Werken voor Deventer

Nicoleta Mitut (Programmamanager Internationaal beleid)

Mijn naam is Nicoleta Mitut. Samen met mijn collega’s en allerlei verschillende partners werk ik aan de internationalisering van Deventer.

Tijdens mijn master Internationale Betrekkingen aan de Sorbonne Universiteit in Parijs ben ik in 2004 begonnen als stagiair bij de gemeente Deventer. Sindsdien heb ik verschillende functies gehad binnen de afdeling internationaal beleid, en nu sinds 2010 programmamanager.

Wat vertel jij aan anderen over je werk?

Dat het de mooiste functie is binnen de gemeente. Ik heb de kans om met verschillende organisaties samen te werken om bijvoorbeeld internationaal actieve vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, publieksevenementen met een internationaal karakter te organiseren, internationale mensenrechtenverdedigers te ontvangen en export helpen te stimuleren. Maar we werken ook samen met vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de creatieve sector aan gezamenlijke projecten in het buitenland, aan bewustwording rondom de 17 duurzaamheidsdoelstellingen en aan de verdere internationalisering van Deventer. Een hele afwisselende en uitdagende baan dus.

Op welk project ben je het meest trots?

Dat zijn er te veel om allemaal te noemen. Maar in het algemeen ben ik trots dat het internationaal beleid bij de gemeente Deventer door de jaren heen zo gegroeid is en dat we door de VNG International en andere gemeenten vaak als voorbeeld genoemd worden als het gaat om ons internationaal beleid. Onze nauwe samenwerking met partijen uit verschillende sectoren rondom internationalisering is vrij uniek. Als gemeente vervullen we vaak de rol van katalysator rondom verschillende initiatieven, dus het is voor mij geweldig wanneer ik nieuwe verbindingen en synergie zie ontstaan tussen organisaties rondom een bepaald thema of land.

Voorbeelden van nieuwe samenwerkingen zijn onder andere de “Deventer Koffie”, die gemaakt wordt met koffiebonen uit ons partnerdistrict in Oeganda. Het is een project geïnitieerd door Stichting Kinderen van Uganda en ondersteund door Rabobank Salland; de onderlinge verbinding is gelegd door de betrokkenheid van de gemeente. Of de samenwerking met MKB Deventer voor match-making tussen Deventer en Roemeense of Duitse bedrijven. Verder, samenwerken met collega-ambtenaren in andere landen en kennisnemen van andere bestuurssystemen verrijkt mijn horizon en helpt mij beter relativeren.

Waar werk je op dit moment aan?

We werken nu hard aan de organisatie van een programma voor ondernemers en overheidsvertegenwoordigers uit Sibiu, onze partnerstad in Roemenië, die binnenkort op werkbezoek naar Deventer komen. Het bezoek is onderdeel van “Focus op Roemenië”, een programma georganiseerd door Stichting NetSib waarmee Deventer 30 jaar samenwerking met Sibiu viert. We gaan het dan vooral hebben over onderwijs en handelsactiviteiten en we bezoeken een aantal culturele evenementen.

Iets heel anders waar ik nu aan werk is het organiseren van thematische bijeenkomsten voor het Deventerse bedrijfsleven. Dit doen we samen met de Kerngroep Deventer4GlobalGoals. De laatste was op 10 oktober rondom het thema Foodwaste om meer bewustwording rondom voedselverspilling te creëren.

Waarom werk je graag voor de gemeente Deventer?

Ik vind dat mijn werk betekenis heeft. Op lokaal niveau kun je de effecten van jouw beleid het snelst zien. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad waar ik woon vind ik prachtig. Daarnaast waardeer ik het vertrouwen van de directie om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen indeling van uren en werkruimte. Dat vind ik heel prettig aangezien ik jonge kinderen heb.

Meer weten? Neem contact met me op via LinkedIn.