Rapport steekproef WCAG 2.1

Op deze pagina beschrijven wij een samenvatting van de bevindingen van de steekproef, die genomen is op de website https://werkenvoor.deventer.nl/ welke tot de verantwoordelijkheid hoort van de gemeente Deventer.

Naam organisatie: gemeente Deventer
Datum: 13 augustus 2020
Onderzochte Website: https://werkenvoor.deventer.nl/

Samenvatting

De belangrijkste bevindingen zijn:

 • Het contrast van voor- en achtergrondkleuren;
 • De bedienbaarheid en de leesbaarheid van formulieren;
 • Het navigeren met het toetsenbord vraagt extra aandacht;
 • Er missen alternatieve teksten bij afbeeldingen, die een toegevoegde waarde hebben.

Technische Bevindingen

Gebruikte methode

Voor de steekproef is de WCAG-EM report tool gebruikt.

Waarneembaar

 • Zorg voor juiste, begripvolle, alternatieve teksten van foto’s, afbeeldingen. Behalve van afbeeldingen die decoratief zijn;
 • Maak een combinatie van tekst, kleur en vorm om informatie over te brengen;
 • Zorg voor een goed contrast van alle content op de website en in documenten; minimaal 4,5:1 en bij voorkeur hoger.
 • Gebruik duidelijke linkteksten;
 • Geef bezoekers visuele hints bij het invullen van formulieren;
 • Leg in de code vast wat de relatie is tussen de verschillende onderdelen in formulieren. Koppel labels en invulvelden aan elkaar, zodat deze als instructie dienen voor de gebruiker;
 • Maak submenu’s makkelijk te benaderen, te activeren en te verwijderen, zodat ook de andere content goed te lezen is.

Bedienbaar

 • Zorg voor een logische koppenstructuur;
 • Zorg ervoor dat formulieren bruikbaar en bedienbaar zijn voor hulpsoftware en voor toetsenbordgebruikers;
 • Maak elementen en buttons actief en bedienbaar voor hulpsoftware en toetsenbordgebruikers;
 • Maak een sitemap beschikbaar;
 • Voeg duidelijke en unieke paginatitels toe;
 • Zorg voor een logische focusvolgorde;
 • Zorg voor een tekst die duidelijk het doel beschrijft van linken.

Begrijpelijk

 • Geef suggesties voor het juist invullen van formuliervelden;
 • Gebruik begripvolle elementen en knoppen met een duidelijke alternatieve tekst. Of gebruik een duidelijke tekst met een juist linkdoel.

Issues robuust

 • Fouten in HTML aanpassen;
 • Laat het aantal gevonden zoekresultaten zien.

Wilt u meer weten over de inhoudelijke bevindingen? Lees dan het complete rapport toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1 (PDF, 157 KB).

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapport toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1 201,3 KB