Lid Adviesraad Cultuur gemeente Apeldoorn en Deventer

De Adviesraad Cultuur Apeldoorn en Deventer zoekt per direct een nieuw lid, met expertise op het gebied van beeldende kunst. De Adviesraad adviseert beide colleges van B&W over subsidieverzoeken voor de verschillende culturele regelingen.

Sinds 2021 is de subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur in Deventer van kracht. Deze programma-subsidieregeling bestaat (voor advisering door de Adviesraad Cultuur) uit de volgende onderdelen:

 1. professionele culturele producties en/of presentaties;
 2. activiteiten cultuureducatie;
 3. culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;

Wij zoeken een nieuw lid dat:

 • beschikt over inhoudelijke kennis op het gebied van beeldende kunst;
 • inzicht heeft in projectbegrotingen;
 • goed onderbouwde adviezen kan geven;
 • affiniteit en kennis heeft van het culturele leven in Apeldoorn en Deventer;
 • geen binding heeft met een culturele organisatie of vereniging in Apeldoorn en Deventer;
 • algemene kennis heeft van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector.

Taken adviesraad

 • de Adviescommissie Cultuur komt (ten minste) 3 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering;
 • het beoordelen van subsidieaanvragen op basis van de subsidieregelingen cultuur van de gemeente Apeldoorn en Deventer;
 • het adviseren van beide colleges van B&W.

Financiële vergoeding

 • een lid van de Adviesraad Cultuur ontvangt per vergadering een vergoeding van € 375,-. Dit bedrag is opgebouwd uit € 125,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Apeldoorn en € 250,- voor de advisering van de aanvragen van de gemeente Deventer. Het verschil is gebaseerd op het aantal te behandelen aanvragen.

Iedereen doet mee

Wij zijn ervan overtuigd dat een diverse adviescommissie beter kan adviseren en anticiperen op de ontwikkelingen in de culturele sector. Wij streven dan ook naar een diverse samenstelling van de Adviesraad.   

Solliciteren

Reageren kan tot en met 14 september 2022. De selectiegesprekken vinden begin oktober plaats. De selectiecommissie bestaat uit een Programmamanager Kunst en Cultuur van de gemeente Deventer, een beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Apeldoorn en 2 leden van de Adviesraad Cultuur. Na de selectiegesprekken adviseert de selectiecommissie de colleges van B&W, waarna benoeming volgt.

Je kunt je sollicitatiebrief en cv indienen via het e-mailadres a.termaat.bergisch@deventer.nl.
Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie, dan kun je contact opnemen met Annejos Termaat, via bovenstaand mailadres.