Nicoleta

Nicoleta werkt samen met collega’s en partners aan de internationalisering van Deventer. "Ik kan werk en privé goed combineren."

“Tijdens mijn master Internationale Betrekkingen aan de Sorbonne Universiteit in Parijs ben ik in 2004 begonnen als stagiair bij de gemeente Deventer. Sindsdien heb ik verschillende functies gehad binnen de afdeling internationaal beleid. 

 

Voor mij is dit de mooiste functie binnen de gemeente

Ik werk met verschillende organisaties samen om bijvoorbeeld internationaal actieve vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, publieksevenementen met een internationaal karakter te organiseren, internationale mensenrechtenverdedigers te ontvangen en export helpen te stimuleren.  
 
Ook werken we samen met vertegenwoordigers van het onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de creatieve sector aan gezamenlijke projecten in het buitenland, aan bewustwording rondom de 17 duurzaamheidsdoelstellingen en aan de verdere internationalisering van Deventer. Een hele afwisselende en uitdagende baan dus. 
 
Ik ben er trots op dat het internationale beleid bij de gemeente Deventer door de jaren heen zo gegroeid en dat we door de VNG International en andere gemeenten vaak als voorbeeld genoemd worden. Als gemeente vervullen we vaak de rol van katalysator rondom verschillende initiatieven, dus het is voor mij geweldig wanneer ik nieuwe verbindingen en synergie zie ontstaan tussen organisaties rondom een bepaald thema of land. 

 

Een voorbeeld van een samenwerking is Deventer Koffie

Deze koffie is gemaakt met koffiebonen uit ons partnerdistrict in Oeganda. Het is een project geïnitieerd door Stichting Kinderen van Uganda en ondersteund door Rabobank Salland. De onderlinge verbinding is gelegd door de betrokkenheid van de gemeente.  
 
Of de samenwerking met MKB Deventer voor matchmaking tussen Deventer en Roemeense of Duitse bedrijven. Samenwerken met collega-ambtenaren in andere landen en kennisnemen van andere bestuurssystemen verrijken mijn horizon en helpen mij beter relativeren. 

 

Mijn werk heeft betekenis

Op lokaal niveau zie ik de effecten van beleid het snelst. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad waar ik woon vind ik prachtig. Daarnaast waardeer ik het vertrouwen van de directie om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen indeling van uren en werkruimte. Zo kan ik werk en privé goed combineren.”