptouw; In de initiatieffase van een project werk je alles uit van begin tot eind, maak je de beheersplannen en geef je het risicomanagement vorm. Dit laatste staat momenteel centraal binnen de gemeente en daarin wordt juist van jou ook een rol verwacht.<br /><strong>Teamontwikkeling: </strong>Je gaat met de projectteams aan de slag; waar nodig neem je teamleden bij de hand (coachen) maar je geeft ze ook voldoende ruimte. Je hebt al met al goed zicht op wat het team nodig heeft en acteert daarop.<br /><strong>Goed contact met de portefeuillehouder, bestuur/politiek en alle overige relevante stakeholders</strong> (denk aan: bewoners, projectontwikkelaars, belangenverenigingen, provincie en rijk); Je bent een stevig adviseur en beschikbaar waar nodig. Je bestuurlijke sensitiviteit is zeer goed ontwikkeld.</p> <p>Op hoofdlijnen zijn je belangrijkste taken:</p> <ol> <li>Projecten managen van begin tot eind: je vormt projectteams en neemt deze op sleeptouw; In de initiatieffase van een project werk je alles uit van begin tot eind, maak je de beheersplannen en geef je het risicomanagement vorm. Dit laatste staat momenteel centraal binnen de gemeente en daarin wordt juist van jou ook een rol verwacht.</li> <li>Teamontwikkeling: Je gaat met de projectteams aan de slag; waar nodig neem je teamleden bij de hand (coachen) maar je geeft ze ook voldoende ruimte. Je hebt al met al goed zicht op wat het team nodig heeft en acteert daarop.</li> <li>Goed contact met de portefeuillehouder, bestuur/politiek en alle overige relevante stakeholders (denk aan: bewoners, projectontwikkelaars, belangenverenigingen, provincie en rijk); Je bent een stevig adviseur en beschikbaar waar nodig. Je bestuurlijke sensitiviteit is zeer goed ontwikkeld.</li> </ol> <h2>Wie ben jij?</h2> <p>Hoewel we je exacte opleidingsachtergrond minder belangrijk vinden dan je ervaring verwachten we dat je een hbo- danwel academische opleiding met succes hebt afgerond bij lichte voorkeur op het gebied van stedenbouwkunde. Je hebt verder in je recente loopbaan minimaal 8 jaar ervaring opgedaan met (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingsprojecten in de rol van (senior) projectmanager bij een gemeente of aanverwant. Tenslotte heb je ruime aantoonbare ervaring met grote en/of politiek gevoelige projecten.&nbsp;</p> <h2>Het team</h2> <p>Het team PRO (Projecten, Realisatie en Ontwikkeling) van de gemeente Deventer is verantwoordelijk voor alle projecten op het gebied van herstructurering, vastgoed en leefomgeving. Het team bestaat uit ongeveer 100 mensen onderverdeeld in diverse vakgroepen waar ondermeer juristen, planeconomen, juridisch planologen, directievoerders, (senior) projectleiders, makelaars en (senior)projectmanagers) werkzaam zijn. &nbsp;Het team wordt aangestuurd door twee teammanagers. Plezier in het werk en een gezonde dosis humor staan voorop. De teamleden worden gedreven om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer.<br /><br />De grootste uitdagingen waar het team PRO de komende jaren voor staat zijn:</p> <ul> <li>Een aantal grotere complexe gebiedsontwikkelingstrajecten;</li> <li>Verbeteren van het risicomanagement en integrale gebiedsontwikkeling;</li> <li>De ambities van het college en de raad op het gebied van woningbouw en energiedoelstellingen.</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>We bieden een professionele, ambitieuze werkomgeving en een hecht en collegiaal team waar je mee kunt sparren op de inhoud maar waar je ook van tijd tot mee kunt ontspannen en na het werk een drankje mee kunt drinken of een hapje gaat eten. Een organisatie die voorop wil lopen en toekomstgericht is waar je de ruimte krijgt je eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken. Een plek dus waar jouw expertise en inbreng welkom is. Je wordt met open armen ontvangen.</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Waar werken met lef wordt beloond. De gemeente Deventer is authentiek en groeit mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de stad en haar buitengebieden. Hier werken 800 collega&rsquo;s elke dag vol met energie aan. Dit doen zij graag samen met de inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;</h2> <p>Deze vacature verloopt via LEV Carri&egrave;remakers. Solliciteren kan via de <a title="Naar de vacature " href="https://lev-hr.nl/vacatures/senior-projectmanager-gebiedsontwikkeling-gemeente-deventer">website</a>. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Post via <a title="Bellen naar 06 - 28 83 27 12" href="tel:0628832712">06 - 28 83 27 12</a>. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-08-17 11:57:00 +0200 2021-08-17 11:57:06 +0200 2021-08-18 09:56:16 +0200 Senior IT-specialist Werken aan de performance, configuratie, veiligheid en beschikbaarheid van de volledige IT-infrastructuur, voor de 1250 gebruikers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Een afwisselende baan, waarin je ook meewerkt in diverse projecten. <p><strong>Opleidingsniveau:&nbsp;</strong> Hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:&nbsp;</strong> ICT&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:&nbsp;</strong> &euro;&nbsp;2756&nbsp;tot &euro;&nbsp;4494&nbsp;(schaal&nbsp;9/10)<br /><strong>Sollicitatietermijn:&nbsp;</strong> Tot&nbsp;en met&nbsp;5 september 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast&nbsp;dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Samen met je collega's&nbsp;werk&nbsp;je aan de ontwikkeling en het beheer van infrastructuur, databases en servers&nbsp;van de drie gemeenten.&nbsp;Jouw&nbsp;aandachtsgebied&nbsp;daarbij is vooral de infrastructuur, maar je bent generalist genoeg om op het gebeid van&nbsp;databases en servers bij te springen.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Je werkt&nbsp;voor onze&nbsp;VMware/Cisco/Microsoft&nbsp;omgeving.&nbsp;Samen met je collega&rsquo;s&nbsp;ben je&nbsp;verantwoordelijk voor de&nbsp;VMware&nbsp;omgevingen, Citrix&nbsp;Netscalers, Microsoft AD/Azure/ADFS.&nbsp;We beschikken over moderne redundant datacenters.&nbsp;Migraties naar de&nbsp;Cloud&nbsp;en de focus op informatiebeveiliging&nbsp;zorgen voor&nbsp;toename&nbsp;in&nbsp;de&nbsp;werkzaamheden.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je&nbsp;kijkt&nbsp;verder dan alleen je eigen aandachtsgebied:&nbsp;we&nbsp;doen&nbsp;het&nbsp;samen.&nbsp;Je bent&nbsp;leergierig,&nbsp;ambitieus&nbsp;en werkt graag aan je ontwikkeling.&nbsp;Zo volg je regelmatig trainingen om je vakkennis bij te houden.&nbsp;IT-problemen vinden soms buiten werktijd plaats. Samen met je collega's los je deze op. Behalve&nbsp;kwaliteitsgerichtheid en kunnen werken onder druk vinden wij collegialiteit en humor minstens zo belangrijk.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li>Een ICT-opleiding op minimaal hbo-niveau;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Minimaal 5 jaar ervaring binnen de ICT;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met projectmatig werken;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Toegepaste kennis in de afgelopen 2 jaar van VMware vSphere, Windows 2016, Cisco-netwerken, Citrix&nbsp;NetScaler,&nbsp;ADFS,&nbsp;PowerShell,&nbsp;Scripting,&nbsp;Active directory,&nbsp;Azure;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met Palo Alto Firewall en Dell hardware (gewenst);&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Certificering op CCNA en&nbsp;VMware&nbsp;VCP, MCSA/MCSE&nbsp;(bijvoorkeur).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>DOWR-I levert&nbsp;ICT-dienstverlening&nbsp;aan de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en ruim 1.250 gebruikers.&nbsp;We zijn in dienst van de gemeente Deventer. Met 75 medewerkers&nbsp;zijn we&nbsp;actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten,&nbsp;Projectmanagement,&nbsp;IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Deventer,&nbsp;stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT via het telefoonnummer <a title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61" href="tel:0623293561.">06 - 23 29 35 61</a> Solliciteren kan tot en met 5 september 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2762751/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats op&nbsp;16 september 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-08-17 11:24:00 +0200 2021-08-17 11:24:57 +0200 2021-08-19 08:38:53 +0200 Administratief medewerker Budget Adviesbureau Deventer Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde, dus met ons team, met cliënten, collega’s en ons netwerk zoeken we iedere dag naar de beste aanpak. Druk, hectisch en niet altijd even dankbaar, wel heel uitdagend en inspirerend. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo-4 werk- en denkniveau&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:&nbsp;</strong>24&nbsp;&ndash; 32&nbsp;uur per week (in totaal zijn er 90 uur beschikbaar)&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:&nbsp;</strong>Sociaal/Maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:&nbsp;</strong>&euro; 1.934 tot &euro; 2.904&nbsp;(salarisschaal 6)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> Tot en met&nbsp;29 augustus 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong>Bepaalde tijd&nbsp;(vervanging zwangerschapsverlof)&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Bij de administratie van het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) begint alle dienstverlening die door het team wordt aangeboden aan inwoners met financi&euml;le zorgen. Zowel aan de balie als aan de telefoon ben jij de medewerker van het BAD waar onze cli&euml;nten het eerste contact mee hebben. In het vervolg van de dienstverlening ondersteun je het traject door het aanleggen en beheren van digitale dossiers en het invoeren en verwerken van gegevens in het geautomatiseerd systeem (Allegro). Ook verwerk je de binnenkomende en uitgaande post in&nbsp;Xtendis.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Je neemt telefonisch contact op met schuldeisers voor het verkrijgen van informatie over schuldhoogtes en verstrekt telefonisch informatie over de stand van zaken bij schuldregelingen. Telefonische vragen van cli&euml;nten, schuldeisers en hulpverleners van cli&euml;nten handel je waar het kan zelfstandig af. Daarnaast verwerk je inkomende en uitgaande betalingen.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent de stem en het gezicht van het BAD naar klanten, hulpverleners en schuldeisers van klanten. Je communicatieve vaardigheden zijn dan ook uitstekend.&nbsp; Je bent sterk in het werken met geautomatiseerde systemen en je werkt ook als het om je heen hectisch is, heel accuraat. Je stemt je werkzaamheden goed af met anderen, je bent proactief en zoekt de samenwerking op.&nbsp;Daarnaast ben je betrokken, flexibel en collegiaal.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Mbo-4 werk- en denkniveau (verkregen door administratieve opleiding en/of ervaring);&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="3" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Ervaring in de schuldhulpverlening.</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is d&eacute; professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden &eacute;n sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="4" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Madelon Vermeulen, via <a title="Bellen naar 06 - 53 93 67 77" href="tel:0653936777">06 - 53 93 67 77</a> of per mail <a href="mailto:mj.vermeulen@deventer.nl">mj.vermeulen@deventer.nl</a>.&nbsp;Solliciteren kan tot en met 29 augustus 2021 via het&nbsp;<a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2761481/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;De gesprekken vinden plaats in de&nbsp;week van 6 september.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-08-12 16:00:00 +0200 2021-08-12 16:39:07 +0200 2021-08-12 16:41:21 +0200 Informatiemanagement Adviseur (IMA) Je bent de resultaatgerichte schakel tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en ICT bij specifieke informatiemanagementvraagstukken. Jouw oplossingen gaan verder dan alleen het digitaliseren van een proces en zijn gericht op de strategische doelen van de gemeenten. <p><strong>Opleidingsniveau:&nbsp;</strong> Wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong>&nbsp; 32 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong>&nbsp; Informatiemanagement&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:&nbsp; </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:&nbsp;</strong> Tot&nbsp;en met 29 augustus 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:&nbsp;</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je hebt drie kerntaken: behandeling van adviesverzoeken, relatiebeheer en het mede opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsplan. Je draagt bij aan het informatiebeleid en zorgt voor afstemming en samenhang van tactische en strategische ICT-vraagstukken. Voor &eacute;&eacute;n of meerdere innovatieve onderwerpen ben je het aanspreekpunt. Je schakelt tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau en stem je goed af met je collega's.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Via gesprekken met programmamanagers, regiemanagers en domeinmanagers achterhaal je welke ontwikkelingen en uitdagingen er spelen en wat dat betekent voor de informatievoorziening. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en jouw oplossingen gaan verder dan alleen het digitaliseren van een proces. Je bent daarin innovatief en loopt graag voorop in de ontwikkelingen die ICT ons biedt.&nbsp;</p> <p>Concreet werk je bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van het zaaksysteem, de aanschaf van een systeem Beheer Openbare Ruimte en schrijf je mee aan een Uitvoeringsplan. In deze projecten werk je samen met functioneel beheer, architecten en vertegenwoordigers uit de gemeenten. Ook ondersteun je teamanagers met het opstellen van businesscases. Deze baan biedt jou vrijheid om te bekijken welke aanpak passend is voor jou.&nbsp;</p> <h2>Over jou&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je bent een daadkrachtige persoonlijkheid, je bent assertief en niet voor &eacute;&eacute;n gat te vangen. Je brengt partijen bij elkaar, ook als ze verschillende belangen&nbsp;hebben. Je bent analytisch sterk en communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je schakelt snel en doorgrondt complexe processen.&nbsp;&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een relevante wo-studie, bijvoorbeeld bedrijfskundige informatica;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ruime ervaring in informatiemanagement advisering;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Aantoonbare ervaring (ca. 5 jaar) als adviseur in een in een complexe gemeentelijke organisatie met verschillende belangen en partijen;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Ervaring met datagedreven werken (bij voorkeur).&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team&nbsp;&nbsp;</h2> <p>DOWR-I is een&nbsp;team van 75 medewerkers, actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, architectuur, IT-beheer, functioneel beheer en business control. We zijn in dienst van de gemeente Deventer en werkzaam in een samenwerkingsverband voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). De Informatiemanagement Adviseurs zijn werkzaam in alle drie de gemeenten en kennen specialisaties op het sociaal domein, fysiek domein, dienstverlening en bedrijfsvoering.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod&nbsp;&nbsp;<br />Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden&nbsp;wij jou:&nbsp;</h2> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Deventer.&nbsp;Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Godfried Damm sr. informatiemanagement adviseur via <br /><a title="Bellen naar 06 - 51 83 52 05" href="tel:0651835205">06 - 51 83 52 05</a>. Spreek gerust zijn voicemail in als hij niet meteen opneemt. Hij belt je dan snel terug. Solliciteren kan tot en met 29 augustus 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het digitale&nbsp;<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2757785/127969?iso=nl">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 7 september 2021.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op&nbsp;acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> 2021-08-04 14:00:00 +0200 2021-08-04 14:24:45 +0200 2021-08-05 09:17:19 +0200 WMO coach (2 vacatures) Jij levert een belangrijke bijdrage als het gaat om de zelfredzaamheid van inwoners. Je zet de hulpvraag uit, monitort en evalueert. Altijd vanuit de combinatie: zakelijk én menselijk. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo &nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 24-32 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> sociaal/maatschappelijk&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2756 tot &euro; 4048 (schaal 9)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 15 augustus&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je behandelt meldingen over hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn over aangepast wonen, vervoer, rolstoelen, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning. Je beoordeelt of de hulpvraag onder de wet WMO valt en of er bijvoorbeeld nog nader onderzoek nodig is. Door een compleet beeld te hebben van de hulpvraag weet je bij welke (externe) partij de hulpvraag hoort. &nbsp;</p> <p>Je voert gesprekken met inwoners en andere mensen die bij de hulpvraag betrokken zijn zoals een huisarts, therapeut of een specialist. Je bekijkt wat de inwoner zelf kan, legt contact met de zorgaanbieder en je verwerkt je bevindingen in een ondersteuningsplan. Je monitort de uitvoering van de geleverde zorg op basis van doelen en resultaten en je bespreekt afwijkingen. Tussentijds evalueer je met de inwoner en zorgaanbieder de kwaliteit en effectiviteit van de ingezette maatwerkvoorziening.&nbsp;</p> <p>Je beoordeelt ondersteuningsplannen van collega&rsquo;s en toetst op inhoud en kwaliteit van het genomen besluit en of deze voldoet aan wet- en regelgeving en afspraken. Ook beoordeel je ondersteunings- en budgetplannen van bewoners en toets je deze op volledigheid en besluit je of en welke hulp noodzakelijk is.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je voelt je als een vis in het water in het sociale domein en met name op het werkgebied van de WMO. Je kunt goed luisteren en bent een empathisch persoon. Ook lukt het je snel een probleem te doorgronden en te beslissen wat de meest adequate aanpak is. Daarbij ben je resultaatgericht en weet je waar nodig creatieve oplossingen te bedenken. Waar nodig ben je zakelijk en een echte onderhandelaar. Tot slot werk je graag nauwkeurig en ben je communicatief vaardig.&nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een hbo opleiding, bij voorkeur in het sociale domein;&nbsp;</li> <li>de basisopleiding WMO; &nbsp;</li> <li>kennis van en ervaring met wet- en regelgeving WMO en aanverwante wetgeving;&nbsp;</li> <li>kennis van de sociale kaart van Deventer.&nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 4 vakgroepen en een staf. De vakgroep Zorg bestaat uit de Toegang WMO en de Backoffice (Jeugdwet en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook wordt voor de brede WMO, inclusief Beschermd Wonen en de Jeugdwet, de ge&iuml;ndiceerde zorg (financieel) administratief verwerkt. De collega&rsquo;s werken samen volgens de kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof ;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Inge Wichink-Kruit, via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06 -&nbsp;53 15 65 95" href="tel:0653156595">06 -&nbsp;53 15 65 95</a>.&nbsp;</p> <p>Solliciteren kan tot en met 15 augustus 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2755701/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 19 augustus 2021 &rsquo;s middags.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-07-30 15:14:00 +0200 2021-07-30 15:14:25 +0200 2021-07-30 15:42:34 +0200 Strategisch adviseur online media Trends en innovaties in online media doorvertalen naar het college van burgemeester en wethouders, het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Digitale toegankelijkheid verbeteren. Online communicatiemiddelen verder ontwikkelen. Dat doe jij als strategisch adviseur digitale media. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><span data-contrast="none"><strong>Aantal uren:</strong>&nbsp;</span>28-32 uur<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><span data-contrast="none"><strong>Vakgebied:</strong> </span>Communicatie<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 4279 tot &euro; 5872&nbsp;(schaal 12)<span data-ccp-props="{}">&nbsp;<br /></span><strong>Sollicitatietermijn: </strong>De&nbsp;vacature staat open tot een geschikte kandidaat is gevonden<span data-ccp-props="{}"> <br /></span><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je volgt ontwikkelingen in politiek,&nbsp;samenleving en gemeentelijke organisatie op de voet. Je adviseert college, directie en teams over het gebruik van online media (web, mobiel, sociale media). Zo zorg je voor een optimale informatievoorziening en dienstverlening aan, communicatie met en participatie van inwoners en ondernemers. Je hebt de regie over en bouwt aan de verdere ontwikkeling van het&nbsp;webteam&nbsp;en zorgt voor afstemming met je communicatiecollega's.&nbsp;</p> <p>Zie je meerwaarde in bepaalde trends en innovaties? Dan vertaal je ze direct door naar&nbsp;de interne organisatie en betrek je relevante partijen om het plan te realiseren. Je trekt de kar bij de doorontwikkeling van Deventer.nl en de inrichting van het intranet. Hierin werk je nauw samen met verschillende partijen zoals ICT, projectteams, leveranciers, partners in de stad en in het samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR).&nbsp;</p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Over jou&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Jij hebt snel in de gaten wat er speelt en kent je weg binnen het digitale landschap. Je bent overtuigend, staat stevig in je schoenen en zet idee&euml;n om in concrete acties. Jij hebt een sterk analytisch vermogen, en beschik je over ruime ervaring in projectmanagement. Wij zoeken een teamspeler die makkelijk communiceert en op alle niveaus kan meepraten.</p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Jouw ervaring&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Je beschikt over:&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">Meerdere jaren ervaring als adviseur, bij voorkeur bij een gemeente of andere overheid;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">Up-to-date kennis van digitale media (web, mobiel en socials);</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">ICT-kennis, je bent geen ICT-er, maar hebt wel verstand van de techniek (niet kunnen, wel kennen);</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">Ervaring met Google Analytics en andere analysetools. Ervaring met Siteimprove en OBI4wan is een pr&eacute;;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1"><span data-contrast="none">Bekendheid met de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid en het belang daarvan voor de gemeente.</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></li> </ul> <h2><strong><span data-contrast="auto">Het team&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Het&nbsp;webteam&nbsp;is onderdeel van de vakgroep Communicatie, dat hoort bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. Samen hebben we oog voor wat er in de samenleving gebeurt en helpen we collega's hun doelen te bereiken.&nbsp;Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK!&nbsp;</p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Ons aanbod&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100}">&nbsp;</span></h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="0" data-aria-level="1">Goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2><strong><span data-contrast="auto">Daarom kiezen voor Deventer&nbsp;</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het&nbsp;beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2><strong><span data-contrast="auto">Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</span></strong><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100,&quot;335559740&quot;:254}">&nbsp;</span></h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Cynthia Wassens, recruiter via <a title="Bellen naar 06 - 21 48 16 43" href="https://www.deventer.nl/admin/06-21481643">06 - 21 48 16 43</a> (tot en met 6 augustus 2021) of Michiel van Straalen, strategisch adviseur online media via <a title="Bellen naar 06 - 10 32 39 86 " href="tel:0610323986">06 - 10 32 39 86 </a>(vanaf 9 augustus 2021). Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2729747/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;Binnen 8 dagen na je sollicitatie&nbsp;zullen we daarop reageren.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.&nbsp;&nbsp;</p> <p><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:100,&quot;335559739&quot;:100}">&nbsp;</span></p> 2021-07-30 09:28:00 +0200 2021-07-30 09:28:55 +0200 2021-07-30 11:52:16 +0200 Taxateur WOZ Je houdt je bezig met alle werkzaamheden die betrekking hebben op de waardering van woningen en niet-woningen in het kader van de Wet WOZ. Je bepaalt de WOZ-waarden voor 3 gemeenten, voert marktanalyses uit en denkt mee over taxatie technische vraagstukken. Dit doe je samen met je collega's. Wij zijn op zoek naar een analytisch sterke vastgoedprofessional. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> vastgoed en makelaardij<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2484 tot &euro; 4048 (schaal 9)<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband&nbsp;</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Je bepaalt de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen, binnen de aan jou toegewezen gebieden. Vanuit basisregistraties en van verschillende databronnen verzamel je gegevens, analyseer je (markt)gegevens en voer je mutaties door. Ook heb je een rol in bezwaar- en beroepsprocedures: je bent verantwoordelijk voor het taxatie technische deel van de te voeren procedures. Je denkt mee bij taxatie technische vraagstukken zoals het inrichten van de taxatie modellen. Deze baan vraagt zelfstandigheid. Meestal werk je aan je bureau, maar soms ook in het veld.&nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Het is belangrijk dat je analytisch sterk bent en kunt werken met verschillende applicaties en datasets. Daarnaast worden ook de volgende competenties gevraagd:&nbsp;</p> <ul> <li>Affiniteit met vastgoed en bouwtechnisch inzicht (bijvoorbeeld kunnen lezen van bouwtekeningen)</li> <li>Nauwkeurigheid</li> <li>Resultaat- en oplossingsgericht</li> <li>Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk&nbsp;</li> </ul> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <ul> <li>Een afgeronde hbo- opleiding, bij voorkeur vastgoed en makelaardij &nbsp;</li> <li>Een rijbewijs B, bij voorkeur eigen vervoer&nbsp;</li> </ul> <p>Ervaring als taxateur en kennis van de WOZ zijn wenselijk. Heb je dit niet en ben je bereid te leren? Schroom dan niet te reageren, een opleidingstraject behoort tot de mogelijkheden.&nbsp;</p> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Het team DOWR Belastingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ en de belastingheffing voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. We taxeren alle panden in de 3 gemeenten en verzamelen data uit diverse bronnen om hier belastingaanslagen van te maken. De bekendste belastingen zijn de Onroerende Zaak Belastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast voeren we bezwaar- en beroepsprocedures en zorgen we voor gedegen belastingadviezen aan onze opdrachtgevers. We werken in een uitdagende setting van meerdere rollen en taken per medewerker. Dit vraagt flexibiliteit van jou als medewerker en hier krijg je een grote dosis variatie en zelfstandigheid voor terug. In ons team werken taxateurs, juristen, data analisten, belastingambtenaren en projectmedewerkers. Een diverse club die elkaar aanvult en uitdaagt.&nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP&nbsp;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten&nbsp;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof&nbsp;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor werken bij de gemeente Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Eva R&ouml;ben via 06-51696019. Solliciteer via het digitale <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2748289/127969?iso=nl">sollicitatieformulier</a>. De vacature blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. &nbsp;</p> <p>De gesprekken vinden gedurende openstelling van deze vacature plaats. Je ontvangt uiterlijk 8 dagen na je sollicitatie een terugkoppeling.&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature. &nbsp;</p> 2021-07-16 09:00:00 +0200 2021-07-15 16:26:38 +0200 2022-01-07 11:36:27 +0100 Senior medewerker planning & control Als senior medewerker planning & control adviseer je budgethouders, zoals teammanagers, over hun financiële bedrijfsvoering. Zijn er financiën om het team uit te breiden? Liggen de uitgaven op schema? Dit zijn vragen waar je mee te maken krijgt. Je adviseert, ondersteunt en analyseert. Dit doe je in nauwe afstemming met financieel adviseurs en medewerkers planning & control. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo &nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> financieel/economisch&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2973 tot &euro; 4494 (schaal 10) &nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 15 augustus 2021&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Wat deze functie zo uitdagend maakt is dat je werkt aan de centrale formatie en loonsom van de gemeente Deventer. Dus jij geeft advies aan budgethouders over hun formatiewensen. Je bekijkt wat er mogelijk is als een teammanager bijvoorbeeld zijn team wil uitbreiden. Hier is een sterk analytisch vermogen voor nodig omdat je de verschillende opties in kaart brengt. Is er nog budget bij een ander teams beschikbaar? Kan de teammanager op een andere manier zijn output vergroten? Kunnen er taken worden verdeeld bij andere teams? Waar nodig schakel je de HR-adviseur in om hierover in gesprek te gaan. &nbsp;</p> <p>Met de grote teams van de gemeente Deventer voer je een maandelijks overleg over de uitgaven. Hierdoor bouw je een nauwe band op met de budgethouders. Aan de ene kant bekijk je waar er uitgaven mogelijk zijn in de formatie en aan de andere kant geeft je een advies over het beheersen van de uitgaven. Je analyseert waar knelpunten liggen en wat hier de oorzaak van is. Zijn er bijvoorbeeld meer uitgaven door hoge inhuurkosten? Op dit soort vraagstukken geef je een antwoord. Dat doe je in afstemming met financieel adviseurs en medewerkers planning &amp; control.&nbsp;</p> <p>De formaties van de gemeente veranderen bijna dagelijks. Je analyseert of de uitbreiding is meegenomen in de begroting. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de begrote loonsom en formatie en inhuur van de teamkostenplaatsen. En je levert input voor de ontwikkeling van (financi&euml;le) beheersinstrumenten. Het is een functie met veel dynamiek en in nauwe samenwerking met jouw inhoudelijke collega en met de verschillende budgethouders.</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een analytisch sterke, ervaren financieel professional. Je bent communicatief sterk en denkt in oplossingen. Je bent je bewust van de politieke-maatschappelijke context en weet tegelijkertijd je onafhankelijke rol te bewaken. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op Hbo-niveau richting bedrijfskunde of bedrijfseconomie&nbsp;</li> <li>ruime werkervaring op het functiegebied: administratieve organisatie/interne controle, planning &amp; control, bedrijfsadministratie, beleidsmatige en financi&euml;le processen alsook met gemeentefinanci&euml;n;&nbsp;</li> <li>digitale vaardigheden, zodat je goed gebruik weet te maken van de verschillende systemen en applicaties waarmee we werken. &nbsp;</li> </ul> <h2>Het team &nbsp;</h2> <p>Team Finance &amp; Control is hecht en collegiaal. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We lopen graag voorop en zijn toekomstgericht. Je komt te werken met 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s en krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken. </p> <h3>Ons aanbod &nbsp;</h3> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof &nbsp;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager Finance &amp; Control, via het telefoonnummer <a title="Bel nummer 06 - 48 43 07 66" href="tel:0648430766">06 - 48 43 07 66</a>. Of met Marco Zanen via telefoonnummer <a title="Bel nummer 06 - 10 92 61 13" href="tel:0610926113">06 - 10 92 61 13</a>. Solliciteren kan tot en met zondag 15 augustus door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2747751/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De sollicitaties vinden plaats op donderdagochtend 19 augustus. De vacature staat wat langer open vanwege vakanties.</p> 2021-07-15 09:51:00 +0200 2021-07-15 09:51:13 +0200 2021-07-26 10:02:42 +0200 Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling De nadruk van jouw werk ligt op de juridische advisering voor gebiedsontwikkeling en inbreidinglocaties. Je werkt aan nieuwbouwplannen in een vooruitstrevende stad met een oud karakter. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/wo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> Juridisch advisering bij gebiedsontwikkeling &nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11)&nbsp;<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met zondag 15 augustus&nbsp;<br /><strong>Contractvorm: </strong>Bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk&nbsp;</h2> <p>Deventer heeft een ambitieuze woningopgave, een groot buitengebied, grootschalige bedrijventerreinen en een historische stadskern. Als jurist gebiedsontwikkeling ligt de nadruk van jouw werk op de juridische advisering voor gebiedsontwikkeling en inbreidinglocaties. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Je houdt je bijvoorbeeld bezig met projecten zoals de Kien, de stadscampus van Deventer. Een ander voorbeeld waar jouw collega&rsquo;s aan hebben gewerkt is het Havenkwartier. Dit gebied brengt&nbsp;</p> <p>industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca, bouwen en wonen samen. Deventer heeft ambitie en als jurist gebiedsontwikkeling speel je hier een belangrijke rol in. &nbsp;</p> <p>Je stelt anterieure overeenkomsten op, adviseert B&amp;W en je adviseert op inhoud en strategie op het proces van gebiedsontwikkeling. Ook pas je de grondexploitatiewet toe en geef je advies bij geschillen. Je voert samen met de projectleiding gesprekken en onderhandelingen met de initiatiefnemers. Je werkt samen in een vakgroep met ieder zijn eigen expertise en samen bekijken jullie waar je elkaar kan aanvullen. Er heerst een open sfeer en de samenwerking onderling is informeel en prettig. &nbsp;</p> <p>Als gemeente zijn wij vooruitstrevend en we maken nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Al zijn we een grote gemeente: onze lijnen zijn kort. Je krijgt veel kansen om jezelf te ontwikkelen en de gemeente stimuleert doorgroeimogelijkheden. &nbsp;</p> <h2>Over jou &nbsp;</h2> <p>Je bent een uitstekend adviseur en je bent in staat een tactische en strategische sparringpartner te zijn voor je opdrachtgever. Je kunt op een overzichtelijke wijze situaties en belangen in kaart brengen en daarover helder, oplossingsgericht en proactief adviseren. Het is belangrijk dat je gelijktijdig aan meerdere (complexe) dossiers te werken. Je hebt affiniteit met de klant/initiatiefnemer en kunt onderhandelen en goed samenwerken in een team en je hebt een hand-on mentaliteit. Daarnaast ben je direct zelfstandig inzetbaar. &nbsp;</p> <h2>Jouw ervaring &nbsp;</h2> <p>Je beschikt over: &nbsp;</p> <ul> <li>een afgeronde juridische opleiding op WO/HBO niveau;&nbsp;</li> <li>minimaal 5 jaar werkervaring binnen het vakgebied op dit functieniveau met het geschetste takenpakket voor gemeentelijke en particuliere gebiedsontwikkelingen. Dit heb je gedaan binnen een overheidsorganisatie. &nbsp;</li> </ul> <h2>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling &nbsp;</h2> <p>In ons team staan plezier in het werk en een gezonde dosis humor voorop. Samen werken wij aan een toekomstbestendig en leefbaar Deventer. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren. &nbsp;</p> <h2>Ons aanbod &nbsp;</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:&nbsp;</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;&nbsp;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; &nbsp;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;&nbsp;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer &nbsp;</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.&nbsp;</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op! &nbsp;&nbsp;</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van Berkum, via het telefoonnummer <a title="Bel nummer 06 - 22 27 22 35" href="tel:0622272235">06 - 22 27 22 35</a>. Solliciteren kan tot en met zondag 15 augustus 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2747687/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De sollicitatietermijn is wat langer in verband met de vakantie. &nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-07-14 15:50:10 +0200 2021-07-14 15:50:10 +0200 2021-07-14 15:50:10 +0200 Medewerker uitkeringsadministratie Jij bent dé vraagbaak voor collega’s en klanten als het over berekeningen of het uitkeringssysteem gaat. Je voert financieel-administratieve taken op het gebied van de Participatiewet uit en beheert uitkeringsdossiers. Je bent een essentiële schakel bij de uitbetaling van bijstand. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Mbo-niveau 4 <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur <br /><strong>Vakgebied: </strong>Sociaal/juridisch <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2170 tot &euro; 3176 (schaal 7) <br /><strong>Contractvorm:</strong> Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met mogelijk uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je zorgt voor de financi&euml;le afhandeling van bijstandsaanvragen.&nbsp; Zo maak je uitkeringsdossiers aan en ben je verantwoordelijk voor mutaties. Je berekent de uitkeringen, verwerkt voorschotten en maakt herberekeningen als dat nodig is. Hierin werk je nauw samen met de inkomensconsulenten. Je bent een echte vraagbaak met betrekking tot het uitkeringssysteem. Ook klanten kunnen bij jou terecht als er vragen zijn over bijvoorbeeld een uitkeringsberekening.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je zorgt dat zaken kloppen en werkt gedetailleerd. Je hebt een goed gevoel voor wet- en regelgeving en financi&euml;le zaken. Je schrikt niet van vragen over ingewikkelde loonstrookjes of belastingtechnische zaken. Je bent duidelijk in je beantwoording richting klanten en je stemt je communicatie af op wie je tegenover je hebt. Je bent dienstverlenend, proactief en denkt mee over aanpassingen van nieuwe werkwijzen.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau 4;</li> <li>je hebt een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li>je bent goed thuis in GWS en hebt basiskennis van de Participatiewet.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Je komt te werken in een collegiaal team met naast de uitkeringsadministratie ook inkomensconsulenten, sociale recherche en collega's terugvordering &amp; verhaal. Ieder z&rsquo;n eigen deskundigheid, samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.</p> <p>Van onze klanten verwachten we dat zij deelnemen naar vermogen, wij passen onze dienstverlening daarop aan. We begeleiden intensief richting arbeidsmarkt, participatie of financi&euml;le rust. Inzet op maat, waarbij afspraak afspraak is. Dat vraagt zowel iets van de klant als van het team. Samen met het team bouwen we aan deze nieuwe manier van dienstverlening.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werkverkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>goede faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>vooralsnog bieden we een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het team is er mogelijk perspectief op een vast dienstverband.&nbsp;</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden, via het telefoonnummer: <a title="Bel nummer 06 - 17 11 18 08 " href="tel:0617111808">06 - 17 11 18 08.</a></p> <p>Solliciteer via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2747225/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De functie blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Je ontvangt uiterlijk 8 dagen na je sollicitatie een terugkoppeling.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-07-14 12:00:00 +0200 2021-06-10 15:58:51 +0200 2021-07-14 13:10:16 +0200 Beleidsadviseur/accountmanager beschermd wonen en maatschappelijke opvang De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Lochem, Raalte en Zutphen werken sinds 2015 samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In die samenwerking fungeert de gemeente Deventer als centrumgemeente. Jij bent aanspreekpunt, sparringpartner en accountmanager van aanbieders, toegangsmedewerkers en het Zorgkantoor/ de zorgverzekeraar voor het regiodeel Lochem en Zutphen. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo/wo<br /><strong>Aantal uren: </strong>20-28 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>sociaal domein<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2973 tot € 5169 (salarisschaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 11 juli 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de gemeenten Lochem en Zutphen en de regio als geheel. Je stimuleert en ondersteunt de gemeenten vanuit je expertise en ziet toe op de gemaakte afspraken. Richting aanbieders let je op de gestelde richtlijnen en voorwaarden en dat de afspraken worden nagekomen. Wat er op regionaal niveau besloten wordt, vertaal jij naar wat dat voor de aanbieders betekent. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor integraal accountmanagement.</p> <p>Je bent aanspreekpunt en sparringpartner van de zorgverzekeraar, Zorgkantoor Zilveren Kruis/Achmea en de medewerkers van regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Je initieert en realiseert regionaal beleid en zorgt voor uitvoering van projecten in samenhang en samenwerking.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent analytisch sterk en maakt complexe materie je snel eigen. Jij schakelt makkelijk van operationeel naar tactisch en strategisch niveau. Je vertaalt wet- en regelgeving en financiële kaders eenvoudig naar de praktijk. Je bent sensitief, inspirerend, gericht op samenwerking en kan omgaan met verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden.</p> <p>Je bent gewend om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent resultaatgericht en werkt gestructureerd. Je deelt onze overtuiging dat we elkaar en onze samenwerkingspartners nodig hebben om samen de gewenste maatschappelijke resultaten te bereiken.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Voor deze baan is het belangrijk dat je beschikt over:</p> <ul> <li>een relevante HBO+ of universitaire opleiding;</li> <li>aantoonbare werkervaring bij gemeenten of bij een zorgverzekeraar in een (senior) beleidsfunctie of contractmanagement;</li> <li>bij voorkeur werkervaring op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of de langdurige zorg;</li> <li>werkervaring in het werkveld van hulp, zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners is een pre. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Lochem, Raalte en Zutphen werken samen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vanuit de regionale programmaorganisatie voeren we regie, initiëren we beleid hebben we (subsidie)relaties met aanbieders en wordt de toegang verleend voor cliënten tot de voorzieningen.</p> <p>Jij maakt samen met collega's onder andere beleidsadviseurs/accountmanagers en medewerkers vanuit de regionale toegang onderdeel uit van dit samenwerkingsverband.</p> <p>Deze regionale programmaorganisatie valt onder team Beleid van de gemeente Deventer. Dit team bestaat uit beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof; </li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub, teammanager Beleid, via het telefoonnummer 06-20973295 of Lauris van Eekeren, regionaal programmamanager, via het telefoonnummer: 06-21357010.</p> <p>Solliciteren kan tot en met 11 juli 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2735705/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-06-25 13:05:00 +0200 2021-05-21 13:05:19 +0200 2021-06-25 14:41:08 +0200 Strategisch adviseur digitale media Digitale toegankelijkheid verbeteren. Online communicatiemiddelen verder ontwikkelen. Trends en innovaties doorvertalen naar de interne organisatie. Dat doe je als strategisch adviseur digitale media. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo <br /><strong>Aantal uren: </strong>28-32 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> communicatie<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 4279 tot € 5872  <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 24 juni 2021 <br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je volgt ontwikkelingen in politiek, samenleving en gemeentelijke organisatie op de voet. Je adviseert college, directie en teams over het gebruik van digitale media (web, mobiel, sociale media). Zo zorg je voor een optimale informatievoorziening en dienstverlening aan, communicatie met en participatie van inwoners en ondernemers. Je hebt de regie over en bouwt aan de verdere ontwikkeling van het webteam en zorgt voor afstemming met je communicatiecollega's.</p> <p>Zie je meerwaarde in bepaalde trends en innovaties? Dan vertaal je ze direct door naar de interne organisatie en betrek je relevante partijen om het plan te realiseren. Je trekt de kar bij de doorontwikkeling van Deventer.nl en de inrichting van het intranet. Hierin werk je nauw samen met verschillende partijen, zoals ICT, projectteams, leveranciers, partners in de stad en in het samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR).</p> <h2>Over jou</h2> <p>Jij hebt snel in de gaten wat er speelt en kent je weg binnen het digitale landschap. Je bent overtuigend, staat stevig in je schoenen en zet ideeën om in concrete acties. Jij hebt een sterk analytisch vermogen, en beschik je over ruime ervaring in projectmanagement. Wij zoeken een teamspeler die makkelijk communiceert en op alle niveaus kan meepraten.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Meerdere jaren ervaring als adviseur, bij voorkeur bij een gemeente of andere overheid;</li> <li>Up-to-date kennis van digitale media (web, mobiel en socials);</li> <li>ICT-kennis, je bent geen ICT-er, maar hebt wel verstand van de techniek (niet kunnen, wel kennen);</li> <li>Ervaring met Google Analytics en andere analysetools. Ervaring met Siteimprove en OBI4wan is een pré;</li> <li>Bekendheid met de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid en het belang daarvan voor de gemeente. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het webteam is onderdeel van de vakgroep Communicatie, dat hoort bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. Samen hebben we oog voor wat er in de samenleving gebeurt en helpen we collega's hun doelen te bereiken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK!</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken. </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Michiel van Straalen, strategisch adviseur digitale media via <a href="tel:0610323986" title="Bellen naar 06 - 10 32 39 86">06 - 10 32 39 86</a>. Solliciteren kan tot en met donderdag 24 juni 2021 door je belangstelling kenbaar te maken via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2729747/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier.</a> Het eerste gesprek vindt online plaats op woensdagmiddag 30 juni 2021. De vervolggesprekken vinden plaats op het stadhuis in Deventer.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> <p> </p> 2021-06-17 12:00:00 +0200 2021-06-17 12:11:24 +0200 2021-06-17 12:14:10 +0200 Regisseur Omgevingsvergunningen Als regisseur omgevingsvergunningen behandel je uitdagende vergunningaanvragen. Historisch erfgoed, nieuwbouwplannen, kerkgebouwen en voormalig Hogeschool Larenstein zijn voorbeelden waar jij mee aan de slag gaat. Specialiste kennis hebben we in huis waardoor je snel in staat bent kundig advies uit te brengen en de vergunningen af te handelen. Ons historisch karakter, ambitieuze plannen en eigen werkwijze zijn onderscheidende factoren in jouw werk als regisseur omgevingsvergunningen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo+ of hbo&nbsp;<br /><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur&nbsp;<br /><strong>Vakgebied:</strong> vergunningen&nbsp;<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: &euro; 2973 - 4494&nbsp; (salarisschaal 10)&nbsp;<br /><strong>Contractvorm:</strong> onbepaalde tijd</p> <p>Als stad hebben we een ambitieuze woningopgave, een groot buitengebied, grootschalige bedrijventerreinen en een historische stadskern. Dat betekent voor jouw werk veel dynamiek maar ook de mogelijkheid jouw expertise en kennis te ontwikkelen. Vergunningen en projecten worden verdeeld op basis van interesse en ervaring. Daarnaast krijg je bepaalde ontwikkellocaties binnen de stad die bij jouw pakket horen. Met 10 directe collega's werk je samen aan het tijdig en correct afhandelen van de vergunningaanvragen in het kader van nu nog de Wabo en straks de Omgevingswet. Jij weet hoe je informatie moet verzamelen om tot een goed advies te komen en bewaakt strikt de termijnen. Daarbij zorg je er samen met jouw collega&rsquo;s voor dat we toegankelijk en dienstverlenend zijn richting onze inwoners en ondernemers. Er zijn korte lijnen met de Provincie, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.</p> <p>Omdat het belangrijk is een gedegen advies te kunnen geven, hebben we als gemeente veel eigen kennis in huis. Je kunt direct met jouw vragen terecht bij de ecoloog, constructeur, jurist, stedenbouw, klantadviseur, inbreidingsco&ouml;rdinator en bouwspecialist. We werken met hart en hoofd voor Deventer: met verstand van zaken en met het belang van de inwoners voorop. Uiteraard heb je veel contact met mensen die aanvragen doen. Je begrijpt hun behoeften. Als een aanvraag niet kan worden gehonoreerd denk je mee in oplossingen die wel haalbaar zijn, maar soms moet je ook 'nee', zeggen.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je beschikt over een flexibele en creatieve houding, waarbij het werken naar een oplossing centraal staat;</li> <li>Je bent communicatief vaardig en werkt goed samen. Vanuit het perspectief van de Wabo weet je integraal en klantgericht te werken naar (creatieve) oplossingen en dit goed in te bedden in het vergunningverlening proces;</li> <li>Je pakt zelfstandig opdrachten op, maar blijft niet door ploeteren als je er niet uitkomt. Dan vraag je hulp aan een van je collega's.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde mbo+ of hbo-opleiding Bouwkunde of een vergelijkbare opleiding. Ook ben je in het bezit van het diploma ABW I of een vergelijkbaar diploma;</li> <li>Actuele kennis van het omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet en bestuursrecht;</li> <li>Minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie;</li> <li>Ervaring in het opstellen van de benodigde documenten en de argumentatie omtrent vergunningverlening en ontheffingen.</li> </ul> <h2>Het Team</h2> <p>Het team Ondernemen en Vergunningen (ca. 60 medewerkers) maakt initiatieven mogelijk en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Het team voorziet in tijdige en zorgvuldige vergunningverlening, bestuursrechtelijke handhaving en het relatiebeheer van de gemeente.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Faciliteiten voor thuiswerken;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Coen Dingemanse, teammanager Ondernemen en Vergunningen, via het telefoonnummer&nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 10 90 85 22" href="tel:0610908522">06 - 10 90 85 22</a>. Solliciteer via het&nbsp;<a title="Naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2729067/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. De functie blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Je ontvangt uiterlijk acht dagen na je sollicitatie een terugkoppeling.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-06-16 14:30:00 +0200 2021-06-16 14:36:01 +0200 2021-08-12 10:32:09 +0200 Senior medewerker planning & control Je bouwt mee aan een betrouwbaar en transparant financieel beleid en beheer van de gemeente. Zo ondersteun en adviseer je budgethouders over hun financiële bedrijfsvoering, zodat ze inzicht en overzicht hebben en verantwoording kunnen afleggen. Je informeert, analyseert, adviseert, toetst en bewaakt. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> financieel/economisch</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> &euro; 2973 tot &euro; 4494 (schaal 10)</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je ondersteunt budgethouders bij de uitvoering van planning- en controltaken. Je levert input voor de ontwikkeling van (financi&euml;le) beheersinstrumenten. Je adviseert en informeert over bedrijfsvoering.</p> <p>Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de begrote loonsom en formatie en inhuur van de teamkostenplaatsen. Je analyseert en adviseert over realisatie van salarissen, inhuur, overhead en kostentoerekening. Dit alles doe je in nauwe afstemming met financieel adviseurs en medewerkers planning &amp; control.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent een analytisch sterke, ervaren financieel professional. Je bent communicatief sterk en denkt in oplossingen. Je bent je bewust van de politieke-maatschappelijke context en weet tegelijkertijd je onafhankelijke rol te bewaken.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een afgeronde opleiding op HBO-niveau richting bedrijfskunde of bedrijfseconomie;</li> <li>ruime werkervaring op het functiegebied: administratieve organisatie/interne controle, planning &amp; control, bedrijfsadministratie, beleidsmatige en financi&euml;le processen alsook met gemeentefinanci&euml;n;</li> <li>digitale vaardigheden, zodat je goed gebruik weet te maken van de verschillende systemen en applicaties waarmee we werken.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Finance &amp; Control is hecht en collegiaal. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We lopen graag voorop en zijn toekomstgericht. Je komt te werken met 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s en krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dick Bosveld, teammanager Finance &amp; Control, via het telefoonnummer 06-48430766.</p> <p>Solliciteren kan door je belangstelling kenbaar te maken via het <a title="Naar het sollicitatieformulier" href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2727377/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>.&nbsp;&nbsp;</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-06-15 09:00:00 +0200 2021-06-14 19:08:46 +0200 2021-09-03 15:13:13 +0200 Strategisch beleidsadviseur warmtetransitie De Deventer aardgasvrij (ready) en energieneutraal: dat is het doel van jouw functie als strategisch beleidsadviseur warmtetransitie. We zijn ambitieus, durven stappen te zetten en lopen als gemeente voorop in dit onderwerp. Deze vooruitgang willen we voortzetten en daarom zoeken we iemand die de strategie kan uitzetten en enthousiast wordt van de uitvoering. Wij bieden een functie waarbij je betrokken bent bij een belangrijke transitie en waarbij er veel ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo+/wo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 – 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>strategieontwikkeling en uitvoering<br /><strong>Salarisindicatie</strong>: € 3561 tot € 5872 (Schaal 12)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 20 juni 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar (komend jaar wordt traject ingezet om functie structureel te maken)</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je schakelt continu tussen beleidsontwikkeling, strategiebepaling en uitvoeringprogramma’s. Daarbij werk je veel samen met collega’s uit verschillende inhoudelijke programma’s en met onze gebiedspartners. De projecten hebben een grote politieke en maatschappelijke impact, dus bestuurlijke borging is hierbij belangrijk. Je adviseert het gemeentebestuur en organiseert het bestuurlijk besluitvormingsproces. Ook organiseer je de betrokkenheid van de samenleving.In de warmtetransitie werk je intensief samen met woningcorporaties en de netbeheerder. Een wijkaanpak met participatie van bewoners en maatschappelijk partners is ons uitgangspunt. Waarbij de betaalbaarheid van de warmtetransitie een belangrijk element is.</p> <p>Je neemt het voortouw in het samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen. Hierin werkt de gemeente Deventer samen met woningcorporaties en Enexis. Met hen selecteer je de wijken waar we aan de slag gaan met het aardgasvrij worden. Je draagt bij aan het opstellen van Wijkuitvoeringsprogramma en je coördineert de warmte-initiateven en -vragen die uit buurten en wijken komen. Daarnaast adviseer je over gewenste warmteoplossingen bij nieuwbouwprojecten in de komende jaren.We houden van vooruitgang en dit blijkt onder andere uit het succesvolle proeftuinproject ‘Zandweerd', waarvoor wij subsidie van het Rijk hebben ontvangen. In Zandweerd realiseren we een warmtenet met de restwarmte van de rioolwaterzuivering. Als gemeente zijn we eigenaar van het warmtenet. Dit project komt tot stand in samenwerking met externe partijen, buurtbewoners en stakeholders.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Verbindend, inspirerend, creatief en initiatiefrijk. Dat zijn belangrijke eigenschappen die wij zoeken in onze nieuwe strategisch beleidsadviseur warmtetransitie. Je ziet samenwerken als de manier om resultaten te behalen en je kunt de vertaalslag maken van strategie naar uitvoering. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie. Dit zijn ontwikkelingen over het landelijk beleid, nieuwe wet-, en regelgeving en technische ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk dat je politiek en bestuurlijk sensitief bent.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>WO werk- en denkniveau;</li> <li>Aantoonbare ervaring en kennis op het terrein van duurzaamheid en energietransitie en met name warmtetransitie;</li> <li>Ruim vijf jaar ervaring met beleidsontwikkeling en integrale samenwerkingsprojecten op energiegebied; </li> <li>Ruime aantoonbare ervaring met complexe en/of politiek gevoelige projecten;</li> <li>Ervaring met inwonersparticipatie is een pre.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werkverkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rob Lub, Teammanager, via <a href="tel:0620973295" title="Bellen naar 06 - 20 97 32 95">06-  20 97 32 95</a> of Otto Hettinga, Programmamanager, via <a href="tel:0615461048" title="Bellen naar 06 - 15 46 10 48">06 - 15 46 10 48</a>. Solliciteer uiterlijk 20 juni 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/2726327/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 25 juni 's ochtends.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2021-06-11 16:53:00 +0200 2021-06-11 16:53:43 +0200 2021-06-11 16:55:41 +0200 Schuldhulpverlener vroegsignalering Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde. Voor het project ‘Vroeg Eropaf’ benader je actief gezinnen waar mogelijk financiële zorgen zijn. Als schuldhulpverlener ga je op zoek naar de beste aanpak. Samen met collega's, cliënten en ons netwerk. Druk, hectisch en niet altijd even dankbaar, wel heel uitdagend en inspirerend. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo<br /><strong>Aantal uren: </strong>32 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>Sociaal/Maatschappelijk<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2756 tot € 4048 (salarisschaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 20 juni 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je ondersteunt mensen die financiële zorgen (en vaak problematische schulden) hebben en daar niet zelfstandig een oplossing voor kunnen vinden. Door het oplossen of beheersbaar maken van schuldenproblematiek geef je ze weer mogelijkheden om echt mee te doen. In deze functie ligt de nadruk op contact leggen, coaching en gespreksvoering en wat minder op de juridisch-administratieve aspecten van schuldhulpverlening.</p> <p>Je benadert op een outreachende wijze gezinnen waarvan we signalen ontvangen over mogelijke financiële zorgen en biedt daarbij ondersteuning. Samen met de klant onderzoek je wat hij/zij in de toekomst wil bereiken en welke rol financiën daarin spelen. Je brengt de actuele situatie in kaart en maakt een concreet plan van aanpak waarin je beschrijft hoe je toewerkt naar de gewenste (financiële) situatie. Je werkt hierbij vanuit het principe van stress-sensitieve dienstverlening.</p> <p>Is er sprake van schulden, dan breng je deze in beeld, ga je op zoek naar de oorzaken en maak je een plan om herhaling te voorkomen. Je geeft voorlichting en advies over financiële voorzieningen die je klant kunnen helpen. Bij andere problemen begeleid je dat klant naar gespecialiseerde instellingen. Je geeft budgetcoaching.  Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen op ons vakgebied en levert vanuit je kennis en ervaring een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent flexibel, collegiaal, stressbestendig en resultaat- en oplossingsgericht;</li> <li>Je hebt oog voor de specifieke problematiek van onze klanten, en weet die te combineren met een zakelijke instelling; </li> <li>Je bent benaderbaar, in staat om snel vertrouwen te winnen van cliënten en persoonlijk contact aan te gaan;</li> <li>Je durft zelfstandig beslissingen en initiatieven te nemen;</li> <li>Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen op ons vakgebied en levert vanuit je kennis en ervaring een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde hbo opleiding (hbo-SJD, hbo-MWD, hbo Social Work);</li> <li>Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) binnen de schuldhulpverlening en/of binnen de outreachende hulpverlening.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is dé professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van Eck via <a href="tel:0615622740" title="Bellen naar 06- 15 62 27 40">06 - 15 62 27 40</a>. Solliciteren kan tot en met 20 juni 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2726151/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de periode van 22 juni tot en met 2 juli.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2021-06-11 14:00:00 +0200 2021-06-11 14:50:01 +0200 2021-06-11 14:54:21 +0200 Medewerker budgetbeheer Als medewerker budgetbeheer beheer je het inkomen van huishoudens die daartoe zelf (tijdelijk of langdurig) niet in staat zijn. Daarmee help je huishoudens uit de financiële problemen te komen en voorkom je dat nieuwe problemen ontstaan. Samen met jouw collega's en onze samenwerkingspartners zoek je continu naar de beste aanpak. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo <br /><strong>Aantal uren: </strong>24-28 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> Sociaal/Maatschappelijk <br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2170 tot € 3591 <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 20 juni <br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je stelt samen met de cliënt een budgetplan op en legt deze gegevens vast. Op basis van het budgetplan verzorg je de betaling van leefgeld, vaste lasten, reserveringen en variabele lasten. Je voert gesprekken over dagelijkse financiële problemen, maar ook over de mogelijkheden om op termijn weer zelfstandig het inkomen te beheren. Je bereidt de cliënt voor op het weer zelfstandig voeren van de financiële huishouding. Tijdens het traject geef je voorlichting over bestaande materiële en immateriële voorzieningen en zo nodig verwijs je naar gespecialiseerde (hulpverlenings-)instellingen. Ook verzorg je af en toe een budgettraining aan groepen.</p> <p>Je houdt je actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen op ons vakgebied en levert vanuit je kennis en ervaring een bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht; </li> <li>Je hebt oog voor de specifieke problematiek van onze klanten, maar weet die te combineren met een zakelijke instelling; </li> <li>Je gaat zorgvuldig te werk en je hebt een sterk gevoel voor cijfers; </li> <li>Je neemt zelfstandig beslissingen en initiatieven; </li> <li>Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde hbo-opleiding (HBO-SJD, HBO-MWD, HBO Social Work);</li> <li>Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring (eventueel via een stage) als budgetbeheerder, bewindvoerder of in een andere functie binnen de schuldhulpverlening.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is dé professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking in Deventer. Hier werken ruim vijftig collega's in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werkverkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof;</li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van Eck via <a href="tel:0615622740" title="Bellen naar 06 - 15 62 27 40">06 - 15 62 27 40</a>. Solliciteren kan tot en met 20 juni via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2725401/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de periode van 22 juni tot en met 2 juli.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-06-11 10:00:00 +0200 2021-06-11 10:30:50 +0200 2021-06-11 10:38:13 +0200 Functioneel Beheerder Sociaal Domein Jij bent de verbinding tussen ICT en de medewerkers uit het sociaal domein van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Je beheert, test en zorgt voor de updates van applicaties, zodat onze medewerkers daar goed mee kunnen werken. Deze vacature staat open voor ervaren functioneel beheerders, maar ook voor starters met ervaring in het sociaal domein. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 -36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>ICT/Sociaal Domein<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2756 tot € 4048 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 9 juni 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>jaarcontract met perspectief op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je gaat werken voor de DOWR, het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Binnen het sociaal domein werken we met veel verschillende applicaties, die door jou en je directe collega’s worden beheerd.<br />Jij zorgt ervoor dat gebruikers goed met de applicaties kunnen werken en dat ook de juíste medewerkers er mee kunnen werken. Je neemt hen mee in nieuwe functionaliteiten en updates, geeft trainingen en je schrijft handleidingen. Hiervoor zorg je dat een goed beeld hebt van wat hun werk inhoudt, welke werkprocessen belangrijk zijn en wat de ontwikkelingen en verbetermogelijkheden daarin zijn. <br /><br />De applicaties worden geleverd door externe leveranciers en het is aan jou om de dienstverlening en de contracten te toetsen. Je bekijkt samen met ICT naar de implementatie en je beoordeelt of de leveranciers leveren wat is afgesproken. Bij nieuwe applicaties werk je samen met jouw collega’s van ICT om de optimale implementatie en gebruikerswijze te bepalen.  Over jou Je bent analytisch sterk, denkt procesmatig, ziet snel waar het knelpunt én de oplossing zit. Je vraagt door, geeft grenzen aan en neemt medewerkers mee in het optimaal benutten van de applicatie. We zoeken een nieuwe collega die communicatief sterk en klantgericht is.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Hbo werk- en denkniveau;</li> <li>Voor een startende functioneel beheerder is werkervaring in het sociaal domein vereist, natuurlijk heb je wel affiniteit met ICT;</li> <li>Maar heb je werkervaring als (senior) functioneel beheerder, dan komen we natuurlijk ook graag met jou in gesprek. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>DOWR-I levert de ICT-dienstverlening voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Faciliteiten om goed thuis te kunnen werken;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT, via <a href="tel:0623293561" title="Bellen naar 06 - 23 29 35 61">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteer uiterlijk tot en met 9 juni 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2715243/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken zijn gepland voor donderdagmorgen 17 juni 2021.<br /><br />We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-28 15:15:00 +0200 2021-05-28 15:16:04 +0200 2021-05-28 15:35:49 +0200 Teammanager Toezicht en Handhaving Toezicht & Handhaving staat midden in de Deventer samenleving. Het team levert een belangrijke bijdrage aan de thema's schoon, heel en veilig. Zo blijft Deventer een stad waar het veilig en prettig wonen, werken en verblijven is. Ben jij de nieuwe leidinggevende van dit team? <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>Wo werk- en denkniveau<br /><strong>Aantal uren: </strong>36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>management/ veiligheid/ toezicht<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 4.279 tot € 6.365 (salarisschaal 13)<br /><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot het moment dat er een geschikte kandidaat gevonden is<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Samen met 2 groepsmanagers zorg je ervoor dat de afgesproken resultaten worden behaald, waarbij je oog houdt voor beschikbare capaciteit en kwaliteit. Je speelt flexibel in op het spanningsveld tussen beleid en uitvoering, bestuurlijke verwachtingen en de dagelijkse praktijk op straat. <br /><br />Deze baan kent ook beheersmatige aspecten rondom formatie, capaciteitsmanagement, begroting en verantwoording van de teamkostenplaats. Personeelsmanagement, zoals het voeren van de personele jaarcyclus, werving &amp; selectie en verzuimgesprekken behoort tot je taken. Je voelt je verantwoordelijk en hebt je zaken op orde.</p> <p>Je vertaalt beleidsontwikkelingen rondom de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging en de ontwikkelingen rondom de boa-functie naar de dagelijkse praktijk. Je neemt medewerkers mee in deze ontwikkelingen, inspireert en motiveert hen, maar houdt hen ook een spiegel voor waar nodig. Je stuurt op basis van vertrouwen, stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid en durf en laat dit zelf ook zien. Je zoekt actief contact met de andere teammanagers en programmamanagers om de synergie te borgen tussen de verschillende programma's en teams.</p> <h2>Het Team</h2> <p>Team Toezicht en Handhaving bestaat uit ongeveer 45 professionals op verschillende terreinen. Samen met 2 groepsmanagers geef je leiding aan dit team. Er zijn 3 vakgroepen: Bouwen &amp; Wonen, Brug &amp; Sluis en Toezicht/Boa. Verder is er een staf voor de planning en baliefunctie. Team Toezicht &amp; Handhaving is erkend leer- werkbedrijf en biedt op jaarbasis 6 tot 8 stageplaatsen aan. De Boa’s/ Toezichthouders werken ook voor de gemeente Olst-Wijhe en Raalte.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Wij zijn op zoek naar iemand die plezier beleeft aan het werken met mensen in een uitvoeringsgericht team. Je bent duidelijk over de verwachtingen die aan iedereen in het team worden gesteld. Je schakelt gemakkelijk op verschillende niveaus: soms adviseer je de burgemeester of programmamanagers op strategisch niveau, een ander moment vang je collega's op die een incident hebben meegemaakt.</p> <p>Je hebt oog voor de ontwikkelingsfase en talenten van medewerkers en stimuleert hen. Situationeel leidinggeven gaat je goed af: de ene keer ben je coachend, de andere keer meer een sparringpartner, soms meer sturend of zelfs corrigerend. Binnen de kaders van het Vergunningen, Toezicht en Handhavings-uitvoeringsplan maak je integrale afwegingen over inzet van financiële middelen als menskracht. Dit werkterrein vraagt om flexibele inzet ook buiten kantooruren; dit is voor jou geen probleem.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Wo werk- en denkniveau</li> <li>Je hebt aantoonbaar ervaring met het aansturen van een uitvoeringsgericht team</li> <li>Je hebt een haarscherp gevoel voor de bestuurlijke impact van toezicht en handhaving op de Deventer samenleving</li> <li>Je hebt in ieder geval affiniteit met, maar liever nog ervaring op het gebied van Veiligheid, Toezicht &amp; Handhaving</li> <li>Je bent in staat een breed netwerk in de stad en regio op te bouwen en te onderhouden om daarin goed samen te werken met externe partners</li> <li>En last but not least: je moet tegen een stootje kunnen</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> <li>Voorzieningen voor een thuiswerkplek</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wim de Jong, directeur, via het telefoonnummer <a href="tel:0570693848" title="Bellen naar 0570 - 69 38 48">0570-693848</a>. Je kunt solliciteren via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2714739/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-27 11:23:00 +0200 2021-04-13 11:23:43 +0200 2021-05-28 11:24:25 +0200 Casemanager Wabo/omgevingsvergunningen Als casemanager behandel je vergunningaanvragen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Je bent inhoudelijk en procesmatig verantwoordelijk voor de kwaliteit en de tijdige afhandeling hiervan. Jij weet hoe je informatie moet verzamelen om tot een goed advies te komen en bewaakt strikt de termijnen. Daarbij zorg je er samen met jouw collega’s voor dat we toegankelijk en dienstverlenend zijn richting onze inwoners en ondernemers. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo+ of hbo </li> <li><strong>Aantal uren: </strong>36 uur </li> <li><strong>Vakgebied: </strong>Vergunningen </li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2.756 tot € 4.494 (aanloopschaal 9, max functieschaal 10) </li> <li><strong>Contractvorm: </strong>onbepaalde tijd </li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je beoordeelt of aanvragen volledig zijn en of ze voldoen aan het bestemmingsplan, de Welstandsnota, het Bouwbesluit en overige wetgeving. Je bouwt op een groot team specialisten, waaraan je advies kunt vragen. Verder heb je korte lijntjes met externe partners, zoals de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en bijvoorbeeld de Provincie. De Bouwbesluittoets en de constructieve toets zet je uit bij specialisten in het team, milieu-expertise win je in bij de omgevingsdienst IJsselland.</p> <p>Uiteraard heb je veel contact met mensen die aanvragen doen. Je begrijpt hun behoeften. Als een aanvraag niet kan worden gehonoreerd denk je mee in oplossingen die wel haalbaar zijn, maar soms moet je ook 'nee', zeggen. Je legt je beslissing dan duidelijk uit, waardoor er begrip ontstaat. Je adviseert over de te volgen procedure, over de kritieke punten met betrekking tot het initiatief en bekijkt of er eventuele  andere vergunningen en ontheffingen nodig zijn.</p> <p>Je signaleert ontwikkelingen in het vakgebied, adviseert over de consequenties en legt verbinding met collega's die verantwoordelijk zijn voor het beleid. Ook adviseer je toezichthouders over de verleende vergunningen en de mogelijk risico's. Daarnaast denk je over oplossingen bij handhavingszaken gerelateerd aan vergunningen voor dit beleid.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je beschikt over een flexibele en creatieve houding, waarbij het werken naar een oplossing centraal staat; </li> <li>Je bent communicatief vaardig en werkt goed samen. Vanuit het perspectief van de Wabo weet je integraal en klantgericht te werken naar (creatieve) oplossingen en dit goed in te bedden in het vergunningverlening proces; </li> <li>Je pakt zelfstandig opdrachten op, maar blijft niet door ploeteren als je er niet uitkomt. Dan vraag je hulp aan een van je collega's. </li> </ul> <p><span>Jouw ervaring</span></p> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een afgeronde mbo+ of hbo-opleiding Bouwkunde of een vergelijkbare opleiding. Ook ben je in het bezit van het diploma ABW I of een vergelijkbaar diploma </li> <li>Actuele kennis van het omgevingsrecht (Wabo), de Omgevingswet en bestuursrecht </li> <li>Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen een gemeente </li> <li>Ervaring in het opstellen van de benodigde documenten en de argumentatie omtrent vergunningverlening en ontheffingen </li> </ul> <h2>Het Team</h2> <p>Het team Ondernemen en Vergunningen (circa 60 medewerkers) maakt initiatieven mogelijk en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Het team voorziet in tijdige en zorgvuldige vergunningverlening, bestuursrechtelijke handhaving en het relatiebeheer van de gemeente.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Faciliteiten voor thuiswerken; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling. </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Coen Dingemanse, teammanager Ondernemen en Vergunningen, via het telefoonnummer 06-10908522.</p> <p>Solliciteer uiterlijk 3 juni via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2709673/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 10 en donderdag 17 juni 2021. De vacature wordt tegelijk in de Talentenregio uitgezet.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-21 13:47:00 +0200 2021-05-21 13:47:43 +0200 2021-05-21 13:52:00 +0200 4 Finance vacatures Wij zijn volop in ontwikkeling en daarom zijn wij op zoek naar 4 collega’s voor het team Finance & Control. Ben je een échte financial die denkt in uitdagingen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres en komen we graag met je in contact! <p><a href="https://werkenvoor.deventer.nl/financevacatures" title="Naar de vacatures">Bekijk de finance vacatures</a></p> 2021-05-11 17:18:00 +0200 2021-05-11 17:18:20 +0200 2021-05-11 17:20:18 +0200 Fiscaal beleidsadviseur Samen met de senior fiscaal beleidsadviseur werk je aan fiscale bewustwording. Jij maakt informatie toegankelijk en geeft heldere adviezen. Zo maak jij fiscaliteiten concreter voor mensen die dit een lastig onderwerp vinden. En met de verbeterpunten uit de fiscale audits die je houdt, help je collega’s echt verder. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo/wo <br /><strong>Aantal uren: </strong>24-32 uur <br /><strong>Vakgebied: </strong>Fiscaal recht/Fiscale economie <br /><strong>Salarisindicatie: </strong>&euro; 3561 tot &euro; 5169 (schaal 11) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> de vacature staat open tot een geschikte kandidaat is gevonden<br /><strong>Contractvorm: </strong>jaarcontract, bij goed functioneren zicht op vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je adviseert over de opzet, samenhang en toepassing van het fiscaal beleid. Je bent sparringpartner en adviseur bij vraagstukken van tactische aard over de uitvoering van het fiscale beleid. Je brengt fiscale risico&rsquo;s in beeld inclusief de beheersmaatregelen om de risico&rsquo;s te minimaliseren.</p> <p>Bij verschillende financi&euml;le processen signaleer je de fiscale factor en stelt hiervan procesbeschrijvingen op. Je signaleert de behoefte of noodzaak bij medewerkers, management en bestuur naar kennis en instructies op het gebied van fiscaal beleid.</p> <p>Verder doe je onderzoek naar de uitvoering van de fiscale functie door het structureel uitvoeren van fiscale audits. De bevindingen presenteer je in een adviesrapport. Om je werk goed te doen volg je de ontwikkelingen op fiscaal gebied (btw/bcf, overdrachtsbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting) op de voet en onderhoud je een netwerk met andere gemeenten en fiscale dienstverleners.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je werkt goed samen, toont initiatief en weet je hoe je lastige materie toegankelijk maakt, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Daarnaast ben je klant- en kwaliteits- en resultaatgericht, kun je goed plannen en organiseren en ben je omgevingsbewust.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Minimaal drie jaar werkervaring en kennis op het gebied van fiscaliteiten in het bijzonder omzetbelasting, btw-compensatiefonds, overdrachtsbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven;</li> <li>Een visie op de ontwikkeling, inrichting en onderhoud van het Tax Control Framework (TCF) voor een gemeentelijke organisatie n hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van rijksbelastingen voor gemeenten.;</li> <li>Digitale vaardigheden, zodat je goed gebruik weet te maken van de verschillende applicaties waarmee we werken.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Finance &amp; Control is hecht en collegiaal. We doen onderzoek, ontwikkelen beleid, geven advies en verzorgen de planning- en controlcyclus voor een prachtige 100.000+ gemeente. We kunnen jouw expertise goed gebruiken, want onze ambities zijn hoog! We willen vooroplopen en zijn toekomstgericht. Je krijgt 35 ambitieuze en gedreven collega&rsquo;s waar je op niveau mee kunt sparren. Je krijgt de ruimte om eigen idee&euml;n in te brengen en uit te werken.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>Faciliteiten om goed thuis te kunnen werken;</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Bel voor meer informatie over deze vacature met Dick Bosveld, teammanager Finance &amp; Control via&nbsp;<a title="Bellen naar 06 - 48 43 07 66" href="tel:0648430766">06 - 48 43 07 66</a>. Solliciteer via het <a title="Naar het digitale sollicitatieformulier " href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2742185/127969?iso=nl">digitale sollicitatieformulier</a>. We nemen je sollicitatie direct in behandeling.</p> 2021-05-11 16:15:00 +0200 2021-05-11 16:16:37 +0200 2021-08-03 11:41:36 +0200 Toezichthouder bouwen en wonen Als toezichthouder bouwen en wonen werk jij aan veilige en gezonde gebouwen in de prachtige stad Deventer. Je bent er voor inwoners en zorgt dat de bouwzaken voldoen aan de wet- en regelgeving. De talenten enthousiasme, daadkracht en vakmanschap zijn typerend voor jou. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo  <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> Bouwen en wonen, toezicht, veiligheid <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2484,- tot € 4048,- (salarisschaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot het moment dat er een geschikte kandidaat gevonden is<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>De toezichthouder bouwen en wonen vervult een belangrijke rol bij de controle op bouwactiviteiten. Je zorgt voor controles op de juiste momenten en maakt afspraken met de betrokken partijen over de voortgang van het bouwproces. Het zwaartepunt ligt daarbij op veiligheid en gezondheid. Als er sprake is van misverstanden tref je gepaste maatregelen om te zorgen dat het gebouw aan de gestelde eisen voldoet. Je zorgt ervoor dat jouw acties worden vastgelegd in Power Browser 2020.</p> <p>Daarnaast zorg je voor het afhandelen van meldingen en klachten en legt dit administratief vast. Je levert een bijdrage aan de afhandeling van handhavingsverzoeken. Indien nodig verzorg je de juridische voorbereiding en controle van dwangsom- en bestuursdwangaanschrijvingen en begeleid je de feitelijke uitvoering van een bestuursdwangaanschrijving. Je werkt veel samen met interne collega’s als bijvoorbeeld een constructeur en jurist, maar bijvoorbeeld ook met externe partners van de Veiligheidsregio.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent besluitvaardig en daadkrachtig; </li> <li>Je kunt je goed inleven in anderen en hun omgeving, maar blijft doelmatig handelen onder wisselende en soms ook lastige omstandigheden; </li> <li>Je bent je bewust van de impact die een besluit kan hebben op de belanghebbenden; </li> <li>Je kunt je mondeling goed uitdrukken maar ook je schriftelijke vaardigheden zijn goed op orde </li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Een passende afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (bijv. Bouwkunde) of je hebt dit niveau door aantoonbare werkervaring bereikt; </li> <li>Minimaal 3 jaar ervaring als toezichthouder binnen het domein bouwen &amp; wonen; </li> <li>Kennis op het gebied van bouwen en wonen. Je bent op de hoogte van de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet.</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Toezicht en Handhaving bestaat uit ongeveer 45 professionals op verschillende terreinen. Er zijn 3 vakgroepen: Bouwen &amp; Wonen, Brug &amp; Sluis en Toezicht/Boa. Verder is er een staf voor de planning en baliefunctie. Team Toezicht &amp; Handhaving is erkend leer- werkbedrijf en biedt op jaarbasis 6 tot 8 stageplaatsen aan. De boa’s en toezichthouders werken ook voor de gemeente Olst-Wijhe en Raalte.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof; </li> <li>Goede faciliteiten voor thuiswerken.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ben Visscher, Groepsmanager Bouwen en Wonen/ Accountmanager Omgevingsdienst, via het telefoonnummer <a href="tel:0622993622" title="Bellen naar 06 - 22 99 36 22">06-22993622</a>.</p> <p>We zien je sollicitatie graag tegemoet via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2714427/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden gedurende de openstelling van deze vacature plaats.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-11 14:45:00 +0200 2021-05-11 14:45:36 +0200 2021-06-25 11:53:11 +0200 Informatiemanagement Adviseur (IMA) Jij ondersteunt met je collega informatiemanagement adviseurs (IMA's) de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte in hun informatiemanagementvraagstukken. Je bent de resultaatgerichte schakel tussen de gemeenten en ICT. Je verbindt een vraag bijvoorbeeld uit het sociaal of ruimtelijk domein aan de strategische doelen van de organisatie en draagt daardoor bij aan ICT-oplossingen. Hierbij houd je ook rekening met nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo <br /><strong>Aantal uren: </strong>32 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> bedrijfskundige informatica <br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 3561 tot € 5169 (schaal 11) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 16 mei 2021 <br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd tot 1 januari 2022, mogelijk daarna onbepaalde tijd</p> <p>Als informatiemanagement adviseur werk je vanuit drie kerntaken: relatiebeheer, het uitvoeringsplan 2020-2025 en adviesverzoeken uit Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR).  Je voert regelmatig gesprekken met programmamanagers, regiemanagers om te achterhalen welke ontwikkelingen en uitdagingen er spelen en wat dat betekent voor de informatievoorziening. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en jouw oplossingen gaan verder dan alleen het digitaliseren van een proces. Want bij DOWR-I doen we het graag anders; we zijn innovatief en gaan mee in ontwikkelingen die IT ons te bieden heeft. In je werk schakel je van operationeel naar tactisch naar strategisch niveau.</p> <p>Concreet werk je bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van het zaaksysteem, de aanbesteding van een systeem openbare ruimte en neem je de organisatie mee in de upgrade van het CRM-systeem. In deze projecten werk je bijvoorbeeld samen met functioneel beheer, de technisch architect en de informatie-architect maar ook vooral met je collega informatiemanagement adviseurs. Het interessante aan de deze functie is dat je vrijheid hebt om te bekijken welke aanpak passend is voor jou. De verschillende teams binnen de gemeente zijn verdeeld onder de informatiemanagement adviseurs.</p> <h2>Jouw werk</h2> <ul> <li>je adviseert over en draagt bij aan informatiebeleid van de teams voor de 3 gemeenten. In afstemming met je collega’s ga je aan de slag voor een specifiek team</li> <li>je bent aanspreekpunt voor één of meerdere innovatieve onderwerpen</li> <li>je bent (mede) verantwoordelijk voor de relatie (accountmanagementrol) tussen de stakeholders bij de gemeenten en DOWR-I en stemt hiervoor binnen DOWR-I af met je collega’s </li> <li>je draagt zorg voor organisatiebrede afstemming en samenhang van vraagstukken die strategisch en tactisch van aard zijn</li> <li>je bent betrokken bij de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken</li> <li>je ondersteunt de lijnmanagers met het opstellen van business cases</li> <li>je schrijft mee aan de i-uitvoeringsplannen met daarin de actuele i-projecten per domein</li> </ul> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent een stevige persoonlijkheid en hebt ruime ervaring met informatiemanagement advisering</li> <li>je bent een ‘verbinder’ met daadkracht </li> <li>je hebt goede analytische vaardigheden op het gebied van informatiemanagement</li> <li>je bent communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk</li> <li>je bent in staat om snel te schakelen en complexe processen te doorzien</li> <li>je bent assertief en niet ‘voor 1 gat te vangen’</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>ruime ervaring in informatiemanagement advisering</li> <li>ervaring in een complexe omgeving met verschillende belangen en partijen</li> <li>een relevante universitaire studie, bijvoorbeeld bedrijfskundige informatica</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het team DOWR-I is in dienst van de gemeente Deventer en werkt voor 3 gemeenten en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatiemanagement Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>faciliteiten voor thuiswerken</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Je treedt in dienst van de gemeente Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Godfried Damm, senior informatiemanagement adviseur, via <a href="tel:0651835205" title="Bellen naar 06 - 51 83 52 05">06-51835205</a>, of René Passchier, teammanager DOWR-I, via <a href="tel:0651275642" title="Bellen naar 06 51 27 56 42">06-51275642</a>.</p> <p>Maak je belangstelling kenbaar via het<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2699755/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier "> digitale sollicitatieformulier</a>. Solliciteren is mogelijk tot en met zondag 16 mei 2021. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 19 mei 2021.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-05 16:00:00 +0200 2021-05-05 16:16:57 +0200 2021-05-11 10:01:13 +0200 Beleidsadviseur veiligheid De gemeente Deventer zet zich samen met de veiligheidspartners in voor een veilige gemeente onder het motto ‘Werken aan een veilig, rechtvaardig en weerbaar Deventer'. Als beleidsadviseur veiligheid bij de gemeente Deventer kun jij hieraan bijdragen. In deze functie houd je je bezig met een breed scala aan beleidsthema's: ondermijnende criminaliteit en weerbaarheid, zorg en veiligheid, drugs en digitale criminaliteit. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> wo  <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32-36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> veiligheid<br /><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 3456 tot € 5699 (salarisschaal 11)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> de vacature staat open tot een geschikte kandidaat is gevonden<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als Beleidsadviseur Veiligheid ligt jouw focus op het thema ondermijning. Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de advisering op het gebied van ondermijning aan de burgemeester en voert regie op de uitvoering. In samenwerking met veiligheidspartners zoals de Politie en de Belastingdienst breng je ondermijnende activiteiten in beeld en maak je een plan. Het uitdagende aan deze functie is dat je zelf ook betrokken bent bij de uitvoering en samen optrekt met de politie.</p> <p>Het is belangrijk dat je risico’s weet te signaleren en dat je het gesprek aangaat met collega’s of externe partners over wat deze risico’s kunnen betekenen. Je bent verantwoordelijk voor de wet Bibob en de uitkomsten van deze toetsing pak je samen op met collega’s van bijvoorbeeld team Ondernemen en Vergunningen of Vastgoed.</p> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent een sterke organisator en initiator en bent in staat om te werken van bestuurlijk tot operationeel niveau om de doelen en resultaten te realiseren</li> <li>Je weet de bestuurlijke aanpak samen met de strafrechtelijke en fiscale aanpak van criminaliteit te verbinden. Je coördineert en initieert nieuwe casuïstiek en interventies en bent als adviseur breed inzetbaar op het gehele domein van openbare orde en veiligheid</li> <li>Je beschikt over uitstekende advies - en communicatievaardigheden.</li> <li>Je staat stevig in je schoenen en je blijft rustig in hectische omstandigheden</li> <li>Je draait mee in het piket als adviseur crisisbeheersing en bent in staat om binnen één uur na alarmering in Deventer te zijn</li> </ul> <p>De volgende talenten zijn typerend voor jou: Verbinden, samenwerkingsgericht, daadkrachtig verantwoordelijk, kritisch en stressbesteding.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Wo- opleiding bijvoorbeeld bestuurskunde, rechten of criminologie </li> <li>Ervaring binnen dit werkterrein</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Carlien Osinga, programmamanager Veiligheid, telefoonnummer: <a href="tel:0629220432" title="Bellen naar 06 - 29 22 04 32">06 - 29 22 04 32</a>. Solliciteer via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2698949/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-05-03 16:00:00 +0200 2021-03-30 16:18:38 +0200 2021-05-04 19:20:24 +0200 Gemeentemakelaar Als makelaar bij de Gemeente Deventer verzorg je het proces van verkoop van woonkavels aan bewoners, onderhandel je samen met de projectleider met bedrijven over bedrijfskavelverkoop. Je zorgt voor het herzien en afsluiten van erfpachtovereenkomsten, het vestigen van rechten van opstal en je ontwikkelt en adviseert over aan- en verkoopstrategieën. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied:</strong> makelaardij, gemeentelijk grondbeleid, erfpacht en erfpachtherzieningen<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot er een geschikte kandidaat is gevonden<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor een jaar met optie tot verlenging van nog een jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je adviseert het management, het bestuur en de betrokken teams bij het realiseren van programma- en projectdoelen. In de adviezen die je opstelt, maak je inzichtelijk welke mogelijke strategieën er zijn en wat de daarbij behorende juridische, financiële en maatschappelijke risico’s zijn. Ook beschrijf je de te volgen procedures en de alternatieve mogelijkheden.</p> <p>Als gemeentemakelaar werk je samen met collega's binnen planeconomische en juridische functies. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en beoordelen van juridische stukken, zoals overeenkomsten en akten op het gebied van vastgoed. Je verzorgt het gehele proces van aan- en verkoop van onroerend goed. Vanuit je juridische specialisme neem je deel aan (complexe) projecten, in hoofdzaak op het gebied van ruimtelijke (gebieds-)ontwikkelingen.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent accuraat en beheerst onderhandelingstechnieken</li> <li>je bent niet bang om een tegengeluid te laten horen in je advisering aan je opdrachtgever tijdens onderhandelingen</li> <li>je wordt enthousiast van het opstellen van koopovereenkomsten, erfpachten, rechten van opstal en notariële akten</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Beschik je daarnaast over:</p> <ul> <li>een makelaardij of vastgoedmanagement opleiding op minimaal hbo niveau</li> <li>minimaal 5 jaar ervaring als makelaar bij een overheidsinstantie</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Bij het team PRO (Projecten Realisatie en Ontwikkeling) werken 90 experts op het gebied van project- en procesmanagement. In het team bestaat uit projectmanagers, projectleiders, planeconomen, juristen, juridisch planologen, makelaars, civieltechnisch adviseurs, projectassistentes en programmamanagers. We werken in de volle breedte van het ruimtelijke fysieke domein (gebiedsontwikkeling, infra, bereikbaarheid) en verzorgen ook projectmanagement in het sociaal/maatschappelijk domein. In ons relatief jong team werken allemaal enthousiaste mensen die zichzelf en ons team elke dag een stukje beter maken.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>fiscale reiskostenregeling en voorzieningen voor een thuiswerkplek</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van Berkum, <a href="tel:0622272235" title="Bellen naar 06 - 22 27 22 35">06 - 22 27 22 35</a>. Solliciteer via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2695601/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-29 15:30:00 +0200 2021-03-26 16:34:21 +0100 2021-04-29 21:05:51 +0200 Financieel administrateur Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) is dé professionele organisatie voor vakkundige, onafhankelijke en objectieve budgetvoorlichting. We beheren de inkomsten en uitgaven van onze cliënten, betalen schulden af, verstrekken kredieten en ontvangen aflossingen. Dat vraagt om een strakke financiële organisatie met voldoende checks and balances. Ben jij die administrateur die dat voor het BAD wil inrichten en uitvoeren? <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo werk- en denkniveau  <br /><strong>Aantal uren: </strong>18 – 20 uur (Het liefst verdeeld over 5 dagen). <br /><strong>Vakgebied:</strong> fnancieel, administratief <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> € 2484 tot € 3591 (salarisschaal 8) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 16 mei 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van één jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je zorgt voor de administratieve verwerking van het dagelijkse betalingsverkeer. Je richt controles in op het betalingsverkeer en op werkprocessen met een financiële component en je voert deze uit. Je adviseert de teammanager over verbetermogelijkheden naar aanleiding van je bevindingen. Je zorgt ervoor dat onze financiële administratie en de inrichting van de financiële module van ons automatiseringspakket (Allegro) steeds verder verbeterd worden. En je zorgt voor een perfecte aansluiting met de gemeentelijke administratie. Je houdt de teammanager op de hoogte van de actuele financiële stand van zaken binnen het team.</p> <h2>Het team</h2> <p>Bij het BAD werken ruim vijftig collega's. Door financiële zorgen weg te nemen, krijgen mensen weer grip op hun leven. Geen mens en geen situatie is hetzelfde, dus zoeken we iedere dag naar de beste aanpak. Druk, hectisch en niet altijd even dankbaar werk, wel heel uitdagend en inspirerend. Wij bieden budgetvoorlichting, hulp bij het voorkomen, structureel oplossen en beheersbaar maken van schulden en sociale kredietverstrekking. We werken in verschillende functies: integraal schuldhulpverlener, medewerker budgetbeheer, medewerker sociale kredietverstrekking, WSNP-bewindvoerder, beschermingsbewindvoerder, medewerker beschermingsbewind en administratief medewerker.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent flexibel, zelfstandig en initiatiefrijk</li> <li>je kunt goed werken in teamverband maar bewaart ook voldoende afstand om kritisch te kunnen zijn</li> <li>je bent cijfermatig sterk en werkt nauwkeurig</li> <li>snel schakelen tussen je adviserende en controlerende taken en het zelf uitvoeren van repeterende werkzaamheden is voor jou geen probleem</li> <li>je bent analytisch en bent in staat om van een afstandje naar het werk te kijken en advies te geven over verbeteringen</li> <li>je hebt gevoel voor humor</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>je beschikt over hbo werk- en denkniveau</li> <li>je hebt ervaring met het inrichten en beheren van administraties</li> <li>ervaring met Allegro is een pré, belangrijker is dat je goed inzicht hebt in de werking van een gemeentelijke financiële administratie</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> <li>een goede thuiswerkregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hans van Eck, teammanager, via het telefoonnummer <br /><a href="tel:0615622740" title="Bellen naar 06 - 15 62 27 40">06 - 15 62 27 40</a>. Solliciteer uiterlijk tot en met 16 mei 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2695213/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-29 15:11:00 +0200 2021-04-29 15:11:46 +0200 2021-04-29 15:15:47 +0200 Projectleider ICT Jij weet ICT-projecten binnen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) tot een goed resultaat te brengen. Medewerkers van de 3 gemeenten worden daardoor goed gefaciliteerd met systemen en apparatuur die up-to-date en goed beveiligd zijn. Hiervoor geef je leiding aan projecten en projectteams binnen DOWR-I. Voorbeelden van projecten zijn de implementatie van werkplek-, server- en netwerkcomponenten, versie-overgang van (besturings-)systemen en vervanging van back-up functionaliteit. <p>Opleidingsniveau: hbo <br />Aantal uren: 36 uur <br />Vakgebied: ICT <br />Salarisindicatie: € 2973 tot € 4494 (schaal 10)<br />Sollicitatietermijn: tot en met 7 mei 2021 <br />Contractvorm: een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je stemt doel, scope en aanpak af met je opdrachtgever. Je maakt projectplannen en doet voorstellen voor een projectorganisatie. Na een definitieve Go! ga je aan de slag met je projectteam volgens de afgesproken projectmanagementmethode. Je hebt de dagelijkse leiding over een project en weet je team zo aan te sturen dat ze zich kunnen richten op hun taken. Je bewaakt de voortgang, toetst aan de kaders en signaleert risico's. Voor de communicatie over het project maak je een plan en vertaal je de technische complexiteit naar begrijpelijke taal. Je verzorgt rapportages en informeert de opdrachtgever en andere betrokkenen,. Je bent verantwoordelijk voor de oplevering  en de evaluatie  en neemt je lessen mee voor je volgende project.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je staat voor resultaat en doet er alles aan om dit met je projectteam te bereiken. Je wordt gewaardeerd om je flexibiliteit en inzet, maar verliest het doel niet uit het oog. Verder heb je  een hands-on mentaliteit en kun je goed samenwerken.  Je bent in staat te schakelen tussen verschillende niveaus en houdt overzicht.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <p> <ul> <li>hbo werk- en denkniveau en bent bij voorkeur gecertificeerd op het gebied van projectmanagement. </li> <li>ervaring met werken in projecten, bij voorkeur als projectleider. </li> <li>kennis van projectmanagement, methodieken en standaarden als IPMA, Prince2, Agile/Scrum. </li> <li>het is een pre als je ervaring hebt met complexe ICT/Informatievoorzieningsprojecten. </li> </ul> </p> <h2>Het team</h2> <p>Het team DOWR-I is in dienst van de gemeente Deventer en werkt voor 3 gemeenten en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP; </li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor bijvoorbeeld fiscale uitruil woon-werk verkeer, aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>een goede thuiswerkregeling; </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling. </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> </p> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Simon Koster, groepsmanager IT, via het telefoonnummer <a href="tel:0623293561" title="Bel nummer 06 - 23 29 35 61">06 - 23 29 35 61</a>. Solliciteer uiterlijk 7 mei 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2692925/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op woensdag 12 mei 2021 in de ochtend. De vacature wordt tegelijk in de Talentenregio uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers uit de Talentenregio voorrang. We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-26 16:27:28 +0200 2021-04-26 16:27:28 +0200 2021-04-26 16:27:28 +0200 Inkomensconsulent Als Inkomensconsulent voer je gesprekken met inwoners waarbij je hun situatie in beeld brengt, hun vraag onderzoekt en het recht op uitkering vaststelt. Je beoordeelt wat er nodig is om te participeren of om de financiële situatie te stabiliseren. Een afwisselende baan waarbij je veel in contact komt met inwoners, collega’s en verschillende netwerkpartners. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>28 -36 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>Sociaal/ Juridisch</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2484 tot € 4048 (schaal 9)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 12 april 2021</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je beheert je eigen caseload. Je neemt aanvragen in behandeling in het kader van de Participatiewet en ook overige regelingen. Je beoordeelt deze door middel van een gesprek en soms ook een huisbezoek. Je kijkt wat er nodig is om de zelfredzaamheid van jouw klant te vergroten, of welke voorbereidende stappen er richting participatie of financiële rust kunnen worden gezet. Hierin bied je passende begeleiding. Resultaten leg je vast in rapportages en beschikkingen. Daadwerkelijke bemiddeling naar werk voor klanten die daar aan toe zijn, wordt vervolgens door Deventer Werktalent uitgevoerd.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>Je bent communicatief sterk en je beschikt over goede gespreksvaardigheden</li> <li>Je kunt je goed inleven in de situatie van de klant</li> <li>Je hebt een goed gevoel voor wet- en regelgeving en financiële zaken</li> <li>Je kunt een caseload beheren en houdt je hoofd koel tijdens spoedprocedures</li> <li>En je bent creatief en kunt soms ook buiten de gebaande paden treden </li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt daarnaast over:</p> <ul> <li>Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (bij voorkeur SJD);</li> <li>Minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie waardoor je voldoende kennis hebt van de Participatiewet en dit weet toe te passen. </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Inkomensondersteuning zet zich in voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is: iedereen doet naar eigen vermogen mee (inzet op maat). Onze klanten doen mee naar vermogen, daar passen wij onze dienstverlening op aan. We begeleiden intensief en leiden op richting arbeidsmarkt, participatie of financiële rust. Bij ons is afspraak, afspraak. Dat vraagt zowel iets van de klant, maar zeker ook van ons.</p> <p>Op dit moment is het team ook bezig met het ondersteunen van alle inwoners en ondernemers die geraakt wordt door de coronacrisis. Zo zijn er onder andere belangrijke taken weggelegd voor het verstrekken van de nodige uitkeringen, voor alle ondernemers, de tozo- regeling.</p> <p>Je komt te werken in een collegiaal team met naast de inkomensconsulenten ook collega’s van de uitkeringsadministratie, sociale recherche en terugvordering &amp; verhaal. Ieder z’n eigen deskundigheid maar samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP; </li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren, uitruil van reiskosten woon-werkverkeer en financiering van studiefaciliteiten; </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof; </li> <li>een thuiswerkregeling </li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lambert Manden, telefoonnummer <a href="tel:0617111808" title="Bel nummer 06-17111808">06-17111808</a>. Solliciteer uiterlijk op 12 april via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2678363/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 29 april. Ook wij werken zoveel mogelijk vanuit huis. De eerste gespreksronde vindt daarom online plaats via Teams.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-06 12:59:00 +0200 2021-04-06 12:59:38 +0200 2021-04-06 14:17:14 +0200 Data-analist/onderzoeker Onderzoek doen voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners? Jij kunt bijdragen aan belangrijke maatschappelijke keuzes en de ontwikkeling van datagedreven werken. Je ziet uitdagingen op het gebied van datascience en datagedreven werken. Gemeente Deventer is op zoek naar een onderzoeker, met passie voor data, innovatie én de publieke zaak. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau: </strong>wo</li> <li><strong>Aantal uren: </strong>28-32 uur</li> <li><strong>Vakgebied: </strong>kennis en verkenning / onderzoek en statistiek</li> <li><strong>Salarisindicatie: </strong>€ 2756 (aanloopschaal 9) tot € 4494 (functieschaal 10) bij 36 uur</li> <li><strong>Sollicitatietermijn: </strong>tot en met 15 april 2021</li> <li><strong>Contractvorm: </strong>tijdelijk contract voor 2 jaar</li> </ul> <h2><span>Jouw werk</span></h2> <p>Je voert zelfstandig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit op de beleidsterreinen voor de gemeente Deventer en (veelal) gemeentelijke opdrachtgevers in de regio. Daarmee draag je bij aan het goed en feitelijk omgaan met de maatschappelijke vraagstukken.</p> <p>Je voert je opdrachten uit van intake tot nazorg en onderhoudt zowel de in- als externe contacten. Je helpt mee met het concretiseren van de vraag van de opdrachtgever en maakt een bijbehorende planning. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het structureren en verbinden van data. Vervolgens analyseer je data en visualiseer je het in een dashboard of stel je een rapport of factsheet op.</p> <p>Verder draag je actief bij aan de doorontwikkeling van de komende 2 jaar van de vakgroep Kennis en Verkenning en de datagedrevenheid van de organisatie. Je denkt over en bouwt mee aan een toekomstbestendige oplossing voor onze datastructuur, rapportages en dashboards.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent een resultaatgerichte en zelfsturende professional die de verbinding aangaat met opdrachtgevers en collega’s. Je hebt een duidelijke visie op hoe data onze organisatie kan versterken en verbinden. Je volgt de digitale ontwikkelingen op de voet en weet de vakgroep en opdrachtgevers mee te nemen in de uitdagingen op het gebied van datascience en datagedreven werken. Dat daarmee rollen – ook die van jezelf – kunnen veranderen is voor jou vanzelfsprekend.</p> <p>Je bent:</p> <ul> <li>mondeling en schriftelijk vaardig</li> <li>analytisch </li> <li>probleemoplossend</li> <li>adviesvaardig</li> <li>creatief en inspirerend</li> <li>zelfstandig en samenwerkingsgericht</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>Je hebt een afgeronde wo-opleiding, met een kwantitatief karakter, bij voorkeur in een van de sociale wetenschappen of in de richting van datascience.</li> <li>5 jaar werkervaring in een vergelijkbare werkomgeving. </li> <li>Je hebt aantoonbare ervaring met het analyseren van data (in SPSS of een programmeertaal).</li> <li>Je hebt aantoonbare ervaring met visualiseren van data in een dashboard (bij voorkeur Microsoft Power BI).</li> <li>Het is een pre als je kennis hebt van databasekoppelingen.</li> <li>Je weet mee te bewegen met nieuwe technieken en vereiste vaardigheden.</li> </ul> <h2><span>Het team</span></h2> <p>De vakgroep Kennis en Verkenning is het kenniscentrum van de gemeente Deventer. Wij leveren hoogwaardige data, advies en vakinformatie, als randvoorwaarde voor een succesvol project of programma. Want: gedreven door data neem je betere beslissingen! We helpen bij de duiding en in het gebruik ervan. We brengen met onze onderzoeken de nuance in de discussie, zetten feiten in de juiste context, helpen mee met het in kaart brengen van zowel het vraagstuk als de context.</p> <p>We horen bij team Advies, Support en Kennis (ASK).  Dit team bestaat uit 75 ambitieuze en vakkundige collega's met een achtergrond in onder andere HR, inkoop, communicatie, onderzoek, ondersteuning en juridische zaken. Of je nu een vraag over je loopbaan hebt, wilt weten hoe en waar je het beste je boodschap kunt delen of iets wilt laten onderzoeken: vraag het team ASK!</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>faciliteiten voor thuiswerken; </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling.</li> </ul> <h2><span>Daarom kiezen voor Deventer</span></h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martine Bastiaansen, teammanager ASK, via <a href="tel:0620180095" title="Bel nummer 06-20180095">06-20180095</a>. Solliciteer uiterlijk op 15 april 2021 via het digitale <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2678609/127969?iso=nl" title="Naar het sollicitatieformulier">sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden online plaats op donderdagmorgen 22 april 2021.</p> <p>De vacature staat open voor kandidaten van de Talentenregio en voor externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten uit de Talentenregio voor. We stellen acquisitie niet op prijs.</p> 2021-04-06 12:40:00 +0200 2021-04-06 12:40:14 +0200 2021-04-06 12:47:43 +0200 Functioneel Beheerder Moderne Werkplek De IT-ontwikkelingen gaan razendsnel en de wensen en behoeften op het gebied van de moderne werkplek binnen de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte blijven groeien. Daarom zoeken wij een enthousiaste en ambitieuze functioneel beheerder moderne werkplek. We zoeken iemand die het beste uit zichzelf en onze applicaties wil halen. Je zorgt ervoor dat jouw collega's kunnen werken met de diverse applicaties en je geeft advies over de mogelijkheden. We bieden een functie met veel groeiperspectief in een team waar samenwerken centraal staat. <p><strong>Opleidingsniveau: </strong>hbo werk- en denkniveau<br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>ICT<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2756 tot €4048 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 14 april 2021<br /><strong>Contractvorm: </strong>jaarcontract, met perspectief op een vast dienstverband</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je begint elke werkdag met een online vergadering met je collega's van functioneel beheer moderne werkplek om de diverse projecten en vragen te bespreken. Deze projecten variëren van eenvoudige tot complexe vraagstukken en de onderwerpen zijn uiteenlopend.</p> <p>Je geeft advies over de inrichting van een efficiëntere werkomgeving in SharePoint of verzorgt een training voor een groep collega's om veel voorkomende vragen weg te nemen over een applicatie. Je houdt je bezig met het beheer, verbetering en optimalisatie van de diverse applicaties. Je primaire aandachtsgebied is Office 365 (SharePoint Online, Teams, Groups, Planner, Power-platform en Office-applicaties zoals Word, Excel, Outlook, PowerPoint) en Kofax-scansoftware.</p> <p>Je werkt voor de DOWR-I: een samenwerking tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Dat betekent dat je voor maar liefst 1750 gebruikers werkt. We zoeken iemand die het als een uitdaging ziet om collega's te voorzien van de juiste antwoorden, uitleg, advies en informatie. Zo zorg jij ervoor dat mensen hun werk kunnen doen op een efficiëntie en eenvoudige manier. Doordat we nu meer thuiswerken is de rol van functioneel beheerder moderne werkplek nog belangrijker geworden.</p> <p>Door de snelle ontwikkelingen binnen IT en de vraag vanuit de organisaties is het belangrijk dat je op de hoogte bent en blijft van de veranderingen binnen jouw vakgebied. Je moet vooruit kunnen denken en alert zijn op de ontwikkelingen. Samen met jouw collega's denk je na over wat de toekomstige werkplek nodig heeft en hoe dit gerealiseerd kan worden.</p> <h2>Het team</h2> <p>DOWR-I werkt voor 3 gemeenten, Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, en ruim 1.750 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architectuur, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control. Je gaat werken in een team met 3 andere collega's van functioneel beheer moderne werkplek.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je hebt hbo werk- en denkniveau</li> <li>je hebt ruime ervaring met Office 365</li> <li>je kunt je kennis overbrengen door (regelmatig) trainingen te geven aan de gebruikers van Office en SharePoint van verschillende kennisniveaus</li> </ul> <p>Deze talenten passen bij jou: analytisch, klantgericht, probleemoplossend, communicatief, flexibel en samenwerkingsgericht.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioensopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>een goede thuiswerkregeling</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 850 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Daniel Brouwer via het telefoonnummer: <a href="tel:0625102911" title="Bellen naar 06 - 25 10 29 11">06 - 25 10 29 11</a>. We zien je sollicitatie uiterlijk tot en met 14 april 2021 tegemoet via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2677163/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats op donderdag 22 april.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> 2021-04-02 12:00:00 +0200 2021-04-02 12:09:09 +0200 2021-04-02 13:48:27 +0200 Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein Als Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein ben jij de verbindende factor tussen beleid en uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en het continue verbeteren van de processen. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo <br /><strong>Aantal uren: </strong>24 uur  <br /><strong>Vakgebied: </strong>kwaliteit, sociaal domein, jeugdzorg, jeugdwet <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2756 tot €4494 (schaal 10) <br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 12 april 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>De Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein is een nieuwe functie, waarbij de focus ligt op de Jeugdzorg. Dit betekent dat jij het kwaliteitshandboek voor de front, mid- en backoffice ontwikkelt. Je zorgt voor de samenhang van processen, richtlijnen en kaders en voor het in kaart brengen van risico's. Hierbij werk je nauw samen met de collega's die werken in het sociaal domein, de senior backoffice en de juridisch beleidsadviseur van team Beleid.</p> <ul> <li>je schrijft en onderhoudt werkprocessen, procedures en formats en zorgt voor borging ervan</li> <li>je vertaalt tactisch beleid naar werkprocessen en kaders</li> <li>je bewaakt en toetst de uniformiteit in de uitvoering</li> <li>jij onderzoekt en analyseert wat er rond de kwaliteit van de uitvoering jeugd beter kan en doet verbetervoorstellen</li> <li>je voert kwaliteitscontroles uit en levert een bijdrage aan (management)rapportages en audits</li> <li>jij verzamelt relevante data, analyseert deze en verwerkt de bevindingen in concrete adviezen voor de uitvoering en het beleid</li> <li>je levert input en denkt mee over het nog te ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem voor het sociaal domein</li> <li>samen met de functioneel beheerder test en controleer je of de inrichting van het automatiseringspakket voldoende aansluit bij de werkprocessen en werkinstructie</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Het team Publiekscontacten bestaat uit 4 vakgroepen en een staf. De staf werkt voor het hele team. De kwaliteitsmedewerker valt hiërarchisch onder de staf, maar werkt inhoudelijk voor de vakgroep Zorg. De vakgroep Zorg verzorgt de backoffice van de Jeugdwet, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook wordt voor de brede Wmo, inclusief Beschermd Wonen en de Jeugdwet, de geïndiceerde zorg (financieel) administratief verwerkt. Verder verzorgt de staf o.a. het contractmanagement van de Wmo. We werken samen volgens onze kernwaarden zorgzaam, open, verantwoordelijk en durf.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je vindt het fantastisch om te werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het werk. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je anderen enthousiasmeren en overtuigen van jouw adviezen en verbetervoorstellen.</p> <p>De volgende talenten zijn typerend voor jou: analytisch, objectief, samenwerkingsgericht, gestructureerd, resultaatgericht, kritisch en stressbesteding.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>een hbo opleiding (sociaal juridische dienstverlening of vergelijkbaar)</li> <li>minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van Jeugdzorg</li> <li>ervaring als kwaliteitsmedewerker binnen een gemeente is een pre</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten </li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Irma Vermeulen, teammanager staf, team Publiekscontacten via   <a href="tel:0610372864" title="Bellen naar 06 - 10 37 28 64">06 - 10 37 28 64</a>. Solliciteer uiterlijk tot en met 12 april 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2677295/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier ">digitale sollicitatieformulier</a>. De gesprekken vinden plaats in de week van 19 april.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> 2021-04-02 11:00:00 +0200 2021-04-02 11:52:58 +0200 2021-04-02 12:11:55 +0200 Informatiemedewerker Ondermijning Ondermijnende criminaliteit is een ingewikkeld vraagstuk, waarbij de hele samenleving direct betrokken is. Als Informatiemedewerker Ondermijning werk je samen met je collega’s binnen de gemeente Deventer aan het voorkomen, verstoren en terugdringen van ondermijnende activiteiten en netwerken. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo werk- en denkniveau <br /><strong>Aantal uren:</strong> 24 uur <br /><strong>Vakgebied:</strong> beleid, veiligheid, ondermijning, data <br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2756 tot €4048 (schaal 9)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 12 april 2021<br /><strong>Contractvorm:</strong> bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Binnen het programma Veiligheid ben jij verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en het maken van analyses. Jij draagt hierdoor bij aan het ontrafelen en blootleggen van ondermijnende structuren en verwevenheid van de onder- en bovenwereld. Je werkt nauw samen met de adviseurs veiligheid en externe partners waaronder Politie, Belastingdienst, Het RIEC (Regionaal, Informatie en Expertise Centrum) en andere gemeenten.</p> <ul> <li>Je verzamelt informatie voor casuïstiek uit de diverse (gemeentelijke) systemen/bronnen en weet verbanden te leggen</li> <li>Je analyseert de informatie en je adviseert over de mogelijkheden voor de vervolgaanpak, zodat problematiek effectief en efficiënt wordt aangepakt</li> <li>Je houdt alle informatie bij die bekend is over een casus en verzamelt ontbrekende informatie, je koppelt de informatie uit verschillende bronnen en bereidt het lokaal casusoverleg voor</li> <li>Je weet informatie overzichtelijk én visueel aantrekkelijk te presenteren, te verwerken in informatierapporten, integrale informatiedocumenten en (financiële) analyses in casuïstiek</li> <li>Je ondersteunt de Beleidsadviseur Ondermijning, maar kijkt ook naar verbanden met andere terreinen binnen het programma Veiligheid</li> <li>Je draait in deze functie  mee in het piket als Officier van Dienst Bevolkingszorg</li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>Team Beleid bestaat uit ongeveer 100 medewerkers; beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en programmamanagers. Samen ontwikkelen zij beleid op diverse terreinen, waaronder Meedoen, Werk en Inkomen, Jeugd &amp; Onderwijs, Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Energietransitie en Veiligheid. Het delen van kennis, inzichten en ervaringen resulteert in meer draagvlak, een optimale samenwerking en uiteindelijk passend beleid voor de inwoners en organisaties van de gemeente Deventer.</p> <h2>Over jou</h2> <p>Je bent een collega die analytisch sterk is, je werkt gestructureerd en je kunt je goed verplaatsen in de diverse stakeholders. Daarnaast heb je kennis van zaken als het gaat om het koppelen en analyseren van informatie. Je denkt in mogelijkheden en hebt een duidelijk beeld over hoe data de aanpak van ondermijning kan versterken en stakeholders kan verbinden. Je hebt een stabiele en proactieve persoonlijkheid en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Verder ben je gericht op kwaliteit en samenwerking. Vanzelfsprekend ben je integer en ga je correct om met vertrouwelijke informatie.</p> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>Hbo werk- en denkniveau</li> <li>Relevante know-how op gebied van ICT</li> <li>Ervaring binnen dit werkterrein en hebt affiniteit met het onderwerp ondermijning en georganiseerde criminaliteit</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>Pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>Een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>Een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Carlien Osinga, programmamanager Veiligheid, telefoonnummer <a href="tel:0629220432" title="Bellen naar 06 - 29 22 04 32">06 - 29 22 04 32</a>.</p> <p>Solliciteer uiterlijk tot en met 12 april 2021 via het <a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/send/2676747/127969?iso=nl" title="Ga naar het digitale sollicitatieformulier">digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2021-04-01 09:00:00 +0200 2021-04-01 08:45:46 +0200 2021-04-01 12:54:17 +0200 Directievoerder civieltechnische projecten Als directievoerder heb je een belangrijke taak bij het ontwerp en de uitvoering van civieltechnische projecten in de gemeente Deventer. Jij stuurt op de afgesproken resultaten en bent het aanspreekpunt voor betrokkenen. Daarnaast adviseer je over nieuwe ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. <p><strong>Opleidingsniveau:</strong> mbo+/ hbo <br /><strong>Aantal uren:</strong> 32 - 36 uur<br /><strong>Vakgebied: </strong>civiele techniek<br /><strong>Salarisindicatie:</strong> €2.973 tot €4.494 (schaal 10)<br /><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 11 april<br /><strong>Contractvorm: </strong>bepaalde tijd voor een jaar met uitzicht op vast contract</p> <h2>Jouw werk</h2> <p>Je voert gemeentebreed directie en toezicht op de uitvoering van (grotere) civieltechnische projecten. Daarbij bewaak je de financiën, de kwaliteit van het geleverde werk en de planning. Ook signaleer je afwijkingen en corrigeer je deze waar nodig. Jij zorgt voor een gestructureerde uitvoering van het project door goede communicatieve vaardigheden, empathie en sturend vermogen.</p> <p>Je adviseert in projecten over uitvoeringsaspecten van het ontwerp, het opstellen van de aanbesteding- en contractdocumenten en het in de markt zetten van deze werkzaamheden bij uitvoerende partijen. Je neemt deel aan bouwvergaderingen of zit deze voor, onderhoudt contacten met overheidsinstanties en energie- en nutsbedrijven, waakt over de kwaliteit en voorgang van de werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de contracten.</p> <p>In de uitvoeringsfase van een project zorg je voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving van het project.  Jij bent het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en zorgt dat iedereen altijd overal van op de hoogte is. Je adviseert over ontwikkelingen in de civiele techniek, fungeert als sparringpartner voor collega’s en werkt samen aan de professionalisering van de werkzaamheden.</p> <h2>Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling</h2> <p>In ons team staan plezier in het werk, zelfstandigheid, vertrouwen en een gezonde dosis humor voorop. Samen werken wij aan een toekomstbestendig, leefbaar Deventer. Wij geven sturing aan de programma’s Leefomgeving en Herstructurering &amp; Vastgoed. Wij begeleiden processen en projecten in het ruimtelijke fysieke en het sociaal-maatschappelijke domein. Naast onze basistaken staan opgaven als energietransitie, klimaat(adaptatie), duurzaamheid en participatie centraal. Alle medewerkers hebben een zelfstandige rol binnen het team, werken projectmatig samen en zoeken elkaar op om van elkaar te leren.</p> <h2>Over jou</h2> <ul> <li>je bent een enthousiaste en proactieve collega die deskundig, zorgvuldig en daadkrachtig het uitvoerend bouwproces en de naleving van het contract aanstuurt</li> <li>je bent resultaatgericht en kostenbewust</li> <li>je voelt je thuis in een omgeving met (grote) politiek bestuurlijke invloeden</li> <li>je bent communicatief sterk en kunt goed schakelen tussen inhoud, relatie en proces</li> <li>je denkt in oplossingen</li> <li>je kijkt verder dan je eigen vakgebied en zoekt steeds naar verbetermogelijkheden op je vakgebied en processen</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <p>Je beschikt over:</p> <ul> <li>hbo werk- en denkniveau, Civiele Techniek of Weg &amp; Waterbouw, bij voorkeur uitgebreid met modules over asfalt, riolering, kostenramings-systematiek</li> <li>een VCA (VOL)-certificaat of bereid dit te halen</li> <li>kennis van werk- en uitvoeringsmethoden en technieken en veiligheid- en milieuvoorschriften betreffende civieltechnische werken</li> <li>kennis van verschillende aanbesteding- en contractvormen (Europees, ARW, raamovereenkomsten, UAV-gc, bouwteams)</li> <li>kennis van de RAW-besteksystematiek, van de UAV en van bestekadministratie en software</li> <li>minimaal 5 jaar werkervaring met civieltechnische werken waarvan 2 jaar als directievoerder</li> <li>ervaring met projectmatig werken</li> </ul> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten</li> <li>faciliteiten voor thuiswerken</li> <li>fiscale reiskostenregeling</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling</li> <li>voor deze functie is een leaseauto beschikbaar</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Beuving, teammanager, via <a href="tel:0621882571 " title="06 - 21 88 25 71 ">06 - 21 88 25 71</a> of Anthony Blanken, directievoerder, via <a href="tel:0622457581" title="06 - 22 45 75 81">06 - 22 45 75 81</a>.</p> <p>Solliciteer uiterlijk op 11 april 2021 via het<a href="https://dowr23231.easycruit.com/vacancy/application/2673503/127969?iso=nl" title="Naar het digitale sollicitatieformulier "> digitale sollicitatieformulier</a>.</p> <p>We gaan niet in op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> 2021-03-26 10:30:00 +0100 2021-03-26 10:53:59 +0100 2021-03-26 11:01:20 +0100 Functioneel beheerder Ruimtelijk Domein Als functioneel beheerder ben je de connectie tussen ICT en het ruimtelijk domein van de organisatie. Je houdt je bezig met het beheer, testen en updates van applicaties en je zorgt ervoor dat ruim 1250 gebruikers er goed mee kunnen werken. Naast het functioneel beheer ben je ook bezig met publiceren van GIS-kaarten waardoor jouw collega’s betere keuzes kunnen maken voor de leefomgeving van de gemeente Deventer. <ul> <li><strong>Opleidingsniveau:</strong> hbo/wo</li> <li><strong>Aantal uren:</strong> 36 uur per week</li> <li><strong>Vakgebied:</strong> ICT</li> <li><strong>Salarisindicatie:</strong> Schaal 9/10 (min. € 2973 max. € 4494)</li> <li><strong>Sollicitatietermijn:</strong> tot en met 7 april 2021</li> <li><strong>Contractvorm:</strong> jaarcontract, met perspectief op een vast dienstverband</li> </ul> <h2>Jouw werk</h2> <p>Als functioneel beheerder bij de gemeente Deventer werk je voor de DOWR: het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Om de openbare ruimte in te richten en te beheren wordt er gewerkt met maar liefst 20 verschillende CAD,- BOR en GIS applicaties. Bijvoorbeeld software voor bestemmingsplannen en software om de omgeving in kaart te brengen. Als functioneel beheerder beheer jij deze 20 applicaties en zorg je ervoor dat gebruikers ermee kunnen werken maar ook dat de juiste mensen er mee werken. Je neemt de gebruikers mee in nieuwe functionaliteiten en updates, geeft trainingen en je schrijft handleidingen.</p> <p>Voor de GIS-applicatie maak je zelf kaarten en deze publiceer je in de GEO-tool. Jouw GIS-aanvragen komen voornamelijk binnen vanuit de key-users in het Ruimtelijk domein. Het is belangrijk dat je doorvraagt en achterhaalt wat de ‘klant’ wil met de kaart. Zo kun jij een optimale dienstverlening leveren als functioneel beheerder. Dit kunnen kaarten zijn om bijvoorbeeld de riolering, parkeerplaatsen, bomen of wegen in kaart te brengen.</p> <p>De applicaties worden geleverd door externe leveranciers en het is aan jou om de dienstverlening en de contracten te toetsen. Je bekijkt samen met ICT naar de implementatie en je beoordeelt of de leveranciers leveren wat is afgesproken. Bij nieuwe applicaties werk je samen met jouw collega’s van ICT om de optimale implementatie en gebruikerswijze te bepalen.</p> <h2>Over jou</h2> <p>We zoeken iemand die zowel GIS-kaarten kan maken als de werkzaamheden van functioneel beheer kan oppakken. Omdat je voor 3 verschillende gemeenten werkt, is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. We vinden de volgende competenties belangrijk:</p> <ul> <li>communicatief sterk</li> <li>analytisch</li> <li>klantgericht</li> </ul> <h2>Jouw ervaring</h2> <ul> <li>minimaal 3 jaar ervaring met functioneel beheer bij een overheidsorganisatie</li> <li>ervaring met GIS-tools, bij voorkeur ArcGIS en GeoWEB </li> </ul> <h2>Het team</h2> <p>DOWR-I (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, in dienst van gemeente Deventer) werkt voor 3 gemeenten en ruim 1.250 gebruikers. We zijn met 75 medewerkers actief op de terreinen Informatie Management Advies, Architecten, IT-beheer, Functioneel Beheer en Business Control.</p> <h2>Ons aanbod</h2> <p>Hebben wij je interesse gewekt? Dit bieden wij jou:</p> <ul> <li>pensioenopbouw bij het ABP;</li> <li>een individueel keuzebudget van 17,05%. Via het keuzemodel kun je je Individueel Keuzebudget inzetten voor aankoop van extra verlofuren en financiering van studiefaciliteiten;</li> <li>een goede thuiswerkregeling;</li> <li>een regeling betaald ouderschapsverlof en verhuiskostenregeling;</li> <li>inschaling in 9 of 10 afhankelijk van de ervaring.</li> </ul> <h2>Daarom kiezen voor Deventer</h2> <p>Werken voor Deventer. Stad om van te houden. Historische Hanzestad aan de IJssel. Voor een organisatie waar je gestimuleerd wordt het beste in jezelf naar boven te halen. Wij zijn authentiek en groeien mee met de uitdagingen en ontwikkelingen in de gemeente. Daar werken 800 collega's elke dag met energie aan. Dit doen wij graag samen met onze inwoners en ondernemers.</p> <h2>Lijkt het je wat? Neem snel contact op!</h2> <p>Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Da