Financieel adviseur (Herman Graaff)

Herman Graaff is werkzaam als financieel adviseur voor de gemeente Deventer. In deze rubriek vertelt hij over zijn werkdag.

“We zijn verhuisd vanuit Amersfoort naar Heerde. Daarom zocht ik een nieuwe baan in het oosten van het land. De gemeente Deventer sprak mij aan vanwege het feit dat het een grote maar overzichtelijke gemeente is. De sollicitatieprocedure die volgde heb ik als zeer prettig ervaren en nu werk ik sinds september 2020 als financieel adviseur bij de gemeente Deventer”.  

Financieel adviseur

Bij gemeente Deventer werken vijf financieel adviseurs. Iedere adviseur is verantwoordelijk voor een aantal programma’s. Herman is verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Herstructurering en Vastgoed. Vanwege zijn master in civiele techniek en eerdere werkervaring is dit een goede match. Herman geeft financieel advies en adviseert programmamanagers, wethouders, regiemanagers en andere collega’s. “Naast het schrijven van financiële adviezen in raadvoorstellen schrijf ik mee aan kwartaalrapportages, begrotingen, jaarrekening en de voorjaarsnota. Ook hou ik me bezig met grondexploitaties, die een grote impact op de gemeentelijke begroting hebben. Neem bijvoorbeeld de projecten A1 Bedrijvenpark en Steenbrugge. Daar investeert de gemeente in de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woninglocaties.”  

Projecten en activiteiten

Een ander project waar Herman aan werkt is de overdracht van woonwagens door de gemeente aan een woningcorporatie. “De vraag die hierbij speelt is: wat is een goede verkoopprijs van de woonwagens, rekening houdend met alle verplichtingen die de woningcorporatie krijgt voor het beheer ervan? Dit soort trajecten zorgen voor veel wijzigingen in de langjarige inkomsten en uitgaven van de gemeente en er komen veel eenmalige transactiekosten bij kijken. Het is van belang dat dit goed in de begroting verwerkt wordt en voldoet aan alle boekhoudkundige regels.”  

Daarnaast houdt hij zich bezig met Treasury-activiteiten, die erop zijn gericht dat de gemeente altijd genoeg geld op de rekening heeft staan. Herman: “Er gaat veel geld in en uit bij de gemeente: de totale lasten van de gemeente bedroegen in 2020 €366,7 miljoen. En komt bijvoorbeeld geld binnen via belastingen, WOZ, afvalstoffen en parkeerinkomsten. Het geld wordt onder andere uitgegeven aan zorg, woningbouw en onderwijs. Voor veel investeringen heeft de gemeente in het verleden leningen afgesloten en daar moet jaarlijks op worden afgelost. In de meerjarenplanning zien we of we middelen tekortkomen. Als dat inderdaad zo is, is er extra financiering nodig, bijvoorbeeld via nieuwe leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.”  

Het werk

Herman vindt vooral de afwisseling erg interessant aan zijn werk. “Ik werk samen met veel verschillende collega's en veel verschillende onderwerpen. Daarnaast heb ik bij de gemeente veel ruimte om dingen structureel te verbeteren. Ik voel de vrijheid om dingen anders te doen”.  

“Wie dit werk zou kunnen doen? Iemand met financiële kennis, die grondig te werk gaat en stevig in zijn of haar schoenen staat. Je moet duidelijk maken wanneer bepaalde zaken financieel niet kunnen en je moet doorpakken als dat nodig is. Werken voor de gemeente Deventer betekent dat je werkt voor een toegankelijke organisatie. Er is geen sterke hiërarchie en hierdoor zijn alle collega’s makkelijk te benaderen. En veel dingen zijn goed geregeld! We hebben een mooi kantoor maar we hebben ook de flexibiliteit om thuis goed te werken. Ik kan het zeker aanbevelen!”