Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Leden en een voorzitter adviesraad Cultuur gemeente Deventer

De adviesraad Cultuur is een nieuwe adviesraad die vanaf oktober 2020 adviseert over subsidieaanvragen op het gebied van cultuur. Wij zoeken voor deze adviesraad verschillende leden en een voorzitter.

In 2021 is de nieuwe subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur van kracht.

Deze programmasubsidieregeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. professionele culturele producties en/of presentaties;
 • b. activiteiten cultuureducatie;
 • c. culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;
 • d. amateurkunst en volkscultuur.

Het is gebruikelijk dat de overheid geen inhoudelijk oordeel velt over kunst en cultuur. De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat de subsidieaanvragen voor onderdeel a, b en c onafhankelijk worden beoordeeld. Daarom wordt er een adviesraad Cultuur ingesteld. Deze adviesraad is vanaf oktober 2020 actief.

Wij zoeken

 • leden die beschikken over inhoudelijke kennis op het gebied van ten minste 1 van de volgende programmalijnen cultuur in Deventer:
  • podiumkunsten en evenementen
  • beeldende kunst
  • erfgoed
  • taal, literatuur & media
  • educatie & participatie
 • leden die beschikken over algemene kennis op het gebied van trends en ontwikkelingen in de kunst en cultuursector;
 • leden die kennis hebben van het culturele klimaat in Deventer;
 • leden die geen binding hebben met een culturele organisatie of vereniging in Deventer;
 • een voorzitter van deze adviesraad die voldoet aan bovenstaande punten, verantwoordelijk is voor het leiden van de vergaderingen en de adviezen formuleert.

Taken adviesraad

 • het beoordelen van een subsidieaanvraag op basis van de subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur;
 • het adviseren over een subsidieaanvraag aan het college van B&W;
 • de adviesraad Cultuur komt 3 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering;
 • de voorzitter heeft, naast bovenstaande taken, als extra werkzaamheden: algemeen aanspreekpunt van de adviesraad Cultuur, opstellen agenda en het opstellen van het schriftelijk advies.

Financiële vergoeding

 • de leden van de adviesraad Cultuur ontvangen een vergoeding van € 150,- per vergadering;
 • de voorzitter van de adviesraad Cultuur ontvangt een vergoeding van € 250,- per vergadering.

Solliciteren

Je kunt reageren tot en met vrijdag 5 juni 2020. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 22 juni 2020. De selectiegesprekken worden gevoerd door de programmamanager Kunst, Cultuur en Erfgoed en door een beleidsmedewerker Kunst, Cultuur en Erfgoed. Na de selectiegesprekken gaat er een advies naar de wethouder Cultuur, hij neemt vervolgens een besluit. De uitslag zal uiterlijk in de week van 13 juli 2020 gedeeld worden. De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om rechtstreeks kandidaten te benaderen.

Je kunt je sollicitatiebrief en CV indienen via het e-mailadres a.termaat.bergisch@deventer.nl. Wil je naar aanleiding van deze vacature meer informatie, dan kun je contact opnemen met Annejos Termaat, via bovenstaand mailadres.