Woordmerk Werken voor Deventer

Rapport steekproef WCAG 2.1

Op deze pagina beschrijven wij een samenvatting van de bevindingen van de steekproef, die genomen is op de website https://werkenvoor.deventer.nl/ welke tot de verantwoordelijkheid hoort van de gemeente Deventer.

Naam organisatie: gemeente Deventer
Datum: 13 augustus 2020
Onderzochte Website: https://werkenvoor.deventer.nl/

Samenvatting

De belangrijkste bevindingen zijn:

 • Het contrast van voor- en achtergrondkleuren;
 • De bedienbaarheid en de leesbaarheid van formulieren;
 • Het navigeren met het toetsenbord vraagt extra aandacht;
 • Er missen alternatieve teksten bij afbeeldingen, die een toegevoegde waarde hebben.

Technische Bevindingen

Gebruikte methode

Voor de steekproef is de WCAG-EM report tool gebruikt.

Waarneembaar

 • Zorg voor juiste, begripvolle, alternatieve teksten van foto’s, afbeeldingen. Behalve van afbeeldingen die decoratief zijn;
 • Maak een combinatie van tekst, kleur en vorm om informatie over te brengen;
 • Zorg voor een goed contrast van alle content op de website en in documenten; minimaal 4,5:1 en bij voorkeur hoger.
 • Gebruik duidelijke linkteksten;
 • Geef bezoekers visuele hints bij het invullen van formulieren;
 • Leg in de code vast wat de relatie is tussen de verschillende onderdelen in formulieren. Koppel labels en invulvelden aan elkaar, zodat deze als instructie dienen voor de gebruiker;
 • Maak submenu’s makkelijk te benaderen, te activeren en te verwijderen, zodat ook de andere content goed te lezen is.

Bedienbaar

 • Zorg voor een logische koppenstructuur;
 • Zorg ervoor dat formulieren bruikbaar en bedienbaar zijn voor hulpsoftware en voor toetsenbordgebruikers;
 • Maak elementen en buttons actief en bedienbaar voor hulpsoftware en toetsenbordgebruikers;
 • Maak een sitemap beschikbaar;
 • Voeg duidelijke en unieke paginatitels toe;
 • Zorg voor een logische focusvolgorde;
 • Zorg voor een tekst die duidelijk het doel beschrijft van linken.

Begrijpelijk

 • Geef suggesties voor het juist invullen van formuliervelden;
 • Gebruik begripvolle elementen en knoppen met een duidelijke alternatieve tekst. Of gebruik een duidelijke tekst met een juist linkdoel.

Issues robuust

 • Fouten in HTML aanpassen;
 • Laat het aantal gevonden zoekresultaten zien.

Wilt u meer weten over de inhoudelijke bevindingen? Lees dan het complete rapport toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1 (PDF, 157 KB).